2009-06-05

Very Fairy Tale

„The Financial Times“: „Europa neturi leisti Baltijos šalims žlugti“

4. Karla Marla
18:57 06-05 IP: 80.240.12.72
„The Financial Times“ yra moneymasterių ruporas, įsteigtas XIX amžiuje tuometiniam Pasaulio Finansiniame Centre - Londone (šiandienos Pasaulio Finansinis Centras yra Washington, DC - ten yra International Monetary Fund (TVF), The World Bank ir The Federal Reserve Board of Governors).

Laisvas rašinėlio situacijos perpasakojimas toks: vagišiai minioje apkraustė tris nelaimėlius, o jų slaptas sėbras, vaidinantis respektabilų praeivį („The Financial Times“), agituoja praeivius "susimesti" ir padėti tiems trims nevykėliams.

Toks va jų biznelis.

Nacionalinio saugumo agentas


Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) vadovas Arvydas Anušauskas vėl grįžo prie savo idėjos įkurti Žvalgybos generalinio inspektoriaus tarnybą (ŽGIT).

Politikai siekia valdyti žvalgybą
.

3. 007 ataskaita MI6 apie LT
11:11 06-05 IP: 80.240.12.72
1. LR pinigus, litus, apyvarton leidžia (skolina už palūkanas) LB.

2. LR nekontroliuoja LB.

3. LR Valstybės kontrolė neturi teisės atlikti LB audito.

4. Pagal įstatymą, pagrindinis LB tikslas – siekti kainų stabilumo.

5. Nepaisant to, dėl didelės infliacijos prieš piliečius teisinasi ne LB valdyba, O LR Vyriausybė.

6. Pagal įstatymą, LB vykdo pinigų politiką, kredito įstaigų priežiūrą.

7. Nors ir turi vykdyti tą priežiūrą, už nepriežiūrą LB niekaip neatsako.

8. LB nepriežiūros pasekmėm rūpinasi LR: indėlius draudžia Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas".

9. LB, už palūkanas skolindamas jokiais fiziniais rezervais nedengtus litus, kasmet gauna pelną, o LR kasmet lenda skolon.

10. VILIBOR (Vilnius Interbank Offered Rate) - vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams.

Tas pageidavimas iškart įteisinamas ir įskaičiuojamas į bankų teikiamų paskolų palūkanas. Šiandien 6 mėnesių VILIBOR jau 8,91 proc.

Šitokiu būdu LR žmonių patriotiniai jausmai panaudoti paverčiant litą tų patriotų smaugimo įrankiu.

11. Litais ir tik litais atsiskaityti privalu LR įstatymų dėka.

12. LB valdytojas LR žmonėms aiškina kad paskolų palūkanos aukštos todėl, kad trūksta litų, o kodėl jų trūksta, sakosi nežinantis.

So you see, my dear Coningsby, that Lithuania is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes.

4. Seimo NSGK-ui
11:14 06-05 IP: 80.240.12.72
Perduodame slaptą agento 007 ataskaitą apie priešiškų Lietuvos Respublikai jėgų veiklą (žr. 007 ataskaita MI6 apie LT).

2009-06-04

Force Majeure

Kai kurie Lietuvos verslininkai, sukdami galvą, kaip blogėjant finansinei padėčiai įvykdyti praeityje prisiimtus įsipareigojimus, ima domėtis, ar ekonominę krizę teisiškai būtų galima prilyginti nenugalimai jėgai (angl. force majeure)? Sunkmetyje kabintis ir už šio šiaudo juos skatina tai, kad JAV jau prasidėjo bylos, kuriose verslininkai siekia įrodyti, kad pasaulinė ekonominė krizė prilygsta nenugalimai jėgai, dėl kurios jie nepajėgūs įvykdyti kai kurių savo įsipareigojimų.


D.Trumpas siekia išsiginti savo kaip 40 mln. USD paskolos „Deutsche Bankui“ laiduotojo pareigų, susidariusią padėtį aiškindamas force majeure. "Reuters"

40 mln. ir force majeure?

Nusismulkino Donaldas...

Tiesa, Bronislovai?

Argi magnatui šitaip pritinka?

Ne iš bajorų...

Straipsnis ilgas, paskaitykit, jei netingit.

1. Merfis 08:02 06-04 IP: 80.240.12.72
Apgaulė ūkyje virto visuomenės saviapgaule, dabar ją apgavikai bando paversti force majeure.

10. New World Order
13:02 06-04 IP: 80.240.12.72
Darėm pinigus iš nieko, skolinom už palūkanas, visi tą pinigą vaikėsi, viskas buvo cool.

O bet tačiau, galop išėjo force majeure.

Apmaudu, vienok.

Sakant...

Google Vertėjas

Apie 300 Europos centrinio banko (ECB) darbuotojų trečiadienį surengė pirmą per visą banko istoriją streiką, protestuodami prieš planuojamus pokyčius ECB pensijų sistemoje, praneša „Bloomberg“.

Pusantros valandos protesto akcija prasidėjo trečiadienį 17.00 val. Lietuvos laiku. Protesto akcijos pradžioje dalyviai, susirinkę prie ECB pastato, švilpė, mušė būgną ir mojavo plakatais, vaizduojančiais ECB vadovą Jeaną-Claude'ą Trichet'ą ir klausiančiais: „Ar parodysi asmeninį pavyzdį?“

Akcijos dalyviai reikalavo iš ECB vadovybės pakeisti požiūrį į darbuotojus ir leisti jiems dalyvauti nustatant atlyginimo dydį, darbo sąlygas ir būsimas pensijas. Ypač didelį darbuotojų nepasitenkinimą sukėlė banko planai sumažinti pensijas 15 procentų.

Streiko iniciatorė - profsąjunga „International and European Public Services Organisation“ („Ipso“), kurią sudaro 460 iš 1,5 tūkst. ECB darbuotojų.

ECB darbuotojų nepasitenkinimą sukėlė pensijų sistemos reorganizacija, pagal kurią apribojamos darbuotojų galimybės išeiti į pensiją iki 65 metų. Pagal projektą, taip pat numatyta keisti pašalpų skaičiavimo taisykles, dėl ko pašalpos, pasak „Ipso“ prezidento Adriano Petty, gali sumažėti vidutiniškai 15 procentų. Be to, labiausiai profsąjungos atstovus papiktino tai, kad ECB vadovybė nesvarstė reorganizacijos su darbuotojais.

1. ECB darbuotojams 13:43 06-04 IP: 80.240.12.72
Geriau nebandykit su Google Vertėju iš prancūzų į anglų kalbą išversti žodį " triche" ...

2. LB darbuotojams 14:06 06-04 IP: 80.240.12.72
O jūs tai - šiukštu! - nebandykit su tuo Google Vertėju į anglų kalbą išversti žodį " sukčiauti" !

Šiandien, 2009 metų birželio 4 dieną, tas Google Vertėjas vertė šitaip:

Vertimas: prancūzų » anglų
triche cheats

Vertimas: lietuvių » anglų
sukčiauti for fraud

veiksmažodis
1. swindle
2. cheat
3. rook
4. run a rig
5. quack
6. shark
7. picaroon
8. beat
9. cog
10. Jew
11. sharp


Kas tas Google Vertėjas?

Tegul Google ir paaiškina.

Kas yra „automatinis vertimas“?

Tai – be vertėjų pagalbos moderniausia technologija atliekamas vertimas. Automatinis vertimas dažnai vadinamas mašininiu vertimu.

Ar „Google“ sukūrė vertimo programinę įrangą?


Taip. „Google“ tyrimų grupė sukūrė statistinio kalbų porų vertimo sistemą, pasiekiamą „Google Translate“.

Kas yra statistinis mašininis vertimas?


Daugelis šiandien naudojamų modernių, komercinių mašininio vertimo sistemų buvo sukurtos naudojant taisyklėmis pagrįstus metodus ir reikalauja daug pastangų apibrėžiant žodynus ir gramatikas.

Sistema paremta kitokiu metodu: į kompiuterį įkeliame milijardų žodžių apimties tekstus, sudarytus iš vienakalbio teksto kalba, į kurią verčiama, ir išlygiuoto teksto, kurį sudaro žmogaus vertimo iš vienos kalbos į kitą pavyzdžiai. Tada taikydami statistinio mokymosi metodus sukuriame vertimo modelį. Vertinant paieškas, pasiekti rezultatai buvo puikiai įvertinti.

Puikiai tai puikiai.

2009-06-03

Angelai Merkel

Vokietijos kanclerė Angela Merkel skeptiškai vertina Europos centrinio banko (ECB), Didžiosios Britanijos centrinio banko - Anglijos banko - ir Jungtinių Valstijų federalinio atsargų banko veiksmus kovojant su pasauline krize, rašo „The Wall Street Journal“.

A.Merkel teigimu, nesaikingos centrinių bankų išlaidos veda prie naujos pasaulinės finansų krizės, kuri gali kilti per ateinančius 10 metų.

A.Merkel kritikuoja ECB už tai, kad bankas pasidavė „tarptautiniam spaudimui“ ir sutiko išpirkti kompanijų obligacijų už 60 mlrd. eurų. Tačiau lyginant su JAV federalinio atsargų banko išlaidomis ši suma nėra didelė. JAV centrinis bankas finansų sistemos likvidumo didinimo programai skyrė daugiau nei 10 trln. JAV dolerių.

1. Karla Marla Angelai Merkel 19:42 06-03 IP: 80.240.12.72
Ponia Angela Merkel, centrinių bankų vaikinai tiesiog neranda kitos išeities.

Kadangi iš nieko daromų pinigų burbulas išsipūtė, užpildė visą Pasaulį ir toliau pučiasi (nes tie pinigai yra centrinių bankų skolinami, už palūkanas, kurioms mokėti vėl iš nieko padirbami ir paskolinami nauji pinigai), o "teisingas" pinigų judėjimas į akcijų biržas sutriko (nes publika suprato, jog tos biržos tereikalingos "orui pardavinėti" ir tokiu būdu patyliukais pinigams nusavinti), tai ir tai, kas vadinosi "normaliu ekonomikos funkcionavimu", irgi sutriko.

Anksčiau ūkis, o valstybės irgi, lindo į skolas minėtiems vaikinams pamažėle ir per tarpininkus.

O dabar moneymasteriams nebėra kada terliotis, reikia skubiai gelbėti padėtį, kad tik tas per šimtmečius įsuktas mechanizmas neįstrigtų.

Bergždžios jų pastangos, ponia Angela Merkel.

Pinigų pabaiga neišvengiamai artėja.

Garbioji ponia Merkel!

Jūs esate viena iš nedaugelio pasaulio valstybių vadovų, drįstančių kritiškai kalbėti apie centrinių bankų valdytojų veiksmus.

Pasirūpinkite tuo, kad ES valstybės pakeistų įstatymus, įteisinančius ECB savivalę.

Pasirūpinkite tuo, kad valstybės, jų žmonės valdytų, kontroliuotų bankų veiklą.

Inicijuokite naujos pasaulinės tarpusavio atsiskaitymų sistemos kūrimą.

Jūs tai galite, ponia Merkel.