2013-05-18

May 17

May 17, 1990: May 17 was the day that homosexuality was removed from the International Classification of Diseases of the World Health Organization (WHO) in 1990.

May 17, 2005: The International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia (IDAHOBIT) is an annual event celebrated every May 17. It is coordinated by the Paris-based "IDAHOBIT Committee", founded and presided over by Frenchman Louis-Georges Tin. The day aims to coordinate international events that raise awareness of LGBT rights violations and stimulate interest in LGBT rights work. IDAHOBIT was conceived in 2004 to commemorate the WHO’s decision to remove homosexuality from its list of mental disorders in 1990. A year-long campaign culminated in the first IDAHOBIT on May 17, 2005.

May 17, 2013: French gay marriage law gets constitutional all-clear.

May 17, 2013: Paminėti teismo sprendimo įvykdymo, kai iš Kedžių namų Garliavoje buvo paimta ir mamai Laimutei Stankūnaitei perduota jos dukrelė, susirinko vos šimtas žmonių.

May 17, 2012: Garliava.

Sutapk gi taip!


Paminklas kalbaiGegužės 15 d. (trečiadienį) 10 val. Klaipėdos apskrities viešosios I.Simonaitytės bibliotekos Saulės laikrodžio kiemelyje atidengtas vienintelis pasaulyje paminklas kalbai.

.
Paminklą sudaro į granito plokštę įmontuotas bronzinis bareljefas su užrašu: „Praeivi, penkios baltų šeimos kalbos jau mirė, po tavo kojomis išnykę lietuvių kalbos žodžiai. Atmink ir gerbk savo kalbą“.
.

Toliau, take į biblioteką granitinės trinkelės, ant kurių iškalti prof. Danguolės Mikulėnienės surinkti išnykę lietuvių kalbos žodžiai.


Gal ir ne visai išnykę, neišnykę.

Soviet Jesuits

"Klasikos" radijui Lietuvos Prezidentė, kuriai šįvakar suteikiamas Džordžtauno universiteto garbės daktaro vardas, šiandien pasakojo buvusi pirmąja iš Lietuvos, 1992-aisiais studijavusia tame universitete, rinkos ekonomiką, žmogaus teises ir kitus dalykus, ištisą pusmetį.

Kad tas Džordžtauno universitetas yra privatus ir įkurtas jėzuitų, Prezidentė nepasakojo.

Šito irgi:

Georgetown University was founded by former Jesuits in the tradition of Ignatius of Loyola and is a member of the Association of Jesuit Colleges and Universities. Georgetown is not a pontifical university, though six Jesuits serve on the thirty-six member Board of Directors, the school's highest governance. Fifty-two members of the Society of Jesus live on campus, and are mostly employed by Georgetown as professors or administrators. Jesuit Heritage Week has been held every year since 2001 to celebrate the contributions of Jesuits to the Georgetown tradition.
.
Kas apmokėjo būsimosios Prezidentės studijas privačiame jėzuitų tebekontroliuojamame universitete, ji irgi nesakė.

Ketvirtadienį Seime spaudos konferencijos metu Z. Vaišvila atkreipė dėmesį į tai, kad prezidentūros interneto tinklalapyje D. Grybauskaitės biografija buvo pakeista šių metų balandžio 26 d. Pasak buvusio VSD vadovo, į akis krenta tai, kad pakeista viena data, susijusi su šalies vadovės studijomis JAV.
.
„Žinant Lietuvos problemą dėl sąmoningai slepiamos D. Grybauskaitės biografijos, oficialioje prezidentės biografijoje keičiamas laikas, kada ji ne studijavo, o buvo išsiųsta į Džordžtauno universiteto vadovų kursus – vietoje 1991 m., viešai skelbtų ir iki prezidento rinkimų ir iki šiol, o šių metų balandžio 26 d. įrašomi 1992 m. [...] Ir paaiškinsiu esminę takoskyrą – 1992 m. jau yra po Lietuvos tarptautinio pripažinimo ir 1991 m. rugpjūčio pučo Maskvoje. Iki šio istorinio virsmo ne bet kas ėjo dirbti į nepriklausomybę paskelbusios Lietuvos valdžios struktūras“, – aiškino Z. Vaišvila.
.
Z. Vaišvila pastebi, kad pagal viešai skelbiamą informaciją 1991 m. tuose pačiuose vadovų kursuose Džordžtauno universitete tobulinosi ir būsimas Europos komisijos pirmininkas nuo 2004 m. J. M. Barroso, studijų laikais buvęs pogrindinės maoistinės Portugalijos organizacijos vienu vadų, o 1985 m. – Seimo narė Marija Aušrinė Pavilionienė.

Anksčiau už Lietuvos Prezidentę stažavo Džordžtauno universitete, gerokai - 1985 metais.

Už sovietinės valdžios pinigus, vadinasi.

Sovietų jėzuitė...

Be konspiracijų teorijų.


Turėjo gi sovietų valdžia fantazijos - pas jėzuitus stažuoti siųsti...

Maoistas Barosso ir Vilniaus aukštosios partinės mokyklos dėstytoja gal ir neblogai sutarė Europos Sąjungos komisarų postuose, pastažavę jėzuitų universitete.
.
Buvęs Lietuvos Respublikos VSD vadovas klausia Lietuvos Respublikos Prezidentės:
 .
Kada vykote į vadovų kursus Džordžtauno universitete 1991 m. ir kas tai finansavo?
 .
Ir kitų dalykų klausia.
.
.„Neabejotina, kad Europa gali išgyventi tik gilindama ekonominę integraciją. Politinė integracija ateis po to paraleliai. Nemanau, kad turėtume atskirti politinę ir ekonominę integraciją, nes jos susijusios“, - kalbėjo D.Grybauskaitė...
 .
It is sure that Europe can only survive through deepening economic integration.  Political integration will come after or in parallel. I don’t think we should distinguish political and economic integration as they are related and connected.

Vėl imperija, kaip Šventosios Romos laikais...

"Maitinanti" savo pavaldinius "šviežiais" pinigais.
.
.O Gūglė nežinia ką randa...

jėzuìtas sm. (2) NdŽ
1. „Jėzaus draugijos“ narys katalikų ordino vienuolis: Bijais ..., idant tavęs ... jėzuitu, minyku ... nealgotų DP186. Nuėjo jie visi in vieną karčemą, ten vienas jėzuitas pasakė, kad išvirtų jiems vieną kiaušinį BsPIV229. Klastingi jėzuitai rinkosi lyg juodvarniai ant Lietuvos laukų (sov.) V.Mont.
2. prk. DŽ veidmainys, klastingas žmogus.

Ką sakė popiežius

Popiežius Pranciškusketvirtadienį paragino pasaulio lyderius padaryti galą „pinigų kultui“ ir daugiau teikti pagalbos neturtingiesiems, perspėdamas, jog daugelyje pasaulio rajonų kyla neramumai, o besivystančiose šalyse nyksta „gyvenimo džiaugsmas“.

„Senasis aukso veršio garbinimas įgavo naują beširdišką pinigų kulto ir ekonomikos diktatūros įvaizdį, kuris yra negailestingas ir kuriam stinga bet kokio grynai žmogiško tikslo“, - sakė popiežius kreipdamasis į ambasadorius Vatikane.

Pasak popiežiaus Pranciškaus, laisvosios rinkos ideologija sukūrė „naują, nematomą, o kartais ir realią tironiją“, kurioje žmonės „laikomi plataus vartojimo prekėmis“, todėl jis paragino pradėti pasaulinę finansų reformą, kuri būtų naudinga visiems.

Pranciškaus pirmtakas Benediktas XVI taip pat ragino imtis etiškos finansų reformos ir smerkė nevaržomą kapitalizmą kaip vieną iš pasaulinės ekonominės ir finansų krizės priežasčių. 

tirõnas [gr. tyrannos – viešpats]:
1. sen. graikų, XIII–XVI a. Italijos miesto respublikos (sinjorijos) valdovas, smurtu užgrobęs valdžią;
2. valdovas, kuris valdo savivale ir smurtu;
3*. žiaurus žmogus, kankintojas.

Kyrie eleison!

Tai sakė popiežius?

2013-05-16

I grec

Negi lenkų tas igrekas?

Prancūzų...

igrekas [pranc. (i grec — graikiška i],
priešpaskutinė lot. abėcėlės raidė y, kuria matematikoje ppr. žymimas priklausomas kintamasis (funkcija).

Dvaruos prancūziškai šnekėt madinga buvo, o ir Napoleono žygio Maskvon nepamiršom.

Kad patys ten daug ilgiau buvom, tai neprisimenam...

Tai savo abėcėlės raidę "y" skaitom "igrek".

Anglakalbiai taip neskaito, vokiečiai irgi; pirmieji sako /waɪ/, o antrieji graikiškai - /ʔ'ʏpsilɔn/.
.
Čekai - irgi ypsilon, juk bohemiečiai.
Švedai sako - y, tiesiog y.

O mes šitaip sakom: "graikų i", ir sakom tai ne lietuviškai, o prancūziškai.

Nors raidę y savo lietuviškoj abėcėlėj turim.

Tai kas mes?

Iš grynosios

Vis daugiau valstybių pasaulyje, o ypač ES, atsiskaitymo grynaisiais ribojimą pasirenka kaip veiksmingiausią būdą mažinti šešėlį ekonomikoje (užrašas po nuotrauka).


Ar verta tokį paaiškinimą už gryną pinigą imti?

Pradžioj prisiminkim, kas darės su grynu pinigu:

Aukso gabalėlis -> auksinė moneta -> mažesnė auksinė moneta, bet užtai su Valdovo portretu -> paauksuota moneta -> nebepaauksuota, metalinė moneta -> nebemetalinis, popierinis pinigas -> e-pinigas (įrašas kompiuterio diske) -> ???

Pastarieji pinigai - labai intelektualūs.

O skaidrioj ekonomikoj, atseit, negrynaisiais pinigais dera atsiskaityt tarpusavy.

