2016-02-28

Užbadymas

Bauda - kara.

×korõnė (l. karanie) sf. (2) K, J, NdŽ; M bausmė; kankynė, vargas, nelaimė: Čysčiuje kenčia koronę Tat. Ir kariavo prieš visus neprietelius savo apiskritai … ir kur tikt atsigrįžo, darė koronę Ch1Sam14,47. | Tikra korõnė ten žmonim būti Rmš. Su šitais gyvuliais tikra korõnė Alv. Su tuo vaiku tai baisi korõnė, rėkia ir rėkia Gž. Ne batus turu, ale korõnę: slydi kaip žalčiai Krš. Karas tai jau baisi koronė žmonėm Sdk. Už kokią korõnę aš čia turiu viena ravėt? Rs.Pryštaraujančius negirdėtoms koroniums vargino S.Stan.


baudà sf. (4)
1. mušimas, pyla: Dėl to ana (mergaitė) neklauso, ka ana baudõs nėr gavusi Ms.
2. piniginė pabauda: Už ne laiku įmokamą abonentinį mokestį imama bauda sp. Gausi baudõs užmokėt, ka nepili kelio Plv. Kam tokios baudos reikėjo?Ns1850,1.
3. sport. bausmė už nesilaikymą žaidimo taisyklių: Žaidėjas gavo jau trečią baudą sp. | Kamuolys dažnai grįžta į baudos aikštelę sp.

Trigubos baudos ...

Krepšinyje sako - išsibaudavo.

O jei teisėjas nedoras - išbaudavo.

Bauda.

Badyti?

Užbadyti?

Kas bado Lietuvoje?

Išbadė?

Baudžia ir baudžia:)
Ar užbadyt nori?

Anglai ir neslepia - nori.

Pažiūrėkit Lietuvių kalbos žodynan - su baud- šaknimi tik baudos, baudėjai ir baudžiauninkai.

Taigi...

Klaipėdos krašte baudžiavos pradžia – XIII a., kai kryžiuočiai baudžiauninkais pavertė kuršius ir lietuvius

Dwars.

Argi ne šitie
badyt pradėjo?

BD kasta badosi?

Ei, BD, argi baudžiavos laikai Lietuvoj dar nesibaigė?

Neee,.. meee .... nesibaigė....

Mat kokie...

Komentarų nėra: