2015-01-17

Kaip aš jaučiuosi

1546
Sveiki, kaip jaučiatės po pokalbio su BITĖS konsultantu? Pasidalinkite savo įspūdžiais atsakydami SMS žinute. Ačiū.

Tokią SMS žinutę gavau po to, kai paskambinau BITĖN, ketindamas padėt telefono aparatą pametusiai mergaitei - mat, tas aparatas veikia, tik niekas nepakelia ragelio. Paklausiau, ar ta mergaitė, telefono aparato savininkė ir BITĖS abonentė, atvykusi ton BITĖN, sužinos vietą, kurioje tas telefono aparatas yra.

BITĖS konsultantė atsakė, kad šitokią informaciją teikia tik policijai, o savo abonentams, telefono aparatų savininkams - neteikia.

Po to BITĖ atsiuntė šį SMS, kuriame teiraujasi, kaip aš jaučiuosi.

Šitaip
jaučiuosi.

Šitaip

dar.

P.S. Ši istorija įdomiai tęsės.

Nuvykom su mergaite policijon, paprašyti, kad policija paprašytų BITĖS pasakyti, kur yra vis tebeįjungtas telefonas. Policija gi be raštiško dokumento to daryti negali - tai sužinojau paskambinęs telefonu 112. Policijoj mergaitės tėvui teko pasirašyti kad susipažino su pora kodekso straipsnių dėl pareiškėjo atsakomybės ir parašyti tą raštišką dokumentą, mat, mergaitei stinga kelių mėnesių iki pilnametystės. Po to tas raštiškas dokumentas buvo užregistruotas, o rašytinio dokumento rašytojas gavo pažymą, irgi rašytinę.

Ši procedūra, suprantama, užėmė laiko, taip reikalingo ruošt namų darbams, taip reikalingiems rytdienos pamokose.

Taigi, po šių procedūrų sužinojau, kad BITĖ ir policijai, bent jau šitokiu atveju, nesako, kur yra įjungtas telefonas.

Užtat policijos budintis davė gerą patarimą - kadangi telefonas tebėra įjungtas, tai, matyt, nepavogtas; todėl vertėtų nuvykt ten, kur mergaitė jo pasigedo, ir gerai paieškot.

Taip ir padariau kitą dieną, t.y., šiandien, sausio 19-ąją.

Nuvykau kinoteatran "Pasaka", kur tądien visa klasė žiūrėjo lietuvišką filmą apie Sieną - "Kai apkabinsiu tave".

Kadangi šiandienos kino seansai "Pasakoj" tik vakare, vidun, paskambinęs ant užrakintų kinoteatro durų parašytu telefonu, patekau per "La Boheme" vestibiulį,

Su dviem "Pasakos" merginom antroj kinoteatro salėj (gerai, kad ji buvo tuščia) išgirdom telefoną su išjungtu skambučiu mykiant lyg ir požemy - po mažosios salės grindimis; matyt, nukrito jis ant grindų, kažkas išeidamas paspyrė, ir atsidūrė tas išmanusis neišmanėlis po kino amfiteatro pakyla, įsmuko pro tarpą šalia radijuojančio radiatoriaus, iš kur, iš to požemio, atkaklių abiejų "Pasakos" burtininkių pastangų dėka su grindų šepečio pagalba buvo išvaduotas.

Puikus kinotearas "Pasaka"!
Bet tiedu paveikslėliai viršuje - ne pasaka, bet realybė.

Kurią reikia pakeisti. - kad vieni kitiems padėtume, o ne stengtumės apgauti tariamu paslaugumu.

Koks sutapimas - rašytinį dokumentą teko rašyt toj pačioj, tik kiton vieton emigravusioj nuovadoj, net ir gerą patarimą davęs budintis man pasirodė pažįstamas - kad tik jo nenubaustų už tą patarimą...

P.P.S. Šiandien, sausio 22-ąją, skambučio  sulaukiau:

- Iš policijos patrukdė, dėl telefono.

- Taigi atsirado telefonas.

- Kodėl nepranešėt? Mes ieškom.

- Kaip nepranešiau? Pranešiau.

- Kur pranešėt?

- 6-tąjam policijos komisariatui pranešiau, užužvakar..

- Matoyt, kokių būna pareigūnų... Gerai, mes sutvarkysim.

Negi tikrai nubaus budintįjį už gerą patarimą?

Tikrai pranešiau, tikrai užužvakar - pirmadienį, iškart po to, kai "Pasakos" burtininkės išvadavo telefoną iš požemio, nuvykau 6-tajan komisariatan ir pranešiau, budinčiajam, o jis užregistravo pranešimą, kompiuterin.

Ką sutvarkys?

Dokumentiką?

Įdomu, ar rastų policija telefoną "Pasakoj" po grindimis?

Apie visos klasės edukacinį žygį kinoteatran "Pasaka", telefono IMEI (nurašytą nuo telefono pirkimo dokumento - be jo ir mano rašytinio dokumento, spėju, policija būtų neėmusi) numerį ir abonentinį numerį savo rašytiniam dokumente policijai buvau surašęs, ir tai, kad telefonas yra įjungtas.

Neskambino.

Bet viską sutvarkys.

O juk būtų pakakę BITEI pasakyti telefono savininkei kur gi jis - ĮJUNGTAS IŠMANUSIS TELEFONAS - yra.

Nesakė.
Созвездие Евриона

Созве́здия — в современной астрономии участки, на которые разделена небесная сфера для удобства ориентирования на звёздном небе. В древности созвездиями назывались характерные фигуры, образуемые яркими звёздами.
Почемучка ты почемучка...

Созвездие Евриона — повторяющийся шаблон из пяти колец Омрона, по которому некоторые модели копиров распознают банкноты.
Кольца Омрона (англ. Omron rings) — графические метки, предназначенные для защиты банкнот от копирования. Они напечатаны типографским способом и являются кольцами одинакового размера: их внешний диаметр 1,2 мм, внутренний диаметр — 0,8 мм. То есть, они выглядят как окружности диаметром около миллиметра.

Автором этой разработки является Японская корпорация Omron, которая имеет патент на систему обнаружения банкнот при сканировании и печати, использование которого подтвердил Резервный банк Индии. Поэтому Международное банкнотное общество (IBNS — International Bank Note Society) предлагает называть этот защитный элемент «кольцами Омрона» (Omron rings).Ишь чего захотел!

The Eurion constellation (also known as Omron rings) is a pattern of symbols incorporated into a number of banknote designs worldwide since about 1996.

The name "EURion constellation" was coined by Markus Kuhn, who uncovered the pattern in early 2002 while experimenting with a Xerox colour photocopier that refused to reproduce banknotes.

МОГИЛА ЕВРИОНА

Под сим искусно сделанным надгробьем, 

изваянным из камня сиенита, 
где столько брошено фиалок, столько лилий, - 
покоится прекрасный Еврион, 
александриец. Лет всей жизни - двадцать пять. 
По линии отца - из македонской знати он, 
из рода царедворцев вышла мать. 
Он ученик философа Аристоклита, 
риторику прошел у Пароса. Египетским письмом 
он занимался в Фивах. Арсинойский ном - 
предмет его 'Истории'. Мы книгу сохранили. 
Но лучшее, что было в нем, навек землей покрыто: 
он Аполлона был живым подобьем. 

Turi pinigų

Kas turi pinigų?
Na taip.

The Swiss National Bank unexpectedly scrapped its three-year policy of capping the Swiss franc against the euro in a U-turn that may change the perception of a century-old institution known for reliability.

In a surprise statement that sent shockwaves through equities and currency markets, the central bank ended its cap of 1.20 franc per euro and reduced the interest rate on sight deposits, deepening a cut announced less than a month ago.

Surprise!
Jane Foley, senior foreign exchange strategist at Rabobank, discusses the surprise move by the Swiss National Bank.

“The decision has been a surprise for markets -- you can’t do it in any other way,” SNB President Jordan told reporters in Zurich today. “We came to conclusion that it’s not a sustainable policy.”
The change comes just one week before ECB policy makers meet to discuss new stimulus, including quantitative easing, a move that may add to pressure on the franc against the euro.


The SNB spent billions defending the cap after introducing it in September 2011. Jordan said today it may intervene again.


“The SNB doesn’t see any future any more for their floor with the strong U.S. dollar and the QE ahead at the ECB,” said Alessandro Bee, strategist at Bank J Safra Sarasin AG in Zurich.


In the 1970s, when the Swiss were also battling a strong franc, the government imposed negative interest rates on assets held by foreigners


Čia apie tuos, kurie anapus Reino...


In the 1970s .......... negative interest rates...


Учись, студент!


When that proved ineffective, the SNB imposed a ceiling on the franc versus the German mark.


1970-tieji metai...


To complement the lower deposit rate, the SNB also moved the target range for the three-month Libor to between minus 1.25 percent and minus 0.25 percent, from the current range of between minus 0.75 percent and 0.25 percent.


Minus!


Libor...


What it means: LIBOR stands for London Interbank Offered Rate. It's the rate of interest at which banks offer to lend money to one another in the wholesale money markets in London. It is a standard financial index used in U.S. capital markets and can be found in the Wall Street Journal. In general, its changes have been smaller than changes in the prime rate.

Thomas Jordan, president of the Swiss National Bank (SNB), pauses while speaking during the central bank's rates announcement news conference in Bern, Switzerland, on Thursday, June 19, 2014

Gal apie naują Šveicarijos vėliavą tada pamislyjo?


Į ką panašu?

SNB's Jordan: 'Transparency can be counterproductive'.

http://www.centralbanking.com/central-banking/news/2323678/snbs-jordan-transparency-can-be-counterproductive:

Chairman of the Swiss National Bank calls for central banks to take ‘great caution’ before making changes to their communications policy; expresses scepticism over board minutes and forward guidance More transparency in central banking is "not necessarily better in every case", according to Swiss National Bank (SNB) chairman Thomas Jordan, and on some occasions can even be "counterproductive". 

Šure.

Ar ne?

Yes!

Gyvent sunku, nes nėra pinigų:(((

Nesupranta, kaip kyla pinigo vertė kai palūkanos tampa neigiamom:)

Thomas Jordan, president of the Swiss National Bank (SNB), a member of the board of directors board of directors of the Bank for International Settlementsdar ir 18-tam aukšte buvoja. 

Bukvaliai

Bukvaliai.

Euro įvedimo įstatyme numatyta, kad kainas litais keičiant į kainas eurais aritmetiniai veiksmai turi būti atlikti be klaidų. Teisės aktų kūrėjai turbūt norėjo, kad nenukentėtų klientai.
Užtat įstatymų prižiūrėtojai suprato, kad reikia kuo griežčiausiai bausti verslininkus, kurie sumažino kainas.
O tai ne!
...pažeidimą fiksavę centro darbuotojai atrėžė, kad logikos jų sprendime nereikia ieškoti – turi būti laikomasi įstatymo, ir tiek.

Kokia Europa?
Read the Book!


Volution

Devalvavo....

Devalvuoti sugebančių daug.

devoliucija
devoliùcija [lot. devolutio—nuvertimas], kokių nors teisių ar kokio
turto (nuosavybės) perėjimas kitam.

Gebančių atiduot - nedaug.

Devoliucija
Šio tipo decentralizacija suteikia žemesniems valdžios organams atskaitomybę regiono ar vietos rinkėjams. Savivaldybės renka tarybas, nepriklausomai formuoja biudžetą, planuoja investicijas. Nuo federalizmo devoliucija skiriasi tuo, kad perduotos galios gali būti laikinos ir galutinai priklauso centrinei valdžiai, taip valstybė išlieka unitari.

vo·lu·tion noun \vəˈlüshən\

Full Definition of VOLUTION

1: a rolling or revolving motion
2: a spiral turn : twist, convolution
Indulge your inner kid: strange
words for body functions »
3: a whorl of a spiral shell : volute
a whorl of a spiral shell : volute

Štai taip.

2005 05 19
JAV ragina Kiniją revalvuoti juanį.

JAV finansų departamentas eilinėje pusmečio ataskaitoje netiesiogiai užsiminė tikįs, kad Pekinas per ateinančius šešis mėnesius imsis kokių nors valiutos kurso liberalizavimo priemonių. Priešingai negu reikalavo kai kurie senatoriai ir įtakingi verslininkai, departamentas atsisakė tiesiogiai apkaltinti Kiniją valiutos kurso manipuliavimu, nes JAV galėtų pasinaudoti šiuo kaltinimu kaip pagrindu
ekonominėms sankcijoms Pekinui įvesti.


Pasak ekspertų, tai reiškia, jog JAV finansų departamentas tikisi iš Pekino sprendimų dėl juanio kurso, kuris susietas su JAV doleriu nuo 1994 metų, dar iki kitos savo ataskaitos pateikimo Kongresui spalio mėnesį. Jeigu Kinija priemonių nesiims, departamentas imsis ryžtingesnių veiksmų.


JAV bendrovės mano, kad dirbtinai sumažintas juanio kursas suteikia Kinijos gamintojams nepagrįstų privalumų.


Po 10 metų...

... ne juanį, o franką revalvavo Šveicarija!

Revolution!


Да того самого!


Тоже швейцарские специалисты.

Tie šveicoriai ...

durnių volioti
1. apsimetinėti, vaidinti nieko nesuprantantį, kvaileliu dėtis
2. simuliuoti, nieko prasmingo neveikti, dykinėti, tinginiauti

Bernužėli nesvoliok ...

2015-01-16

NeoTrakiškis Trakuose

Trakiškis.
NeoTrakiškis.

Su Doniškiu.
Эх!

Duodamas interviu „The Financial TimesNeoTrakiškis teigė esąs pasirengęs tapti laikinuoju lyderiu, jei tik rusai to panorėtų. Jis priimtų konstitucijos reformas, kad įtvirtintų įstatymo viršenybę, surengtų laisvus rinkimus ir tuomet atsistatydintų.

...dar N.Chruščiovas priėmė įstatymą...

M. Chodorokovskis šiandien Trakuose ir Vilniuje vykstančiame "Rusijos Reality Check" forume, по русски.

DevizasPakelkit rankasElitiniai Pinokiai, kurie praturtėjot šitokiu


netikėtu 
būdu!

Ale matai,

kokie tie finansų rinkų grapikai...

Va

ir va kaip!
Kaip sau norit - eurusis grapikas tiesiausias!

Pravda vítězí!

Vítěz - winner.

From Proto-Slavic *vitędzь. Cognate with Slovene vitez, Macedonian ви́тез (vítez), Slovak víťaz (winner), Serbo-Croatian vȉtēz (knight).

From?
Devisen.

Devise f (genitive Deviseplural Devisen)
  1. motto
  2. (finance, plural only) foreign currency

devìzas sm. (2) trumpas idėjos ar veikimo nusakomasis posakis: Gyventi ir kovoti Tėvynei, liaudžiai – štai kiekvieno Tarybų šalies jaunuolio devizas (sov.) sp.
Laukiniai Vakarai

Šveicarijos centrinis bankas (SNB) ketvirtadienį netikėtai sumažino bazinę palūkanų normą nuo -0,25 proc. iki -0.75 proc.

Да да?

... nuo -0,25 proc. iki -0.75 proc. 

Kam aiškintis, kas ta bazinė palūkanų norma?

“In a surprise announcement this morning the Swiss National Bank ended its 1.20 EUR/CHF protective floor and cut interest rates to -0.75%.”

Do you remember?
Kaip aiškina SNB, tokie (netikėti) sprendimai buvo būtini, nes baimintasi, kad minimalus Šveicarijos franko kursas nepakurstytų netikslingo monetarinių sąlygų sugriežtinimo. „The Financial Times“ (FT) primena, kad valiutų „lubos“ (1,2 Šveicarijos franko euro atžvilgiu) buvo įvestos per patį euro zonos krizės piką.
SNB taip pat pabrėžė, kad pastaruoju metu skirtumai „pagrindinių valiutų zonų“ monetarinėje politikoje ženkliai išaugo, ir tokia griežčiausia tendencija kurį laiką išliks. Kaip pastebi Šveicarijos centrinis bankas, euras pastebimai nuvertėjo JAV dolerio atžvilgiu, o tai savo ruožtu susilpnino ir Šveicarijos franko pozicijas JAV valiutos atžvilgiu.
Šveicarijos akcijų rinka smuko apie 6 proc., smunka akcijų rinkos ir visoje Europoje, nes investuotojai mieliau perka „saugesnius“ aktyvus, tokius kaip auksą ir Vokietijos obligacijas.
Po netikėtų Šveicarijos centrinio banko sprendimų ketvirtadienį euro kursas franko atžvilgiu smuko 30 proc. - nuo 1,20 iki 0,8052 franko už eurą, rodo „Forex“ duomenys.

Pakelkit rankas, Elitiniai Pinokiai, kurie praturtėjot šitokiu

netikėtu 

būdu:)

Braidžioja frankai:)))
Wild West!

9. haha
2015-01-16 07:24
IP: 212.117.29.44
 Manka Obligacija

Finansų ministras R.Šadžius sako, kad Lietuva nusimetė dar vieną skolos našta. Nors vėl teko skolintis. J.Stacevičiaus nuotr.Juk, paprasčiausiai - pasiskolino, ir ne šiaip pasiskolino, o pasiskolino, kad grąžintų kitą, senesnę skolą.
Puikiai!

Beje...

Palyginkim 
+2%, su truputėliu su -2%, be truputėlio.

Draudžiama reklama

Sovietinių ir nacistinių simbolių draudimas įsigaliojo 2008 m. birželio 17 d. Seimui priėmus Susirinkimų Įstatymo 8 straipsnio papildymą ir po kelių dienų Lietuvos Prezidentui Valdui Adamkui patvirtinus įstatymą. Straipsnio papildymas skelbia, kad Lietuvos Respublikoje draudžiami simboliai, kurie „demonstruoja nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavą ar herbą arba vėliavą, ženklą ar uniformą, kurių sudedamoji dalis yra nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliava ar herbas, atsakingų už Lietuvos gyventojų represijas Vokietijos nacionalsocialistų arba SSRS komunistų partijos vadovų atvaizdus, nacistinių ar komunistinių organizacijų simbolius ar uniformas arba nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavos ar herbo, nacistinės svastikos, nacistinio SS ženklo, sovietinio kūjo ir pjautuvo ženklo, sovietinės raudonos penkiakampės žvaigždės 
 
ženklo pagrindu sudarytas vėliavas ar ženklusatlieka nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR himną.“
Mi Note“ pristatymo metu „Xiaomi“ paskelbė apie dar vieną modelį – „Xiaomi Note Pro“. Telefoną tiems, kam šis atrodo per prastas. Tiems, kas durs pirštu į didesnės raiškos „Samsung“ ekraną ar spartesnį „Nexus“ procesorių (atsiprašome „Apple“, jų įrenginiai šioje kovoje nebedalyvauja) ir išreikš nepasitenkinimą.
Kompanija nesikuklindama flagmano „Pro“ versiją vadina „tiesiogine to žodžio prasme, geriausiu išmaniuoju telefonu pasaulyje šiandien“. 

2015-01-15

Vėl pirmi

Pirmi ES pagal emigracijos mastus.

Pirmi ES pagal savižudybes (Grenlandija išstojo iš ES).

Šįvakar per Elertė "Klasikos" radiją išgirdau, kad esam pirmi ES pagal kalinių skaičių.

Tikrai:

Didžiausias kalinių skaičius tarp 47 Europos Tarybai priklausančių šalių 2012-aisiais buvo Gruzijoje, kur 100 000 gyventojų teko 516 kalinių. Toliau eina Rusija (502 kaliniai) ir Lietuva (334).
Taigi, ES mes - pirmi.

Beje, įdomus pastebėjimas: 

Gruzija pirmauja ir pagal kalinių skaičiaus didėjimą. Nuo 2003 iki 2012 metų kalinių skaičius čia išaugo 251 proc.

Koks sutapimas:

Nuo 2000 m. spalio 12 d. iki 2001 m. rugsėjo 5 d. Gruzijos teisingumo ministras. Nuo 2007 2003 m. (nuvertus Eduardą Ševardnadzę), Gruzijos prezidentas. 2007 m. pabaigoje, kilus visuomenės nepasitenkinimui prezidento valdymu, laikinai pasitraukė iš posto, bet rinkimų metu vėl buvo išrinktas į prezidento postą. 

2013 m. pabaigoje po pralaimėjimo prezidento rinkimuose pabėgo į JAV.
Beje...
Beje: 

В июле 2012 года Шеварднадзе в интервью тбилисской газете извинился и покаялся перед гражданами Грузии за то, что отдал власть М.Саакашвили во время «революции роз». Подчеркнув, что тогда у него не было другого выбора, кроме досрочного ухода в отставку, Шеварднадзе публично признал свою ошибку, раскритиковал политику Саакашвили, утверждая, что тот не способен решить ключевые проблемы Грузии.

Cirkuliacija

cirkuliãcija sf. (1) TrpŽ
1. skysčių arba dujų judėjimas ratu uždaromis trajektorijomis, apytaka: Pastovi tamperatūra palaikoma vandens cirkuliacijos metodu J.Mat. Kraujo cirkuliãcija DŽ. Oro cirkuliacija rš.
2. apyvarta: Kapitalas negali atsirasti iš cirkuliacijos ir taip pat negali atsirasti už cirkuliacijos rš. Prekių cirkuliãcija DŽ.

2014-12-29 
Likus savaitei iki valiutos pasikeitimo, grynųjų litų kiekis apyvartoje buvo sumažėjęs 40 proc. Metų pradžioje joje cirkuliavo apie 11 mlrd. litų, o prieš šventes jų buvo sumažėję iki 7 mlrd.

2015.01.15
Lietuvos grynųjų pinigų apyvartoje eurai jau gerokai viršija litų kiekį, ketvirtadienį pranešė Lietuvos bankas (LB).

Pranešime primenama, kad penktadienį, sausio 16 d., baigiasi dvi savaites po euro įvedimo trukęs dviejų valiutų apyvartos laikotarpis ir vienintele teisėta mokėjimo priemone atsiskaitant grynaisiais pinigais tampa euras.

„Šiuo metu pagal vertę eurai apyvartoje litus viršija beveik pusantro karto. Lietuvoje euras įsivyrauja ramiai ir nuosekliai, žmonės įpranta prie naujosios valiutos, sklandžiai pakeitusios daugiau nei du dešimtmečius cirkuliavusį litą“, – teigė Vitas Vasiliauskas, LB valdybos pirmininkas.

Anot LB pranešimo, ketvirtadienį, prasidėjus paskutinei dviejų valiutų apyvartos dienai, esantys apyvartoje eurai jau gerokai viršija litų kiekį. Sausio 15 d. ryte apyvartoje buvo 1,455 mlrd. Eur (59%) ir 0,991 mlrd. Eur vertės litų (41%).

Šįvakar 18 valandos Elertė "Klasikos" radijo žiniose išgirdau Vitą Vasiliauską šnekant, kad nuo euro įvedimo pradžios pakeista beveik 1,8 mlrd. litų (aritmetikai skaičiai nenori paklūsti), apyvartoje liko  cirkuliuoti 40% litų ir 60% eurų ir kad šiandien paskutinė diena kai litais galime mokėti.

Tai kaip tie 0,99 mlrd. Eur vertės litai cirkuliuos rytoj?

O kaip jie šiandien cirkuliavo?

Kaip jie cirkuliavo šias dvi 2015-jų sausio savaites?

cirkuliúoti, -iúoja, -iãvo intr. TrpŽ
1. aplink tekėti, daryti apytaką: Šaldymo įrenginyje dujos ir skystis cirkuliuoja uždaroje ertmėje rš.
2. daryti apyvartą.

Tai kaip tie 40% darys apyvartą, jei litais mokėt nebegalima?

Jei jie necirkuliuos, tai nedarys apyvartos.

Tai prasti bus reikalai su Lietuvos banko rekordais!

Lietuva be milijardo - Lietuva be ateities!

Dievaž - tai atominis dingęs/nedingęs milijardas, tai "Snoro" milijardas, tai tramvajaus neišsipildęs milijardas - dabar gi nežinia kur esantis grynųjų litų euromilijardas!
Kaipgi bus su mūsų ūkio eko pasiekimais be to euromilijardo - trečdalio visų grynųjų pinigų - mūsų mylimoje Lietuvoje, kurioje net 82% atsiskaitymų - grynaisiais?

Nežinia kur, nežinia kur tie litai - jau girdėta:)

Beje: Lietuvos banko nuomone, apyvartoje lyg ir cirkuliuoja...

LKŽ rašo, kad

cirkuliuoti=daryti apyvartą

ir kad

Kapitalas negali atsirasti iš cirkuliacijos ir taip pat negali atsirasti už cirkuliacijos!

Tada laimėjau Lietuvos banko prizą atsakęs į klausimą, kur ne Lietuvoje galima neribotą laiką keist litus į eurus - ogi kituose ES centrobankuose.

Ar tik tas 0,991 mlrd. Eur vertės litų nenucirkuliuos/nenucirkuliavo ten?

Juk beveik trečdalis rekordinio Lietuvos "cash'o"!

Gal ten ir dokumentika kitokia, tarptautinė, o gal to dokumento rodyt šitokiu tarptautiniu mastu išvis nereikės/nereikėjo?

Kokių čia baisenybių prirašyta?

Premjere, sakykit - o kas čia per asmeniškai svarbus projektas?
Kur tas beveik milijardas eurų nucirkuliavo?

Gal reikia vėl sušaukt Politinę tarybą?

O gal geriau - Pilietinę?