2012-09-08

Pacas

Gal ne šitas...

×pãcas (l. pac) sm. (2) Nmč, Klm, Grk, Mžš žiurkė: Į slastus įlindo pãcas Tv. Pacai pragraužė maišus Drsk.

Dzūkai sako, kad tai - dzidzelė dzidzelė pelė...

Pacowie.

Pac.

Pacai.

Pacai ėmė kildinti save iš romėnų ir giminiuotis su florentietiška Pazzi gimine.

Garsus tarpukario Lietuvos teisininkas profesorius Mykolas Riomeris kilęs iš Pacų giminės – jo senelė buvo Anna de Pac.

Pacas.

Sutampa su lkz.lt žodžiais ir lenkiškai, ir lietuviškai.

Kancleris-cancellarius—секретарь-paslaptorius.

Ilgainiui kanclerio pareigybė suteikė ją užimančiam asmeniui galią įtakoti visus pagrindinius valdžios institucijų sprendimus.

Pastatė Pažaislio bažnyčią ir vienuolyną, Petro ir Povilo bažnyčią, savo lėšomis.

Jam pavaldus buvo iždo kancleris, tvarkęs karaliaus pajamas ir išlaidas.

Kaži, jo laikais LDK iždas ištuštėjo, ar ne jo?

Įdomu.

Ber dabar tai kiti pacai jį ištuštino; kadangi valstybė nebe LDK, tai ir tuštintojai gal tik pacukai...

×pacùkas (brus. пaцyк) sm. (2) Grk, Krsn, Rm žr. pacas: Pagavo pelę ir pacùką Pb. Pacùko ir katė dažnai nepaima Antz. Pacùkas grindis pragraužė Mrs. Ot miklas, kaip koks pacùkas! Snt. Atvežė paršus kap pacukyčius, kada dar iš jų bus sulaukta ko! Arm. ^ Žiūri kaip pacùkas iš po šluotos Slk.

Gudų пaцyк bus kur pradingęs.

×pacõkas sm. (2) Ign didokas pacas

O kurgi Didysis Pacas?

Mirkčioja kaip pacas iš miltų išlindęs.

Six toes

Palenque.

This group of temples, now in various stages of reconstruction, was built by Pakal's son, Chan-Bahlum, who is usually depicted with six toes.

Statulos.

Biblija.

In still another battle, which took place at Gath, there was a huge man with six fingers on each hand and six toes on each foot--twenty-four in all. He also was descended from Rapha.

Kiti net su Galijotupainioja.

Yoandri Hernandez Garrido ir kiti.

Pažaislio vienuolyne vienuolė atkreipė dėmesį į freską ant sienos prieangyje, kuriame prašęs būti palaidotas vienuolyno fundatorius - Mozės koja toje freskoje pavaizduota su šešiais pirštais.

2012-09-06

Dvigalvis, Dviveidis, Dvikėdė

Lietuvoje nuo 1997 m. veikia privalomasis indėlių draudimas, tam buvo įkurta ir valstybės įmonėIndėlių ir investicijų draudimas“. Bankai ir kitos kredito įstaigos, priimančios gyventojų bei juridinių asmenų indėlius, moka nustatyto dydžio draudimo įmokas, kurios yra kaupiamos Indėlių draudimo fonde. Esant reikalui, jos naudojamos sugrąžinant indėlius. Maksimali grąžinama indėlio suma bei laikotarpis, per kurį asmuo turi teisę atgauti savo indėlį, yra nustatyta įstatymu. Pavyzdžiui, net jeigu indėlis siekė pusę milijono litų, tai pagal įstatymą, galiojantį 2010 m., sugrąžinama gali būti tik 345 tūkst. litų – tokia yra šiuo metu nustatyta maksimali suma. Ši sistema galioja visoje šalyje ir indėlius draudžia komerciniai bankai, užsienio bankų skyriai (filialai) ir kredito unijos.

Toji valstybė nacionalizavo banką.

Paskyrus laikinąjį administratorių, laikinai sustabdyta banko veikla bus atnaujinta artimiausią pirmadienį. Indėliai yra saugūs.

Ne visi saugūs, tik neviršijantys 345 tūkst. litų.

Saugūs, nes privalomai apdrausti nuo 1997 metų draudimo įmokas kaupiančioje VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas".

Taip būtų galima manyti.

Nors 2002 metais VĮ Indėlių draudimo fondo pavadinimas pakeistas į VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, lrytas.lt 2012 metais šitą VĮ vadina senoviškai, fondu, o tos VĮ vadovę A.Mažintienę bevelija tituluoti "Snoro" Kreditorių komiteto vadove.

9. Janus Geminus Dvikėdis 07:01 09-06 IP: 84.15.177.98
Indėlių draudimo fondo laikinoji vadovė Aurelija Mažintienė nesakė, kad vykdant savo įsipareigojimus „Snoro” indėlininkams – grąžinti pinigus bankui bankrutavus – valstybei teko skolintis, nes Indėlių draudimo fonde nebuvo tiek pinigų, ji sakė, kad didesnio už nebankrutavusio „Teo LT” generalinio direktoriaus atlyginimą N.Cooperio atlyginimo suma su Finansų ministerija ar Vyriausybe nebuvo derinama, o jinai pati jį skyrė ne kaip Indėlių draudimo fondo laikinoji vadovė, bet kaip „Snoro” kreditorių komiteto pirmininkė.

Su dvigalviu draugauja dvikėdė.

Anoniminei/iam lrytas.lt žurnalistei/ui toks dvikėdiškumas nė kiek neužkliuvo.

O tas fondas/VĮ nuo 1997 metų, regis, nieko nesukaupė, nes valstybė skolinosi jo reikalams 4 milijardus, kai prokuratūra "Snoro" valdytojams iš trečio karto 1,7 milijardo ieškinį tepateikė.

O Seimo Audito komiteto vadovė, regis, nė kiek neprieštarautų, jei Lietuva būtų tų išreitinguotųjų tarpe, kuriems Bernankė skolina už 0%:

10. O kas grąžins skolą?
07:05 09-06 IP: 84.15.177.98
Audito komiteto vadovė Loreta Graužinienė priminė, kad vykdant savo įsipareigojimus „Snoro” indėlininkams – grąžinti pinigus bankui bankrutavus – valstybei teko skolintis, nes Indėlių draudimo fonde nebuvo tiek pinigų. „Čia mūsų visų reikalas, o ne tik draudimo, mes visi mokėsime palūkanas”, – pareiškė parlamentarė.

Apie pasiskolintų pinigų grąžinimą Audito komiteto vadovė Loreta Graužinienė net neužsimena; kaip manot, kodėl?

Kaip manot, kodėl?

2012-09-05

Vsio zakonno

Kalboje, skirtoje Europos parlamento nariams, M. Draghi teigė, kad ECB nenusižengtų ES teisės aktams supirkinėdamas trumpos trukmės valstybių užsienio skolą.

Gal parduokim?

Gausim eurų.

Ar vėl nepataikėm pasiskolint?

Juk perka trumpalaikę, o mes ieškojom ilgalaikės...

...per šiandieninį posėdį ir toliau buvo nuspręsta tęsti Twist operacijos įgyvendinimą. Šios operacijos, kurios vertė 400 mlrd. dolerių, įgyvendinimo metu FED turimi trumpalaikės trukmės Amerikos valstybiniai skolos vertybiniai popieriai yra keičiami į ilgalaikės trukmės skolos vertybinius popierius.

Всё законно.

2012-09-04

Южане

XIV amžiuje lietuvių kunigaikščio Algirdo valdymo metais LDK išsiplėtus iki Juodosios jūros, Lietuva tapo dvilypė - apėmė etnines pagoniškas lietuvių žemes ir gausesnes gyventojų stačiatikiškas senrusių (Google: senlietuviai) žemes (kokios jos buvo iki stačiatikybės?). Jose pamažu susiformavo atskira nuo Maskvos rusų (atseit, Maskvos rusai buvo senesni) LDK slavų rusėnų tauta, iš kurios vėliau atsirado šiuolaikinės baltarusių ir ukrainiečių tautos. Be to, lietuviai užimtose žemėse rado raštiją, kurios patys dar neturėjo, ir LDK rašto kalba tapo rusėnų - baltarusių ir ukrainiečių protėvių - kalba.

Rusija.

Rusėnai.

Южане.

Древнеру́сское госуда́рство buvo palei Kijevą, taigi, rusėnų žemėse, o, betgi, "jose pamažu susiformavo atskira nuo Maskvos rusų LDK slavų rusėnų tauta"...

O Ukraina, kaip ir Galicija, semantiškai - pakraštys, kraštas.

Kieno?

O Kijevas tasai kadais Kaunugardu-Kœnugarðr vadinos.

Istorija.

Istorija (gr. `ἱστορία – žinios, paremtos tyrimu, aprašymu, pasakojimu), dabartine prasme suvokiama

1. kaip bet kokios pasakojimo bruožų turinčios dabarties žinios apie praeitį (neretai tapatinama su pačia praeitimi),
2. kaip mokslo kryptis, nagrinėjanti bei interpretuojanti (kitų autorių teigimu, reprezentuojanti) dokumentuotą žmonijos praeitį.

Tradiciškai laikoma, kad istorijos objektas yra dokumentuota žmonijos patirtis, todėl laikotarpis iki rašytinių šaltinių atsiradimo dažnai vadinamas priešistore, arba proistore (įvairiose šalyse raštas atsirado skirtingu laiku, todėl vieningos priešistorės – istorijos „ribos“ nėra).

History.

from PIE *wid-tor-, from root *weid- "to know," lit. "to see".

weid ...veizėjo ...

O -tor-?