2013-06-15

Kas ta "sistema"?

Zigmas Vaišvila: mano išėjimas iš politikos 1992 metais buvo padarytas valstybės paslaptimi. Viename tarpvalstybiniame sandoryje pašalinau privačią struktūrą ir įtraukiau valstybinę. Taip baigėsi mano bendravimas su Vytautu Landsbergiu. Jis norėjo matyti sandoryje tą privačią struktūrą. Vytautui Landsbergiui pasakiau: ne, taip nebus. Padarysiu taip, kaip turi būti valstybėje. Tada tapau nereikalingu „sistemai“.

Man atrodo, kad šitokie dalykai turi ir kitokias matavimo kryptis, negu Rusija-Vakarai.

Šiandien akivaizdu, kad esame valdomi pinigais.

Valdytojai turi daug patirties.

Pinigai yra pavergimo priemonė.

Privati struktūra yra tiesioginis pinigų proceso valdytojų įrankis.

Ne iš nuogirdų žinau.

Va.

Neparklupdytos šalys tai supranta.

Palyginkit turtingojo Liuksemburgo skolą (4636% BVP) su bankrutavusios Islandijos skola (35% BVP).

Koks dėsnis matyti: neskolingas = nedemokratiškas!

"Sistema" - pinigų proceso valdytojai ir jų tarnai.


Kokia negera Ispanija - net 157% BVP!

Imtų pavyzdį iš geros Lietuvos - tik 98% BVP, užtat sparčiai, per dvidešimt metelių...

Be to, Ameriką sugebėjom pavyt ir pralenkt - JAV-os tik 97% BVP.

Kas nepavyko prie Nikitos Chruščiovo, prie ES Finansinio programavimo ir biudžeto ekskomisarės Dalios Grybauskaitės pavyko!

Pagaliau
!

Už Pasaulio vidurkio viršijimą per viso labo porą desėtkų metų gal stachanoviečių vardą gausim?

Lietuvos Stachanovo vardo Respublika.

Kaip?

O gal Lietuvos BanditųKontrabanditų Respublika?


Na, kad lietuviai bėga Lietuvos, netgi su Seimo nario pažymėjimu - ne bėda.

Kaip sako, šventa vieta tuščia nebūna.

Kas jau tie lietuviai?

Skaičiais padengti skaičiai

Lietuvoj valiutų valdyba.

Mūsų litai (ne šitie), priklausomai nuo dienos, padengti 125-127 proc. auksu ir užsienio valiuta, - sakė R. Šarkinas.

Gal Vitas Vasiliauskas jų nuo mūsų litų nenukrapštė?

To aukso štai kiek tėr.

Maždaug keturi procentai visų Lietuvos banko "tarptautinių atsargų".

Be to, jis, mūsų auksas, suprantama, ne Lietuvoj, o kur priklauso būt - Landynėj.

1920 metų viduryje Vokietijos Centrinio Banko valdytojas Hjalmaras Šachtas (Hjalmar Schacht) nuvyko į Niujorką pasižiūrėti Amerikoje laikomo Vokietijos aukso. Deja, Niujorko Federalinio Rezervo Banko atstovai negalėjo rasti Vokietijos aukso luitų paletės.

Be to, viso pasaulio aukso nė pusei JAV-ų skolos padengti neužtektų.

Na, iš kur tiek atsargų gavom, mes nežinom, nes mes gi ne bankininkai.

Iš kur mums žinot?

Jie žino.

Jie protingi.

Ar tik gudrūs?

Norėjau rašinį pavadinti "Skaičių teorijos naujienos".

Betgi skaičių teorija tiria sveikųjų skaičių savybes.

Betgi jei jau gryni pinigai nebegeri, o geri yra negryni, kurie tėra skaičiai kompiutery, ir tokie skaičiai, kurie neatsiejami nuo palūkanų, o jas skaičiuojant ir sveiki skaičiai nebesveikais tampa, tai tie skaičių teorija lieka nuošaly.

Užtat atsiranda įdomus mūsų realybės, kuri su šitais realiaisiais skaičiais šitokiu būdu susijusi, reiškinys: mūsų skaičiai (litai) yra dengiami jų skaičiais.

Kieno?

.

O jų skaičiai iš kur?

ten.

Gerai padaryti, kompiuterio klaviatūros klavišais.

Objektyvi realybė?

Matematikai skaičių, padengtų skaičiais, nežino.

Ko gi iš jų tikėtis?

Kaip sako, bagotas - razumnas, o biednas tai durnas.

Neišmano matematikai pinansų...

Komisas

komisìnis, -ė adj. (2) DŽ3 → komisas 1: Komisinė parduotuvė TTŽ. Komisinės prekės TTŽ. Komisinis atlyginimas TTŽ.

Jaunimas gal nebežino, kas tas komisas.

kòmisas sm. (1) DŽ
1. tarpininkavimas už tam tikrą atlyginimą perkant ar parduodant.
2. patalpa, kurioje vyksta šis tarpininkavimas.

Va kaip.

Turėtų būt kokia tai komisija, jei jau yr komisas.

komìsija sf. (1) Š
1. kurios nors įstaigos ar organizacijos asmenų grupė, kuriai pavesta ką nors atlikti: Egzaminų komìsija DŽ. Ekspertų komìsija DŽ. Nuolatinės komisijos sp. Išsirinkti tvarkomąją komisiją rš. Atvažiuoja komisijų komisijos ir tyrinėja rš.
2. DŽ pavedimas, įgaliojimas.

Tie lietuviai...

Nesupranta tarptautinių reikalų...

commission (n.)
mid-14c., "authority entrusted to someone," from Latin commissionem (nominative commissio) "delegation of business," noun of action from past participle stem of committere (see commit). Meaning "body of persons charged with authority" is from late 15c.

Biznis čia, tam tikros bandos.

Lietuvos bankų asociacijos prezidentas Stasys Kropas nemato galimybių, kad bankai daugiau atsuktų paskolų čiaupelį smulkiajam ir vidutiniam verslui.

Nemato ir tiek.

Nors indėlių surinkta rekordas.

Daugiau uždirbti bankininkai tikisi imdami iš klientų komisinius mokesčius už kitas paslaugas.

Betgi ...

kòmisas sm. (1) DŽ
1. tarpininkavimas už tam tikrą atlyginimą perkant ar parduodant.
2. patalpa, kurioje vyksta šis tarpininkavimas.

O ko neimt, jei duoda?

Mes gi - ne zonoj.

11. DE 2013-06-14 23:34 IP: 89.13.196.13
Gyvenu Vokietijoje, turiu saskaita banke, kuris neima jokiu komisiniu, na nebent metinis korteles mokestis, ar pervedant pinigus i uzsieni.

Vokietijoj...

Čia Lietuva, nuolankiųjų baudžiauninkų kraštas.

O bankai ką - negi bankrutuos?

Štai Anglijos bankas Lombard-stryte stovi, lombardų laikus mena.

Aniems negi pavadinimas svarbu?

Mes, kaipo protingi mokyti inteligentai, galėtumėm priimt įstatymą, kad mūsųjų bankai Lietuvoj vadintųs ne bankais, o komisais.

Tegul žino, kokie mes!

Parodysim jiems!


O gal, vis tik, geriau būtų tuos lupikautojus šunų lodyt pasiųst?

В настоящее время многие крупнейшие банки и другие финансовые институты переехали в новую деловую часть Лондона — на Собачий остров, в район старых верфей и доков Кэнэри-Уорф в восточной части Лондона.

Ko jie ten?

Neinteligentiškas Diogenas

inteligeñtas, -ė smob. (2) DŽ protinio darbo darbuotojas; mokytas, apsišvietęs žmogus, šviesuolis: Mokytojas gali daugiau už kitus inteligentus matyti ir įžiūrėti platųjį gyvenimą rš.

Sovietų sistemoje inteligentui įstoti į partiją buvo daug sunkiau, nei darbininkui. Jei tik darbininkas panorėdavo, jokių problemų nebūdavo. Inteligentams įstoti į partiją buvo sunku. Stovėjo eilėse – kaip automobiliams ar butams gauti.

Iš tikrųjų, stovėjo.

Kodėl?

intelligent (adj.)
c.1500, a back-formation from intelligence or else from Latin intelligentem (nominative intelligens), present participle of intelligere, earlier intellegere (see intelligence). Intelligent design, as a name for an alternative to atheistic cosmology and the theory of evolution, is from 1999. Related: Intelligently.

intelligence (n.)
late 14c., "faculty of understanding," from Old French intelligence (12c.), from Latin intelligentia, intellegentia "understanding, power of discerning; art, skill, taste," from intelligentem (nominative intelligens) "discerning," present participle of intelligere "to understand, comprehend," from inter- "between" (see inter-) + legere "choose, pick out, read" (see lecture (n.)).

Meaning superior understanding, sagacity" is from early 15c. Sense of "information, news" first recorded mid-15c., especially "secret information from spies" (1580s). Intelligence quotient first recorded 1921 (see I.Q.).

Koks tarptautinis žodis!

Netgi labai.

Kai kas netgi Slaptą Inteligentų Tarnybą turi.

Jeigu jau atstovauja Lietuvai, kodėl turi Belgijos, o ne Lietuvos diplomatinį pasą?

Neinteligentiškas
klausimas.

Senovės graikų filosofas Diogenas
gyveno nepaprastai skurdžiai. Užsiauginęs ilgą barzdą, jis vaikščiojo dienos metu miesto gatvėmis be sandalų, su lazda rankoje ir krepšiu ant pečių. Naktis jis praleisdavo statinėje (pilose) už miesto.

Kartą jį ten aplankė Aleksandras Makedonietis. Valdovas tarė:

– Padarysiu tau viską, ko tu tik panorėsi. Prašyk!

– Neužstok man saulės,– paprašė filosofas vienintelės malonės.

Aleksandras Makedonietis pasitraukė ir pasakė:

– Jeigu aš nebūčiau Aleksandras, aš norėčiau būti Diogenas.

Apie Diogeną verta daugiau pasiskaityt...

2013-06-14

Kramola

×krãmai (vok. Kram) sm. pl. (2) seni, sulūžę, nereikalingi daiktai, rakandai, griozdai: Nenešk krãmų į trobą, ir taip jų jau pilnos kertės Krp. Nedaug beliko ten tų kramų, į porą vežimų sutilps Škn. Ar ir tus kramus pasiimsi? Vkš. Kaip reikia kur kraustytis, tai daugiausia darbo su kramais, kol juos sukrauni, sutvarkai Mšk.

Ar ir tus kramus pasiimsi?

×kramninkas (-nykas BPI95), -ė smob. = kromninkas.

×krõmininkas (-nykas VlnE160), -ė (l. kramnik) smob. (1) K; Sch174, R, N, M pirklys, pardavėjas: Rudikis … tarp kromininkų ir kupčių greitai nulindo K.Donel. Krõmininkas nešió[ja] kromą ant pečių J. Motin, aš ne krominykas, kurs tura mazginalį kiaušiams nešti M.Valanč. ^ Kožnas kromininkas giria savo kromą (tavorą) ST297.

l. kramnik - dziękuję bardzo!

×kromỹstė sf. (2) [K]; N prekiavimas, prekyba.

×krõminis
, -ė adj. (1), kromìnis (2); M pirktinis: Mergiotės apsiraišę krominėm skarelėm A.Baran. Krominiais [marškiniais] nedėvės: naminiai, drobiniai prie darbo Žem. Kromìniai drabužiai mažiau tvera kaip numiniai Sd. Nepažintum, kad krõminis audeklas Švnč. Jūs valgykit ūkio duoną, aš krõminę Vrn. Kasdien krõminiais rūbais neprivilkėsi Trgn. Skarelė krõminė Dv. Jis kad mokėdavo sutaisyt naminę taboką, tai krominę mesk šalin Rm. Nupirk kromìnių miltų Pln.

Krominis!

×kromélninkas
(-nykas), -ė smob. (1) plg. kromininkas: Pas kromélnykus ko tik nori gaudavai Gs.

×krõmas (l. kram) sm. (2)
1. R, N, K, J krautuvė, parduotuvė: Radome restoraną – pasivalgėm, kromuose, kas reikalinga, nusipirkom Žem. Jis pirko krome peilį Smn. Ažbėgsiu kroman vaikam saldainių paimt Slk. Esu geras po pirties, kaip iš krõmo Šts. Išsirinki krome burvelę JD51. Eisav į kromuką, skirsav tris žiedukus KlpD81. Mano vainikas iš kromo pirktas JD201.
2. prekė: Kurpius sėdėjo ir šikšninį visiems, kaip pratęs, siūlijo krõmą K.Donel.
3. dėžė su prekėmis, nešiojama kaimo pirklių ant nugaros: Žydas, užsidėjęs ant pečių kromą, nuėjo per kaimą Pnm. | prk.: Užsikabink man ant pečių, aš tave kromù pernešiu Sch206. Ir mane mažą tėvas kromais panešiodavo Sdb. Eik ant pečių, kromą panešiosu Klm. Tu nesunkus – Kupiškin krõmo nuneščia Slm. ^ Jaunosios kaselės kromeliù sudėliotos (kasos užpakaly kryžmai sudėtos) Kp. Koks pons, toks ir kroms LTR. Palig pono ir krõmas Trgn.

Palig pono krõmas!

Kiekvienas su savo kromeliu giriasi.

В пустую хоромину вор не подламывается.

×apkrõmyti
1. tr. apgauti: Muni taip apkrõmijo su tais pakinktais Krtn.
2. refl. apsivilkti daug drabužių: Apsikrõmijai – tikrai nesušalsi Prng.
×iškrõmyti tr. Šl apvogti.

:(

Чей двор, того и хоромы.

Он избу свою продал, хоромы выстроил, стал держать двор (постоялый).

Залетела ворона в боярские (в высокие) хоромы.

Залетела ворона в царские хоромы: почету много, а полету нет.
ХРАМ м. стар. хоромы, жилой дом.

Храм и храм Божий
, здание для общественного богослуженья, всякого исповеданья; церковь.

ХРАМ
(בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, бет ха-микдаш, מִקְדָּשׁ, микдаш), здание, служившее для отправления культа Бога Израиля.

Первый Храм
.

Второй Храм
.

Не весте ли, яко храм Божий есте, а дух Божий живет в вас?

Абрам, Абрам, да не Божий же храм!

×kramola (rus. кpaмoлa) sf. riaušės, sukilimas: Įtaria prie kramolos prisidėjus LzP.

×kramolninkas, -ė smob. LzP riaušių kėlėjas, dalyvis.

2 kramìnti, -ìna, -ìno tr. skurdinti.
2 nukramìnti tr. nuskurdinti: Karas nukramino visus žmonis Ggr.

:(

:)

2013-06-13

Užsienio investicijos

Visame pasaulyje yra priimta, kad investicijos yra šiais laikais gerai, todėl, kad kuriamos įmonės, kuriamos darbo vietos.

Patys gi negalim sukurt, nes savo sąskaitose neturim skaičių, sugeneruotų ECB, ar FED kompiuteriuose.

Be jų net žolės nupjaut nebeįgalim.

Gerai, kad gerieji fabrikantai mums padeda, tiesa?

Visame pasaulyje yra priimta, kad investicijos yra šiais laikais gerai...

Kas "priėmė"?

Ir dar "visame pasaulyje"?

Ar teko girdėt, kad JAV kviestų užsienio investuotojus?Kam JAV'oms kviest, kai turi savo "investuojamųjų gamybos "aukštą" technologiją"?

Šalis užsienio investicijomis yra pavergiama.

Todėl įsileidžiamos tik "savų užsieniečių" investicijos.

28. Užsienio investicijos 2013-06-13 11:50 IP: 84.15.191.37
Pirmieji užsienio investuotojai buvo kryžiuočiai, atėję su Biblija, kurioj parašyta:

Tu skolinsi daugeliui tautų, bet pats nesiskolinsi. VIEŠPATS tave padarys galva, o ne uodega, tu būsi visuomet viršuje ir niekad apačioje, jei tik klausysi ir ištikimai laikysies VIEŠPATIES, savo Dievo, įsakymų, kuriuos tau šiandien duodu. Nenukrypk nei į dešinę, nei į kairę nė nuo vieno įsakymų ... (28:12-14)

Neimsi palūkanų už paskolas savo tautiečiui, palūkanų už pinigus, palūkanų už maistą ar už bet ką kita, kas yra paskolinta. Gali reikalauti palūkanų už paskolas iš svetimtaučio, bet už paskolas savo tautiečiui neturi reikalauti palūkanų, idant VIEŠPATS, tavo Dievas, laimintų visus tavo siekius krašte, kurio paveldėti įeini. (23:20)

Kai VIEŠPATS bus tave palaiminęs, kaip jis pažadėjo, tu skolinsi daugeliui tautų, bet nesiskolinsi pats, tu valdysi daug tautų, bet jos tavęs nevaldys. (15:6)

Šitie investuotojai sukūrė daug darbo vietų , kuriose mūsų protėviai dirbo baudžiauninkais, už minimalų atlyginimą, įmonėse, o įmonės dvarais vadinosi.

Beje, "bažnytiniai ir vienuolynų dvarai Lietuvoje pradėjo kurtis anksčiau už kitus, po 1387 m. Lietuvos krikšto, nes Vidurio ir Vakarų Europos šalių pavyzdžiu sparčiai kuriama bažnytinė žemėvalda plėtojosi labiau, nei bajorų elito".

29. Užsienio investicijos II 2013-06-13 12:02 IP: 84.15.191.37
Koks sutapimas - ECB stovi kryžiuočių protėvių žemėj, Frankfurte prie Maino, o "rinkoj" nutiko dar vienas įdomumas - "neigiamas pajamingumas už Vokietijos skolos vertybinius popierius". Paprasčiau šnekant, protingieji kryžiuočių palikuonys geba pasiskolinti pinigų ne tik be palūkanų, bet ir "su priemoka". Reiktų juos "pritraukt", kad "investuotų"? Dar reiktų "pritraukt" tuos pinigus, kuriuos FED jau nebe pirmus metus kai kam, šviežiai padirbtus, už 0% skolina, ar ne?

30. Užsienio investicijos III 2013-06-13 16:08 IP: 46.4.48.149
Beje, Investuotojų Irštvos=London City galva Lord Mayor of London (nepainiokit su Londono meru Mayor of London) jau ketvirtą kartą lankėsi pas mūsų Prezidentę.

Mat, likimo ironija, tie Pasaulio Pinigų Valdytojai dabar yra Eurosojūze, o Lietuva jam nuo 2013 m. liepos 1 d. pirmininkaus.

O toks Šemeta (komisaras, euro), kuris mums diržus užveržė su Kubilium, Briusely sumanė ir Landynės Sitį paveržt: "Įvedus šį mokestį, sandoriams su obligacijomis ir akcijomis būtų taikomas 0,1 proc. mokestis, o sandoriams su finansinėmis išvestinėmis priemonėmis – 0,01 proc.mokestis (koks siaubas, ar ne??!!)). Lietuvoje viešintys Londono Sičio finansų centro vadovai sako netikintys, kad Europos Sąjungoje (ES) bus įvestas toks finansinių sandorių mokestis, kokį siūlo Europos Komisija ir kurį Didžioji Britanija jau apskundė teismui."

Cholopai turi dirbt
dvarininkams, o ne šitokių beprotiškų mokesčių reikalaut!!!

Tiesa?

Tiesa, tiesa:)

Užsienio investicijos
...P.S.
1. R 2013-06-11 14:08 IP: 62.212.207.179
Lietuvos dilema - i ka investuoti. Istorinis šansas investicijų greitkeliui sukurti praleistas pries 20 metu. Nebuvo sukurta "infrastruktūra" ziniu ekonomikai. Nei jaunimo, nei suaugusiųjų svietimas del kažkokiu istoriniu veiksniu netapo mūsų salies prioritetu. Ar dar galima klaida taisyti, galima, tik rezultatus turėsime dar po 20 metu. Ir vėl būsime pavėlave. Nebent salies politikai bus tokie drąsus ir priims jiems sunku sprendimą. Tai yra - visos investicijos i mokslą, švietimą. Visos kitos trumpalaikes investicijos paliekamos privačiam sektoriui. Jei tai bus padaryta, tada pirmu rezultatu galime tikėtis jau po 3 metu. Bet startuoti reiketu dabar. Jokių sarlataniniu mokymų ir pinigu plovimu per bevercius privalomus mokymus apie gyvenimo prasme brukancias VšĮ. Ne vien tik PVM didina BVP. Bet ir protingas to PVM naudojimas. Mūsų vienintelis išteklius yra smegenys.

Gerai parašyta.

Bet...

Investuoti.

Į mokslą, švietimą.

Ne vien tik PVM didina BVP, bet ir skolos; tam BVP ir buvo prastumtas vietoj BNP.

Dėl pagrindinio ištekliaus - tai taip.

Tik kad:

But Liberman writes that brain "has no established cognates outside West Germanic ..." and is not connected to the Greek word. More probably, he writes, its etymon is PIE *bhragno "something broken."

2013-06-12

Bankas duoda kyšį

Kyšis

Tai neteisėtai gautas arba siekiamas gauti nepagrįstas atlygis, neteisėta turtinė nauda, pavyzdžiui, nemokamas automobilio ar namo remontas, neprocentinių paskolų suteikimas, mokesčių sumažinimas ir kt.

Mokesčių sumažinimas ... kyšis ...

Baikit - tam yra lobizmas.

Neprocentinių paskolų suteikimas?

Betgi tai - komercinė paslaptis!

Žinoma, kad bankai paskolas visiems duoda visiškai vienodomis sąlygomis, jei jau lengvina gyvenimą - tai visiems:)


European Central Bank president Mario Draghi said that .. the bank “was now technically ready” for negative interest rates...

Bus jiems, plėšikams!

Pasiruoškim ir mes paskoloms už neigiamas palūkanas.


Tokia paskola juk nėra neprocentinė paskola, tiesa?

Kyšis yra ... neprocentinių paskolų suteikimas ...

Šitą kyšį Jungtines Valstijas iš ekonomikos krizės vaduojantis Federalinio atsargų banko vadovas Benas Bernanke ne bet kam kiša:)

Neprocentinių paskolų suteikimas yra kyšis?

Baikit - Biblija ir kyšis...

Betgi ... betgi ...


Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

Jungtinių Valstijų Nacionalinė slaptoji tarnyba (NSA) rinks asmeninius duomenis apie užsieniečius. Duomenis savanoriškai suteiks „Microsoft“, „Yahoo“, „Youtube“, „Skype“, „Google“ ir „Apple“.

Šią naujieną išgirdusi Vokietija pasišiaušė.

Pirmadienį Vokietijos kanclerė Angela Merkel patvirtino, kad apie JAV Kongreso patvirtintą sekimo programą PRISM kalbėsis su JAV prezidentu Baracku Obama. Panašūs nepasitenkinimo signalai sklinda ir iš kitų ES šalių. O ką apie tai mano Lietuvos valdžia?

Keli Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai, paklausti apie pasaulyje kilusį skandalą prisipažino sužinoję tai iš žurnalisto. Kiti tvirtino, kad Lietuva be Europos Sąjungos pagalbos – bejėgė.

„Rusija iš įvardytų korporacijų reikalavo bazinių kodų, kad jie galėtų naudotis jų duomenimis, bet to nepasiekė. Situaciją, kai yra suteikiama prieiga prie bazinių kodų, kai galima kokius nori duomenis rinkti ir juos analizuoti, vertinu labai kritiškai.

Esu įsitikinęs, kad ES tam prieštaraus, nes jos požiūris į asmens duomenų saugojimą ir kaupimą labai skiriasi nuo JAV požiūrio“, – kalbėjo A. Anušauskas.

Rusija reikalavo, bet negavo.

JAV - gavo.

Taigi, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas išsiaiškino, kuris brolis - didesnis.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nario Arvydo Anušausko įsitikinimu, šis atvejis turėtų būti analizuojamas ES lygmenyje.

Esą viena Lietuva šioje situacijoje – bejėgė.

O šitoje?


Bejėgės Lietuvos Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas.

Ar gal Lietuvos bejėgis Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas?

Lietuva tada nebijojo jokio Didžiuoju besivadinančio brolio.

Ir tada nebijojo.

Nebijos ir dabar.2013-06-11

Į zoną!

The European Central Bank gave its strongest indication yet that it may introduce negative rates, as the bank chose to keep benchmark interest rates at a record low of 0.5 per cent this month.

Į zoną!

Tai gyvensim!


УраHurrah!

čia dykaduoniai šneka?

Paskolinkit ir jūs Tėvynei Swedbanklandijaineigiamas palūkanas!

Čia tai pripainiojo - kooperatinis butas buvo už pinigus, išsimokėtinai; "valdiškas, komunalinis" buvo už dyką.

I Pasaulinis karas

Tie karai...

"Paskaičiavus tapo žinoma, kad karaliaus kariuomenėje žuvo tik dvylika kilmingų riterių; tarp jų galima išskirti sekančius: Jakubovskis, "Rožės" herbo, ir Imramas Čiulickis, "Červnio" herbo. Todėl iš tikrųjų verta stebėtis, kad esant tokiems mažiems nuostoliams tarp lenkų riterių buvo sutriuškinta tokia stipri ir gausi kariuomenė, , be to visi įžymūs riteriai kryžiuočių kariuomenėje buvo nukauti arba papuolė į nelaisvę." (Dlugošo kronika)

"Ir prasidėjo mūšis tarp vokiečių ir Lietuvos kariuomenės, ir daugybė karių iš abiejų pusių, lietuvių ir vokiečių krito. Po to kunigaikštis Vytautas matydamas, kad jo kariuomenėje daugelis žuvo, o lenkai jiems jokios pagalbos suteikti nenori, ir tada didysis kunigaikštis Vytautas atšuoliavo pas savo brolį karalių Jogailą, o tas klausėsi mišių. Ir Vytautas tarė taip:
"Tu mišių klausaisi, o kunigaikščiai ir ponai broliai mano beveik visi žuvę guli, ir tavo žmonės jokios pagalbos jiems suteikti nenori"." (Bychovco kronika)

Griunvaldo ... Tanenbergo ... Koks skirtumas?

Gal, vis tik, Žalgirio?

Kryžiuočių Ordiną
, kurį ant mūsų galvų Lenkija atsikvietė, Lenkija vokiškai kažkodėl vadinamam Griunvalde jį sumušė, o pati po to tapo Malopolska?

Kodėl taip iš tolo?

Todėl
.

Todėl.

Todėl
.

Nes yra ir daug tolimesnių tolių.

Vilniuje – protų inžinierių pasakos apie Lietuvos ir Rusijos artumą.

Kodėl
gi pasakos?

Ne pasakos.

27. Pradžiai grąžinkit Lietuvos Statutą 2013-06-10 10:09 IP: 84.15.180.235
Po to pakalbėsim apie Lietuvos ir Rusijos bendrumą

39. Žalgiris I ir Žalgiris II 2013-06-10 10:20 IP: 84.15.180.235
Vokiečiai Žalgirį vadina ne Griunvaldu (šiuo VOKIŠKU vardu vadina rusai bei lenkai, kažkodėl), bet Tannenberg.

Štai įdomi citata iš angliškos Vikipedijos apie antrąjį Žalgirio mūšį, įtikinamai demonstruojanti, kad germanai traktuoja Rusiją kaip LDK paveldėtoją:

"The Battle of Tannenberg was an engagement between the Russian Empire and the German Empire in the first days of World War I. It was fought by the Russian First and Second Armies against the German Eighth Army between 26 August and 30 August 1914. The battle resulted in the almost complete destruction of the Russian Second Army. A series of follow-up battles destroyed the majority of the First Army as well, and kept the Russians off-balance until the spring of 1915. The battle is notable particularly for a number of rapid movements of complete German corps by train, allowing a single German army to concentrate forces against each Russian army in turn. Although the battle actually took place close to Allenstein (Olsztyn), General Erich Ludendorff's aide, Colonel Max Hoffmann, suggested naming it after Tannenberg, in the interest of Pan-German ideology, to counter the defeat of the Teutonic Knights at the Battle of Grunwald (Tannenberg) in 1410 by the Poles, Lithuanians and Tatars."51. Rusijos Gimimo Diena 2013-06-10 10:30 IP: 84.15.180.235
1612 m. lapkričio 4 (dabar Rusijos Vienybės Diena), kai iš Kremliaus buvo išvaryta Lietuvos-Lenkijos įgula (metraščiuose nėra Polskos ar Polšos vardo, kurio išvis tada nebuvo, yra tik Litvos vardas). Prieš tai: "1609–1618 m. vyko Lenkijos ir Lietuvos valstybės karas su Rusija. 1610 m. Klušino (miestas Rusijoje) mūšyje buvo sumušta Rusijos kariuomenė, pašalintas iš sosto į nelaisvę patekęs caras Vasilijus Šuiskis. Rusijos bojarinai caru išrinko karaliaus Zigmanto Vazos sūnų Vladislovą. Lenkų ir lietuvių kariuomenė įžengė į Maskvą." Po to: "1612 m. iš Maskvos išstumta Lenkijos ir Lietuvos kariuomenė. 1613 m. caru buvo paskelbtas Michailas Romanovas – naujosios dinastijos pradininkas."

Kaip dabar bankų analitikai mėgsta sakyti, "ilguoju laikotarpiu" mes pralaimėjom eksponentei.

Laikas ir istorikams ne tik popierius, dokumentais vadinamus, skaityti.

1913 Amerikoj radosi FED, Europos bankininkų valdomas.

Pasaulio Finansų Centras emigravo.

Senajam žemyne įsižiebė (ar buvo įžiebta?) karo ugnis.

25000 mūsiškių vokiečių pusėj, 80000 - rusų, taip pat JAV, Anglijos kariuomenėse, iš viso gal ir daugiau negu 100000.

O Lietuvos nebuvo...

Ar buvo?

According to an article by Mike Hewitt published on DollarDaze the median age of 559 world currencies no longer in circulation is only 15 years whereas the median age for all currencies (176 in total) currently in circulation is 39 years.

Po Pirmojo pasaulinio karo prasidėjo dolerio era.


Ir vėl, kelintą jau kartą - Drang nach Osten...

CŽV Islandijoje ir Lietuvoje

Po Antrojo pasaulinio karo Islandija tapo NATO nare, tačiau į Europos Sąjungą niekada nestojo.

Neutralios Suomija ir Švedija 2014 metais ketina prisidėti prie NATO oro policijos misijos Islandijoje vykdant kai kuriuos oro erdvės stebėjimo uždavinius. Mat mažiausia šiaurės šalis, nors ir yra NATO narė, savo oro pajėgų neturi.

930 m. įkurtas ilgiausiai pasaulyje veikiantis parlamentas Altingas (Alþingi).

Islandija, tuometinio užsienio reikalų ministro Jono Baldvino Hannibalssono iniciatyva, buvo pirmoji valstybė, 1991 m. pripažinusi atsikūrusių Baltijos valstybių nepriklausomybę.

Icelandic parliament passes resolution making country the first in western Europe to accept Palestine as an independent state.

Tuo pat metu: Palestina tapo UNESCO nare, Lietuva balsavo prieš.

Lietuvos ministras pirmininkas Andrius Kubilius per diplomatinį forumą, kuris įvyko Herzlijos tarpdisciplininiame centre, pareiškė, kad yra pasirengęs nors ir rytoj balsuoti už tai, kad Izraelis būtų priimtas į Europos Sąjungą, praneša cursorinfo.co.il.

How can Lithuania learn from Iceland?The Icelandic government kicked FBI agents out of the country for investigating operations of whistleblowing website Wikileaks, a spokesman for the group has said.

Speaking with Icelandic news program Kastljós last Wednesday, Wikileaks spokesman Kristinn Hrafnsson said the agents came into the country on a private plane through Reykjavik airport.

“News of the visit reached Home Secretary Ögmundur Jónasson who reacted sharply, as it was unbelievably presumptuous to come to Iceland that way,” Hrafnsson said. “According to my sources, Jónasson demanded that the FBI agents pack their bags, get back onboard, and leave the country.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
: Keliaudama po užsienį, būdama Briuselyje girdėjau tik vieną klausimą – ne abejonę, ar jie buvo, o tiktai „ką darysite?“

Ką dabar darysime?


Gal vėl raudonų penkiakampių žvaigždžių ieškosim?

2013-06-10

Ra Barbarai


Rhubarb.

Rhubarb (Rheum rhabarbarum) is a species of plant in the family Polygonaceae.

The Polygonaceae are a family of flowering plants known informally as the knotweed family or smartweed—buckwheat family in the United States. The name is based on the genus Polygonum, and was first used by Antoine Laurent de Jussieu in 1789 in his book, Genera Plantarum. The name refers to the many swollen nodes the stems of some species have. It is derived from Greek; poly means many and goni means knee or joint.

Rūgtiniai.

Grikiniai.

Polygonaceae!

Полигон
.

rabárboras sm. (1); P žr. rabarbaras: Rabárborų kompotas gerai širdį atgauti Rdn.

×barborà (brus. бapбapa) sf. (2)
1. kūlė: Pasidariau barbõrą kalti Šmk. Paduok barborýtę, su kirviu negaliu įkalti kuolo Rs.
2. tokia lazda: Ubagas kap ištiesė barbõrą, tai šunes tuoj išlakstė Alk.
3. [K] šikšninis kančius.
4. virvė (iš karklų) pririšti sieliams: Rišk barbõrą, stabdyk sielį Vlkj.
5. kontrabosas: Armonika ir skripka su barbora – labai jau gera veseliom muzika Ds.

2 ×barborà sf. (2), bar̃bora (1) bot. rabarbaras (Rheum): Šiemet barborà labai įsikerėjo Up. Bar̃bora pusę ežės užplėtė Vvr.

bárbaras, -ė smob. (1) DŽ
1. Senovės Romoje ir Graikijoje – niekinamas žemesnės kultūros svetimšalis.
2. tamsus, žiaurus žmogus: Išvijom iš Lietuvos barbarus sp.

Ревень широко распространён в Азии от Сибири до Гималайских гор и Израиля, а также выращивается в Европе.rhubarb (n.)
late 14c., from Old French rubarbe, from Medieval Latin rheubarbarum, from Greek rha barbaron "foreign rhubarb," from rha "rhubarb" (associated with Rha, ancient Scythian name of the River Volga) + barbaron, neuter of barbaros "foreign."

Grown in China and Tibet, it was imported into ancient Europe by way of Russia. Spelling altered in Medieval Latin by association with rheum. European native species so called from 1640s. Baseball slang meaning "loud squabble on the field" is from 1938, of unknown origin, said to have been first used by broadcaster Garry Schumacher. Perhaps connected with use of rhubarb as a word repeated by stage actors to give the impression of hubbub or conversation (attested from 1934).

Barbarai...

Nuo upės Rha.

from Greek rha barbaron "foreign rhubarb," from rha "rhubarb" (associated with Rha, ancient Scythian name of the River Volga).

Upė užsieny.

A number of varieties have been domesticated for human consumption, most of which are recognised as Rheum x hybridum by the Royal Horticultural Society.

Ra:)

2013-06-09

Kuris brolis didesnis?

Klausimas labai rimtas!

Kaip tyčia, dabar "Klasikos" radijas transliuoja Izraelio ir kitų šalių žydų kilmės kompozitorių kūrinius iš Jeruzalės.

Tai bent laikai!

Kuris iš brolių didesnis?Nūntius

Vilniuje įsikūrusioje apaštalinėje nunciatūroje reziduoja apaštališkasis nuncijus - Šventojo Sosto atstovas Lietuvoje. Tas pats apaštališkasis nuncijus atstovauja Šventajam Sostui taip pat Estijoje ir Latvijoje.
Baigęs Šventojo Sosto diplomatus rengiančią Popiežiškąją bažnytinę akademiją, kunigas Liugi Bonazzi du dešimtmečius tarnavo nunciatūrose Afrikoje, Europoje, Pietų ir Šiaurės Amerikoje. 1999 metais buvo paskirtas apaštališkuoju nuncijumi Haityje ir konsekruotas vyskupu. Nuo 2004 metų vadovavo nunciatūrai Kuboje. 
.
Nuntium.
.
nūntium
  1. accusative singular of nūntius
nūntius (genitive nūntiī); m, second declension
  1. A messenger, reporter, courier, bearer of news or tidings
  2. An envoy, message, report.
  3. A command, order, injunction.
  4. (in the plural) News, tidings, information.

nuncio (n.) 
papal envoy, 1520s, from older Italian nuncio (now nunzio), from Latin nuntius "messenger," from PIE root *neu- "to shout" (cf. Greek neuo "to nod, beckon," Old Irish noid "make known").
 
 announce (v.) 
c.1500, "proclaim, make known," from Old French anoncier "announce, proclaim" (12c., Modern French annoncer), from Latin annuntiare, adnuntiare "to announce, relate," literally "to bring news," from ad- "to" (see ad-) + nuntiare "relate, report," from nuntius "messenger" (see nuncio). Related: Announced; announcing.

 

denounce (v.) 
early 14c., "announce," from Old French denoncier (12c., Modern French dénoncer), from Latin denuntiare "to announce, proclaim; denounce, menace; command, order," from de- "down" + nuntiare "proclaim, announce," from nuntius "messenger" (see nuncio). Negative sense in English via meaning "to declare or proclaim" something as cursed, excommunicated, forgiven, removed from office. Related: Denounced; denouncing.
 

renounce (v.) 
late 14c., from Old French renoncer, from Latin renuntiare "proclaim, protest against, renounce," from re- "against" (see re-) + nuntiare "to report, announce," from nuntius "messenger" (see nuncio). Related: Renounced; renouncing.pronounce (v.) 
early 14c., "to declare officially;" late 14c., "to speak, utter," from Old French prononcier "declare, speak out, pronounce" (late 13c., Modern French prononcer), from Late Latin pronunciare, from Latin pronuntiare "to proclaim, announce; pronounce, utter," from pro- "forth, out, in public" (see pro-) + nuntiare "announce," from nuntius "messenger" (see nuncio). With reference to the mode of sounding words or languages, it is attested from 1620s (but cf. pronunciation in this sense early 15c.). Related: Pronounced; pronouncing.
Dabar žinai?

Nu...

nū̃nas, -à adj. (4)
1. Sut dabartinis: Nūnà gromata tau apskelbs naujieną J. Nū̃nas metas sunkus J.
2. šiandieninis: Nuo nūnõs dienos mes pradėsim Lš.
 

Jesuit Troika

Irish Jesuit News (formerly known as AMDG.ie) is a service of the Irish Province of the Society of Jesus. Its purpose is to publish items of interest to Irish Jesuits and to the broader Jesuit community.

Readers will have noticed one sign of hope on the European scene, a blessed unity of purpose among three of Europe’s leaders: Herman van Rompuy, President of the European Council; Mario Draghi, President of the European Central Bank; and Mario Monti, the new Prime Minister of Italy. In a recent speech van Rompuy reminded listeners that all three were educated by the Jesuits: “My two technocrat colleagues share with me an idea of a humane market economy, an area where I have always dwelled.” They share the global economic vision of Pope Benedict’s encyclical: Caritas in Veritate. The fact that the Spaniards have just elected another Jesuit alumnus, Mariano Rajoy, as their leader, is stirring the lunatic fringe to talk of a Jesuit take-over of Europe* – whatever that means.

*Šis rašinys** rašytas kai Pranciškus dar nebuvo popiežium.

Pictured here are, left to right, Draghi, Monti, van Rompuy**.

O ši troika - kieno?

Jėzuitas ES prezidentas, jėzuitas vadovauja ECB, o jėzuitas popiežius ragina pasaulio lyderius kovoti su pinigų kultu.

Ar jaučiat "avių kvapą"?

Kas yra vilkas avies kailiu?

Šią ezopinę alegoriją vartojęs ir Kristus savo pamoksluose: „Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yraplėšrūs vilkai.

**Šiandien, 2014 05 31 pastebėjau, kad airių jėzuitų tinklalapis pradingo; teko susiieškot archyve:

Paveikslėlio viršuje, kaip matot, 2013 metų Vasario 16-ta.  

Koks sutapimas...

Čia įkelkit

http://www.amdg.ie/2011/12/07/four-alumni/ 

ir rasit 2013 metų Vasario 16-tą, spūstelkit ją. 

G13

The G7, or G-7, is a group consisting of the finance ministers of seven industrialized nations: the U.S., U.K., France, Germany, Italy, Canada and Japan. They are seven of the eight (China excluded) wealthiest nations on Earth, not by GDP but by global net wealth.

Gal todėl rusiška Vikipedija apie G7 nerašo?

Su tuo National Wealth irgi neaišku: "it is the total sum value of monetary assets minus liabilities of a given nation", jei angliškai, ir " макроэкономический показатель, представляющий в денежном выражении совокупность активов, созданных и накопленных обществом."

Apie aktyvus jau šį bei tą išmanom.

Japonija lentelėj - antra, Rusija - devinta, o Kinijos nėr išvis.

Dėl ko No 5 UK taip stengiasi?

Su ta Kinija vienos problemos - ir iš G8 teko ją išmesti.

The Group of Eight (G8) is a forum for the governments of the world's eight wealthiest countries. The forum originated with a 1975 summit hosted by France that brought together representatives of six governments: France, West Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, and the United States, thus leading to the name Group of Six or G6. The summit became known as the Group of Seven or G7 the following year with the addition of Canada. The G7, that is active even after the creation of the G8, is composed by 7 of 8 of the wealthiest countries on Earth (as net wealth and not GDP). In 1997, Russia was added to the group which then became known as the G8. The European Union is represented within the G8 but cannot host or chair summits.

Beje, pažiūrėkit nuotraukoj, kas toks atstovauja ES: Chairman of the Eurogroup, Jean-Claude Juncker.

Apie G8 ir rusiškoji Vikipedija nebetyli: Термин «Большая восьмёрка» является логичным продолжением термина «Большая семёрка», который возник в русской публицистике из ошибочной расшифровки английского сокращения G7 как «Great Seven» («Большая семёрка»), хотя на самом деле оно расшифровывается как «Group of Seven» («группа семи»).

Viskas logiška:)

Jei susimovei, tai neparodyk šito, varyk toliau tuo pačiu stilium.

Galų gale, nors anie septyni ir giriasi, betgi - būna ir neveiksnūs aktyvai!

 Впервые употребление термина «Большая семёрка» зафиксировано в статье «Прибалтика обошлась Горбачеву в 16 млрд долларов», газета «Коммерсантъ» от 21 января 1991 года.

Suskaičiavo "Komersantas"...

Pinigais.

Finansų taškas G.

G20 Kinija jau yra.

The G-20, which superseded the G33 (which had itself superseded the G22), was foreshadowed at the Cologne Summit of the G7 in June 1999, but was only formally established at the G7 Finance Ministers' meeting on 26 September 1999.

Rašo, kad G7 buvo G20 steigėjais.

20 major economies: 19 countries plus the European Union.

Tai ir mes esam toje G20.

Mums atstovauja ... President of the European Council and the European Central Bank.

 Štai jie, mūsų atstovai, kraštiniai nuotraukoj (abiejų drauge nusipaveikslavusių neradau).


Bet nuotrauka įdomi: In a recent speech van Rompuy reminded listeners that all three were educated by the Jesuits.

Vidurinįjį nuotraukų montaže diržus veržtis nenorėję italai po kelių mėnesių išmetė iš premjerų:

On 21 December 2012, Monti announced his resignation as Prime Minister, having made a public promise to step down after the passing of the 2012 Budget. He initially stated that he would only remain in office until an early election could be held. However, on 28 December, he announced that he would seek to remain Prime Minister by contesting the election, as the leader of a centrist coalition, the Civic Choice. The election was held on 24 February 2013, and Monti's centrist coalition was only able to come fourth, with 10.5% of the vote.

Žurnalistai pletkavoja, kad tai jam, Mario Monti, buvęs skirtas mūsų Prezidentei atitekęs medalis.

Kas ten žino.

Aišku tik, kad G7, kuri yra visa ko steigėja, mūsų nėr.

Likusiose trylikoje iš dvidešimties esame.

Iš antro galo skaičiuojant.

Tokia mūsų G13. 

P.S. "Klasikos" radijas dabar transliuoja mišias; skelbia, kad Panevėžio vyskupu irgi jėzuitą paskyrė.

Stabili psichika

Thirty years later, then ruling monarch in England George III was known to be suffering from a mental disorder.

Tai...

12. Čia psichiatrai nesikiša... 2013-06-08 20:31 IP: 84.15.178.208    
Mokyklos nebaigęs seras R. Bransonas Kauno "Žalgirio" arenoje paagitavo nemėtyti pinigų diplomams ir gavo KTU (universiteto!) garbės daktaro vardą, o JAV naftos gavybos imperijos paveldėtojas Jamesas Mellonas neturi gyvenamosios vietos ir dėl to niekur neprivalo mokėti mokesčių; tiesa, kai jis norėjo iš Karibų jūros regiono bendrovės sąskaitos pervesti 7,5 milijono dolerių į savo asmeninę sąskaitą, vengdamas raštiškai patvirtinti, kad jis sąžiningai moka mokesčius, lengvatinių mokesčių šalyse registruotų įmonių steigimo ir priežiūros paslaugas teikianti bendrovė „Portcullis TrustNe“ primygtinai reikalavo, kad pinigų pervedimas būtų bent įformintas kaip paskola be palūkanų ir palaimintas oficialiai Lichtenšteine įregistruotos bendrovės savininko.

O kam čia psichiatrams kištis?

Psichika stabili!

Juk pinigai ir yra skola.

Stebėtis nereikia.

Bibliją skaityt reikia.

Milijardierium tampa mokyklos nebaigęs, nes pinigų kiekis atvirkščiai proporcingas žinioms:)

Toks milijardierius yra vertas universiteto garbės daktaro vardo. 

Mokslininkai juk irgi mėgsta prizus...

Ir aplamai - tas diplomas...

Na, tai, kad JAV naftos gavybos imperijos paveldėtojas iš Karibų jūros regiono bendrovės sąskaitos pervesdamas 7,5 milijono dolerių į savo asmeninę sąskaitą, vengdamas raštiškai patvirtinti, kad jis sąžiningai moka mokesčius, lengvatinių mokesčių šalyse registruotų įmonių steigimo ir priežiūros paslaugas teikianti bendrovė „Portcullis TrustNe(t)“ primygtinai reikalauja, kad pinigų pervedimas būtų bent įformintas kaip paskola be palūkanų, gal reiškia ne tik tai, kad pinigai yra skola, o ir dar kai ką.

Akivaizdu, kad psichiatrams čia veikti nėra ką.

Psichika stabili.

Psichiatrai kišasi, kitur: 

11. Įdomiausios citatos 2013-06-08 19:43 IP: 84.15.178.208  
Būdama studentė mačiau, kaip rašoma paranoidinės šizofrenijos diagnozė žmogui, kuris sakė: „Lietuva bus laisva.“ Mokslinių studijų duomenimis, kone trečdaliui JAV gyvenančių suaugusių žmonių diagnozuojama psichikos sutrikimų. Psichikos ligų požymiai būdingi maždaug vienam iš keturių vaikų.

Dievaž, tik psichinis ligonis galėjo sakyti: „Lietuva bus laisva“!

Juk dauguma - psichiškai  stabilių - nesakė.

Ar ne?

:)

:(

Įdomu, tie, kurie dabar iš Laisvos Lietuvos pabėgo ten, kur geriau - psichiškai stabilūs ar ne?

O dar įdomu, ar psichoterapeutai Amerikoj, kur "vienam iš keturių vaikų ir kone trečdaliui suaugusiųjų diagnozuojama psichikos sutrikimų", jiems, savo pacientams, aiškina apie dvigalvį?


Ar šitas piningas - nebe dvigalvis?

Nemanau.

Štai per "Klasikos" radiją dvi psichoanalitikės dažnai apie psichologijos ir psichikos dalykus šneka, taip pat ir apie elgesį su pinigais, bet apie jų, pinigų, dvilypę prigimtį nė neužsimena, kažkodėl.

Ar ne todėl psichika nestabili?

Stabili psichika.

Kaip patinka?Karjera.
.
apgáulė sf. (1), Vvr, Kv, ãpgaulė (1), Sr, apgaulė̃ (3b) apgavystė: Aš viliu, t. y. darau apgáulę, apgaudau J. Su apgáulėmis jis gyvena, t. y. šį apgauna, tą apgauna J. Iš ilginių šiaudų padaro apgáulės piršlį JR76. Kad galėtų nuo mūsų pinigus išmilminti, išvilioti, vis su apgaulėmis ir visokiais melais Žem. Pasisaugok, čia apgaulė̃ Skr. Par ãpgaules jisai susikrovė turtus Skr.