2016-03-04

Žalingas poveikis makrofinansiniam stabilumui

Įvairių atsiskaitymo formų egzistavimas sveikintinas, kol nesukelia žalingo poveikio makrofinansiniam stabilumui ar grėsmės saugumui.

Lietuvos bankų asociacijos vadovas Stasys Kropas
Sukėlė žalingą poveikį makrofinansiniam stabilumui*.

Ir grėsmę (ir nacionaliniamsaugumui sukėlė.

Ne bitkoinai sukėlė, bet palūkaniniai pinigai.

* Taip taip:
2016-03-09 08:54
78.62.96.89 LTU

3 A-HA

Nebaisu-Lietuvoje jau 26 kaip metai ekonomine katastrofa.Tuoj nei Lietuvos,nei lietuviu nebeliks...
Ką pasakysit, signatare Stasy Kropai?

Lietuvoj nieko naujo

A. Išklojo išklotines.

2016-03-01 21:16
62.80.225.19 LTU

58 ZIAURUS

raudonskruosciu siautejimas... Kaip gudziais sovietu nomenklaturos laikais. Cia jau vaistukai nebepades, reikia chirurgo.
2016-03-01 21:16
78.145.76.182 GBR

57 LIETUVOJ

Nieko naujo...nuo sovietu sajungos netoli nuejom...
2016-03-01 21:15
158.129.228.162 LTU

56 POKALBIUS ĮRAŠĖ TEISĖSAUGA, O NE POKALBĖSAUGA:)))))

BNS skelbia teisėsaugos įrašytų pokalbių išklotines, kurios buvo pateiktos Seimo Antikorupcijos komisijai.
2016-03-01 21:15
87.157.182.148 DEU

55 NU

Valdovu rumuos Prezidente nor gyventi,nu o tuos privatizuos anukas.
2016-03-01 21:10
46.249.171.44 LTU

54 A

Siaubas. Normalioje valstybėje visa vyriausybė jau kalėjime sėdėtų. O idiotai dar balsuoja už juos. Todėl taip ir gyvenat, kad leidžiat iš savęs tyčiotis.
2016-03-01 21:08
78.63.253.38 LTU

53 30-AM

neturėkit vilties,pusė Druskininkų gyvena iš jo loskos,o kita pusė visiški ablaūchai,jies meras geras,tik jį vargšą visi puola.Ji verst reikia,kitaip jį rinks ir rinks.
2016-03-01 21:05
87.157.182.148 DEU

52 AHA

Patvorio metodai linco teismas.Ar tik nesiruosiama Butkeviciu nuzudyt?.
2016-03-01 21:04
87.187.90.68 DEU

51 NADRUVIS

Jeigu taip nutiktu Vokietijoje ir koks nors leidinys, identiskas sitam ,pvz. "Bild Zeitung", paviesintu pokalbiu iskoltines,kita diena tie ministrai patys atsistatydintu ,jau nekalbu apie ta Bürgermeisteri. Kas per salis ta Lietuva ?

B. Nutraukė tyrimą.

O ko šlitinėja apie
Dwarą?
O ką mums galvoti?

Lietuvoj nieko naujo...

2016-03-03

Parankiniai patriarchai

Tai bent laikai: parankinis patriarchas!
Kieno gi parankinis antrasis patriarchas?
Kas jam sako: не понти, понтифик?


April 8, 2016 in Vilnius

Kar kar kar...

:)

We will discuss

– Bitcoin and Blockchain friendly startup ecosystem in Lithuania / Baltic States

– Lithuania’s, Baltic States’, European Union’s policy on Bitcoin and Blockchain

– Investing in Bitcoins and Blockchain

– Top areas of Blockchain and Bitcoin commercial and social innovations

Rusai puola

1993-iais sovietų kariuomenė dar tebebuvo Lietuvoje ir Rytų Vokietijoj.
2015-tais NATO kariniai daliniai -
jau ir Lietuvoje.

Vadinasi, puola rusaidabar
jau
ir
...
(:((()
štai 
kaip.

Gelbėkimės....

2016-03-01

Navy


Bažnyčia halinė, trinavė.
Nava (lot. navis – „laivas“) – kulto pastato vidaus erdvės dalis, esanti tarp presbiterijos ir kruchtos (bobinčiaus). Pastatuose gali būti viena arba kelios (2, 3, 5) navos.
From Proto-Indo-European *néh₂us, cognate with Ancient Greek ναῦς ‎(naûs, “ship”), Persian ناو ‎(nâv), and Sanskrit नावा ‎(nāvā, “ship”)
nāvis birēmis (bireme ship)

nāvā:)

 नावा ‎:(

nāve:((
The cemetery lies in what is now China’s northwest autonomous region of Xinjiang, yet the people have European features, with brown hair and long noses. Their remains, though lying in one of the world’s largest deserts, are buried in upside-down boats.


nõvis (plg. la. nāve) sm. (2) mirtis, galas: Musintais nõvis man ir būs, kad taip su visam nebgaliu Vkš. Na, dabar visoms musims būs novis Lž.

nõvė sf. (2)
1. novijimas, žudymas: Nebtverdamies latviai parkrikštai tokiomis novėmis ..., patrako S.Dauk.
2. nežinoma, neaiški liga, naiva: Kaži kokia nõvė įlindo Pšl. ^ Kad tave novė! rš.
3. BŽ97,437 priespauda, slėga: Nu novių ir vergybių G98.
◊ ant nõvės (nõvių) dė́ti (padė́ti) galabyti, žudyti, novyti: Ant novių deda pačią ir vaikus Nt. Nesuleiskiat tų ožaičių į kupetą – ant nõvės dẽda viens kitąSlnt. Žentas aną laiko šunies vietoj, ir kad galėtų, stačiai padėtų ant novės Slnt.


navy (n.)


early 14c., "fleet of ships," especially for purposes of war, from Old French navie "fleet; ship," from Latin navigia, plural of navigium "vessel, boat," fromnavis "ship" (see naval). Meaning "a nation's collective, organized sea power" is from 1530s. The Old English words were sciphere (usually of Viking invaders) and scipfierd (usually of the home defenses). Navy blue was the color of the British naval uniform. Navy bean attested from 1856, so called because they were grown to be used by the Navy.

Etymology 2
Inflected form of nāvus ‎(active, diligent).

The Navy has said the buildings, which serves barracks for the Seabees, were constructed in the late 1960... 
Tai bent ant denio vandeniai - su ugnies ženklu! 

naivė̃ sf. (4) žr. naiva: Jam kažkokia naivė̃ pristojusi: kelinti metai nė dirbti, nė valgyti kaip reikiant gali PnmR.
naivà sf. (4) nedidelė liga, negalavimas; ilga lėta liga: Kosi kosi – ar pristos kokia naivà Kp. Šiemet man įlindo kažin kokia naiva: negaliu nei gerai dirbt, nei doros sveikatos nėra Antš. Buvo tokios naĩvos užėję – visi vaikai sirginėjo Slm. Ji tokia sudžiūvus – naĩvą turi Pg. Jo nugarakauly buvo kokia nors naivà, kad jam nugara vis sopėdavo Šmn. Gyvuliui kažin kokia naiva yra: džiūsta, neėda Kp. Tas arklys turi kokią naĩvą, kad neatsigauna nė ant ganyklosĖr.

Nėr 

2016-02-29

Albrechto Albertina

Albertus-Universität.
Jo, Albrechto,
pakviesti iš Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės į Karaliaučių pasitraukė Abraomas Kulvietis,
Stanislovas Rapolionis ir kiti protestantai
vėliau tapę Mažosios Lietuvos kultūros veikėjais. Jis rūpinosi lietuvių ir prūsų evangelikų liuteronų kunigų rengimu, skyrė jiems 7 stipendijas.
Albrechto rūpesčiu ir lėšomis Martynas Mažvydas parengė ir Karaliaučiuje 1547 m. išleido pirmąją lietuvišką knyga „Katekizmas“, jo iniciatyva ir lėšomis išleisti 3 katekizmai prūsų kalba. Pirmojo katekizmo išleisti 2 skirtingi variantai, 1545 m. ir 1561 m. Dėl reformacijos Prūsijos viešajame gyvenime imta plačiau vartoti prūsų, lietuvių, lenkų kalbas. Albrechtas skyrė lėšų lietuviškoms parapijoms ir pradžios mokykloms Mažojoje Lietuvoje steigti, religinei literatūrai leisti. Rėmė reformaciją Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje ir Lenkijoje, čia stiprino savo įtaką.
Siekė tapti pusbrolio, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto regentu ar Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės didžiuoju kunigaikščiu. Tuo tikslu 1546 m. pavasarį Albrechtas buvo atvykęs į Vilnių.[1].

Albert.

Albert.

Alberto..

Alberto.

Αλβέρτος.

Bet mums, lietuviams, lietuvius ir lietuvybę rėmęs, mūsų valstybei palankus ir pavaldus Albertas net ir mokykliniuose šių dienų Lietuvos Respublikos vadovėliuose - Albrechtas.

Na va - kaip tik mums.
O tai dar sužinosim mes, varnos, kodėl Kunegsgarbo universitetas - Albertina - net 35-riais metais aplenkė Vilniaus universitetą ir kodėl lietuviškas knygas ten spausdino ir čia, Vilniun, iš ten gabeno, o ne atvirkščiai; vėliau gabeno ir knygnešiai kontrabanditai.
Palác arcivévody Albrechta - Albertina ...

Ei, studente:)

Lietuvos Vaadas

Žydai turėjo tautinę savivaldą, kurios vadovaujantis organas buvo Lenkijos keturių žemių Vaadas (Taryba), o 1623–1764 m. veikė savarankiškas Lietuvos Vaadas.

The Council of Four Lands (Va'ad Arba' Aratzot) in Lublin, Poland was the central body of Jewish authority in Poland from 1580 (prabėgus 11-kai metelių :)))) to 1764 (tik prieš 8 metelius :((((). Seventy delegates from local kehillot met to discuss taxation and other issues important to the Jewish community. The "four lands" were Greater Poland, Little Poland, Ruthenia and Volhynia.

The terms "Council of Three Lands" and "Council of Five Lands" and more have also been used for the same body. In 1623 the Jewish communities from the Grand Duchy of Lithuania withdrew from the "Council of Four Lands" and established the "Council of the Land of Lithuania".
1580 - 1764; padainuokim, lenkai ir lietuviai!

Exponential function!

1764...

Emigravo mūsų "Federalinis Rezervų Bankas", mūsų "Karūna" - ir baigėsi Falštybe (:)))) virtusi Valstybė...

Gal jau laikas išsivaaduoti?

P.S. Tas pats laikotarpis: Gniezno arkivyskupai ir Kujavų bei kiti vyskupai, LDK Didieji Kunigai/Kunigaikščiai.


Visa išdeginta

Holokaustas (gr. ὁλόκαυστος, holókaustos, iš hólos 'visas' + kaustós 'išdegintas')...

1. Žydus, visi tai žino, per amžių amžius persekiojo, lietuvių gi - ne. O ką degino abraominės inkvizicijos laužai?

2. Žydų garbei pervadintoje Europoje - lietuviški, o ne hebrajiški, hidronimai ir vietovardžiai.

3. Žydų pasaulyje po holokausto yra 14-14,5 milijono, o lietuvių, kuriems, šiukštu, negalima Lietuvos vardą sieti su Litavia šių dienų Britanijoje, tik 3,7-4,1 milijono, nors apie lietuvių holokaustą nei lietuviai, nei nelietuviai nekalba.

4. Lietuviai kaltinami žydų išnaikinimu II pasaulinio karo metais Vokietijos okupuotoje Lietuvoje, o ir to meto Vokietijos karo žygis vyko su abraominės Katalikų bažnyčios palaiminimu.

5. Lietuvos kilmės žydų - litvakų - bendruomenė pasaulyje didelė, nors viešai teigiama, kad Lietuvos istorijoje Holokaustas pasižymi didžiausiu aukų skaičiumi.

6. Lietuvoje žydai savo šventės - chanukos - proga stato savo menorą, 
užstojančią mūsų "Tautiškos giesmės" autoriaus Vinco Kudirkos paminkląpriešais mūsų Vyriausybės rūmus, tuo tarpu mūsų lyderiainebando per Kalėdas deginti kaladę priešais Izraelio vyriausybės rūmus, nors ten irgi gyvena lietuvių, kaip ir žydų gyvena šių dienų Lietuvoje.

7. Litvakai pasauliui pristatomi tiesiog "žmonėmis iš Lietuvos" mus, baudžiauninkais abraominės bažnyčios paverstus lietuvius, tiesiog pamirštant net ir paminėti.


8. Lietuvoje įteisintos dvi semitų/žydų tradicinės religinės bendrijos, gi lietuvių tikyba ir pasaulėžiūra - neįteisintos.

9. Galop, Palestinoje 1948-tais metais įkurtas Izraelis auga, o mūsų kadaise visą dabartinę Europą ir dar platesnes teriotorijas turėjusi, bet iki LTSR ribų sunykusi Lietuva, jau ir vėl suspėta "pažadėti" - nyksta sparčiausiai Pasaulyje, po Puerto Riko ir taipogi dabartine Latvija paverstos buvusios Didžiosios Lietuvos dalies.

Tai kas patyrė Holokaustą - žydai ar lietuviai?

Kas išdegintas - Palestinoje (Izraelyje?) kažin kiek tebūtas senovės Izraelis ar Lietuva? 

Mūsų lyderiai kartu

Šlikė.

Syn+agogos.

Sinagoga ...
Ji, lyg tyčia - irgi čia, kur šitaip
"pagerbtas" Šv.Vaclovas.

Opozicijos lyderis.
Valdančios koalicijos lyderis.
Kur jūs mus šitaip draugiškai lydit?

Joja joja lietuvaičiai ...
P.S. Visa išdeginta.