2009-06-05

Nacionalinio saugumo agentas


Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) vadovas Arvydas Anušauskas vėl grįžo prie savo idėjos įkurti Žvalgybos generalinio inspektoriaus tarnybą (ŽGIT).

Politikai siekia valdyti žvalgybą
.

3. 007 ataskaita MI6 apie LT
11:11 06-05 IP: 80.240.12.72
1. LR pinigus, litus, apyvarton leidžia (skolina už palūkanas) LB.

2. LR nekontroliuoja LB.

3. LR Valstybės kontrolė neturi teisės atlikti LB audito.

4. Pagal įstatymą, pagrindinis LB tikslas – siekti kainų stabilumo.

5. Nepaisant to, dėl didelės infliacijos prieš piliečius teisinasi ne LB valdyba, O LR Vyriausybė.

6. Pagal įstatymą, LB vykdo pinigų politiką, kredito įstaigų priežiūrą.

7. Nors ir turi vykdyti tą priežiūrą, už nepriežiūrą LB niekaip neatsako.

8. LB nepriežiūros pasekmėm rūpinasi LR: indėlius draudžia Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas".

9. LB, už palūkanas skolindamas jokiais fiziniais rezervais nedengtus litus, kasmet gauna pelną, o LR kasmet lenda skolon.

10. VILIBOR (Vilnius Interbank Offered Rate) - vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams.

Tas pageidavimas iškart įteisinamas ir įskaičiuojamas į bankų teikiamų paskolų palūkanas. Šiandien 6 mėnesių VILIBOR jau 8,91 proc.

Šitokiu būdu LR žmonių patriotiniai jausmai panaudoti paverčiant litą tų patriotų smaugimo įrankiu.

11. Litais ir tik litais atsiskaityti privalu LR įstatymų dėka.

12. LB valdytojas LR žmonėms aiškina kad paskolų palūkanos aukštos todėl, kad trūksta litų, o kodėl jų trūksta, sakosi nežinantis.

So you see, my dear Coningsby, that Lithuania is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes.

4. Seimo NSGK-ui
11:14 06-05 IP: 80.240.12.72
Perduodame slaptą agento 007 ataskaitą apie priešiškų Lietuvos Respublikai jėgų veiklą (žr. 007 ataskaita MI6 apie LT).

Komentarų nėra: