2014-11-01

Švinta

Visi Švinti.

1. Bažnyčios Schizma įvyko 1054 m., po jos mūsų kraštan su kryžiuočiais atėjo skolintojai, kurių PALŪKANINIAM GINKLUI, O NE KALAVIJUI ilgainiui Lietuva ir pralaimėjo.

2. Mūsų protėviai skolintojams priešinosi: Lietuviški ilgieji.


3. Reformacijos dėka Vakarų Europos biurgeriai/piliečiai bent formaliai susilygino su skolintojais: GALĖJO NE TIK SKOLINTIS, BET IR SKOLINTI UŽ PALŪKANAS. Mūsų(?) katalikiškoji bažnyčia TAI DRAUDĖ IR TO DRAUDIMO LIG ŠIOL NEATŠAUKĖ. Susiraskim savo protėvius.

4. Lietuvą PALŪKANOMIS KLUPDĖ KOVAI SU REFORMACIJA ATSIKVIESTI JĖZUITAI, įkūrę Vilniaus universitetą.


5. Prieš NEIGIAMOM PALŪKANOM BESISKOLINANČIĄ VOKIETIJĄ, KURIOJE STOVI ECB, ir tebeklūpim. Priminsiu, kas tokie kadaise mus klupdė.


6. Prieš porą metų antrąsyk istorijoje atsistatydino popiežius, pirmąsyk tai nutiko po Žalgirio mūšio.


7. Prieš porą metų ECB vadovas viešai kalbėjo: padėtis, kai PUSĖ VALIUTŲ ZONOS ŠALIŲ MOKA PALŪKANAS VIRŠ ŠEŠIŲ PROCENTŲ, O KITOSNEIGIAMAS, NĖRA NORMALI. Per tuos 2 metus niekas nepasikeitė, o (teisingai nuspalvintas?) Lietuvos Krašto premjeras nesugebėjo atsakyti į paprastą klausimą.

8. Popiežių Pranciškų intronizuojant Vatikane Evangelija skaityta graikiškai, pirmąsyk nuo 1054 metų Schizmos, mat, graikų ortodoksų patriarchas dalyvavo, irgi pirmąsyk nuo 1054 m., o pravoslavų - NEDALYVAVO. Taigi, Vatikane suprojektuotas Kryžiaus žygis. Mat, BRICS savo, nuosavą, palūkaninį žaidimą sumanė.

9. Palūkanos atkeliavo mūsuosna iš Tarpupio, pakeitusios mūsų gintarą tada, kai skolintojai vieną elektrumą keitė kitu elektrumu. PALŪKANOS NEBUVO IR NĖRA AMŽINOS.

Tiems, kam įspūdį daro 5000 B.C., siūlau pasiskaityti buvusios Lietuvos Mokslų Akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (turim dabar du) viešai paskelbtus metraščius, pagal kurių laiko skaičiavimą gyvename 7531-aisiais metais.  
.
TAI MŪSŲ PROTĖVIŲ LAIKO SKAIČIUOTĖ.

PRIVALOME NE KLŪPĖTI IR LANKSTYTIS, O ATSISTOTI TAIP, KAIP JIE STOVĖJO. 

2014-10-31

Reformation Day

Today.

Reformation Day is a religious holiday celebrated on October 31, alongside All Hallows' Eve, in remembrance of the Reformation, particularly by Lutheran and some Reformed church communities. 

On 31 October 1517, Martin Luther wrote to Albrecht, Archbishop of Mainz and Magdeburg, protesting against the sale of indulgences. He enclosed in his letter a copy of his "Disputation of Martin Luther on the Power and Efficacy of Indulgences," which came to be known as The 95 Theses.

Jonas Kalvinas (lot. Calvinus; angl. Calvin; pranc. Cauvin ; 1509 m. liepos 10 d. – 1564 m. gegužės 27 d.) – įtakingas prancūzų teologas, kalvinizmo pradininkas, vienas iš žymiausių Reformacijos veikėjų.

Jonas Kalvinas buvo pirmasis bažnyčios vadovas, kuris palaimino skolinimą su palūkanomis.

Mūsų gi buožinyčia savo avelėms skolinti su palūkanom draudė, tik skolintis nedraudė.

Štai žodžiai, kuriais Mozė kreipėsi į Izraelį:

Tu skolinsi daugeliui tautų, bet pats nesiskolinsi. VIEŠPATS tave padarys galva, o ne uodega, tu būsi visuomet viršuje ir niekad apačioje, jei tik klausysi ir ištikimai laikysies VIEŠPATIES, savo Dievo, įsakymų, kuriuos tau šiandien duodu. Nenukrypk nei į dešinę, nei į kairę nė nuo vieno įsakymų ...
(28:12-14)

Neimsi palūkanų už paskolas savo tautiečiui, palūkanų už pinigus, palūkanų už maistą ar už bet ką kita, kas yra paskolinta. Gali reikalauti palūkanų už paskolas iš svetimtaučio, bet už paskolas savo tautiečiui neturi reikalauti palūkanų, idant VIEŠPATS, tavo Dievas, laimintų visus tavo siekius krašte, kurio paveldėti įeini.
(23:20)

Kai VIEŠPATS bus tave palaiminęs, kaip jis pažadėjo, tu skolinsi daugeliui tautų, bet nesiskolinsi pats, tu valdysi daug tautų, bet jos tavęs nevaldys.
(15:6)

Jėzuitai, 52 metams praėjus po Liuterio tezių paskelbimo pakviesti kryžiaus krikštu parklupdyton Lietuvon, pakviesti kovai su Reformacija, įkūrė Vilniaus Universitetą.

Kova pavyko.

... tu skolinsi daugeliui tautų, bet nesiskolinsi pats, tu valdysi daug tautų, bet jos tavęs nevaldys.

Jėzuitas ES prezidentas, jėzuitas vadovauja ECB, o popiežius irgi jėzuitas.

O palūkanos saviems patapo neigiamom.

Šiandien Reformacijos Diena.

Reformatorius Eugenijus che Paliokas al Osama ibn Hosana. 

Dešimtys ir šimtai

Autorius mano, kad „Swedbank“, kuriam to pats galimai nesuvokdamas padeda Lietuvos bankas, siekia privilegijuoto statuso tarp visų kitų šalies verslo 
 

įmonių, kurioms draudžiama didinti kainas dėl euro įvedimo. 

Palūkanų didinimo galimybę „Swedbank“ numatė sutarčių su klientais punkte, kuriame nurodyta, kad įvedus eurą bus didinama viena palūkanų sudedamoji dalis. Tačiau, teisininkų nuomone, ši sutarties nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems euro įvedimą Lietuvoje ir ES teisės normoms, įsigaliojusioms daug metų iki tokių „Swedbank“ sutarčių sudarymo. 
 
Nuo spalio 6 d., kuomet viešai pasirodė informacija apie tokias „Swedbank“ sutartis, bendravau tiek su „Swedbank“ Vilniuje, tiek su jo motininio banko, įsikūrusio Stokholme, vadovybe. 

Jiems buvo primygtinai siūloma pakeisti savo poziciją ir be išlygų laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų. Apie tai taip pat diskutavau su Lietuvos banko valdybos vadovais, čia išdėstytą poziciją ir siūlymus pristačiau Seimo Biudžeto ir Finansų komiteto posėdyje š.m. spalio 15 d. 

Padėčiai nepasikeitus, šią savaitę informaciją apie „Swedbank“ būsto paskolų kainodarą PRIME ir galimą jos neatitikimą Lietuvos įstatymams pateikiau Švedijos Finansų inspekcijos pareigūnui, kuris yra atsakingas už bendrą visos „Swedbank“ grupės bankinės veiklos priežiūrą. Papildomos „Swedbank“ pajamos iš klientų per visą tokių sutarčių galiojimo laiką gali siekti kelias dešimtis milijonų litų ir daugiau.

Čia sykiais ne šimtai milijonų litų?
Stasys Jakeliūnas yra premjero patarėjas finansų klausimais. Straipsnyje išdėstytos mintys yra autoriaus asmeninė nuomonė, ji nebūtinai sutampa su Vyriausybės pozicija.

Fantomas 2014


Not  Allowed...

Fantomas.

Pioneers!


Fantomas 2014.

2014-10-30

Russian Engines

The NK-33 and NK-43 are rocket engines designed and built in the late 1960s and early 1970s by the Kuznetsov Design Bureau. The NK designation is derived from the initials of chief designer Nikolay Kuznetsov. They were intended for the ill-fated Soviet N-1 rocket moon shot.
 
The N1 was a heavy lift rocket intended to deliver payloads beyond low Earth orbit, acting as the Soviet counterpart to the NASA Saturn V rocket. This heavy lift booster had the capability of lifting very heavy loads into orbit, designed with manned extra-orbital travel in mind. Development work started on the N1 in 1959. Its first stage is the most powerful rocket stage ever built.
 A comparison of the U.S. Saturn V rocket (left) with the Soviet N1/L3

This heavy lift booster had the capability of lifting very heavy loads into orbit, designed with manned extra-orbital travel in mind. Development work started on the N1 in 1959. Its first stage is the most powerful rocket stage ever built.

The NK-33 engine is among the highest thrust-to-weight ratio of any Earth-launchable rocket engine, second only to the SpaceX Merlin 1D engine, while achieving a very high specific impulse.

The Orbital Sciences Antares light-to-medium-lift launcher has two modified NK-33 in its first stage, a solid Castor 30-based second stage and an optional solid or hypergolic third stage. The NK-33s are imported from Russia to the United States and modified into Aerojet AJ26s, which involves removing some electrical harnessing, adding U.S. electronics, qualifying it for U.S. propellants, and modifying the steering system.

Informacija, kad lapkričio 29-osios naktį sprogusi raketa-nešėja „Antares“ buvo valdoma Ukrainoje surinktu varikliu NK-33, neatitinka tikrovės praneša „Interfaks-Ukraina“. „Ukrainos raketų pramonės gamintojai nedalyvavo, nei šios raketos kūrime, nei jos modernizavime. Raketą kūrė rusų N. D. Kuznecovo vardo Samaros mokslo-techninis kompleksas dar 70-ais metais supersunkiai raketai N-1. JAV iš Rusijos 90-ųjų viduryje įsigijo apie 30 NK-33 variklių, ir šie tiesiogiai buvo pristatyti užsakovui,“ – teigiama pranešime.

Russian Engines Could Be Focus Of Antares Launch Failure Probe.

Soviet engines, actually/factually.


2014 - 1990 = 24

2014 - 1970 = 44

Lietuva i grec?

FED

ФЭД — советский дальномерный малоформатный фотоаппарат, первая модель под этой маркой. В обиходе часто называется ФЭД-1, хотя официально такого индекса не имел.
Tokį, pirktą 1946-tais Užpaliuos, užvakar nešiau meistrui pavalyti.

Iš jo ir sužinojau raudonai žymėtas žinias.

Выпускался с 1934 года до середины 50-х, когда ему на смену пришёл «ФЭД-2».

«ФЭД» являлся копией немецкого фотоаппарата «Leica II», выпускавшейся Харьковской трудкоммунной имени Феликса Эдмундовича Дзержинского,

Kilęs iš LDK bajorų Samsonų šeimos. Vaikystėje iš tėvo šautuvo nušovė seserį. Tėvai faktą nuslėpė. O sūnų išvežė į Vilnių.

Nuo 1917 m. – ČK vadovas, nuo 1922 m. – GPU (Главное политическое управление, Vyriausios Politinės valdybos) vadovas, 1919–1923 m. – Tarybų Rusijos vidaus reikalų liaudies komisaras.

The Leica II is a rangefinder camera introduced by Leica in 1932.

Manufacturing dates: 1932–1948
 
Va tokie reikalai.


Marš marš tra ta ta!
While Lenin, Trotsky, and the rest were publicly condemning 'capitalism', they were being financed by the Brotherhood bankers of Wall Street and London, the same people who would later support Hitler

225 psl.
FED

The Kohl Protocols


Lawyers for Helmut Kohl tried to block the publication in which he criticises his protégé and successor Angela Merkel and former Soviet leader Mikhail Gorbachev.
Why lawyers tried to block the publication?

For instance, the former chancellor writes off his protégé and successor Angela Merkel as a woman "who couldn't eat properly with a knife and fork".

Čia tai nieko.

Книга воспоминаний Гельмута Коля может похоронить карьеру Меркель.

Грандиозным скандалом ознаменовался недавний выход воспоминаний бывшего канцлера Германии Гельмута Коля «Завещание. Протоколы разговоров с Колем».

Ту часть воспоминаний, в которой Коль пишет о том, что-де Ангела Меркель была дурно воспитана и не умела правильно пользоваться ножом и вилкой, норовя ухватить со стола съестное руками, растиражировали практически все – и в Германии, и далеко за её пределами. А вот о главном почему-то почти никто не упомянул – о том, что Коль прямо указал на то, что его «воспитанница» причастна к сотрудничеству с американскими спецслужбами.

После таких разоблачений некоторые политики одалживают у своих охранников пистолеты и стреляют себе в голову, как, скажем, бывший французский премьер Пьер Береговуа. Но в том, что у фрау Меркель нервы покрепче, чем у любого из её коллег- мужчин, можно не сомневаться – самоубийства от неё ждать смешно и наивно, даже не всамделишного, а политического.

Meluoja?

The deeply unflattering portrait of Mr Kohl, now 84, is based on 630 hours of interviews he gave to a journalist Heribert Schwan in 2001 – three years after he was ousted as chancellor in Germany's 1998 election. Last week, Mr Kohl's lawyers dropped an attempt to prevent publication of the book after the appeal was rejected by a German court.

My Woman

Lietuvaitė gėlė gražių laukų...

Nepatikėsite: mažiausias skirtumas tarp vyrų ir moterų atlyginimųAfrikoje!
Tikėjimas...

Paskutinės Europos šalys, suteikusios moterims rinkimų teisę, buvo Šveicarija (1971 m.) ir Lichtenšteinas (1984 m.)

My Woman From...2014-10-29

Partneriai iš kito pasaulio


Pirkti tokį laivą, kokį dabar turime Klaipėdoje, neturėjome jokios galimybės, nes tokie laivai yra tik nuomojami. Mes vieninteliai pasaulyje išsiderėjome galimybę laivą-saugyklą vėliau įsigyti.

Taip apie „Independence“ kalba Lietuvos energetikos ministras Rokas Masiulis.
Net jei būtų buvusi galimybė tokį objektą pirkti ir po to projektuoti, mano sprendimas būtų buvęs toks pats – nuomoti.

– Kodėl visuomenei nėra žinoma, kiek tas laivas kainuoja? Už kiek bus galima jį įsigyti?

– Jeigu aš galėčiau, drąsiai pasakyčiau, nes ta kaina nėra bloga. Bet mūsų partneriai norvegai prašė jos neatskleisti, nes jie daug kur stato tokius terminalus. Tuomet visi kiti žinotų kaip galima su jais derėtis ir ką galima išsiderėti. Reikia suprasti, kad tai yra tiesiog komercinė paslaptis. Galiu tik tiek pasakyti, kad išpirkus tą laivą terminalo sąnaudos sumažėtų apie 50 proc.

Dvigubai.

Pirkti negalima.

Išpirkti galima.

Po 10 metų galima.

10 metų terminalo sąnaudos bus dvigubos.

Mūsų...

Kieno?

Lietuvos energetikos ministras Rokas Masiulis žino, kieno partneriai ne iš šio pasaulio, laivą-saugyklą „Independence“ turi įsigiję ir nuomoja jį Lietuvai šiame pasaulyje, kuriame tokie laivai tik nuomojami, o mes vieninteliai pasaulyje išsiderėjome galimybę laivą-saugyklą vėliau įsigyti.

Kas privertė šitaip nusišnekėti Lietuvos Respublikos energetikos ministrą, Prezidente?

Ar ne tie patys mūsų partneriai iš kito pasaulio, kurie šį pasaulį skolos kilpoje tebelaiko?

Gladiator gladium vibrabat

Gladiator gladium vibrabat.

Gūglė)))

Gladius
glaive (v.)
late 13c., used in Middle English of various weapons, from Old French glaive "lance, spear, sword," also figuratively used for "violent death" (12c.), from Latin gladius "sword" (see gladiator); influenced by clava "knotty branch, cudgel, club," related to clavus "nail."
gladiolus (n.)
c.1000, from Latin gladiolus "wild iris," literally "small sword," diminutive of gladius "sword" (see gladiator); so called by Pliny in reference to the plant's sword-shaped leaves. The Old English form of the word was gladdon. Form gladiol is attested mid-15c.; the modern use perhaps represents a 1560s reborrowing from Latin.
 
gladiator (n.)
mid-15c., "Roman swordsman," from Latin gladiator, literally "swordsman," from gladius "sword," probably from Gaulish (compare Welsh cleddyf, Cornish clethe, Breton kleze "sword;" see claymore). Old Irish claideb is from Welsh.
The close connection with Celtic words for 'sword', together with the imperfect match of initial consonants, and the semantic field of weaponry, suggests that Latin borrowed a form *gladio- or *kladio- (a hypothetical variant of attested British Celtic *kladimo- 'sword') from [Proto-Celtic] or from a third language. [de Vaan]

Gladius is generally believed to be a Celtic loanword in Latin (perhaps via an Etruscan intermediary), derived from ancient Celtic *kladi(b)os or *kladimos "sword" (whence Modern Welsh cleddyf "sword", Modern Breton klezeff, Old Irish claideb/Modern Irish claidheamh [itself perhaps a loan from Welsh]; the root of the word may survive in the Old Irish verb claidid "digs, excavates" and anciently attested in the Gallo-Brittonic place name element cladia/clado "ditch, trench, valley hollow").

Gladiator gladium vibrabat - "The gladiator was shaking the sword."

Curculio glandium Marsham, 1802 female.

)))

Koksai kurkulis ąžuolagraužys...

galándyti, -o, -ė K, galándyti, -ija, -ijo Vr (Kp) žr. galąsti 1. | refl.: Ėmė rinktis jų (piemenų) minių minios, žandus rakinėdami, dantis galandydamies Vaižg.
išgalándyti tr.
1. KI164 žr. išgaląsti: Neaštriai peilį išgalándžiau Grž.
2. išnaikinti: Visa išgalándijo Kp.
.

Clandestino

This fascinating new (2005) study shows how the CIA and the British secret service, in collaboration with the military alliance NATO and European military secret services, set up a network of clandestine anti-communist armies in Western Europe after World War II.

These secret soldiers were trained on remote islands in the Mediterranean and in unorthodox warfare centres in England and in the United States by the Green Berets and SAS Special Forces. The network was armed with explosives, machine guns and high-tech communication equipment hidden in underground bunkers and secret arms caches in forests and mountain meadows. In some countries the secret army linked up with right-wing terrorist who in a secret war engaged in political manipulation, harrassement of left wing parties, massacres, coup d'états and torture.

Codenamed 'Gladio' ('the sword'), the Italian secret army was exposed in 1990 by Italian Prime Minister Giulio Andreotti to the Italian Senate, whereupon the press spoke of "The best kept, and most damaging, political-military secret since World War II" (Observer, 18. November 1990) and observed that "The story seems straight from the pages of a political thriller." (The Times, November 19, 1990). Ever since, so-called 'stay-behind' armies of NATO have also been discovered in France, Spain, Portugal, Germany, Belgium, the Netherlands, Luxemburg, Denmark, Norway, Sweden, Finland, Switzerland, Austria, Greece and Turkey. They were internationally coordinated by the Pentagon and NATO and had their last known meeting in the NATO-linked Allied Clandestine Committee (ACC) in Brussels in October 1990.


Clandestino.

Bildukai bilda

Honorary President of the Supreme Court of Italy
and former Senior Investigative Judge Ferdinando Imposimato,

the man who prosecuted the case involving the assassination attempt against Pope John Paul II, has sensationally accused the Bilderberg Group of being behind terrorist attacks in Europe.

In an interview with the ArticoloTre website, Imposimato, who was also involved in the case involving the kidnapping and murder of former Italian Prime Minister Aldo Moro, said that he “found a document that left me appalled” implicating the Bilderberg Group in conspiring with the far right organization Ordine Nuovo 

to commit terror attacks.
Speaking of unsolved murders in Italy and the document in his possession, Imposimato stated, “When it comes to slaughter it also speaks of the Bilderberg Group. I believe this document. I did some tests and I can say that behind the strategy of tension and the slaughters there is also the Bilderberg group, a sort of Big Brother is over, maneuvering, using terrorists and Masons. “

The “strategy of tension” refers to a policy under the auspices of Operation Gladio, a NATO cold war “stay behind” project that sought to create an expedient political climate in Europe by having its agents carry out terror attacks which were then blamed on both far left and far right political groups.
Gladio was designed to demonize political opposition and “force the public to turn to the state to ask for greater security,” according to the testimony of former Gladio agent Vincenzo Vinciguerra. In 2000, an Italian parliamentary investigation found that the 1980 Bologna train bombing, which killed 85 people, was carried out by “men inside Italian state institutions and … men linked to the structures of United States intelligence.”

Tu užmerk akis, užsikimšk ausis, girdisi vis vien...

Bildukai:)

Komercinė anomalija

Raketa nešėja „Antares“,
 
turėjusi nuskraidinti automatinę krovininę kapsulę į Tarptautinę kosminę stotį (TKS), sprogo antradienį, praėjuskelioms sekundėms po startokomercinio kosmodromo Virdžinijoje, pranešė pareigūnai, pridūrę, kad žmonės per šį incidentą nenukentėjo.

Ši raketos nešėjos katastrofa buvo pirmoji po to, JAV Nacionalinė aeronautikos ir kosmoso administracija (NASA) patikėjo privatiems operatoriams krovinių gabenimo į TKS misijas.
Raketa, prilygstanti 14 aukštų namui ir sukonstruota bei pagaminta bendrovės „Orbital Sciences Corp.“, pakilo nuo starto aikštelės Virdžinijos pajūryje įsikūrusiame Volopso skrydžiųkomplekse 18 val. 22 min. vietos (trečiadienį 0 val. 22 min. Lietuvos) laiku, nešdama krovininę kosminę kapsulę „Cygnus“.

Po kelias sekundes trukusio skrydžio raketos variklyje driokstelėjo sprogimas; ji nukrito ant žemės ir dingo įspūdingame liepsnos kamuolyje.

Šios avarijos priežastis kol kas nežinoma, sakė NASA televizijos misijos komentatorius Danas Huotas.

„Raketą „Antares“ ištiko avarija tuojau po pakilimo“, – nurodė NASA skrydžių valdymo centras Hjustone, pridūręs, kad šis incidentas buvo „katastrofinė anomalija“.

Pasak D.Huoto, negauta jokių pranešimų, kad sprogimo zonoje būtų buvę kokių nors darbuotojų. Akomako apygardos šerifo atstovė pridūrė: „Kiek žinome, visi darbuotojai rasti ir visi sveiki.“

NAS(H)A Rusia...

Lietuva i grec?

Dar viena komercinė anomalija.

2014-10-28

Žuvėdų antis

 Yes.

 Defense: No Russian emergency behind anti-submarine warfare
Försvaret: Inget ryskt nödsamtal bakom ubåtsjakt


On Saturday, October 18 revealed the Swedish newspaper Svenska Dagbladet to an emergency call on the Russian submarine prior to the alarm in the Stockholm archipelago. The newspaper also said that there have been encrypted radio traffic between a transmitter in the archipelago and one transmitter in Kaliningrad where large parts of the Russian Baltic Fleet's. The data were reproduced by virtually all Swedish media, including the Daily News . The disclosure also received international acclaim. Already in Friday's paper newspaper DN that requires no radio communication between the field and Kaliningrad intercepted during the six-day operation. 
I thought it was exciting to read about the Russian emergency call you. But there is no such thing - the information is incorrect, says a source in Navy intelligence, formally called the intelligence section (M2) at the Naval taktiskta Staff (MTS).
 
Source in Swedish "DN," and translated via Google Translator: Försvaret: Inget ryskt nödsamtal bakom ubåtsjakt - DN.SE

Antis:(


Antis - tai antis!
EuroRekordas

Šiandien fiksuotas, skant.

Euro vertei krentant, o palūkanų lygiui valiutos bloke traukiantis, investuotojai išsiparduoda finansinį turtą, laikomą eurais.

Skaičiuojama, kad skirtumas tarp vietinių ir užsienio investuotojų įsigyto ir parduoto eurais denominuoto turto per pusmetį (iki šių metų rugpjūčio) sudarė 187,7 mlrd. Eur. Tai didžiausia "pabėgusių" eurų suma nuo pat 1999 m., kai euras buvo įvestas, rodo Europos centrinio banko (ECB) duomenys, kuriuos cituoja naujienų agentūra "Bloomberg".
 
Statistika rodo, kad šiemet euro vertė 9-ių populiariausių išsivysčiusių šalių valiutų atžvilgiu sumenko 2,7%.
 
Palūkanų lygis euro zonos bloke taip pat mažėja – pastarąjį kartą bazines palūkanas ECB apkarpė šiemet rugsėjį (jos sumažėjo nuo 0,15% iki rekordinių vos 0,05%). Tai reiškia, kad eurais denominuotas turtas generuoja vis mažiau palūkanų.
 
 

Bilderberg Pipeline

Apr 19 2014

Excelerate’s newbuild FSRU, the “Experience” underwent sea trials off Daewoo Geoje shipyard and it's sailing to Brazil to be deployed at its destination at Petrobras’s Guanabara Bay LNG terminal in mid-May. With 170.000 m3 of LNG storage capacity, the "Experience" is the world's largest FSRU.
There are three more FSRU in this 170.000 m3 class to be deployed soon: Hoegh's "Independence" to Lithuania and “PGN FSRU Lampung” to Indonesia, and Golar's "Golar Igloo" to Kuwait (a country previously serviced by Excelerate), plus four more under construction.

Really nice flagright?
Grybų karalienė...

Mielieji jūs mūsų!

Yes!

Kolo rowe jar marki!  
...  plus four more under construction.

Bilderberg Pipeline:)

Net Arktikon
gali plaukt!

Yes!

Bildukai naujovišką vamzdyną tiesia?
Na ... kam gi ta falštybių independencija gali rūpėti?

Tai kas!

Lietuvaitė gėlė gražių laukų...