2019-04-03

Ne TV Šou


Tai į TV šou policija linkus atlėkt su švyturėliais...

Ir pasifilmuot, sulindę mano privačian kieman, kur be mano leidimo ar be teismo/prokuroro sankcijų neturi teisės rodytis - moka, ir dar kaip!

Užtat 2019 03 21, paskambinęs 112 Purimui pasibaigus, policijos laukiau 4 su puse valandos.

Pamanyk - naman įsilaužė!

Pamanyk - šunį pagrobė!

Tiesa?

Ko čia skubėt?

O vakar, 12 dienų praėjus po 2019 03 21, pirmąsyk paskambino Vilniaus rajono PK policijos tyrėja.

Neliepė skubiai atvažiuot kaip Vasario 16-sios išvakarėse (kas, beje, tada skambino? - reikės paprašyt mus saugančią policiją


išsiaiškinti), sutarėm susitikt prie mano trobos 18:00-18:30 (dirbu juk).

Papuoliau kamštin Vilniaus Centre, paskambinau policijos tyrėjai, kad vėluoju.

Galop, kai atvažiavau, man teko 20 min. palaukt.

Atvažiavo dviese.

Surašė bent kelis popierius, stiliumi „(iš mano žodžių) surašyta teisingai, vardas pavardė, parašas".

Supratau iš kur tas stilius: kai dauguma skaityt mokėjo, o rašyt - nelabai:)
Be to, žinoma, Overton Window.

Po truputį suki, suki, ir atbulai netgi gali užsukti...

Tiesiai sakau - mane suglumino, kad malonioji policijos tyrėja net nepaprašė duris atrakint - padarė kelias jau užrakintų (priprašiau tikrą, o ne kokį falšyvą, TV3 parinktą (o gal pasamdytą? „kaimyną"


abejas išlaužtas duris sutaisyt: perdien nespėjo, dviejų dienų prireikė) durų nuotraukas, dar fasadus pafotografavo ir išvažiavo.

Naktį mane įtarimai kankino, tad šįryt nuvažiavau ir nufotografavau rūsio duris
bei suremontuotą išlaužtą prieš 2019 03 21 jų staktą,
taip pat pagrindinio įėjimo naman
sutaisytas duris
bei jų staktą.
Beeidamas link rūsio pastebėjau, kad vėjo jėgainės sudedamo stovo, pragulėjusio be nuotykių bene 3 metus nebėr - pavogtas.

Tik jų laikikliai belikę.

Tad vėl surašiau Pareiškimą, dabar jau 2019 04 03, adresuotą Vilniaus rajono PK viršininkui - suraskit vagis ir grąžinkit mano nuosavybę.

Kol šunys buvo - nevogė niekas nieko.

Šunis gainiojot.

Patys dabar pabėgiokit.

Ir nepykit už tokius žodžius.
Būtent.
Vat
taigi.
Tyrimą
atnaujinkit!


Komentarų nėra: