2019-04-04

Mano Rudis Naujojoje Akmenėje

Namo norėjo, pas "kankintoją"...
Sakykit, kodėl nė vienas iš manęs nebėgo?

Nors paleisdavau palakstyt , o ir baudą esu gavęs kad šunys nepririšti...

E.Paliokas Už Grotų


Savaitei praėjus po šitų įvykių,


kai pats perdaviau VŠĮ „SOS gyvūnai" savo šunis
(sau pasilikau tris, nes vienos jaunos juodos kalaitės, kurią irgi ketinau perduot, nesugebėjom pagauti), patikėjęs direktorės Ilonos pažadais, kad jau yra globėjai visiems maniškiams, pasiskambinęs sužinojau kad 4 iš jų tebėra prieglaudoje, t.y. „SOS gyvūnai".

Tai ir nuvažiavau jų aplankyt.

Kai įėjau į narvą, už grotų, ir „SOS gyvūnai" direktorė mane tame narve užrakino, mano šunys išlindo iš būdos, nesumojau išsitraukti savo „išmaniojo" - būčiau įrašęs jų reakciją pamačius mane, „šunų kankintoją".

Tik vėliau išsitraukiau telefoną iš kišenės ir nufilmavau saviškius, šokinėjančius iš džiaugsmo, besistengiančius mane „pabučiuoti".


Beje, tada, 2019 03 19, atvažiavęs į „SOS gyvūnai", neradau vėluojančios pagal sutartą laiką direktorės, o be jos mane pas maniškius 4 šunis neįleido.

Tad belaukdamas apėjau visą „SOS gyvūnai" teritoriją ir prie vartų
radau tokį skelbimą:
Raudonas tekstas skelbia:

Įspėjimas: prieglaudos teritorijoje laksto palaidi šunys. 

NIEKADA NEMESKITE KAČIUKŲ ARBA ŠUNIUKŲ PER TVORĄ - JIE BUS SDRASKYTI ŠUNŲ!!!

Kodėl jį čia rodau.

Todėl, kad jis, manau, paaiškina „SOS gyvūnai" direktorės žiniasklaidai viešai reikštus tvirtinimus, kad ji nė nebejojanti, jog mano name mėtosi šunų lavonai (šaldiklyje šit ką, nujausdamas būsimą puolimą, palikau: Nunuodijo Mano Apsauginę

Niekada to nebuvo.

Man rūpi sužinoti, iš kur mano kieme atsirado šį skandalą sukėlusioje Facebook paskyroje (dalis šių nuotraukų akivaizdžiai suklastotos, ir aš tai įrodysiu) vaizdo įraše matoma šalia laistymo žarnos kieme besimėtanti lyg ir šunelio užpakalinė dalis.

Kadangi jos neradau, nors ir kiek beieškojau, paskambinau „SOS gyvūnai" direktorei ir paklausiau:

- Jūs tas šunelio kūno liekanas, kurias mano kieme filmavot, pasiėmėt?

- Kam man jų reikia - atsakė.

Kaip atsirado (jei „neįpaišyta"* buvo), taip ir pradingo...

* Mačiau, kaip TV3 bei lryto TV klastojo 2013 m. Vasario 16-sios gaisro Geležių kaime reportažus.

P.S. Lietuva Už Grotų

Persekiojimas


Angliškai 
tai vadinasi...

Persecution is the systematic mistreatment of an individual or group by another individual or group. The most common forms are religious persecutionracism and political persecution, though there is naturally some overlap between these terms. 

Julius Vedeckis 
buvo pastoviai persekiojamas.

Nužudė.

Ir mano brolį, Kęstutį Palioką,

nužudė, esu tuo tikras, 2013 metų Vasario 16 dieną.

Mane persekioja.

Nepavargsta:)


P.S. Prisipainiojo purvasklaida...

Nusikaltėliai Ir Valdžiūnai


2019 m. balandžio 3 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Lietuvos Visuomenės Tarybos
valdybos pirmininko Zigmo Vaišvilos ir valdybos nario ir Teisingumo grupės vadovo Kęstučio Eivos spaudos konferencija Seime „Ką rinksime Respublikos Prezidentu?“


Kodėl būtini sisteminiai teisėsaugos pertvarkymai. Radviliškio rajonas

Lietuvos Visuomenės Taryba Respublikos Prezidento rinkimuose kviečia balsuoti už kandidatus, kurie ne tik gražūs ar gražiai kalba, o už tuos, kurie pasižada ir įsipareigoja daryti tai, ko žmonėms labiausiai reikia. Apie situaciją Radviliškio rajone buvo pranešta Prezidentams Valdui Adamkui ir Daliai Grybauskaitei. Reakcijos jokios.

