2015-10-03

Dabar nebereikia

Ekonomikos profesorius, akademikas...
Dabar to nebereikia.
O kam?

Socialinis modelis jiems ir mums

Jiems.

Mums.

Раб Аллаха

Джибриль ...

Слово Джибриль состоит из двух древнесемитских слов — «джибр» (раб, слуга) и «ил» (Бог), и означает «Раб Аллаха»[3].

Джибри́ль (араб. جبريل‎‎) Джабраил[1] (جبرائيل‎) — один из четырёх особо приближенных к Аллаху ангелов-мукаррабун, отождествляется с библейским архангелом Гавриилом[2].

Гавриил.

Gabrielius.

Sutapimas?

Bet kaip laiku.

Коран был записан со слов Мухаммеда его сподвижниками. Согласно мусульманской традиции, передача Корана была осуществлена через ангела Джабраила...
В талмудическом иудаизме:

Архангел Гавриил, ангел смерти над царями!

Kultūringi europiečiai

Pranas paskaitęs atrašė:

«лох ин дер коп» = "loch in der kopf"
 - vokiškai.*

*:((lietuviškai((( (šitas tris nuorodas ir paveikslėlį aš pridėjau, ne Pranas).

Idiš kalba yra ta pati vokiečių kalba tik praturtinta judaizmo sąvokomis. Ne vokiečių kalba atsirado iš idiš, o idiš iš vokiečių.

Žydą vokiečiai vadina "jude", žydų - judisch (sakoma judiš). Žydų kalboje judiš virto į jidiš ar idiš.

Vokiečių kalboje "loch" yra ne tik skylė, bet ir gyvenamosios vietos menkinamasis pavadinimas, pvz., lūšna, kalėjimas:

1) skylė, plyšys;
2) kišenė;
3) lūšna;
4) urvas;
5) kalėjimas.

Pavyzdžiui, lapės ar kokio kito žvėrėlio ola irgi visada vadinama tik žodžiu "Loch".

Lenkų kalboje matyti lygiai ta pati mąstysena kaip ir pas vokiečius - lenkai gyvenamąjai vietai vaidinti menkinamuoju žodžiu irgi vartoja žodį "loch", pvz., žeminė trobelė - aišku, kad joje gyvena labai skurdūs atsilikę žmonės, taip pat ir kalėjimo požemiai vadinami "loch":

1) duobė;
2) ola, urvas;
3) rūsys;
4) požeminė kalėjimo kamera, karceris;
5) žeminė trobelė.

lenkų žodis "locha" reiškia:

1) šernė;
2) veislinė kiaulė.

lenkų žodis "lochac" reiškia rujoti, bet tik kiaulių rujojimą.

Todėl tokia mada pas mus atėjo iš Vokietijos ir Lenkijos. Aš niekur neaptikau, kad kas nors raštuose, rašytuose iki antrojo pasaulinio karo, kaimą būtų vadinęs skyle. Kad ir tarybiniais laikais negirdėjau tokių išsireiškimų. Tokia mada atsiranda tik dabar. Ko gero taip kalbėdami kai kurie žmonės jaučiasi labai kultūringais europiečiais.

Dar tarybiniais laikais nebuvo jokio neigiamo požiūrio į kaimiečius. O dabar toks neigiamas kaimiečių vaizdavimas labai paplitęs. Pvz., pasižiūrėk ką rodo tv kanalai, jei tik visokiuose jumoristiniuose laidose norima parodyti kokį kvailelį, tai būtinai rodomi kaimiečiai ir visuomet kaimiečiai vaizduojami, kaip girtuokliai, nudriskę, nesiskutę, nesiprausę, chamai nemokantys žmoniškai kalbėti. Tokį požiūrį į kaimą ir kaimiečius visi Lietuvos televizijos kanalai platina masiškai. Todėl nereikia stebėtis, kad ima įsigalėti vokiškai-lenkiška mada kaimą vadinti skyle.

Tai kad, Pranai, ta mada gerokai senesnė.

Nors atėjo, regis, tikrai iš tos pusės, kurion rodai, atėjo šitaip.

Dvarim - daiktai.

Tais
pačiais
tarybiniais metais Pitery ginčijausi su dviem draugais žydais - juos įtikinėjau, kad mūsų kaimiečiai išmintingi, darbštūs ir taurūs, jie gi prieštaravo - esą, bjaurūs neišmanėliai tie kaimiečiai, ir Lietuvoj, ir visur.

Ir šitą žodį 
Pitery sužinojau, ir nemažai kitokių.

Kas mums atnešė idėją skyle provinciją vadinti, tikrai įdomu - labai jau daug tos skylės, nelogiška būtų ją lietuviškąją žodžio prasme skyle vadint.

O vat kad tos didelės teriotorijos gyventojus lochus kai kas mulkina, iš centro - logiška.

O gal čia - ne mulkinimas?

Ir mūsų išmintingųjų, darbščiųjų ir tauriųjų kaimiečių pastaraisiais dešimtmečiais - labai sumažėjo.

Pasikartosiu - kol nemąstysim globaliai, tol ir vargsim, locheliai, kaip tie valstiečiai savo laukeliuos.

Kultūra - arimas:)

Dura Europa

...
:)

Trauk, bėruti, trauk greičiau, —
Poną einant pamačiau.
Jis ir vėl mane rūgos
Neišvaręs nė vagos.

Kiek jau priariau vagų!
Gal tiek pat, kiek man vargų!
Trauk, bėruti, trauk greičiau!
Ponui mūrus pastačiau.
Nesišokiruokim: žvėris gi dvigalvis.

2.

Ar skylėj gyvenam?

Kokioj skylėj gyveni?

Aš dabar kaime, ir tai..
Taigi interneato laikai - kas, kad kaime:)

skylė
1. lindynė, užkampis, nyki vieta

Iš kur toks paprotys kaimą, provinciją skyle vadint?

Ar tik ne civilizatorių, mėgstančių žmonėmis
pažaist, pamonyt juos šituo išmoningu monu, šitasai vardas mūsų lietuvybę išsaugojusiam, darnos supratimo nepraradusiam kaimui pavadinti primestas?

Vokiečių - Loch.

Правильно ответила @жихарка , указав на возможность совпадения идиша с немецким и идишную основу русского жаргона . Её ответ следует отметить , как лучший . Я только подтверждаю и дополняю её ответ , отобразив ЛОХ на идише : לאָך // буквы - ל ламэд =Л , אָ комэц-алэф =О , ך лангер хоф =Х/на конце слов/ . Чтение справа-налево. В результате озвучка - ЛОХ , а перевод - ДЫРА . Ну , а смысл , типа человек с дырой [в голове] , в которую удобно влезть жулику.

Kad gi nebe jidiš jau, o litvish:)

Ar skylėj gyvenam, locheliai?

Nemąstom globaliai, vargstam savo laukeliuos...

Atsiduodam globalistų globai...

Очевидно, что слово «лох» в этом значении пришло из идиша. «А лох», что значит «дырка», издавна говорили евреи о простофиле, недотепе или человеке, пропустившем свой шанс по глупости. «Лох» – сокращенное от знаменитой еврейской идиомы «лох ин дер коп» – дырка в голове. Впрочем, у нас нет компетентного свидетельства происхождения слова «лох» в русском сленге. Зато в американском (где слово «лох» по звужанию и по значению ничем от русского не отличается), по авторитетному свидетельству принстонского профессора Лео Ростина имеет такую этимологию

По моим наблюдениям, это действительно так. на эту версию было несколько ссылок в художественных произведениях.

...пропустившем свой шанс по глупости?

Akmenų
 kareiviai...

Kas
gi
lochas?

Хуйе нах, Голландия?

4 апреля 2006: read.

Peskaitykit, nepatingėkit.

Priklausomybė ar laisvė?

Look and listen.

Grybų karalienė.
Sveiki atvykę?

Kokie, vis tik, sutapimai - MH17 igi iš Olandijos.

Atbėkit, atbėgėliai, pabėgiosim

Atbėkit,
atbėgėliai,
kartu
pabėgiosim!

Netikus Suomija

Suomiai maitina neskaniai:

Kelios dešimtys migrantų surengė protesto akciją prie policijos nuovados Suomijos Oulu mieste, teigdami, kad maisto, kuriuo jie maitinami, kokybė yra nepatenkinama, praneša televizijos kanalas "Yle"
Toks maistas šunims šerti ar moterims tetinka.

Barai prasti tenai, ir klubai:

Šimtai pabėgėlių atvykstančių į Skandinaviją pasirodo yra nepatenkinti ten suteikiamomis sąlygomis ir grįžta į Centrinę Europą. Pagal Suomijos Migracinės tarnybos pranešimus, šimtai pareiškimų prieglaudai gauti buvo atšaukti pačių pabėgėlių, nes jie skundžiasi, kad šalta, nedraugiški vietos gyventojai, blogas socialinis paketas, o kai kurie, kad nėra gerų klubų ir barų“- praneša 1TV.

Meluoja, tur būt, rusai, argi ne?

Bėgit, atbėgėliai, pas baltus - Lietuvon ir Latvijon:

antra vieta Pasauly, po Jono Kikštytojo salos.

Pasaulio bankas - taigi ne rusai - nemeluoja!

2015-10-02

Kas lemia?

Lietuva - sparčiausiai nykstančių pasaulio valstybių trejetuke, po Puerto Riko, iš pradžių sala vadinto San Juan Bautista sala, šv. Jono Krikštytojo garbei.

Šv. Joną Krikštytoją turim ir mes, mūsų Trakuose.
Ir ką jūs manot?

Per metus Lietuvoje (sparčiausiai nykstančioje pasaulio valstybėje, neskaitant šv. Jono Krikštytojo salos) atidaroma apie 15–20 naujų parduotuvių, o kai kuriuose rajonuose ties sankryžomis gali sukti visomis keturiomis kryptimis ir vis tiek rasti, kur apsipirkti. Lietuva patenka į dešimtuką Europos šalių, kurių 1000 gyventojų tenka didžiausi prekybos plotai. Kas lemia tokią sparčią prekybos vietų plėtrą?

Kas lemia, kokiame projekte dalyvaujame, leišiai?

A, galiūnai
lokalistai?

ES = 2

ES tikisi, kad V.Putinas yra pasirengęs užbaigti kovas Ukrainoje. Tačiau nerimą kelia Maskvos pradėta kampanija Sirijoje bei į Europą plūstantys migrantų srautai.

Todėl penktadienio popietę Paryžiuje susitinka (ne, ne Putinas ir ES lyderiai), o vadinamasis Normandijos ketvertas:
Prancūzijos, Vokietijos, Rusijos ir Ukrainos lyderiai.

Nebe pirmas kartas, kai
ES = 2.

ES tikisi...


Your can

You can!

This is a problem...

Лохализм

Все говорят про глобализм.
Про лохализм
- забыли, что ли?

Расплодились...

Lokalūs locheliai.


Tautonių dizainas

1939
2015
Tautonys.

Gentys, patraukusios...

2015-10-01

Penkis metus be valstybinių numerių

R.Bogdanas patvirtino, kad šis „Mercedes-Benz“ į Lietuvą atkeliavo ne naujas. 1987 metais pagamintą mašiną 1991-aisiais mūsų šaliai padovanojo tuometinis Vokietijos užsienio reikalų ministras Hansas Dietrichas Genscheris.

R.Bogdanas prisiminė, kad vieną dieną prieš 24 metus netikėtai sulaukė Vokietijos ambasadoriaus kvietimo į automobilių stovėjimo aikštelę prie dabartinio „Crowne Plaza“ viešbučio.

Prie būsimo „Crowne Plaza“ viešbučio - daug geresnė vieta buvo, negu prie Vokietijos ambasados, tas tai taip.

Ten laukė autovežis su dviem „mersedesais“ – tamsiai mėlynu ir sidabriniu. „Žinojau, kad užsienio valstybių vadovai važinėja tamsiomis mašinomis. Įsėdau, pažiūrėjau, ir išrinkau šitą“, – pasakojo mėlynąjį “Mercedes-Benz 560 SEL“ išrinkęs R.Bogdanas.

Automobilį lietuviai gavo be jokių dokumentų. Jis buvo užregistruotas tik 1996 metais. Iki tol „Mercedes-Benz“ važinėjo be numerių, nes visi ir taip žinojo, kam jis priklauso.

Kaip kokie bandistai važinėjo.

Jis buvo užregistruotas tik 1996 metais - kas sugebat užregistruot automobilį, gautą be dokumentų?

Iki tol „Mercedes-Benz“ važinėjo be numerių, nes visi ir taip žinojo, kam jis priklauso - o kam gi jis priklauso?

Juo 1991-1993 metais buvo vežiojamas Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis.
O gal tyčia taip rašo, gal klaidina mus „Manheteno rytas“ ?

Betgi ne:

Įdomu ir tai, kad automobilis Lietuvoje buvo užregistruotas tik 1995 m. Tą pastebėjo muziejaus darbuotojai.

Energetikos ir technikos muziejaus Transporto ekspozicijos kuratorius Ričardas Žičkus prisipažįsta, kad informacijos apie šį istorinį automobilį, jo atsiradimo ir registravimo Lietuvoje aplinkybes ieškojo kelis mėnesius ir ketina ieškoti ateityje Vilniuje, Lietuvoje ir Vokietijoje.

Devyniasdešimtieji...

:)

Valstybės Atkuriamojo Seimo vadovas be valstybinių numerių važinėjo.

O Vokietija - be dokumentų automobilius dovanojo!

Irgi, mat, valstybė ta Fokietija, tiesa?

O tas mėlynasis “Mercedes-Benz 560 SEL“ be valstybinių numerių - ką vėliau vežiojo?

„Dovana buvo labai maloni. Valstybės vadovai galėjo turėti tinkamą transportą. Kadangi automobiliai buvo du, vienas atiteko Aukščiausiajai Tarybai – aš juo naudojausi, o kitas – Vyriausybei. Juo naudojosi premjeras Gediminas Vagnorius. Kur yra antrasis automobilis, nežinau, niekas apie jį nekalba“, – pripažino V. Landsbergis.

Gal to kito taip ir neužregistravo, kaip mėlynojo, gal irgi padovanojo, dar kitos valstybės ar vyriausybės vadovui, kad ir tas galėtų turėti tinkamą transportą?

O Gediminas Vagnorius - ką, irgi ir be dokumentų ir be valstybinių numerių važinėjo?

Visi gi vis tiek žinojo - pats Gediminas Vagnorius važiuoja!

Klausykit...

Užtai gal šitaip...
Lietuvos valstybė!


6. Trakai Island, Lithuania


Top 10 Ancient Towns and Villages.

6. Trakai Island, Lithuania


„Žalgiris“

„Finansinė situacija vis dar labai įtempta ir sunki. Skaičiai milžiniški, tačiau mes nuolat deramės dėl skolų sumažinimo. Galbūt šis sezonas bus lemiamas, kai pavyks susitarti su bankrutuojančiais bankais“, – pripažino klubo direktorius Paulius Motiejūnas.
Vytautas Didysis!

„Žalgiris“!

Watch as Palestinian Flag

Watch as Palestinian Flag Is Raised at U.N. for First Time.
The United States, Israel, and six others opposed allowing the flag to fly.

Prancūzija, Rusija ir Švedija balsavo už vėliavos iškėlimą, o kitos, tarp jų Didžioji Britanija, Vokietija, Austrija, Suomija, Nyderlandai, Kipras ir Baltijos šalys susilaikė.

Palestina
ir Izraelis.


Антисемит Моисей

Дух Пушкина простил меня,
Простил и легкость дал перу,
Мои сомнения рассея
О целях первого в миру
Антисемита Моисея…

Моисей.

Моисей.

From Ancient Greek Μωϋσῆς ‎(Mōüsês), from Classical Hebrew מֹשֶׁה ‎(mōše)

2015-09-30

Putin and Obama

Vladimir Putin steals Barack Obama's thunder on the world stage.

Did Putin upstage Obama at UN Syria summit?
Obama at the UN: I won't hesitate to use force.

Putin to U.N.: America Is Destroying the World, and Only We Can Stop It.

Veto II

Veto.

Lietuvos-Lenkijos valstybėje XVII-XVIII a. liberum veto teisė buvo parlamentinės sandaros principas. Visi Seimo sprendimai galėjo būti priimami tik visų jo narių sutikimu ir kiekvienas atstovas galėjo blokuoti sprendimus ir Seimo darbą. Šio principo atsiradimo pradžia - vienbalsio sprendimų priėmimo Seime tradicija, kai seimo narys, išrinktas vietos seimelio buvo ataskaitingas prieš jį už visus seimo sprendimus. Sprendimas, priimtas daugumos prieš mažumos valią (netgi jei tai buvo tik vienas seimelis), buvo laikomas politinio lygiateisiškumo principo pažeidimu.

Manoma, kad pirmą kartą šia teise pasinaudojo ir seimo veiklą nutraukė Upytės atstovas Vladislavas Sicinskis (Čičinskas) 1652 m. Kitų šaltinių teigimu jis tik vetavo ilgesnius, nei numatė įstatymas, debatus seime. Tik 1669 Krokuvoje seimo darbą liberum veto teise sustabdė Kijevo atstovas Adomas Olizaras.

US retains a veto.

D. Grybauskaitė: Veto teisę Saugumo Taryboje būtina apriboti.
Veto!*

Veto...

*