grýnas-à adj. (3) Vlkv, Snt, Jrb, Kp, Tvr, grỹnas (4) Pln, Slnt, Šv
1. be priemaišų, švarus: Grynas auksas, grynas sidabras sp. Duona grynà, t. y. čystų rugių J. Pas tėvelį augau, gryną duoną valgiau JV198. Gryni javai N. Kur jas (kiaules), žmogau, vienu grynu (grynais grūdais?) iššersi! Srv. Tau duodu grynõs smetonos, kad liptų prie raguolio Dbk.Žiedas grýno aukso Dkš. Grynas smėlys Km. Viršūnės vis gryna malka, ne šakos KzR. Malka gryna, tik brangi Trgn. Jei grynaĩs (gyvais)pinigais mokėsi, tai pigiau leisiu Gs. Gavo gryno pelno 151 rublį S.Dauk. Duok žirgui avižėlių ir grýno vandenėlio Niem11. O kaip tu prilygai grynūsius mieželius, tu, apyneli, vaidužį padarei StnD19. Žveng žirgelis grynų aviželių, verk mergelė rūtų vainikelio S.Dauk. Davė žirgeliui grỹno abrakėlio, man berneliui žaliojo vynelio (d.) Dkš. Grynais šiaudais pašėrė JD622. prk: Grynamè ore BŽ60. Iš grynų kaimiečių surinktas choras gana gerai padainavo keletą dainų rš. Nėra ir niekur nebuvo grynojo meno sp. Antras traukė aukštai ir grynu balsu dainavo rš. Gryna lietuviška kalba ir lipnesnė, ir suprantamesnė mūsų žmonėms A1884,147. 
grynaĩ adv.: Ar jau grynaĩ (vienais grūdais ir miltais) penit kiaules? Ds.
2. tikras, visiškas: Naujas valstybinių mažmeninių kainų sumažinimas sudaro gryną laimėjimą gyventojams (sov.) sp. Esti tikra ir gryna meilėA.Baran. Atrasi tikrą, gryną teisybę J.Jabl. Bet tenai buvo gryni niekai Mš. Visa tai sakau iš grynos širdies rš. Aš jam grynu žodžiu (stačiai)atsakiau Lš. 
grynaĩ adv.: Kuo pilnesnis bus demokratinis perversmas, tuo greičiau, plačiau, gryniau, ryžtingiau išsiplės ši nauja kova rš. Jis man grynaĩ tikiLnkv. Nesutarėm grynai [susitikti], tai gal ir neateis Lnkv. Grynai dvi dukterys tėra Žem. Dar grynaĩ nežydėjo, kai pjovėm Vlkv. Aš grynaĩ žinau, kad jis neturi piningų Trg. Tai jis grynaĩ baudžiavą žinojo Brt.
3. geras, rinktinis: Kiaušinis grýnas valgymas Sml. Jam bet kaip nepaduosi, vis ko grynesnio reikia (grietinės, sviesto) Sml. Tokios grynõs košės išviriau, vienan piene, o da nenoriat valgyt Slm. Baltas, grynas pyragėlis JD144. Padariau alutį saldų, gryną TŽI258. Grynos drapanos(labai geros) Kp. Apsirišus pačia grynąja skarele Slm. Grýnos avižos (dideli grūdai, šiaudai geri) Kp. Gryna merga (gražiai apsitaisiusi, šauni) Skp. Kas, ar prastas, ar grynas svečias atėjo? Pl. Grynų̃ (neprastų) berniokų buvo prisirinkę Kp. Būtų slaunas vaikas, kad visur sodintų grynojoj vietoj Kp. 
grynaĩ adv.: Reikia jau gryniau (geresnį ėdalą) pradėt duot kiaulėm, prastai nebeėda Ds.
4. riebus: Grynà žemė (kur trąšos dėta) Ds. Tokia grynà jų mažoji mergaitė Ds. Šiaip būtų gera karvė – pienas grýnas, ale kad neėdri Ut. 
grýna n.: Nevalgau, kad grýna (per riebu) Kp. 
grynaĩ adv.: Kogi jis nebus atsiganęs – grynaĩ valgo! Dgl.
5. švarus, nesuterštas: Kad ir vargingai gyvenu, bet gryna mano troba J.Jabl. Vasaros naktys šviesios, trumputės, pilnos ramumo, labai grynutės BM432. Aš grynesnis už sniegą rš.
6. nesuteptas, doras: Gryna sąžinė rš. Jų grýnas kiemas (doras, neapkalbamas) – niekas nieko jiem, žmonėm, negalia sakyti Jnšk. Būk grynas ir liuosas viduje srš.
7. lingv. nesudėtas, neišplėstas: Veiksmažodžio lytis – viena, be linksniuojamojo žodžio – daro grynąjį tarinį J.Jabl. Sakiniai vieni yra grynì arba neišplatinti, kiti išplatinti Jn.
8. tariamas be oro varymo į nosies vidų (apie kalbos garsus): Nosburninių vietoje sako grynàs, bet ilgas balses Jn. 
grynaĩ adv.: Ištaria [dalis žemaičių] žąnsį, ąnsą pro nosį, o avį, akį – grynaĩ pro burną Jn.
9. Ad nuogas; plikas: Grýnas, basas išbėgo iš namų Vrn. Grynas kap pirštas Dkš. Nuogas, grynas, nurėdytas, kai motinos pagimdytas Ml. Guli kiškis ant dirvono, grynas, be žiupono (flk.) Lkm. Kap rengiaus, tai pusė dienos, kap išejau, tai pusė grynõs Lp. Jis grynu delnu ansyk kerta septyniasdešimts galvų BsPIV98. Vienmarškiniai ir grynomis kojomis vaikščiojat Gmž. Pastatyk prie urvo durių kareivius su grynais(ištrauktais iš makščių) kalavijais rš. Neužginta niekam grynõm akim in žvaigždes žiūrėti A.Baran. Rudenį lapai pagelsta ir visi nukrenta, palikdami medžius grýnus Švnč. ^ Gryno kaulo ir šuva negraužia Rod. 
grýna n.: Dabar, kai grýna, sniego nedaug, gera ir žagarai kirst Mlt. grynaĩ adv.: Grynai apnuogintas Sut. Grynaĩ (be sniego) kai pašąla, tai sodus iššaldo Trgn. Grynaĩ nusikirpęs OG424. Gyvuliai labai grynai nuėdė žolę Vrb.
10. tuščias: Po lygumas ir slėnius traukęsis liepynas, kai kur gojais apžėlęs, kai kur viškai grynas A.Baran. Grynà žemė brankso, t. y. plika stovi, javai prapuolė J. Gryna dirva N. Oi čiuči liuli nor an grynos lovos! Klt. Laukai jau visur grynì (nėra javų, nei žolės) Vrb. Kaimo vietoje likę tik gryni dirvonai LTI98(Bs). Gryname lauke, vėjo pagairėj, nė medis neauga rš. 
grynaĩ adv.: Grynaĩ nurinkau visas varpas nuo dirvos J. Jis kad jau dirba, tai dirba grynaĩ (dirba, iki pabaigia, švariai) Grš. Dobilus sugrėbk grynaĩ (visus) Vrb. ^ Nauja šluota grynaĩ šluoja Mrk.
11. Slk neturtingas, vargingas: Jis ne grýnas (pinigų turi) Lp. Nuo ugnies visai grynas liko Lš. Mūs marti visai grynà atejo, o dabar pilna visų galų Mrk. Likau grýnas kap pavasarį laukas Švnč. Turtingas ir grynas susitiko ant kelio SPII87. Tasai ateis grýnas, idant mus pralobintų DP4.Ateidavai ties jų namais elgeta grýnu DP16. Pagirtíeji gryníeji dvasioje DP485.
◊ grýna rankà be suktumo, be gudrumo: Jo grýna rankà nepaimsi Ml. 
iš grynõsios nuoširdžiai: Ji viską iš grynosios papasakojo Skr. 
po grýnu dangumì lauke: Naktigoniai knarkia po grynu dangumi Mrk.


Gal pradžioj tie skubintojai patys tegul viską iš grynosios papasakoja?


2013-05-16 12:00
IP: 199.19.105.156
  
  


2013-05-14

Be didžiausios rizikos

Džiugi žinia euriamsopiečiams?

Kas sėdi kairėj pakrašty?

1. delta 2013-05-13 19:31 IP: 78.63.105.188  
Vokiečių svetainėje DW ekspertai ir analitikai išsakė nuomones apie tai, kad Eurosąjunga praranda savo piliečių pasitikėjimą. Politikos apžvalgininkas Jose Ignacio Torreblanca sako: „Žmonių neapleidžia nuojauta, kad situacija prarado kontrolę. Jie verčiami sutikti su dalykais, pateikiamais kaip neginčytinais“ Kas belieka G7 finansų ministrų ir centrinių bankų vadovams? Toliau tikinti, kad „skolų krizė euro zonoje jau nebėra didžiausia rizika“, kad jie rado vienintelę išeitį: „ bendromis jėgomis kovoti su mokesčių vengimu“. Šis sprendimas nėra panacėja europiečiams nebesijausti aukomis, kaip ir „tiems, kurie (kaip vokiečiai), teikia finansinę paramą bei gaunantiems ją (tarkime, ispanams)“ (DW). Krizė, kaip epidemija – ji plinta visuose žemynuose, o sprendimo vis nėra. Toje pačioje svetainėje krikščionis-demokratas Rainer Wieland pareiškė: „būtina aktyviau visuomenės svarstymui teikti įvairius sprendimų variantus: „Alternatyva visada yra“. Visuomenė, pagal „masių išminties“ teoriją, visada randa teisingą išeitį. Mūsų priešinimasis integraliai gamtos sistemai gali sukelti siaubingas pasekmes, jei nesuvoksime, kad mūsų vienintelė užduotis – tapti panašiais į ją glaudesniu tarpusavio ryšiu. Tik dar didesnis vienijimasis išgelbėtų ES ir Europą apskritai. Tačiau vienytis reikia ne finansinių-politinių struktūrų lygiu, – bet tautų ir visuomenės lygiu.

2. apie vienijimąsi, to 1. delta 2013-05-14 22:29 IP: 84.15.186.245  
Google: Synoikos

3. Karla Marla 2013-05-14 23:41 IP: 84.15.182.166  
G7 = IMF + Canada, nes IMF=TVF pinigas SDR (Special Drawing Rights) padarytas iš dolerio, euro, svaro ir jenos, t.y. iš [G7 be Kanados] pinigų; tais SDR-ais pavergiamas "trečiasis pasaulis", nes tik SDR-ais dalijamos TVF paskolos="pagalba" ir SDR-ais mokamos tų paskolų palūkanos. Dabar ši TVF=G7 (Kanada juk patylėjo) pareiškė, kad krizė tęsiasi "be didžiausios rizikos" (juk "skolų krizė euro zonoje nustojo būti didžiausia rizika", o naujos "didžiausios rizikos" nenurodė) ir pažėrė išminties perlų, kaip antai: "Vokietijos centrinio banko pirmininkas perspėjo, kad centrinio banko politika, siekiant išsaugoti žemas palūkanų normas, tęsiasi per ilgai", arba "sprendžiant didelių bankų problemas, svarbu padidinti jų kapitalą, tokiems bankams negalima leisti „nuskęsti“", bet publikai nieko nepapasakojo apie tai, kad G7 turi neigiamą užsienio prekybos balansą su BRICS bei apie Google: BRICS setting up own World Bank

2013-05-13

G7 ≈ IMF + Canada


2013-05-13 12:23
IP: 108.174.49.98
  
  

Tik Kanados pinigėlis ne iš čia.

Todėl ir didysis taškas G, kad iš čia.

Didžiojo septyneto (G-7) valstybės šio savaitgalio susitikime mažino JAV ir Europos nuomonių skirtumus (vėl) dėl to, kaip griežto taupymo priemones derinti su sprendiniais ekonomikos augimui skatinti.


The exchange rate of 2 April 2013 was 1 SDR = 1,50125 USD, negi bloga prisiminsi...


Reiktų patikslint:

G7 ≈ IMF + Canada

Apytiksliai, nes, formaliai, TVF turi daugiau narių, ir Kanada jų tarpe.

Bet TVF pinigėlis padarytas iš [G7 be Kanados] keturių pinigėlių. 

Na va - apytikslė lygybė yra tiksli.2013-05-12

Moses Jokes

Čia tai nieko.

17. Shimon Peres: nesupranta vengrai jumoro 2013-05-12 16:42 IP: 84.15.187.100
„Jobbik” aktyvistai protesto metu įsigudrino šaukti, kad žydai nori „supirkti Vengriją”, šalyje įsigydami žemės sklypus. Štai pernai lapkritį „Jobbik” atstovas parlamente Martonas Gyongyosi, duodamas interviu savaitraščiui „Time”, jis pasipiktino Izraelio prezidento Shimono Pereso 2007 metais pasakyta kalba, kurioje žydų valstybės vadovas pajuokavo, kad jo tautiečiai „superka Manhataną, Vengriją, Rumuniją ir Lenkiją”.

20. Mozė juokauja Biblijoj 2013-05-12 16:45 IP: 84.15.187.100 
Biblija. Pakartoto Įstatymo (hebr. dvarim - „žodžiai“: štai žodžiai, kuriais Mozė kreipėsi į Izraelį ir t.t) knyga. Štai žodžiai, kuriais Mozė kreipėsi į Izraelį: Tu skolinsi daugeliui tautų, bet pats nesiskolinsi. VIEŠPATS tave padarys galva, o ne uodega, tu būsi visuomet viršuje ir niekad apačioje, jei tik klausysi ir ištikimai laikysies VIEŠPATIES, savo Dievo, įsakymų, kuriuos tau šiandien duodu. Nenukrypk nei į dešinę, nei į kairę nė nuo vieno įsakymų ... (28:12-14) Neimsi palūkanų už paskolas savo tautiečiui, palūkanų už pinigus, palūkanų už maistą ar už bet ką kita, kas yra paskolinta. Gali reikalauti palūkanų už paskolas iš svetimtaučio, bet už paskolas savo tautiečiui neturi reikalauti palūkanų, idant VIEŠPATS, tavo Dievas, laimintų visus tavo siekius krašte, kurio paveldėti įeini. (23:20) Kai VIEŠPATS bus tave palaiminęs, kaip jis pažadėjo, tu skolinsi daugeliui tautų, bet nesiskolinsi pats, tu valdysi daug tautų, bet jos tavęs nevaldys. (15:6)

22. to 20 2013-05-12 16:48 IP: 71.194.178.192 
Mozė nejuokauja.....

Atila nejuokauja.

23. to 22 2013-05-12 16:54 IP: 84.15.187.100  

Moses, stop it!

Byla

bylà sf. (4)
1. R, K kalba, kalbėjimas, šneka: Aiškios bylõs jis, t. y. gerai išbylo, iškalba J. Kokia čia tavo byla Tršk. Bet motinos jau negirdžiu raminančios bylos S.Nėr. Visi išsižioję klausės tos bylos ir įtikėjo M.Valanč. Glaudomis ir palaidūne bylà ... nusidėjo DP272. Būk toli nug piktų bylų BB2Moz23,7. | prk.: Bet toji meno paminklų byla yra visiškai ypatinga ir savita rš. ^ Tyla gera byla Sim. Geriaus tyla, nekaip byla B. prakalba, oracija: Ilgai bylą bylojo J.Jabl. Trumpas aprašymas teip gražios ir išmintingos bylos A.Baran. pasakojimas, istorija: Sena byla, labai daug sakymo Krs. Sena bylà – nebeatmenu Rd. garsas, balsas: Vis kitoki balseliai, vis kitokios bỹlos A.Baran. Ir šiandien gerai atmenu miško ramią bylą A.Vien.
2. teis. teismo procesas: Civilinė byla TTŽ. Ginti bỹlą K.Būg. Tiesos, bylos bajorų SD317. Pabaigt bylą SD326. Jis iškėlė jam bylą rš. Bylos raštai N. Pralošiau teisme bylą Š. Ogi tos baudžiamosios bylos! Koki tai baisūs, tamsūs gyvenimo pakampiai! Ašb. Vesk tu mano bylą ir išvaduok mane BBPs119,153. Tu darai sūdą ir bylą mano Mž520. Tomus bylomùs pragaro aprištu gema kiekvienas žmogus DP199. ^ Pinigų neturėsi – bylą pralaimėsi PPr299.
3. reikalas, dalykas: Iš tų liekanų galima spręsti, kurie įrankiai vartota medžioklėje ir kurie naminėje byloje J.Jabl. Ir tada jau visa gydymo byla stabdoma, trukdoma Vd. Terminai svarstyti, ypač taisyti ir nauji daryti, yra labai gaišli byla Vr. O jis byloja: nevalgysiu net pirm apie bylą mano perkalbėjęs (pasakęs, ko aš čia atėjau) BB1Moz24,33. ^ Savo laukas – namų bylà (arti, pažįstama) Ad. tema, siužetas: Byla tos dainos yra tokia: jauna marti keliaudama baras ant girtų kraitvežių S.Stan.
4. buvimas, laikas, metas: Veselijos bylõ[je] dainuoja, t. y. čėse veselijos kalba, šneka, ūtur J. Vestuvių bylõj gera ir pasigerti Š. Nakties bylõj visaip atsitinka Kp. Patamsio bylõj apivogė Ds. Tada šilas nubunda, visa ỹra tyla, prasideda pamažu šventa dienos byla A.Baran.
5. aplinkybės, paprotys: Sodžiaus byloj daug kambarių nėra Ul. Prie tai bažnyčiai, kaip miesto bylà, yra sargas Rm. Žinai, miestelio bylõj – prisirinko visokių žmonių Pg.
6. vieno asmens ar vienos rūšies raštų rinkinys: Viršininkas liepė suieškoti bylą Kn.
.
Svarbias bylas žlugdo išankstinė nuomonė.
.
Rašinys apie tai, kad mūsų Lietuvos visuomenė, pasirodo, primityvi:

"J. Abramavičiaus nužudymo ir Bražuolės tilto sprogdinimo bylos nepasiekė teismo, bet jeigu toks būtų, apstulbintų nusikaltimo motyvų primityvumas.
.
Dingus kunigui R. Mikutavičiui buvo kuriamos mistinės istorijos, bet viskas pasibaigė paprastu, nors ir žiauriu apiplėšimu, dėl kurio iš dalies kaltas ir pats nukentėjusysis. 

VSD karininko V. Pociūno žūtis atsitiktinė ir nieko bendro neturi su pieštu sąmokslų rūmu. 

Įtartas pedofilija A. Ūsas išteisintas. 

Pamažu aiškėja ir Seimo nare tapusios N. Venckienės keisto elgesio motyvai. Ir, manau, jie bus labai paprasti ir, kaip sakoma, labai arti nuosavo kūno."

Ir nėra čia ko, piliečiai, vaidinti politikus.
.
Gal ir apstulbintų, jeigu žinotume, tai, ką žino buvęs slaptosios tarnybos vadovas, ir dar žinotume, kad tai, ką jis žino, yra tiesa.
.
Gal ištrauktų tas slaptas žinias iš bylodės ir papasakotų visuomenei?
.
Nee...
.
×bỹlodė (vok. Beilade) sf. (1) stalčius: Uždaryk bỹlodę Klp.

Krito į akis, kad antraštėje žodis byla turi antrąją Lietuvių kalbos žodyno prasmę, lyg pirmoji būtų pradingusi.
.
Kur gi ji dingo?
.
Ar tik ne ten?

56. Jei pasakėt A, sakykit ir B 2013-05-12 10:05 IP: 84.15.182.23
Daug kas pastebėjo, kad šiais laikais teisus tas, kieno piniginė pilna. Pvz., Google: Stankūnaitės advokato darbo kaina – 2000 Lt už valandą. Štai, pamokanti "Snoro" istorija: Lietuvos banką, privalantį prižiūrėti bankus, "paprotino" vaikinas iš Londono, pavarde Freakley (išverskit Google vertėju "freak"), LB vadovas Vasiliauskas iš jo "išgirdo tai, ko nesitikėjo išgirsti", kad "Snorui" "ne gripas, o vėžiukas", paskelbė bankrotą, bankroto administratorium, pažeidžiant įstatymą, buvo paskirtas Cooper (irgi išverskit Google vertėju), irgi iš Londono, snoriečiai sėdi Londone, kas čia teisus sprendžia teismas Londone, pinigai "byra" iš Londono, didelė dalis mūsų tautiečių, tai supratę beigi pastebėję, sėdi Londone. Tokia va Naujųjų Romėnų Teisė, sakant. Beliko priduti, kad politikai be pinigų, ypač rinkiminės kampanijos metu, neapsieina. O pinigų gamintojai juos gamina nekontroliuojami nei visuomenės, nei politikų, visiškai teisėtai - tokia "finansinė tvarka", kurios laikytis privalu, įteisinta; politikai įteisino, įstatymiškai.

57. prie 56 2013-05-12 10:14 IP: 84.15.182.23 
Pasibaigs draudimo parduoti tuštėjančios Lietuvos žemę užsieniečiams, ir ją, "visiškai teisėtai", supirks tie, kas gamina pinigus (niekuo nedengtus), o mes jais (pasiskolinę, matyt, juk į skolas Lietuva lenda, vis gilyn) "dengiam" savo litą, pagal valiutų valdybos modelį, paplitusį buvusiose britų kolonijose, ir darom tai visiškai teisėtai?

Ar jau pradingo senoji Lietuvos byla?

Štai kokia ji dabar.

bỹlasakis, (neol.) smob. (1) kalbėtojas, oratorius: Garsingieji bỹlasakiai aukštai iškalbą pakėlė A.Baran.


Brzeziński: Universal Awakening

Calling the notion that the 21st century is the American century a “shared delusion,” Brzezinski stated that American domination was no longer possible because of an accelerating social change driven by “instant mass communications such as radio, television and the Internet,” which have been cumulatively stimulating “a universal awakening of mass political consciousness.”

The former US National Security Advisor added that this “rise in worldwide populist activism is proving inimical to external domination of the kind that prevailed in the age of colonialism and imperialism.”

During a 2010 Council on Foreign Relations speech in Montreal, Brzezinski warned fellow globalists that a “global political awakening,” in combination with infighting amongst the elite, was threatening to derail the move towards a one world government.