Pateikiame tik keletą sausų faktų. Spręskite Jūs, kandidatai į Respublikos Prezidentus ir balsuotojai.
2019 m. kovo 22 d. spaudos konferencijoje Seime „Kam kelia grėsmę Lietuvos Visuomenės Taryba?“ Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos ir Teisingumo grupės narys Donatas Šulcas
paminėjo, kad, jo manymu, Radviliškio rajono bendrovės Gairelita neoficialūs akcininkai yra Seimo narys socialdemokratas darbietis Algirdas Butkevičius
ir ilgametis Radviliškio miesto, dabar rajono meras Tėvynės sąjungos – krikščionių demokratų partijos narys Antanas Čepononis. 
Buvusio Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus išskirtinį dėmesį šios bendrovės veiklai ir joje 2016 m. įvykusiam gaisrui aprašė ir žiniasklaida.

2019 m. kovo 22 d. vakare Zigmas Vaišvila sulaukė Seimo nario Algirdo Butkevičiaus skambučio. Seimo nario nuomone, šioje spaudos konferencijoje Donatas Šulcas paskleidė tikrovės neatitinkančią informaciją. Algirdas Butkevičius pareikalavo ją paneigti, pareiškė, kad pirmadienį jo advokatė pateiks pretenziją. Pretenzijos kol kas nesulaukėme.

Algirdas Butkevičius paskambino ir Radviliškio rajone gyvenančiam Lietuvos Visuomenės Tarybos steigėjui ir Valstybingumo grupės vadovui Liudui Vedeckiui,
kad šis pareikalautų, jog Donatas Šulcas paneigtų spaudos konferencijoje jo paskelbtą informaciją. Liudas Vedeckis atsisakė tai daryti.

Naktį iš š.m. kovo 26 d. į 27 d. sudegė Liudo Vedeckio namas ir jame buvęs šiam žmogui labai vertingas turtas. Viešai skelbiama policijos nuomone, tai buvo padegimas.

Liudo Vedeckio brolis Julius Vedeckis
2016 m. spalio 16 d. po gaisro bendrovėje Gairelita buvo rastas sunkiai sužalotas namuose Šeduvoje, mirė po 6 dienų. Nelaimės išvakarėse Julius Vedeckis Donatui Šulcui rodė surinktą medžiagą apie mero Antano Čepausko veiklą.

Broliai Julius ir Liudas Vedeckiai daug metų ginčijosi su meru Antanu Čepononiu. Šeduvos seniūnijoje buvo suvežami ir kaupiami dideli kiekiai pesticidų, kurių utilizavimui buvo skirtos didelės lėšos. Valdžios ir visuomenininkų nuomonės dėl to, ar pesticidai buvo utilizuoti ar jie liko saugojimo vietoje ir pavasario polaidžio metu teršia aplinką ir gali būti didėjančio gyventojų sergamumo priežastimi – diametraliai priešingos. Buvo ir ikiteisminis tyrimas, ir ginčai teismuose. Liudas Vedeckis buvo atleistas iš Šeduvos seniūno pareigų, Julius Vedeckis – iš mokytojo pareigų. Pesticidų utilizavimo ar išvežimo klausimas liko neišsiaiškintas. Dabar šioje vietoje pastatyti Agrochemos sandėliai.

Skaudūs įvykiai. Kad išsklaidyti abejones Lietuvos Visuomenės Taryba ir signataras Zigmas Vaišvila kviečia Seimo narį Algirdą Butkevičių ir Radviliškio rajono merą Antaną Čepononį drauge kreiptis į Generalinę prokuratūrą dėl Juliaus Vedeckio žūties ir Liudo Vedeckio namo padegimo ištyrimo, taip pat į Vyriausybę dėl informacijos, patvirtinančios ar paneigiančios pesticidų utilizavimą Radviliškio rajone, gavimo ir viešo paskelbimo. Šią slogią atmosferą būtina išsklaidyti. Nežinant atsakymų į tokius klausimus, netenka stebėtis dėl mūsų žmonių emigravimo iš Lietuvos.

Respublikos Prezidentu rinkime tą, kuris ar kuri įsipareigos tai išsiaiškinti ir sistemiškai keisti padėtį teisėtvarkoje. Ir įsipareigos nebūti abejingu tokiems mūsų žmonių likimams ir nelaimėms.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gerb. Algirdai Butkevičiau,
Gerb. Antanai Čepononi,
Gerb. Donatai Šulcai.

Siunčiu Jums š.m. balandžio 3 d. spaudos konferencijos Seime pranešimą spaudai dėl įvykių Radviliškio Seime.

Nuoširdžiai manau, kad bendri mūsų veiksmai - bendras mūsų kreipimasis į Generalinę prokuratūrą dėl Juliaus Vedeckio mirties ir dėl Liudo Vedeckio namo padegimo ištyrimo ne vietinės teisėsaugos jėgomis, taip pat bendras mūsų kreipimasis į Vyriausybę dėl informacijos gavimo apie Radviliškio rajone kauptų pesticidų likimą - visa tai labai padėtų ne tik išsiaiškinti faktus, bet ir žmogiškai padėtų Liudui Vedeckiui.

Bendri mūsų veiksmai padėtų šias svarbias aplinkybes išsiaiškinti mūsų visų bendra valia. Toks sprendimas - taikus kelias - užkirstų kelią ir nereikalingiems ginčams, ne visada prasmingoms emocijoms.

Manau, kad paruošti bendrų mūsų kreipimųsi tekstus Jums, žinantiems daugiau, būtų racionaliau.
Jei pageidaujate, kad tai padarytume mes, mes nevilkinsime tai ir paruošime.

Nuoširdžiai ir pagarbiai

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos pirmininkas

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila

2019-04-03 Vilnius

P.S. Jus stebina pavadinimas?

Manęs nestebina, nė kiek netebina:

Valdžia Yra Nugalėjęs Organizuotas Nusikalstamumas!

2019-04-03

Esam Kalti


Sukišt tankiai žmones - ne nusikaltimas,

o kai tie žmonės bando išsisukt', sutilpt kamšaty -
nusikalsta.

Ne TV Šou


Tai į TV šou policija linkus atlėkt su švyturėliais...

Ir pasifilmuot, sulindę mano privačian kieman, kur be mano leidimo ar be teismo/prokuroro sankcijų neturi teisės rodytis - moka, ir dar kaip!

Užtat 2019 03 21, paskambinęs 112 Purimui pasibaigus, policijos laukiau 4 su puse valandos.

Pamanyk - naman įsilaužė!

Pamanyk - šunį pagrobė!

Tiesa?

Ko čia skubėt?

O vakar, 12 dienų praėjus po 2019 03 21, pirmąsyk paskambino Vilniaus rajono PK policijos tyrėja.

Neliepė skubiai atvažiuot kaip Vasario 16-sios išvakarėse (kas, beje, tada skambino? - reikės paprašyt mus saugančią policiją


išsiaiškinti), sutarėm susitikt prie mano trobos 18:00-18:30 (dirbu juk).

Papuoliau kamštin Vilniaus Centre, paskambinau policijos tyrėjai, kad vėluoju.

Galop, kai atvažiavau, man teko 20 min. palaukt.

Atvažiavo dviese.

Surašė bent kelis popierius, stiliumi „(iš mano žodžių) surašyta teisingai, vardas pavardė, parašas".

Supratau iš kur tas stilius: kai dauguma skaityt mokėjo, o rašyt - nelabai:)
Be to, žinoma, Overton Window.

Po truputį suki, suki, ir atbulai netgi gali užsukti...

Tiesiai sakau - mane suglumino, kad malonioji policijos tyrėja net nepaprašė duris atrakint - padarė kelias jau užrakintų (priprašiau tikrą, o ne kokį falšyvą, TV3 parinktą (o gal pasamdytą? „kaimyną"


abejas išlaužtas duris sutaisyt: perdien nespėjo, dviejų dienų prireikė) durų nuotraukas, dar fasadus pafotografavo ir išvažiavo.

Naktį mane įtarimai kankino, tad šįryt nuvažiavau ir nufotografavau rūsio duris
bei suremontuotą išlaužtą prieš 2019 03 21 jų staktą,
taip pat pagrindinio įėjimo naman
sutaisytas duris
bei jų staktą.
Beeidamas link rūsio pastebėjau, kad vėjo jėgainės sudedamo stovo, pragulėjusio be nuotykių bene 3 metus nebėr - pavogtas.

Tik jų laikikliai belikę.

Tad vėl surašiau Pareiškimą, dabar jau 2019 04 03, adresuotą Vilniaus rajono PK viršininkui - suraskit vagis ir grąžinkit mano nuosavybę.

Kol šunys buvo - nevogė niekas nieko.

Šunis gainiojot.

Patys dabar pabėgiokit.

Ir nepykit už tokius žodžius.
Būtent.
Vat
taigi.
Tyrimą
atnaujinkit!


2019-04-02

BTC = 5 000 USD


Pasaulinis karas prieš Matematinius Pinigus 


prasidėjo 2017 09:

Didieji bankai nori sugriauti bitkoiną kol jis dar nesugriovė jų pačių.

Bitkoinai, "žmonių (liaudies) valiuta", turi pakankamą potencialą tapti naująja valiuta, nekontroliuojama didžiųjų vyriausybių ir didžiųjų bankų.

Tada BTC kainavo apie 4 000 USD:
2018 11 15
Vėl 5 000:

Žiaurus Elgesys Su Žmonėmis


4 straipsnis. Žiaurus elgesys su žmonėmis ir jų kankinimas:

1. Draudžiama žiauriai elgtis su žmonėmis ir juos kankinti, bet kokiomis priemonėmis tiesiogiai ar netiesiogiai propaguoti ir skatinti žiaurų elgesį su žmonėmis, jų kankinimą, kurstyti smurtą prieš žmones.
2. Žiauriu elgesiu su žmonėmis, jų kankinimu laikomi šie veiksmai:
1) sąmoningas žmonių padarymas bešeimininkiais ar bepriežiūriais;
2) medicininės pagalbos nesuteikimas, kai žmonėms tokia pagalba būtina;
3) žmonių gąsdinimas, sužeidimas ar nužudymas, (išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus!!!!!);
4) žmonių naudojimas taikiniams;

5) žmonių kovų ar kovų su žmonėmis organizavimas, žmopnių treniravimas kovoms;
6) homofiliniai veiksmai su žmonėmis;

8) žmonių operavimas jų nenuskausminus, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus;
9) medicininės procedūros, siekiant pakeisti žmonių išvaizdą ar žmonių fiziologines funkcijas (ausų, barzdelių, skiauterių, nosių, uodegų trumpinimas, balso stygų, nagų, sparnų, ilčių pažeidimas ar pašalinimas, plaukelių išpešimas ar pašalinimas kitu būdu ir kt.), pažeidžiant žmonių kūno dalių, minkštųjų audinių ar kaulų struktūrą, išskyrus žmonių KASTRAVIMĄ IR KITUS teisės aktuose numatytus ATVEJUS arba medicinines PROCEDŪRAS, ATLIEKAMAS gydytojo sprendimu DĖL GYVŪNO SVEIKATOS;
10) žmonių galimybes stimuliuojančių medžiagų, didinančių žmonių produktyvumą, darbingumą, sportinius rezultatus, naudojimas, išskyrus teisės aktuose leidžiamų medžiagų naudojimą ar kitus teisės aktuose numatytus atvejus;
11) žmonių sveikatai žalingų ar erzinančių cheminių medžiagų bei kitų priemonių ir įrenginių, sukeliančių žmonėms baimę, stresą, kančias ar žalingas pasekmes jų sveikatai ir gerovei, naudojimas;
12) žmonių mokymas ir treniravimas, sukeliant jiems skausmą ir baimę, naudojant dirbtinai žalojančias ar skausmą, kančią sukeliančias priemones;
13) žmonių agresijos kitų žmonių ar gyvūnų atžvilgiu skatinimas treniruojant, apmokant žmones, išskyrus tarnybiniais tikslais naudojamų žmonių treniravimą (!!!);
14) žmonių veisimas, sukeliantis žalingas pasekmes žmonių sveikatai ir gerovei;

15) žmonių laikymas jų rūšies, amžiaus, fiziologijos ir elgsenos neatitinkančiomis teisės aktuose nustatytomis sąlygomis;
16) netinkamų, žalingų žmonių laikymo, priežiūros ar darbo įrenginių taikymas žmonėms;
17) nepakankamas žmonių maitinimas ar girdymas;
18) poilsio laiko žmonėms nesuteikimas, atsižvelgiant į jų fiziologinius poreikius;
20) žmonių vežimas, pažeidžiant žmonių gerovę vežimo metu reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;21) žmonių naudojimas reklamai, filmavimui, fotografavimui, parodose ir kituose renginiuose, jeigu dėl to žmonėms sukeliamas skausmas, baimė, kančia, žmonės verčiami pranokti jų įgimtus gebėjimus ar yra luošinami;

22) žmonių, kurie buvo prižiūrimi žmogaus (įkalinti), 
paleidimas į laisvę, jeigu šie žmonėsi nebuvo tinkamai paruošti gyventi natūralioje aplinkoje;
23) žmonių savininko ar laikytojo (valdininko,  pareigūno, darbdavio ir pan. )sutikimas atlikti šios dalies 1–22 punktuose nurodytus veiksmus ar sąlygų atlikti tokius veiksmus sudarymas;
24) kiti veiksmai, sukeliantys žmonių žūtį, skausmą, kančią, pavojų gyvūnų sveikatai ar gyvybei, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus (!!!).

O gal žmonės nebe gyventojai, to biš - nebe gyvūnai?
Trojos Arklys Lietuvoje 2009 metais


2008 metų rudenį įvyko Seimo rinkimai.

O tuoj po jų „palūkanų krokodilas" šitaip išsižiojo:
trumpalaikės VILIBOR palūkanos (kuriomis bankai „pageidauja" skolinti vienas kitam) sumažėjo, o ilgalaikės VILIBOR palūkanos, kurios įrašomos į bankų fiziniams asmenims (žmonėms) bei tų žmonių sukurtiems „juridiniams asmenims" teikiamas paskolas - padidėjo.

Krokodilas išsižiojo
ir ...
nukando negrui
žmuo (ar gal čmo
vis tik?)
koją:)))

Norit matyt tų laikų „Lietuvos (anti)herojus"?

Žiūrėkit:
štai jie:)
O paskui, po Seimo rinkimų 2008-siais, jie šitaip susėdo Lietuvos Valdžioj:
rinkimus laimėjęs Kubilių Andriukas
- į III-ą pagal Konstituciją postą, (žr. 5 str.), Vyriausybės vadovo (prie pinigų:))) krėslą užtūpė, o „Tautos prikėlėjas (ar gal marintojas?)" Valinskų Arūnas**
- į I-ą: ėmėsi vadovaut Seimui.
Lietuva...

Diržus veržusiam Kubiliui daviau tada patarimą:

9. Julio César 08:21 11-25 IP: 80.240.12.72
Tiek to, duosiu Kubiliui patarimą. Juk nepatyręs... Visur recesija, ne tik ant Lietuvos. Buvusiose mano valdose, Europoj, EURIBOR eina žemyn, o jūsų VILIBOR kažinkodėl aukštyn. Kur žiūri jūsų krachaborų prižiūrėtojas?* Ko nepasikviečiat jo Senatan, tfu, kad jį - jūsų Seiman ant kilimo? Jūsų krachaborai juk visi tebegyvi ir, girdėjau, gana įmitę. Tai Europoj keli iš jų nuomarin puolė. Pasikvieskit tą prižiūrėtoją savo Senatan ir užduokit klausimus, į kuriuos galima atsakyti tik "Taip" ir " Ne" . Juk turit specialistą!

Bet kur anie klausys:))

"Taip" ir " Ne" specialistui, Valinskų Arūnui, galima spėt, asmeniniai finansai labiau rūpėjo.

Kas rūpėjo Kubilių Andriukui - nežinau...

O rezultatai tokie: ištepliojo Lietuvą
š... spalva 
ir pašaudė į saviškius, guminėm ir plastmasinėm kulipkom...

* Krachaborų prižiūrėtoju Lietuvoje tada dirbo buvęs Kubos Švietimo ministerijos patarėjas finansų klausimais, nepaisant Ričardo Niksono 1971-ais parodytos pasauliui Didelės Špygos mums, leišiams, tebeaiškinęs apie lito dengimą auksu bei kitomis valiutomis 126%, o 2009-tais priėmęs šitokią pozą:
Galiu lažintis, kad šis ponas, žadėjęs, jog niekas nebus išvaromas iš paskutinio būsto, dabar gauna nekonstitucinę valstybinę pensiją:)


** Skaitykit apie tų laikų didžiausių Seimo skolininkų atostogas šiemet, 2019-tais: