2011-01-01

Ekonomikos valdymas

Kaip suvaldyti ekonomiką?

Ko nesako D. Straussas–Kahnas 2011-01-01 11:39:12
1971 metais JAV prezidentas Richard Nixon atsisakė keisti JAV dolerius į auksą ir šitaip sugriovė Bretton Woods susitarimus, Google: Nixon Shock. Mat, dolerių FED-as buvo per daug prispausdinęs, o JAV 1970-ais metais pirmąsyk XX amžiuje turėjo prekybos ir mokėjimų balanso deficitą.

Kaip, beje, šitie reikalai dabar?

Vokiečiai, šveicarai, kiti pabėgoBretton Woods, ši sistema griuvo.


Kur dėti pinigus?

Pono Ian Ellis Jones idėjos dėka 1970-tieji tapo taip vadinamų vertybinių popierių (securities) burbulo pūtimo pradžia. Burbulo, kuris subliuško dabar, o tas procesas gavo Pasaulinės finansų krizės titulą.

1970-siais nebuvo aukso tiek, kiek buvo prispausdinta pinigų. Beje, dabar viso pasaulio aukso dabartinėmis jo kainomis nepakaktų nė pusei JAV nacionalinės skolos padengti.

Dabar popierinių pinigų yra atspausdinta tik maža dalis palyginus su tuo, kiek jų yra sąskaitose.

Pinigų mechanizmas išsiderino, visiškai.

Todėl ponui D. Straussui–Kahnui tenka vietoj "vadinamojo didžiojo santūrumo" siūlyti "tvirtos kontrolės reikalavimą ir protingo finansų rinkų ir institucijų suvaržymą".

Kontrolė.

Kad neriedėtų kur užsimanę.

Suvaržymai
.

Piktnaudžiavimai
.

Nedarbinės pajamos!

Betrūksta raudonos vėliavos su kūju ir pjautuvu.

Plano komiteto
.

Centro komiteto
vietoj TVF.

Ir draugiško vizito į Pekiną.

Galvojat, visa tai labai toli?

Strauss-Kahn was first an activist member of the Union des Etudiants Communistes (UEC, Union of Communist Students), before joining in the 1970s the Centre d'études, de recherches et d'éducation socialiste (Center on Socialist Education Studies and Research, CERES) led by Jean-Pierre Chevènement, future presidential candidate for the 2002 election. There, he befriended the future French prime minister Lionel Jospin (PS).

After the election of President François Mitterrand (PS) in 1981, he decided to stay out of government. He got involved in the Socialist Party (PS), at the time led by Lionel Jospin and founded Socialisme et judaïsme ("Socialism and Judaism"). The next year, he was appointed to the Commissariat au plan (Planning Commission) as commissaire-adjoint.

After the electoral defeat of 1993, Strauss-Kahn was appointed by former Prime Minister Michel Rocard chairman of the groupe des experts du PS ("Group of Experts of the Socialist Party"), created by Claude Allègre.

In 1997, Prime Minister Lionel Jospin (PS) appointed Strauss-Kahn as Minister for Economics, Finance, and Industry, making him one of the most influential ministers in his Plural left government.

In 1998 he became one of the leaders of the Socialist Party for the regional elections in the Ile-de-France region (Paris and suburbs), which were won by the PS.

Strauss-Kahn succeeded in combining followers of Jospin and Rocard in the same political movement, Socialisme et démocratie, but failed to make it more than an informal network.

Strauss-Kahn co-founded the think tank À gauche en Europe (To the Left in Europe) along with Michel Rocard. He presided jointly with Jean-Christophe Cambadélis over the Socialisme et démocratie current in the PS.

On 10 July 2007, he became the consensus European nominee to be the head of the IMF, with the personal support of President Nicolas Sarkozy (member of the center-right UMP party). Some critics alleged that Sarkozy proposed Strauss-Kahn as managing director of the IMF to deprive the Socialist Party of one of its more popular figures.

2010-12-29

The Death Of Money

Pastaruoju metu vis rašo koks euras nevykęs.

Bendroji Europos valiuta euras – žlugęs eksperimentas?

Bendra Europos Sąjungos valiuta euras išgyvena sunkią krizę – Graikija, Airija ir kitos prasiskolinusios šalys atsidūrė ant bankroto ribos, o kad iš paskos nenusitemptų visos euro zonos, kitos valstybės – daugiausia Vokietija – privalo savo mokesčių mokėtojų pinigais vaduoti ne pagal kišenę gyvenusias kaimynes.

71. Klausimas 06:56 12-29 IP: 88.216.129.134
Ne paslaptis, kad Graikija ir Airija išlaidavo ne vienerius metus. To negalėjo nematyti ES už finansus atsakingi komisarai. Gal kas žino, kas personaliai tuo metu prisimerkjė, kad nematyti šių negatyvių reiškinių?..

73. Atsakau 71
07:06 12-29 IP: 84.15.191.15
Manau, kad tam tikrą laiką būdama eurokomisare , mūsų prezidentė neatliko savo darbo. Labai gerai atsimenu kaip ji kritikavo Kirkilą, kad Lietuva perdaug išlaidauja ir nekaupia atsargų. Bet nei karto negirdėjau jos kritikos Graikijos, Airijos ar kitos bankrutuojančios valstybės adresu. Matyt Dalia labiau rūpinosi savo įvaizdžiu Lietuvoje (tą daro ir dabar), negu atliko tai ką iš tikro turėjo atlikti.

Gal mūsų demokratinės valstybės laisvosios spaudos atstovai paklaus mūsų Prezidentės, politinės ekonomijos specialistės, ar tikrai šitaip?

Na, bet kalba ne apie tai.

Kalba apie sąvokų painiojimą.

Cituotame sakinyje kitos valstybės ne mokesčių mokėtojų pinigais gelbėja prasiskolinusias, o skolintais, nes jos ir be to gelbėjimo turi valstybių skolas ir biudžetų deficitus, visos iki vienos.

Kitaip sakant, gelbėdamos klimpsta į skolas sparčiau, negu klimptų negelbėdamos.

Tai čia viena medalio pusė.

Kita tokia: kai šitaip kalbama apie euro bėdas, išrodo, kad doleris tokių bėdų neturi - nėra gi ten atskirų prasiskolinusių valstybių.

Ar tikrai Amerikoj viskas OK?

Nusišneka profesoriai?

The Death of Money is a 1993 book (and an article with the same title) by Joel Kurtzman, a former editor of Harvard Business Review. Kurtzman uses the "death of money" to refer to a change in the economic nature of money in the United States following Richard Nixon's removal of US Dollar from the gold standard (as in the Bretton Woods system), informally referred to as the Nixon shock.

Tas Niksonas!

FED-as su savo neišsenkančiais rezervais čia, žinoma, ne prie ko.

The concept of "death of money" also refers to the fundamental change in the nature of business transactions based on a complex, electronically managed system of valuations used for stocks, bonds, insurance policies, and other financial contracts that go beyond the simple, historic notion of money representing physical reserves. A simple view of this concept is that if everyone decides to cash out their bank account on a single day, there is no longer enough paper money to represent it.


Rembranto laikais reikalas rimtai išrodė.

Kurtzman discussed how the new electronic financial economy allows for new trends in securitization (e.g., the inclusion of mortgage-backed securities into compound and complex financial instruments), and warned of possible financial reversals.

Securitization has evolved from its tentative beginnings in the late 1970s to a vital funding source with an estimated outstanding of $10.24 trillion in the United States and $2.25 trillion in Europe as of the 2nd quarter of 2008.

Šitas grajus gal nebe Niksono darbas?

Security
.

Securitization.

Tie popieriai labai saugūs, vertingi, tikrai!

Securitization is the financial practice of pooling various types of contractual debt such as residential mortgages, commercial mortgages, auto loans or credit card debt obligations and selling said debt as bonds, pass-through securities, or Collateralized mortgage obligation (CMOs), to various investors.

Smagus užsiėmimas!

A mortgage-backed security (MBS) is an asset-backed security or debt obligation that represents a claim on the cash flows from mortgage loans through a process known as securitization.

Mortgage.

Oho.

Įstaiga!

mortgage
late 14c., from O.Fr. morgage (13c.), mort gaige, lit. "dead pledge" (replaced in modern Fr. by hypothèque), from mort "dead" + gage "pledge;" so called because the deal dies either when the debt is paid or when payment fails. O.Fr. mort is from V.L. *mortus "dead," from L. mortuus, pp. of mori "to die" (see mortal).

Продать от мертвого осла уши?

Kруто!


.cx is the country code top-level domain (TLD) for Christmas Island.

finance (n.)
c.1400, "an end, settlement, retribution," from M.Fr. finance "ending, settlement of a debt" (13c.), noun of action from finer "to end, settle a dispute or debt," from fin (see fine (n.)).

2010-12-28

Царский указ

Отмечавшийся 26 ноября по старому стилю Юрьев день завершал годовой цикл сельскохозяйственных работ и позволял крестьянам, уплатившим пожилое, в период времени за неделю до Юрьева дня и неделю после него уйти от старого хозяина.

(26 ноября) 9 декабря 1590 года царь Фёдор Иоаннович по инициативе Бориса Годунова издал указ, запрещавший переходы крестьян от одного владельца к другому даже в Юрьев день. Этот запрет оказался неожиданным для крестьян, именно тогда возникла поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день


Однако у крестьян ещё оставалась возможность скрыться от помещиков. В 1597 году вышел указ об урочных летах, впервые определявший срок сыска беглых крестьян — 5 лет.

Если в течение «урочных лет» помещик не сумел найти своего крестьянина и не подал челобитную о его розыске, он терял на него право и беглый закреплялся за новым владельцем. Норма «урочных лет» прикрепила к земле не только тяглых крестьян, но и их детей и жен, ранее не подпадавших под действие «заповедных лет». Любой переход рассматривался как бегство. Беглый подлежал возврату со всей семьей и имуществом.

Matot, nekaip liaudis tada gyveno.

Dabar - žymiai geriau.

Pereit pas kitą dvarininką galima, na, teisybė, pabėgti - tai dar ne, negalima...

Bet caras dabartės žymiai geresnis!

Bazelio bankininkystės priežiūros komitetas paskelbė ketinantis įpareigoti bankus visame pasaulyje atskleisti išmokamų premijų dydį, praneša BBC.

Kokie ketinimai!

Atskleisti premijų dydį!

1. Caro ukazas 09:18 12-28 IP: 84.15.179.82
Dvarininkai nuog šiol turės skelbt savo valgių aprašymus, lėbavimų datas ir mergų, katras vedės pirtin, sąrašą.


При царе Фёдоре Иоанновиче такого не было!

Kodėl prireikė priežiūros komiteto, 1974-aisiais?

Todėl, kad Aukso Standartą 1971-aisiais teko pamiršti, nes pinigų jau buvo prispausdinta tiek daug, kad jiems, bankininkams, šiuolaikiniams dvarininkams, patiems sau (ne mums, visuomenei) teko pripažinti kad pinigai dabar daromi iš nieko, na, ir pabandyti savo godumą nors kiek suvaldyti.

Tą patį godumą, dėl kurio jiems ir teko atsisakyti Aukso Standarto, kai yla iš maišo išlindo.

Paskutinį kartą 1975 m. tik valstybių vyriausybėms pareikalavus JAV dolerius buvo galima pakeisti į auksą.

Šitoj vietoj tenka pripažinti, kad tą ylą reikalų žinovai tuometės finansų sistemos reformos dėka subruko atgalios maišan ir ligšiol tebeslepia, stengiasi kaip begali.

Pinigai tai "vertės matas" (kas, kad vis mažėjantis, iš nieko daromas ir už palūkanas skolinamas), tai jie "padengti prekėmis", tai "privalomu pasitikėjimu", tai jie "natūraliai ar dirbtinai reti" dalykai - įvairiais laikais visokių reikalų aiškintojų aiškinimų prisiklausiau.

Vieną dalyką aiškintojai vis pamiršta paaiškinti, esminį - pinigai yra skola, už palūkanas.

Dabar bent sako, kad jie yra visuomenės prievolė, tik vėl pamiršta pasakyti, kad tai mūsų prievolė pinigų valdytojams.

Kaip kad baudžiauninkų prievolė buvo dirbt dvarininkams.

O yla lenda laukan iš maišo, kasdien.

Bazelio komiteto teigimu, ši iniciatyva - tai atsakas į 2008 m. praūžusią pasaulio finansų krizę. Naujų siūlymų tikslas - užtikrinti „efektyvią rinkos discipliną“.

Nei praūžė, nei rinka yra.

O mums Tėvynėj Lietuvoj tai dar ir Aukso Standarto laikai nesibaigė:)

Tada baudžiauninkai tikėjo, kad caras geras, tik dvarininkai blogi.

Tebetikim?

Atseit, tas, kuris iš nieko daro ir mums už palūkanas skolina pinigus, yra išimtinai geras ir doras?

O be jo - niekaip?

2010-12-27

Prisižaidė

Net ir žymiausi šalies ekonomistai nesitikėjo tokio masto krizės. SEB banko prezidento patarėjas Gitanas Nausėda pastarųjų kelerių metų įvykius lygina su itin retu planetų išsidėstymu ir teigia, kad minimalaus atlygio padidinimas turtingesniais tapti nepadės.

Pasiturinčios visuomenės recepto reikia ieškoti kitur.

Kur?

Atsakymas yra, straipsnio pabaigoj.

Kurti vidurinę klasę iš biurokratų nėra jokia siekiamybė, tai greičiausiai būtų pati blogiausia alternatyva iš visų.

Išmintinga...

Vis dėlto niekada nebūsime didelių gamyklų šalis.

Irgi ačiū, už direkcijas.

Vadinasi, aukščiau bambos - nešoksime...

Kur jau mums...

Todėl lieka viena išeitis – smulkusis ir vidutinis verslas, sukuriantis po 5–10 darbo vietų savo miestelyje. Nebūtinai tai turi būti kavinės, vyninės ar pramogų įstaigos, tai gali būti ir įvairios paslaugos, pavyzdžiui, taisymas, siuvimas ar skalbimas.

Tokia štai Lietuvos ekonomikos vizija...

Kad pliki nebūtume, tiesiogine prasme?


Ir su koreliacija, sako, prisižaidė, skaitykit apie ketvirčių BVP rezultatus.

2008 metais, finansinės rizikos metu, pasaulis susivienijo, kad pertvarkytų pasaulio bankų sistemą.

!!!

???

2009 metais, kai sugriuvo prekyba ir labai išaugo nedarbo lygis, „G-20“ pirmą kartą susitiko, kad užkirstų kelią nuosmukiui virsti didžiąja depresija.

Be abejo, visi mes žinome apie Azijos augimą, kad Kinija eksportuoja daugiau nei JAV ir netrukus taip pat pagamins ir investuos daugiau. Vakarų dominavimas (10 proc. pasaulio gyventojų sukuria didžiąją dalį pasaulio eksporto ir investicijų) baigėsi ir niekada nebegrįš. Praėjus dviem dešimtmečiams, kai Europa ir JAV monopolizavo pasaulio ekonomiką, dabar visas likęs pasaulis pagamina, prekiauja ir investuoja daugiau nei Vakarai.

Na va, dabar jau visi žinom...

Kad lenda yla iš maišo, žinom.

Šiandien Kinijos vartotojų išlaidos sudaro vos 3 proc. pasaulio ekonomikos, 36 proc. suvartoja Europa ir JAV. Šie skaičiai rodo, kodėl šiandien pasaulio ekonomika neteko pusiausvyros.

Ne "kodėl", o "kad".

Šie skaičiai rodo, pasaulio ekonomika neteko pusiausvyros, ir jau seniai.

Nes jau seniai kas nedirba, tas valgo.

O šitojo išnaudojimo įrankis - pinigai.

JAV dabar turi imtis iniciatyvos ir reikalauti iš pasaulio susitarti dėl modernaus Maršalo plano, kuris koordinuotų prekybą ir makroekonominę politiką. JAV kartu su naujuoju G–20 pirmininku, Prancūzijos prezidentu Nicolas Sarkozy turi atgaivinti privatų skolinimą sukurdami pasaulinį užtikrintumą dėl standartų ir taisyklių, kurių yra tikimasi iš bankų.Durnių ieško?

Kaip manot, susiprotės ne mūsų tarnai?

Beje, kodėl sakau, kad prisižaidė, o ne prisižaidėm?

Todėl, kad tarnai ir patarėjai - ne mūsų.

Tik visi nemalonumai - mums.

Gal mums labai patinka šitaip?

2010-12-26

Kaledonija

Каледонцы, каледонии, калидоны, лат. Caledonii, или же Каледонская конфедерация — название, которое римские историки дали группе аборигенных народов Шотландии в эпоху железного века, которых римляне первоначально причисляли к бриттам, однако позднее отнесли к пиктам.

Каледонцы были врагами римлян, которые в ту пору оккупировали большую часть Британии, где создали провинцию Римская Британия. Большая часть дошедших до нас сведений о каледонцах происходит от римлян, их врагов, поэтому к ней следует относиться с определённой сдержанностью.

Užkariautojų pasakojimų apie blogus čiabuvius girdėjom...

Самоназвание каледонцев неизвестно. Название caledonii исследователи предлагали связать с валлийским словом caled «твёрдый, упорный» в сочетании с кельтским суффиксом интенсивности.

Как и многие другие обитатели древней Британии, каледонцы строили укрепления на холмах, занимались сельским хозяйством, вели войну против римлян с переменным успехом. Римлянам так и не удалось окончательно покорить территорию, которую они называли Каледония, очертания которой примерно соответствовали современной Шотландии.

Питер Солуэй считает, что каледонцы состояли из аборигенных пиктских племён, к которым присоединились беглые бриттоязычные повстанцы, бежавшие от римлян с юга острова.


Gyvatė čia ar žaltys?

O ar patinka raižinys akmens vidury?

Simbolis akmens apačioj skiriasi nuo Anko...

В 83 или 84 г. календонцы под предводительством Калгака, по сообщению Тацита, потерпели поражения от войск Гнея Юлия Агриколы при Монс-Граупиус. По отношению к Калгаку Тацит не употребляет таких терминов, как «монарх» или «царь», поэтому неясно, был ли у каледонцев единый правитель или же Калгак был лишь военным предводителем. Тацит отмечает такие физические характеристики календоцев, как рыжие волосы и длинные части тела.

В 180 г. каледонцы приняли участие во вторжении в Британию, прорвавшись через Адрианов вал, причём римлянам не удавалось восстановить контроль в течение нескольких лет, до тех пор, пока договор с вторженцами не подписал губернатор Ульпий Марцелл. Это говорит о том, что каледонцы могли подписывать договоры от своего общего имени, то есть имели некоторого рода надплеменное руководство, а не состояли из не связанных друг с другом мелких племён. С другой стороны, римские историки используют термин «Caledonii» не только по отношению к собственно каледонцам, но и к другим племенам (как пиктам, так и бриттам), жившим к северу от Адрианова вала, при этом непонятно, идёт ли речь об отдельных группах или об объединениях племён.

Siena, skirta gynybai nuo piktų genčių išpuolių iš šiaurės.

Okupantai romėnai gynėsi, nuo piktų genčių.

Римлянам удалось достичь мира с бретонскими племенами, которые превратились в буферные государства на границе римских владений.

... by the 11th century the Pictish identity had been subsumed into the "Scots" amalgamation of peoples.

Kaledonijos vardą parnešė mums buvę kaledonai, dabar škotais vadinami.

Šatai
.

Škotijoje praktikuojamos "Sowans nakties" Kalėdų išvakarės ("sowans" – patiekalas iš grūdų ir vandenyje išmirkytų smulkių miltų), pagal kurių tradiciją šeimos nariai sukviečiami deginti šermukšnio šakų. Šio proceso metu jie turi išvardinti ir atleisti visus blogus jausmus, jaučiamus šeimos nariams, draugams ar kolegoms.

Ar "sowans" su pienu neprimena mūsų kūčiukų, o "Sowans naktis" - Kūčių nakties?

Ar tik ta naktis nebus Kaledonų palikimas?

Kiti, pietesni, romėnų pavaldinių palikuonys nieko panašaus nebeturi.

Kad senovės Kaledonai Kalėdų žodžiu Christmas nevadino, tai aišku.

O kaip vadino?

Ar nebūsim su gudais likę paskutiniais kaledonais?

Dar bulgarai prisimena, ukrainiečiai.

Slavai...

Слово «Коляда» представляет собой раннее (в конце праславянской эпохи) заимствование из латыни, где календами (лат. calendae; от calo «взывать») именуются первые дни каждого месяца, непосредственно или через греческое посредство (καλάνδαι). Показательно в этом отношении польское kolęda с носовым гласным - наследников латинского "н". Соответствующие слова балтийских языков являются заимствованиями из славянских.

Va taip.

Šventė pagoniška, o mes, paskutiniai pagonys, jos vardą paėmėm iš slavų, kažikur prisigraibiusių vakarietiškų žodžių, o slavai - iš vergvaldžių lotynų paėmė.

Бытует и народноэтимологическая версия, переосмысляющая слово "коляда" как связанное с коло - круг, т.к. с конца декабря начинает увеличиваться продолжительность светового дня и солнце как бы начинает новый круг.

Žiūrėkit, mūsų, regis, daug daugiau bus buvę!

Колядки встречаются в фольклоре всех других славянских да и многих других европейских народов. Особенно близки и по сюжетам и по форме к славянским К. колядки румынские, называемые colinda, ср. чешское и словацкое название песен — koleda, словинское kolednica, coleda, сербское — koleda, kolenda, албанское — kolĕndŭ.

Как теперь считается бесспорно установленным, все перечисленные названия песен восходят к названию греко-римского праздника нового года — calendae.

Čia tai geras!

Kaigi civilizatoriams vergvaldžiams nenusilenksi!

Название новолетия у многих народов было перенесено на праздник рождения христианского бога (болгарское — колада, коляда, коленде, французское — tsalenda, chalendes, charandes, провансальское — calendas) или на канун этого праздника (русское, украинское, белорусское — коляда).

Romėnai Kalėdas pamiršo, vietoj jų skolų knygelę, kalendorių, pasidirbo, gal užtat už Adriano sienos gyvenančius kaledonais ir vadino?

Paskui Roma patapo krikščionybės centru, jų Kalėdas pakeitė Jėzaus gimimo šventė, o tie, kas nenorėjo krikštytis, taip ir liko Kaledonijos kaledonais...

Nekrikštai, su Kalėdomis.

Колядки - gal ne apie skolas ten dainavo visi - slavai, prancūzai, provansai...

Na, ir mes.

Lietuvių kalba senasis šventės pavadinimas išliko pavadinti ir krikščioniškai šventei. Žodžio etimologija nėra visai aiški. Ji siejama su kolo – ratu, savo ruožtu susijusiu su soliarine mitologija.

Kitų žodis koliada skirstomas į kolo – ratą ir Ladą, deivę.

Treti žodį kildina iš lot. calendae „pirmos mėnesio dienos“, kuris galbūt susijęs su lot. calare.

Calare...

Tai gali būti skolinys iš baltarusių koljadá, panašiai kaip žinomas iš Latgalijos žodis kalada „išmalda, „plotkelė“ Kalėdos metu“ (Lietuvoje plotkelė labiau žinoma kaip kalėdaitis). Taip pat lenkų kolęda.

Latgaliai krikščionimis patapo anksčiau už mus, kalavijuočiai pasirūpino tuo.

Ar tik nebus išmalda sykiu su skolom civilizuotųjų mums prilipdyta prie mūsų senųjų Kalėdų?

Gal Kalėdų vardą visi sykiu padirbom, kai dar Tauta buvom, nebuvom išsiskirstę į tautas?

Naujoji Kaledonija
.


Europiečiai pirmą kartą atrado Naująją Kaledoniją ir Lojalumo salas XVIII a. Britų keliautojas Džeimsas Kukas pastebėjo Grande Terre 1774 m. ir pavadino salą Naująja Kaledonija. Pavadinimas kilo iš Škotijos aukštikalnių, į kurias buvo panašūs vietiniai kalnai.

Kaledonija buvo populiari poetiniuose ir patriotiniuose škotų kūriniuose, terminologijoje (Dž. Kuko tėvas buvo škotas).

O paskui...

Naująja Kaledonija susidomėjo britų ir šiaurės amerikiečių banginių medžiotojai ir santalmedžio prekiautojai. Dėl šios priežasties išaugo įtampa, o apgavystės buvo įprastos. Europiečiai taip pat mainė alkoholį ir tabaką į būtiniausias sau prekes. Jie taip pat atnešė ir naujas ligas: raupus, tymus, dizenteriją, gripą, sifilį ir raupsus. Nuo šių ligų žuvo nemažai vietinių gyventojų. Pakilusi įtampa išaugo iki priešiškos ir 1849 m. Cutter įgula buvo nužudyta ir suvalgyta Poume klano. Kai santalmedžio prekyba sumažėjo, jis buvo pakeistas nauja prekybos forma. Buvo pavergiami žmonės iš Naujosios Kaledonijos, Lojalumo salų, Vanuatu, Papua ir Naujosios Gvinėjos ir Saliamono salų darbui cukraus plantacijose Fidžyje ir Kvinslande. Prekyba žmonėmis sustojo XX amžiaus pradžioje.

Tie XVIII amžiaus europiečiai ir šiaurės amerikiečiai, kurie atnešė Naujojon Kaledonijon naujas ligas, apgavystes ir vergiją, save krikščionimis vadino, turbūt.

Pirmieji katalikų ir protestantų misionieriai atvyko XIX a. Jie turėjo didelę reikšmę vietinėje kultūroje. Jie reikalavo, kad žmonės vilkėtų drabužius, taip pat išnaikino dauguma vietinių tradicijų ir įpročių.


Kaip ši mangrovė atsirado Naujojoje Kaledonijoje?