2013-06-28

Biskūpas

 
shop (n.)
c.1300, perhaps from Old English scoppa "booth or shed for trade or work" (rare), related to scypen "cowshed," from Proto-Germanic *skoppan "small additional structure" (cf. Old High German scopf "building without walls, porch," German dialectal Scopf "porch, cart-shed, barn," German Schuppen "a shed"), from root *skupp-.
 
Skūpus būna skūpkėj skūpščikas.
 
Taip jau yr.
 
Dosnus būtų - nesukauptų kaupo, kaupiks.

bi-
word-forming element meaning "two, twice, double, doubly, once every two," etc., from Latin bi- "twice, double," from Old Latin dvi- (cognate with Sanskrit dvi-, Greek di-, Old English twi- "twice, double"), from PIE root *dwo- "two." Nativized from 16c. Occasionally bin- before vowels; this form originated in French, not Latin, and might be partly based on or influenced by Latin bini "twofold" (see binary).
 
Biskūpas, išeitų, dvigubai skūpus.
 
Biskup (łac. episcopus z gr. ἐπίσκοπος episkopos: nadzorca, opiekun) – w Kościołach chrześcijańskich duchowny o najwyższych święceniach.
 
výskupas 
Jei aš būčia kunigas, o tu výskūpas, aš prieš tavi klaupčiaus Jrb. Výskūpas praeitą metą buvo Ryme Pj. Výskūpas atvažiavo, vaikus dirmavojo Žv.
 
Kodėl mes jo biskūpu nevadinam - juk per lenkus jį gavom.
 
Bīskaps (latīņu: episcopus, grieķu: episkopos) - uzraugs.  
 
Lituus rankoj laiko.

Uzraugs

Tai jau taip.

Įstaigos kadangi jo yra dvi - bishop.

Grašis visur pagarboj - ir klebonijoj, ir karčemoj.
 
 
 Tokios tad šios blevyzgos - nepasakysi, kad linksmos...
 

Komentarų nėra: