2013-08-03

Džonatanas Livingstonas Žuvėdra

Seagull yra kiras.

Žuvėdra yra tern: плавают довольно редко.

Это птицы, питающиеся мелкой рыбёшкой.

ТЕРНИСТЫЙ, -ая, -ое; -ист (устар.). Обильный терниями. Т. куст. *Тернистый путь (высок.) - трудный, тяжкий жизненный путь. II сущ,тернистость, -и, ж.

O štai kiras gerai plaukia: хорошо развитые плавательные перепонки на ногах.

Maniau, kad чайка ne kiras, o žuvėdra.

Klydau?

×čáika
(l. czajka) sf. (1) Vs laivelis, valtis: Su didele čáika gali drąsiai važiuot per didžiausią ežerą Pns.

Plaukia kaip čaika!

Лодка варягов и казаков - чайка.

Vikingų laivas.

Gal kokia šaika toj čaikoj?

O toj pirmoj?

ךáika (sl.) sf. (1)
1. Mžk, Up, Skr, Ldvn, Rdd, Lp, Mžš, Sv, Pnd nedorų žmonių grupė, susibūrusi nusikalstamai veiklai; gauja: Čia buvo visa šáika vagių, bet visus išgaudė Brs. Į šaiką susitaisę, [eina] kur į kūtę arklius išlaužt arba klėties Sln.
2. Slnt kelių žmonių būrys, draugija: Ten visa šaika susitaisė: motyna ir dukters ... visi skaito, visi rašo Žem. Visi ejome šáika Lp. | Tą (1963 metų) sukilimą žemaičiai aplei Plungę, Platelius, Alsėdžius vadina šaikoms arba šaikų metu rš. Šáikų metais esu gimęs Brs.
3. gauja, ruja (šunų, vilkų): Šáika šunų ir vilką papjauna Pln.

O jis kalbėjo labai paprastus dalykus, - kad kiekviena žuvėdra turi teisę skraidyti, kad laisvė yra jos prigimties esmė ir kad visa, kas prieštarauja tai laisvei, turi būti atmesta, nesvarbu, ar tai paprotys, ar prietaras, ar koks nors draudimas.

Žemės gynėjų suvažiavimas

Išplėstinis kvietimas – paaiškinimas dėl Žemės gynėjų suvažiavimo
Kauno sporto halėje š.m. rugpjūčio 24 dieną 11 val.

Žemės gynėjų suvažiavimas – labai bendras pavadinimas, rodantis esminį tikslą šiuo mūsų gyvavimo laiku. Lietuvos žemę būtina suvokti kaip teritoriją, kurioje gali gyventi lietuvių tauta, kartu su kitais piliečiais, pripažįstančiais suvereno principą. Ir kurti savo valstybę, kurioje veiktų savarankiškas ūkis, būtų puoselėjama savita kultūra bei švietimas. Tokia apsirūpinusi ir išprususi žmonių bendruomenė regėtų prasmingą ateitį, nuolat atsinaujinančią darniose tradicinėse šeimose. Tai doro gyvenimo paprastas paaiškinimas, kurį turėtų vertinti ilgaamžes tradicijas turinti tauta.

Deja lietuviai nuo seno gyveno tokioje vietoje, kur brovėsi visokių ketinimų plėšikautojai ir mūsų žmonės buvo nuolat verčiami ginti savo gyvenimus. Niekas niekada nesuskaičiuos visų netekčių ir kančių. Tačiau to suvokimas ir yra didysis dvasingumas, arba ta vidinė jėga, kurios privalo turėti doras Tėvynės gynėjas.

Kauno sporto halė – rinkimosi vieta irgi kiek simbolinė. Dabar gyvenančių kartų lietuvių daugumai ji menasi kaip pasipriešinimo okupacijai laukas. Žalgirio vardas tik šiuo laiku nuvalkiotas iki šlykščiausio piniginio lygio. O visai neseniai tai buvo emocijų išsiveržimo arena reiškiant pergalės siekį prieš kitataučius, bandančius mūsų teritorijoje demonstruoti savo pranašumus ir galybę.

