2011-11-26

Lietuvos Seklys Morka

„Nematėme jokių priežasčių, kad bankas sėkmingai galėtų gyvuoti, nes pelningumo rodikliai rodė, kad jis dirbtų nuostolingai. Tam, kad kad bankas galėtų dirbti pelningai, turėjo būti 40 proc. plėtra - tai yra visiškai nerealu, arba 80 proc. išlaidų sumažinimas - kas taip pat yra nerealu“, - kalbėjo V.Vasiliauskas.

Matė nematė.

34. Pasaka apie Simon Freakley ir Lietuvos banką 2011-11-24 22:10IP: 80.240.9.72
1. Lietuvos banko valdyba šį sprendimą grindžia tuo, kad, banko administratoriui pateikus savo išvadas, pamatėme tai, ko nesitikėjome išvysti. 2. Lietuvos banko misija – puoselėti šalies pinigų, kredito ir atsiskaitymų sistemų patvarumą ir vientisumą, jų stabilų, patikimą ir efektyvų funkcionavimą, siekiant sudaryti palankias sąlygas optimaliai šalies makroekonominei plėtrai. Pagrindinis Lietuvos banko tikslas – palaikyti kainų stabilumą, t. y. kuo mažesnę infliaciją. Įgyvendindamas šį tikslą, Lietuvos bankas vykdo pinigų politiką, KREDITO ĮSTAIGŲ PRIEŽIŪRĄ, valdo užsienio atsargas, atlieka kitas funkcijas.

142. Lietuvos bankas, Lietuvos "Snoras", Lietuvos Freakley ir Lietuvos Seklys Morka 2011-11-24 22:46IP: 80.240.9.72
Pradžioj sakė, kad bus "geras" ir "blogas" bankai. Ir administratorius Freakley pradžioj sakė, kad bankas "Snoras" nėra nemokus. Bet paskui tas Freakley (Google vertėjas - "freak") dar pasižiūrėjo, ir pamatė tai, ko visas Lietuvos bankas, pagal įstatymą prižiūrintis kredito įstaigas, nematė. Prižiūrėjo, bet nematė. Ir išvysti nesitikėjo. Išeitų, kad ponas Feakley, dirbantis už menkus pusę milijono litų per mėnesį, būtų mums gerokai pigesnis už Lietuvos banką, kuris tiki pono Freakley regėjimais. Kam jis mums, tas Lietuvos bankas, kuriam reikia pono Freakley matymų? Lietuvos bankas metų metus žiūrėjo ir nematė, o aiškiaregys Freakley savaitę pažiūrėjo ir pamatė. Kad 3,4 milijardo nebėr. Reiktų, kad Seimas skubos tvarka priimtų Lietuvos Freakley įstatymą, tiek ir problemų. Nors, žinoma, geriau Lietuvai būtų nusamdyti ne tą, kuris neranda 3,4 milijardo, o tą, kuris atranda. Lietuvos Seklio Morkos reikia. "Snoras" taigi dabar mūsų - Lietuvos "Snoras". Gaila likviduot.

Tiesa, Antanai?


3,4 milijardo - tai ne po litą, o po daugiau negu 1111 litų nuo kiekvieno.


Wake up, guys!

2011-11-25

Kalė piliečiai

XIX amžiaus pradžioje žymus prancūzų fizikas, astronomas, matematikas, gamtininkas, taip pat diplomatas Dominikas Fransua Arago, per visą savo gyvenimą pakeitęs daugybę postų — nuo Paryžiaus observatorijos direktoriaus iki 1848 metų laikinosios porevoliucinės vyriausybės nario — parašė įdomią knygą. Ji vadinasi „Perkūnas ir žaibas“.

Surinkęs ištisą šūsnį pranešimų, legendų, kronikų, padavimų, Arago pabandė vienas pirmųjų suklasifikuoti žaibus ir perkūnijas. Tai buvo labai vertinga medžiaga vėlesniems tyrinėtojams. Tačiau, pasirodo, jog ne jis pirmasis tai bandė padaryti. Dar romėnai skirstė žaibus ir perkūnijas „pagal paskirtį“. Jų manymu, žaibai galėjo būti perspėjamieji, pamokomieji, baudžiamieji, grasinamieji ir kt. Senovės išminčiai gana teisingai vertino žaibo savybes pasirinkti auką, jo neįtikėtinus pasireiškimus. Štai imperatoriaus Nerono patarėjas filosofas Seneka rašė: „Sidabras išsilydė, o kapšelis, kuriame jis buvo supiltas, liko sveikas“. Plinijus Vyresnysis taip pat yra pastebėjęs, kad, „krepšelyje esantį auksą, varį, sidabrą žaibas gali išlydyti, o pats krepšelis nesudegs, ir net vaškinis antspaudas nesuminkštės“.

Kartais panašiai žaibas pasielgia ir su žmogumi. Yra faktų, kai žmogus buvo užmuštas, o jo apsiaustas liko visiškai sveikas. Būna ir atvirkščiai, kai žaibas išrengia žmogų ir paleidžia jį visiškai nuogą ir sveiką.

Kalė piliečius išrengė ne Perkūnas.

“Kalė piliečiai” – tai visuomeninis momentas. Rodenas norėjo prisiminti atsitikimą 1347m. Prancūzijoje, Kalė miesto pajūryje. Šeši didikai anglų buvo paimti įkaitais ir jėga išvyti iš miesto. Be to, atėmė iš jų Kalė raktus. Iš pradžių Rodenas visas šios skulptūros figūras kūrė nuogas, kad tiksliai parodytų jų judesius. Tik užbaigęs kūnus, juos “apvilkdavo”. Kiekvienas personažas, atrodo, kenčia atskirai, nors visi jie nusiminę pamažu eina ratu. Visų šešių figūrų nematyti nė iš vienos pusės. Jos pasirodo tarsi nuolat besikeičiančios, judančios grupės dalys. Sukūręs “Kalė piliečius”, Rodenas išrutuliojo naują paminklo tipą, kuriam svetima heroizmo demonstracija. Už šį darbą jis gavo Oksfordo universiteto garbės daktaro laipsnį, o “Kalė miestelėnai” buvo pastatyti prie Anglijos parlamento rūmų.

Ir ne Rodenas išrengė juos plikai.

Ir ne prie Anglijos parlamento rūmų jie buvo pastatyti, kai Rodenas nuliejo juos.

The story goes that England's Edward III, after a victory in the Battle of Crécy, laid siege to Calais, while Philip VI of France ordered the city to hold out at all costs. Philip failed to lift the siege, and starvation eventually forced the city to parley for surrender.

Edward offered to spare the people of the city if any six of its top leaders would surrender themselves to him, presumably to be executed. Edward demanded that they walk out almost naked, wearing nooses around their necks, and carrying the keys to the city and castle. One of the wealthiest of the town leaders, Eustache de Saint Pierre, volunteered first, and five other burghers soon followed suit, stripping down to their breeches. Saint Pierre led this envoy of emaciated volunteers to the city gates. It was this moment, and this poignant mix of defeat, heroic self-sacrifice, and willingness to face imminent death that Rodin captured in his sculpture, scaled somewhat larger than life.

In history, though the burghers expected to be executed, their lives were spared by the intervention of England's Queen, Philippa of Hainault, who persuaded her husband to exercise mercy by claiming that their deaths would be a bad omen for her unborn child.

Turtuolis, o pasiryžo pirmas, vardan kitų.

Граждане Кале — бронзовая скульптура французского скульптора Огюста Родена, посвящённая одному из эпизодов Столетней войны.

После одержанной в 1346 году победы при Креси английский король Эдуард III осадил ключевую французскую крепость Кале. Осада продолжалась почти год. Попытки французов прорвать блокаду провалились. Наконец, когда голод принудил горожан к началу переговоров о сдаче, английский король потребовал выдать ему шесть наиболее знатных граждан, намереваясь предать их казни в назидание остальным.

Первым вызвался отдать свою жизнь ради спасения города один из главных богачей, Юсташ де Сен-Пьер. Его примеру последовали и другие. По требованию короля добровольцы должны были вынести навстречу ему ключи от Кале нагими, с повязанными вокруг шеи верёвками. Это требование было исполнено. Английская королева Филиппа исполнилась жалостью к этим исхудавшим людям, и во имя своего нерождённого ребёнка вымолила перед супругом для них прощение.

Впервые памятник был представлен публике в 1889 году и был встречен почти всеобщим восхищением. Ещё несколько лет прошло, прежде чем он был установлен в Кале: церемония открытия состоялась в 1895 году.

Воля скульптора, согласно которой «Граждане Кале» должны были быть размещены на земле, была исполнена только после его смерти, в 1924 году.

В продолжение XX века копии роденовской скульптурной группы появились во многих городах мира, включая Париж и Лондон.

Dutūkstantaisiais metais pirmąsyk mačiau "Kalė piliečius" Londone, nuvažiavom dviračiais su draugais.

O šie stovėjo ir tebestovi Kalė.


The Romans called the settlement Caletum.

Calais remonterait en fait à *Caletes (d'où la forme ancienne Kaleeis donnée par Dauzat) « la dure » (cf.vieil irlandais calad, gallois caled, breton kaled, dur) effectivement basée sur *kal, thème indo-européen désignant la dureté et que l'on retrouve dans le latin callum, cal, durillon.

Kaledonai, turbūt.

Elmininkai

Istorikams bandant bent apytiksliai nustatyti Vorutos pilies vietą, iki šiol išsakyta net keliolika viena kitai prieštaraujančių šios piles lokalizacijos versijų; pastaruoju metu istorikas T. Baranauskas ir archeologas G. Zabiela, remdamiesi šalia Šeimyniškėlių piliakalnio tekančio upelio (Varutis/Varutė, Varelis, Variukas) ir Vorutos pilies pavadinimų panašumu, rašytojo A. Vienuolio perteikta vietos gyventojų žodine tradicija bei archeologinių tyrimų duomenimis, Vorutą siūlo lokalizuoti dab. Šeimyniškėlių piliakalnyje (Anykščių rajone), kuriame XIII a. viduryje ir antrojoje pusėje stovėjo tipiška medinė valstybinė pilis, pastatyta apie XIII a. vidurį iki tol negyventoje vietoje (1935 m. Vorutą šiame piliakalnyje lokalizavo ir latvių etnologas bei kalbininkas E. Volteris).

Varulynas kažikur.

Varingis, varangas, varelis, varutis...

Netoliese - Elmininkai.

×elmė (vok. Helm) sf. šalmas: Mergele mano, jaunoji mano, zelnierių slaugysi, kardelį šveisi, elmę puciuosi KlpD27. Vienu akies mirksniu užsimovėm elmes rš.

Iš vokiškų bei rusėniškų šaltinių žinoma, kad Lietuvoje vykstant 1249–1254 m. vidaus karui tarp Mindaugo ir Tautvilo šalininkų, Mindaugui 1250–1251 m. žiemą pavyko patraukti savo pusėn Livonijos ordiną, kuris nuo 1249 m. rudens (?) buvo vienas svarbiausių Tautvilo rėmėjų; greičiausiai Lietuvos ir Livonijos pasienyje įvykusio Mindaugo ir Vokiečių ordino Livonijos krašto magistro Andriaus Štirijiečio susitikimo metu (ar šiek tiek vėliau) magistras Mindaugui davė raitų ordino arbaletininkų būrį, − galimas daiktas, kad būtent šis būrys vėliau padėjo Mindaugui nutraukti Tautvilo surengtą Vorutos apgultį.

Gal tie ir buvo pirmieji elmininkai?

Spaudė ordinas, o ir Ryga, jo būstinė, netoli buvo.

elmėti, elma, -ėjo žr. almėti 1.
išelmėti intr. išsisunkti, ištekėti pūliams: Peržiem bėrosios nesugijo rona, papūliavus išelmėjo, net baisu An.

almė́ti, al̃ma (al̃mi), -ė́jo intr.
1. J, Plv, Gs sunktis pamažu, varvėti, pūliuoti: Iš žaizdos pūliai al̃ma ir al̃ma Tr. Votis al̃ma, sunkiasi pūliai Vlkv. Žaizda dar neužgijo, vis al̃mi Prn. Jam iš tos kojos kraujas al̃ma ir al̃ma, kas čia ir daryti reiks Srv. Pernai, kai įsidūriau koją, tai almė́jo kelis mėnesius, kol užgijo Mrj. | Pro graižtvas sūrimas al̃ma Šmn.
2. pamažu sroventi: Kap iš kalno vanduo sunkiasi, tep ravu al̃ma ir al̃ma Smn. Tas upelis niekad neužšąla: žiemą vasarą al̃ma ir al̃ma Zp. Per akmenis upelis skambiai al̃ma Vžns.
3. Sv bėgti, garmėti.
išalmė́ti, ìšalma (išal̃mi), -ė́jo intr. pamažu išsisunkti, išpūliuoti: Išalmė̃s išalmė̃s [pūliai], ir išgis [kojos skauduliai] Gs.
nualmė́ti, nùalma (nual̃mi), -ė́jo intr. nubėgti būriu: Visi vaikai nualmėjo lapės pažiūrėti Sv.
prialmė́ti, prìalma (prial̃mi), -ė́jo intr. prisisunkti, pribėgti: Visa bala kraujo prialmėjo Paį.

×elmýderis sm. (1) žr. ermydelis: Kad susimuša, bus elmýderis J.

Helmaz.

Ak kad tave kelmas atimtų! Skd. Ka tave kelmas parautų! Vvr. Šauk tokį į kelmų būrį Als. Vyrai išėjo supykę, keikdami kelmų žodžiais Žem. Ko kriokinatės, kelmáičiai! Šts. Tai kelmùks, žiūrėk, kur užlipo! Up. ^ Čia jau bus kelmas (bus blogai) Šts. Eik tu kelmiop! Dr.

Bandėt kelmą suskaldyt?

Gal ir buvo pirmas šalmas iš tvirto kelmo išskobtas senų senovėj.

Net ir graikai persigalvojo - Ηελμετ.


Hełm (Polish for "Helmet") is a Polish coat of arms. It was used by a number of szlachta (noble) families under the Polish-Lithuanian Commonwealth.

Kiek elmininkų.

Turėjau du tetėnus, tetų vyrus, Jonus Pavilonis, po vieną iš mamos ir iš tėvo pusės, vienas iš Elmininkų, kitas iš Elmiškio, netoliese.

Ir ežeras Elmis netoliese, ir Elmininkų miškas, ir Paelmis, ir Elmė teka.

Pasirodo, nuo seno Jonai Pavilonys Elmininkuos.

Mamos svainis Jonas Pavilonis irgi Sibire pabuvojo, Stalino lageriuos, o jos sesuo pas jį, lyg pas dekabristą, pati ten nuvažiavo.

Su Pauliumi Širviu, kai grįžo, jis padraugaudavo.

2011-11-24

Pamoka Šveicarijai

Sėkmingai veikiančio privataus verslo kaina yra tokia didelė, jog jį legaliai nacionalizuoti labai sunku. Dauguma legalių nacionalizacijų įvyko kuomet privačiai valdomos įmonės susidurdavo su sunkumais, atsidurdavo ant bankroto slenksčio ir galėdavo būti nupirktos už labai nedideles sumas.

Rašo pasakas.

Dar bolševikai suprato, kad reikia atimti ir pasidalinti, o savininką - cypėn.

Jei jį pagausi, žinoma.


Šitiems ir karą galim paskelbt, jei ką...

Jei nesupratot, ką sakė, dar sykį pasiklausykit.

Mes, kai nacionalizuojam, prievolių neperimam, iš principo.

Dėl savo principinio požiūrio į privačią nuosavybę kompensacijų nemokėjo taip pat ir komunistai.

Ir aplamai...

Didelę neapdraustų indėlių nacionalizuotame banke „Snoras“ dalį yra padėjusios įmonės iš lengvatinių mokesčių zonų, sakė premjeras Andrius Kubilius.

Ach, šitie...


Kaip matot, ne tik šveicarus, ir šituos pamokysim.

Finansų ministerija yra paskelbusi planus didelę šių indėlių dalį nurašyti.

Va jums!

Nebešoksit šitaip.

Gudrūs kokie.

Vieni, matai, diržus veržias, o kiti juos atsileidę gyvena sau.


Tepasimoko verčiau iš mūsų kaip reikia krizes įveikti.

Yra ir problemų, žinoma - pinigai, kurių vis neturim ir neturim, ofšorkėse slepiasi, kad jas kur.

Gal karo ofšornikai mums ir nepaskelbs.

Bet ar ne jie vadinami "finansinėmis rinkomis", kurių "mažesnis pasitikėjimas" mumis kainuoja mums didesnes palūkanas?

Vis mes kvailio vietoj.

O arklys tai vežiman atbulai įkinkytas.

"Snorą" prižiūrėjo Lietuvos bankas, kuris yra nepriklausomas nuo Vyriausybės ir kitų Lietuvos valstybinių institucijų, bet ne tik kad už nepriežiūrą niekaip neatsako, bet ir žarijas svetimom rankom žarsto.

Planus juk paskelbė dusyk mažiau darbuotojų už Lietuvos banką turinti Finansų ministerija, o ne "Snoro" problemos sprendimo vis neskelbiantis Lietuvos bankas.

Lietuvos bankas jau spalio pradžioje negalėjo atsakyti, kas vyksta banke „Snoras“.

2011-11-23

Kariuomenė

Dar 1917 metais Rusijos lietuvių karių iniciatyva sukurta lietuvių karininkų sąjunga. Buvo sudaryti atskiri daliniai: pusantro tūkstančio karių lietuvių batalionas Vitebske, atsargos batalionas Smolenske, lietuvių batalionas Rovne, Vytauto Didžiojo batalionas Sibire ir kiti. Tačiau karininkų sąjunga ir daliniai buvo priversti išsiskirstyti po Spalio revoliucijos.

1918 metų lapkričio 23 diena paskelbta karių diena Lietuvoje, kurios herbe - Vytis.

Ironiška.

Pinigai kariauja.

Pasaulio išlaidos ginkluotei, milijonais JAV dolerių (kuo gi dar?), 2007 metų duomenys.

2011-11-22

Cosmopolitan

The Dulles' plan or the Dulles Doctrine (Russian: План Даллеса or Доктрина Даллеса) is the central document of a conspiracy theory, according to which the CIA chief Allen Dulles had developed a plan for United States to destroy the Soviet Union during the Cold war by secretly corrupting the cultural heritage and moral values of the Soviet nation. The plan was first published in Russia shortly after the dissolution of the USSR and was often quoted by prominent Russian politicians, journalists and writers.

The text was first published in its modern form in 1993 in Metropolitan Ioann's book "The battle for Russia".

"Let us arm the humorists with jokes that laugh out their present and future. (...) Poison the soul of the youth with disbelief in their purpose in life, awaken their interest in sexual problems, bait them with such lures of the free world as fancy dances, pretty clothing, special records, verses, songs... (...) Sow discord between the youth and the older generation..."


В 1946 году СМИ Великобритании опубликовали документ под названием «Коммунистические правила революции», якобы обнаруженные в Германии союзными войсками. Их основные положения:

«1. Развратить молодежь; отвести ее от религии. Внушить ей интерес к сексу. 2. Ложной аргументацией разрушить старые моральные ценности (…). 5. Отвлечь умы от политики, переключив все внимание на спорт, книги о сексе, игры и прочие маловажные занятия. 6. Поставить под свой контроль все средства массовой информации. 7. Разрушить веру людей в их естественных лидеров, изображая их в постыдном, смешном и оскорбительном виде»

24 августа 1960 г. «Лос-Анджелес гералд» опубликовала выдержки из брошюры «Промывание мозгов. Изложение русского руководства по психополитике». Брошюра была издана в Нью-Йорке в 1955 г. фондом Рона Хаббарда — фантаста и основателя «сайентологической церкви». В «русском руководстве по психополитике» указывалось:

«Сделав доступными всевозможные наркотики, давая подростку спиртное, восхваляя его необузданность, пичкая его секс-литературой, (…) психополитик может воспитать в нем необходимую нам склонность к беспорядку, безделью и бесполезному времяпрепровождению и побудить его выбрать решение, которое даст ему полную свободу во всем — то есть Коммунизм. (…) Если вы сможете убить национальную гордость и патриотизм в подрастающем поколении, вы завоюете эту страну»

Amerikonai griovė socializmą, o sovietai vis dar keršija griaudami kapitalizmą, tais pačiais metodais?

Panašiau, kad ir tuos ir anuos, kai kas kvailina, nužmogina ir, galop, pavergia.


Cosmopolitan.

World citizen, one who eschews traditional geopolitical divisions derived from national citizenship.

Cosmopolitan (cocktail), also known as a "Cosmo".
Cosmopolite (butterfly), Vanessa cardui, also known as the "Painted Lady".


Kosmopoliet, launched in 1854, said to have been the first Dutch clipper.


Nash Cosmopolitan, a defunct car model from Nash Motors.


Rootless cosmopolitan, a Soviet derogatory epithet during Joseph Stalin's anti-Semitic campaign of 1949–1953.

Cosmopolitan.

cosmopolite
late 16c., "man of the world; citizen of the world," from Gk. kosmopolites "citizen of the world," from kosmos "world" (see cosmos) + polites "citizen" (see politic). In common use 17c. in a neutral sense; it faded out in 18c. but was revived from c.1800 with a tinge of reproachfulness (opposed to patriot).

Ne patriotai.

Politikai - tai ne pilietikai.

cosmos
c.1200 (but not popular until 1848, as a translation of Humboldt's Kosmos), from Gk. kosmos "order, good order, orderly arrangement," a word with several main senses rooted in those notions: The verb kosmein meant generally "to dispose, prepare," but especially "to order and arrange (troops for battle), to set (an army) in array;" also "to establish (a government or regime);" "to deck, adorn, equip, dress" (especially of women).

Toks tas graikiškasis kosmosas.

Ginkluoti vyrai išsirikiavę žengia mūšin linksmai, o gražuolės toli - švelniai rankomis moja.

Smagu.

In the general sense, a cosmos is an orderly or harmonious system. It originates from the Greek term κόσμος (kosmos), meaning "order" or "ornament" and is antithetical to the concept of chaos.

Koks tvarka?

A cosmos is an orderly or harmoniuos system.

Kόσμος.

κόσμος.

Negi?

2011-11-21

Solidarumas ir disciplina

„Europos Sąjunga atsidūrė kryžkelėje, kur susidūrė didžiulės valstybių ir privačių asmenų skolų krizės“, - sakė Europos Parlamento (EP) pirmininkas Jerzy Buzekas, kreipdamasis į Estijos parlamentarus.

Europos Parlamento (EP) pirmininkas Jerzy Buzekas mano, kad ES įveikti dabartinę krizę padės solidarumas, disciplina ir Bendrijos šalių atsakomybė.

solidarity
1841, from Fr. solidarité "mutual responsibility," a coinage of the "Encyclopédie" (1765), from solidaire "interdependent, complete, entire," from solide (see solid). With a capital S-, the name of an independent trade union movement in Poland, formed Sept. 1980 and officially banned Oct. 1982, from Pol. Solidarność.

solid (adj.)
late 14c., from O.Fr. solide "firm, dense, compact," from L. solidus "firm, whole, entire" (related to salvus "safe"), from PIE base *sol- "whole".

*sol- "whole"?

Iš kur tada "solo"?

Mat kaip.

A coinage.

Solidus.

The solidus (the Latin word for solid) was originally a gold coin issued by the Romans, and a weight measure for gold more generally, corresponding to 4.5 grams.


Antroj to solido pusėj gal solidarumo aktas pavaizduotas?

Tai dabar Europoj solidarumo be euro zonos būt negali.

O Pasaulį solidarizuoti ruošias talerio anūkas.

Ir konsoliduoti.

disciple
O.E. discipul (fem. discipula), Biblical borrowing from L. discipulus "pupil, student, follower," from a lost compound *discipere "to grasp intellectually, analyze thoroughly," from dis- "apart" (see dis-) + capere "to take, take hold of" (see capable). Cf. L. capulus "handle" from capere. Sometimes glossed in O.E. by þegn (see thane).

Lengva pasakyti - dis+capere.

Pabandyk necapinti, kai visą laiką capinai.

Tokie Europos solidarumas su disciplina.

O mūsų protėviai Žalgiry vieningi ir drausmingi buvo, ar solidarūs ir disciplinuoti?

O kryžiuočiai?

Gringo

Valdyba nuo trečiadienio taip pat sudarė sąlygas gyventojams ir įmonėms išsigryninti pinigus ne tik naudojantis mokėjimo kortele, bet ir banko klientų aptarnavimo padaliniuose.

Tiesa, 500 Lt apribojimas per dieną išlieka.

Čia vis tas jaunikaitis, kuris sakė, kad šitoj ekonomikoj grynųjų pinigų teks atsisakyti?

Atseit, kažkas spaudys klaviatūrą ir šitaip darys pinigus?

Ieškokit durnių kitur.

Mes žinom, kaip atrodo pinigai.

Be to, jūsų sistema juk neveikia.

Nes jos principai ydingi.

Gringo etimologija nėra aiški.

Viena iš versijų teigia, kad gringo 'svetimas' yra pakitęs į ispanų kalbą atėjęs žodis griego 'graikas; svetima kalba', iš lot. graecus 'graikas'.

Neteisingų liaudiškų etimologijų yra daug.

Pvz., žodžio gringo kilmė siejama su angliškais žodžiais green go ("žalieji lauk!") meksikiečių naudotais Meksikos-JAV karo metu, arba dėl žalios dolerio spalvos.

Daugiau paaiškinimų tikimasi iš gringo, kuris nesupranta vietinės kalbos, tradicijų.

Blimey, he's a limey...

O gal dabar čia - Britonija, o saloj - Lietuva?

Gal sumanėm vietom apsikeist, idant burnas susivienodint?

Ar tinkamas būdas?

2011-11-20

Lietuviška skaidrioji

Kaip dabar sako, vau!

55. Lietuvos banke dirba bene 800 specialistų, 2011-11-20 20:08IP: 80.240.9.72 9
bet jo sprendimai priklausys nuo to, kokią išvadą pateiks laikinasis banko administratorius Simonas Freakley, kurį nusamdė už 483756 LTL atlyginimą, kuris 2004–2008 metais buvo konsultacijų bendrovės „Kroll“ vadovas, o ši įmonė 2010 metais banko „Snoras“ akcininko Vladimiro Antonovo užsakymu konstatavo, kad jo veikla yra skaidri.

Ir gerai.

Skaidriai.

Kitkas įdomiau.

Lietuvos banko tinklalapis: Lietuvos banko misija – puoselėti šalies pinigų, kredito ir atsiskaitymų sistemų patvarumą ir vientisumą, jų stabilų, patikimą ir efektyvų funkcionavimą, siekiant sudaryti palankias sąlygas optimaliai šalies makroekonominei plėtrai.

Ar tikrai iš 800 LB puoselėtojų keleto jų negalima buvo komandiruoti "Snoran", kad jie jame ir puoselėtų šios "kredito ir atsiskaitymų sistemos patvarumą ir vientisumą, jos stabilų, patikimą ir efektyvų funkcionavimą"?

Didelis, o skaidrumo trūksta.

Gal mūsų gėrimai neteisingi?

Kad patys, be pagalbininkų, su Britų Mergelėm nesusitvarkom?

Little mouth

pi
1841, used in L. 1748 by Swiss mathematician Leonhart Euler (1707-83), from Gk. letter pi (from Heb., lit. "little mouth") as an abbreviation of Gk. periphereia "periphery."

Little mouth.


Periphery.


π yra...

Niekai!

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien...

Apsirijimas - nuodėmė!


Who has a big mouth?