2014-01-18

Kristijonai

Kristijonas Donelaitis.

Kas ginčysis, kad krikščionis!

Krikštijonas.

Kodėl?

Christian (n., adj.) 
16c., forms replacing earlier Christen, from Old English cristen (noun and adjective), from a West Germanic borrowing of Church Latin christianus, from Ecclesiastical Greek christianos, from Christos (see Christ). First used in Antioch, according to Acts xi:25-26. Christian Science as the name of a religious sect is from 1863.
Χριστιανός.
 

χριστιανός


χριστ (christ, Christ) +‎ -ιανός (-ianós, descriptive form)

Ar ne iš istorinės jonizacijos tasai descriptive-ιανός?

Praėjusį sekmadienį Klasikos radijo mišių iš Arkikatedros transliacijoje moteris skaitė Biblija: Jėzus pats prašęs Jono Krikštytojo jį pakrikštyti, idant viskas būtų kaip pridera.

Galima spėt, kad krikštas buvęs ir anksčiau.

Ypač turint omeny, kad ir Jonas Krikštytojas vandeniu krikštijo, ne kaip kitaip, o ir kristijonų buožinyčios popiežius pontifiku vadinas, o ne kitaip.

Gal melduos kadais meldėmės, vandenų paukščiams aplinkui krykščiant...

Kodėl gi tąsyk ir dabar krikščionimis vadinamės?

Christianus.

Christian.

Ką tik egzaminą gerai išlaikė šaunus studentas iš Vokietijos, vardu Christian.

Христианин.

Vakarai ir Rytai.

Kas vidury?

Kristijonas.

Krĭstiti.

Apsikristijom, turim zakristiją su zakristijonu, esam kaip visi.

Stengiamės tokiais būt, nekrykštaut.

Tikim, kad iki Kristijono dainių nebūta, o knygą mums skolintas kunigas davė.

Kŭniga.

Pulkim ant kelių!

Bukvaliai!

Lietuvos kristijonai...

Taip, taip.

http://donelaitis.vdu.lt/Sv_Rastas/26.htm

Jonizacija


katijònas [gr. kata — žemyn + iōn — einantis], teigiamojo krūvio jonas.

Jei jau iōn — einantis, galėtum pamanyti, kad katijonas - kataliku patampantis.

Bet ne.

Jonizacija – fizinis procesas, kurio metu atomas arba molekulė paverčiama jonu, keičiant santykį tarp protonų ir elektronų skaičių.

Katijonas, arba jonas su teigiamu krūviu, gaunamas, kai atomo ar molekulės elektronas įgyja pakankamai energijos iš išorinio šaltinio, kad galėtų ištrūkti iš branduolio krūvio veikimo zonos. Šis procesas vadinamas teigiama jonizacija, o reikalingas energijos kiekis – jonizacijos energija.

Anijonas, arba neigiamas jonas, gaunamas, kai laisvasis elektronas susiduria su atomu ar molekule ir sulaikomas atomo elektrostatiniame lauke, tuo pačiu
išsiskiriant energijai. Tai vadinama neigiama jonizacija.

Jonas - katijonas arba anijonas.

Kad jį aną!

Kas čia?

God of beginnings and passages.

ιόν < αρχαία ελληνική ἰόν ουδέτερο της μετοχής ἰών του ρήματος εἶμι

:(

:)

Kokie virusai?

Vyrai gal?

Kur tie senobiniai Jonai?

Paieškokim.

The word "Yona" in the Pali language, and the analogues "Yavana" in Sanskrit, Malayalam, Marathi, Kannada, Telugu and Tamil; and "Jôbon" in Bengali, are words used in ancient India to designate Greek speakers. "Yona" and "Yavana" are both transliterations of the Greek word for "Ionians" (Homeric Greek: Iaones, Ancient Greek: *Iawones), who were probably the first Greeks to be known in the East.

The Yavanas are mentioned in the Buddhist discourse of the Middle Length Sayings, in which the Buddha mentions to the Brahman Assalayana the existence of the Kamboja and Yavana people who have only two castes, master or slave.

Master - anijonas, o slave - katijonas:)

Pulkim ant kelių!

Yona...

This usage was shared by many of the countries east of Greece, from the Mediterranean to India:

Indian references

In Indian sources, the usage of the words "Yona", "Yauna", "Yonaka", "Yavana" or "Javana" etc. appears repeatedly, and particularly in relation to the Greek kingdoms which neighboured or sometimes occupied the Indian north-western territories (which is now Afghanistan or part of Pakistan) over a period of several centuries from the 4th century BC to the 1st century AD, such as the Seleucid Empire, the Greco-Bactrian kingdom and the Indo-Greek kingdom. The Yavanas are mentioned in detail in Sangam literature epics such as Paṭṭiṉappālai, describing their brisk trade with the Cholas in Tamilakam.
After Alexander's invasion, the Greek settlements had existed in eastern parts of Achaemenid empire, north-west of India, as neighbors to the Iranian Kambojas. The references to the Yonas in the early Buddhist texts may be related to the same.

The mention of "Alexandria, the city of the Yonas" in the Mahavamsa, Chapter 29 (4th century CE).The "Yona" Greek king of India Menander (160–135 BCE). Inscription in Greek: "BASILEŌS SOTĒROS MENANDROU", lit. "of Saviour King Menander".

According to Greek mythology, Ion (/ˈ.ɒn/; Ancient Greek: Ἴων, gen.: Ἴωνος; Modern Greek: Ίωνας της Ελίκης Ionas tis Elikis) was the illegitimate child of Creüsa, daughter of Erechtheus and wife of Xuthus.

Jonėnai (gr. Ἴωνες, Íōnes, vns. Ἴων, Íōn) buvo viena iš trijų genčių, į kurias buvo pasidalinę senovės graikai....

Trakiją kolonizavo iš jonėnų kilę kolonistai, o Marselį įkūrė iš Fokėjos Jonijoje atvykę jonėnai.

Jaunėnai?

Mes irgi jonizuoti - štai koks Trakų herbas!

2014-01-17

Kristijanija

1971 metais grupelė žmonių apsigyveno apleistose kareivinėse. Tuo metu Kopenhagoje kilo nekilnojamojo turto kainos, gatvės vis labiau duso nuo transporto kamščių, o šie žmonės troško žalumos ir svajojo apie žaidimų aikštelę savo vaikams.

Kai Danijos valdžia pastebėjo „kolonistus“, saloje jų buvo jau keli šimtai, kurie palikti šios salos nesiruošė. Policija daug kartų bandė išvaryti žmones iš zonos, bet nesėkmingai.

Valdžios ketinimams „susidoroti“ su naujaisiais salos gyventojais trukdė ne tik aukšta tvora ir mūrai, kadaise saugoję karinius objektus aplink Amo salą, bet ir Kopenhagos gyventojai bei daugybė užsieniečių, kurie patys stojo ginti „laisvojo miesto“.

 Fristaden Christiania – miestas mieste. Iš pirmo žvilgsnio gal kažkuo primena mūsų Užupio respubliką, tačiau skirtumų per daug, kad būtų galima lyginti. Didžiąją dalį jo gyventojų sudaro menininkai, amatininkai, muzikantai, hipiai, svajotojai, klajotojai po pasaulį, laisvo mąstymo žmonės, kurie nusivylę dabartine vartotojiška visuomene ir norintys susikurti sau alternatyvią gyvenamąją vietą. Todėl atmosfera ten ir keista, kartais netgi bauginanti, bet tuo pačiu ir labai įdomi. Kristijanijos gyventojai savęs nelaiko Kopenhagos gyventojais, jie save vadina kristijanitais. Jų šiuo metu yra apie 850. Dauguma namų, sklypų ar pastatų ten saviti meno kūriniai su įvairiais apipavidalinimais, paveikslais išmargintom sienom. Didžioji bendruomenės dalis labai aktyviai reiškiasi socialinėse akcijose – muzika, piešiniais, eisenomis, parodomis ar kitokiais būdais stengdamasi atkreipti visuomenės dėmesį į šių laikų pasaulio problemas. Skirtingai nuo valdžios bandomos prilipdyti etiketės, kad Kristijanija tai „supuvęs kvartalas, kuriame klesti nusikalstamumas, narkotikai ir smurtas“, jie save laiko “į ekologiją orientuotu miestu, paremtu kuklia ekonomika ir plačia savivalda”.

Kristijanija turi savas taisykles („įstatymus“):
 • NE smurtui ir NE ginklams
 • NE sunkiesiems narkotikams (”žolė” čia visiškai toleruojama, iki 2004 metų buvo legali, tačiau net ir uždraudus, „Pusher street“ gatvėje vis dar galima pamatyti prekystalių su marihuana ar hašišu)
 • NE prekybai nekilnojamu turtu (žmonės čia nelegaliai įsikūrę „okupuotuose“ senuose pastatuose arba pasistatę būstus savo rankomis)
 • NE automobiliams (Kristijanijoje jų beveik nėra, išimtis taikoma tik prekes išvežiojančioms mašinoms, kurių nėra daug)
Visa kita sprendžiama tiesioginės demokratijos principu, t. y. visuotiniais susirinkimais.

Įdomu prisiminti.Zakristijonas

Zakristijonas (lot. Sacrista) - krikščioniškos bendruomenės (bažnyčios) tarnautojas, pagalbininkas liturginėse apeigose, krikščioniškoje bendruomenėje; bažnyčios „ūkvedys“, prižiūrėtojas. 

  

Zakrystian (od słowa zakrystia), to najczęściej człowiek świecki, wykonujący prace w kościele i wokół kościoła, sprawujący nadzór nad zakrystią.

A sacristan is an officer charged with care of the sacristy, the church, and their contents.

In the Old Testament, the office and duties of the sacristan are assigned to the Levites. 1 Chronicles 23-26 describes how David assigned them duties such as temple doorkeppers, guardians, singers and musicians.

 Yra sugodę kaip zakristijonas su ponu Dievu.

Krugman’as vertina Bitcoin


Economist Paul Krugman described the run on the shadow banking system as the "core of what happened" to cause the crisis.

Šitoks tat ekonomikos skaidrumas.

Mus apipavidalina va šitaip:


šneka piramidės viršūnėj?

Well, you should read Charlie Stross:
BitCoin looks like it was designed as a weapon intended to damage central banking and money issuing banks, with a Libertarian political agenda in mind—to damage states ability to collect tax and monitor their citizens financial transactions.
Go read the whole thing.

Kaip baisu!

Bankai nebegalės pardavinėti riestainių skyles, o žmonės patys galės spręsti, kam skirti savo pastangas!

Šiandien:

US Government Announces it Will Sell $25m Worth of Silk Road Bitcoins.

Beje, Krugman’ą paskaityt gal ir verta, neišsigąstant antraštės:

So let’s talk both about whether BitCoin is a bubble and whether it’s a good thing — in part to make sure that we don’t confuse these questions with each other.
2014-01-16

Tijūnas tėvelis

Tijūnas greitas, nepavys ir raitas.

tijūnas

 

tijūnas istor.
1. Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės valsčiaus valdytojas - kunigaikščio vietininkas.
2. dvaro prievaizdas.

Ad  ministratorius.


Tijūnas (lenk. ciwun, lot. tivunus) – vienas aukščiausių Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos žemietijų valdžios pareigūnų.

Pareigybė atsirado XIV a. Iš pradžių tijūnas buvo Didžiojo kunigaikščio, vėliau ir karaliaus valdų vyriausiasis valdytojas. Tokių valdų Lietuvoje buvo 12, Žemaitijoje – 14. Vėliau, kai karaliaus dvarų Lietuvoje sumažėjo, tijūno funkcijos buvo praplėstos. XVIII a. liko tik Vilniaus tijūnas ir Trakų tijūnas, kuriuos rinkdavo žemietijos seimelis, o išrinktą pareigūną tvirtindavo karalius. Žemaitijoje liko 12 tijūnų, kuriuos skirdavo karalius.

Nors pareigos žemietijų pareigybių hierarchijoje buvo ir auščiausios, bet dažniausiai tai buvo simbolinės, garbės pareigos. Vienintelė išlikusi tijūno kompetencija buvo žemietijų seimelių sušaukimas.

Žemaitijoje, kur buvo tik vienas pakamaris, tijūnas turėjo ir ribotas teismo funkcijas.

Ciwun.

Bailiff in English.

bailiff back translations:
 • ballivus
 • procurator
 • tivunus
 • vlodarius

tivūnas

tivū̃nas. = tėvūnas.

1 tėvū̃nas sm. (2) NdŽ, KŽ
1. V.Kudir, G116, BS145, NdŽ, FrnW, MLTEIII544 tėvonijos savininkas, valdytojas: Kunegaikščiai mažais reikalais terūpinos, didžiūsius paliekta sueimui, pakol tėvūnai tenai susirinkę jus neparveizės S.Dauk. Žemaičiūse buvo dvyleka tėvūnų M.Valanč. Dabar ten Mindaugo tėvūnas Gražutis sėdi V.Krėv. Jų tėvūnas buožėmis skaldė kryžiuočių makaules A.Vien.
2. Š, NdŽ prievaizdas, tijūnas, vaitas: Dvaro vyresnysis valdininkas buvo tėvūnas A.Janul.
3. M, KŽ kariuomenės vadas, vaivada.

 Toks va tatai tėvūnas!

O pabandykit rast lotynišką tivunus!

Yra tokia lietuviška "nesąmonė", ir net labai yra,vadinasi tėvūnas, tijūnas, (lenk. ciwun, lot. tivunus) – vienas aukščiausių Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir...

tijū̃nas (brus. цiвyн<germ. islandų thjonn) sm. (2) J, tijū́nas (1)
1. Q565, SD400, CI81, Sut, I, N, BS145, [K], M, J, Rtr, DŽ, NdŽ, FrnW, K istor. tarnas; prižiūrėtojas: Tada regėjo Jozefas juos ir Benjamin bylojo savam tijūnui: – Parvesk šius vyrus namopei, pamušk ir pagatavyk, nesa anys ant pietumis su manimi valgys Bb1Moz43,16. Ir byloja savam tijūnui BB1Moz43,16. Žmogus nekuris didžturis buvo, kuris turėjo tijū̃ną, ir tas buvo jamp apraišytas DP305. Bet ką gi vienok turi daryt tasai mizernas tijū̃nas, idant išvengtų teip baisaus sūdo DP307.
2. MLTEIII546, LTEXI303 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valsčiaus, apskrities valdytojas – kunigaikščio vietininkas: Žemaičių bajorams buvo suteikta teisė rinkti Žemaitijos seniūną ir apskričių valdytojus (tijūnus), kuriuos didysis kunigaikštis tik tvirtins rš. Pagal I statuto didžiojo kunigaikščio dvarų valstiečių bylas sprendė tijūno teismas MLTEIII528.
3. Ar, Vl, Grš, Eiš, Ut dvaro paskirtas baudžiauninkų prievaizdas, prižiūrėtojas, vaitas: Tijūno pareiga buvo žiūrėti, kas kasdien gaunama ir išleidžiama, sekti, kad nekiltų gaisras, kad neįsibrautų vagys, kad valstiečiai gerai dirbtų rš. Tijū̃nas mušdavo žmones, kai buvo dvarysta Pl. Atjojo tijū́nas raitas ir kiekvienam su bizūnu par pečius Krt. Tai liepęs [klebonas] savo tiem tijū̃nam atadaryt vartus ir pasakęs, kad paleiskit šituos gyvulius (baudžiauninkus) LKT302 (Sv). Tas tijūnas dėl pono buvo labai geras BsMtII116(Prnv). Eit apveizėti gyvolių kamisorius, urėdas, tijū̃nas… ir nė vienas nemato, kad briedis yra kerčio[je] PP13. Kad aš ejau par dvarą, susitikau tijūną. Aš tijū̃nui – labą dieną, manei tijū̃nas – kuoką JD659. Tijūnas – perkūnas, urėdas – šėtonas, ir patsai ponulis – tas pats velnias Ns1375. Kas tave sugavo, sūnelaiti mano? – Tas tijūnas atėjūnas apsisuko su bizūnu, dėdelaiti mano! LLDI227. Viens brolelis urėdu, o antrasis tijūnu LTR(Plt). Ateina urėdas ir paskui tijūnas, – Dominyko nabagėlio dreba visas kūnas A.Strazd. ^ Vaitas – pasaitas, tijū̃nas – kabelis, pats ponas – paršelis (juok.) Sug. Tijūnas greitas, nepavys ir raitas LTsV170(Zr). Tijūnas – pono akis ir ausis Vaižg. senovės kaimo vyresnysis: Ir tijū̃no vaikai ganė – visi dirbo Drsk.

Tijū̃nas mušdavo žmones, kai buvo dvarysta.

Kunigysta.

Thjonn.

Derived from Gothic 𐌸𐌹𐌿𐍃 (þius, servant), whence also Old English þeowen.

Noun

þjónn m
 1. servant
 2. waiter

𐌸𐌹𐌿𐍃

From Proto-Germanic *þewaz.

Kas gi tas senobinių germanų, kur mum kunigą skolino, tewaz/*þewaz?

*þewaz m
 1. slave, servant

Ir þewāną - ne tėvynė ir ne tėviškė:

*þewāną
 1. to enslave, to subject

 O, tie senovės germanai!

father (n.) 
Old English fæder "father, male ancestor," from Proto-Germanic *fader (cf. Old Saxon fadar, Old Frisian feder, Dutch vader, Old Norse faðir, Old High German fater, German vater), from PIE *pəter (cf. Sanskrit pitar-, Greek pater, Latin pater, Old Persian pita, Old Irish athir "father"), presumably from baby-speak sound like pa.

Sūnų ir dukrą dar pripažįsta, o tėvą - vergijon ant senatvės išgrūdo; vietoj jo poteriaujantį paterį/pastorių pasiėmė.

 

Tai bent pasaka!

Labai šiuolaikinė!

Tai liepęs [klebonas] savo tiem tijū̃nam atadaryt vartus ir pasakęs, kad paleiskit šituos gyvulius (baudžiauninkus).


Baudžiavą ir dvarus vis tie patys - kaip besuksi - germanai mums įtaisė.

Ar kažkas kitas, už jų pasislėpęs?

Pagal I statuto didžiojo kunigaikščio dvarų valstiečių bylas sprendė tijūno teismas. 

Vaitas - pasaitas, tijūnas - kabelis, pats ponas paršelis, ponia - kalytė, o pasekėja - varlytė.

Tijūnas Geišė sodybvietėje stojo šalia Severiutės ir Mykoliuko
Į(si)vedimas ir skolinimas(is)

Ką tik „Klasikos“ radijo bangomis Lietuvos finansų ministras Šadžius pranešė, kad, Lietuvai apsisprendus įsivesti eurą, tarptautinės rinkos sureagavo išsyk: jos nupirko Lietuvos obligacijų mums nematytai žemomis palūkanomis.

Bet, įtariu, ne neigiamomis, t.y., neneigiamomis, ir, netgi drįstu manyti, teigiamomis.

Čia jau toks išvirkščias pozityvumas - teigiamos, bet ne mums:(

O pigesnis skolinimasis - pagrindinis euro privalumas, sakė mūsų ministras, (pinigų bažnyčios) kunigo tarnas.

O kodėl skolinimasis, o ne skolinimas?

Pafinansuotume savo litoobligacijomis Lietuvos banką, o tasai visiems visiems paskolintų tautinių litų!

Ne ne, tai - tautiškumas, nacionalizmas.

Europa - tarptautiška!

Skolina eurų valdytojai, litų gi eurais dengėjai tik stebi paradoksus.

Yra kuo stebėtis.

Yra

Jei Europos Sąjungos Taryba nuspręstų leisti Lietuvai 2015 m. įsivesti eurą...

Ooo...

Gal lįstume lauk iš dėžės?

O kodėl tada, 2007-tais, neleidot?

Leiskit, leiskit!

Į(si)vedimas.

P.S. Įsivaizduojat, kaip sureagavo tarptautinės rinkos, Lietuvai apsisprendus įsivesti eurą: - tik 3.375% dešimčiai metų!


2014-01-15

Troika II

Čia - smulkmenos.

Europos Komisija - kreditorius!


Turi komisarai pinigo!

O Troika II - Europos Komisija, Tarptautinis valiutos fondas (TVF) ir Europos centrinis bankas (ECB).

Troika.

Neverskit prancūziško triche su Gūglės vertėju.

Vulgar BulgarBulgaria (n.)
Medieval Latin, from Bulgari "Bulgarians," perhaps literally "the men from the Bolg," the River Volga, upon whose banks they lived until 6c. But the people's name for themselves in Old Bulgarian was Blugarinu, according to OED, which suggests a different origin. In other sources [e.g. Room], the name is said to be ultimately from Turkic bulga "mixed", in reference to the nature of this people of Turko-Finnish extraction but Slavic language.

Jei jau Volga, tai vulgarai.

The etymology of the name Bulgar is not fully understood; there are claims that it derived from the Turkic verb bulğa ("to mix", "shake, "stir") and its derivative bulgak ("revolt", "disorder") by some authorities.

Atila, mūsiškiai, Romos imperijos griuvimas, po kurio tautų arenoj ir pasirodė slavai - tikrai nemenkas "revolt", "disorder".

Ir tikrai tada bulga-"mixed" liaudis pasirodė.

Gal ir pasibastė toji laisvėn ištrūkusi bulga.

Kaip dūmė į Ponto stepę, Pontic steppe region around 650 AD, kad karingiesiems gotams nabagams tik gabalėlis Krymo teliko; teko jiems susispausti.

O po pusantro šimtmečio, 800 AD, persigalvojo ir atėjo ten, kur ligi šiol tebegyvena:

Žiū - ir lietuviai prie Baltijos 200 metų anksčiau, negu jų vardas bus paminėtas, jau gyvena - gaila, bet kaganato

neįkūrę; turkai tiurkai gal kad nedaėjo (t.y. neatėjo, nepriėjo).

Gintaro Kelio pradžioj gyvena.

Mat juos turkai, tuos tiurkus!

O vat bulgarai vulgarai....

Tiesiog Vasilijaus ir Bazilijaus istorija!

Graikiška B ir lotyniška V.

vulgar (adj.)
late 14c., "common, ordinary," from Latin vulgaris "of or pertaining to the common people, common, vulgar," from vulgus "the common people, multitude, crowd, throng," from PIE root *wel- "to crowd, throng" (cf. Sanskrit vargah "division, group," Greek eilein "to press, throng," Middle Breton gwal'ch "abundance," Welsh gwala "sufficiency, enough"). Meaning "coarse, low, ill-bred" is first recorded 1640s, probably from earlier use (with reference to people) with meaning "belonging to the ordinary class" (1530).

vulgarity
(n.)
1570s, "the common people," from Late Latin vulgaritas "the multitude," from vulgaris (see vulgar).

Jei tikrai iš vergijos po Romos griuvimo ištrūko, tai tikrai - ne aukštuomenė.

Vulgar Bulgar.

Revolution Is My Name.

2014-01-14

Katalikai ir stačiatikiai


catholic (adj.)
mid-14c., "of the doctrines of the ancient Church," literally "universally accepted," from French catholique, from Church Latin catholicus "universal, general," from Greek katholikos, from phrase kath' holou "on the whole, in general," from kata "about" + genitive of holos "whole" (see safe (adj.)). Applied to the Church in Rome c.1554, after the Reformation began. General sense of "of interest to all, universal" is from 1550s.

 καθολικός


From κατά (kata, for the purpose of, according to) + ὅλος (holos, whole).
 

κατά

 

  Ancient Greek

 
Of Proto-Indo-European origin. Cognate with Hittite [script?] (katta, down from, at, with, under)[script?] and perhaps Old Welsh cant (with).
 

Preposition

κατά (kata) (+ genitive)
 1. downwards, down from
 2. into
 3. against
κατά (kata) (+ accusative)
 1. downwards
 2. along, through, in
 3. towards
 4. during
 5. for, for the purpose of
 6. according to, in conformity with
downwards...

Pulkim ant kelių?

catarrh (n.) 
late 14c., from Medieval Latin catarrus, from Late Latin catarrhus, from Greek katarrhous "a catarrh, a head cold," literally "a flowing down," earlier kata rrhoos, ultimately from kata- "down" ...
catalectic (adj.)
1580s, "wanting a syllable in the last foot," from Late Latin catalecticus, from Greek katalektikos "leaving off," from kata- "down"...
 
cation (n.)
1834, from Greek kation "going down," neuter present participle of katienai "to go down," from kata "down" ...

catatonia (n.)
1888, from medical Latin catatonia; replacing katatonia (1880s), which was formed directly from Greek kata- "down" ...

catastrophe (n.) 
1530s, "reversal of what is expected" (especially a fatal turning point in a drama), from Latin catastropha, from Greek katastrophe "an overturning; a sudden end," from katastrephein "to overturn, turn down, trample on; to come to an end," from kata "down" ...
 
catalysis (n.) 
1650s, "dissolution," from Latinized form of Greek katalysis "dissolution, a dissolving" (of governments, military units, etc.), from katalyein "to dissolve," from kata- "down" (or "completely")...

 
catabolism (n.) 
1876, katabolism, "destructive metabolism," from Greek katabole "a throwing down" (also "a foundation"), from kataballein "to throw down," from kata- "down"...
 
cataplexy (n.) 
"the state of an animal when it is feigning death," 1883, from German kataplexie, from Greek kataplexis "stupefaction, amazement, consternation," from kataplessein "to strike down" (with fear, etc.), from kata- "down"...
 
catalepsy (n.)
late 14c., cathalempsia, from Medieval Latin catalepsia, from Late Latin catalepsis, from Greek katalepsis "a seizure, a seizing upon, a taking possession," from kataleptos "seized," from katalambanein "to seize upon," from kata- "down"...
 
cataclysm (n.)
1630s, from French cataclysme (16c.), from Latin cataclysmos or directly from Greek kataklysmos "deluge, flood, inundation," from kataklyzein "to deluge," from kata "down" ...
.................................................................................................................................................
 

Don't let me down!

cata- 
word-forming element from Latinized form of Greek kata-, before vowels kat-, from kata "down from, down to." Its principal sense is "down," but occasionally it has senses of "against" (catapult)or "wrongly" (catachresis).

...

catachresis (n.) 
1580s, from Latin catachresis, from Greek katakhresis "misuse" (of a word), from katakhresthai "to misuse," from kata- "down"...

catechesis (n.) 
from Greek katekhesis "instruction by word of mouth," from katekhein "to instruct orally," originally "to resound" (with sense evolution via "to sound (something) in someone's ear; to teach by word of mouth." From kata- "down"...
cathedral (n.) 
1580s, "church of a bishop," from phrase cathedral church (c.1300), partially translating Late Latin ecclesia cathedralis "church of a bishop's seat," from Latin cathedra "an easy chair (principally used by ladies)," also metonymically, e.g. cathedrae molles "luxurious women;" also "a professor's chair;" from Greek kathedra "seat, bench," from kata "down"...

catholic (adj.) 
mid-14c., "of the doctrines of the ancient Church," literally "universally accepted," from French catholique, from Church Latin catholicus "universal, general," from Greek katholikos, from phrase kath' holou "on the whole, in general," from kata "down" "about" + genitive of holos "whole"...

 But...


 orthodox (adj.)

mid-15c., of opinions, faith, from Late Latin orthodoxus, from Greek orthodoxos "having the right opinion," from orthos "right, true, straight" (see ortho-) + doxa "opinion, praise," from dokein "to seem," from PIE root *dek- "to take, accept" (see decent). As the name of the Eastern Church, first recorded in English 1772; in reference to a branch of Judaism, first recorded 1853.

ὀρθός (orthosm, ὀρθή f, ὀρθόν n; first/second declension
 1. straight, upright, erect
 2. straight forward, in a straight line
 3. unharmed, safe
 4. prosperous
 5. attentive, expecting
 6. right, just, righteous, upright
 7. true, genuine, exact
 8. decent
 9. (geometry) right angle
 10. (grammar) nominative

  ορθόδοξος

 

Parmazonai

Kam masonai, o kam ...

Einam va bank! ... t.y., į banką:)

Konsultacijų bankas


parmazonas; bedievis, nenaudėlis


Ar vartotinas žodis „parmazonas“?


     Tai nevartotina svetimybė, plg. lenk. farmazon (žr. „Lietuvių kalbos žodyną“, t. 9, Vilnius, 1973, p. 424). Tarmėse, laisvesniuose stiliuose parmazonas pavartojamas tokiomis reikšmėmis:
 1. bedievis, laisvamanis: Ei tu, parmazone, kodėl niekuomet neini į bažnyčią? Visuomeninio pripažinimo vietoje susilaukė pravardžiavimo „cicilikais“, parmazonais ir pan.<...> iš kur jis, vaiko protelio būdamas, žinojo, kad prie Aušros Vartų šventos vietos reikia kepurę nukelti, pats ne sykį mačiau, kaip nepiktai kokiam parmazonui numušdavo kepurę, kad pro Vartus eidamas Švenčiausiąją Mergelę pagerbtų...
 2. nenaudėlis: Atgrobė tas parmazonas nuo manęs...  Šis pasimaivė, kelias minutes pagalvojo. – Dešimt svarų, mano mersas daug ryja, – ranka persibraukė ūsus. „Parmazonas! Godus kaip katinas į mėsą! Tik dešimt mylių kelio, o kainą užsišaukė lyg vietinis taksistas. Už dešimt svarų Molainiūnai visą savaitę išvežiodavo <...>“
Kokiais gi keliais ši nevartosena pas mus atkeliavo?

Tais pačiais, kaip ir vartosena:Na gerai gerai - vis vien aišku, kad be lenkų tarpininkavimo nebūtume gavę nei I grec-o, nei masono, anei parmazono:

 1. Farmazon


  Farmazon to inaczej kłamstwo...

  Kiedyś mówiło się "...Nie wciskaj mi kitu..." dziś "...Nie wciskaj mi farmazonów...".
  Np.Tekst piosenki
  "Niesmiertalna nawijka" - Pono feat. Koras:

  "...Czy wystarczy słowo które obarczy podejrzenia że to nie FARMAZON nie pomówienia wierny obrazom pola widzenia..." :)

 2. Farmazon
  Pierdolisz farmazony!

farmazon 

wymowa:
IPA[farˈmazɔ̃n], AS[farmazõn], zjawiska fonetyczne: nazal. wymowa ?/i
znaczenia:
rzeczownik, rodzaj męski
(1.1) daw. określenie liberała, niedowiarka, wolnomyśliciela, jakobina
(1.2) przest. oszust, szalbierz
(1.3) daw. określenie wolnomularza

etymologia:
franc. franc-maçon „mason”; kalka ang. freemason 'wolnomularz' wolnomularz

ФАРМАЗОН. Заимств. в XVIII в. из польск. яз., где farmazon "вольнодумец" < "франк-масон" < франц. franc-maçon "вольный каменщик" (член общества масонов).

 1. Фармазон

Мошенник, который занимается сбытом фальшивых украшений.
Вчера на рынке повязали двух фармазонов.

2. Фармазон 

Вольнодумец, нигилист. Изначальнов в России приравнивалось к «Вольтерьянц».
За храбрость молодецкую такой-то фармазон туфлями президентскими почётно награждён.

3. Фармазон 

Мошенник, «специализирующийся» на аферах с недвижимостью, прежде всего – с квартирами.
В большинстве случаев преступники не решаются сразу предложить такой вариант покупателю — сначала «палево» проходит «отмывку», т.е. объект переоформляется (иногда два раза, чтобы замести следы) на «добросовестного приобретателя» — т.е. «чистого» и живого гражданина, вступившего в преступный сговор с фармазонами.

ФАРМАЗОН(ЩИК) —мелкий жулик; дешевый аферист. Некогда Ф. именовали крупного мошенника, сбывающего фальшивые драгоценности. Но с тех пор все так измельчало…

— Моня — фармазон…
— Какой он тебе фармазон? Голый ноль в пустом месте. Вот Зяма — это такой фармазон!
— Ха, Зяма! Ты еще Моню с мелихой сравни…

Вы фармазон хуже Хрущева. Хрущев мне гарантировал целиком построить коммунизм к восьмидесятому году, а вы — кончить ремонт за две недели. Но прошло уже три. Так чем вы отличаетесь от того лысого фармазонщика с кукурузой?

Tamsi liaudis toj Odesoj, tiesa?

Paklausykim verčiau English išminčių:
.

Mason

.

Etymology

 

From Middle English masoun, machun, from Anglo-Norman machun, masson, from Old Low Frankish *mattio, from Proto-Germanic *maitô (compare German obsolete Metz, Steinmetz), from *maitaną (to cut, hew) (compare Old High German meizan, East Frisian matje, Old Norse meita), from Proto-Indo-European *mai-d- (to alter) (compare Old Lithuanian apmaitinti (to wound), Latvian màitât (to spoil, destroy)), enlargement of Proto-Indo-European *mei- (to change, exchange). More at mean, mutate.

Old Lithuanian apmaitinti (to wound)

 

Apmaitin-maito-tojai mūsų! 

 

Latvian màitât (to spoil, destroy)!

 

Kodėl juos dabar jau mūsų, tautinė, bet irgi tamsi liaudis irgi parmazonais pravardžiuoja?

Ir ne tik liaudis, bet netgi Šv. Kazimiero draugija:

Masonai arba parmazonai.


Bet koks įdomus sutapimas - 2/3 pasaulio parmazonų (nevartotina svetimybė) masonų (neparašyta, kad nevartotina svetimybė) yra USA ir UK, ir 2/3 pasaulio finansinių rezervų vėlgi USA ir UK pinigais yra laikoma
 
Parmazonai! 


 Gal tikrai oru?