2014-06-14

Birželio 14

Pranas Jodelis.

Kariškis, laisvės gynėjas.

Senelės, Teklės Jodelytės-Dundulienės, brolis.


Povilas Dundulis.

Kariškis pulkininkas, laisvės gynėjas Vyties Kryžiaus kavalierius, politinis kalinys.

Senelio Antano Dundulio brolis.

2014-06-13

Jungta

Ką reiškia žodis „chunta“?

     Chùnta [isp. junta – susirinkimas; sąjunga] – Lot. Amerikos (retai kitų) šalių vykdomasis valdžios organas (ypač sudarytas per kar. perversmą), žr. „Tarptautinių žodžių žodyną“, Vilnius, 2001, p. 134; „Visuotinę lietuvių enciklopediją“, t. 4, Vilnius, 2003, p. 114.
Galmėtų ir giliau pažiūrėt.
 
Junta.
 
junta (n.) 
1620s, "Spanish legislative council," from Spanish and Portuguese junta "council, meeting, convention," from Medieval Latin iuncta "joint," from Latin iuncta, fem. past participle of iungere "to join" (see jugular).

Meaning "political or military group in power" first recorded 1640s as junto (from confusion with Spanish nouns ending in -o), originally with reference to the Cabinet Council of Charles I. Modern spelling in this sense is from 1714; popularized 1808 in connection with councils formed across Spain to resist Napoleon
 
Jungta.
 
Pirmoji Jungta.
 
September Junta.
 
The Junta.
 
Junta.
 
Ihor Kolomoisky was appointed governor of Dnipropetrovsk Oblast by the junta authorities in Kiev.
 
The Voltaire Network was founded in the context of a campaign in favour of freedom of speech...

Gintaras Liubline

Skalūnų

dujų Lenkijos Liublino regione ieškančios įmonės susidūrė su netikėtais rūpesčiais – gręžimo techniką užkimšo žemės gelmėse esantis gintaras, rašo „Lietuvos rytas“.

Klodai pasirodė esantys tokie dideli, kad dvi skalūnų dujų ieškančios įmonės paprašė Gamtos apsaugos ministerijos išduoti licenciją ir gintaro žvalgybai.

Geologai spėja, kad Liublino regione gintaro gali būti net 1100 tonų, jo vertė siektų apie 7 mlrd. zlotų (6,3 mlrd. litų).

Liublino unija.

Lucko suvažiavimas.

Kur susirenka,


ten


ir gintaras.

Tai burtai!

Gintaras.

Referendūmas ir referendumas

Referendūmu ne tik gąsdina.

Referendumas gi - visai kas kita!

Štai, 2003 m. vasario 27 d.

Privalomasis referendumas dėl Lietuvos narystės į Europos Sąjungą (ES) vyks dvi dienas - gegužės 10-ąją ir 11-ąją. Tai ketvirtadienį nutarė Seimas, 73 parlamentarams balsavus už, 3 - prieš ir 2 susilaikius. Rinkėjai turės referendume apsispręsti dėl teiginio: "Pritariu Lietuvos Respublikos narystei Europos Sąjungoje".

Taip pat nuspręsta pailginti balsavimo referendume laiką nuo 6 iki 22 valandos. Praėjusiuose prezidento ir savivaldybių tarybų rinkimuose balsavimas truko nuo 7 iki 20 valandos.

Teisę surengti referendumą dvi dienas ir pailginti balsavimo laiką Seimui suteikė šią savaitę priimtos Referendumo įstatymo pataisos.

Ypatingos skubos tvarka priimtomis pataisomis taip pat buvo sumažinti reikalavimai sprendimui dėl šalies dalyvavimo tarptautinėse organizacijose priimti.

Iki šiol sprendimui šiuo klausimu priimti reikėjo ne mažiau kaip vieno trečdalio visų rinkimų teisę turinčių piliečių balsų - maždaug 900 tūkst. Dabar sprendimas bus laikomas priimtu, jeigu už jį pasisakys daugiau kaip pusė visų referendume dalyvavusių rinkėjų.

Tokį reikalavimą taiko ir absoliuti dauguma ES kandidačių. Lietuva iki pataisų priėmimo buvo nustačius pačius griežčiausius reikalavimus.

Anksčiau buvo planuota referendumą rengti tik vieną dieną - gegužės 11-ąją. Sprendimą pratęsti referendumo trukmę nulėmė nuogąstavimai dėl galimo vangaus gyventojų dalyvavimo.

Sausio pradžioje pasibaigusiuose prezidento rinkimuose prie balsadėžių atėjo vos šiek tiek daugiau kaip pusė visų šalies rinkėjų. Referendumas bus laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvaus ne mažiau kaip pusė visų rinkėjų.

Keli euroskeptiškai nusiteikę Seimo nariai protestavo prieš sprendimą rengti referendumą dvi dienas, teigdami, jog taip valdžia bando "įstumti" Lietuvą į ES.

"Lietuvos prezidentas taps "prezidentėliu", Seimas - tik savivaldybėle, kuriai bus leista spręsti Neries ekologijos problemas", - gąsdino narystės ES pasekmėmis "Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir politinių kalinių lyderis Stanislovas Buškevičius.

"Nebūdami ES mes ir Neries ekologinių problemų neišspręsime, nes neturėsime pinigų", - replikavo Tėvynės sąjungos - konservatorių frakcijos narys Andrius Kubilius.

Seimas nepritarė Juliaus Veselkos siūlymui susieti Lietuvos narystę ES su naujo atominio reaktoriaus statyba, išmokomis žemdirbiams, kompensacijų už rublinius indėlius ir grąžinamą žemę išmokėjimu.
Socialdemokratinės koalicijos frakcijos narys Alfonsas Macaitis pavadino J.Veselkos pasiūlymus "klasikiniu demagogijos pavyzdžiu". Tačiau ne tik euroskeptikai, bet ir Liberalų frakcijos atstovai pareiškė abejonių dėl sprendimo rengti referendumą dvi dienas.

"Pati blogiausia reklama narystei ES būtų, jeigu tauta šį sprendimą suprastų kaip valdžios paniką. Eksperimentai yra labai rizikingi darant lemiamus sprendimus", - teigė Liberalų frakcijos narys Jonas Čekuolis.

Šią savaitę kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus (!) apgailestavo, jog Seimas neišvengė "blaškymosi dėl referendumo organizavimo, jo pobūdžio ir trukmės".

Naujasis šalies vadovas Rolandas Paksas savo inauguracinėje kalboje paragino šalies piliečius aktyviai balsuoti referendume ir pasakyti "taip" narystei ES.

Visuomenės nuomonės apklausų duomenimis, Lietuvos narystę ES remia apie 68 proc. šalies gyventojų. Visateise ES nare Lietuva tikisi tapti 2004 metais.

Visateisė ES narė Lietuva.

Taigi.
.
2014-06-12

Rusijos diena

Vilniuj jau atšventėm.

Russia Day (Russian: День России, Den' Rossii) is the national holiday of the Russian Federation, celebrated on June 12. It has been celebrated every year since 1992.

Boris Yeltsin and Vladimir Putin on Russia Day 2001.


Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė visos Lietuvos vardu pasveikino Rusijos Federacijos Prezidentą Vladimirą Putiną nacionalinės šventės - Rusijos dienos - proga.
Ketvirtadienis

Об основных функциях Перуна:

1. Громовержец, владеющий громами и молниями, муж-плододавец, проливающий дожди на жену-Землю. Плодородие, столь необходимое земледельцу, может отождествляться и с физическим здоровьем мужа (и жены?). Он — славянский Зевс, позднее осмысление Дыя . В одном из списков хроник Амартол и Малалы современники отождествляют Зевса и Перуна (см. Летописец еллинский и римский, 2001, с. 35, а также последующие поучения против язычества). В «Слове и откровении святых апостолов» объявлен «пероунь» старейшиной «во елинах».

2. Воинская функция Перуна на основании славянского материала «в лоб» не реконструируется и может быть принята во внимание только при сравнении с культом Индры и Перкунаса.

3. Перун соотносится с неугасимым Огнём (возможно, обновляемым от молнии, тогда — «небесным огнём»). Ему приносили в жертву врагов, а также жрецов, не уследивших за его священным Огнём. Это, видимо, относилось к любому священному огню, зажжённому в честь любого иного Бога. Например: «Сему же многоказненному идолу и керметь (капище) створена бысть и волхов вдан, а сей неугасимый огнь Волосу держа и жертвенная ему кури…» («Сказание о построении града Ярославля…»).

4. Символами Перуна являются камень (кремень) или огненная палка (громовая стрела, держава, булава, молот, палица). Некоторые авторы проводят аналогии между молотом и небесной мельницей (жернова которой дают искру молнии){59}.

5. Именем Перуна клянутся при заключении договора. Перун — державный правитель, он карает за неисполнение закона, договора, клятвы. В этом смысле культ его, несомненно, княжеский по сути. Перун — бог Порядка, осуществляющий закон и его олицетворяющий.

6. Перун/Перкунас как наследник Дыя/Диеваса может рассматриваться как повелитель небесных вод и действительно должен находиться в «особых» отношениях с Велесом/Велнясом, который в этом случае может быть рассмотрен как властелин вод «нижних».


Четверг во власти Перуна...


Заповеди Перуна Громовержца


17. Не продавайте, вы, землю свою за злато и серебро, ибо проклятия, вы, на себя призовете и не будет вам прощения во все дни без остатка…

 
Perkūnas (Dievaitis, Dundusėlis, Dundulis, Dudutis, Poškutis, Akmeninis, Kalvis, Bruzdulis, Dūdų Senis, Karalius Perkūnėlis, Šarkutis) – senovės lietuvių ir baltų mitologijos dievas.

Perkūnui skirta diena – ketvirtadienis (kitur penktadienis). Palabio slavai dar neseniai ketvirtadienį vadino perimtu iš baltų archajišku vardu „perundien“, „parundien“ – Peruno (Perkūno) diena. Vilniuje šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vietoje kadaise buvusi salė, kurioje žyniai ketvirtadieniais degindavo žvakes Perkūno ir kitų dievų garbei.


Vietiniai ir užsieniečiai

NT „Ober-Haus“agentūros darbuotojai pastebi, kad prieš euro atėjimą NT paklausa Druskininkuose suaktyvėjo. Tik dabar kur kas aktyvesni ne užsieniečiai, bet pirkėjai iš Lietuvos. Anot pašnekovų, nors jie pirkti labai neskuba, bet domisi, ieško, atidžiai renkasi.


Agentūros darbuotojai pasakoja apie užsieniečius, kurie yra prekybos NT kurorte variklis

Druskininkų centre išties nemažai butų yra nupirkę žydai ir rusai. Vietiniams centre įpirkti butą labai sunku. Būstai čia pernelyg brangūs“, – tvirtino Saulius.

Anot jo, daugiausia NT pirkėjų Druskininkai sulaukia iš didžiausių Rusijos miestų – Maskvos, Sankt Peterburgo.

Vietiniai, kuriems Druskininkų centre įpirkti butą labai sunku, gal Sočyje, Olimpiniame miestelyje, išvirtę užsieniečiais, butus perka? 

Sočis prie jūros, o Druskininkuos jūros nėra...

2014-06-11

Pergalė teisme

Birželio 10 d. 14 val. Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme (LVAT) bus (buvo) nagrinėjamas Referendumo iniciatyvinės grupės skundas prieš Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK) dėl nepakankamo eterio laiko skyrimo Valstybiniuose radijuje ir televizijoje.

Referendumo grupė mano, kad valstybinės institucijos stengiasi referendumo diskusijoms skirti kuo mažiau laiko, nes galimai yra iš anksto neigiamai nusistačiusios prieš šį Referendumą ir bijo jį viešinti.


Pasak Referendumo iniciatyvinės grupės nario, Tautininkų Sąjungos pirmininko Juliaus Pankos referendumo iniciatoriai visą parašų rinkimo ir jų tikslinimo laikotarpį noriai bendravo su žurnalistais, neatsisakydavo dalyvauti diskusijose su oponentais, nes yra įsitikinę, kad Lietuvos piliečiai žinotų apie referendumą ir turėtų pakankamai informacijos, kad galėtų apsispręsti kaip balsuoti, už permainas, kurias siūlo referendumo iniciatorių ar prieš jas.


Teismas pripažino neteisėtu ir panaikino VRK sprendimą, (jo dalį) kuriuo buvo skirta viešinimui tik 4 val radijo ir tik 2-televizijos.  

Įpareigojo priimti naują sprendimą ir nustatyti iki birželio 14 d. papildomai 5 valandas eterio laiko.Nurodė, kad radijo laidų retransliacija per TV negali būti prilyginama televizijos laidai, kad reklamos laikas negali būti įskaitomas į debatų laiką, kad laidos vedėjas per valandą negali plepėti ilgiau nei 10 min.

Kiek bus radijo, kiek TV dar privalo suderinti su LRT, tačiau žinant, kad minutė TV kainuoja labai brangiai, o viešumas yra aukso vertės, tai labai didelė, esminė pergalė.

Dabar anksčiau paskirto laiko jie pakeisti nebegali, o papildomai privalo suteikti teismo keliu iškovotas dar 5 televizijos ir radijo valandas.

 
Pasak J.Pankos, iniciatyvinė grupė VRK prašė, kad žemės referendume balsavusiems žmonėms VRK dalintų lipdukus „Aš balsavau“.

„Tokie lipdukai buvo dalinami 2003 metais vykusiame referendume. Žinome, kad tame referendume vienas prekybos centras už tokius lipdukus dalino alų ir skalbimo miltelius, gal dabar atsirastų drąsūs ūkininkai, kurie pilietiškiems žmonės dalintų po šlakelį pieno ir maišelį bulvių“, – sakė J.Panka.

Primename, kad šių metų birželio 3 dieną referendumo iniciatyvinės grupės nariai kreipėsi į Seimo pirmininkę Loretą Graužinienę prašydami, kad Seimas skubos tvarka priimtų sprendimą suteikiantį galimybę piliečiams referendume dėl žemės balsuoti ne vieną, o dvi dienas.

Perskaitykime plakate išvardintus Referendumo iniciatorių siūlymus.

Rusijos modulis

TKS Rusijos modulyje pasklido dūmai.

Tarptautinės kosminės stoties (TKS) Rusijai priklausančiame segmente pasklido dūmai, tačiau pavojaus įgulai nekilo, trečiadienį pranešė JAV Nacionalinė aeronautikos ir kosmoso administracija (NASA).
 

Tarptautinės kosminės stoties pradžia laikoma 1998 m. lapkričio 20 d., kai į orbitą buvo išvestas pirmasis modulis „Zarya“.

Nuo 2000 m. lapkričio 2 d. TKS yra pastoviai apgyvendinta.

2014 m. kovo 28 d. komplekse gyveno 40-toji ekspedicija, sudaryta iš šešių žmonių.

TKS aptarnauja rusiški „Sojuz
 
ir „Progress“,

europietiški „ATV“,
 
bei SpaceX Dragon

 
moduliai.

TKS statybos buvo baigtos 2011 m. Šiais metais baigus programą Space Shuttle,


vienintelės raketos, skraidinančios kosmonautus į stotį, liko rusiškos Soyuz.

Tarptautinės kosminės stoties (TKS) Rusijai priklausančiame segmente pasklido dūmai, tačiau pavojaus įgulai nekilo, trečiadienį pranešė JAV Nacionalinė aeronautikos ir kosmoso administracija (NASA).

NASA gerai mato dūmus.

P.S.
 
Tranquility, also known as Node 3, is a module of the International Space Station (ISS). ESA and the Italian Space Agency had Tranquility built by Thales Alenia Space. A ceremony on November 20, 2009 transferred ownership of the module to NASA. On February 8, 2010, NASA launched the module on the Space Shuttle's STS-130 mission.
Falcon 9.

Nuvežė orbiton mūsų lietuviškus palydovus.

Falcon Heavy.

Deposit interest rate

The World Bank Group (WBG) is a family of five international organizations that make leveraged loans to poor countries

Poor...

World Bank Group:
  member states of all five WBG organizations
  member states of four WBG organizations
  member states of three WBG organizations
  member states of two WBG organizations
  member states only of the IBRD

Lithuania -  of four WBG organizations.

World bank:

Deposit interest rate is the rate paid by commercial or similar banks for demand, time, or savings deposits. The terms and conditions attached to these rates differ by country, however, limiting their comparability.

International Monetary Fund, International Financial Statistics and data files.

World Development Indicators


Country name 2009 2010 2011 2012
Argentina           11.6   9.2    10.712.0
Armenia            8.7  9.0     9.2     9.6
Czech Republic  1.3    1.1      1.0      1.0
Estonia               4.8    1.1      1.3      0.7
Latvia                 8.0    1.9      0.5      0.4
Liechtenstein
Lithuania       4.8    1.7
Luxembourg
France                1.9    1.5      2.1     2.3
Hungary            5.8     4.9      6.2     5.3
Germany

Switzerland        0.1     0.1    0.0      0.0
West Bank and Gaza 0.4 0.3 0.5     0.5

Israel                 1.1     1.6       2.5   2.2

Overnight sensation


1over·night

adverb \ˌō-vər-ˈnīt\
: for or during the entire night
: very quickly or suddenly

2overnight

adjective
: happening, traveling, or staying during the night
: happening very quickly or suddenly

Full Definition of OVERNIGHT

1
:  of, lasting, or staying the night
2
:  sudden, rapid overnight sensation>
3
:  traveling during the night overnighttrain>
4
a :  accomplished by a mail service within one day's time <overnight delivery>
b :  delivered within one day's time <overnight mail>

In the United States, the federal funds rate is the interest rate at which depository institutions actively trade balances held at the Federal Reserve, called federal funds, with each other, usually overnight, on an uncollateralized basis. Institutions with surplus balances in their accounts lend those balances to institutions in need of larger balances. The federal funds rate is an important benchmark in financial markets.

In the United States, federal funds are overnight borrowings between banks and other entities to maintain their bank reserves at the Federal Reserve.

Naktį viskas tvarkoj!

Maža ką dieną pridirbo...

Finansininkai, pasirodo - naktinės personos...

Visai ne juokai! 

An overnight sensation;)Start Me Up!


In the United States, the federal funds rate is the interest rate at which depository institutions actively trade balances held at the Federal Reserve, called federal funds, with each other, usually overnight, on an uncollateralized basis. Institutions with surplus balances in their accounts lend those balances to institutions in need of larger balances. The federal funds rate is an important benchmark in financial markets

Comparison with LIBOR

Historical rates

Pikas, kaip matom

 - 1981-aisiais.

Start Me Up!

Pažadai:)


2014-06-10

Cenzūra

Skandalinga Rusijos grupė „Leningrad“ originaliai parodė savo požiūrį į jos gimtinėje griežtėjančią cenzūrą. Koncerto Maskvoje metu grupės narė Alisa Voks-Burmistrova išsirengė nuogai. Taip grupė parodė savo požiūrį į gegužę priimtą įstatymą, draudžiantį necenzūrinių žodžių vartojimą.

lrytas.lt

A.Voks-Burmistrova originaliai parodė savo požiūrį į V.Putino draudimus.

Lietuva kitokia!

Teisėsaugos institucijos taip pat

Paklausta, ką darys, jei ministrai neatsižvelgs į jos siūlymus, prezidentė tvirtino, kad tuomet išvadas darys ne tik Lietuvos žmonės, „bet ir teisėsaugos institucijos taip pat“.


Jei ministrai atsižvelgs?

...

Sei­mo na­rys Li­nas Bal­sys tei­ra­vo­si, koks yra N.Venc­kie­nės bu­vi­mo JAV tei­si­nis sta­tu­sas - ar ji šio­je ša­ly­je yra le­ga­liai, ta­čiau D.Rau­lu­šai­tis tvir­ti­no į šiuos klau­si­mus ne­ga­lin­tis at­sa­ky­ti, nes tai slap­ta in­for­ma­ci­ja.

...

...


Pasirodo, JAV teisėsauga greitai sureagavo į Lietuvos pusės prašymą padėti ieškant Seimo narės. Tačiau amerikiečių paieškos vaisių nedavė – net garsiojo Federalinių tyrimų biuro (FTB)


agentai „Drąsos keliolyderės nerado.


Kur mūsų talibai?

Afganistanas dabar tiekia, JTO duomenimis, net 92 procentus pasaulio opiumo, nors talibai, anot spaudos, buvo aguonų auginimą beveik išnaikinę.

There are different sources of heroin and basically if we take Europe it comes mostly from Afghanistan - which produces almost 80 percent of all opium and heroin in the world - and unfortunately the latest reports of the UNDCP show there is an unprecedented increase both in cultivation and production of opium - especially in cultivation. There is a record figure that has reached 200,000 hectares.
 
Priklausomybė.

O kaip mūsų Lietuvoj?

Aguonos žoliniai augalai su pientakiais, išskiriančiais baltas, greitai tirštėjančias sultis. Auga pakelėse, pagrioviuose, pievuose, javų laukuose. Aguonų sėklos nuo seno vartojamos Senojo Pasaulio medicinoje. Virtuvėje – maisto pagardinimui. Baltos augalo sultys turi narkotinių savybių.

Sovietmečiu mūsų javai vosylkom mėlynavo,


aguonom neraudonavo, kaip dabar.Kur mūsų talibai?

Saber Strike


Saber Strike is a long-standing, multilateral, multifaceted, U.S Army Europe-led security cooperation exercise primarily focused on the three Baltic States. The exercise spans multiple locations in Lithuania, Latvia and Estonia and involves approximately 2,000 personnel from 14 countries.

In addition to major contingents from Lithuania, Latvia and Estonia, Saber Strike 2013 includes participation from Finland, France, the United Kingdom, Poland, NATO’s Multinational Corps Northeast (MNC NE), U.S. Air Forces in Europe (USAFE), the U.S. Army and Air National Guard, U.S. Army Cadet Command and observers from Norway and Sweden.

In total, Saber Strike 2014 will involve about 2,600 troops coming mainly from Denmark (1,100), Lithuania (900), about 200 soldiers from the US, 100 from Britain, 50 from Poland and several dozen each from Estonia and Finland. The exercise will include about 800 military vehicle units.

For Latvia, where the opening ceremony was held, it's the biggest NATO military drill since its accession to the alliance in 2004, the country's defense ministry said Monday in a statement. The ceremony was crowned with a US strategic bomber B-52 flyover.

Reaguodama į Baltijos šalyse rengiamas NATO karines pratybas „Saber Strike“, Rusija Kaliningrado srityje taip pat pradėjo manevrus.

„Pratybos vyksta kartu su tarptautinėms pratybomis „Saber Strike 2014“ ir „BALTOPS 2014“, kurios prasidėjo Europoje, - rašoma Rusijos gynybos ministerijos pranešime. - Rusijos pajėgų pulkų ir įrangos skaičius yra adekvatus NATO šalių personalui, ginkluotei ir karinei įrangai“.

ITAR-TASS duomenimis, Kaliningrade vykstančiuose manevruose dalyvaus karinis jūrų laivynas, desantininkai ir jūrų pėstininkai, „Sukhoi Su-34“ naikintuvai-bombonešiai, „Mil Mi-24“ atakos sraigtasparniai ir „Tupolev Tu-22M3“ bombonešiai“.


Taip jau sutapo: Saber Strike 2014 ir adekvatus Rusijos atsakas joms Kuningo žemėje  - po Sekmadienio alyvmedžio.

X–XI a. sandūroje aisčiai skyrėsi nuo gretimų kraštų kaip diena ir naktis.

Jie krikščioniškų tautų bendrijoje buvę lyg sala jūroje: dar laikėsi pagonių tikėjimo ir papročių, atkakliai gynėsi nuo antpuolių, dar jautėsi saugūs.

Kaimynai puldavę jų žemes, bet nelabai sėkmingai. 

Neužsibūdavo čia nei vikingai, nei slavai, nei danai.

Apie 1020 m. pastarieji laimėjo mūšį Semboje, bet jau po 50 metų jų karalius Svenas pripažįsta: „Sembai nepakenčia jokių ponų.“ 


Sekmadienio alyvmedis

Musulmonai ir žydai Vatikane.

... dalyvavo maždaug šešiasdešimt žmonių ...

60

Tai ?

Alyvos.

Lietuvoje*

*