2014-02-15

Pelekys


1. balta

axe  

Kirvis.

The Labrys is the doubleheaded axe, known to the Classical Greeks as pelekus (πέλεκυς ) but which predated the arrival of the Hellenes in the Aegean world. 

... the term for a single-bladed axe being hēmipelekus "half-pelekus"...

Pusė pelekų.

Ponto laikai...

На древнегреческих вазах обоюдоострый топор — именуемый πέλεκυς — изображался как принадлежность Зевса-громовержца. В некоторых случаях изображения Зевсова топора сопровождаются зигзагообразными линиями, которые интерпретируются как схематичные изображения молний. На этом основании весьма вероятно, что для греков классического периода этот предмет символизировал молнию, повелителем которой и являлся Зевс. 

Dzeusas sukeldavo griaustinį, žaibus, lietų ir vėjus, jo tradicinis ginklas – žaibai.

His symbols are the thunderbolt, eagle, bull, and oak.

Pelekys (klausykit).

Pelekys korumpuotiems pareigūnams.

Užpirkti

užpirktìnis, adj. (2) NdŽ nupirktas su pristatymu.
Šneka nuo gyvenimo atsilikę senoliai niekus... 
užpir̃kti, ùžperka (užpirka), -o tr. K; N
1. SD431, Sut, Vv perkant suderėti, sušnekėti, iš anksto įmokėti: Šito karvė jau ažpirktà Ktk. Ažupirku ką SD224. Ažpir̃ko arklį Dbk. Ir užpir̃ko tęnai linų ir sėmenų Ds. Raulys tą dieną buvo išvažiavęs užpirkti statybinės medžiagos karvidėms J.Avyž. Jis buvo jo arklį užpir̃kęs, bet paskui atsimetė Skr. Nebesikels mama – užpirkt grabas reikia Mžš. | refl. tr.: Ji užsipir̃ko tą šieną, o jis atvažiavo, prisikrovė pilną mašiną i nusivežė Jrb. užmokant pinigus užsisakyti, paprašyti: Žmogus meta kapeiką, užperka kokią giesmę ir klausosi, kol pagiesta Žem. | refl. tr.: Kas nedaug turi ištekliaus, tas su kitu drauge gali užsipirkti sau laikraštį rš. Tėvas užsipirkdavo šokį ir su motina išeidavo šokti LTR(Rs). išsinuomoti, nusamdyti: Suolai nėra užpirkti, juose gali sėdėti, kas nori Rm. Ažupirku kitump ką SD3. Užpirkčiau drančkas svečiams vežioti Žem. Užpirko [laive] keturias kajutes J.Balč. bažn. užprašyti už pinigus specialias maldas, pamaldas: Už motiną užpirkáu kalnus Vkš. Tiek turto liko, nors mišias ažpir̃k Sdk. Kretingo[je] užpirkáu mišias pri švento Antano Krš. Reiktų dar kalnus išgiedinti a mišeles už visą čysčių užpir̃kti Plt. Mišia užpirktà ažu jo tėvus Pb. 
.
Čia jau rimčiau.

Taigi.
.
Ką šiandien tebeužperkam?

Mišias. 
.
Na, dar degtinės.

Nuo tada gal šitaip?

Panevėžys čia, ne Vatikanas.
Užpirkti galima, o betgi užpirkos nėra.

Papirkti negalima, o betgi papirka yra:

papirkà sf. (3b), pãpirka (1) papirkimas kyšiu, kyšis: Jis turbūt papirką davė, kad gavo pasikirsti žabų Grž. Didelėn bėdon pãpirkų negaila Srj.

2014-02-14

Dekameronizacija

Ne apie tai.

Jau "šilčiau".

Na, gerai, gerai...

Paklausykim ...

Ir štai dabar, jei tikėtume gandais ir netikėtume paneigimais, Vladimiras Putinas tampa Didžiosios Britanijos vidaus politikos veiksniu. Šį sausį interviu BBC V.Putinas neatmetė galimybės, kad nepriklausoma Škotija gali būti pakviesta į Eurazijos muitų sąjungą.

Užtat Sočio olimpiados atidarymo dieną Britanijos premjeras Davidas Cameronas raitėsi prieš kameras kaip vijurkas. Tuščiame Londono olimpiniame dviračių treke jis pasakė jaudinančią kalbą, kviesdamas škotus nepalikti Didžiosios Britanijos.

Net komentuoti bjauru, tiesiog skudurų sindromas,” – parašė vienas Lietuvos internautas apie tą kalbą.

Gal škotai vėl kelnes apsimaus?

Tiktai Škotijos bankrotas dėl nesėkmingo bandymo įsitvirtinti Panamoje privertė Škotiją parsiduoti – tegul Anglija sumoka skolas ir pasiima nepriklausomybę.

Pensininkai irgi už automobilistus

Elertė „Klasikos“ radijas šįryt pranešė klausytojams, kad Valdančiųjų pilietinė politinė taryba svarsto sunkmečiu sumažintų pensijų padidinimo atkūrimo klausimą.

Tam reikią net ... milijonų litų!


Juos valdantieji ketina gauti didindami alkoholio akcizus (kitąmet) ir įvesdami naują mokestį automobiliams (šiemet).

Pensininkų organizacijos, praneša Elertė radijas, prieštarauja naujiems mokesčiams.


Pensininkai sako, kad, atkuriant sumažintus teisėjų ir valdininkų atlyginimus, nauji mokesčiai įvesti nebuvo.

Kiek atsimenu, Konstitucinis Teismas išaiškino, kad teisėjų ir valdininkų atlyginimai buvo sumažinti neteisėtai.

Beje, (ne Lietuvoj, žinoma), yra manančių, kad teisėjai su valdininkais - irgi žmonės.

Keistuoliai...

Kodėl Valdančiųjų politinė taryba nesvarsto esminių klausimų:

1. Ar teisėtas buvo Konstitucinio Teismo kaip ir (iš  teisėjų ir valdininkų dalies) neteisėtu pripažintas sunkmetis?

2. Kodėl, jam (esą) pasibaigus, reikia didinti mokesčius?


2014-02-13

Piš

Piš Nr.1.


Piš Nr.2.Ekonomika turi būti ekonomiška oikonomiška ...

Synoikiška!

Beje:

Getjar.com vertė šiuo metu gali siekti 0,5-0,75 mlrd. dolerių (1,3-1,95 mlrd. litų)...

Gali hali:

„Su Kinijos bendrove kalbame tik apie „GetJar“ JAV padalinio, susijusio su „GetJar Gold“ virtualia valiuta ir mobiliosios reklamos sprendimais, pardavimą. Šis padalinys sudaro maždaug 50 proc. mūsų verslo. „GetJar UK“ padalinys toliau plėtos veiklą su nauju prekės ženklu“, – sakė verslininkas.

Taigi:

1. Tikras lietuvis: USA ir UK!

2. Revoliucija, gal tikrai.  

Suverenas teisme

Lietuvos Respublikos Konstitucija

 1 straipsnis
Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.

2 straipsnis
Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

3 straipsnis
Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.
Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

4 straipsnis
Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.


Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) neatmeta galimybės kreiptis į teisėsaugą dėl parašų klastojimo renkant parašus dėl referendumo, kuriame tauta galės balsuoti, ar uždrausti parduoti žemę užsieniečiams ir juridiniams asmenims bei nuleisti kartelę referendumams rengti.

VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas trečiadienį per posėdį teigė, kad rašysenos ekspertai nustatė atvejų, kai parašų rinkimo lape už referendumą neva pasirašė vienas asmuo, o parašų tikslinimo lape – kitas.

VRK vadovo tvirtinimu, patikrinus maždaug pusę patikslintų bylų, neva aptikta keli šimtai nesutampančių parašų.


Iniciatoriai reikalavo, kad VRK nedelsdama priimtų sprendimą dėl patikslintų parašų, nes esą baigėsi įstatyme numatyti terminai parašams tikrinti. VRK nariai savo ruožtu sakė, jog nesvarbu, kada jie priims savo sprendimą, nes referendumo datą turi paskirti Seimas, o šis į posėdį rinksis tik kovo 10 dieną. 

Jau ne sykį buvo galima skųsti (koks žodis!) VRK sprendimus teismui ir įsivelti į teismų karuseles, kurios mūsų Lietuvoje geba suktis metų metais.

Tokiu būdu referendumo data tik toltų.

Todėl vis einame žibučių žiemą.

Štai, kaip tik:

90. Par(a)eiti(s) kartojasi 2013-12-17 16:56 IP: 78.62.187.8  
Č ia panašiai,kaip nuvertus Hruščiovą negalėdami jo atsikratyti,davė užduotį suskaičiuoti,kiek sovietų sąjungojen yra turistų,artistų ir komunistų.Brežnevas galvojo,kad tai atlikti neįmanoma.Tačiau kitą rytą Nikita jau stovėjo ck,ir informavo apie atliktą darbą.Jis pasakė,kad komunistas buvo vienas ,kuris guli mauzoliejuje,turistas irgi vienas,tai aš (Hruščiovas)iki to niekas užsienyje nebuvo.Na o kiek artistų,paklausė Brežnevas,ogi visi likę artistai.Taip Šliužui Vaigauskas davė užduotį,patikslinti referendumo sąrašus.
  
LNK žinios“ visuomenei išplatino žinią, kad „referendumo istorija gali tapti kriminaline“. 

- Ar ir per kitus rinkimus VRK šitaip elgėsi? - klausia vienas manęs šiandien.

- Negirdėjau, kad taip būtų buvę, - atsakau jam.

- Akcija? - klausia vėl.

Kieno šitokia akcija?

Kieno?

2014-02-12

Mūsų nacionalinis turtas

Svarbiausia suprasti, kad žemė yra mūsų nacionalinis turtas, ir kad ji būtų panaudota tikslinei paskirčiai ir kad žemė netaptų asmenų spekuliatyviniu įrankiu, - teigė ministras pirmininkas, - Kas norėjo, tas nupirko ir toliau sėkmingai perka.

Paklaustas, kokią dalį žemės galėtų įsigyti užsieniečiai, premjeras teigė, kad ir šiuo metu ji yra perkama ir parduodama.

?

3. Tai vadinasi 2014-02-12 17:22 IP: 88.119.156.241 
"Paklaustas, kokią dalį žemės galėtų įsigyti užsieniečiai, premjeras teigė, kad ir šiuo metu ji yra perkama ir parduodama". T.y. viršininkas pripažįsta, kad Lietuvoje įstatymai ir teisėtvarka neveikia?

?

„Mano nuomonė buvo aiškiai išsakyta, kad jeigu būtų nubalsuota taip, kaip referendumo organizatoriai nori, tai pirmiausiai žemdirbiai patys patirtų didžiulius finansinius nuostolius ir valstybė patirtų didžiulę finansinę žalą - ne tik lėšos, kurios skirtos žemės ūkio paramai, investicijoms, bet manau, kad būtų sustabdytos ir sanglaudos lėšos“, - trečiadienį po Vyriausybės posėdžio žurnalistams sakė A.Butkevičius.

2014-02-12 17:04

2014-02-12 23:16 IP: 84.15.187.132  
Anot Algirdo Butkevičiaus, tokiu atveju šalis netektų Europos Sąjungos lėšų.

71. Lietuva be ES paramos - Lietuva be ateities! 2014-02-12 23:16 IP: 84.15.187.132  
(Eurorinkiminis šūkis)

Šitaip mes su mūsų nacionaliniu turtu.

O šitoks - mūsų nacionalinis sportas. 

 

   

Ne mano laiškas

Čia pateikto teksto antroji dalis, pradedant žodžiais 

 Aš jam surašiau savo argumentus:

YRA NE MANO

Mano laiškas buvo siųstas 2014 m. sausio 29 d. prieš VRK posėdį ir šitoks:

nuo: Eugenijus Paliokas eugenijus.paliokas@gmail.com
kam: ......................
data: 2014 m. sausis 29 d. 11:36
tema: Surinkau ir siunčiu argumentus, kurių gali prireikti šiandien 15 val.
siųsta iš: gmail.com
 Konstitucinio Teismo 2014 01 24 nutarime, kuris atsirado po to, kai 2013 metų lapkričio 7 dieną Seimas kreipėsi į Konstitucinį Teismą, prašydamas įvertinti,  ar dar 2006 m. priimta Lietuvos Konstitucijos 125 straipsnio pataisa, kuria iš Konstitucijos buvo pašalinta Lietuvos Bankui suteikta išimtinė pinigų emisijos teisė, neprieštarauja Konstitucijai, yra tokie žodžiai:

pagal Konstituciją, referendumu nepanaikinus minėtų konstitucinių Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje pagrindų, įtvirtintų Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 1, 2 straipsniuose, negali būti daromos tokios Konstitucijos pataisos, kuriomis būtų paneigti Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimai“. 

Įvertinti Iniciatyvinės grupės „Tautos valia“ privalomajam referendumui skelbti iniciatyvos atitikimą/neatitikimą Konstitucijai Konstitucinio teismo niekas niekada neprašė.

1. Referendumu priimti sprendimai gali būti keičiami tik referendumu. - Tai mūsų inicijuojamo referendumo nuostata; dabar jos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje NĖRA.

2. 2003 m. referendume dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje buvo parengtas toks teiginys: Pritariu Lietuvos Respublikos narystei Europos Sąjungoje. Rinkėjai žymėjo TAIP arba NE skiltis - apie narystės vis besikeičiančioje Europos Sąjungoje sąlygas klausiama nebuvo.


3. 2003 m. kovo 20 d. už anksčiau referendumu priimtos Lietuvos Respublikos Konstitucijos pakeitimą, pakeitusį jos 47 straipsnį, kurį siūlome atstatyti balsavo tik 90 Seimo narių (reikia 94), tai yra mažiau nei reikia Konstitucijai pakeisti.

4. Pagal 1994 m. liepos 22 d. Konstitucinio Teismo nutarimą ir Referendumo įstatymo 14 straipsnį referendumo iniciatoriai referendumui gali teikti net Konstitucijai prieštaraujančias nuostatas, o Seimas gali tik konstatuoti tokį faktą ir savo išvadą paskelbti visuomenei, bet neturi teisės neskelbti referendumo, jau nekalbant apie VRK, kuri, be abejo, Seimo galių neturi.

5.  Lietuvos Respublikos Konstitucija aiškiai apibrėžia Konstitucinio teismo kompetenciją – tai Seimo, Vyriausybės ir Prezidento priimtų teisės aktų atitikimo Konstitucijai vertinimas:

102 straipsnis
Konstitucinis Teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai - neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams.

 
 – referendumu priimtų sprendimų vertinimas neįeina į Konstitucinio teismo kompetenciją.

Pagarbiai,

Eugenijus Paliokas

To laiško teiginius, vieną jų patikslintą, rasite čia

Tikiu, kad šis nesusipratimas bus ištaisytas greit.
P.S. Šiandien, vasario 17, pamačiau, kad įrašas pataisytas.

Ačiū.


Putino konservatizmas Lietuvoje

Elrytaseltė.

Gal keturi komunarai prisikėlė?


Matot, koks NAUJŲJŲ LAIKŲ EVANGELIJOS elrytas išaušo Lietuvoje?

