2021-07-24

Estų 100 km Ilgio KonCertas

 

Po vyriausybės fiasko Lietuvai tiesti koncertiną ties Baltarusijos siena padės estai

BNS 2021-07-24 12:38

Lietuvai paprašius paramos fizinio barjero ties Lietuvos-Baltarusijos siena įrengimui, taip siekiant stabdyti neteisėtų migrantų srautą, Estija siunčia į Lietuvą krovinį su tam skirtomis medžiagomis. Estija atsiųs 100 km vielos koncertinos, skirtos sustiprinti sieną.                                                                   

Pati Lietuva "išstenėjo" 4.5 km, ar, anot kariuomenės atstovų, tik 1.5 km...

KonCertas Kiauroj Lietuvos Sienoj

 

2021-07-23

Koncertą PaSieny Bilietuoja Bilotaitė


 

2021 07 09, prieš 2 savaites:

Krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrai penktadienio popietė apžiūrėjo pasienyje su Baltarusija penktadienį kariuomenės pradėtą tiesti vielos užtvarą. 

„Šiandien gyvai įvertinome situaciją pasienyje, esame patenkinti tuo, ką matome. Spygliuotos vielos tvorą įveikti yra sudėtinga ir pavojinga, ji turi reikšmingą stabdomąjį poveikį“, – sako krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. 

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė pažymi, jog „migrantai turi suprasti ir pajusti, kad kelias per Lietuvą nei paprastas, nei greitas“, sakoma Krašto apsaugos ministerijos pranešime.

Spygliuotos vielos užtvarai ties siena su Baltarusija įrengti Vyriausybė penktadienį iš rezervo skyrė 4,8 mln. eurų. 

Nutarime numatyta, kad šie pinigai bus panaudoti „sienos su Baltarusija 550 km ilgio ruože papildomam fiziniam barjerui apsauginei vielinei tvorai „Concertina“ įrengti, siekiant užkardyti neteisėtus migracijos srautus“.

 2021 07 12, prieš 12 dienų:  

„Šiandien VGT (Valstybės Gynimo Taryboje)* buvo pristatyti konkretūs veiksmai ir planai. Pagrindinis akcentas – sustiprinta sienos apsauga, šiuo metu mūsų pasienyje yra sutelktas maksimalus VSAT pareigūnų kiekis, įtrauktos visos kitos vidaus reikalų sistemos pajėgos. 

Šiandien mes konkrečiai apsitarėme dėl papildomų kariuomenės pajėgumų. Nors jau nuo šeštadienio kariai yra pastiprinę sienos apsaugą, tačiau esame sutarę, kad mūsų sienos apsauga bus sustiprinta dar didesnėmis mūsų krašto apsaugos pajėgomis“, – sakė ministrė A. Bilotaitė**. 

Ji teigė, kad konkrečių skaičių įvardinti negali, nes tai yra pernelyg jautri informacija. 

„Yra priimti sprendimai statyti fizinę sieną, kuri atrodytų taip – 2 metrų tvora, o ant jos vėliau būtų uždedama koncertina“, – sakė vidaus reikalų ministrė.

Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas „Facebook“ tinkle penktadienį pasidalino informacija, jog iš kariuomenės rezervų panaudota 4,5 km karinėje inžinerijoje naudojamos aštrios vielos ritinių - koncertinų ir toliau jų laukiama „iš kitų šalių“. 

A. Abramavičius patvirtino, kad ši informacija yra teisinga. 

„Norint tiesti koncertiną, reikia pirmiausia jos turėti – čia yra klausimas. Šiuo metu IEŠKOME skirtingose šalyse, kurios galėtų pasiūlyti nusipirkti. Lietuvoje jos niekas negamina, t.y. tokio diametro Lietuvoje negali pagaminti. Artimiausia šalis yra Lenkija, bet Lenkija irgi yra davusi užsakymą savo sienos apsaugai“, – BNS sakė VRM ViceMinistras A. Abramavičius. 

Viceministras teigė, kad papildomų vielos kiekių ieškoma „dvišalės pagalbos būdu“, kalbamasi su keliomis valstybėmis dėl galimybės koncertinas pirkti arba gauti dovanų, tarp jų – Danija ir Slovėnija.

Valstýbės gynimo tarýbavalstybės gynybos svarbiausius klausimus svarstanti ir koordinuojanti valstybės institucija prie Lietuvos Respublikos Prezidento. Sudaro Prezidentas (Valstybės gynimo tarybos vadovas), Ministras Pirmininkas, Seimo pirmininkas, krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas. Pagal Valstybės gynimo tarybos įstatymą (1997) ši taryba svarsto Lietuvos Respublikos nacionalinį saugumą ir teritorijos vientisumą garantuojančias užsienio ir vidaus politikos nuostatas, nacionalinio saugumo politikos ir gynybos pagrindinius principus bei kryptis, valstybės parengimo mobilizacijai pagrindines nuostatas, siūlymus dėl krašto apsaugos sistemos finansavimo, svarsto ir teikia Prezidentui, Seimui ir Vyriausybei rekomendacijas dėl tarptautinių sutarčių, susitarimų sudarymo, pasirašymo, ratifikavimo gynybos ir kitais kariniais klausimais, kilus grėsmei valstybės suverenumui, teritorijos vientisumui ar ginkluoto užpuolimo atveju – dėl karo padėties, mobilizacijos, gynybos prieš ginkluotą agresiją organizavimo, koordinuoja su nacionaliniu saugumu susijusių valstybės valdymo institucijų veiklą, nustato strategines krizių valdymo gaires, tvirtina žvalgybos informacijos poreikius, prioritetus, žvalgybos institucijų veiklos strategiją ir kita. 

** Bilotaitė 

yra VRM Ministrė...

KonCertas PaSieny Su KonCertina

 
PaSaulinė ReVoliucija Vienoje Šalyje

 

Buvo taip aiškinama, sovietmečiu, ir vėl tas pats, dabar, tik ReVoliucijos vietoje - PaSaulinė EpiDemija:

PanDemija Lietuvoje:
2021-07-22

Dieveniškės: Verslas Ir TechnoLogijos

 

Durniai COVID Statista

 Viziris Gabrielius SuSiTarė

 

Раб Аллаха

„Sulaukėme rimto Irako dėmesio situacijai Lietuvos pasienyje. Taip pat išgirdome pažadą, kad Irake bus pradėtas tyrimas dėl galimo Baltarusijos organizuoto nusikalstamo tinklo, kuris išnaudoja Irako žmones ir pardavinėja jiems keliones į Europos Sąjungą, nors toliau už migrantų stovyklos nuvykti jie negalės. Sutarėme dėl politinių bendradarbiavimo principų, detaliau konkrečias priemones aptars techninės delegacijos. Sutarėme dėl jų susitikimo jau artimiausiu metu“, – ministerijos pranešime spaudai cituotas G. Landsbergis.

Savo ruožtu Irako oro linijos net sukūrė vaizdo įrašą, kuriame rodoma kelionė iš Bagdado į Minską, o  reklaminis filmukas pasibaigia kelio, einančio miškingoje vietovėje, vaizdu. 

Beje:

Kas gi raginimų ne ragais beklauso...

Isrāfīl, in Islam, the archangel who will blow the trumpet from the holy rock in Jerusalem (see Dome of the Rock) to announce the Day of Resurrection.
2021-07-19

In Grid

 

Žiū - kaip MEDIKE (PAGALIAU!) 

pasijautusi InGrida (juk visa ekonomika, visa šalis pajungta kovai su COVID-19 liga:)) suspurdo:

Varo, kaip dabar sakoma, „belen kokius" tekstus, tik kad „maždaug apie tai" būtų:)
Ir suprantama - tinklan inkliuvo InGrida...


LeišuVos JauneSybė

 

Pradžioj apie mus, Leišius, bei mūsų Lėšas, paskaitykim...

VyriausyBėj Jaunimo 
ChunVeiBinai
BeSėdį:)


Palyginkim su "perestroikine" LTSR AT:
Gitano PaTarėTūra

 
Po pustrečio tūkstančio į rankas kiekvienam iš (9 + 32) -jų kas mėnesį.

Gherovės PhRezidentūra:

Britų KolumbiJoJe