2018-06-23

Anglijos Banko Naujienos Janinoms ir Jonams


The The The*


,Bank of England is planning to rebuild its Real Time Gross Settlement (RTGS) system so that it can interface with private business and platforms using distributed ledger technology (DLT), the bank’s Governor Mark Carney (:)))))))))
announced in a speech June 21.
Speaking at Mansion House 
in London, Carney said that the bank will conduct an “ambitious rebuild” of its RTGS system, which is, according to him, the backbone of every payment in the U.K. RTGS is a system generally used to transfer large volumes of funds between banks.

Банк Англии начинает ориентироваться на блокчейн
* Forwarded interpersonal message :

The European Union commissioners have announced that agreement has been reached to adopt English as the preferred language for European communications, rather than German, which was the other option. As part of the negotiations, Her Majesty's Government conceded that English spelling had some room for improvement and has accepted a five-year phased plan for what will be known as EuroEnglish (Euro for short).

In the first year, "s" will be used instead of soft "c". Sertainly, sivil servants will resieve this news with joy. Also, the hard "c" will be replaced with "k". Not only will this klear up any konfusion, but typewriters kan have one less letter.

There will be growing publik enthusiasm in the sekond year, when the troublesome "ph" will be replased by "f". This will make words like "fotograf" 20 per sent shorter.

In the third year, publik akseptanse of the new spelling kan be expekted to reach the stage where more komplikated changes are possible. Governments will enkorage the removal of double letters, which have always ben a deterent to akurate speling. Also, al wil agre that the horible mes of silent "e"s in the languag is disgrasful, and they would go.

By the fourth year, peopl wil be reseptive to steps such as replasing "th" by "z" and "w" by "v".

During ze fifz year, ze unesesary "o" kan be dropd from vords kontaining "ou", and similiar changes vud of kors be aplid to ozer kombinations of leters.

After zis fifz yer, ve vil hav a reli sensibl riten styl. Zer vil be no more trubls or difikultis and evrivun vil find it ezi tu understand ech ozer.

Ze drem vil finali kum tru.

1941 m. birželio 23-ji šiandien


1941 m. birželio 23 d. rytą per Kauno radiją sukilėlių vadas Leonas Prapuolenis paskelbė apie Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą ir Lietuvos laikinosios Vyriausybės sudarymą (kartu buvo paskelbta ir vyriausybės sudėtis).

Paminėjom šiandien, po 77 metų.Itin Degūs Lietuvos Piliečiai Vasario 16-ją

Kodėl galėjo 3 Lietuvos Respublikos Piliečiai degti geriau už medį* 2013-ųjų metų Vasario 16-ąją?

Nebent todėl, kad tokiam 3 Lietuvos Respublikos Piliečių degimui
šventinę Lietuvai Vasario 16-ją dieną "orą tiekė" Lietuvos ProKurOrai?

Būtent - Lietuvos!

Priminsiu, kad Lietuvos Respublikos ProKurOrai neleidžia susipažinti su tame gaisre itin degiai degusio mano tikrų tikriausio brolio žūties anksčiau laiko nutrauktu tyrimu nei man (aiškina, kad todėl neleidžia, kad brolis nėra pakankamai artimas mano giminė), nei brolio sūnui (aiškina, kad jis, tėvui žuvus, nenukentėjo).

O kai dabartinio Seimo rinkimų kampanijos , vykusios 2016 metų rudenį, metu Lietuvos Respublikos Vyriausiosios Rinkimų Komisijos Pirmininko Pavaduotoja Elena Masnevaitė, dirbusi Vilniaus rajono, kuriame itin degiai 2013 metų Vasario 16-tąją degė 3 Lietuvos Respublikos piliečiai, Prokuratūroje ProKurOro Padėjėja, suklastojo mano biografiją, išbraukdama iš jos sakinį apie mano  itin degiu tapusio brolio žūtį ir aš, klastotę pastebėjęs, priverčiau VRK biografiją atstatyti, kita tuometės VRK Pirmininko Pavaduotoja, dabartinės VRK Pirmininkė Laura Matjošaitytė, tol įtikinėjo mane žodžio Prokuratūra atstatytoje biografijoje atsisakyti, kol, galop, sutikau; o tada, tą patį vakarą, mano automobilio priekinio kairiojo rato visi 5 tvirtinimo varžtai atsisuko gal 3 kilometrus tenuvažiavus ir ratas nukrito.

Tiek sutapimų?

Taip pat ir tai, kad tą patį vakarą mano susirašinėjimas su Laura Matjošaityte susimanė pradingti iš maniškės e-pašto dėžutės VGTU (bet dėl tam tikrų aplinkybių išliko:)) - irgi tik sutapimas?

O kodėl VBS TV, kažkieno sukviestos ir prieš 9 dienas klusniai sulėkusios pas mane, lyg būčiau koks Realybės Šou Žvaigždė, į Saulėtąją g. 15B  Vilniaus rajono Mikališkių kaime, savo reportažuose mano DUSYK PAKARTOTĄ tiesiai į tų televizijų kameras ir į atkištus jų reporterių mikrofonus pasakojimą apie 3 Lietuvos Respublikos Piliečių NEĮTIKĖTINĄ DEGUMĄ 2013-jų metų Vasario 16-sios gaisre Vilniaus rajono Geležių kaime SUTARTINAI TĄ PASAKOJIMĄ "IŠKIRPO" IR NERODĖ savo žiūrovams?

Gal todėl, kad netgi Lietuvos Respublikos Prezidentė, kaip paaiškėjo paviešinus jos susirašinėjimą "tulpių" e-paštu, prašo VBS savininkų palankumo skiriant ProKurOrą, ir ne bet kokį, o Lietuvos Respublikos Generolinį!?

Taigi, klausimas rimtų rimčiausias**:

AR TIKRAI MUS VALDO NUGALĖJĘS ORGANIZUOTAS NUSIKALSTAMUMAS?

* Štai, net ir šiandien Google randa:
Sakykit, ar jūs žinot antrą, kitą gaisrą, ne 2013-jų metų Vasario 16-tąją nutikusį Vilniaus rajono Geležių kaime, o kitą, kurį ugniagesiai „meniškai" fotografuotų, o nebenustatomos lyties dėl stipraus apdegimo lavonų radybas taip ir nesudegusiame mediniame name chronometruotų?
Beje, ugniagesių radybų taip ir nesudegusiame mediniame name chronometražas toks: 1-as neapsakomai apdegęs kūnas rastas 20:27, antras 21:02 ir trečias 21:54 - be trijų minučių pusantros valandos paieškų gal poros kambarių trobelėje, kurioje televizijos rado tuščią bonką su prilipusiom paukščio plunksnom ir ką tik praplėštą kontrabandinių cigarečių pakelį su nė neaprūkusiom dvidešimčia, kiek ir turi būt pilname pakelyje, cigarečių; o betgi tos televizijos nepamatė šalia taip baisingai, anot ugniagesių darytų to 2013-jų metų Vasario 16-sios gaisro Geležių kaime nuotraukų, degusio bet taip ir nesudegusio medinio namo medinėmis sienomis, stovinčių ūkinių pastatų.

** 16. 2013-ais metais Vasario 16-ji sutapo su Chabado (http://en.wikipedia.org/wiki/Chabadkalendoriuje skelbiama Adar mėnesio 6 diena, kai, esą, Mozė baigęs rašyti Pakartoto Įstatymo knygą (http://www.chabad.org/calendar/view/day.asp?tdate=2/16/2013). Šis nepaprastai mažą tikimybę turintis kalendorinis sutapimas man neatrodo nesvarbus, nes jau aštuntus metus pasisakau už palūkanomis grįstos finansinės sistemos, kurios principai įrašyti toje Pakartoto Įstatymo knygoje (http://paliokas.blogspot.com/2012/10/moze-kreipesi-i-izraeli.html), reformą.

Eugenijus Paliokas ........................ 
Saulėtoji g. 15 b, Mikališkių km., Vilniaus raj.


Holokaustas?

Lietuvos Ryšių Reguliavimas


Vakar skambina man toks Antanas A. ir aiškina, kad mane sušersiąs mano šunims.

Prisigert gal suspėjo...

Betgi pasistenk pataikyt kada skambint:)

Na, tiek jo, to Antano A. - jį tai ir aš žinau pažįstu, ir bendražygiai žino.

Kalbuosi po to su vienu iš bendražygių - pypt, skamba mano išmanusis mobilusis, matau skmbinančiojo mobilaus tel. nr., „tapšnoju" žodelį „atsiliepti", bet atsiliepti nepavyksta, o pokalbis su bendražygiu nenutrūksta.

Baigęs kalbėt ir neradęs savo „išmaniajame" praleisto, neatsiliepto skambučio, skambinu „Bitėn" prašydamas pasakyti man tą numerį.

„Bitės" mergina gal po po 5 minučių aiškinimosi praneša kad tiek „Bitė", tiek kiti Lietuvos GSM operatoriai nepraneša savo klientams įeinančių skambučių numerių.

Nes ... taip sureguliavo...

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) – nepriklausoma nacionalinė Lietuvos ryšių sektorių reguliuojanti institucija, įkurta vadovaujantis Telekomunikacijų įstatymu ir Europos Sąjungos direktyvų nuostatomis.

Šitoji tarnyba.

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) –
nepriklausoma nacionalinė Lietuvos ryšių sektorių reguliuojanti institucija

Kaip gi praneši - dar užpyks telefoniniai sukčiai:)


Didžėjų Mažėja


Penktadienį Lietuvą sukrėtė skaudi žiniasode rastas jauno didžėjaus Modesto Žilionio (27 m.), žinomo Modessthe Sound sceniniu vardu, kūnas.
Kas per „radybos"?

Toliau skaitom:

„Brangūs draugai ir Modesto artimieji. Kadangi tėveliams labai sunkus metas ir jie nebeturi jėgų organizuoti atsisveikinimo su mūsų brangiu draugu, siūlau visiems draugams prisidėti ir deramai atsisveikinti su Modestu Žilioniu. Visi kas kiek gali, prašau prisidėti. Saskaitos nr: LT493920010076214331, gavėjas Algimantas Minalga, paskirtyje nurodykite „Auka Modestui“. Pasidalinkite įrašu su savo draugais!

Ir ne sielovadininkų, bet graikiškųjų psicho
logų „pagalbos linijų" telefono numeriai...

Ne tik Lietuvoj:

Avicii, top electronic dance music artist, found dead at 28

Hip-hop DJ Showtime, 32, killed in Memorial Day shooting in Melbourne

2018-06-22

Naujiena iš Prezidentūros:Mes, pavyzdžiui, turime labai aktyvių tinklaraštininkų grupę, kuri rūpinasi vien melagingų naujienų („Fake News“) demaskavimu.
Paklauskit, diurnalistai, mūsų Dalią - kas tie mūsų „troliai".

Rytas

Pradžioj „Lietuvos rytas" išvirto lrytu = „Manheteno rytu".
Dabar gi Beną Gudelį tekeičia Darius Gudelis, irgi biški amerikonas: 2005 m. rugpjūčio – gruodžio mėn. Yale universitete Amerikoje praėjo intensyvią mokymo programą – viešųjų procesų valdymas, lobizmas, vidinė ir išorinė komunikacija.
Visai kas kita man įdomu:

1. Turiu žinią, kad („Lietuvos ryto"
krepšinio) klubo skolos nuo 4,1 mln. sumažėjo iki 553 tūkst. eurų.

2. Ketvirtadienį klubo direktorius Darius Gudelis paskelbė, kad nuo kito sezono komanda vadinsis Vilniaus „Rytu“.
Dar vienoj vietoj Lietuvos vardą ištrynė...
2018-06-21

Rasos Piliakalny

Šiąnakt.
Įdomiausia, kad to Piliakalnio kaimo šalia Nemenčinės maniškė GPS nerado.
O kairėj matot japoną turistą/fotografą, taip jis pats prisistatė lietuviškai, kai paklausiau.

Kas uždraudė?


Putinas ar kas nors kitas?
Prieš porą dienų dar rodė...

Kad Rusija atsisakytų propagandos - sunku patikėt, tiesa?

Dalia Ir Drakonas

Ar apie tą Drakoną Dalia šneka?
Koks 
Drakoniukas...
ŠTAI KAIP SU 2009 METŲ EUROPOS SKOLŲ KRIZE KOVOJO EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETO IR FINANSINIO PROGRAMAVIMO KOMISARĖ DALIA:

„ ... Kai kurios moterys apie politiką svajoja nuo vaikystės. Tačiau aš nesu iš jų. Šio darbo ėmiausi jausdama pareigos jausmą. 2009 m. turėjome finansinę krizę. Tuo metu buvau Europos Sąjungos biudžeto ir finansų komisarė ir norėjau padėti savo šaliai susidoroti su krize“, – tikino D.Grybauskaitė.

Gal tuos vokiečių diurnalistus ir įtikino.

Manęs tai neįtikino.

Ta Europos 2009 metų krizė prasidėjo po 2007-2008 metų Pasaulinės krizės ir tęsėsi iki 2009-jų metų pabaigos.

O Mūsų Dalia mūsų Prezidente tapo 2009 metų gegužės mėnesį*:(

Vat mums ir komisarė...

* 2009 m. vasario 26 d. viešai paskelbė dalyvausianti 2009 metų gegužės mėnesį vyksiančiuose Lietuvos prezidento rinkimuose.[7]

Jau 2009-jų metų pradžioj „slides tepė":)
Diskusijų reikalas...

Demokratinės Šalys Nebetiki Demokratija


Va čia tai „numeris": vokietukų „Dalia Research" apklausų duomenimis, demokratinėmis vadinamų šalių piliečiai nebetiki demokratija.

Net 64% procentai apklaustųjų į klausimą „ar manote, kad jūsų valdžia veikia jūsų labui", atsakė „retai" arba „niekada".

Ir taip šneka tokių šalių kaip Austrija, Portugalija, Švedija bei Danija piliečiai.

Šitoji „Dalia" apklausė 125 000 žmonių 50-yje šalių ir, anot tos apklausos rezultatų, nedemokratinėmis vadinamų šalių piliečiai labiau patenkinti savo valdžia.

Demokratija/Timokratija...
Pinigų Valdžia.


Angliškai „Dalios" tyrimus išklojo „Reuters".
Rusiškai gi žydų - Izraelio - interneto svetainė.

2018-06-20

Visą Smetoną Nùgrienė


Tiesiog susimąsčiau kodėl, kalbos bankininkų nuomone, „grietinė" lietuviškesnė už „smetoną".

Pradėjo grobį grieti bei pačius vergti...

griẽti-ja (grẽja, -na), -jo (grė̃jo, gri̇̀nė, -nė)
1. tr. imti, griebti, čiupti, plėšti: Pradėjo grobį grieti bei pačius vergti S.Dauk.
2. tr. žvejoti: Griejù su tinklu žuvis vandenyje J.
3. tr. Kv semti nuo paviršiaus, graibyti: Motina griẽjo grietinę Dov. Kam grieji̇̀ nuo bliūdo taukus? Ktk.
4. tr. varyti, ginti: Iš padujų griejù visus iš trobos laukan, t. y. varau J. Aš griejù visas bobas šieno grėbti J. Su blakštu (pagaliu) griejaũ anuodu J. Griẽk aniedvi šalin nuo savęs J.
5. intr. sukti, skrieti, supti: Ana po tiesei griẽna, o aš po kairei [grienù] Prng.
 galùs griẽti merdėti: Miršta, galus greja, o daktaro neveža Šts.
apgriẽti tr.
1. apgraibyti, paviršių nusemti: Ar visą bliūdą apgriejai̇̃? Ktk.
2. plonai apkloti: Truputį šiaudais apgriniau bulbas Lkm.
3. apeiti, apsukti: Grietè apgriejaũ į skridinį didį šmotą, ieškodamas gyvolių J.
4. refl. atsikratyti nuo ko: Parejusi marti tuoj nuo visų apsigriẽjo Up.
atgriẽti
1. tr. atpratinti, atgrėsti: Marti uošvį nuo degtinės atgriẽjo Up.
2. intr. atkeršyti: Aš tau atàgriniau už karvę Ml. Aš jam nedovanosiu, atgriesiù už šitai Ign.
įgriẽti intr. įkirsti, įpilti, įdrožti: Kad įgriejaũ botagu per šonus arkliui, tai tas ėjo kap pamazgytas Rod.
išgriẽti tr. išvaryti, išginti: Pamotė podukrą pas svetimus išgriẽjo Up. Mano diedą seną išgrinei Prng.
nugriẽti, -ja (-na), -jo (nùgrinė, nùgrienė)
1. tr. nutverti, nučiupti: Ana (katė) nugries lopele nuo stalo ir nuneša Onutei valgyti TDrIV194(Prng).
2. tr. nusemti paviršių, nugriebti: Nùgrieniau plėnę nuo pieno Rš. Visą smetoną nùgrienė Ml. Nugriẽk pieną Dov.Nugriẽn' smetoną Dsn. Nùgriniau puodyneles OG366. Ar neduotum mums puodą pieno rūgšto, nors nugrieto? M.Valanč. Putas nu viršaus čystai nugriekiat S.Dauk.
3. intr. nueiti, nusukti, nuskrieti: Ai, nùgrinei jau velnias žino kur! Prng.
pagriẽti
1. tr. pagauti, sužvieti: [Vilktinis] ing save pagrieja žuvis visokės giminės DP379.
2. intr. pasukti, pakreipti: Kur pagriesi̇̀ – po tiesei ar po kairei? Dglš.
prisigriẽti prisitverti, prisigriebti: Anas viso prisigriẽjo, o mus grynus paliko Arm.
sugriẽti, -ja (-na), -jo (sùgrinė, sùgrienėtr.
1. sugriebti, sučiupti: Kur tu sùgrinei tiek pinigų? Lkm. Ką sugri̇̀nęs, ką sučiupęs, neša po pala susupęs Tvr.Nedaug sugrieni̇̀ (gauni, suimi, pelnai) Dglš.
2. sugauti, sužvieti: Sugriejo didę daugybę žuvų CI299. Te būt sugrieję, būt sužvejoję už margą lydekėlę JD278.
3. suvaryti, suginti: Ryto sugriẽsi visas bobas ir nurausi linus J.
4. refl. apsisukti, apsigręžti: Inejau ir susigri̇̀nęs vėl atgalio Prng.
užgriẽti
1. tr. užgriebti, sugriebti: O ubagėliai …, kurius jis užgriedavęs, turėdavęs iš savo krepšelių sukalėdotąją duonutę jam po kojų iškrėst BsV142.
2. tr., intr. užsiausti tinklu, sugauti: Užgriẽna bobos paklotè ir pagauna aukšlių Lkm. Karosėli geltonasis, kas tave užgriejo? KlvD223. Su tinklu užgriejo ans daug žuvių J. Visą svietą … ažugriejo aba ažuėmė didžiu tinklu SPI371. Užgriejo jie didę daugybę žuvų, o tinklas jų plyšo BPII272.
3. intr. užduoti, užkirsti: Jam kap ažugrinė kuokynėj Švnč. Ragino širvuką, kartais net rimbu per šlaunį užgriedamas rš.

Nėr vaizdų:(
Yr:)))

Kas, vis tik, visą smetoną nugrienė Lietuvoj?

Man regis, kad tie, kas pinigų procesą valdo, su savo parankinių čia, Lietuvoj, pagalba.

2018-06-19

Baltarusija aplenkė visą pasaulį


Vakar Aliaksandras Lukašenka
pasirašė Įsaką dėl skaitmeninės ekonomikos, ir Baltarusija tapo pirmąja pasaulio šalimi, kompleksiškai sureguliavusia „blockchain" verslus.

Bitkoinai Izraelyje


Izraelyje startuolis prašo leidimo mokėti atlyginimą darbuotojams bitkoinais

Izraelio aukštųjų technologijų kompanija Spot.IM, kurioje dirba apie 50 žmonių, valdanti to paties pavadinimo socialinę platformą, pasiūlė savo darbuotojams gauti atlyginimą ar jo dalį kriptovaliuta. Apie tai praneša Izraelio leidinys „Calcalist“.
Leidinio duomenimis, tam, kad kompanija galėtų atsiskaityti su darbuotojais bitkoinais, reikalingas vertybinių popierių žinybos leidimas, kuris, sprendžiant pagal viską, bus gautas artimiausiu metu.

Kai kurie apžvalgininkai mano, jog kompanija siekia sukurti precendentą, kad nebekiltų problemų bankuose gaunant-keičiant pinigus iš kriptovaliutos prekybos ar keitimo. Šiuo metu Izraelio bankai riboja tokių finansinių operacijų galimybę. Papildomai – žmonėms sutinkant mokamas kriptovaliuta atlyginimas automatiškai suponuoja jog tai pinigai.

Straipsnyje užsimenama, kad tokį žingsnį svarsto ir daugiau Izraelio įmonių.

Britai 2017-ais „išdavė grynuosius"

Birželio 19, 2018
Pernai 13.2 milijardų kartų britai mokėjo kortelėmis, o grynaisiais - tik 13.1 milijardų kartų.

Britai 2017-ais pirmąsyk kortelėmis mokėjo daugiau negu grynaisiais