69. TS-LKD ginasi nuo ... putiniškojo konservatizmo! 2014-02-12 07:17 IP: 84.15.182.141
M.Adomėnas kaip politikas, žinoma, privalo įkvėpti savo partiečiams optimizmo, todėl viliasi, kad TS-LKD pavyks apginti savo pozicijas nuo to, ką jis vadina „putiniškuoju konservatizmu“, nors ir pripažįsta, jog radikalioji dešinė stiprėja nuosaikiosios dešinės sąskaita.

!

67. Romo Sadausko-Kvietkevičiaus nekokia žinia Vytautui Landsbergiui 2014-02-12 07:04 IP: 84.15.182.141
Ir tik vasario pradžioje vienas TS-LKD ideologų Seimo narys Mantas Adomėnas straipsnyje „Putinas „naudingų idiotų“ ieško dešinėje", paskelbtame dešiniosios krypties naujienų ir nuomonių portale „Politika lt", bene pirmą kartą aiškiai susiejo Rusijos prezidento pastangas tapti „Europos kraštutinės dešinės herojumi"...

!!

68. Kada jie mus (kaip 4 komunarus?) sušaudys? 2014-02-12 07:11 IP: 84.15.182.141
2004 m. kandidatavo į Lietuvos Respublikos prezidentus. Jo kandidatūrą parėmė Tėvynės Sąjunga ir Darbo partija.

!!!

Kas kandidatavo? 

Atspėkit. 
 


2014-02-11

Ne gatvės valdymas Lietuvoje

Apipavidalinimas.

Kraštutiniai dešinieji „tautininkai“, visokio plauko perėjūnai išmoko atmintinai dainelę „Gelbėkime Lietuvos žemeeelę“ nuo „iškrypusios ES vergvaldžių, globalistų, pasaulio kapitalistų.“

100 tūkstančių parašų - ir gatvė valdys Lietuvą!


Baisu!

Tiesioginė demokratija būrų šaly.

Kaip kokioj Šveicarijoj.

Absurdas būtų
!

Laukiama referendumo? Ir tada bus pasisakyta? Jeigu paaiškinimas toks, tais jis neįprastai kvailas

Pulkit ant kelių!

Tora (hebr. תורה = Torah, Mozės Penkiaknygė) – pagrindinis judėjų religinis/teisinis traktatas, kurio autoriumi krikščionys ir žydai tradiciškai laiko Mozę.

Hebrajiškai Toros knygos vadinamos pirmaisiais jų prasminiais žodžiais:

...

5. Pakartoto Įstatymo (hebr. דברים dvarim - „žodžiai“: štai žodžiai, kuriais Mozė kreipėsi į Izraelį ir t.t).

Štai žodžiai, kuriais Mozė kreipėsi į Izraelį:

Tu skolinsi daugeliui tautų, bet pats nesiskolinsi. VIEŠPATS tave padarys galva, o ne uodega, tu būsi visuomet viršuje ir niekad apačioje, jei tik klausysi ir ištikimai laikysies VIEŠPATIES, savo Dievo, įsakymų, kuriuos tau šiandien duodu. Nenukrypk nei į dešinę, nei į kairę nė nuo vieno įsakymų ...
(28:12-14)

Neimsi palūkanų už paskolas savo tautiečiui, palūkanų už pinigus, palūkanų už maistą ar už bet ką kita, kas yra paskolinta. Gali reikalauti palūkanų už paskolas iš svetimtaučio, bet už paskolas savo tautiečiui neturi reikalauti palūkanų, idant VIEŠPATS, tavo Dievas, laimintų visus tavo siekius krašte, kurio paveldėti įeini.
(23:20)

Kai VIEŠPATS bus tave palaiminęs, kaip jis pažadėjo, tu skolinsi daugeliui tautų, bet nesiskolinsi pats, tu valdysi daug tautų, bet jos tavęs nevaldys.
(15:6)

Tik žiūrėk, kad sau karaliumi pasidarytum vieną iš savo giminaičių; kokio nors svetimtaučio – žmogaus, kuris nėra tavo giminaitis, karaliumi negali pasidaryti.
(17:15)

  P.S. Lyg tyčia, apipavidalintojas naują evangelistą mums surado:

Koks tos NAUJŲJŲ LAIKŲ EVANGELIJOS viršelis!

Kas ten, toj briaunuotoj stiklinėj - vandenėlis ar kas nors tokio?

Tikėjimas bankais


Prieš 4 metus:

2010-03-25 09:54 Alfa.lt

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas Seimo nariams patvirtino, kad yra bendras bankų sutarimas neiškelti įsiskolinusių gyventojų iš paskutinio jų būsto. Bent jau šiandien komerciniai bankai deklaruoja nemetantys žmonių į gatvę, o paliekantys laiko ir vilties atsitiesti. Toks jų žingsnis – sveikintinas. Tikėkimės, komerciniai bankai nepakeis savo spendimo, bent jau iki to laiko, kol Seimas priims atitinkamą civilinio proceso kodekso pataisą.

Tiesa, dėl bankų geranoriškumo iš gyventojų tenka išgirsti ir visai kitokių istorijų, nei jas pateikia patys bankininkai. Todėl tikiuosi, kad Seimui užteks ryžto skolos atidėjimo praktiką įtvirtinti įstatymu ir užkirsti kelią ankstyvoms varžytinėms ateityje. Kartu su kolegomis jau senokai esame parengę pataisą. Atrodo, būtinos procedūros Seime jau artėja į pabaigą ir netrukus bus pateikta Seimo nariams balsuoti.

Numatėme, jog dvejus metus žmonės negali būti už skolas išvaryti į gatvę, jeigu tai paskutinis ir vienintelis jų būstas. Tiesiog reikia visuomenės lūkesčius įtvirtinti teisės aktu ir taip išvengti socialinių sproginėjimų ateityje.

Šalyje vis dar sparčiai augant nedarbui, sunku tikėtis, kad blogų paskolų portfelis stabilizuosis ar juo labiau ims mažėti. Taigi žmonių, neišgalinčių grąžinti būsto paskolų ir mokėti palūkanų, tik daugės. Blogiausia, jog net ir antstolių parduotas turtas daugeliu atveju būna gerokai nuvertėjęs, tad žmogus ne tik praranda pastogę, bet ir toliau lieka skolingas bankui.

Žinant, kad Lietuvoje nėra asmeninio bankroto, įstatymas, numatantis skolos atidėjimą, – tiesiog būtinas. Beje, kartu su kolegomis ruošdami pataisą, įtraukėme ir dar vieną punktą, kuriuo būtų labiau apsaugoti ir už komunalines paslaugas neišgalintys susimokėti bei kitokių įsiskolinimų turintys gyventojai. Jeigu šiandien antstoliai gali kėsintis į vienintelį šeimos turtą jau už septynis tūkstančius litų skolos, tai priėmus įstatymą kartelė pakiltų iki penkiolikos tūkstančių litų. Visi, kurie sulaukė šildymo sąskaitų, didesnių už pajamas, sutiks, kad tokia pataisa – ne populizmas, o vienintelė galimybė bent kiek apsaugoti žmones. O juk pavyzdžių, kai 800 litų pensiją gaunanti močiutė gavo tokią pat sąskaitą ir iš šilumos tinklų, apstu.

Žinoma, atidėjimai nesprendžia problemų iš esmės, tačiau tai bent jau palieka galimybę žmogui atsitiesti. Neabejoju, jog per dvejus metus Lietuvoje įvyks pokyčių teigiama linkme, ir dauguma skolininkų vėl galės vykdyti savo įsipareigojimus. Priešingu atveju – jeigu neužkirsime kelio varžytinių bumui, neišvengsime ir ilgalaikių skaudžių socialinių padarinių. O tai turėtų kur kas didesnį neigiamą efektą tiek valstybės, tiek atskirų žmonių likimams.

2014-02-10