Kodėl reikia dabar istorinio mūšio?! Gerai pagalvokim kiekvienas... Teikiame tik mažą dalį minčių, verčiančių ypač susikaupti prieš numojant ranka į referendumo grupės veiklą ir siekius. Per visus amžius lemties skirta lietuvių gyvenimo teritorija sumažėjusi iki labai nedidelio plotelio žemės rutulyje. Ir dar tą gabalėlį save vadinantys tautos išrinktaisiais 2003 metų kove pasmerkė pardavimui svetimšaliams, pakeisdami visuotinu referendumu priimto pagrindinio mūsų įstatymo 47 straipsnį . O taip pažeidžiamas teritorinio vientisumo buvimas, kurį saugoti nuolat prisiekia ant Konstitucijos rankas dedantys veidmainiai. Net neleidžiant įteisinti išdavikiškų sandorių, visokie vertelgos jau pardavė apie šeštadalį Lietuvos teritorijos su dirbama žeme, miškais ir vandenimis užsienio šalių subjektams, kurie pradės atvirai viską įteisinti kitų metų gegužėje. Visa sistema Europos Sąjungoje sudėliota taip, kad Pabaltijo kraštai ir daug kitų mūsų kaimynų vietų, būtų paversta pinigus gaminančių šalių kolonijomis. Ne kokiais moderniais ginklais tai bus padaryta, o išradingais mokesčiais, kurių nepakels bet koks Lietuviškos žemės turėtojas. Tuo labiau, kad lietuvių teisės į savo žemę, miškus ir vidaus vandenis Konstitucijoje neliko. Toliau tęsiasi ir mūsų gamtos turtų parceliacija, vis daugiau randasi genetiškai pakeistų augalų, gyvūnų, nenustatomo poveikio cheminių maisto priedų. Privatizuoti ir perduoti kitų šalių vertelgoms durpynai, įvairūs karjerai, gresia net geriamo vandens privatizavimas ir žemės gelmių užteršimas. Pragaištingas procesas niekaip nestabdomas. Žmonių bėgimas iš Lietuvos per amžius neregėtas . Akyse tauta nyksta užleisdama vietą kitiems. Visiškai žlugdomas nacionalinis ūkis verčiant žmones būti priklausomais nuo jau įvežamo maisto, paprasčiausių pramonės gaminių, vertelgoms priskirto elementaraus šildymo. Nežabotas alkoholinių gėrimų, narkotikų, galybės televizijos, radijo, laikraštinio ir internetinio kvailinimo srautas nesuvokiamu mastu paveikė daugelio sąmonę. Neregėt nė vieno iškilesnio kultūros asmens, švietimo skleidėjo, mokslo darbuotojo. Visi jie jau be išimties apimti pinigų troškimo nusileidžiant iki elgetų lygio. Niekam jau nerūpi, kas bus rytoj ar po kelių metų. Šeimos išsidraskė be jokių įsipareigojimų tėvams, sutuoktiniams, vaikams. Parduodama viskas...

Tad šaukiame Lietuvai – argi jau pabaiga!? Argi nėra bent kelių tūkstančių lietuvių, galinčių be pražūtingo apsvaigimo susirinkti būrin, susikaupti ir pasitarti, kaip įveikti nelemtą situaciją? Referendumo grupės žmonės gerai apsvarstė keletą pagrindinių veiksmų dabartinėje situacijoje ir padavė Vyriausiajai rinkimų komisijai prašymą Konstitucijoje bei įstatymu fiksuota tvarka, leisti rinkti Lietuvos piliečių parašus ypač svarbiam sprendimui priimti. Kiek paprasčiau tariant, tegu visi žmonės pasako, ar jiems svarbu, kam priklausys mūsų kraštas su visomis vertybėmis, ar tegu toliau klesti neūkiški nežinia kieno reguliuojamos valdžios veiksmai.

Primename, kad buvo kreiptasi į dabartinę Prezidentę, visus Seimo bei rajonų savivaldybių tarybų narius, daugelį Nepriklausomybės akto signatarų ir nė vienas, NĖ VIENAS, realiu veiksmu neparėmė mūsų siekio – tautos valia spręsti bent kokį klausimą. Ne gana to, nuolat tyčiojamasi iš buvusio įvykusio referendumo sprendimo dėl atominės elektrinės statybos. Todėl suvažiavime nepageidaujami tokie asmenys. Išpirkti kaltes galima visada tik konkrečiu darbu, kol ne vėlu. Renginys vyks kelių žmonių asmeninėmis pastangomis bei lėšomis, tad žadame tik beribį nuoširdumą, simbolines dovanėles ir kvietimą imtis kiekvienam nedidelio, bet nepaprastai reikšmingo darbo – paėmus pagal rašytinį pasižadėjimą VRK išduotus lapus tris mėnesius rinkti Lietuvos piliečių parašus dėl visuotino privalomojo referendumo skelbimo. Tai jau buvo bandyta daugiau nei dvidešimt kartų, tik dėl labai aiškių kliuvinių to niekam per visą atkurtos Nepriklausomybės laiką nepavyko padaryti. Dabartinė iniciatyvinė grupė nedvejoja, kad tai įmanoma, jeigu visi atvykusieji bus labai dėmesingi, pareigingi ir nesitikės piniginio atlygio už teisę gyventi laisvai. Kitu atveju gali prireikti kur kas didesnių aukų dėl tos laisvės galimybės ir jau ne sau, o tik ateities kartoms, jei tokios bus iš viso???

Sumažinus parašų skaičių referendumui surengti, atsirastų reali, o ne deklaruojama demokratinio valdymo galimybė. Atstačius konstitucinę teisę į savo teritoriją, netaptume tautos ir valstybės išdavikais. Bendruomenės reikmėms naudodami gamtinius ir žemės išteklius, kiekvienam doram žmogui palengvintume kasdienį gyvenimą. Tai darbo pradžia. Toliau bendru sutarimu galėtume tvarkyti kitus pašlijusius reikalus, jeigu mūsų yra tiek, kiek skelbiama statistikoje.

Suvažiavime numatomi septyni septynių minučių pranešimai Žemės, Tautos, Valstybės, Ūkio, Kultūros, Ateities, Šeimos temomis, instruktažas referendumo pasirengimo klausimais ir pasidalijimas parašų rinkimo lapais, jei viskas klostysis, kaip sumanyta. Kitokiu atveju tikėkitės ypatingų staigmenų ir tegu tai bus maža paslaptis. Asmens dokumentai privalomi, rimtis ir tvarka būtina. Dalyvių skaičius neribojamas. Pageidautina kuo daugiau miesto gyventojų, ypač tų, kurie sakosi neturį žemės. Kaimas jau per mažas, kad išgelbėtų Lietuvą. Lietuva – kiekvieno piliečio bendruomeninė nuosavybė. Į daugelį klausimų išgirsite atsakymus, jei tai Jums rūpi?!

Pradžia 11 val. Trukmė apie dvi valandas be pertraukos. Kauno sporto halėje 24 rugpjūčio.

Paaiškinimai telefonu 8698 02118

Iniciatyvinės grupės vardu Pranciškus Alfredas Šliužas tikisi, kad kiekvienas šios informacijos gavėjas stengsis ją perduoti kitiems visais įmanomais būdais.

P.S. Čia rasit ir mano parašą.

2013-08-02

Šiaurės Jeruzalė 2013

Lietuvoje viešinčiam Izraelio prezidentui Shimonui Peresui įteiktos Vilniaus miesto garbės piliečio regalijos. Šį vardą sostinės savivaldybė suteikė liepos pradžioje, bet apdovanojimą iš mero Artūro Zuoko rankų jis gavo tik dabar, atvykęs su valstybiniu vizitu.

Lietuvos žydų bendruomenės atstovai, sveikindami svečią su garbingu jubiliejumi ir nauju titulu, įteikė jam 1388 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto Didžiojo rašto, kuriuo jis suteikė Bresto žydams privilegiją, titulinį lapą.

Sveikindamas Sh.Peresą, sostinės vadovas prisiminė balandį Izraelyje vykusį susitikimą su juo. Tuomet prezidentas pasakė, kad žydams pasaulyje yra du svarbūs miestai – Jeruzalė ir Jeruzalė ŠiaurėjeVilnius.

Dar daugiau vilniečių ir sostinės svečių pažiūrėti į garbų svečią susirinko prie Rotušės – jų buvo tokia minia, kad po ceremonijos prezidento kortežui buvo sunku pajudėti iš vietos.

Gaila, kad tos minios 15min.lt fotografai nenufotografavo.

Sh.Peresas perdavė Jeruzalės savivaldybės kaip simbolį padovanotą Jeruzalės akmenį. Mero teigimu, šis akmuo ateityje atsiras Pasaulio teisuolių – žydų gelbėtojų per Holokaustą – parke, kuris, simboliška, turėtų atsirasti Jeruzalės rajone.

12. Akmuo iš Jeruzalės 2013-08-02 11:45 IP: 84.15.178.198
Pirmosios žinios apie Jeruzalę yra nuo maždaug 1500 m. pr. m. e. Jeruzalę valdė daug įvairių valstybių: Judėjos karalystė, Romos imperija, Bizantija, Arabų kalifatas ir kt. Nuo XVI a. pr. ji priklausė Osmanų imperijai. 1917 m. gruodį Jeruzalę užėmė anglų kariuomenė, 1920–1948 m. buvo Britų Palestinos mandatinės teritorijos administracinis centras. 1947 m. lapkričio 29 d. JTO Generalinės asamblėjos nutarimu, Jeruzalė turėjo tapti ypatingu savarankišku administraciniu vienetu, pavaldžiu Jungtinėms Tautoms, tačiau 1948–1949 m. arabų-Izraelio karo metu ji buvo padalinta į dvi dalis: rytinė atiteko Jordanijai, o vakarinė – Izraeliui. 1950 m. Izraelis netgi ją paskelbė savo sostine (prieštaraudamas JTO nutarimui), o vakarinėje dalyje ėmė reziduoti Izraelio vyriausybė ir parlamentas. 1967 m. birželį Izraelis okupavo ir rytinę miesto dalį, o 1980 m. liepą Jeruzalę paskelbė „amžina ir nedaloma Izraelio sostine“. (Wikipedia)

Sh.Peresas perdavė Jeruzalės savivaldybės kaip simbolį padovanotą Jeruzalės akmenį...

Ko simbolį?

Renginiui dar neprasidėjus, kilo nedidelis incidentas. Prie Rotušės laiptų vaikinas ir mergina išskleidė Palestinos vėliavą. Pastebėjus juos, prezidento kortežas nesustojo prie pagrindinio įėjimo, bet pavažiavo toliau, o Sh.Peresas ir jį lydintys žmonės į pastatą pateko pro šoninį įėjimą. Prezidentui po ceremonijos išvykus, jaunuoliai liko stovėti.

Vėliau jie portalui 15min.lt pasakojo, kad iš renginio išėję keli žmonės, kalbėję lietuviškai ir rusiškai, juos užsipuolė.

Šiaurės Jeruzalė
, 2013.


Nuodai

Ar čia - ne tautinės nesantaikos, neramumų kurstymas?

Nuodai.

Neveikė.

Poznanė.

Wielkopolska
.

Poznań is known as Posen in German, and was officially called Haupt- und Residenzstadt Posen ("Capital and Residence City of Poznań") between 20 August 1910 and 28 November 1918. The Latin names of the city are Posnania and Civitas Posnaniensis. Its Yiddish name is פּױזן, or Poyzn.

Break, rest, pause.

Tas pats.

Atokvėpis.

Tų laikų Drang nach Osten atokvėpis.

Nuodai.

Kodėl nuodai?

Kas juos pila?

Ar ne tie tarptautininkai, kurie geba vietinių sukilimą prieš grobikus atėjūnus mūsų sąmonėj susieti su reakcionieriais?

reakcionierius

reakcionier|ius, reakcionierė dkt. politinės reakcijos šalininkas, pažangos priešininkas.

Gal šie reakcionieriai į dvarus nenorėjo eit, kunigystėn?

Vytis Wielkopolskos sostinės rotušėj.

2013-07-31

Šventas tikėjimas

Lietuvoje ir toliau bus nemažai piliečių ir politikų, balansuojančių ties atviro ir viešo antisemitizmo riba, o tarp žydų bus nemažai šventai tikinčių įgimtu ir neišgydomu lietuvių polinkiu į fašizmą.

Rašo Lietuvos vardą iki l sutrumpinęs Lietuvos Rytas, pavirtęs lrytu.

Fašizmui nė šimto metų nėra.

Lietuva daug sykių senesnė, kaip ir lietuviai.

Kodėl taip rašo lrytas.lt?

Kodėl lietuviai, rankose teturintys gintis skirtą ginklą, gynę vis mažėjančią tėvų žemę, savo šalyje savo žiniasklaidoje skaito, kad bus tikinčių jų "įgimtu ir neišgydomu polinkiu į fašizmą"?

Kodėl tikėjimas tuo yra šventas?

Nežinau.

Jaunystėje nė sapne nebūčiau susapnavęs, kad taip gali būti.

Vienintelis šito paaiškinimas, dabar atėjęs į galvą - klūpim ant kelių.

Taip pat ir lrytas.

Gal jis pinigų galia šventai tiki?

Tai ir rašo taip.

Antilietuvizmas juk ne antisemitizmas - nebaudžiamas.

Nekaltybė

innocent (adj.)
mid-14c., "doing no evil, free from sin or guilt," from Old French inocent "harmless; not guilty; pure" (11c.), from Latin innocentem (nominative innocens) "not guilty, harmless, blameless," from in- "not" (see in- (1)) + nocentem (nominative nocens), present participle of nocere "to harm" (see noxious). Meaning "free from guilt of a specific crime or charge" is from late 14c. The earliest use was as a noun, "person who is innocent of sin or evil" (c.1200). The Holy Innocents (early 14c.) were the young children slain by Herod sfter the birth of Jesus (Matt. ii:16).

noxious (adj.)
c.1500, from Latin noxius "hurtful, injurious," from noxa "injury, hurt, damage entailing liability" (related to nocere "to hurt," and to nex "slaughter"), from PIE *nek-ro-, causative form of root *nek- "death" (see necro-).

Popiežius Inocentas.

According to his biographer in the Liber Pontificalis, Innocent was a native of Albano and the son of a man called Innocentius, but his contemporary Jerome referred to him as the son of the previous pope, Anastasius I, probably a unique case of a son succeeding his father in the papacy.

Popiežius Inocentas II.

Bule Omne datum optimum 1139 m. įsteigė tamplierių ordiną, panaikino schizmą, nutikusią, kai dauguma kardinolų išrinkus antipopiežių Anakletą II.

Antipopiežius
Inocentas III.

Innocent III (Lanzo of Sezza) was an antipope from 29th September 1179 to January 1180; original name Lando Di Sezze (born , Sezze, Papal States —died , La Cava, Apulia), was the last of four antipopes (1179–80) during the pontificate of Alexander III.

Popiežius Inocentas III.

1215 m. Laterano IV susirinkime patvirtino inkviziciją.


Nekaltas?

Seniausia Tora

Silver Bible, 1500 metų senumo.

Gotiškai rašyta.

Kokio senumo Tora?

Net 800 metų senumo.


An Italian expert in Hebrew manuscripts says he has found the oldest known complete Torah scroll, a sheepskin document dating from 1155-1225.

Keista.

Maniau, kad senesnė, daug senesnė.

O kaip su Dovydo žvaigžde?

The hexagram has been in use as a symbol of Judaism since the 17th century, with precedents in the 14th to 16th centuries in Central Europe, where the Shield of David was partly used in conjunction with the Seal of Solomon (the hexagram) on Jewish flags. Its use probably derives from medieval (11th to 13th century) Jewish protective amulets (segulot).

The Jewish Encyclopedia cites a 12th-century Karaite document as the earliest Jewish literary source to mention the symbol.

Vėlgi - seniausios Toros laikai.

...

Lyg tyčia, ir popiežius Inocentas III valdė tada:

Popiežiumi tapęs 1198 m., būdamas jauniausias kardinolas.

Jam valdant popiežiaus valdžia pasiekė didžiausios galybės.

Prisiėmė titulą Kristaus vietininkas (vicarius Christi), kurį iki šiol turi popiežiai.

Įvedė Bažnyčios mokesčių ir administravimo reglamentą.

1202 m. sankcionavo, o 1204 m. patvirtino Livonijos ordino įkūrimą.

1202-1204 m. surengė Ketvirtąjį kryžiaus žygį.

1215 m. Laterano IV susirinkime patvirtino inkviziciją.

1215 m. organizavo kryžiaus žygį į Prūsiją.

...

Nėra Senojo Testamento Sidabrinėj Biblijoj.

Ветхий человек, родившийся в прародительском грехе и не возродившийся духовно, по Новому Завету.

Ветхим человеком называется извращенное (нижеестественное, противоестественное) состояние человека, то есть состояние человека, следующего греховным страстям.

"Ветхий наш человек не естество, а лукавое расположение духа".

Ветхий человек называется человеком, поскольку греховные навыки настолько срослись с человеческой душой, что стали как бы ее второй природой.

Книги Ветхого Завета были написаны в период с XIII по I в. до н. э.

Senai senai, labai senai.

Kur tie Senieji Raštai?

Среди манускриптов на древнееврейском языке важное место занимают средневековые манускрипты масоретского текста — официального текста иудаизма, среди которых наиболее авторитетными считаются Ленинградский и Алеппский кодексы.

...

Septuaginta (lot. septuaginta - septyniasdešimt) – Senojo Testamento vertimas iš ikimasoretinio teksto į senąją graikų kalbą. Ji apėmė tiek protokanonines, tiek deuterokanonines Senojo Testamento knygas, kurių nėra hebrajų Biblijoje.

Pasak legendos, Septuagintą į graikų kalbą Aleksandrijoje Egipto diasporoje vertė septyniasdešimt (arba septyniasdešimt du) žydų tautybės vertėjai maždaug 250–150 m. pr. m. e. Jie nebendravę tarpusavyje, bet Dievo įkvėpti visi išvertę vienodai. Biblijos vertimą rėmė Egipto karalius Ptolemėjas II Filadefas (285-247 m. pr. m. e.). Septuaginta supažindino graikus su žydų religija, istorija bei kultūra.

Since Late Antiquity, once attributed to a Council of Jamnia, mainstream rabbinic Judaism rejected the Septuagint as valid Jewish scriptural texts.

...

Ученый и юрист Ставрополья требуют признать Ветхий завет экстремистской литературой.

По мнению заявителей, эта книга, фактически, призывает к уничтожению всех национальных культур, кроме одной.

В еврейской общине России требование признать Ветхий Завет экстремистским называют комичным.

2013-07-30

Heterofobija

Nelygybė, vienok: homofobija yra, o heterofobijos kaip ir nėra.

Vienas draugas andai pareiškė:

- Nieko nebijau - net bobų!

Runkelis?

O ar heteros tikrai geresnės už bobas?

O merginų, moterų nebėr?

A, civilizatorių pacivilizuotieji heteroseksualai?

Jaunimą, mokinukus šitaip auklėjam
Višta ir kiaušinis

Nuo teisėsaugos skiriamų baudų gali neišsisukti ir kiti šeštadienį sulaikyti ar nesulaikyti protestuotojai, gėjų parado dalyvius apmėtę žaliais kiaušiniais...

„Tarkime, jei nepataisomai sugadintos palaidinės vertė yra iki 130 litų, bus skiriama administracinė nuobauda, jei daikto vertė yra tarp 130 ir 390 litų, bus taikoma nuobauda, skiriama už baudžiamąjį nusižengimą, o jeigu sugadintas vertingas drabužis ar daiktas, kuris vertas daugiau negu 390 litų, tai jau bus nusikaltimas, ir už jį galima bausti net laisvės atėmimu“, – aiškina Vilniaus apylinkės teismo, nagrinėjančio baudžiamąsias ir administracinių teisės pažeidimų bylas, teisėjas M. Striaukas.

Klasinė visuomenė?

Kurioje nuogo užpakalio rodymas monsinjorui Svarinskui ir su juo besimeldžiantiems prie Arkikateros žmonėms prilygsta kiaušinio metimui į biednioką, bet neprilygsta kiaušinio metimui į brangesnėm drapanom apsirengusį ir yra daugsyk menkesnis nusikaltimas už kiaušinio metimą į prabangiai apsirėdžiusią asabą.

...

Reklamos pertraukėlė

...Televizijos filmuotoje medžiagoje galima matyti, kaip jaunas, pilką drabužį su gobtuvu dėvintis asmuo meta kiaušinį į konservatorių lyderį, kai šis išeina iš susitikimo su Kornvalio koledžo studentais.

Pasak konservatorių partijos atstovo, kiaušinis pataikė D.Cameronui į petį.

Petys buvo aprengtas nepataisomai nesugadintais nežinomos vertės marškiniais.

Pasisekė...

Dabar jau žinau, kas buvo pirmas - višta, o ne kiaušinis“, - po kiek laiko atsikirto D.Cameronas.

O mes - ar žinom?

Panašioje padėtyje 2001 metų rinkimų kampanijos metu atsidūręs leiboristų lyderis Johnas Prescottas pagarsėjo tuo, kad nesugebėjo išsisukti iš padėties ir kumščiu smogė kiaušinį į jį metusiam ūkininkui.

Ir ką?

Kokios vertės palaidinės nepataisomam sugadinimui jo smūgis prilygo: iki 130 litų, tarp 130 ir 390 litų, o gal daugiau negu 390 litų?

Suprantama, žiūrėti į žmogų be triusikų yra triskart pigiau, negu matyti žmogų su triusikais.

Kas gali ginčyti teismo įvykdytą teisingumą?

Niekas?

Žr. 5 str.

O kam prilygsta toks rašinys?

Ožio pienas

Apipavidalintojai Lukiškių aikštėj areštuotą ožį ožka vadino.

Simboliška...

Ožio pienu girdė, gaidžio kiaušiniais vaišino.

Vakar linksma panelė-radijo laidos vedėja linksmai kalbėjo apie "lygias santuokas" (taip vadino vienos lyties asmenų santuokas), bet, paskambinus Tadui iš Kruonio, nežinojo, kur yra Kruonis, net ir Tadui paaiškinus, kad jie turi elektrinę, vis tiek nežinojo, kur tas Kruonis.

Irgi simboliška.

Komentuodamas neseniai Vilniuje vykusią demonstraciją „Už lygybę“, premjeras aiškino, jog piliečių teisės laisvai reikšti savo nuomonę demokratiškoje valstybėje negali būti ribojamos.

Tai kodėl ribojamos?

Kodėl Seimo narys kovoja su teismo nutarimą vykdančia policija, o nesidomi, kodėl "teisingumą vykdantis teismas" verčia visuomenę jaustis pažeminta savo sostinėj?

Ožio pienas.

Ožio pienas.

Ožio pienu mus girdo.

2013-07-29

Lietuvių kilmės žydas

Štai jis.

Eitynėse dalyvavo ir lietuvių kilmės žydas profesorius Dovidas Katzas.

Tiesiog anksčiau lietuvių kilmės žydo nemačiau.

Keista, žinoma.

Juk negali būti žydu, nepabuvęs lietuviu.

Gal lietuvių kilmės žydų ir daugiau atsiras?

Lietuvoj - jidiš kalbos motinoj.

Reikalas painus: Vilniaus meras mato, atvirkščiai, žydų kilmės lietuvius.

O istorikė nei tų, nei anų nemato: XIX a. Lietuvos žydai iš Lenkijos žydų tapo Rusijos žydais.

O homoseksualų eitynėse, pasirodo, heteroseksualai ėjo:

"Dauguma gėjų eitynių Vilniuje dalyvių neslėpė savo heteroseksualumo: vieni nešė tai skelbiantį plakatą, kiti vilkėjo marškinėlius su užrašu „Aš heteroseksualus”, o treti ėjo apsikabinę merginą ar žmoną. Apie tai rašo dienraštis „Lietuvos rytas“."

Tik apipavidalino jas kaip homoseksualų eitynes, taip išeina.

Idėjos vardan.

Šitos idėjos.

Apipavidalintojas, beje, nurodo, iš kur tie homoseksualai:


Court

Savivaldybė nedavė leidimo, bet teismas įvykdė teisingumą.

Konstitucijoj teismas įrašytas ketvirtuoju, žr. 5 straipsnį.

O žodį "teismas" sugalvojo Jonas Jablonskis.

Nelabai senai.
Matyt, jo dėka dabar yra ir teisingumas, ir teismai, tą teisingumą vykdantys.

O kas ir kaip vykdė teisingumą ligtol?

Kaip yr Europoj?

Justicija.

just (adj.)
late 14c., "righteous in the eyes of God; upright, equitable, impartial; justifiable, reasonable," from Old French juste "just, righteous; sincere" (12c.), from Latin iustus "upright, equitable," from ius "right," especially "legal right, law," from Old Latin ious, perhaps literally "sacred formula," a word peculiar to Latin (not general Italic) that originated in the religious cults, from PIE root *yewes- "law" (cf. Avestan yaozda- "make ritually pure;" see jurist). The more mundane Latin law-word lex covered specific laws as opposed to the body of laws. The noun meaning "righteous person or persons" is from late 14c.

from PIE root *yewes- "law".

Ei, indoeuropiečiai - ar turit žodžioų su "PIE root *yewes-"?

jurist (n.)
mid-15c., "one who practices law," from Middle French juriste (14c.), from Medieval Latin iurista "jurist," from Latin ius (genitive iuris) "law," from PIE *yewes- "law," originally a term of religious cult, perhaps meaning "sacred formula" (cf. Latin iurare "to pronounce a ritual formula," Vedic yos "health," Avestan yaoz-da- "make ritually pure," Irish huisse "just").

Мой папа юрист!

from PIE *yewes- "law," originally a term of religious cult, perhaps meaning "sacred formula"

a word peculiar to Latin (not general Italic) that originated in the religious cults

Be kolonos - koks kultas?

Čia - religija?

Teisėta?

Teisėta.

Tiems, kas žino, kodėl право - bravo!

  • Судный день — в эсхатологических религиях и верованиях  последний день существования мира, когда над людьми с целью выявления праведников и грешников Богом будет совершён последний суд. В переносном смысле  конец света.

Last Judgement.

Суд- ir Jud-.

Не рассуждать!

Bliūdan žiūrėk...

from iudicem (nominative iudex) "a judge,"

O kaip sengermanai?

Rikių paveldas vokiečiuos.

Žuvėdų ratveiza.

Visi apstoja ratu ir pažiūri.

Ir nusprendžia.

Senovėj, matyt, taip ir būta.

Teko girdėt, kad senovėj mūsų laisvam krašte ir bausmės būta - išvarydavo pas griešnus griekus ar civilizuotus lotynus; mat tie vergiją turėjo.

Kadaise, kai dar kunigo nebuvom pasiskolinę.

O Jonas Jablonskis, matyt, teisėją mums vietoj sūdžios įtaisė.

Mat, šitokie kunigai kunigaikščiai didieji jo jaunose dienose mus valdė.

Birutė, 2012-01-23 13:52
prie sūdžius "teisėjas" yra nuoroda į sūdžia, o šio žodžio nerandu

Dėl žodžio sūdžia, 2012-01-24 10:49
Žodžio „sūdžia“ straipsnis žodyne yra. Tik, deja, antraštiniame žodyje liko nepastebėta korektūros klaida – trumpoji u vietoj ilgosios ū. Ačiū už pranešimą.

Tik kad žodynas bene ketvirta para neveikia.

5. užduoti, užkirsti: Jis jam gerai užsū́dė. nubausti: Jam stipriai užsū́dė.

Sąd.

Rząd.

Atsuk kitą žandą!

Audrius rašė
...

Politika yra antroji pagal senumą profesija. Ir aš pastebėjau, kad labai primena pirmąją. (Ronaldas Reaganas)

Sutapk gi...

Dievaž.

courtesan (n.)
early 15c., from Middle French courtisane, from Italian cortigiana "prostitute," literally "woman of the court," fem. of cortigiano "one attached to a court," from corte "court," from Latin cortem (see court (n.)).

A courtesan was originally a courtier, which means a person who attends the court of a monarch or other powerful person. The modern use of the term for a prostitute or mistress of a man of rank belies a much more complex heritage.

Today, the term courtesan has become a euphemism to designate an escort or a prostitute, especially one who attracts wealthy clients.

Kur tas Wealth?

court (n.)
late 12c., from Old French cort (11c., Modern French cour) "king's court, princely residence," from Latin cortem, accusative of cors (earlier cohors) "enclosed yard," and by extension (and perhaps by association with curia "sovereign's assembly"), "those assembled in the yard; company, cohort," from com- "together" (see com-) + stem hort- related to hortus "garden, plot of ground" (see yard (n.1)). Sporting sense is from 1510s, originally of tennis. Legal meaning is from late 13c. (early assemblies for justice were overseen by the sovereign personally).

Turininga...

perhaps by association with curia "sovereign's assembly"

Perhaps.

O be aptvaro, o be kohortos - kaipgi apsieisi teisingumą vykdydamas?

Niekaip.

cohort (n.)
early 15c., "company of soldiers," from Middle French cohorte (14c.) and directly from Latin cohortem (nominative cohors) "enclosure," meaning extended to "infantry company" in Roman army (a tenth part of a legion) through notion of "enclosed group, retinue," from com- "with" (see co-) + root akin to hortus "garden," from PIE *ghr-ti-, from root *gher- "to grasp, enclose" (see yard (n.1)). Sense of "accomplice" is first recorded 1952, American English, from meaning "group united in common cause" (1719).

from com- "kartu" (see co-) + PIE *ghr-ti-, dėl drąsos gal.

Kohorta!

Student kohorts:

Žinoma, kad - Court!


Galgi ne kortą meta court'ininkai.

Teismo procesas
= Trial.

Trial.

Atlaikys?

O kaipgi sengermanai dabar?

Vokiečiai - išklauso.

Žuvėdai dūmoja...

Ir sudūmojo.

2013-07-28

Who Funded Hitler?

WikiAnswers.

Who financed Hitler's war machine before the start of the war?

The Allied forces themselves financed Hitler. In particular America (companies started, funded or owned by Americans) as well as others associated with and trading with America/American Companies... Type your question into Google, there are tens of books on the subject... Taxation and/or government bonds could never have been enough to finance a country in turmoil and still suffering ill effect of reparations and a failing economy.... Ultimately private banks are the one who approve loans and print money (Government needs to ask bank for loans to spend) Each $50 dollar bill probably cost the private bank $0.25 to print.... And due to the hidden interest rate, the debt our governments have gotten us into it can NEVER be repaid. Essentially the banks create this money out of thin air, it's almost 100% profit.

Unfortunately there is no easy way to convince anyone of the truth on this matter, you have to dig it out yourself. Firstly I would advise you to fully comprehend how the current monetary system works (monetized debt) that really it is the private banks who run our world.

PLEASE READ: http://www.financialsense.com/transcriptions/2006/1018griffin.html

+ Federal Reserve Act.

One of the most powerful private banking families in the world "The Rothschild's", who were German Jews, in part had emigrated to America/U.K./Europe and helped also with Hitler's funding.

PLEASE READ http://relay4thetruth.blogspot.com/2007/12/rothschilds-rockefellers-trillionaires.html

One of the earlier Rothschild's (Lord Mayer Rothschild) famous quotes was," Give me control of a countries currency, and I care not who writes it's laws..." I'm afraid that anybody that tells you any different or believes differently is incorrect, as this would directly contradict the factual evidence. But even that may not be enough for you, I think George Orwell put it best when he said, "All political thinking for years past has been vitiated in the same way. People can foresee the future only when it coincides with their own wishes, and the most grossly obvious facts can be ignored when they are unwelcome."

Here are some of those facts...

http://www.modernhistoryproject.org/mhp/ArticleDisplay.php?Article=HitlerCh07

If you tell a lie often enough, make it sound plausible and control the most important sources of a populations information input (i.e. the media) sources that run on $$$, ultimately you can convince most people of anything, especially if you control the money supply!!!

So our whole world is a fraud... Democracy is a sham, governments are corrupt and money is power... If private banks control the money supply + hidden interest rate they control how, who and what has funding. Ultimately shaping, directing and manufacturing the paths society can take as a whole... I'm afraid that anybody that tells you any different seriously needs to put the facts under a microscope as the generally accepted fallacies cannot hide in the light and do no hold water under scrutiny..

Tada ir dabar.


Dabar gal daugiau žinom, tiesa?

Nuolankumas

Giminė lankų.

Kas kam nusilenkė, nepamenat?

покорный - paklusnus, nuolankus.

Nepakartas.

Tik nukariautas.

ПОКОРНОСТЬ
- англ. submissive-ness /obedience; нем. Horigkeit; Unterwurfigkeit. 1. Свойство характера, проявляющееся в смирении, послушании другим. 2. По М. Веберу - послушание подчиненных приказу начальства, к-рый они признают законным.

submissive (adj.)
1580s, "inclined to submit," from Latin submiss-, past participle stem of submittere (see submission) + -ive. Masochistic sexual sense is attested by 1969. As a noun in this sense, by 1985. Related: Submissively; submissiveness.

submission (n.)
late 14c., "act of referring to a third party for judgment or decision," from Old French submission, from Latin submissionem (nominative submissio) "a lowering, sinking, yielding," noun of action from past participle stem of submittere "lower, reduce, yield" (see submit). Sense of "humble obedience" is first recorded mid-15c. Modern French submission has been replaced by doublet soumission.

submit (v.)
late 14c., "to place (oneself) under the control of another," from Latin submittere "to yield, lower, let down, put under, reduce," from sub "under" (see sub-) + mittere "let go, send" (see mission). Sense of "refer to another for consideration" first recorded 1550s. Related: Submitted; submitting.

Misija...

Go, it is the dismissal.

Hörigkeit...

Va taip.

Don't be so humble; you're not that great.

Vidaus reikalai


Bandau prisiminti, kada tiek daug policininkų vienoj vietoj teko matyti ar girdėti besant, ir atminty iškyla tik šitie trys atvejai.

240, 800 ir 500 policininkų.

Kiek šimtų pareigūnų
vakar saugojo "Baltijos pasididžiavimą"?

Nuo ko?

O Kovo 11-ją ką pareigūnams tame pačiame Vilniaus įkūrėjo Gedimino prospekte teko veikti?

Ką tada ir nuo ko saugojo?

Romuviečiai pasakojo, kodėl nesurengia kad ir gegužinių jaunimui Kalnų parke - vienas iš Vilniaus savivaldybės reikalavimų yra nusamdyti apsaugos firmą, prižiūrėsiančią tvarką.

Ar vakar už eitynių apsaugą susimokėjo eitynių organizatoriai?

Įtariu, kad mes sumokėjom.

Demokratija?

Prievarta.

Visi užsiėmę, tik ožys - ne.

Gal nesupranta, kad dalyvauja vos ne oficialiame Lietuvos pirmininkavimo ES renginyje?