2019-12-14

Šalomni Dujų Metai


 Nuo spalio?
 Akurat!
 Pasidžiaukim!

Tūpiems Litūviams


Šekit!
Ši "dovanėlė" jums, Tūpakai, nuo "Volfas Engelman", ankstėliau "Ragutis".

Linkėjimai Lietuvos Falštybės InStituCijoms!

Todes, KGBNe Danas, O Rusas


Koks jis Danas?
... neintegruojasi...
Darbo duoda
Tūpiem Litūviam ir Chocho... Ukrainiečiam!

ВОТ СПАСИБО(Г) ХОРОШО!

Himną!


Tas Danu vadinamas Danukas, beje, iš Karaliaučiaus:


Kovos Dėl PraEities


Gardarikė.


BeSmegenĖjimas

Nustebote?
Kopelis Be Koplyčios


Tas pats, kuris
mūsų dabartinį premjerą
kadaise
"išpiarino":)

Kaip čia dabar?

Kalašnikovą pagrobė, o koplytėn
nueit negali!

NEKRIEGŠČIONIŠKA!

Esmė


Štai ji:
Būtent ši pedofilija jos nestokojančioje Lietuvoje yra tariama, o N.Venckienė į JAV (kur keletą metų nesislapstydama gyveno) ne išvyko, o "spruko":

Čia gi "Manheteno Ryto"
vedantysis!

Na, avelės ir avinai - marš į

aveniu!


2019-12-13

Uokso Kalbos


Uoksėtanu kalba - vėina ėš ruomanu kalbū. Uoksėtanu kalba rokouns Prancozėjės pėitūs, šmuotė Italėjės ė Ispanėjės. Uoksėtanu kalba rokouns 583000 žmuoniū.
Uoksėtanu kalba rokouns 583000 žmuoniū.

Kon rokouns?

braconner

From Occitan bracon

brakonierius

Borrowed from French braconnier.

Tie brakonieriai...
Uoksas – geninių paukščių išskaptuota ertmė medyje
kurioje apsigyvena uoksiniai paukščiai (geniaižalvarniaičiurliaikarveliai, kai kurios pelėdos ir žvirbliniaizylėsvarnėnairaudonuodegėskuososžvirbliaimusinukėskukučiaibukučiai), šikšnosparniaipelėsvoverės ir kiti gyvūnai.

Tik tokie?

uoksminė́ti, -ė́ja, -ė́jo intr. vaikštinėti vasarą paunksnėmis be darbo: Vaikali, bepigu tau uoksminė́ti, mums reik vargti Grg.


úoksauti, -auja, -avo intr., uoksáuti, -áuja, -ãvo
1. NdŽ, 1Šv ieškoti spiečiui uokso (apie bičių žvalgus).
2. gerai apžiūrėti: Popirm úoksavau, po tam nusipirkau KŽ.
3. BzBkXVIII246, LVIV414, K.Būg, KŽ, Kv nuolatos žvalgyti, stebėti, taikyti progą: Jis uoksauja deputirtu (deputatu) pastoti TP1881,3. Pirma sakėsi tos garbės netrokštąs, o dabar susyk ir labai uoksavo TP1881,8.
apúoksauti tr.
1. surasti spiečiui uoksą: Vos tik tranai apuoksãvo vietą, bitys tujau ir išspietė Vvr.
2. KŽ apžvalgyti, apžiūrėti: [Gambetas] visas vietas apuoksavęs bus, bau ne kur su krygšėpiais galima būt vaiskus lengviaus į mūsų žemę įvesti kaip žemės keliais TP1881,44.
nuúoksauti tr. KŽ; BzF193 apžiūrėjus nustatyti, pastebėti: Vienas mnykas … nuuoksavo mete 1496, kad tie ant tokio rūkinimo vartojamieji lapai nuo vieno želmenies yr, kurs province Tabago … auga TP1881,6.

Jis uoksauja deputirtu (deputatu) pastoti TP1881,3. Pirma sakėsi tos garbės netrokštąs, o dabar susyk ir labai uoksavo TP1881,8.

Bučius

AdVentas 2019

Venteris (meška) – žvejybos tinklas. Venteriai esti su vienu arba dviem tinkliniais sparnais. Venterių gaudyklės turi vieną arba du įgerklius nuo 3 iki 5 lankų. Viengerkliais venteriais paprastai gaudoma žolėtuose ežeruose. Dvisparniais venteriais daugiausiai žvejojo tekančiuose vandenyse. Venterio tinklas (akys 2,5–3 cm) suplyšdavo per sezoną, o mediniai (dažniausiai kadagio) lankai tarnaudavo 5–6 sezonus. Venterio ir bučiaus pagrindinis skirtumas tas, kad venteris daug mažesnis už bučių ir jo lankai nesutvirtinti griaučiais.
Venteris – tai jau pastatei ir lauki kokią vieną dieną, dvi dienas. Kai lydekų nerštai buva, tai užtenka kelių valandų pastovėti ir prilekia žuvų (Ringailiai).
 
:(((