2014-05-24

Mūsų valdžia

Nors manome, kad esame konstitucinė respublika, yra šitaip.

Gal nesinori daug skaityti - pacituosiu:

1. Lietuvos Respublika, būdama Europos Sąjungos valstybe nare, dalijasi ar patiki Europos Sąjungai valstybės institucijų kompetenciją sutartyse, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, numatytose srityse ir tiek, kad kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis bendrai vykdytų narystės įsipareigojimus šiose srityse, taip pat naudotųsi narystės teisėmis.

2.  Jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

3. Vyriausybė informuoja Seimą apie pasiūlymus priimti Europos Sąjungos teisės aktus.

4. Vyriausybė pasiūlymus priimti Europos Sąjungos teisės aktus nagrinėja teisės aktų nustatyta tvarka. Dėl šių pasiūlymų Vyriausybė gali priimti sprendimus ar rezoliucijas, kurių priėmimui netaikomos Konstitucijos 95 straipsnio nuostatos.


Koks tas  (Lietuvos Respublika tebevadinamo Krašto) Konstitucijos 95 straipsnis?
 
95 straipsnis
Lietuvos Respublikos Vyriausybė valstybės valdymo reikalus sprendžia posėdžiuose visų Vyriausybės narių balsų dauguma priimdama nutarimus. Vyriausybės posėdžiuose taip pat gali dalyvauti valstybės kontrolierius.
Vyriausybės nutarimus pasirašo Ministras Pirmininkas ir tos srities ministras.

Vadinasi, 

Nagrinėdama pasiūlymus priimti Europos Sąjungos teisės aktus Vyriausybė gali priimti sprendimus ne visų Vyriausybės narių balsų dauguma.

Vyriausia Lietuvoj yra Vyriausybė:

Premjeras Algirdas Butkevičius sako, kad Vyriausybė neketina pradėti derybų su Europos Sąjunga (ES) dėl draudimo parduoti žemę užsieniečiams pratęsimo.

Neketina, nors ... 

Seimas ir yra įpareigojęs Vyriausybę siekti, kad toks draudimas būtų pratęstas!

Iš kur atsiranda Europos Sąjungos teisės aktai?

Matyt, labiausiai - iš Europos Parlamento.


Kuris, šitokio nelabai išsimokslinusio pirmininko vadovaujamas, įteisino nekontroliuojamą Europos Centrinio Banko veiklą: 

European Central Bank ... is much less transparent than the Bank of England, since it is under no obligation to issue details of its decisions for 30 years.
 
Banko, kuris nepadirbinėja mums pinigus.


Mūsų 11-kai vietoj 12-kos išrinktųjų tų pinigų lyg ir negaili
 

o mes - nesam jų verti:(  


Na gerai - tebūnie dailesnis paveikslėlis.


Šitaip:

1. ECB pinigus daro iš nieko.

2. Mūsų išrinktiesiems jų negaili.

3. Mūsų išrinktieji tokią tvarką Europarlamente jau rado, įteisintą - ar nors vienas ja piktinosi?

4. Į Europarlamentą kandidatus delegavo tik partijos, finansuojamos ir mūsų, mokesčių mokėtojų pinigais.


Rytoj rinksim 11-ką vietoj 12-kos.

Ir Lietuvos, kurią lietuviai boikotuoja, Prezidentą.


Synoikos!

2014-05-23

Vagis vokietys

Jau po vidurnakčio.

Mano nuostabai, 102.6 bangomis Elertė radijas tam vidurnakty vietoj rytmety Elertė Klasikos“ radijo negrojamo sugrojo Lietuvos himną, o po tamsos karalystės įsiviešpatavimo ant Lietuvos psichologės psichoterapeutės Rūta ir Aušra,

ligšiol tik Klasikos“ radijuj girdėtos, prabilo apie vagystes.

Lažinuosi, kad apie tokias vagystes šios psychelogiškai pinigų iš Europos Sąjungos ėmimo (ką tik Elertė radijo bangomis jos pačios taip sakė) ne sielovados, o psichologijos išmokintos Rūta su Aušra nekalbės.

Ko čia sielotis...

vogti

Ide. kalbų žodžiai, reiškiantys ‘vogti’, dažniausiai remiasi sąvokomis „slėpti“, „išnešti“, „rinkti“, „vagis“. Lie. vogti giminiškas la. vagārī ‘slampinėti, klajoti’, s. isl. vakka ‘bastytis’, s. i. van̄g- ‘eiti, šlubuoti’. Semantinė raida galbūt tokia: per sąvoką „būti valkata, bastūnu“, turbūt pradinė vagis reikšmė ‘tas, kas valkatauja; valkata, bastūnas’.

Walk‘atos...

Kas tokie valkiojosi?

Aaa...

8. refl. DŽ, NdŽ šalintis, nešdintis (lauk): Tik veikiai vókis laukan, kad tavo čia nė dvasios nebūtų! Šts. Vókis lauk – ale greitybėse, kad tavo nei smarvės čia neliktų! Skd.

Kokia, vis tik, sena vokiškos vagystės tradicija...

Einu miegot.

Labanakt.

Negyventojas?Kada gyventojai pajus mažesnes dujų kainas?

Skaitykit: gyventojai, namų ūkiai, vartotojai, asmeniniai (asmenų) finansai...   

O jeigu paprasčiau:  


Kada žmonės pajus mažesnes dujų kainas?

Kas tokie tas kainas užkelia?

Gal nežmonės? 

Štai kokia stulbinanti šio, šios savaitės trečiadienio naujiena:

Vyriausybė už daugiau nei pusę milijardo litų iš su „Gazprom“ susijusio vokiečių koncerno „E.ON Ruhrgas International“ įgijo trijų įmonių akcijų: „Lietuvos dujų“, „Ambergrid“ ir „Lesto“. Nuo šiol Lietuva valdys 56 proc. „Lietuvos dujų“ akcijų, tad šalies balsas įmonėje bus lemiantis. Sprendžiamąjį balsą Vyriausybė turės ir kitoje įmonėje - „Ambergrid“. 

Kas nutiko?

E. ON“ centrinė vadovybė yra priėmusi sprendimą, kad jie traukiasi iš Baltijos regiono ir netgi iš Skandinavijos. Jie pareiškė tokį norą jau praėjusiais metais, o derybos prasidėjo praėjusių metų pradžioje. 

Taigi Lietuva nusprendė supirkti akcijas, nes jie („E. ON“ - VŽ) būtų pardavę jas kitiems. Mūsų tikslas, kad energetikos sektorių kiek įmanoma daugiau valdytų valstybė“, - sakė p. Butkevičius.

Tai...

„Žuvėdų“ bankininkai pavojingesni už „rusičių“ energetikus?

Antikorupcinis pasižadėjimas

Beveik 400 kandidatų į Europos Parlamentą (EP) pažadėjo viešai skelbti, kas iš lobistų prisidėjo prie jų rengiamų teisės aktų projektų, bei siekti daugiau skaidrumo ir atskaitingumo ES institucijų veikloje, jei tik bus išrinkti po šį sekmadienį vyksiančių rinkimų.

Antikorupcinis pasižadėjimą Lietuvoje pasirašė 36 iš 215 kandidatų į Europos Parlamentą, penktadienį pranešė iniciatyvos rengėja nevyriausybinė organizacija „Transparency International“.

Kas šeštas.

1. Europos Parlamentas.

2. European Central Bank ... is much less transparent than the Bank of England, since it is under no obligation to issue details of its decisions for 30 years.

3. Lobistų rojus.

4. Su palengvėjimu!


Šio antikorupcinio pasižadėjimo nedavė atstovai iš Lietuvos socialdemokratų partijos, partijos „Tvarka ir teisingumas“ bei Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicijos „Valdemaro Tomaševskio blokas“.

:(

Lietuva Europos Parlamente beturi 11 vietų.

Nebe 12.

Дай деньги!

Pernelyg aš čia?

O jūs aukštėliau paskaitykit tuo 4 punktus dar sykį ir palyginkit Lietuvos europarlamentaro atlyginimą ar dvi kadencijas EP atidirbusiam Lietuvos europarlamentarui mokamą 10 000 LTL viršijančią pensiją (Elertė radijas tokią žinią pranešė, pabrėždamas, kad ne Lietuva moka, o ES moka) su ES pirmininkavusios Lietuvos vidutiniu atlyginimu, pensijom ar su tos pačios ES išmokų ES senbuvių ir mūsų žemdirbiams skirtumais.

Kokie skirtumai?

Iš bendro EP biudžeto mokami atlyginimai visiems europarlamentarams buvo suvienodinti prieš 5 metus.

Už kiekvieną dieną, kai EP nariai dalyvauja oficialiuose posėdžiuose, Europos Parlamentas moka jiems iš anksto nustatyto dydžio išmoką - 1051 litą:)

Kol Lietuvos žmonės streikuoja ir maldauja politikų atrėžti bent kiek sotesnį duonos kąsnį, EP nariai apie varguolišką gyvenimą nė negalvoja. Čia per kadenciją įmanoma uždirbti 3,64 mln. litų.

Toks ir skirtumas nuo sovietinių laikų, kad žvaigždutės neraudonos.

Kodėl?
 
 ... ne Lietuva moka, o ES moka...

Kam dirba, tas ir moka.

Tai ką kas šeštas Lietuvos europarlamentaru ketinantis būt pasižadėjo?

Pažadėjo viešai skelbti, kas iš lobistų prisidėjo prie jų rengiamų teisės aktų projektų!Paims ir paskelbs, kas davė, taigi - kad paėmė.

Mat, lobizmas visuomenės apačioj - baudžiamas.

O Europos visuomenės viršų vaidinančiam Europos Parlamente - ne.
 

Eurobaubas


Mūsų šalis atitinka visus Briuselio keliamus kriterijus, kad nuo kitų metų galėtų įsivesti eurą. Net ES valdžios koridoriuose niekas neslepia, kad liko tik formalumai. Tačiau bene sudėtingiausias „formalumas“ laukia pačioje Lietuvoje – įtikinti žmones, kad bendra Europos valiuta nėra joks baubas.

Kokie keistuoliai žmonės pačioje Lietuvoje - bijo eurozonos

Matot nuotraukoj - vienas iš trijų:)
.
Nagi:

1. Kriterijus mums kelia Briuselis, kažkodėl, o ne mes Briuseliui.

2. Briuselis... 

3. European Central Bank ... is much less transparent than the Bank of England, since it is under no obligation to issue details of its decisions for 30 years...  

4. Mūsų šalimi čia vadinama Lietuva pavirto Kraštu

5. Tada neatitikom, o dabar jau atitinkam kriterijus.

Leistų jau dabar mums įsivesti eurą...

Adopt the euro

Patys ko neadaptuojat euro?

Przyjęcia euro

Перейти на евро 

Mittit in Euro

Přijmout euro 

Euro kasutusele võtta 

Usvojiti euro

Приемане на еврото

Införa euron

Patys ko neinföra, nachalai?

Švedai su danais padarė referendūmus dėl euro!

Košmaras!

Ačiū mūsų VRK:

VRK – „ne“ referendumui dėl euro įvedimo

Eik iš čia, eik iš čia!

Gal jūs, kvaili švedai, savo 6000 psl. sutarty, kurioje kiekvienas kablelis svarbus, neprisižadėjot euro tvartan save įsivest, kaip mūsų protingi euroderybininkai prisižadėjo?


Paklausykim išmintingo lietuviško pilietipolitologo:

Kaip rodo Vakarų praktika, kad ir Danijos bei Švedijos pavyzdžiai, jei jau dėl euro rengiamas referendumas, greičiausiai jis bus praloštas; vadinasi, referendumas dėl euro – nereikalingas.
.
Latviams braliukams irgi referendumo dėl euro neleido.
.
Kam tas referendumas?
.
„Eurobarometro“ tyrimų duomenimis, kovo mėnesį Seimu pasitikėjo vos 10 procentų Lietuvos gyventojų.
.
Kadangi net 10 procentų Lietuvos gyventojų pasitiki Seimu, tegul tas Seimas ir nutaria, reikia mums euro, ar nereikia.

Tiesa?


Tas Seimas - tiek tereikalingas:)


Marš į zoną!

2014-05-22

Kiemo lygis

Tai – ne kiemo lygio referendumo, o „Eurobarometro“ apklausos rezultatai.

Įsivaizduojat?

Referendumas – visuotinis šalies, regiono ar valstybės piliečių apklausos būdas balsuojant dėl tam tikro klausimo patvirtinimo ar atmetimo. Referendumas gali būti rengiamas dėl konstitucijos pakeitimo ar patvirtinimo, išrinktojo atstovo atšaukimo, ar dėl kitų vidaus politikos klausimų. Referendumas dėl teritorinio apsisprendimo vadinamas plebiscitu.

Lietuvos Respublikos konstitucijos 9 straipsnyje sakoma, kad „Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.“ Referendumo skelbimo ir vykdymo tvarką nustato įstatymas.
Referendumai gali būti skelbiami:
  • Įstatymų numatytais atvejais Seime
  • Jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 300000 piliečių, turinčių rinkimų teisę.
Apipavidalintojas geba rasti kiemo lygio referendumą, reikia suprasti - gerokai žemesnio lygio už „Eurobarometro“ apklausos rezultatus.

„Eurobarometras“- tai 1973 m. įkurta Komisijos tarnyba, tirianti ir analizuojanti viešosios nuomonės tendencijas visose valstybėse narėse bei šalyse kandidatėse.
Negausiai pasakoja apie „Eurobarometrą“...

Its database since 1973 is one of the largest in the world.

Duota...


Apie Švedijos lygį galime tik pasapnuoti – ten Riksdage posėdžiaujančius politikus remia net 72 proc. šios valstybės gyventojų.

Netingėjo jie. 


1. Švedijoj nebuvo baudžiavos.

2. Švedai raidės "Y" niekada nevadino ir nevadina "i graikiška", prancūziškai

3. Netgi jų Riksdago vardas Rikį mena.

4. Jie, žuvėdai, turi vieną seniausių Europoje finansinio engimo įrankių, Riksbanką.

5. Spėju, kad jų Riksbankas be Mįslių.  

6. Jų Riksbankas sugebėjo įlįsti po Nobelio premijos skėčiu.

7. Švedams nereikia bankų sąjungos.

8. Švedams ir euro nereikia.

9. Švedija nėra Kraštas.

Mūsų Lietuvos žemės pardavimo užsieniečiams entuziastams:

The average land owner was a married man age 56 living in Stockholm County.

2014-05-21

Žaislai palėpėje

Kodėl aš neprisimenu?

It was 1975's Toys in the Attic, however, that established Aerosmith as international stars competing with the likes of Led Zeppelin and The Rolling Stones. Originally derided as Rolling Stones knockoffs in part due to the physical resemblance between lead singers Steven Tyler and Mick Jagger, Toys in the Attic showed that Aerosmith was a unique and talented band in their own right. Toys in the Attic was an immediate success, starting with the single "Sweet Emotion", which became the band's first Top 40 hit. This was followed by a successful re-release of "Dream On" which hit number 6, becoming their best charting single of the 1970s. "Walk This Way", re-released in 1976, reached the Top 10 in early 1977.


1977-tais baigiau Leningrado A.A.Ždanovo universitetą - neprisimenu, kad "Aerosmith" būtų nors kiek buvęs populiarus tenykščių studentų tarpe.

O vakarietiška muzika ten vinilais bene greičiau atkeliaudavo negu Vilniun - užsieniečių mokėsi nemažai, o Vilniun jų, užsienio studentų, sovietinė valdžia neįsileisdavo.

Vakar, Vilniuje, prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros:

Jau viduje:Pikčiurnos lietuviai...


"Aerosmith"!

Toxic Twins. The Bad Boys from Boston.


Walk This Way.

Jei jau 1970-tųjų, L.Brežnevo laikų, Pitery atsidūriau - tų laikų studentiškas "hitas".

Vilniuj jo nėsyk tada negirdėjau.


2014-05-20

Europa regina

Europa regina is a young, graceful woman.

Her crown (Europa regina in Cosmographia...), placed on the Iberian peninsula, is shaped after the Carolingian hoop crown.

France and the Holy Roman Empire make up the upper part of her body, with Bohemia being the heart.

Her long gown stretches to Hungary, Poland, Lithuania, Livonia, Bulgaria, Muscovy, Albania and Greece.

In her arms, formed by Italy and Denmark, she holds a sceptre and an orb (Sicily).

In most depictions, Africa, Asia and the Scandinavian peninsula are partially shown, as are a schematized British Isles.

Europa regina se le representa como una mujer joven y elegante... 

Find Russia/Rvsia (16th century...)

Age XVI, ACRvsia and Moscovia.

Mare Sarmaticvm and Sarmatia.


During the European Middle Ages, maps typically adhered to the Jerusalem-centered T-O scheme...

Hierusalem...

 Find Gog et Magog

Europa regina:)

Kalimba de Luna


Lunačiarskio lunaparkas.Pjesė „Lunačiarskio lunaparkas“ (2012) - apie naujų ir senų laikų sankirtas, apie dirbtinį sostinės spindesį ir tikrą provincijos nykulį, grėsmingą visuomenės susiskaldymą, gresiantį socialiniu sprogimu.

Ir, žinoma, apie konkrečius žmones - graudokai juokingus, iškritusius iš savojo laiko, tačiau tebegyvus ir tebesvajojančius apie didelį stebuklą, visam laikui pakeisiantį jų mažus gyvenimus.

Situacija artima ir nesunkiai atpažįstama ne tik Rusijoje, bet ir pas mus, Lietuvoje.

Taip, teisingai pagalvojote - elitas ir „runkeliai“...


 Амфитеатр ... Амфитеатров о Луначарском...

Мы строим эту борьбу с двух концов. Борясь за ликвидацию неграмотности, создавая сеть элементарных школ с одной стороны, а с другой вводя высшие учебные заведения для самого высокого научного образования, кость от кости, плоть от плоти трудового народа нашу новую красную интеллигенцию. Она переполнена теперь, войдя туда через распахнутые аудитории и лаборатории университетов, она готовится войти в жизнь на смену старшему поколению, она послужит громадным помощником и инструктором для народа в переходный момент. При ее помощи народ сумеет во всей своей массе овладеть и знаниями, и всем необходимым ему для того, чтобы оказаться полным победителем в начатой им борьбе. 

... нашу новую .... интеллигенцию...

... Луначарского, фамилия которого, в свою очередь — результат перестановки слогов в фамилии «Чарналуский» ...

Чаръ (колдовство, заклинание)

Ментона, Франция  

Леванто, Италия

 International...
  
Чары
чары Общеслав. Того же корня, что авест. čārā «средство», др.-инд. karóti «делает», лит. keraĩ «волшебство». Колдовство воспринималось как средство для достижения какой-л. цели. 

Чароврат

Čiur!

Luna!

Anokia naujiena:)

Kaip blizga, kaip blizga...


Ar vartotinas žodis 'lunaparkas'?

Žodis 'lunaparkas' nėra paneigtas, nors galima verstis ir žodžių junginiu 'pramogų parkas'.

Luna (n.) 
late 14c. "moon," also an alchemical name for "silver;" from Latin luna "moon, goddess of the moon," from *leuksna- (cognates: Old Church Slavonic luna "moon," Old Prussian lauxnos "stars," Middle Irish luan "light, moon"), from the same source as lux, lumen "light," lucere "to shine" (see light (n.)). The luna moth (1841, American English) so called for the crescent-shaped markings on its wings. Lunarian (1708) was an early word for "inhabitant of the moon."
Luna Park is a name shared by dozens of currently operating and defunct amusement parks that have opened on every continent except Antarctica since 1903.

An amusement park...

amusing (adj.) 
c.1600, "cheating;" present participle adjective from amuse (v.)....

Cheating ...

muse (v.) 
"to reflect, to be absorbed in thought," mid-14c., from Old French muser (12c.) "to ponder, dream, wonder; loiter, waste time," literally "to stand with one's nose in the air" (or, possibly, "to sniff about" like a dog who has lost the scent), from muse "muzzle," from Gallo-Roman *musa "snout," of unknown origin.
.
from muse "muzzle," from Gallo-Roman *musa "snout," of unknown origin.
Kieno, kieno snukis?


Kalimba de Luna...