2016-02-29

Albrechto Albertina

Albertus-Universität.
Jo, Albrechto,
pakviesti iš Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės į Karaliaučių pasitraukė Abraomas Kulvietis,
Stanislovas Rapolionis ir kiti protestantai
vėliau tapę Mažosios Lietuvos kultūros veikėjais. Jis rūpinosi lietuvių ir prūsų evangelikų liuteronų kunigų rengimu, skyrė jiems 7 stipendijas.
Albrechto rūpesčiu ir lėšomis Martynas Mažvydas parengė ir Karaliaučiuje 1547 m. išleido pirmąją lietuvišką knyga „Katekizmas“, jo iniciatyva ir lėšomis išleisti 3 katekizmai prūsų kalba. Pirmojo katekizmo išleisti 2 skirtingi variantai, 1545 m. ir 1561 m. Dėl reformacijos Prūsijos viešajame gyvenime imta plačiau vartoti prūsų, lietuvių, lenkų kalbas. Albrechtas skyrė lėšų lietuviškoms parapijoms ir pradžios mokykloms Mažojoje Lietuvoje steigti, religinei literatūrai leisti. Rėmė reformaciją Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje ir Lenkijoje, čia stiprino savo įtaką.
Siekė tapti pusbrolio, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto regentu ar Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės didžiuoju kunigaikščiu. Tuo tikslu 1546 m. pavasarį Albrechtas buvo atvykęs į Vilnių.[1].

Albert.

Albert.

Alberto..

Alberto.

Αλβέρτος.

Bet mums, lietuviams, lietuvius ir lietuvybę rėmęs, mūsų valstybei palankus ir pavaldus Albertas net ir mokykliniuose šių dienų Lietuvos Respublikos vadovėliuose - Albrechtas.

Na va - kaip tik mums.
O tai dar sužinosim mes, varnos, kodėl Kunegsgarbo universitetas - Albertina - net 35-riais metais aplenkė Vilniaus universitetą ir kodėl lietuviškas knygas ten spausdino ir čia, Vilniun, iš ten gabeno, o ne atvirkščiai; vėliau gabeno ir knygnešiai kontrabanditai.
Palác arcivévody Albrechta - Albertina ...

Ei, studente:)

Komentarų nėra: