2018-09-08

Naujieji Durniai


.........

Pamokanti

istorija...

Danske Bank Davė Pinigėlį


Google: Sostinės gatves užtvindys bėgikai.
 
Užtvindė.

Rugsėjo 9 d. (sekmadienį) Vilniaus gyventojai ir miesto svečiai dalyvavo „Danske Bank Vilniaus maratone“.

Rugsėjo 9 d. nuo 1 iki 19 val. buvo draudžiamas transporto eismas T. Vrublevskio ir Šventaragio gatvėse, nuo 3 iki 5 val. visoje maratono trasoje, išskyrus Senamiesčio seniūniją, o nuo 5 iki 18 val. transporto ir viešojo transporto eismas buvo draudžiamas visoje maratono trasoje.

Renginio metu keitėsi ir viešojo transporto maršrutų trasų bei tvarkaraščių pakeitimai: 1G, 3G ir 6G greitųjų autobusų maršrutų trasos, 10, 11, 22, 33, 40, 43, 46, 52, 53, 56, 73, 88 ir 89 autobusų maršrutų trasos bei 2, 3, 4, 15, 17 ir 20 troleibusų maršrutų trasos, o nuo 5 iki 18 val. nevažiavo 6, 10, 12 ir 14 maršrutų troleibusai.
Ir t.t., ir pan.

Pabandykit taip sujaukt Vilnių!

NEPAVYKS.

Tik sovietinė valdžia taip gebėjo - dabartinė gi ... PINIGO NETURI:)

Supraskit teisingai - nesu nusistatęs prieš sportą ar masinius sporto renginius - tiesiog sakau:


 VALDO PINIGAI!
 
 


Vargšai Mergaitės


Google: Vargšai Mergaitės
Žiniasklaidoje daug kalbama apie verslo įtaką politikai, bet nutylima apie politikos įtaką verslui. Be to, žiniasklaidoje formuojama nuomonė, kad darbo vietas kuriantys verslininkai yra nepatikimi, visuomenė bandoma nuteikti prieš verslą, mano „Kesko Senukai“ įkūrėjas ir akcininkas Augustinas Rakauskas.

Jei jau politikai yra vargšai mergaitės,
tai kas yra verslininkų samdiniai?


Čia ne Aliaska.

Čia Lietuva.


Gediminas


Gediminas:
Gedimino sapnas:

Lit Up A Handle

Racionalus Mąstymas


Google: Mafija.

Ten, Vikipedijos straipsny, rasit Ūsuotųjų Pitų nuorodą

Tipiška mafijos šeimos struktūra:
  1. Capo Crimini – šeimos bosas, populiariai – Donas (angl. Don)
  2. Capo Bastone – žemesnysis bosas, antras asmuo šeimoje.
  3. Consigliere – patarėjas ir tarpinė grandis, duodant įsakymus.
  4. Contabile – patarėjas finansiniais klausimais.
  5. Caporegime – kovinio būrio iš 10 ar daugiau kareivių vadas. Didesnėse šeimose būdavo daugiau nei vienas būrys ir atitinkamai daugiau nei vienas caporegime.
  6. Sgarrista – kareivis.
  7. Picciotto – „Mygtukas“ – žemo rango kareivis, samdomas atskiroms užduotims.
  8. Giovane D'Honore – tik bendradarbiaujantis su šeima asmuo. Ūsuotųjų Pitų laikais taip būdavo vadinami ne italų kilmės nariai.
 Spūstelkit.

Tada pasiskaitykit apie jiems būdingą racionalų mąstymą:

Ūsuotieji Pitai – taip buvo vadinami senosios kartos mafijos bosai, prisilaikantys tam tikrų moralinių taisyklių: nepriimti į šeimą ne sicilietiškos kilmės žmonių, didesnį prioritetą teikti vendetoms, nei verslui ir panašiai. Garsiausi Ūsuotieji Pitai buvo Salvatorė Maranzano ir Džo Maserija.
Galutinai tokio tipo gangsteriai buvo išnaikinti (tiesiogine prasme) 19281931 Kastelamarezės kare, naujai kylančiai gangsterių kartai supratus, kad Ūsuotųjų Pitų ideologija užkerta kelią gauti didesniam pelnui. Naujosios mafijos pagrindinis tikslas buvo kuo didesnis pelnas be jokių skrupulų, tai buvo racionaliai mąstantys žmonės. Nelikus Ūsuotųjų Pitų, smarkiai sumažėjo šeimų tarpusavio karų.

Racionaliai mąstantys:
 

2018-09-07

Nusikalstamas susivienijimas „Už tiesą teisėtvarkoje"?


O ką gi dar gali
pagalvoti?
Tiesa, paveikslėlis -
neblogas:)


„UŽ TIESĄ TEISĖTVARKOJE“

Kviečiame telktis visus, nukentėjusius nuo valdžios ir teisėsaugos.

Kviečiame žmogaus teisių gynimo organizacijas, teisės specialistus, visus, neabejingus Lietuvai ir jos Visuomenei.

Kviečiame telktis ir būti drauge, bet nebūti mūsų pavaldiniais.

Mums, Lietuvos Visuomenei, REIKIA NE VADO, O SUSITELKIMO IR SAMBŪRIO JĖGOS, kurios jau negalėtų ignoruoti Konstituciją pamynusios valdžia ir teisėsauga.

Žingsnis po žingsnio Lietuvos valstybę de-facto užvaldė asmenys, kurie teisėsaugą sykiu su politine sistema pavertė savivalės įrankiu. Šis įrankis tapo pagrindine grėsme Lietuvos valstybei, nes valstybės valdymas tapo nekonstituciniu, iš esmės – oligarchiniu. Nekompetetingi ir neatsakingi Tautai Lietuvos Seimai nevykdo Tautos valios, teisėsaugos parlamentinė kontrolė virto fikcija.

2008 m. rugsėjo 1 d. Seimui panaikinus Teismų įstatymo 89 straipsnį dėl teisėjo baudžiamosios atsakomybės už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, sąmoningai nevykdant įstatymo reikalavimų, ignoruojant Konstitucijos ir teisės normas, savo nuomonės iškeliant aukščiau įstatymo, buvo įteisinta teisėjų savivalė.

Būtent tai ir teisėjo teisė spręsti mūsų valstybės vardu, remiantis tik teisėjo vidiniu įsitikinimu ir ignoruojant byloje surinktus įrodymus bei įstatymų reikalavimus, 2008 m. – 2009 m. ekonominės krizės metu padėjo pasinaudoti bankų klientų ir mūsų žmonių, įmonių laikinomis problemomis ir užvaldyti didžiulius finansinius bei turto resursus. Šie resursai sėkmingai ir dideliu mastu naudojami šios neteisėtos sistemos valdymo įtvirtinimui, šių neteisėtai įgytų resursų gausinimui, nelegalią valstybės valdymo sistemą aptarnaujančiųjų samdymui.

Ši korumpuota nekonstitucinė valstybės užvaldymo sistema, naudodama taip vadinamą teisingumo vėliavą, nebaudžiama atvirai plėšikauja, susidoroja su pasirinktomis aukomis – žmonėmis, verslo įmonėmis ir politiniais konkurentais. Šią sistemą aptarnauja ir dangsto valstybės ir šios antikonstitucinės sistemos apmokama žiniasklaida, visuomenei primetanti vienintelę ir nediskutuotiną nuomonę visais gyvenimo ir valstybės politikos klausimais.

Visa tai beatodairiškai nuskurdino Lietuvos žmones, Lietuvoje sukūrė bene didžiausią socialinę ekonominę atskirtį Europos Sąjungoje, įgyvendino ir aptarnauja oligopolinį valstybės valdymą. Šis Lietuvos užvaldymo įrankis ir visapusiškai suderinta prieš Lietuvos piliečius veikianti sistema veidmainiškai imituoja teisingumo vykdymą, verčia mūsų piliečius palikti Lietuvą ir neatsigręžti, nebetikėti šia valstybe ir Konstitucijoje įtvirtintomis piliečių teisėmis. Netikėjimas teisingumu, neviltis verčia netikėti ir pačiu savimi, Lietuva.

Visuomenė renka valdžios atstovus tam, kad jie dirbtų jos labui, o teisėsauga reikalinga tinkamam visuomenės gyvenimui palaikyti, o ne siauro rato asmenų poreikiams tenkinti.

UŽ TIESĄ TEISĖTVARKOJE!

Aurimas Drižius 8 687 38471

Kęstutis Eiva 8 652 51719

Tauras Jakelaitis 8 616 81030

Eugenijus Paliokas 8 698 34246

Zigmas Vaišvila

Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio komiteto Teisingumo darbo grupė
teises@lietuvosvisuomenestaryba.lt

2018-09-06

Karūnis

Rugpjūčio 27 d. Karalienės Elžbietos ligoninėje (Anglijoje) buvo rastas negyvas gydytojo asistento, 25-erių metų Eduardo Žigaro, kūnas. Šis mirties atvejis netrukus buvo imtas nagrinėti Birmingamo ir Solihalo koronerio teisme.

Kaip rašoma svetainėje birminghammail.co.uk, incidentas įvyko praėjus vos savaitei nuo mediko darbo pradžios.
formaliai nustatė mirusiojo tapatybę.

Štai ką pavyko sužinoti iš mirusio mediko draugo: „Visi ligoninės darbuotojai buvo priblokšti ir šokiruoti. Tai išties tragiškas įvykis. Tiems, kurie matė, kaip viskas nutiko, buvo pasiūlyta psichologinė konsultacija, bet šiaip jau ligoninė daug informacijos nepateikė.

Taip tragiška viskas atrodo todėl, kad jis buvo ką tik pradėjęs dirbti gydytojo asistentu ir sudarė patenkinto, šnekaus žmogaus įspūdį.

Jis tikėjosi įsitvirtinti Anglijos Nacionalinėje sveikatos tarnyboje.

Manė, kad čia puikios galimybės ir puiki mediko kelio pradžia.

Dirbti jis buvo pradėjęs vos prieš savaitę. Buvo atidirbęs tris pamainas bendrosios chirurgijos skyriuje.

[Kai tai įvyko,] buvo iškviesta policija, o koroneriui buvo pranešta apie mirtį.

Jau kitą rytą koronerio asistento Richardo Grimshaw pradėtas tyrimas buvo atidėtas.

„Naudodamasis proga noriu pareikšti užuojautą E. Žigaro šeimai ir draugams, taip pat pranešu, kad tyrimas formaliai atidedamas“, – sakė koronerio asistentas R. Grimshaw.

Kelias minutes trukusiame posėdyje nedalyvavo nė vienas pašalinis asmuo.

Pasak Vakarų Midlandso policijos skyriaus atstovo, ši mirtis nėra laikoma įtartina, o atvejį tiria koroneris.

coroner is a person whose standard role is to confirm and certify the death of an individual within a jurisdiction. A coroner may also conduct or order an inquest into the manner or cause of death, and investigate or confirm the identity of an unknown person who has been found dead within the coroner's jurisdiction.

In England, where the role originated, a coroner also deals with treasure trove cases. In medieval times, English coroners were Crown officials who held financial powers and conducted some judicial investigations in order to counterbalance the power of sheriffs.
The word coroner derives from the same source as the word crown, and denotes an officer of The Crown.

The Crown.
The
Crown.

karūni̇̀s (= karuoni̇̀s) scom. (3b)
1. kas pats pasikoręs: Žmogus, kuris pasikorė, vadinas karūni̇̀s J.
2. LC1886,29 kas pakartas: Ten pilnas miškas karūnių̃, t. y. žmonių prikartų J.
3. korėjas: Karūni̇̀s, kurs kitus karia J.

karuoni̇̀s, -iẽs scom. (3b)
1. J, 54, Slnt, Šv pakaruoklis: Ant šios virvės karuoni̇̀s kabėjo Brs. Tenai yra ir karuonių kapai Brs. Iš karuonies makaulės būs liktarna M.Valanč.
2. menk. bjaurybė, nenaudėlis, netikėlis: Karuoni̇̀s ir šuo, nusitraukė ir párkando koją Ms. Karuoni̇̀s, ne karvė: ana vis dobilūse ir dobilūse! KlvrŽ. Kad ta karuoni̇̀s būtų pakirmėjusi pri žąsų, lapė nebūtų įsisukusi Plt. Jau tas karuoni̇̀s nepareis šį vakarą nakoti Slnt. Alus įvadus, karuonis, gerti Šts. Užmigis karuonų̃, ar apduotas esi, kad neregi! Šts. Tie ožiukai karuonùkai visas ežes išdakanojo, išdraskė Šts.

Britanija ir Kinija


Britai, anot kinų, lenda kur nereikia.
Kinai gi britams norėtų statyt AE,
bet nerodo savo paslapčių.


Lenkai Kovoja


The share of votes wielded by those three countries (Germany, France and Italy) would jump from 48 per cent to nearly 58 per cent after Brexit.
Poland is the largest of a group of nine other countries whose collective share of votes would increase from just 4.7 per cent to 5.7 per cent.

(Reuters) - Poland is threatening to block a post-Brexit capital plan for the European Investment Bank, the European Union’s not-for-profit lender, unless it can secure a bigger role at the lender, the Financial Times reported on Thursday.

Baibokasbaibõkas. baĩbokas. paaugęs ir ppr. išdykęs vaikas: Ot baibõkas – laipioja po medžius, o nieko nedirba. Jūs, baibokai, neskriauskit maželėlės. Galės jau arti toks baibõkas. Tokìs baĩbokas, negali tėvui padėt.

baibokas
butelis

Paplitęs Rytų Europos stepių juostoje Rusijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, taip pat šiauriniame ir centriniame Kazachstane. Anksčiau taip pat gyveno pietinėje Lenkijoje, Podolėje, Kryme. Kasa gilius urvus, kuriuose gyvena kolonijomis. Iš žemės iškastos iš urvų susidaro stambūs kauburiai - 60 cm aukščio ir iki 3 m skersmens. Pajutęs pavojų, skardžiai švilpia. Žiemą įminga.

„Teisė", UAB


Penki adresai, kuriais registruota beveik dešimtadalis Lietuvos įmonių: atradimai šokiruoja
UAB „Teisė" - tik antra vieta:((

Viskas, suprantama, teisėta.

Įmonė!.

O ką
daryt?


2018-09-05

UŽ TIESĄ TEISĖTVARKOJE


Piliečiai buriasi į judėjimą „UŽ TIESĄ TEISĖTVARKOJE“

Trečią dešimtmetį Lietuvą valdo besikeičiantys politikai. Pirmiausia, dėl jų nekompetencijos ir savanaudiškumo, siekiant būti FORMALIOS konstitucinės valdžios gretose, žingsnis po žingsnio jie leido valstybę de-facto užvaldyti asmenims, kurie teisėsaugos sistemą drauge su politine sistema pavertė SAVIVALĖS įrankiu jų rankose. Įrankiu, naudojamu nebaudžiamam plėšikavimui ir atvirai vykdomai aukščiausio lygio KORUPCIJAI „įteisinti“, susidorojimui su konkurentais, o drauge su valdžioje esančiais - susidorojimui ir su politiniais oponentais, kurie yra grėsmė tokios sistemos išardymui, žiniasklaidos užvaldymui ir visuomenei primetamos nuomonės monopolizavimui.

Visa tai virto visapusišku Lietuvos piliečių nuomonės ir teisių užvaldymu, nuskurdinimu ir bene didžiausios socialinės ekonominės atskirties Europos Sąjungos šalyse įgyvendinimu.

Šis Lietuvos užvaldymo įrankis ir visapusiškai suderinta prieš Lietuvos piliečius nukreipta sistema, demagogiškai imituojanti teisingumo vykdymą, yra viena pagrindinių priežasčių, verčiančių mūsų piliečius palikti Lietuvą ir neatsigręžti, nebetikėti šia valstybe ir Konstitucijoje deklaruojamomis asmenų teisėmis. Sunku rasti žmogų, kuris tikėtų teisingumu Lietuvoje, neviltis verčia netikėti ir pačiu savimi, Lietuva.

Respublikos Prezidentės laiškai Seimo nariui, prašant privačios įmonės tarpininkavimo, kad ji padėtų Seime paskirti Generalinį prokurorą, atskleidė šios sistemos mastą, tačiau tuo pat metu ir primityvumą bei pažeidžiamumą, patvirtino aukščiausio rango politikų priklausomybę nuo šios sistemos, jų silpnumą ir teisinį bei politinį neraštingumą, visišką neatsakingumą jų rinkėjams.

Politikai tik rinkimų išvakarėse žada „kovoti“. Po rinkimų jie nesugeba pasipriešinti šiai sistemai ir tampa jos įrankiais. Pastarasis Seimas, kurio rinkimai sulaukė bene didžiausių Lietuvos piliečių lūkesčių, baigia nuvilti rinkėjus.

Mus visus doroja po vieną. Tačiau sistema ir jos sraigteliai - ar tai būtų eilinis teisėsaugos atstovas, ar Respublikos Prezidentas - yra ir silpni. Silpni savo žiniomis ir žmogiškomis silpnybėmis, BAIME būti paviešintais, demaskuotais, nuteistais. Tai mus ir įkvepia, ir verčia vienytis. Reikia tik vieno kito ryškaus pavyzdžio, kad šie sistemos sraigteliai pajustų savo asmeninę atsakomybę dėl savo parašo, sprendimo.

Visuomenė renka valdžios atstovus tam, kad jie dirbtų jos labui, o teisėsauga reikalinga tinkamam visuomenės gyvenimui palaikyti, o ne savo pačių poreikiams tenkinti.

Todėl kviečiame visus, nukentėjusius nuo valdžios ir teisėsaugos, žmonių teisių gynimo organizacijas, teisės specialistus, visus neabejingus Lietuvai ir jos žmonėms asmenis BURTIS, TELKTIS.

Tebūnie tai Judėjimas „Už tiesą teisėtvarkoje“. Esmė yra ne pavadinimas, o mūsų telkimasis. Tik susitelkusius mus, visuomenę, išgirs valdžia ir teisėsauga. Pamatys BAIMĖS AKIMIS ir įstatymų reikalavimų akimis. Tik baimė asmeniškai atsakyti už neteisėtais veiksmais padarytą žalą, baimė būti neišrinktam gali paveikti teisėsaugos pareigūnus ir teisėjus, politikus paklusti įstatymui.

Mes buriamės ir kviečiame burtis į šią sueigą visus neabejingus. Tik drauge mes būsime stiprūs. Drauge mes siūlysime ir reikalausime. Pirmiausia, kad Seimas keistų įstatymus. Pradedant Teismų įstatymu, atsisakant teisės teisėjui spręsti mūsų valstybės vardu pagal savo vidinį įsitikinimą. Labai dažnai šis vidinis įsitikinimas yra panašus į įtakojimą, nes prieštarauja byloje surinktiems įrodymams, kurių teismas neturi teisės nevertinti. Teismas negali būti formalus, jis turi išklausyti žmogų. Todėl rašytinis procesas gali būti tik išskirtinis ir retas atvejis teisme. Konstitucines žmogaus teises į teismą ir saviraišką negali uzurpuoti joks įstatymas ar valdininkas.

Mes dirbsime su Teisėjų taryba, prokuratūros sistema, mes keisime šias sistemas drauge su įstatymų leidėju Seimu, Respublikos Prezidentu ir Vyriausybe. Visuomenė, bet ne valdžia turi deleguoti visuomenės atstovus į teismų ir prokuratūros savivaldos ir veiklos priežiūros struktūras.

A.a. kardinolo Vincento Sladkevičiaus nuteisimas už akių, be įrodymų ir įstatymų nenustatyta tvarka paskelbiant jį slapta bendradarbiavusiu su TSRS KGB, yra reto įžūlumo atvejis.

Teisingumą turinti vykdyti sistema privalo nustoti tyčiotis iš teisingumo supratimo ir įstatymų, iš žmonių. Ir, juo labiau, iš mirusiųjų, kurie nebegali apsiginti. Teisingumą vykdanti sistema negali veikti prieš valstybę ir jos piliečius, negali dangstyti nusikaltimus. O tai labai dažni atvejai Lietuvoje.

Todėl teisėsaugos sistemos veiklos įvertinimas, pirmiausia - Seimo konstitucinė teisė ir pareiga.

Reikalaujame baigti Lietuvos Respublikos Konstitucijos NIEKINIMĄ – tiek Lietuvos Respublikos įstatymai, tiek ratifikuoti Europos Sąjungos teisiniai aktai privalo atitikti Lietuvos Respublikos Konstituciją.

Konstitucinis Teismas privalo būti pasiekiamas Lietuvos Respublikos piliečiams – jie privalo turėti teisę remtis savo šalies Konstitucija ir kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Specialiojo liudytojo, TURINČIO TEISĘ MELUOTI, statusas privalo būti panaikintas.

Kiekvienas teisėjas PRIVALO VADOVAUTIS FAKTAIS IR ĮSTATYMAIS, o ne kitų teisėjų išaiškinimais - tokia įstatymų viršenybės prasmė.

Teismai ir teisėjai dažnai FORMALIAI VERTINA SITUACIJĄ, NEŽIŪRĖDAMI REIKALO ESMĖS, atsakomybę nesiedami su kalte. Atsakomybės taikymas be priežastinio ryšio su kaltininko veikomis neturėtų būti toleruojamas.

Teismai PAGALIAU TURI SUPRASTI ŽMONIŲ KALBĄ.

Dabar, regis, TEISIA PINIGAI: teismas be advokatų pagalbos „nesupranta žmonių kalbos“, o teismų posėdžiai kilnojami iš miesto į miestą.

Siūlome atkurti ir pakeisti Teismų įstatymą. Jame dar prieš dešimt metų buvo 89 straipsnis - Teisėjo baudžiamoji atsakomybė. Šis straipsnis kažkodėl buvo panaikintas 2008 09 01, ir tai sudarė sąlygas teisėjams sąmoningai manipuliuoti teise, išvengiant bet kokios atsakomybės. Siūlome įtvirtinti teisėjų baudžiamąją atsakomybę už piktnaudžiavimą procesu – bylos svarstymo teisme eiga.

Kai teisėjas sąmoningai nevykdo įstatymo reikalavimo, ignoruoja Konstitucijos ir teisės normas, savo nuomonę iškelia aukščiau įstatymo, jam privalo būti keliama baudžiamoji byla už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi.

Galiojantis Teismų įstatymas sudaro galimybes teisėjams nusikalstamai piktnaudžiauti teise, prisidengiant „teisėjo nepriklausomumu“. Visiškai neaišku, ir įstatyme nėra aptarta, kiek teisės aktų pažeidimų turi padaryti teisėjas, kad „pasiektų tokį pobūdį, pavojingumą ir mastą“, kad atitiktų BK numatytus straipsnius.

Kiekvienas teisėjas turi atsakyti už savo priimtus sprendimus lygiai taip, kaip kiekvienas pilietis, o valstybei ar piliečiui žalą padarę teisėjai taip pat turi būti traukiami atsakomybėn ir privalėti atlyginti padarytą žalą.

Siūlome taip pat panaikinti ir teismų įstatymo nuostatą, kad „teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą“.

Tas teisėjų „vidinis įsitikinimas“ dažnai prieštarauja bylos įrodymams ir suteikia teisėjams galimybę piktnaudžiauti tarnyba ir priimti sprendimus, prieštaraujančius visiems bylos įrodymams. Nors įrodymai sako viena, teisėjo „vidinis įsitikinimas būna priešingas“. Teismai turi priimti nutartis, remdamiesi tik bylos įrodymais, be jokių „vidinių įsitikinimų“.

Siūlome panaikinti ir punktą, kad "Teisėjas ar teismas neatsako už žalą, atsiradusią proceso šaliai dėl to, kad byloje priimtas neteisėtas ar nepagrįstas sprendimas. Šią žalą įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka atlygina valstybė. Dėl teisėjo nusikalstamos veikos vykdant teisingumą atsiradusią ir asmeniui valstybės atlygintą turtinę ir neturtinę žalą valstybė regreso tvarka išieško iš teisėjo".

Nė vieno karto iš teisėjo nebuvo išieškota jo padaryta žala asmeniui, nors teismų padaryta žala piliečiams skaičiuojama milijonais litų. Teisėjo padaryta žala turi būti išieškota iš jo asmeniškai - tada pagaliau baigsis nevaldomas teisėjų siautėjimas.

Taip pat siūlome, kad iš baudžiamojo kodekso būtų panaikintas toks straipsnis, kaip „nepagarba teismui“. Labai dažnai nusikaltimus darantys teisėjai dar reikalauja ir „pagarbos“, ir bet kokią kritiką dėl savo nusikalstamos veiklos nedelsdami kriminalizuoja, taip užčiaupdami kritikams burnas. Tai nesuderinama su teisinės valstybės statusu.

Dabartinė teismų sistema labiau primena uždarą mafijos šeimos ratą: teisėjai priima sprendimus pagal savo „vidinį įsitikinimą“, kuris prieštarauja bylos įrodymams, niekam neatsiskaito, nes „niekas neturi teisės reikalauti pasiaiškinti“. Tai viena pagrindinių priežasčių, kodėl Lietuva tarp „pirmaujančių“ Europoje pagal skurdo riziką ir socialinę atskirtį, kodėl žmonės netiki ateitimi mūsų Lietuvoje ir bėga iš jos.

UŽ TIESĄ TEISĖTVARKOJE!

Aurimas Drižius 8 687 38471

Kęstutis Eiva 8 652 51719

Tauras Jakelaitis 8 616 81030

Eugenijus Paliokas 8 698 34246

Zigmas Vaišvila

Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio komiteto Teisingumo darbo grupė

 teises@lietuvosvisuomenestaryba.lt

2018-09-04

Skylė Kosminėj Stoty


После того как выяснилось, что утечка воздуха на Международной космической станции (МКС) произошла из-за лишнего отверстия от сверла, ракетно-космическая корпорация "Энергия" проверит все корабли "Союз" и "Прогресс", которые находятся на Байконуре и в подмосковном Королеве. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подозревает, что обшивку "Союза" кто-то мог преднамеренно повредить уже на орбите.
Версия: дыру в пристыкованном к МКС "Союзе" мог просверлить спятивший от тоски по дому космонавт

2018-09-03

Karbauskis apie Nausėdą

Nagi:
– ....Prasidėjus naujam politiniam sezonui prasideda ir neoficiali prezidento rinkimų kampanija. Kaip jūs vertinate du populiarius kandidatus – Gitaną Nausėdą ir Vygaudą Ušacką? Kaip manote, kuris iš jų yra rimtesnis varžovas galimam valstiečių ir žaliųjų kandidatui?


R. Karbauskis: Labai įdomi situacija konservatorių pusėje. Konservatoriai nuolat kartoja šių kandidatų pavardes, bet jie abu nenori būti konservatorių kandidatais. Bet kokia sąsaja su konservatorių partija, matyt, reikštų pralaimėjimą rinkimuose.

Akivaizdu, kad šie kandidatai bus vadinamojo elito atstovais. Mūsų kandidatas, kad ir koks jis būtų, atstovaus mūsų pozicijai, kurią išreiškiame per vyriausybę, per Seimą.

Kodėl man G. Nausėdos tema įdomi ir į ką atkreipčiau dėmesį? Daug klausimų Seime, kurie dabar nagrinėjami, pavyzdžiui, skolinimasis krizės metais – kodėl jis buvo 3 kartus brangesnis negu Latvijoje? Verta būtų pažiūrėti į Ūkio banko istoriją, „Snoro“ banko istoriją. Visą laiką klausimai su bankais susiję. Buvo krizė, žmonės praranda be galo daug pinigų, ir žinome, kad daugelis bankininkų labai teigiamai pasisakė už euro įvedimą. Nesakau, kad euro nereikia įvedinėti, bet reikėjo rūpintis žmonių pajamomis, o ne meluoti žmonėms, kad niekas nebrangs, mes įsivesime eurą ir visa šalis gyvens geriau. Žinome, kas vyko, faktas yra.

– Sakote, G. Nausėda prie to prisidėjo? 

R. Karbauskis: Prisiminkite, ką G. Nausėda sakė prieš 5 ar 8 metus: kad skolintis reikia litais, reikia stiprinti savo ekonomiką. Bankai labai stipriai išlošė iš to, kad žmonės skolinosi litais, o kreditus reikėjo grąžinti eurais. Kreditai eurais – žymiai pigesni negu skolinimas vidinės rinkos. Noriu pasakyti viena: jeigu tai yra bankininkas, jis jau dabar išėjo iš banko, tai yra bankininkas, ilgus metus dirbęs tame sektoriuje, bet kokiu atveju jis atstovauja tam tikram interesui. Lietuvos bankai niekada nebuvo tie, kurie ypač dėjo pastangas, kad Lietuvos gyventojai gyventų geriau. Išsiveždavo skandinavų bankai pinigus, pelną į Skandinaviją. Ši ekonomikos sritis yra labai monopolizuota ir skaudi Lietuvos žmonėms. – Ar galima pasakyti, kad G. Nausėda apgaudinėjo Lietuvos žmones? R. Karbauskis: Aš negalėčiau taip teigti. Jis darė savo darbą, rūpinosi, kad bankai uždirbtų kuo daugiau pinigų. Jis už tai gaudavo atlyginimą. Kaip gali tai vadinti apgavyste?Lithuanian Jailed In Chicago

2018-09-02

LNK UŽDARO VASARĄ


Sekmadienio vakarą į sostinės Rotušės aikštę daugybė žmonių susirinko atsisveikinti su vasara. Čia įvyko naujo LNK TV sezono inspiruotas
nemokamas muzikinis renginys „FREE FEST“.
LNk televizija išlydėti vasarą ir pasitikti rudenį pakvietė su geriausiais šalies atlikėjas ir nenutrūkstamu garso, šviesų bei pirotechnikos šou. „Sugrįžtančius į miestus ir prie ekranų žiūrovus pasitiksime neužmirštamu šou, trijų aukštų gigantiškoje scenoje dvi valandas vyks nepertraukiamas geriausios lietuviškos muzikos ir efektų šou, kurį tiesiogiai transliuos LNK. Festivalio nuotaiką užtikrins pačios ryškiausios didžiosios scenos ir eterio žvaigždės!“ – dar prieš festivalį intrigavo festivalį prodiusuojantis (Lietuvos ir Plungės rajono politinis veikėjas) Gediminas Jaunius*.
4 komentarai:
TV ALS WAFFE?

TV ALS WAFFE!

Nesudraskė mano šunes stirnos!
Kaip manot - ar atsiprašė manęs šitoji LNK ALS WAFFE?

* Šį „politinį veikėją" prisimenu dar iš anų laikų.
Kokia biografija!

1996 m. baigė Klaipėdos E. Balsio menų gimnaziją, įgijo saksofonininko specialybę. 1996–1997 m. mokėsi Kretingos Šv. Antano religijos studijų institute prie Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Katalikų teologijos fakulteto. 1997–1999 m. ruošėsi tapti jėzuitu, gyveno jėzuitų namuose, studijavo Kauno kunigų seminarijoje prie VDU Katalikų teologijos fakulteto. 2001 m. mokėsi Vilniaus universiteto (VU) Žurnalistikos institute

2000 m. Lietuvos II Eucharistinio kongreso organizacinio komiteto vadybininkas, LVK leidyklos „Katalikų pasaulis“ vyr. redaktorės pavaduotojas vadybai, 2000–2001 m. leidyklos „Aidai-Echoes“ vadybininkas administratorius, 2001 m. kardinolo A. J. Bačkio ingreso organizacinio komiteto atstovas spaudai, 2000–2003 m. visuomeninės organizacijos Krikščioniškos muzikos studija „Musica Aeternitatis“ valdybos pirmininkas. Katalikų radijo "Mažoji studija" bendradarbis. 

2001–2007 m. UAB „J&G produkcija“ vyr. redaktorius. 2002–2007 m. TV3 televizijoje – laidos „TV Pagalba“ komandos narys, nuo 2008 m. TV3 „Žinių tarnybos“ laidos "Vakaro žinios" vedėjas, tiesioginės laidos „Kriminaliniai tyrimai“ (TV3) vedėjas, UAB „Elitaz“ direktorius. 

2007–2008 m. Plungės rajono savivaldybės mero pavaduotojas visuomeniniais pagrindais*. 

2007–2008 m. Plungės rajono savivaldybės tarybos narys. Tėvynės Sąjungos narys. [1] 2009 m. sustabdė narystę partijoje. 

Nuo 2008 m. kūrybos namų „Elitaz“ prodiuseris. Masinių renginių ir TV projektų režisierius. 2008 m. TV3 projekto „Lietuvos perlai. Šauniausios damos rinkimai“ vedėjas ir prodiuseris. 2008–2011 TV3 televizijos sezono atidarymų prodiuseris ir režisierius. 2011 m. „Eurobasket 2011“ čempionato Didžiojo atidarymo prodiuseris ir režisierius. Nuo 2012 m. LNK projekto „Lietuvos balsas“, rengiamo pagal TV formatą "The Voice of… ", prodiuseris. Nuo 2013 m. Kauno Vytauto Didžiojo Universiteto Menų fakultete dėsto Kūrybinių industrijų įvadą. Įvairiuose šalies universitetuose ir kitose mokymo įstaigose rengia seminarus ir viešas paskaitas apie TV ir pramogų industrijas

** Meras renkamas, o mero pavaduotojas skiriamas slaptu balsavimu


Pinigai Yra Skola II


Pinigai Yra Skola
Matot?
Matot:)
Matot:))

Google: Dėstytojas Nuovadoje Skola
:)))

Žinių Sklaidymo Biudžetas


Išsklaido Diurnalistai FilaDelfijai - ir NEBĖR ŽINIŲ Idiotams:)

Du LėktuvaiDvi Laidotuvės
Leisure In Kaunas