2020-04-18

KoronaNeNoras


Nenori pasigauti Koronoviruso? Neleisk savęs testuoti.

Žiniasklaidoje šmėstelėjo viena įdomi informacija. Kažkokiose džiunglėse testavo visiškai nuo žmonijos atskyrusią gentį. Ir, oplia, toje gentyje surado Koronoviruso nešiotojų.
Kaip šis "visiškai naujas ir iki šiol pasauliui nežinoma virusas" galėjo patekti į šias džiungles? Gal nusičiaudėjus tas virusas skrenda ne du ir ne keturis metrus, o kokius keturis tūkstančius kilometrų? Na, tada jokie karantinai nepadės. O jeigu yra teisinga teorija, jog virusas ir jo sukeliama isteriją yra platinami sąmoningai, tuomet kaip nusikaltėliai gali apkrėsti kuo daugiau žmonių taip, kad netgi tie kas apkrėtinėja būtų įsitikinę, kad daro gerą darbą? Atsakymas akivaizdus vakcinavimas arba testavimas. Vakcinų dar neišmetė į rinką (laukia kol klientai bus kuo labiau įsiaudrinę naujam produktui, kad pirktų kaip išprotėję, normali marketingo taktika), o testai jau yra. Didžioji dalis jų iš Kinijos laboratorijų. Daugiausiai užsikrėtusiųjų buvo pradžioje Irane ir Italijoje, būtent ten iš Kinijos atskrido pirmosios testų partijos.

O dabar atkreipkite dėmesį, kaip testuoja žmones. Mėginiui paimti, kiša lazdelę su vata į žmogaus burną arba nosį, ir iš ten ima gleivinės mėginius. Testai būna sandariai supakuoti ir juos atplėšia prieš pat testavimą. Tam, kad apkrėsti tam tikrą teritoriją nereikia, kad visi testai būtų užkrėsti. Užtenką kas šimtojo arba tūkstantojo testo ir tikslas pasiektas. Virusas pradeda savo kelią. Naujasis gripas (o būtent tai ir yra COVID 19), guldo žmones į patalą (tai normalu, kiekvienas gripas būtent taip ir pasireiškia) ir žmonės pradeda šiuo naujuoju gripu dalintis. Prostitucinė žiniasklaida sukelia isteriją, o privalomas pajungimas prie kvėpavimo aparatų užbaigia šių šlykščių ir nužmogėjusių atmatų planą. Mirtingumas (dažniausiai tarp senolių ir lėtinėmis ligomis sergančiųjų) padidėja.

Stebėdamas šią isteriją, galiu pasakyti vieną - ją daro labai bailūs ir niekšingi žmonės. Jie negali nieko daryti atvirai, viskas turi būti daroma tik mūsų tikėjimo jais pagrindu. Todėl vienintelė galimybė kovoti su jais yra kalbėti apie tai atvirai. Kuo mažiau bus jais tikinčių, tuo greičiau jie supras, kad marketinginis planas žlugo. Paskelbs jog "drastiškos priemonės davė savo rezultatą", paplos akliems vykdytojas, padalins blizgučius ir padėkas, o patys nuropos į savo skyles brandinti naujus biznio planus.

p.s. Jeigu dėl kažkokių priežasčių privalai atlikti testą, pareikalauk, kad jį imtų ne iš tavo kūno, o spjauk į kokią lėkštutę ir tegul jie vilgo ten savo testus. Net jeigu tau nustatys koronovirusą, tu liksi neapkrėstas ir po 14 dienų izoliacijos, jie paskelbs tave sveiku, konstatuodami "besimptomį ligos atvejį". Kaip jau dabar aiškėja "besimtomiai" gali būti iki 95 proc. koronoviruso nešiotojų. Tai reiškia, kad virusas beveik nekenksmingas ir yra reikalingas tik kaip pretekstas visai šiai aferai įgyvendinti. Be to, jeigu yra tiesa jog Bilas Geitsas yra investavęs į vakcinų gamybą, manau sąžiningi žmonės teisėsaugoje turi įkišti šią atmatą ilgiems metams į cypę. Be abejo jis čia ne vienas ir tikrai ne svarbiausias žaidėjas, bet jeigu negali pasiekti tave puolančiojo snukio, reikia bent tą ranką kuri tave muša nukirsti.

Su meilę ir rūpesčiu
Vladimiras Troščenka

KoronaBanda


Kuo tiki netikinčių avinų banda?

Netikinčių avinų banda 
(siūlau perskaityti - E.P.) niekina tikėjimą Dievu, bet tuo tarpu šventai tiki pačia banda. Pagrindinis jų tikėjimo argumentas yra: "Na negali gi visi klysti?" "Tie kas priekyje, bandos vedliai (mokslininkai, politikai, ekspertai), geriau žino","Tu kodėl nedarai kaip visi, tu ką vienas protingas, o visi kiti kvailiai?" ir pan.. Todėl kuomet banda pasiduoda isterikai, visi kaip akis išdegę bėga ten kur mato bėgantį artimo pasturgalį (valdyk žiniasklaidą ir valdysi bandą. Būtent į šį pasturgalį visi yra įsistebeilija. Nesvarbu ką kalba vedliai, žiniasklaida viską perduos ir interpretuos taip kaip reikia).

"Greičiau į gardą , tuoj visi mirsim, beee! meee! mūūū!, kriu!"(Įvairūs karvažmogiai pradeda mykti: kas drįsta atleisti karantino varžtus, dar labiau kontroliuokite?)

Kristus mus moko: "nepasiduok bandos instinktui", "platūs vartai yra į pražūtį, todėl daugelis juos pasirinks". Būtent todėl žydų tautą valdantys žmonės daro viską, kad jų valdomieji žydai negautų Kristaus/MESIJO mokslo ir būtų kaip gojai - tik banda, be supratimo ir mokymo.

Pažvelkite į ką tapo panašus Izraelis. Jei atmesti reklamą ir propagandą apie "spindintį rojaus sodą", tuomet matai aiškią realybę - Šiuolaikinis Izraelis, tai kačių myžalais prasmirdęs konclageris. Vietoj to, kad Dievo jiems duotose vietose būtų visaverčiais žmonėmis ir lauktų Šlovingojo Mesijo atėjimo, į Izraelį suvaryti žydai tapo šios zonos "verchu" torpedomis, kurias naudoja terorizuoti mažiau vertingus zonos gyventojus - palestiniečius, bei telefoninių sukčių pavyzdžiu, apvaginėti ne zonos gyventojus nešant pelną savo šeimininkams. Dabar ten dar ruošiasi ir pranašo Danieliaus išpranašautą bjaurasties stabą pastatyti šventyklos vietoje (panašiai kaip karalius Jeroboamas - garbink čia Izraeli čia tavo dievas). Jau paruošta viskas šventyklos kinietiškai kopijai įrengti, bei frikų tarnavimams vykdyti, kad jau niekur žydai nuo juos valdančio diktatoriaus nepabėgtų (visada reikia prisiminti, jog valdo vienas, o kolegialūs purslai tik tam, kad to vieno valia būtų labiau legitimizuota, įsąmoninta ir apsaugota)

Čia tik mano nuomonė, bet atrodo jog visas šis spektaklis su COVID 19 yra tik dėl vieno tikslo. Sužlugdyti vis spartėjantį žydų atsivertimą į Dievo mokslą Kristuje Jėzuje ir gojų galimybę gauti tikrą Dievo mokymą. Tai daroma tam, kad ir toliau valdyti juos gyvuliškų instinktų ir baimių pagalba.

Velykos yra pagrindinė tikinčiųjų šventė. Ne kalėdos (Gelbėtojo gimimas), o būtent Jo atėjimo į šį pasaulį ir Tėvo užduoties įvykdymas - KANČIA, MIRTIS ir PRISIKĖLIMAS. Po to Jis tapo AMŽINAS KARALIUS kurio karalystei nėra pabaigos.

Žydų tauta nebeturi pilnavertės PASCHOS šventės jau 2 tūkstantmečius (Išvedimo iš Egipto šventės kaip Mesijo atėjimo ir išlaisvinimo iš vergystės simbolio). Krikščionys beveik prarado ją šiais metais. Kodėl jūs manote ant trumpo pavadžio laikomi mūsų valdžios pagonys, vykdydami savo šeimininkų valią, įvedė miestų blokavimą būtent šiems keliems savaitgaliams? Nes dabar Kristaus bažnyčios abiejų tradicijų tikintieji (rytų ir vakarų katalikai) turėjo švęsti PASCHA (VELYKAS) savo bendruomenių apsuptyje, o ne išsislapstę kaip žiurkės savo urveliuose. Tam pačiam tikslui pasiekti, Izraelio ir žydų tautos dabartiniai valdytojai užblokavo Kristaus kapo bažnyčią. Būtent ten Didįjį Šeštadienį Dievas siunčia šventąją ugnį tikintiems, kuri iš ten paskleidžiama po visą pasaulį.

p.s. Ar yra pagrindas dėl ko nors pergyventi matant, save išmintingais įsivaizduojančių, kvailių frustracijas? Ne. Kvaila yra kovoti su Gyvuoju Dievu ir manyti jog visa tai tavo pačio užmačios. Viską ką daro bedieviai yra daroma Dievo paliepimu ir jo nustatytam tikslui pasiekti.

p.s.s. Pabaigai papasakosiu vieną istoriją (nežinau kiek ji tikra, bet skamba pamokančiai). Vienam ateistui milijonieriui atėjo į galvą keista mintis, jis nutarė padėti kokiam nors vargšui. Iš savo padėjėjo sužinojo jog yra viena vargšė giliai tikinti senutė, kuri visada meldžiasi. Ta senutė prasitarė kažkam, jog meldžia Dievo jai duoti kitą gyvenamą būstą, nes šis yra mažai tinkamas gyventi. Ji sena ir norėtų gyventi šiek tiek patogiau. Milijonierius nupirko senutei namą ir įteikiant jai dokumentus nuo naujų namų išdidžiai pasakė, - "Šį namą jums dovanoja šėtonas". Į tai senutė ramiu balsu atsakė: "dar kartą šlovinu savo Dievą, nes jis toks didis, kad netgi šėtoną priverčia daryti gerus darbus".

Su meilę ir rūpeščiu
Vladimiras Troščenka

KoronaBajerisTaiСубботник


Pradžioj raskit angliško/lietuviško šeštadieninės talkos apibrėžimų skirtumus:
 Kodėl Subotniką skelbia ne šiandien, bet ateinantį šeštadienį?
 Arčiau Lenino gimtadienio:

CoronaLockDown, Or Great LockDownKoronaGirtuoklystė
KoronaBeDarbystė
KoronaAngelas
KoronaValstietis


Ministra yra "Valstietis".

2020-04-17

KoronaKlaidizmas.O atvirkščiai?

Koks procentas klaidingų teigiamų lKoronaViruso testo rezultatų?
LaisvėsPaBėgėliai


Beigelis

KoronaDviKova


Šarvai yra, ir pirštinės yra -
o kur kalavijai, kardai ar špagos?


Kaip sau norit - bet Korona


SpekTaklis štai į ką panašus:


:))


CoronaSuperStar


Angela...


Replying to and
Trained in physics and chemistry, she knows to deal with numbers

CoronaSuperb


Superb meaning

CoronaSuperb:

There's Something Special About Bat Immunity That Makes Them Ideal Viral Incubators

PETER DOCKRILL12 FEBRUARY 2020
Ebola. SARS. Rabies. MERS. Most probably even the flourishing new coronavirus, COVID-19. There's one animal that innocently and unwittingly gifts all these virulent scourges to humanity. Bats.

Why is that? According to new research, it's because bats may be the ultimate incubator, courtesy of a fiercely effective and robust immune system that seems to, in effect, train up viral strains, encouraging them to adapt and evolve into becoming as fit and infectious as they possibly can.

It's an unfortunate side effect of what is otherwise an awesome survival mechanism. Not unfortunate for bats, that is, but certainly for other species – because when viruses manage to leap from bats to other sorts of animals, including humans, the recipients' immune responses aren't equipped to counter these attuned, efficient, and highly transmissible pathogens.

"The bottom line is that bats are potentially special when it comes to hosting viruses," says disease ecologist Mike Boots from UC Berkeley.

"It is not random that a lot of these viruses are coming from bats."

In a new study, Boots and fellow researchers investigated virus infectivity on bat cell lines, including cultures from the Egyptian fruit bat (Rousettus aegyptiacus) and the Australian black flying fox (Pteropus alecto).
Cells called Vero cells from a monkey (the African green monkey, Chlorocebus),

were also used as a control, but these monkey cells were at a definite disadvantage.

That's because one of the molecular mechanisms in bats' immune systems is the lightning fast production of a signalling molecule called interferon-alpha, which is triggered in the response of viruses. When interferon proteins are secreted by virus-infected cells, nearby cells go into a defensive, antiviral state.

The African green monkey cell line does not possess such advantages. In experiments, when the cell cultures were exposed to viruses mimicking Ebola and Marburg virus, the monkey cells were quickly overwhelmed. The bat cells, on the other hand, resisted the viral onslaught, thanks to their rapid interferon signalling.

The paradox, though, is that interferon ultimately seems to benefit viruses, even while it hinders their capacity to kill cells. While the signalling system prevents cells from dying, the infection nonetheless holds on, and the virus starts to adapt to the defensive regime, at least according to the team's computer simulations.

"This suggests that having a really robust interferon system would help these viruses persist within the host," says biologist and first author of the study, Cara Brook.

"When you have a higher immune response, you get these cells that are protected from infection, so the virus can actually ramp up its replication rate without causing damage to its host. But when it spills over into something like a human, we don't have those same sorts of antiviral mechanism, and we could experience a lot of pathology."

It's important to note that humans do have interferon-alpha, but bats seem to have a much easier time with viruses than we do.

Even when bats are infected with pathogens that can kill humans, they don't demonstrate obvious disease symptoms, but instead carry viruses as long-term persistent infections. That persistence, the researchers say, seems to be encouraged by interferon.

More research is needed to investigate why bat interferon systems seem to be more robust and faster than ours.

"Critically, we found that bat cell lines demonstrated a signature of enhanced interferon-mediated immune response … which allowed for establishment of rapid within-host, cell-to-cell virus transmission rates," the authors explain in their study.

"The antiviral state induced by the interferon pathway protects live cells from mortality in tissue culture, resulting in in vitro epidemics of extended duration that enhance that probability of establishing a long-term persistent infection."

The upshot, the team says, is that rapidly replicating viruses that have evolved within bats will probably cause enhanced virulence if they jump to subsequent hosts, including humans, with immune systems that diverge from those unique to bats.

Sometimes an intermediary is involved, like pigs, camels, or horses. Whichever animal is unlucky enough to be a spillover host, though, it's unlikely they'll be ready for the fate that awaits them.

Nonetheless, knowing how and why this happens is vital to fighting these viruses, no matter how formidable their training, gleaned inside the invulnerable bodies of bats, may have made them.

"It is really important to understand the trajectory of an infection in order to be able to predict emergence and spread and transmission," Brook says.

The findings are reported in eLife.

BatMan

KoronaPaGalbininkai


Welcome
daržuosna!

Vokietija skraidinasi tūkstančius darbuotojų iš Rytų Europos ...

Cha cha cha cha cha:))))))))))))

Cho cho  cho cho cho:))))))))))))

Koks MĮSLĖ!!!
Ką - ir vėl:)))O gal geriau tegul jie patys ateina?


Teisinasi:))KoronaTiesiogiai


Tiesiogiai:

Matot,

Paieškos rezultatai


KoronaSaviškiai
KoronaTriliJonai