2020-12-02

PoliKlinikos Blankas

 

Poli+Klinika+Blank'as - 3 SvetimŽodžiai.

Paskaitykim ką tik gautą žinutę:


Jei neįžiūrit kompiuterio monitoriuje - išsaugokit paveikslėlius kompiuteryje, ten juos susiradę ir atsidarę įskaitysit geriau.

Mūsų/Mano Mokesčiai:)))

 

Šit kokį laiškelį e-karvelis atnešė:

EDS neatsakyti@vmi.lt

16:53 (prieš 18 minučių)
skirta 

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius, tel. (8 5) 2668 200, faks.(8 5) 212 56 04, el. p. vmi@vmi.ltwww.vmi.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188659752


PALIOKAS EUGENIJUS


DĖL PRAŠYMO NEĮVYKDYMO


2020-12-02 Nr. 9.51-467-226018


Pranešame, kad Jūs 2019-05-02 pateikėte Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (forma FR0512, Nr. 5.40-40-4-GE-86851, toliau – Prašymas) ir nurodėte skirti pajamų mokesčio dalį į priekį už kelis mokestinius laikotarpius. Atkreipiame dėmesį, kad 2019 metų mokestinio laikotarpio Prašymas nebuvo įvykdytas dėl šios priežasties:

  • Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas privalėjote, bet iki įstatyme nustatyto termino nepateikėte mokestinio laikotarpio metinės pajamų deklaracijos.

Savarankiškai aktualią informaciją VMI administruojamų mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galite rasti adresu http://www.vmi.lt/. Pasikonsultuoti su VMI specialistais Jus dominančiais mokesčių klausimais galite telefonu 1882 arba +370 5 260 5060. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi ir saugomi 5 metus. Taip pat šiais telefonais informuokite, jei pranešime nurodyto Prašymo neteikėte.

_______________________________

Prašome šiuo el. pašto adresu neatsakyti. Šis pranešimas automatiškai suformuotas Valstybinės mokesčių inspekcijos Gyventojų pajamų mokesčio informacinėje sistemoje.

O (jau nebe pirmus metus) MIELOJI VMI NEĮVYKDO TOKIŲ MANO PRAŠYMŲ, NES, ESĄ, MANO DARBOVIETĖ (VGTU - VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS) NETEISINGAI APSKAIČIUOJA MANO GPM (GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTĮ).

Dėl tų keliolikos ar keliasdešimt eurų (kuriuos sumoku aš, gavęs tokį pranešimą ir atvargęs stringančioj VMI e-sistemoj arba pačioj VMI sugaišęs laiko), dar turiu papildomai vargti deklaruodamas savo pajamas, kurias ta MIELOJI VMI IR TAIP ŽINO, bet mano PRAŠYMAS LIEKA NEĮVYKDYTAS.

COOL?


COOL:)))

Joks ne cool...

PaMotė ta mūsų VMI, PaMotė ir toji mūsų Valdžia - VMI aiškina, kad Valdžia savo įstatymais taip liepia jai mus engti.


Pamotė

pamotė moteris savo vyro vaikams iš ankstesnės jo santuokos.


VALDŽIA LIETUVOS - SU KUO SUSITUOKEI?


Mes - NuMirūnai? Protistai?

 

Kaukių gyvūnams uždėti negalima – jos gali sukelti stiprų stresą ir kvėpavimo sunkumų. Veterinarai perspėja, jog mopsai, buldogai ir kitų dažniau kvėpavimo problemų turinčių veislių šunys dėvėdami kaukę gali patirti šilumos smūgį ar netgi nualpti.

Kaip manoma, pasaulyje yra apie 8,74 milijono gyvų organizmų rūšių, bet į šį skaičių neįskaičiuojant bakterijų ir kitų mikroorganizmų. Gyvūnų skaičius yra didžiausias, jų yra apie 7,77 milijono rūšių, bet iš jų tik mažas kiekis, tai yra apie 12 procentų aprašyti[1][2].

Tarptautinės raudonosios knygos 2014 m. skelbtais duomenimis, pasaulyje yra žinomos ir aprašytos 1 371 428 gyvūnų rūšys[3]. Žemiau jų atitinkamas skaičius pateiktas gyvūnų grupėmis:


Betgi....


Betgi, regis, ir mes ... Mammalia?
 

Kaukių gyvūnams uždėti negalima – jos gali sukelti stiprų stresą ir kvėpavimo sunkumų.

Na va:


Šitaip metų pradžioj mūsų PsichiAtras buvo prišnekėjęs, kai, pirmasis Europoje paskelbęs EksTremalią situaciją dar 2020 metų vasario 26-ą, dar neturėdamas Lietuvoj nė vieno „teigiamo" COVID-19 tyrimo atsakymo (2020 02 28)


paskubėjo paskelbt būtinybę skolintis 1, ne - 2. ne - ką ten du - ...  - 5 milijardus eurų ir galimybę neviešai juos „įsisavinti" (įsigyti įvairias priemones be viešųjų pirkimų), tų kaukių visiems (net ir tų „antsnukių) norintiems) dar neturėjo.  

O dabar - turi.

O dabar - jas mums dėvėti - PRIVALOMA!


 - tų kaukių pagalba MUS VERČIA NUMIRŪNAIS/NUMIRĖLIAIS?

Seniau gyvūnų karalystei būdavo priskiriami ir vienaląsčiai organizmai, tačiau modernioje sistematikoje vienaląsčiai organizmai sudaro atskirą karalystę protistai.

Na va:2020-12-01

„Laisvės" Partijos KandiDatai

 

Vienas


saksofonininkas, teologas, žurnalistas ir kūrybininkas,
(pamenu jį kaip TV3 „Gelbėtoją"), 
jokio diplomo neturi (o kam jis „Laisvės" partijos „politikui"?). kita, viso labo bakalauro kepure pasipuošusi (na, vis tik, ne šita!) 
- apskelbtoji būsimąja Teisingumo ministre.

Juokinga?

Man - nebe.

Ar amerikoniško TV projekto „Gelbėtojai" 
„klonavimas" Lietuvoje ir yra „Kūrybinė industrija", juolab Universiteto vardo, juolab Vytauto Didžiojo, verta?Daug Pinigų „Iš Oro"

 


Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas jauniausias Euro(Kongo)komisaras Virginijus Sinkevičius 
(prieš 11 metų baigęs gimnaziją) sako, kad vadinamuoju Europos Sąjungos 750 mlrd. eurų gaivinimo fondu norinčiai pasinaudoti Lietuvai reikia išsikelti konkrečius tikslus ir savo projektus rengti pagal juos.

Kitais metais Komisija yra numačiusi 86 iniciatyvas***. 

Trys esminiai punktai –  ES šalims padėti atsitiesti po pandemijos. 

1. Turi būti savalaikis biudžeto panaudojimas, nukreipimas šalims-narėms. 

2. Antra, spartesnė žalioji ir skaitmeninė pertvarka, kuriant Sąjungos ekonomikos ir visuomenės atsparumą galimoms krizėms ateityje. 

3. Trečia, pereiti nuo jau patvirtintų strategijų prie jų įgyvendinimo. 

Omenyje turiu žiedinės ekonomikos veiksmų planą.

.................................................................................................

Kas iš viso netrumpo Jaunojo Komisaro beveik monologo įsiminė labiausiai?

1. Iš kur daug pinigų - nutylėjoi (žinoma, kad „iš oro" - juk dėl „pandemijos" EuroKongo ūkis susitraukė net 14%)

2. Lietuvoje savivaldos nėra - yra tik Centro Direktyvų Klusnūs Vykdytojai, pačioje apačioje pravardžiuojami SaviValdyBėmis.

* Komisarų jau būta, Rusijoj, po 1917-jų:


** Ne ES, o Centro.


*** Gal prisimenat - rinkos ekonomika, rinkos ekonomika...NuŽudymas „Iš Kosmoso"?

 

Algimantas Lebionka:

Irano mokslininką nužudė per palydovą valdomu ginklu

RIA naujienos, su nuoroda Al-Alam televizijos kanalą, informuoja, kad Irano branduolinį fiziką Mochseną Fachrizade nužudė iš kosmoso valdomu ginklu.

https://ria.ru/20201201/uchenyy-1587073009.html

https://www.alalamtv.net/

Al-Alam pranešė, kad „Nužudyme panaudotas Izraelio gamybos ginklas buvo kontroliuojamas palydovo pagalba“.

Mokslininkas Mochsenas Fachrizade žuvo pasikėsinimo metu Teherano provincijoje lapkričio 27 dieną. Jis buvo sunkiai sužeistas ir mirė ligoninėje. Apžvalgininkai atkreipia dėmesį į tai, kad sužeistą mokslininką atvežus į ligoninę, dingo elektra ir sužeistąjį teko pervežti į gretimą ligoninę. Taip buvo prarastas gyvybei išgelbėti brangus laikas. Įtariama, kad elektros atjungimas irgi buvo šios teroro atakos dalis.

Irano gynybos ministerija patvirtino, kad mokslininkas jos struktūroje vadovavo inovatyviems tyrimams. Respublikos parlamento pirmininkas Mochamedas-Bager Galifab patikslino, kad Mochsenas Fachrizade buvo Irano gynybos ministro pavaduotojas.

Fars agentūros duomenimis, Fachrizade sušaudė iš 150 metrų atstumo, iš nuotolinio valdymo Izraelio gamybos ginklo, kuris buvo įtaisytas Nissan automobilyje. Mašina nuotoliniu būdu buvo susprogdinta. Be Fachrizade ir asmens sargybinio, teroro atakos vietoje nieko nebuvo.

Teheranas patvirtino, kad nusikaltimo vietoje nieko nebuvo, tačiau, Irano valdžios žodžiais, pavyko išaiškinti, kas suplanavo nužudymą. Taigiama, kad tai JAV ir Izraelio bendra operacija. Šis tarptautinio terorizmo aktas kelia didelį pasaulio visuomenės susirūpinimą, nes gali tapti rimto karinio konflikto regione pretekstu.

Portale postoday rašoma, kad Izraelis, pats slapta pasigaminęs branduolinį ginklą, sistemingai žudė branduolinės fizikos specialistus Artimuosiuose Rytuose. Pirmas teroro aktas įvyko dar 1979 metais, kuomet Irakas pirko iš Prancūzijos branduolinius reaktorius. Atsakomybę už transportavimui paruoštų reaktorių susprogdinimą prisiėmė niekam nežinoma organizaciją French Ecological Group. Sekančiais metais Paryžiuje buvo nužudytas pagrindinis branduoline programa užsiimantis Irako fizikas Jachja Al-Mašd, kuris čia atvyko išbandyti reaktoriui skirtą kurą. Fizikas buvo papjautas viešbutyje. Dar keli Irako mokslininkai fizikai buvo nunuodyti, o programoje dalyvaujančios firmoms buvo siunčiami laiškai-bombos ir grasinimai.

https://parstoday.com/ru/news/middle_east-i121308

Irano branduolinių fizikų nužudymų chronologija

2007 m. sausio 15 d. buvo nužudytas Širazo universiteto profesorius Ardešir Chasaptur.

2010 m. sausio 12 d. Teherane susprogdintas profesorius Masud Ali Mochammadi.

2010 m. lapkričio 29 d. Teherane susprogdintas Teherano universiteto branduolinės fizikos katedros vadovas Šachidas Bešechti Madžid.

2010 m. lapkričio 29 d. susprogdintas branduolinės fizikos fakulteto dekanas Bašechti Madžid Šachriari.

2012 m. sausio 11 d. Teherane susprogdintas urano sodrinimo centro Natanze darbuotojas Mostafa Achmadi Roušan.

Manoma, kad visus šiuos teroro aktus organizavo Izraelis ir JAV.

https://tass.ru/info/10121243


Lenkijos spauda:

Kim był Mohsen Fachrizade

Urodził się w 1958 roku w szyickim świętym mieście Kom, pełnił funkcję wiceministra obrony i był generałem brygady Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Uzyskał tytuł naukowy doktora z zakresu inżynierii jądrowej i wykładał na irańskim Uniwersytecie Imama Husajna.

Fachrizadego wspomina kilka dokumentów międzynarodowych instytucji, między innymi rezolucja ONZ z 2007 roku w sprawie rozwoju pocisków balistycznych, w tym tych z głowicami nuklearnymi. Następnie pojawia się w raporcie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej z 2011 roku, który wskazuje Fachrizadego jako główną postać irańskiego programu zmierzającego do budowy bomby atomowej (projekt Amad). Prowadził podobną działalność po 2003 roku. Co ciekawe, był jedynym Irańczykiem, którego twórcy raportu wymienili z nazwiska. 30 kwietnia 2018 roku Netanjahu zapowiedział, aby ludzie zapamiętali nazwisko Fachrizade.

Element tajnych operacji Trumpa i Netanjahu

Nieco ponad tydzień temu The New York Times poinformował, że Donald Trump szukał możliwości i zwolenników przeprowadzenia ataku na Iran, aby powstrzymać nadal rozwijany w tym kraju program nuklearny. Prezydent zainteresowany był tym, czy w nadchodzących tygodniach Waszyngton będzie zdolny do podjęcia działań przeciwko irańskim instalacjom atomowym, ze szczególnym uwzględnieniem tych w Natanzie i bazie wojskowej w Parchinie niedaleko Teheranu.

Politinis 5G

 


Žinoma - kai susidedi su kryžiuočių 

palikuonimis, 

palikuonimis, tada jau ir Kinija, ir Rusija gresia:)


Viešajame sektoriuje „Huawei"-jaus 5G gali paveikti ...  ir tą, ir aną ...

O „vakarietiškas"

 
5G mūsų - Lietuvos - paveikti negali:))

Štai - kokie vakarietiški 


vYRUS'ai!!!!!

Ar ne, vyrai Lietuvos?

P.S. Atsiprašau už „nupjautus" vaizdus - bene dvi valandas sugaišau bekovodamas su kažkuo, „globojančiu" du mano kompiuterius su skirtingais interneto tiekėjai, tai pradanginančiu interneto ryšį, tai prikrečiančiu kitokių eibių:))))))))

Na, kas per diena šiandien...

:(((


2020-11-30

JAV TeisėSaugos Laimikis

 

JAV teisėsauga iš vienos žinomiausių nelegalių internetinių prekyviečių „Silk Road“ areštavo dar neregėtą sumą skaitmeninės valiutos bitkoino, verto apie 1 mlrd. dolerių.

2020-11-30

Portalo CNBC duomenimis, tūkstančiai bitkoinų yra kol kas didžiausias šalies Teisingumo departamento laimikis kovojant prieš kriptovaliutų naudojimą nelegaliose veiklose.

„Silk Road“ iki šiol buvo žinomiausia nusikalstama prekyvietė, – teigė JAV Kalifornijos valstijos prokuroras Davidas Andersonas. – Sėkmingas šio puslapio kūrėjo sugavimas dar 2015 m. paliko milijardų dolerių vertės klausimą. Kur dingo visi ten cirkuliavę pinigai?“

„Silk Road“ leido žmonėms parduoti ar įsigyti narkotinių medžiagų su bitkoinu, taip išsaugant asmenų anonimiškumą. Puslapis JAV teisėsaugos buvo uždarytas 2013 m., o jo kūrėjas Rossas Ulbrichtas po dvejų metų suimtas ir nuteistas iki gyvos galvos.

Praėjusią savaitę Londone veikiantis „blockchain“ analizės centras „Elliptic“ užfiksavo masinį bitkoino judėjimą, kurį paskatino JAV Teisingumo departamentas, – 69 369 bitkoinai, 

verti apie 1 mlrd. dolerių,

69369×19291 =  = 1 billion 338 million 197 thousand 379

buvo išimti iš virtualios piniginės. Tai buvo 4 didžiausios šios virtualios valiutos sankaupos pasaulyje, kurios tikriausiai „yra siejamos su R. Ulbrichtu ar kuriuo nors kitu „Silk Road“ prekeiviu“, nors, „Elliptic“ bendrakūrėjo Tomo Robinsono teigimu, yra sunkiai tikėtina, kad pats buvusios prekybvietės savininkas R. Ulbrichtas galėjo atlikti tokią finansinę operaciją iš kalėjimo.

Būtent taip JAV teisėsauga sugebėjo susekti šias neteisėtas lėšas, kurios neįvardyto asmens buvo pasisavintos iš nulaužtos „Silk Road“ sąskaitos.

Kol „Silk Road“ dar veikė, ją naudojo tūkstančiai narkotikų ir kitų nelegalią veiklą vykdžiusių prekeivių. Puslapyje būdavo galima susirasti tokių paslaugų kaip įsilaužimas į kompiuterius ar net žmogžudystės užsakymas. Bendra puslapyje vykusių finansinių operacijų suma siekė apie 9,4 mln. bitkoinų.  

Kriptovaliutos – nusikalstamo pasaulio variklis

Kriptovaliutų ir nusikalstamo pasaulio simbiozė nėra naujiena, JAV ir kitų valstybių teisėsauga jau ne pirmus metus bando sunaikinti sudėtingą kibernetinį šešėlį, į kurį papuola ne viena žinoma ir legali įmonė.

Vienas iš pavyzdžių – 2014 m. uždaryta bitkoinų birža „BitInstant“. Jos vadovas Charlie‘is Shremas ir brokeris Robertas M. Faiella buvo suimti JAV teisėsaugos už galimą kriptovaliutos pardavinėjimą asmenims, kurie ją naudojo narkotikų prekyboje.

Ch. Shremas ir R. M. Faiella buvo apkaltinti „Silk Road“ puslapyje prekiavusiems asmenims pardavę bitkoinų už daugiau nei 1 mln. dolerių.

Kompanijos savininkas Ch. Shremas iškeisdavo grynuosius pinigus į bitkoinus kolegai R. M. Faiellai, kuris valdė nelegalią keityklą „Silk Road“ puslapyje. Taip pat „BitInstant“ vadovas tariamai pats pirkdavo narkotines medžiagas iš minėtojo prekybos puslapio.

Ch. Shremas už nusikalstamą veiklą gavo 2 metus kalėjimo ir 950 tūkst. dolerių baudą, o R. M. Faiella – 4 metų kalėjimo bausmę. Abu asmenys bausmę jau atliko ir yra laisvėje. 

Įdomu - JAV TeisėSauga tuos BTC 69369 pardavė, pasiliko ar nuėjo NauJorko biržon palošt?

Tradicijos taigi senos toj Amerikoj...Šalom, Aušrine, Šalom!

 

Raidė

„Šin"

jau ir Lietuvoj;)


Tik žiūrėk, kad sau karaliumi pasidarytum vieną iš savo giminaičių; kokio nors svetimtaučio – žmogaus, kuris nėra tavo giminaitis, karaliumi negali pasidaryti.
(17:15)

Armon (Hebrewאַרְמוֹן‎) is a male given name of Hebrew origin meaning "high place."[1] It is also the name of an Israeli neighborhood in southern East Jerusalem, known in English as East Talpiot or Armon HaNetziv in Hebrew,[2] funded in 1928 by the wife of Israel's second president Yitzhak Ben-Zvi.

Na...

Tilžės Aktui 102 metai

 

Tilžės aktas – Prūsų lietuvių tautos tarybos 1918 m. lapkričio 30 d. Tilžėje priimta deklaracija, remiantis tautų apsisprendimo teise reikalavusi prijungti Mažąją Lietuvą prie Lietuvos valstybės.[1]
Klasikinė Jidiš Kešenėj

 
2020-11-29

General Flynn InterView


Michaell Flynn

 Kalėjimas Iš Namų

 Ką tik nori uźdarinėja židiny, o šitų kodėl ne?

Kalėjimas iš namų!

Kariavimas iš namų!

Kodėl ne?