2018-05-19

USS Liberty incident


The USS Liberty incident was an attack on a United States Navy technical research shipUSS Liberty, by Israeli Air Force jet fighter aircraft and Israeli Navy motor torpedo boats, on 8 June 1967, during the Six-Day War.[3] The combined air and sea attack killed 34 crew members (naval officers, seamen, two marines, and one civilian), wounded 171 crew members, and severely damaged the ship.[4] At the time, the ship was in international waters north of the Sinai Peninsula, about 25.5 nmi (29.3 mi; 47.2 km) northwest from the Egyptian city of Arish.[1][5]
Israel apologized for the attack, saying that the USS Libertyhad been attacked in error after being mistaken for an Egyptian ship.[6] Both the Israeli and U.S. governments conducted inquiries and issued reports that concluded the attack was a mistake due to American communications faliure[7] which caused Israeli confusion about the ship's identity,[2] though others, including survivors of the attack, have rejected these conclusions and maintain that the attack was deliberate.[8]
In May 1968, the Israeli government paid US$3.32 million(equivalent to US$23.4 million in 2017) to the U.S. government in compensation to the families of the 34 men killed in the attack. In March 1969, Israel paid a further $3.57 million ($23.8 million in 2017) to the men who had been wounded. In December 1980, it agreed to pay $6 million ($17.8 million in 2017) as the final settlement for material damage to Liberty itself plus 13 years of interest.[9]
Damaged USS Liberty one day (9 June 1967) after attack

Lietuvą valdo bankai ir buožinyčia


Bankai perša*
Lietuvos prezidentu
savo klusnų
tarną.

Kaip atrodo buožinyčia
ir valdžia - atvažiuokit Sudervėn (gyvenu seniūnija išvirtusioj Sudervės, iš Pilaitės kadais palei Sudervėlę atmigravusioje (žr. mano 2015 08 11 15:58 komentarą), parapijoj**) ir palyginkit
prašmatnų bažnyčios pastatą
su kelių kambarėlių seniūnija,
(rudos durys) kurioj net tualeto patalpa be durų, o ta seniūnijos darbuotoja, kurios man reikėjo, dirba du rytmečius per savaitę iki 12-tos valandos. Vat ir suspėk ir ten, ir į paskaitas! O suspėti verčia - atspėkit, kas - Lietuvos Respublikos Valdžia verčia, IŠ KURIOS TIK BAUDŲ TEESU GAVĘS.

* „Vilmorus", UAB - gyvena iš to, kiek gauna BANKŲ IŠ NIEKO DAROMŲ PINIGŲ.

** ×viera***
Vedys su piršliu, nuotaka su pamerge važiuoja bažnyčiona savo parakvijos pasimelsti,… išduoti kvotą prieš savo kleboną iš prisakymų savo vierõs JR10.

×parakvijà (l. parachwija) sf. (2) KII104, Als, Kv, Plt, parãkvija (1) Dv, Bn žr. parapijaKraštą paskaidė į parakvijas S.Dauk. Varnių parakvijos bažnyčia M.Valanč. Teip ta karalaitė i šiandieną tebėr užkeikta Negarbos kalne, Kretingos parakvi̇̀jo[je] (ps.) Dr. Čia iš dvijų parãkvijų sueina Arm.

*** Va jums apie vierą


Štai dar.


2018-05-18

Gūglės Rekordas

Google: dėstytojas
Mokslas ir Nemokslas

Vengrai išspyrė Sorosą lauk


2017-04-18
Lietuvoje veiklą atnaujina skandalingojo Dž. Sorošo fondas

Balandžio 18 d., antradienį, po 8 metų pertraukos skandalingai pagarsėjusio ...

Prieš 3 dienas
Soroso fondas traukiasi iš Vengrijos
George'o Soroso, milijardieriaus, filantropo fondas traukiasi iš Vengrijos Budapešto miesto. Jo veikla bus perkelta į Berlyną. Fondas nurodo, kad persikėlimo priežastis yra Viktoro Orbano, Vengrijos premjero, „represyvi“ politinė ir teisinė aplinka.

Štai filantropui
Tėvynė kaip...

Aš gi tada, 1992-ais, į I-ą Europos matematikų kongresą už Soroso pinigus važiavau.

Law Mathematics?


Kas tai?
Law Mathematics?

Swedbanklandijos Suokalbis


Swedbankas šitam aiškinime
patyliukais „paslėpė" Swedbanklandijos
valdininkus, teisėjus, prokurorus, seimūnus, kurie SAU ALGELES SKAIČIUOJA ne pagal žuvėdų šalies, iš kurios atėjo Swedbankas, valandos darbo užmokesčiui
prilygintą Bazinę LIETUVOS CHOLOPŲ mėnesinę algą BMA, pagal kurią skaičiuoja algeles KLUSNIEMS 
LIETUVOS MOKYTOJAMS IR UNIVERSITETŲ DĖSTYTOJAMS, ir ne pagal garsiai per visokias Elertė ir į ją panašias televizijas „triūbijamą" 11,27 karto už šitą BAZINĘ mėnesinę algą BMA DIDESNĮ MINIMALŲ mėnesinį atlyginimą MMA, bet pagal sau - valdininkams, teisėjams, prokurorams, seimūnams - susikurtą Bazinį dydį
(BD).

Suokalbininkai...

:)))

Seimo laukia Lukiškės

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, 182-as straipsnis:
Argi Bazine mėnesio alga
(BMA) Lietuvos Respublikoje (kuri yra Europos Sąjungos narė) vadinti Europos Sąjungos vidutinį valandinį atlyginimą
nėra sukčiavimas?

Žinoma, 

kad tai - sukčiavimas, netgi pornografija, prostitucija, narkotikų platinimu, kontrabanda ir kitokia įstatymų draudžiama veikla oficialiąją BVP bedidinančioje 
Swedbanklandijoje
tai yra sukčiavimas.

Tik Seimo dėka, tik Lietuvoje dieną sudaro dvylika mėnesių.

Argi šitokios Seimo veikos pasekoje Lietuvos Respublikos turtas, žemė ir netgi iš jos bėgantis jaunimas bei kiti darbingi, išsimokslinę, išsilavinę žmonės neatitenka svetimiesiems?

Žinoma, kad atitenka.

Paveikslėlyje raudonai pažymėjau Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182-jo straipsnio Seimą kaltinančius punktus.

Pridursiu, kad sau seimūnai „nepririšo" algos prie ubagams Lietuvos mokytojams ir dėstytojams (kas gi bijos SUMAUTOS INTELIGENTIJOS?)
taikomo BMA, bet pririšo prie „proletariatui" skirto MMA (žinoma, nepamiršę jį dešimteriopai pasididinti + priedus išsimokėti),
o kai to MMA augimas „įstrigo" - susigalvojo sau su teisėjais beigi prokurorais Bazinį dydį BD.
Irkluotojas Šventaragis.

Dėstytojas, kuriam varžtai vis atsisuka.

Lietuvoj diena turi 12 mėnesių


Nes Lietuvoj Bazinė mėnesio alga 
(BMA) lygi EuroKongo 
(kuriame Lietuva, taip išeina, vergauja)
valandos trukmės darbo užmokesčiui.
Šūlės
vadovėlius
reikia perrašyt, kad mūsų, 
Lietuvos aborigenų, vaikeliai žinotų.

O tai jie ligšiol sovietiškai tebemislyja, kad 12 mėnesių yr metuose:)))Kur Pradingo Palestina?


Ei, amerikonai!
Kur pradinginot
Palestiną?

A?
Provizionieriai...

Užkandos neužteko?

Uot
pijokai, a?


2018-05-17

Plėnys Plėniškėseplėnỹs sm.; CI676, N žr. 2 plėnis.

2 plė́nis sf. ppr. pl. (1) KI447, K; Lex37, Q330, SD245, R, SGI154 ką tik degusios medžiagos pelenai (su blėstančiomis žarijomis); jų tumulas: Nuo degėsių atitrūkusios plėnys lėkė padangėmis kaip strėlės P.Cvir. Plė́nys laksto, baisu, kad neužsidegtų ir kitos triobos Srv. Kur gaisras, o kur plė́nys atlekia Kair. Prieš vėją plė́nių pas mus neatneš Pš. Nesvilyk kiaulės arti tvarto, bo gali vėjas plė́nis užnešti ant stogo Vl. Kas traškėsena, kas krisena tų plė́nių! Ms. Grasė plėnimis paleisią visą kaimą Vaižg. Visas turtas plė́nim nuėjo Jnš. Po kelių dienų namai vieno gaspadoriaus į plėnis sudegė BsMtI130. Sudegė, vienos plė́nys tebuvo Pj. Iš trobų tik vienos plė́nys liko Grl. Viskas sudegė, tik plė́nis vėjas nešioja Gs. Popierių plėnim dvokia Zp. Miltai kad balti, kaip plėnis Ėr. Dedervinę reik gydyti su plė́nia nu anglies ir su rasa nu lango, saulei netekėjus (priet.) Slnt. Kalvės plėnis (gelžuones) duoda kiaulėms nu liaukų Ggr. Argi jie akmenis, į plėnis sudegintus, gyvus padarys? RBNe4,2.
| prk.: Simbolizmas buvo sunaikintas į plėnis rš.
^ Kad tu plė́nim nueitum! Ml.

2018 m. gegužės 15 d
Antradienio naktį didelis gaisras kilo Ignalinos r., Plėniškės kaime. Sudegė beveik visi šio kaimo pastatai.

Atvykus ugniagesiams, atvira liepsna degė šeši pastatai (visi negyvenami), penki iš jų jau buvo beveik visiškai sudegę.

Iš viso kaime, pasak ugniagesių, buvo aštuoni pastatai - šeši iš jų sudegė, išliko viena lauko virtuvė ir vienas ūkinis pastatas.

Plėniškėse ugniagesiai nesutiko nė vieno žmogaus, manoma, kad kaimas jau seniai negyvenamas.

2001 m. gyventojų surašymo duomenimis, tuo metu Plėniškėse buvo penki gyventojai.

Buvo.

Buvo  buvo kaip nebuvo...


Bazinis Lietuvos mėnuo lygus 1 EuroKongo valandai


BMA (bazinė mėnesio alga) Lietuvoj yra 35,5 EUR:

Bazinė mėnesinė alga – tai Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatytas atlyginimo dydis, kurį naudojant skaičiuojami atlyginimai valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojams: mokytojams, socialiniams darbuotojams, bibliotekininkams, kultūros darbuotojams ir pan.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. bazinė mėnesinė alga Lietuvoje yra 35,5 Eur.

O kaip
EuroKonge?
Tai čia 2014-tais metais. Lietuva tuomet dar nebuvo eurozonoj, bet dalis Rytų europiečių jau buvo, su savo kelissyk žemesnėm už vakarietiškas algelėm. Vadinasi, dabar EuroKonge
už valandą darbo tą mūsų BMA= 35,5 Eur tikrai sumoka:)

Ohoho!
Ohohoho!


OT TURIM „ASTRONOMŲ" LIETUVOS VALDŽIOJ!

MĖNULIS JIEM, MATAI, PER VALANDĄ ATJAUNĖJA, PAPILNĖJA, NUDYLA, PRADINGSTA, IR VĖL ATSIRANDA! 

O 12 MĖNESIŲ NEBE METUS SUDARO LIETUVOJ, BET VIENĄ DIENĄ!

Не пей больше, Андрюха


Mauzeris: Sūrski, jūs atidžiai sekat Kubiliaus vizitą Izraelyje?

Sūrskis: Seku atidžiai, ir kai kurie dalykai mane stipriai neramina.

Mauzeris: O ką, Kubilius siūlo denorsuoti KempDeivido susitarimus ar pripažinti Palestiną su 1967-ųjų metų sienomis?

Sūrskis: Kubiliui šovė dar įdomesnė idėja. Kubilius siūlo Izraeliui stoti į Europos Sąjungą, siūlosi visokeriopai padėti, patarpininkauti ir tą vargšą Izraelį už ausų nutempti į Europos Sąjungą.

Mauzeris: O tai ką, Kubilius nesupranta, kad žydai biškį protingesni ir gali nesubalsuoti už alų ir skalbimo miltelius. O kur atominių uždarymas, branduolinių ginklų atsisakymas.

Sūrskis: Kubilius tikisi, kad žydus suvilios Europos struktūriniai fondai. Koks žydų ūkininkas nenorės pasiimti pinigų vien už tai, kad prie namų dykumoje nusipjauna žolytę, kas nenorės milijonų už Negyvosios jūros įžuvinimą ungurių mailiumi. Manot, kad ten prastesni Visokovičiai ir Auštrovičiai?

Mauzeris: Aš tai skaitau, kad uždarius atomines elektrines ir neturint jungčių su Egiptu ir Sirija nieko nebus.

Sūrskis: Tai mes viso to neturim ir gyvenam. Kubilius mato viską ir siūlo žydams nebijoti iššūkių ir rinkti drąsų Lietuvos kelią... Ir mums geriau. Užplūs Lietuvą pigi žydų darbo jėga, nes lietuviai nenori dirbti juodo darbo, geriau renkasi pašalpas ir girtauja... Jūsų žiniai, žydai – ne girtuokliai.

Mauzeris: Bet palaukit, kaip bus su Palestinos autonomija?

Sūrskis: O kas čia tokio? Lietuva su Vilnijos lenkais įstojo į ES ir nieko baisaus neatsitiko. Kils, aišku, nedidelių ginčų dėl pavardžių rašybos arabų kalba, kaip parašyti žydų rašmenimis Jasiro Arafato gatvę, kiek žydiškų dalykų dėstyti palestiniečių mokyklose, bet čia smulkmenos... Jeigu esi ES, dėl visko susitarsi...

Mauzeris: Nu gerai, paskutinis klausimas – aš, kaip Lietuvos ūkininkas, galėsiu pardavinėti rūkytus lašinius Tel Avivo turgelyje?

Sūrskis: (Galvoja...) Ooo, dabar aš nepasiruošęs atsakyti į šį klausimą. Laukiu Kubiliaus. Grįš iš Izraelio, užduosim šį klausimą...

Išsigalvoja peliūkščiai?
Anėkiek!
Lietuvos premjeras Andrius Kubilius, kalbėdamas susitikime su diplomatais, pareiškė, kad galėtų „nors ir rytoj“ balsuoti už tai, kad Izraelis būtų priimtas į Europos Sąjungą, praneša cursorinfo.co.il.

Prieš 8 metus šitaip.

Šiemet gi, ką tik:

Beginning of conversation with Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu
President of Russia Vladimir Putin:

As of this year, May 9 has become a national holiday in Israel, as we have learned. I remember my visit to Israel, which was connected with the opening of a monument to Soviet soldiers.

Public Holidays in Israel in 2018
Kaip Izraelio premjero nuotrauka 
patinka?

Tam Andriui tepavyksta saviškius
pakankint ir guminėm kulipkom apšaudyt.
Nesupranta teisybės...

Tiek jau to ...tegul „Akvariumo" paklauso: