2013-06-29

Bravo

brave (v.)
"to face with bravery," 1776, from French braver, from brave (see brave (adj.)).
 
brave (adj.) 
late 15c., from Middle French brave, "splendid, valiant," from Italian bravo "brave, bold," originally "wild, savage," possibly from Medieval Latin bravus "cutthroat, villain," from Latin pravus "crooked, depraved;" a less likely etymology being from Latin barbarus (see barbarous).
 
Patys, tai, žinoma, bailiai...

brave (n.) 
"North American Indian warrior," c.1600, from brave (adj.), and cf. bravo.
 
Na va, surado drąsuolius.
 
Šiaurės Amerikoj.
 
Indėnus, karius.
Бравый
франц. осанистый, видный, молодцоватый, красивый; путный, добрый, добротный; вообще хороший.

Rusai, matot, prancūzuose randa...

Бравость, бравота ж. о человеке молодечество, расторопность.

Бравурная ария, в опере, блестящая, мастерская, очень трудная, щегольская.

Бравада ж. неуместное молодечество, дерзкий, вызывающий поступок.

Бравировать чем, молодцевать презрительно, бахвально небречь; вообще, небрежно относиться, не обращать внимания, пренебрегать, презирать. Бравировать опасностью, презирать опасность.
  
×bravorìnis, -ė adj. (2); M skirtas degtinei gaminti: Bravorìnės bulvės Rdm.
.
×bravarìnis, adj. (2)
1. bravare naudojamas: Bravarìnė bačka gerai alų užlaiko Rm.
2. žr. bravorinis: Bravarìnės bulvės buvo didelės Skdv.
.
×brãvoras (l. browar, brus. бpoвap) sm. (3b); SD19, [K] spirito ar alaus darykla: Antanave nuo seno yr brãvoras Gs. Vešim bulves į brãvorą Vlkv.
.
×brãvaras sm. (3b) Pn žr. bravoras: Kitą kartą čia buvo brãvaras, liuob alų daryti Grg. Aš dvejus metus buvau prie bravaro Žem. ^ Prisilakęs smirda iš tolo kaip brãvaras Pbs.
.
brãvo interj. TrpŽ šauksmas, reiškiantis pagyrimą, susižavėjimą: Brãvo, gerai apskaldei ausis, jam seniai taip reikėjo! Pbs. O vis dėlto iš tavęs brãvo vyras! Krkl.

bravo
as an exclamation, "well done!," 1761, from Italian bravo, literally "brave" (see brave (adj.)). Earlier it was used as a noun meaning "desperado, hired killer" (1590s). Superlative form is bravissimo.

Солдатушки - бравы ребятушки!

2013-06-28

Biskūpas

 
shop (n.)
c.1300, perhaps from Old English scoppa "booth or shed for trade or work" (rare), related to scypen "cowshed," from Proto-Germanic *skoppan "small additional structure" (cf. Old High German scopf "building without walls, porch," German dialectal Scopf "porch, cart-shed, barn," German Schuppen "a shed"), from root *skupp-.
 
Skūpus būna skūpkėj skūpščikas.
 
Taip jau yr.
 
Dosnus būtų - nesukauptų kaupo, kaupiks.

bi-
word-forming element meaning "two, twice, double, doubly, once every two," etc., from Latin bi- "twice, double," from Old Latin dvi- (cognate with Sanskrit dvi-, Greek di-, Old English twi- "twice, double"), from PIE root *dwo- "two." Nativized from 16c. Occasionally bin- before vowels; this form originated in French, not Latin, and might be partly based on or influenced by Latin bini "twofold" (see binary).
 
Biskūpas, išeitų, dvigubai skūpus.
 
Biskup (łac. episcopus z gr. ἐπίσκοπος episkopos: nadzorca, opiekun) – w Kościołach chrześcijańskich duchowny o najwyższych święceniach.
 
výskupas 
Jei aš būčia kunigas, o tu výskūpas, aš prieš tavi klaupčiaus Jrb. Výskūpas praeitą metą buvo Ryme Pj. Výskūpas atvažiavo, vaikus dirmavojo Žv.
 
Kodėl mes jo biskūpu nevadinam - juk per lenkus jį gavom.
 
Bīskaps (latīņu: episcopus, grieķu: episkopos) - uzraugs.  
 
Lituus rankoj laiko.

Uzraugs

Tai jau taip.

Įstaigos kadangi jo yra dvi - bishop.

Grašis visur pagarboj - ir klebonijoj, ir karčemoj.
 
 
 Tokios tad šios blevyzgos - nepasakysi, kad linksmos...
 

Statistika ir dėsningumai

Įdedu kolegos iš gretimo (LTSR) Mokslų akademijos instituto (sovietmečio, kai toji akademija tokių institutų turėjo) laišką (dabar rašytą) - gal bus įdomu skaityt.

Apie statistiką ir dėsningumus:

Chimija i Žyznj skaičiau apie atranką (gal apie 1975 metus). Imami 200 visiškai vienodų megintuvėlių ir makaluojama maišyklėje, kol suduš. 
Ir tol, kol lieka vos keli.
Taigi, tasai (neatsimenu - berods Bronskis, garbės daktaras milijardierus iš KTU) pasakytų - liko patys atspariausi šioje atrankoje. 
Ir tas šulcas - prasiveržėme, nes buvome protingiausi.
Iš tikro - megintuvėliai buvo idealiai tokie patys. 
Juos išsaugojo atsitikinumas. 
T.y. - Šulcą ir Bronskį iškėlė atsitiktinumų žaismas, o jiems atrodo - kad tik gabumai net be išsilavinimo. 
Kol aš nesupratau šito, tol maigėmės Botanikos institute su atsparių dobilų  atranka.
 
Turi būti sudarytos tokios sąlygos, kad maksimaliai išryškėtų savybių skirtumai tarp atsparių ir ne.
O dabar atvirkščiai - sudaromos sąlygos, kad nesimatytų skirtumai tarp gabesnių ir bukaduonių ir mokyklose, ir universitetuose.
Ir tada - valdo jo didenybė atsitiktinumas.

Arba tie, kas šitą dėsningumą žino ir slepia.

 Nuorodos mano.

2013-06-27

Lietuva 2013-jų birželį

"Vyriausybė nieko nepadarė ir nesiruošia pradėti atnaujinančių derybų", - sakė Vyriausybės vadovas, Seime paklaustas, ar Vyriausybė vykdys Seimo valią.

Vyriausybė nutarė ignoruoti Seimo daugumos siūlymą Lietuvai pradėti derybas su Europos Komisija, kad būtų pratęstas draudimas užsienio šalių piliečiams įsigyti žemės ūkio paskirties žemę.

 Lietuvos Respublikos Konstitucija


(Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume)

2 straipsnis
Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

3 straipsnis
Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.
Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

4 straipsnis
Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.

5 straipsnis
Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas.
Valdžios galias riboja Konstitucija.
Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.


„Kai Seimas svarstė siūlymą pratęsti draudimą pirkti žemę, mes aiškiai pasakėme, kad parlamentarai politikuoja tuščiai, nes Vyriausybė nieko nedarys. Vis dėl to buvo pradėta diskusija, dalinti pažadai žmonėms. Dabar matome, kad premjero nuomonė vėl pasikeitė“, - stebėjosi Seimo narys liberalas Eugenijus Gentvilas.

Idėjos, pradėti naujas derybas, skeptikai jau seniai kalbėjo, kad politikai tik be reikalo klaidina žmones. Draudimas pirkti žemę užsieniečiams kartą jau buvo pratęstas, o norint jį tęsti dar kartą reikėtų keisti Lietuvos stojimo į Europos Sąjungos sutartį

Ką reikėtų keisti?

1 straipsnis
Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.


Iliustracija

Europos parlamento pirmininkas nebaigė (kokia gėda slėpti tiesą!) mokyklos, kaip ir KTU garbės daktaras.

Kam ji?

"Let me issue and control a nation's money and I care not who writes the laws."
Mayer Amschel Rothschild

Tvarką prižiūrėt, žinoma, reikia.

 Ir anksčiau reikėjo.

P.S. Iš kur šitokia bemokslio karjera dabar jau mūsų Europos Sąjungoje?

Vis tik - Europos Parlamento pirmininkas!

ךùlcas (vok. dial. Schulz, Schulze) sm. (1) KII172, K, NdŽ, KŽ; N istor. iš baudžiauninkų skiriamas kaimo seniūnas Prūsų Lietuvoje: Aš, kaip šùlcas, per kiemus ilgai jodinėdams, daug įsitėmijau, kaip daro mūs gaspadinės K.Donel.
The German word Schulz originates from the local official known as Dorf-Schulz(e), a local law enforcement officer like a police officer or magistrate.  It is roughly equivalent to the English family name Constable.

Ex Urbi...

P.P.S. Europarlamento konstebliui/seniūnui išsilavinimas nebūtinas - tam krašte juk ir taip mena, kas toks buvo šulcas, klauso jo ir nereikalauja diplomą parodyt kaip kokiam Vyktarui:)

Baltic Exodus

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė Europos Parlamente atidarė „Baltijos kelio“ alėją ir šiam istoriniam įvykiui paminėti skirtą memorialinę lentą.

Kartu su Lietuvos prezidente „Baltijos kelio“ alėją ir memorialinę lentą, skirtą šiam istoriniam įvykiui atminti, atidarė Europos Parlamento pirmininkas Martinas Schulzas, Latvijos ministras pirmininkas Valdis Dombrovskis, Europos Komisijos viceprezidentas Siimas Kallas, Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis.

Jei paspaudėt pele nuorodas, pamatėt - ekonomistai.

Jiems vadovauja (Europos parlamento pirmininkas!) neturintis aukštojo išsilavinimo.

Užtat kokią mokyklą baigė!

Oi, atsiprašau - nebaigė...

Tinka?

O tas aukštasis...

„Baltijos kelias yra unikalus žmonių vienybės, nepalaužiamos drąsos ir laisvės siekio simbolis. Į gyvą grandinę sustoję Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės visam pasauliui parodė, kad stipri valia ir vienybė gali nugalėti net karinę jėgą“, - sakė prezidentė.

Exodus.

Jei jau atsidarė kelias...

Baltijos kelias
buvo 1989-ais.

Prieš kelias dienas, per Jonines, iš jas namuos, Lietuvoj, šventusiųjų išgirdau, kad važiuot dirbt Jungtine vadinamon Karalystėn nebeverta, verčiau Skandinavijon.

O kodėl reikia išvažiuotES pirmininkaujančios šalies?

Ne mes pirmininkaujam.

O piramidės valdytojai.

2013-06-26

Seimas prie piramidės

Pajuodusi ir aptrupėjusi Seimo fontano purkštuvų piramidė penktadienį turėtų neatpažįstamai pasikeisti. Apgaubta lakštais, sprendžiant iš kompiuterinio vaizdo, ji taps panaši į miniatiūrinę Paryžiaus Luvro piramidę, kuriai paslaptingo įvaizdžio suteikė Dano Browno istorinė fikcija „Da Vinčio kodas“.

Ant keturių lakštais uždengtų piramidės sienų bus pavaizduoti Lietuvos žemėlapiai, atspindintys ... Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės imperiją nuo jūrų iki jūrų...

Kitas dalykas – kaip „masoniška“ piramidė atrodys gėlynu paversto fontano fone. Vilniaus savivaldybė, neturinti lėšų, fontanus prie Seimo ir Operos ir baleto rūmų užpylė žemėmis ir apsodino gėlėmis.

Jūroj - vandens daug, fontane - mažiau.

22. senuks 2013-06-26 19:22 IP: 84.15.191.15
idomu koks idiotas sumanė šitą provokaciją granite???

23. Google: Litavia 2013-06-26 19:23 IP: 84.15.187.41
žr. vaizdus

24. Piramidės papėdė 2013-06-26 19:28 IP: 84.15.187.41
Šiuolaikiniai užkariautojai mūsų galvose pastatė pinigų=skolų piramidę ir ją eksploatuoja. Piramidė prie Lietuvos Seimo - mūsų valdžios ir mūsų visų kvailumo simbolis. Google: piramidės papėdė

Piramidė - ne mūsų simbolis.Rubliški švedai

Buvo laikas, kai Lietuvos Respublikos premjeras Gediminas (ne šitas) iš TV ekrano aiškino žmonėms, kad neitų atsiimt į taupomąsias kasas (taip vadinosi sovietiniai plačiajai liaudžiai prieinami bankai), savo indėlių - pinigų esą, sakė, nesą tik piniginių ženklų.

Piniginių ženklų taip ir neatsirado, tik po 20 metų tuos svetimųjų "piniginius ženklus" savo premjeru patikėjusiems atidavėm, savo sąskaita.

Savo sąskaita, savais "piniginiais ženklais".

Atėję į tas sovietines taupkases supirkusių švedų bankus, švediškų rublių, litais vadinamų atsiimt.

Dabar gi plačioji liaudis plūstelėjo į švedišką banką vėl tų pačių "piniginių ženklų", o mūsų Lietuvos Respublikos premjeras elgiasi labai panašiai, kaip prieš du dešimtmečius.

Tik kad dabar švediškus avilius, kaip iš tokių pasakojimų galima suprast, rublinė meška vartyt bando.

Liaudis tai galvoja, kad šia seka judėdama iš jos galo link pradžios

Aukso gabalėlis -> auksinė moneta -> mažesnė auksinė moneta, bet užtai su Valdovo portretu -> paauksuota moneta -> nebepaauksuota, metalinė moneta -> nebemetalinis, popierinis pinigas -> e-pinigas (įrašas kompiuterio diske) -> ???

gauna "vertybę", kuria "padengta" dabartinė "vertybė".

Šitokia.

Pinigų valdytojai gi, atvirkščiai, savo dvigalvį gena priešinga kryptim, iš sekos pradžios į jos galą.

O ministras, kad ir pirmininkas - tėra tarnas, ir visiškai ne mūsų:

minister (n.)
c.1300, "one who acts upon the authority of another," from Old French menistre "servant, valet, member of a household staff, administrator, musician, minstrel" (12c.), from Latin minister (genitive ministri) "inferior, servant, priest's assistant" (in Medieval Latin, "priest"), from minus, minor "less," hence "subordinate," (see minus) + comparative suffix *-teros. Formed on model of magister. Meaning "priest" is attested in English from early 14c. Political sense of "high officer of the state" is attested from 1620s, from notion of "service to the crown."

Aiškiai pasakyta.

Lietuvos liaudis, beje, jau nebe į UK, o į Skandinaviją - tokios Joninių žinios iš migruojančių kaimynų.

Švedai gi yra pirmieji švabai.

Stengias švabyti šiuolaikiškai.

O mes kas?

Tai švediški rubliai, tai rubliški švedai.


2013-06-25

Egzaminas neišlaikytasFinansinių sandorių mokestis Europoje patvirtintas, prieš 5 mėnesius.

Prieš tai vyriausybės nesutarė dėl šio mokesčio įvedimo visoje ES ar euro zonoje, Lietuva gi finansinių sandorių mokestį stebės iš šalies.

Mokestis dar žinomas Tobino mokesčio vardu. Jis pavadintas ekonomisto, sukūrusio jį prieš 40 metų, garbei. Mokestis sudaro 0,1 proc. bet kokio akcijų ir obligacijų sandorio vertės, arba 0,01 proc. bet kokios finansinės išvestinės sutarties.

Nors Didžioji Britanija mokesčio neįsiveda, tačiau jį turės mokėti 11-os įsivedusių šalių investuotojai, prekiaujantys Londono akcijų biržoje.

O mokesčio neįsivedusių šalių investuotojai, prekiaujantys Londono akcijų biržoje, mokesčio mokėti neturės.

O Didžioji Britanija mokesčio neįsiveda.

Nuotraukoje ne investuotojas, nes jis prekiauja ne Londono akcijų biržoje ir ne akcijomis bei obligacijomis ar finansinėmis išvestinėmis.

Tokiems reikia įtaisyti stogą ir kasos aparatą, kad mokėtų PVM ir kitus mokesčius, ir ne po 0,1 ar 0,01 proc.

Sausio mėnesį šitaip.

Birželio gi mėnesį šitaip: bankai tikisi daugiau uždirbtikomisinių mokesčių, pinigus gi skolinti nežada.

Ir šitaip: vėplų apgultis prie bankų: egzaminas išlaikytas.

Vėplos - "elitinės pensininkų ir priešpensinio amžiaus naivuolių pajėgos", su išimtimis, suprantama.

Egzaminą laikė gerasis Swedbank; "yra tikėtina, jog ataka atėjo iš ten, iš kur vis dažniau ateina XXI amžiaus atakos – sena aptriušusi meška suprato, kad vartyti avilius nebeapsimoka, ir į kailį galima gauti, ir jėgos jau nebe tos. Dabar rudoji įjunko siuntinėti nykštukus-trolius, kenkiančius iš saugaus atstumo: tai internetas, tai bankai, tai energetika."

529. Kas kieno avilius varto? 2013-06-25 10:09 IP: 84.15.177.152
Egzaminas neišlaikytas: Liuksemburge (kurio užsienio skola dar 2010-ais buvo didesnė už jo BVP net 46 kartus!) posėdžiavę ES finansų ministrai taip ir nepasiekė bendros pozicijos dėl bankų gaivinimo ir pertvarkymo - diskusijos (taip taip, diskusijos, o ne sprendimo priėmimas) Taryboje atidėtos iki birželio 26 dienos. Google: ES finansų ministrai nepasiekė bendros pozicijos dėl bankų gaivinimo ir pertvarkymo. Dėl turtingojo Liuksemburgo užsienio skolos žr. Google: valstybės pagal užsienio skolą wiki. Ar nederėtų tam Liuksemburgui skelbt bankrotą? Kodėl jam reikia daryti išimtį? Ar todėl, kad ten ofšorinė šalis "Europos vidury"? O, autoriaus žodžiais, ruda meška užsienio skolos beveik neturi. Tai kas kieno avilius varto?

530. G8 ir Potiomkino derevnios Jungtinėj Karalystėj 2013-06-25 10:17 IP: 84.15.177.152
Kam Šiaurės Airijoj (United Kingdom, tsakant!) prieš G8 prireikė Potiomkino derevnias organizuot? Gal Putinui norėta parodyt, kaip klesti Grašių Britanija? Google: Potiomkin in UK. Google: Grašių Britanija

Kaip negražu...

Egzaminas neišlaikytas.

2013-06-24

Lytis

Joninėmis Rasas mums lituus tebelaikantys rankoj pakeitė.

Lytėjimas.

Lytis.

Lytis yra daiktavardis, kilęs nuo veiksmažodžio lieti („daryti ką iš sulydytos masės, formuoti“).

Gal ir lieti...


Baculus - baculum, baculus, lituus.

baculus

Definition of BACULUS
: a staff esp. one that is symbolic of authority (as the pastoral staff of a bishop)
Origin of BACULUS
LL; akin to L baculum staff

Stabas.

Baculus Cantoralis.

The word baculum originally meant "stick" or "staff" in Latin.

The baculum (also penis bone, penile bone or os penis) is a bone found in the penis of most placental mammals. It is absent in humans, but present in other primates, such as the gorilla and chimpanzee. The bone aids sexual intercourse by maintaining sufficient stiffness during sexual penetration. The female equivalent is the os clitoridis – a bone in the clitoris.

The existence of the baculum is unlikely to escape the notice of pastoralist and hunter-gatherer cultures.


Pastor
alism...

The raccoon baculum is sometimes worn as a charm for luck or fertility.

Baculus.

Lituus.

The evolutionary biologist Richard Dawkins speculated in 2006 that the loss of the bone in humans, when it is present in our nearest related species the chimpanzee, is a result of sexual selection by females looking for honest signals of good health in prospective mates.

Spekuliantas!

В фольклоре распространено поверье о том, что подобную кость можно использовать как амулет для удачи и потенции. Кроме того, существует точка зрения, что Ева была создана не из ребра Адама, а именно из бакулюма. Поэтому эта кость отсутствует у человека.

Va.

lìtintis, -inasi, -inosi artintis, gretintis: Lìtinkis, berneli [prie mergelių], kap laputė prie margų paukštelių Nč.

Lytys
dvi.