2008-12-26

Ūūū!!! Top!!! И я!!!

Sutinkame kad dvigalvis žvėris mums nereikalingas.

Bet daugelis nežinome kaip be jo apsieiti.

Gal todėl, kad nuo mažens esame įpratinti prie skaičių, kuriuos vadiname realiaisiais, klaidingai juos tapatindami su realybe, kurią vadiname Pasauliu.

Klaidingai manome, kad, jeigu toje realiųjų skaičių aibėje galimas griežtosios visuotinės tvarkos sąryšis, tai jis būtinas ir mūsų Pasaulyje.

Kodėl taip klystame?
educate
1447, from L. educatus, pp. of educare "bring up, rear, educate," which is related to educere "bring out," from ex- "out" + ducere "to lead" (see duke). Meaning "provide schooling" is first attested 1588 in Shakespeare. Educationese "the jargon of school administrators" is from 1966; educrat first attested 1968, usually pejorative, second element from bureaucrat (q.v.). Educable is from 1845. Educated guess first attested 1954.
Būtų gerai kad šitai perskaitytų tie iš mūsiškių, kurie susiruošė mokymąsi ir mokymą pakeisti edukacija ir edukavimu.

Matot?

Related to educere "bring out".

From ex- "out" + ducere "to lead" (see duke).

Edukuotojai kažką išima, exduke-ina (skamba beveik kaip "išduchina").

Duke bijo konkurentų ir pasirūpino tinkama

edukacija=exduke-cija?

Mokytojai mokina mokinius kad anie mokėtų.

O kuo užsiima civilizuotieji edukuotojai?
teach
O.E. tæcan (past tense and pp. tæhte) "to show, point out," also "to give instruction," from P.Gmc. *taikijanan (cf. O.H.G. zihan, Ger. zeihen "to accuse," Goth. ga-teihan "to announce"), from PIE *deik- "to show, point out" (see diction).
pupil (1)
"student," 1382, originally "orphan child, ward," from O.Fr. pupille (14c.), from L. pupillus (fem. pupilla) "orphan, ward, minor," dim. of pupus "boy" (fem. pupa "girl"), probably related to puer "child," probably from PIE *pup-, from base *pu- "to swell, inflate." Meaning "disciple, student" first recorded 1563.
Mokytojai mokina mokinius kad jie mokėtų.

O edukuotojai, matot, rodo kažką, instruktuoja pupules ir pupulius, diktuoja jiems.

Toks ir būtų tas paaiškinimas, kodėl mes klystame suprasdami pasaulį.

Leidžiamės klaidinami nuo mažens.

Valdantieji klaidina mus.

Tie, kurie iš tikrųjų mus valdė iki šiol.

Kalbu apie pinigų valdytojus.

Manau, kad reikia atsispirti nuo šių pamatinių sampratų:

1. Pasaulis yra judesys.
2. Vertybė yra to judesio harmoniškumas, darna.
3. Sąmonė yra viršesnė už materiją, išorė neatsiejama nuo vidaus.

Tai, ką sakau, patvirtina ne tik rašinio apie skaičius pabaigoje esanti nuoroda.

Tai patvirtina šių dienų mokslas.

Tai patvirtina mūsų senolių ir protėvių išmintis ir patirtis.

Kaip ir anksčiau, tebemanau, kad reikia pasaulyje fiksuoti pinigų kiekį.

Tokiu būdu pinigai netektų savo tėvo - palūkininkavimo.

Antra pinigų kiekio fiksavimo priežastis - gyvename Žemėje, kuri nesiplečia. Kodėl turėtumėm didinti tarpusavio atsiskaitymų priemonės kiekius?

Atsikračius pinigų tėvo, beliktų pasirūpinti kad nebūtų ir jų motinos - apgaulės.

Tebemanau, kad tai pasieksime viešai perskirstydami lėšas.

Tiems, kam viešumas atrodo nepriimtinas, nes jie galvoja kad, neviešai realizuodami savo idėją, labiau pasipelnytų, priminsiu kad dėl neviešo svarstymo daugybė vertingų idėjų buvo numarinta, atmesta, pavogta.

Be to, fiksavus pinigų kiekį, pelno sąvoka ir tai, kas vadinama buhalterine apskaita, keisis iš esmės. Dėl tos paprastos priežasties, kad, žmonių skaičiui augant, pinigų kiekis bus pastovus, taigi, vidutinės pajamos kasmet mažės. Ir tai nereikš nuosmukio todėl, kad kainos irgi kris.

Tiems, kurie galvoja, kad šitaip sustabdysime gamybą - sakykit, ar tikrai reikia šitokio kiekio gaminių? Ar tikrai reikia kad automobilių kasmet būtų pagaminama vis daugiau, vis didesnių, vis galingesnių?

O gal verčiau optimizuokime paties automobilio sąvoką?

Be perstojo auganti gamyba perdirba mūsų Pasaulį į šiukšlyną.

Tie kas nematėt filmo WALL-E, pažiūrėkit.

Tie, kas galvojate, kad, kuriai nors gamybai mažėjant, netekusieji darbo liks be pragyvenimo šaltinių, pagalvokite ar mūsų pragyvenimui tikrai reikia įvairiausių dalykų, kuriems mes švaistome savo pastangas ir laiką? Ar mes, visuomenė, negalime tas savo pastangas ir laiką paskirti tų netekusiųjų užsiėmimo persiorientavimui?

Jau nekalbu apie karo išlaidas, kurios - dabar tai bet kam akivaizdu - tereikalingos valdantiesiems.

Tiems, kurie iš tikrųjų valdo.

Mes turime didžiulį privalumą, kurio neturėjo daugybė ankstesniųjų kartų - Pasaulinį Tinklą.

Jo dėka galime bendrauti, galime keistis nuomonėmis.

Galime ir valdyti Pasaulį.

Valdyti save.

Supraskime, kad Pasaulis - tai mes.

Valdymo mechanizmas turi būti save koreguojantis.

Naujieji pinigai tebus to priemonė.

Jie bus ne tikslas.

Priemonė.

Jų cikliško perpaskirstymo principai garantuos Pasaulio pusiausvyrą ir harmoniją.

Žinoma, dabar siūlau tik pagrindinius principus.

1. Kiekvienas žmogus kiekvieno ciklo pabaigoje pareiškia savo nuomonę apie

- bendradarbius,
- bendruomenes,
- miestus,
- valstybes.

2. Kiekvienas žmogus pareiškia savo nuomonę apie kiekvieną jam rūpintį asmenį ar įmonę - jo gerą ar netinkamą elgesį, geras ar blogas iniciatyvas, gaminius, šitaip formuodamas to asmens ar įmonės įvertinimą, nuo kurio priklausys pastarojo kitam ciklui gaunamų fiksuotųjų Pasaulio lėšų dalis.

3. Kiekvienas žmogus kiekvieno ciklo pabaigoje pareiškia savo nuomonę apie darbovietės, bendruomenės, miesto, valstybės, pasaulio prioritetus.

Kiekviename lygmenyje:

- darbovietės,
- bendruomenės,
- regiono,
- valstybės,
- tarpvalstybiniame,

gautų įvertinimų ir sprendimų suma suformuoja "svorio koeficientą", kuris lemia gaunamų kitam ciklui bendrųjų to lygmens lėšų dalį.

Jei aplinkiniai mus įvertino gerai, gausime daugiau.

Jei ne, teks pasidomėti vertinimais (kurie bus vieši).

Ir pasikeisti.

Arba įrodyti savo tiesą.

Jei nuspręsime tiesti kelius, tai ir tiesime.

Jei mums pasidarys gėda dėl pensininkų padėties, pasirūpinsime jais.

Jei nuspręsime kad reikia mažiau gaminti, o daugiau lavintis ar tvarkytis, taip ir darysime.

Jei nuspręsime kad mūsų jaunimui derėtų labiau lavintis negu lig šiol, skirsime daugiau lėšų mokykloms.

Neįsivaizduoju, kaip galėtumėme viešai nuspręsti kariauti.

Tarpusavio atsiskaitymai bus be tarpininkų ir tik e-pinigais, šiais laikais tai visiškai realu.

Viešumas ir kitokių pinigų nebuvimas išspręs niekaip neišsprendžiamą visuotinio pajamų deklaravimo problemą.

Ciklo metu vykstantys pokyčiai inicijuos mūsų vertinimų pokyčius ciklo pabaigoje.

Nė kiek nebijau tarpvalstybinių vertinimų. Esu įsitikinęs, kad tarpvalstybiniai ir tarptautiniai konfliktai tėra principo "skaldyk ir valdyk" išdava ir yra inicijuojami tikrųjų valdančiųjų.

Pasaulio tautos yra kilusios iš vienos Tautos ir to dar nepamiršo.

Nė kiek nemanau, kad "paprastais" vadinami žmonės nėra pakankamai protingi kad galėtų nuspręsti.

Būtent iš jų, iš paprastų žmonių, esu girdėjęs tikrai išmintingų žodžius ir būtent iš jų esu patyręs tikrąjį atsakingumą, rūpestingumą ir padorumą.

2008-12-25

Skaičiai

Senajame Testamente, arba Penkiaknygėje, arba Toroje, yra Skaičių knyga.

Skaičių knygoje daug kalbama apie kiekius.

Skaičius naudojam kas dieną.

Visi žinom sąvoką realieji skaičiai.

Jais ir matuojame kiekius.

Studentai, paklausti, kas gi tie realieji skaičiai, beveik niekada nemoka paaiškinti.

"Suaugėlių" šito geriau išvis neklausti...

Dažniausiai galvojama šitaip: gyvename realiame pasaulyje, todėl mums tereikalingi realieji skaičiai. Juos ir žinome. Juos ir mokomės. Sudedame juos tiesėje. Kurią vadiname realiųjų skaičių tiese.

Pradžioj apie šitą žodį.

Realus.

Ne mūsų žodis. Svetimas.

realty
1670, "real estate," from earlier meaning (1544) "real possession."


real (n.)
"small Spanish silver coin," 1588, from Sp. real, noun use of real (adj.) "regal," from L. regalis "regal." Esp. in ref. to the real de plata, which circulated in the U.S. till c.1850 and in Mexico till 1897.


realize
1611, "bring into existence," from Fr. réaliser "make real," from M.Fr. real "actual," from O.Fr. (see real (adj.)). Sense of "understand clearly" is first recorded 1775.


real (adj.)
1448, "relating to things" (esp. property), from O.Fr. reel, from L.L. realis "actual," from L. res "matter, thing," of unknown origin. Meaning "genuine" is recorded from 1559; that of "actually existing" is attested from 1597; sense of "unaffected, no-nonsense" is from 1847. Real estate is first recorded 1666 and retains the oldest Eng. sense of the word; Realistic "true to reality" (in art, etc.) is from 1856; meaning "having a practical view of life" is attested from 1862. Noun phrase real time is from 1953; get real, usually an interjection, was U.S. college slang in 1960s, reached wide popularity c.1987.


"Generally, by the time you are Real, most of your hair has been loved off, and your eyes drop out and you get loose in the joints and very shabby. But these things don't matter at all, because once you are Real you can't be ugly, except to people who don't understand." [Margery Williams, "The Velveteen Rabbit"]

realtor
1916, "real estate agent," Amer.Eng., coined by C. Chadbourn of Minneapolis, Minn.; patented as Realtor in 1948 by National Association of Real Estate Boards.


realism
1817, from real (adj.), after Fr. réalisme or Ger. Realismus, from L.L. realis "real." Opposed to idealism in philosophy, art, etc. In ref. to scholastic doctrine of Thomas Aquinas (opposed to nominalism) it is recorded from 1826. Meaning "close resemblance to the scene" (in art, literature, etc., often with ref. to unpleasant details) is attested from 1856.


reality
1550, originally a legal term in the sense of "fixed property," from M.L. realitatem (nom. realitas), from L.L. realis; meaning "real existence" is from 1647.


Sudėjau aiškinimus ta tvarka, kuria Online Etymology Dictionary savo radinius, paprašytas paaiškinti žodį "real", pateikė.

Matot?

Realybė - tai nekilnojama nuosavybė, tai realtorius, tai kažkas, turintis regalijų, tai nustatyta nuosavybė, o "realizuoti" reiškia tiesiog "padaryti".

O mes savo nuo mokyklos mums įprastus skaičius, kuriuos kažkodėl vadiname realiaisiais, sutupdome nematerialioje skaičių tiesėje.

Realieji skaičiai gerai telpa nematerialioje tiesėje.

Tai galite perskaityti bet kuriame matematikos vadovėlyje.

Juos ten sutalpiname pasitelkę atstumo sąvoką.

Sutikit, ne tik atstumas mūsų pasaulyje svarbu. Tą patį atstumą uolienoje, vandenyje ar ore visiškai skirtingai vertiname.

Manome, kad materija sudaryta iš molekulių, tos iš atomų, tie iš branduolio ir aplink jį besisukančių elektronų, tie vėl sudaryti iš...

Minėtų trijų būvių esminis skirtumas - juos kuriančio judesio stabilumas, ciklų pasikartojimo dažnis.

Pasaulis yra judesys.

Judėjimas.

Materija yra judesys.

Jo vienu parametru, lakstančiu po skaičių tiesę, neaprašysi. Reikia daugiau parametrų, tinkamai suderintų tarpusavyje.

Judesiui įvertinti tinka žodis harmonija.

Harmoniškumas.

Matote, žodis "realybė" - pritemptas.

Jei norite, pasaulis nėra realus. Arba tie skaičiai nėra realūs.

Kaip jums labiau patinka.

Gali būti, kad tie skaičiai kai kam labai pasitarnavo dėl tos priežasties, kad toje skaičių tiesėje egzistuoja griežtosios visuotinės tvarkos sąryšis, užrašomas visiems pažįstamu simboliu

> (daugiau).

Pasaulyje šitokios tvarkos nėra.

Jame yra harmonija.

Arba jos nėra.

Jei jinai sutrinka, pasaulis ima griūti.

Vienas iš pastebėjimų, rodančių kad arba pasaulis nėra realus, arba tie skaičiai neturėtų vadintis realiaisiais, yra toks:

Sutarta, kad skaičiaus 0 faktorialas lygus 1 (0! = 1)

Natūraliojo skaičiaus n faktorialas apibrėžiamas šitaip:

n! = 1 · 2 · 3 · ... · n

Matot, kad 0! aplamai neturėtų būti. Kodėl tada "sutarta kad 0! = 1"?

Todėl, kad tada "formulės gerai išeina".

O kodėl jos, taip keistai sutarus, gerai išeina?

Paaiškinti galima taip:

Gamma(n+1) = n!,

Gamma(1)=1,

taigi, ir 0! = 1.

Tie, kas studijavo kompleksinę analizę, žino, kad kompleksinės funkcijos analiziškumas yra labai stipri savybė, iš kurios išplaukia harmoniškumas. Gamma(z) yra analizinė kompleksinė funkcija, taigi ir harmoninė funkcija visur, išskyrus z=0,-1,-2,....

Formulėms susitarimas 0! = 1 todėl "patinka", kad pasaulis yra labiau kompleksinis, negu realus.

Pasauliui būtinas harmoniškumas.

Harmoniškumas - tinkamas parametrų suderinimas.

Tas, kas domėjosi, žino, kad William Rowan Hamiltonui, patobulinusiam klasikinę mechaniką, prireikė kvaternijonų - skaičių, kartais vadinamų hiperkompleksiniais, nes jie savyje turi kompleksinius skaičius.

Tie skaičiai padeda užrašyti tai, ką žmonės randa materijos prigimtyje - judesį.

Kompleksiniai skaičiai turi savyje realiuosius skaičius. Studijavusieji kompleksinius skaičius žino kad realiąsias formules lengvai gauname iš kompleksinių skaičių.

Mūsų pasaulis, kurį visi vadiname realiu, yra kompleksinis, o dar labiau hiperkompleksinis.

Ir tai - ne pabaiga.

Tada, kai supratau, kad pasaulis yra judesys, ieškojau, kas lietuviškai rašo žodžius "judesys", "pasaulis".

Nedaug teradau.

Bet radau.

Nuopolis

Lietuvos Banko Realybės Šou, 2008 12 24 12:25
1. LR pinigus, litus, apyvarton leidžia (skolina už palūkanas) LB.

2. LR nekontroliuoja LB.

3. LR Valstybės kontrolė neturi teisės atlikti LB audito.

4. Pagal įstatymą, pagrindinis LB tikslas – siekti kainų stabilumo.

5. Nepaisant to, dėl didelės infliacijos prieš piliečius teisinasi ne LB valdyba, O LR Vyriausybė.

6. Pagal įstatymą, LB vykdo pinigų politiką, kredito įstaigų priežiūrą.

7. Nors ir turi vykdyti tą priežiūrą, už nepriežiūrą LB niekaip neatsako.

8. LB nepriežiūros pasekmėm rūpinasi LR: indėlius draudžia Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas".

9. LB, už palūkanas skolindamas jokiais fiziniais rezervais nedengtus litus, kasmet gauna pelną, o LR kasmet lenda skolon.

10. VILIBOR (Vilnius Interbank Offered Rate) - vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams.

11. Litais tarpusavyje atsiskaityti privalome LR įstatymų dėka.

12. LB valdytojas praėjusią savaitę pareiškė nežinantis kodėl trūksta litų.

Tai - mūsų Lietuvos nuopolis.

Nutiko jis todėl, kad mes leidome savo išrinktiesiems įteisinti šį ydų ratą.

Leidome savo šalies vardą įmūryti bankų finansinės piramidės apačioje.

Vienintelis rišlus tokios "finansinės-monetarinės sistemos" pateisinimas, kurį teko girdėti, toks: esą, mūsų valdžia ims ir pridirbs pinigų nežinia kiek, todėl tą darbą reikia patikėti jį išmanantiems.

Šitoks paaiškinimas yra viešas pripažinimas kad esam savęs nevaldantys silpnavaliai.

Šitoks paaiškinimas tiek tevertas, kiek ir infliacijos būtinumo grindimas tuo, kad ji esą, skatina ūkio augimą.

Abu paaiškinimai įpiršti pinigų valdytojų.

Vienintelė infliacijos priežastis - pinigų kiekio nepaliaujamas didėjimas, nes jie, tik padirbti, skolinami už palūkanas, kurioms mokėti padirbami ir paskolinami nauji pinigai, ir t.t. ir t.t.

Kur šito reikalo "specialistai" atvedė pasaulį, šiandien matome visi.

Kad mūsų išrinktieji įteisino šitokią tvarką, nenusiminkime.

Gal jie nesuprato ką daro, gal pasidavė ar parsidavė.

Ne jie vieninteliai, tie mūsų išrinktieji, šitaip pasielgė.

Tenka pripažinti savo ir kitų pasaulio žmonių nuopolį.

Nesam silpnavaliai.

Privalom atsikelti.

Dvigalvis

Šis žvėris ne nuo gimimo dvigalvis.

Bent jau toks neatrodė.

Pradžioj tai, iš ko kildinam pinigus, turėjo vertę.

Gal perdėtą. Sureikšmintą. Bet vis dėlto turėjo.

Juk to paties aukso ar sidabro, kurį mūsų protėviai prūsai laikė už nieką, vertė nėra niekinė. Tinka tie metalai papuošalams. Karūnoms. Dantų. Kontaktams. Elektronikos.

Tas žvėris galutinai tapo dvigalviu tada, kai toji antroji, perdėtoji vertė, visiškai nutolo nuo pirmosios, tikrosios vertės. Tada, kai tos, tikrosios, paprasčiausiai neliko. Kai ji tapo lygi nuliui.

Fiat Money

Currency that a government has declared to be legal tender, despite the fact that it has no intrinsic value and is not backed by reserves. Historically, most currencies were based on physical commodities such as gold or silver, but fiat money is based solely on faith.

Most of the world's paper money is fiat money.

Matot, nors šie fiat money yra nedengti jokiais rezervais, o tik įteisinti valdžios patvarkymu, nors doleris lygiai toks pats pinigas, jį valdo bankas, vadinamas Federaliniu Rezervų Banku.

Apgaulė.

Toks šio žvėries mamos vardas.

Nenuostabu, kad jos šitoks vaikas:

Aukso gabalėlis -> auksinė moneta -> mažesnė auksinė moneta, bet užtai su Valdovo portretu -> paauksuota moneta -> nebepaauksuota, metalinė moneta -> nebemetalinis, popierinis pinigas -> e-pinigas (įrašas kompiuterio diske).

Kas jo tėvas?

Palūkininkavimas.

Toks to žvėries tėvo vardas.

Gerai sutarė žvėries mama su tėvu.

Mama slėpė tėvo buvimą.

Slepia ligi šiolei.

Nesakoma, kad:

- šiuolaikiniai pinigai padirbami iš nieko;
- po to jie skolinami už palūkanas;
- valstybių vardais vadinamų centrinių bankų, šitokiu būdu gaminančių valstybių vardais vadinamas valiutas, tos valstybės nevaldo ir jų veiklos nekontroliuoja;
- tie nepriklausomomis vadinamų valstybių centriniai bankai išsirikiavę piramide;
- pinigai yra skola, niekada neišmokama visuomenės skola bankams.

Štai abidvi šio žvėries galvos:

pirmoji - vertybė, antroji - skola.

Apie tas dvi galvas irgi nesakoma.

Vietoj to sakoma kad

Pinigai yra vienas pagrindinių ekonomikos mokslo tyrimų objektų.

O šie tyrėjai randa įvairiausių to dvigalvio žvėries elgesio tariamų ar tikrų dėsnių, bet jo mamos su tėvu niekaip neranda.

Matyt, netoli ieško.

Apatė graikų mitologijoje - apgaulės personifikacija. Ji gimė iš vienos Niktės. Taip pat ji minima, kaip piktoji dvasia esanti Pandoros skrynioje. Iš vienos Niktės gimė jos broliai ir seserys: Momas („kaltė“), Ponas („sunkus darbas“), Moras („pražūtis“ ar „likimas“), Tanatas („mirtis“), Hipnas („miegas“), hesperidės, kerės, moiros, Nemezidė, Filotija („draugystė“, „prisirišimas“), Geras („senatvė“) ir Eridė („nesantaika“); iš Niktės sąjungos su Erebu gimė Hemera („diena“) ir Eteris („atmosfera“), jos sesuo ir brolis.

Usury (pronounced /ˈjuːʒəri/, comes from the Medieval Latin usuria, "interest" or "excessive interest", from the Latin usura "interest") originally meant the charging of interest on loans. This would have included charging a fee for the use of money, such as at a bureau de change. After countries legislated to limit the rate of interest on loans, usury came to mean the interest above the lawful rate. In common usage today, the word means the charging of unreasonable or relatively high rates of interest. As such, the term is largely derived from Abrahamic religious principles; Riba is the corresponding Islamic term. The Hebrew Bible regulates interest taking, but interpretations vary widely. One understanding is that Israelites were forbidden to charge interest on loans made to other Israelites, but allowed to charge interest on transactions with non-Israelites. However, the Hebrew Bible itself gives numerous examples where this provision is evaded.


Pinigų skolinimas už palūkanas uždraustas kai kuriose valstybėse ir religijose (Pvz.: Islamo ir krikščionybės religijose iki viduramžių), nes pinigai nedaro pinigų. Buvo manoma, kad žėmės ūkyje ir manufaktūruose produkcija auga darbo dėka, o pinigai auga apgaulės būdu, neįdedant darbo.) Kartais palūkininkai labai sukeldavo palūkanas, todėl buvo bandoma juos riboti. Tarpukario Lenkijoje palūkanos, didesnės negu 10 nuošimčių, buvo laikomos lupikiškomis ir draudžiamos.
Dabar kai kuriose valstybėse, tarp jų Lietuvoje, Lenkijoje ir Vokietijoje, aukštos palūkanos gali būti priskirtos prie vienos iš pusių vertimo priimti nelygias sąlygas būdų ir yra draudžiamos. Įstatymuose nėra nurodytas konkretus palūkanų dydis, nuo kurio būtu sprendžiama, kad jis jau lupikiškas.


Matot, kokie keisti tekstai: ne daugiau kaip 10 nuošimčių tarpukario Lenkijoje, kurį viršija mūsų šiandienos VILIBOR, buvo draudžiami, o dabar mūsų Lietuvoje, matyt, neprieštarauja sprendimui drausti aukštas palūkanas nenurodant konkretaus palūkanų dydžio.

Kadaise tas palūkanų buvimas gal kai kam ir atrodė pateisinamas. Kai buvo skolinama kažkas vertingo.

Betgi šiandien skolinamas tas dvigalvis žvėris:

įstatymu įteisintas nieko vertas niekas, kurį mes, visuomenė, privalome skolintis, už palūkanas, kurioms mokėti to dvigalvio žvėries valdytojai padaugins to nieko ir vėl mums paskolins, ir t.t., ir taip be galo?

Betgi šitaip mes, save vadinantys demokratinių šalių visuomene, demokratiškai (??) ir savanoriškai (??) tampame pinigų valdytojų amžinais vergais!

Ar tikrai demokratiškai?

Ar tikrai savanoriškai?

Prisiminkim senąjį graikišką žvėries motinos vardą: Apatė.

Ir nepamirškim jo.

Nebūkim apatiški!

Nes tai iš tikrųjų žvėris.

Dvigalvis.

Jo valdytojai vilioja pirmąja galva.

Sako - imk, tai vertybė.

Paskui darbo imasi antroji galva.

Sako - gal pamiršai? Tai skola!

Šis iš priešybių sulipdytas sutvėrimas darko pasaulį. Iškreipia sąvokas. Pratina prie apgaulės. Pratina prie abuojumo.

Štai kur mus atvedė vergystė šiam dvigalviui:

- 2/3 (kitais šaltiniais, 3/4) JAV ekonomikos sudaro vartojimas;
- siekiant šitokius dalykus nuslėpti, pasaulio visuomenei vietoj BNP maždaug nuo 1991 metų įpirštas BVP, į kurį įskaičiuojamas įsiskolinimų didėjimas;
- valiutų kursų keitimu skolos koreguojamas, piramidės viršūnės keitimu įsiskolinimų padėtis kardinaliai keičiama;
- visam pasauliui tarpusavio atsiskaitymams reikalinga JAV valiuta, šiandienos pasaulio rezervinė valiuta, FED skolinama už 0-0,25 proc. palūkanų, o tik mums reikalingi litai skolinami lupikiškomis palūkanomis;
- Europos šalių vidutinė valstybės skola lygi 2/3 BVP;
- didžiausią valstybės skolą turi civilizacijos flagmanas - JAV;
- Šveicarija, kurios skola tesudaro 1/2 BVP, turi valstybės skolą tik Šveicarijos frankais.

Valstybės skolingos bankams. Jos skolingos dvigalvio valdytojams.

Blogiausia yra tai, kad dvigalvio valdytojai savo valdžios labui ryžtasi aukoti pasaulio stabilumą.

Rizikuoja sugriauti pasaulį.

Atsidūrėme dvigalvio vergijoje.

Aukso gabalėlis -> auksinė moneta -> mažesnė auksinė moneta, bet užtai su Valdovo portretu -> paauksuota moneta -> nebepaauksuota, metalinė moneta -> nebemetalinis, popierinis pinigas -> e-pinigas (įrašas kompiuterio diske) -> ???.

Nepamirškime, kas dvigalvio gimdytojai.

Vaduokimės.

2008-12-07

Lydintis lyderis

democracy
1574, from M.Fr. democratie, from M.L. democratia (13c.), from Gk. demokratia, from demos "common people," originally "district" (see demotic), + kratos "rule, strength" (see -cracy). Democratic for one of the two major U.S. political parties is 1829, though members of the Democratic-Republican (formerly Anti-Federal) party had been called Democrats since 1798; though colloquial abbrev. Demo dates to 1793.

Demokratija.

Liaudies valdžia.

Valdžia.

Kratos.

Gerai pakrato, ir būna aišku, kieno viršus.

demagogue
1648, from Gk. demagogos "leader of the people," from demos "people" (see demotic) + agogos "leader," from agein "to lead" (see act). A term of disparagement ever since it was first used in Athens, 5c. B.C.E.

Demagogas.

Liaudies lyderis.

Buvo.

Buvo lyderis.

Kaip nutiko, kad liaudies lyderis tapo šiandienos sukčiumi?

Demagogija
(gr. demos (žmonės) + agogos (vedimas) apgaudinėjimas melagingais pažadais, meilikavimu, suktais išvedžiojimais ir sąmoningu faktų iškraipymu.

Gali būti prilyginama psichologiniam manipuliavimui, ar net melui, tačiau netiesioginiame pavidale.

Demagogija kaip ir retorika siekiama įtikinti pašnekovą, tačiau šis įtikinėjimas remiasi ne loginiu argumentų išdėstymu, o loginėmis argumentacijos klaidomis. Kadangi daugelis žmonių nesugeba atpažinti argumentacijos klaidų, demagogija gali atrodyti labai įtikinama.

Graikai mums davė Lietuvos vardą.

Mes jiems nelikom skolingi:

grēks <32> [Grieche - Grīks MK]
graikas

grīks <32> [grīkas 1179 drv]
nuodėmė

Grēkantauta <45> [Grēks + Griechenland MK]
Graikija

Griešna tauta.

Nepatiko mūsų protėviams tų senovės graikų tvarka.

Ir jie neapsiriko.

Vakariečiai, tos senovės Graikijos idealų tęsėjai, savo santvarką vadina graikišku Demokratijos vardu.

Bet savo lyderių tokiu pačiu graikišku Demagogo vardu vadinti nebenori.

Kas gi nutiko tiems gogoms?

Prisidirbo?

Suteršė garbingą Liaudies Vado vardą?

Kas atsitiko?

goga scom. kas daug kalba, plepys: Sena goga ta Barzdinalė Ggr.

goganósis, -ė smob. (1) lenktanosis, kumpanosis: Negražus, tokis goganósis Rdm.

gógelis sm. (1), gògelis (1) gogla, žioplys: Jis tikras gógelis – jam vis kitaip išeina kaip kitiems Šk.

Kaip koks gógelis – išėjęs ir goglinėja Gs. Su tokiu gògeliu neverta prasidėt Skr. O tu gògeli! Skr

gógla scom. (1), goglà (2) kas goglinėja, žiopla, išsižiojėlis: Oi tu gógla, ko tu čia goglinė́ji? Plv. O tu gõgla gõgla! Gs. Ar tu dar to góglos pasiklausi – jis tau nieko nepasakys Žvr. Tas goglà Šk. Neišmokysi tos gõglos Šk.

gõglas, -à adj. (4) kvailas: Su goglù neką tepelnysi Grš.

goglinė́ti, -ė́ja, -ė́jo intr. Šk, Vl, Mrj vaikščioti be darbo, slankioti, žioplinėti: Kur tu goglinė́jai iki šiam laikui? Vlkv. Goglinė́jau goglinė́jau lyjančio[je] po girią, ale nė vieno grybo neradau Jrb. Per dienų dienas goglinė[ja], nieko neveikia Vdžg. Goglinėja kaip ančiukas, nuo pulko atsiskyręs Snt. Eik namo negoglinė́jęs! Rs.

nusigoglinė́ti pavargti bevaikštinėjant, beslampinėjant, nusivaikščioti: Nusigoglinė́jau par dieną be jokio reikalo, vos kojas pavelku Skr.

pagoglinė́ti intr. pavaikščioti, paslankioti: Pagoglinė́jau po jomarką ir parėjau, nieko gero nepešęs Brt.

pragoglinė́ti intr. pravaikštinėti, praslampinėti: Visą dieną be reikalo pragoglinė́jau Jrb.

prisigoglinė́ti prisivaikščioti, prisislampinėti: Kiek prisigoglinė́jau – vis tiek neradau Pns.

gõglinti (-yti Skr), -ina, -ino intr. pamažu eiti, dvoklinti, vėplinti: Kur gõglini, galvą užlaužęs? Erž. Ale tu jau ir gõglini lyg koks gogla Lkš. Gõglini lyg pamesto ieškodamas Snt. Ir pats nežino, kur gõglina, galvą užkėlęs Škn. Gõglina – kaip tik kruta, kepurę ant akių užsimaukęs Skr.

atgõglinti intr. pamažu ateiti, atvėplinti: Jau, antai, atgõglina ir tas išsižiojėlis Skr.

įgõglinti intr. pamažu įeiti, įvėžlinti: Visai nežiūro, kur eina, dėl to ir ingõglino in balą Lzd.

išgõglinti intr. pamažu, nevikriai išeiti: Išgõglino į kaimynus, o dabar nepareina Brt.

nugõglinti intr. pamažu, nevikriai nueiti, nuslampinti: Begrybaudamas kažin kur nugõglino Bgt. Ar nematei, kur nugõglino kumelė su kumeliuku? Alvt.

pagõglinti intr. vos vos, šiaip taip paeiti: Tik pagõglina, nepasivelka gerai Vl.

pargõglinti intr. vos vos, šiaip taip, pamažu, nevikriai pareiti: Kol pargõglinsu, tai ir naktis ateis Brt.

pragõglinti intr. praeiti, pražioplinti (pro šalį): Nė nepastebėjęs pragõglino pro šalį Šk.

prigõglinti tr., intr. pamažu, nevikriai prieiti: Kai prigõglinau tiltą, žiūriu – anoj pusėj žiburys Alvt.

Tai va.

Nusigoglinėjo tie gogos.

Tapo goželiais.

góželis sm. (1)
1. Š kas gožinėja, vaikščioja: Tas goželis po laukus gožinėja Nm.

2. scom. Grž, Vl, Rs užuomarša, vėpla, žioplys: Ko tas góželis čia žiopso? Alk. Bene toks góželis prie darbo tiks? Vlkv. Iš kur tu toks góželis išlindai? Jrb. Kur gožini, góželi, eik šen! Skr. Žiūrėk, ką ta góželis dirba! Mrj. Kur dėsi tokią góželį? Gs. Tu, góželi, nemoki nė arklių varyti! Ldvn. Pasiuntei tokį góželį, tai dabar žinokis Plv.


Niekaip nebetinka toks vardas pretenduojančiam vadu būti.

Šiuolaikine politikos kalba kalbant, įvaizdis susidėvėjo.

Ką daryti?

Na, panelės, tarkim, vietoj nublukusios suknelės kita, nauja, pasirėdo...

Ai, galvoja tas pretendentas, nebesiveršiu Demagogu - Liaudies Vadu - vadintis.

Gana, užtenka.

Verčiau aš, šitą patį, vaikščiosiu į prezentacijas.

Reprezentuosiu.

Prezentų liaudžiai retsykiais padalinsiu.

Na, suprantama, aš pats tai ne prezentas.

Na, bet, nors tos pačios šaknies...

Tai tau lyderis!

Nors...

lead (v.)
"to guide," O.E. lædan "cause to go with one, lead," causative of liðan "to travel," from W.Gmc. *laithjan (cf. O.S. lithan, O.N. liða "to go," O.H.G. ga-lidan "to travel," Goth. ga-leiþan "to go"). Meaning "to be in first place" is from c.1380. The noun is first recorded c.1300, "action of leading." Meaning "the front or leading place" is from 1570. Johnson stigmatized it as "a low, despicable word." Sense in card-playing is from 1742; in theater, from 1831; in journalism, from 1927; in jazz bands, from 1934. Leader "one who leads" is from c.1300; as shortened form of leading article (1807) "prominent newspaper piece giving editorial opinion" it dates from 1837. Leadership first attested 1821.

Kažkodėl liðan panašu į litan, o ga-leiþan primena galindus.

Tiek to.

Patys matot, anglakalbių lyderis pirmoj vietoj atsidūrė tik prieš kelis šimtus metų.

Anot anglakalbių, anksčiau tas lyderis keliavo, ir tiek.

Keliauninkas buvo tas anglų lyderis.

Jei, vis dėlto, jis pirmoj vietoj atsirado, tai, išeitų, ne vienas keliavo.

Tai kas jis anksčiau buvo?

Kol ne pirmas?

Lydintis lyderis?

Hmm...

O dabar tasai mūsų lyderis tikrai pirmas?

Tikrai veda mus?

Kartais nelydi mūsų kur nors?

Kodėl klausiu?

Ar teko pastarąjį šimtmetį girdėti kad tie ne prezentai išsižiotų pakritikuoti pinigų valdžią?

Man neteko.

Negirdėjau kad JAV prezidentas (išskyrus John Fitzgerald Kennedy) pasakytų žodį prieš Federalinį rezervų banką.

Europoje negirdėjau nė vieno iš lyderių suabejojant ECB veiksmais ir susirūpinant visišku jo atsakomybės prieš europiečius nebuvimu.

Na, nebent Angela Merkel puse burnos prasižiojo.

Lietuvoje nieko panašaus negirdėjau.

Tai ir sakau: gal tai - lydintys lyderiai?

2008-11-27

Goga

A.Merkel nurodė finansų krizės kaltininkus

Karla Marla poniai Merkel, 2008 11 27 22:52
Vakarų valstybių vyriausybės nevaldo savo šalių centrinių bankų. Taigi, ir tos šalys savo centrinių bankų nevaldo.

Turbūt niekas, tame tarpe ir Jūs, ponia Merkel, negalvoja kad tie centriniai bankai veikia nevaldomi.

Tiesiog juos valdo ne šalys, kurių vardu jie vadinasi.

Juos valdo kiti.

Tie bankai valdo pinigų procesą: iš nieko gamina ir už palūkanas skolina jokiais fiziniais rezervais nepadengtus pinigus (Google: Fiat Money).

Jūs, ponia Merkel, kaip ir kiti Demokratijos Šalių prezidentai (ės), nekontroliuojate finansų padėties savo šalyse.

Ją kontroliuoja valdantieji centrinius bankus.

Nes pinigų galia yra aukščiau kitų galių Vakarų Demokratijos Valstybėse.

Elementarus to įrodymas - Jūsų, ponia Merkel (kaip ir bet kurių kitų prezidentų) rėmėjų buvimo būtinumas Jūsų rinkiminėje kampanijoje

Tie būtini rėmėjai - ne idėjos rėmėjai.

Tie rėmėjai - finansiniai rėmėjai.

Jums kelyje į Jūsų dabartinį postą buvo būtini pinigai.

Kurių proceso Jūs ir dabar ne tik nevaldote, bet ir nekontroliuojate.

Štai dėl ko nutiko finansų krizė: šalių vyriausybės leido jų nekontroliuojamiems centriniams bankams vadintis šalių vardu, iš nieko kurti ir už palūkanas skolinti jokiais fiziniais rezervais nedengtus pinigus.

Tie bankai išpūtė šį burbulą. Už kurį savo darbu, savo likimais mokame mes visi.

Ponia Merkel, Jūs esate demokratiškai išrinkta demokratinės šalies Prezidentė.

Demos - liaudis, kratos - valdžia.

Be jokios abejonės, ponia Merkel, Jūs žinote žodį demagogas.

Demos - liaudis, agogos - lyderis.

Kodėl, ponia Merkel (žinoma, ne jūs viena) atsisakėte gražaus Liaudies Lyderio vardo?

Kodėl nenorite būti Demokratijos Šalies Liaudies Lydere?

Kodėl nenorite vadintis Demagoge Merkel?

P.S.

Karlai Marlai, 2008 11 28 01:18
Tarp kitko Vokietijos prezidento vardas yra Horst KOEHLER (nuo 2004 liepos 1) :)))

Karla Marla to Karlai Marlai, 2008 11 28 02:21
Tikrai...

Bet tai esmės nekeičia.

2008-11-23

Cezariavimas

Reikalų žinovai skelbia: recesija!

Toks airis piktinasi, kam nelietuviškai:

94. alex from Ireland 23:42 11-20 IP: 83.71.76.212

ankscaiua lindom i subine rusui, dabar nebezinom kaip sulysti i kita subine.Idomu ar daug pagyvenusiu zmoniu supranta ta zodziu daryni `ekonomine recesija`, " recession" graziai verciasi i lietuviu kalba " nuosmukis" , aisku ir suprantama.

Gal kam nors ir nusmuko kas nors...

O čia kas toks prisikėlė!

101. Julio César to alex fr Ireland 00:50 11-21 IP: 80.240.12.72

cession: 1399, from O.Fr. cession, from L. cessionem (nom. cessio), from cess- stem of cessare "to yield" (see cease).

Žinoma, visi keliai veda Romon, o ten - Julio!

Julio César.

Jules César.

Gaius Iulius Caesar Divus.


Imperator and God Gaius Julius Caesar.


Gaius Iulius Caesar or Gaius Julius Caesar in modern English spelling (pronounced [ˈgaːius ˈjuːlius ˈkaɪsar] in Classical Latin, conventionally pronounced [ˈgajəs ˈdʒuːliəs ˈsiːzɚ] in English).

Kieno kito vardu mokesčių rinkimas gali vadintis?

Juk jo vardas ilgiems amžiams kitų valdovų titulu tapo.

Kas ciesoriaus - ciesoriui!

Кесарю кесарево!

Ir kaizeriui - kas jam priklauso!

Yield - surinkti. Derlių, duokles, mokesčius.

Cession - atiduoti.

Matėt, iš kur šitas angliškas žodis kilęs?

Surinkti duokles, mokesčius - cezariuoti.

Sumokėti, atiduoti mokesčius - irgi cezariuoti.

Tai apie cezariavimą ir apie ciesoriavimą šneka išėjo?
census
1613, from L. census, originally pp. of censere "to assess" (see censor).
ceñzas sm. (2) TrpŽ

1. senovės Romoje periodinis gyventojų turto surašymas, skirstant juos į mokesčių mokėtojų grupes.

2. būtinos sąlygos naudotis kokiomis nors teisėmis: Turto cenzas sp. Mokslo cenzas rš.

Na žinoma, kaipgi ciesorius be cenzo?

Ir cenzorius cenzūrai daryti, be jokio abejo, tam ciesoriui būtinai reikalingas.

Ir ciekavi pavaldiniai publikos nuotaikoms šniukštinėti ciesoriui irgi labai praverčia.

Ir nereikia pavydėti.

Nes dabar, išeitų, viso svieto ciesoriams prastai sekasi?

Jei jau recesija visam pasauly...

Reikės jiems dalį to, ką iš mūsų surinko, grąžinti?

Re?

Na, gerai gerai... Ką jau ten grąžinsi...

Seniai prauliavota.

Teks dabar tiems ciesoriams bent jau kiek mažiau kailių nuo pavaldinių lupti?

Reikės šiek tiek recezariuoti?

Žinoma. Juk recesija!

Didysis Ciesorius jau recezariuoja.

Kiti irgi neatsilieka.

Tik mūsiškis bevelyja apie tai išvis patylėti...

Tie ciesoriai recezariuoja, užtai ir EURIBOR nukrito.

Data 2008 11 21

Terminas 1 naktis 1 savaitė 2 savaitės 1 mėnuo 3 mėnesiai 6 mėnesiai 1 metai

O/N 1W 2W 1M 3M 6M 1Y
EURIBOR 2,90 3,20 3,27 3,54 4,02 4,06 4,12

O VILIBOR kažkodėl užaugo...

Data 2008 11 21

Terminas 1 naktis 1 savaitė 2 savaitės 1 mėnuo 3 mėnesiai 6 mėnesiai 1 metai

O/N 1W 2W 1M 3M 6M 1Y
VILIBOR 2,90 5,48 5,63 6,35 7,85 8,33 8,85

Kaži kodėl?

Gal mes kuo nors užrūstinom Didijį Ciesorių, ir jo vietininkas, šefo palieptas, visai pamiršo kad jis nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir kad kredito įstaigų Lietuvoje priežiūra yra jo rūpestis?

Nustojo žiūrėti ir leido bankams VILIBOR nusistatyti tokį, koks aniems patinka?

Bent jau šitaip jis patsai skelbia:

VILIBOR (Vilnius Interbank Offered Rate) - vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams.

O jau mūsiškiai išrinktieji!

Ką Didžiojo Ciesoriaus vietininkas veikia, jiems nerūpi.

Neįdomu!

Kitkas jiems įdomu.

Mūsų išrinktieji, krūvon susirinkę, sprendė sprendė ir nusprendė, kad recesijos proga derėtų mus dar labiau pacezariuoti!

Gal jie biški su protu susipyko?

Ar visai pablūdo?

Negana to, kad ciesoriai recesijos metu, atvirkščiai negu visam sviete, dar stipriau mus cezariuoja, tai dar ir mūsų išrinktieji nusprendė prisidėti!

Gal jie mūsų priešams parsidavė?

O gal tiesiog apie ciesoriavimą ir cezariavimą ne kažin ką teišmano?

Nemokyti gal?

Lotyniškai gal nemoka?

Gal, sakau, jie nori paveizėti kaip mes išrodom vis sparčiau ir sparčiau bebėgiodami?

O gal jie susimanė iš mūsų spartiečius padaryti?

Negi jie Spartako pasiilgo?

O mes - ką?

Kokie mes?

Klusnūs: kas ciesoriaus - ciesoriui?

Taip?

Tik ar neišsilakstysim pas recezariuojančius ciesorius per tą didelį klusnumą?

O gal, sakau, verta paklausyti to prisikėlusio Julio César patarimo: see cease?

Tas Julio, ciesorių klano pradininkas, žinoma, nekoks tipas buvo, betgi turėjo laiko ir persigalvoti...
cease
c.1300, from O.Fr. cesser, from L. cessare "to cease, go slow," frequentative of cedere "go away, withdraw, yield" (see cede). Replaced O.E. geswican, and blinnan.

Gal tikrai, reikia liautis?

Nusiraminti, ir, lyg senovės anglams (O.E.), blynų išsikepti?

Ir ant tų blynų mūsų išrinktuosius pasikviesti.

Apie ciesoriavimą, cezariavimą ir apie recezariavimą pasišnekėti.

Ir apie Pie in the Sky.

Gal anie susipras?

Gal apmažins ciesorių galybę?

Juk tai jų, mūsų išrinktųjų, valioje!

O gal tų blynų nekepti, tik dar sparčiau gainiotis tą, išeitų, dar aukščiau pakilti susiruošusį Pie in the Sky?


P.S. O tas Julio vis nerimsta.

Aiškina, šaiposi, perspėja:
5. Julio César07:40 11-25IP: 80.240.12.72
Recesija - recession. cession: 1399, from O.Fr. cession, from L. cessionem (nom. cessio), from cess- stem of cessare " to yield". To cession - atiduoti. To yield - surinkti. Visi matot, kad mokesčių rinkimas kilęs nuo mano vardo? Mat, kadaise gerokai pasireiškiau... Kai liaudis pavargdavo, recezariuodavau: kilpą laikinai atleisdavau, kad anie galėtų biški oro įkvėpti. Vakarų europėnai buvo mano pavaldiniai, užtai ir mėgdžioja mane - recesijoj recezariuoja. O Kubilius, matyt, anais laikais kubilus nelegaliai darė, mokesčių nemokėjo. Užtai ir neišmano cezariavimo. Recezija, o jis dar labiau cezariuoja. Gal Spartako pasiilgo?

Ir patarimus dalina:
9. Julio César08:21 11-25IP: 80.240.12.72
Tiek to, duosiu Kubiliui patarimą. Juk nepatyręs... Visur recesija, ne tik ant Lietuvos. Buvusiose mano valdose, Europoj, EURIBOR eina žemyn, o jūsų VILIBOR kažinkodėl aukštyn. Kur žiūri jūsų krachaborų prižiūrėtojas? Ko nepasikviečiat jo Senatan, tfu, kad jį - jūsų Seiman ant kilimo? Jūsų krachaborai juk visi tebegyvi ir, girdėjau, gana įmitę. Tai Europoj keli iš jų nuomarin puolė. Pasikvieskit tą prižiūrėtoją savo Senatan ir užduokit klausimus, į kuriuos galima atsakyti tik " Taip" ir " Ne" . Juk turit specialistą!

Gajus tipas tas Gaius Iulius Caesar Divus.

Tik pasidyvit galima!

Ir vienišas nelieka:
34. Kleopatra Juodoji12:48 11-25IP: 81.16.225.245
Julio, aš tik Kongrese galiu taip klausineti Fuldo, Lietuvoj "taip" " ne" neisgirsit, prikabins makaronu.

46. Julio César > Kleopatra Juodoji15:46 11-25IP: 80.240.12.72
Nejaugi?

Iš tikrųjų: nejaugi?

2008-11-21

Pie in the Sky

Government:

govern - valdyti

ment, mental, mind - protas.

Kas valdo mūsų protus, tas valdo mus.

Angliškuose ekonomikos vadovėliuose pelno funkcija kartais žymima raide P .

Nes pelnas angliškai vadinamas žodžiu profit.

Profit.

Pro fit.
fit (n.1)
1823, "the fitting of one thing to another," later (1831) "the way something fits." Origin obscure, possibly from O.E. fitt "a conflict, a struggle" (see fit (n.2)).
fit (n.2)
"paroxysm, sudden attack" (as of anger), 1547, probably via M.E. sense of "painful, exciting experience," from O.E. fitt "conflict, struggle," of uncertain origin, with no clear cognates outside Eng. Phrase by fits and starts first attested 1620. Fitful was used once by Shakespeare ("Macbeth" iii.2) in sense of "characterized by fits," then revived by Scott (1810) with a sense of "shifting, changing."
Mes, matai, pelnyti pelną norim.

O anie tai staiga atakuodami ketina savo gauti.

Vienas toks į varnas užsižiopsojo, nusisuko nuo savo skarbo.

Kitas tik - fitt!

Ir nebėra!

Taigi.

Taigi, angliškuose ekonomikos vadovėliuose pelno funkcija kartais žymima raide P.

Bet dažniau graikiška raide π, visame pasaulyje naudojama skaičiui π, lygiam apskritimo ilgio ir skersmens santykiui, žymėti.

Kas užėjo anglakalbiams?

Kuo jiems neįtiko pirmoji tokio įdomaus jųjų žodžio profit raidė?

Gal įkyrėjo jiems konfliktuoti ir atakuoti, ėmė jie ratu vaikščiot, susimastė ir pamatė π?

Gal.

Bet yra ir kitoks atsakymas į tą klausimą.

The letter π

The name of the Greek letter π is pi, and this spelling is used in typographical contexts where the Greek letter is not available or where its usage could be problematic.

When referring to this constant, the symbol π is always pronounced like "pie" in English, the conventional English pronunciation of the letter.

In Greek, the name of this letter is
pronounced /pi/.

Matot?

Kai angliškai kalbate apie pelną, vardu π, pasąmonėj atsiranda asociacijos su Pie.

Pie - pyragas.

Niam niam.

Skanu.

Gerai.

Pelnas yra skanu, gerai.

Pelnas - lyg pyragas.

Manot, kad be reikalo sureikšminu?

Manau, kad ne, ne be reikalo.

Šito pelno vaikymosi žaidimo įžaidėjams, moneymasteriams, ne pelnas rūpi.

Jiems rūpi kad mes, žinoma, už palūkanas, skolintumėmės jų iš nieko kuriamus pinigus.

Ir vaikytumėmės šitą Pie in the Sky.

Govern.

Mind.

O šį laišką rašiau draugui, mokslų daktarui. Tikimybininkui.

Rašiau, nes nusibodo skaityti klaidingus samprotavimus.

Ir ne tik bulvariniuose leidiniuose.

Rašiau, nes aš ne tikimybininkas. Aš mat-fizikas. Matematinė fizika.

Tai ir parašiau jam norėdamas pasitikrinti.

Štai tas laiškas.


Correlation and causality

Consequently, establishing a correlation between two variables is not a sufficient condition to establish a causal relationship (in either direction).

Laisvas vertimas:

Koreliuotumas nereiškia priklausomybės (priežastinės priklausomybės).

Mano versija: anglakalbiui "variables correlate" skamba lygiai taip kaip ir "variables co-relate". T.y. kai jam sako, kad "atsitiktiniai dydžiai koreliuoja", anglakalbis girdi "atsitiktiniai dydžiai priklauso vienas nuo kito".

Kadangi lietuviakalbis taip negirdi, tai mūsų šmikiai (pirštais nerodysim) "koreliuotumą" išvertė kaip "koreliacinę priklausomybę".

O liaudis galvoja dar paprasčiau - nežinau, ką reiškia "koreliacinė priklausomybė", bet žinau "priklausomybę". Vadinasi, jei "koreliuoja", tai "priklauso".

Ateina toks į banką, o ten analistas (kaip taisyklė, mat-statistas) rodo jam savo skaičiavimus:

- Matot, kaip šitie koreliuoja? Siūlau pirkti.

Mužiks galvoja: reikia pirkti.

Ir perka.

O statistas, matj ego, tam banke tam ir sėdi, kad valdomą procesą pavaizduotų kaip atsitiktinį.

Paneik!

Augis

P.S. Bent jau rausvą tekstą paneik.

Tas mano draugas, tikimybininkas, mokslų daktaras, atrašė.

Kad paneigti negali.

Paprastai kalbant, nepriklausomų dydžių koreliacijos koeficientas lygus nuliui. Bet ir priklausomų dydžių tas koeficientas būna lygus nuliui.

Ko ta koreliacija tada verta, patys galit spręsti.

Kas yra priklausomybė, irgi turit supratimą.

Tai gal kas nors galit paneigti to laiško teiginius?

2008-11-02

Vėlinės

Vėlė išeina kai vėluojama.

Vėluoti nereikia.

Pinigų pabaiga, 2008 11 02 10:02

Pinigų idėja išsisėmė.

Visuomenė supranta, kad už palūkanas skolindamasi įrašus kompiuterio diske (tokie yra šiandienos e-pinigai) ir už juos pirkdama kitus įrašus (akcijas), ji jokios gerovės nekuria. Jei taip elgtųsi, ji tik vykdytų pinigus valdančiųjų valią.

Tų valią, kurie "prisižaidė" savo pačių sukurtame skolų žaidime, o dabar savo padarytą broką susiruošė taisyti svetimo darbo sąskaita.

Politikai, nusprendę visuomenės sąskaita gelbėti bankus, pateisino savo itališką vardą - statista.

Pinigai yra nueinančios nuo scenos ekonomikos kraujas. Tos ekonomikos, kurios specialistai įsigudrino vartojimą vadinti ekonomikos (t.y. tų vėliau vartojamų produktų kūrimo) dalimi, o įsiskolinimų didėjimą įskaičiuoti į BVP.

Šitie žmonės, klusnūs moneymasterių tarnai, savo suktybėmis, kuriomis tesiekta dangstyti ir slėpti tiesą (pinigai=skola), sykiu su savo šeimininkais ir atvedė pasaulį į šių dienų krizę. Jie buvo ekonomikos, kurios pagrindinis principas buvo daugiau=geriau, žinovai.

Naujoji ekonomika remsis kitais, visuomenei priimtinais, principais. Jokiais fiziniais rezervais nedengti šiandieniniai pinigai (Google: Fiat Money) ir skolomis bei palūkanomis grįstas monetarinis mechanizmas įstatymiškai yra įteisintas politikų. Politikų valioje jį pakeisti.

Pinigai=skola atgyveno savo gyvenimą. Mums reikia nuspręsti kaip gyvensime toliau.

Mums reikia naujos tarpusavio atsiskaitymų sistemos.

Šiais laikais tarpininkai šiuose reikaluose nėra būtini. Vadinasi, jie nėra reikalingi.

Pasaulinis tinklas yra, kompiuteriai yra, atvirojo kodo kompiuterių programos yra.

Visuomenei tereikia susitarti dėl principų ir perprogramuoti kompiuterius.

Siūlau:

1. Pasauliniu mastu fiksuoti pinigų kiekį.
2. Naujų pinigų nebegeneruoti, palūkininkavimo atsisakyti.
3. Sukurti viešą lėšų paskirstymo mechanizmą.
4. Nutarti, kad bendrosioms reikmėms skiriamas lėšas paskiria pati visuomenė.
5. Biržas, bankus uždaryti.

Nėra jokių techninių kliūčių šitokiam projektui įgyvendinti.

Atvirojo kodo kompiuterių programos ir viešumas leis išvengti klastočių.

Visuotinumo principas garantuos Pasaulio pusiausvyrą.

Karui jokia visuomenė neskirs lėšų - savo paties darbo rezultatų.Vakarų valstybių centrinių bankų tų valstybių vyriausybės nevaldo ir nekontroliuoja. Atvirkščiai, valdantys tuos bankus kontroliuoja vyriausybes.

Anglijos premjeras Benjamin Disraeli sakė:

"The world is governed by very different personages to what is imagined by those who are not behind the scenes. Pasaulį valdo visai ne tie asmenys, kuriuos mato žiūrintieji scenon".

Mes, visuomenė, esame lūžio taške. Didesnio lūžio negu Romos imperijos griuvimas. Tada imperija griuvo, o pinigų idėja liko gyva.

Šiandien bet kas norintis suprasti gali suprasti kad šiandieninė pinigų sistema yra burbulas. Kad trisdešimtųjų metų JAV Didžioji depresija baigėsi tik po II pasaulinio karo, Marshall plano dėka dolerį įsiūlius visam pasauliui rezervinės valiutos vaidmeny. Tokiu būdu atsirado erdvės pinigų burbului toliau pūstis.

Erdvės, kuri dabar išsisėmė. Pinigų burbulas bliūkšta.

Atėjo pinigų pabaiga.

Pinigų pabaiga nereiškia Pasaulio pabaigos.

Tai - Pasaulio atgimimas.

2008-10-31

Hell Never Wins

Halloween in New York

Today Halloween has developed into a festival of costumes, drinking, and the celebration of human spirit. One of the best places that the Halloween tradition can be seen is in the Village Halloween Parade, which takes place yearly on Halloween on 6th Avenue in Greenwich Village N.Y. In this celebration, crowds of men and women dressed in extravagant robes march down 6th Avenue in celebration of life. Men dressing as women and women dressing as men is a common practice in this "upside down" festival.

Originally a gay event, the Village Halloween Parade has been celebrated for about twenty four years. Today it draws all aspects of people looking to celebrate the Halloween tradition. It has been televised for the past couple of years on New York 1. The size of the parade is what has changed the most. From about 150 people participating in the parade the first year, it has grown to over a million and a half people participating today.2008-09-22

Devil And God


Etymological Meaning of Devil


The most striking illustration of this process is to be found in the word devil itself: To a reader unfamiliar with the endless tricks which language delights in playing, it may seem shocking to be told that the Gypsies use the word devil as the name of God.[96]

This, however, is not because these people have made the archfiend an object of worship, but because the Gypsy language, descending directly from the Sanskrit, has retained in its primitive exalted sense a word which the English language has received only in its debased and perverted sense. The Teutonic words devil, teufel, diuval, djofull, djevful, may all be traced back to the Zend dev,[97] a name in which is implicitly contained the record of the oldest monotheistic revolution known to history. The influence of the so-called Zoroastrian reform upon the long-subsequent development of Christianity will receive further notice in the course of this paper; for the present it is enough to know that it furnished for all Christendom the name by which it designates the author of evil.

To the Parsee follower of Zarathustra the name of the Devil has very nearly the same signification as to the Christian; yet, as Grimm has shown, it is nothing else than a corruption of deva, the Sanskrit name for God. When Zarathustra overthrew the primeval Aryan nature-worship in Bactria, this name met the same evil fate which in early Christian times overtook the word demon, and from a symbol of reverence became henceforth a symbol of detestation.[98] But throughout the rest of the Aryan world it achieved a nobler career, producing the Greek theos, the Lithuanian diewas, the Latin deus, and hence the modern French Dieu, all meaning God.

god

O.E. god "supreme being, deity," from P.Gmc. *guthan (cf. Du. god, Ger. Gott, O.N. guð, Goth. guþ), from PIE *ghut- "that which is invoked" (cf. Skt. huta- "invoked," an epithet of Indra), from root *gheu(e)- "to call, invoke." But some trace it to PIE *ghu-to- "poured," from root *gheu- "to pour, pour a libation" (source of Gk. khein "to pour," khoane "funnel" and khymos "juice;" also in the phrase khute gaia "poured earth," referring to a burial mound). "Given the Greek facts, the Germanic form may have referred in the first instance to the spirit immanent in a burial mound" [Watkins]. Cf. also Zeus. Not related to good. Originally neut. in Gmc., the gender shifted to masc. after the coming of Christianity. O.E. god was probably closer in sense to L. numen. A better word to translate deus might have been P.Gmc. *ansuz, but this was only used of the highest deities in the Gmc. religion, and not of foreign gods, and it was never used of the Christian God. It survives in Eng. mainly in the personal names beginning in Os-.

"I want my lawyer, my tailor, my servants, even my wife to believe in God, because it means that I shall be cheated and robbed and cuckolded less often. ... If God did not exist, it would be necessary to invent him." [Voltaire]

First record of Godawful "terrible" is from 1878; God speed as a parting is from c.1470. God-fearing is attested from 1835. God bless you after someone sneezes is credited to St. Gregory the Great, but the pagan Romans (Absit omen) and Greeks had similar customs.

Oddly, the exact history of the word God is unknown. The word God is a relatively new European invention, which was never used in any of the ancient Judaeo-Christian scripture manuscripts that were written in Hebrew, Aramaic, Greek or Latin.

GAD (PAGAN GOD)

A pagan divinity explicitly mentioned in Is., lxv, 11, where the Hebrew name Image, "Gad", is rightly rendered "Fortune" in the Vulgate. As far as is known in the present day, Gad is a word of Chanaanite origin, which, long before the passage of Isaias just referred to was written, had, from a mere appellative, become the proper name of a deity. Biblical testimony to the ancient worship of Gad in Chanaan is certainly found in the names of such places as Baalgad (Joshua 11:17; 12:7; 13:5) and Maglalgad "tower of Gad" (Joshua 15:37). A trace of Gad's worship in Syria may perhaps be found in Lia's exclamation Image "begad" on the birth of her first son when she also called "Gad" (Genesis 30:11); this was admitted of old by St. Augustine (Quæstiones in Heptateuchum, in P.L., XXXIV, col. 571), and at a much more recent date by Dom Calmet, in his Commentary on Genesis.

Gad was the name of the pan-Semitic god of fortune, and is attested in ancient records of Aram and Arabia. Gad is also mentioned by the Book of Isaiah (Isaiah 65:11 - some translations obscure the mention of the deity), as having been worshipped by a number of Hebrews during the babylonian captivity. Gad apparantly differed from the god of destiny, who was known as Meni. The root verb in Gad means cut or divide, and from this comes the idea of fate being meted out

2008-09-01

Vergija

Pedagogy, or paedagogy is the art or science of being a teacher.

The word comes from the Ancient Greek παιδαγωγέω (paidagōgeō; from παίς país: child and άγω ágō: lead; literally, "to lead the child"). In Ancient Greece, παιδαγωγός (paidagogos) was (usually) a slave who supervised the education of his master’s son (girls were not publicly educated). This involved taking him to school (διδασκαλείον) or a gym (γυμνάσιον), looking after him and carrying his equipment (e.g. musical instruments).[3]


Vergovės istorija

Viduržemio valstybės

Senovės Viduržemio jūros valstybėse egzistavo kelių rūšių vergovė – skolos vergovė, vergovė kaip bausmė už nusikaltimą ir karo belaisvių vergovė. Didžioji dalis vergų buvo verčiami dirbti žemės ūkio darbus. Vergas galėjo būti išlaisvintas jo šeimininko, dažnai kildavo vergų sukilimai.


39 „Jei kas nors iš tavo išlaikytinių taip nuskurstų, kad jis tau parsiduotų, nepadaryk jo savo vergu. 40 Tebūna jis pas tave kaip samdinys ar įnamis. Jis dirbs pas tave tik iki jubiliejaus metų. 41 Tada jis paliks tave – jis ir jo vaikai – ir sugrįš į savo šeimą ir atgaus savo protėvių nuosavybę, 42 nes jie mano tarnai, kuriuos aš išvedžiau iš Egipto žemės. Jie nebus parduodami, kaip yra parduodami vergai. 43 Nejosi jam šiurkščiai ant sprando, bet bijosi savo Dievo. 44 Vergą ar vergę gali laikyti, tik jei vergę nusipirksi iš kaimyninių tautų. 45 Galite jų nusipirkti ir iš ateivių, gyvenančių su jumis, bei iš jų palikuonių, gimusių ir užaugusių jūsų krašte. Tokie vergai bus jūsų nuosavybė. 46 Galite juos palikti savo vaikams kaip paveldimą nuosavybę, padarydami juos amžinais vergais. Su jais galite elgtis kaip su vergais. Bet savo tautiečiams izraeliečiams nė vienas nejos šiurkščiai ant sprando.


Interdisciplinary and linguistic evidence for Palaeolithic continuity of Indo-European, Uralic and Altaic populations in Eurasia, with an excursus on Slavic ethnogenesis


by Mario Alinei

Expanded version of a paper read at the Conference Ancient Settlers in Europe, Kobarid, 29-30 May 2003. – Forthcoming in “Quaderni di semantica”, 26.

7.3.5 The diagnostic value of the etymological semantic change from Slav to slave

... As is known, most western European words designating the notion of “slave” derive from the Latin word sclavus, originally meaning “Slavic”: not only English slave, but also German Sklave, Dutch slaaf, Danish slave, Swedish slaaf, Welsh slaf, Breton sklav, French esclave, Spanish esclavo, Portuguese escravo, Italian schiavo, Albanian skllaf, Modern Greek sklavos, etc. The word has also entered Spanish Arabic, where it has become saklabi or siklabi, plural sakaliba, with the meaning of “eunuch”. In Italy, Lat. sclavus has developed into schiavo in the dialect of Florence, which eventually has become standard Italian. But in Northern Italian dialects, in particular in the dialects of Veneto, through regular phonetic developments, sclavus ‘Slav’ as well as ‘slave’ has become first sciavo, then sciao, and finally ciao, the Italian informal greeting, now internationally known.

Interestingly, the same development, but completely independent of the Northern Italian one, took place in South Eastern Italian dialects, where schiau has the same origin and the same meaning as ciao. Notice that South Eastern Italy was also an area of very early Slavic influence, through importation of slaves (cp. Aebischer 1936, 487).

As to the semantic change from the notion of “slave” to a simple greeting, it can be easily explained by comparing the very similar development by which in certain parts of central Europe the word servus, originally meaning “servant”, has become a common greeting.

Why is all of this important for the traditional theory of the ethnogenesis of the Slavs? Because of the passage from the meaning of ‘Slav’ to the notion of ‘slave’, and its great historical significance. Let us see this in greater detail.

There is a whole collection of medieval sources, which would take too long to list, but which have been systematically studied by the three fundamental studies on the history of Lat. sclavus (Aebischer 1936, Verlinden 1943, 1955), which shows that the earliest attestations of the word sclavus date back to the Early Middle Ages: precisely when the Slavs, in the traditional scenario, should undertake their ‘great migration’ (In other words, when Avars in 567 brought a great number of slave Slavs to Pannonia. Possible start of association Slav=slave. Start of Slavic settlements in Pannonia, recorded in Slavic annals as "When Slavs were sitting by Danube". Slavs start slowly extending their settlements in Pannonia and out of Pannonia. Wolfram 1987,70.-Translator's note).

Indeed we find the meaning ‘slave’ associated to the word sklavos sklavus generally used in Byzantine Greek and Late Latin documents of the 10th century of our era, and most philologists and historians who have discussed the problem are inclined to read “slave” instead of “Slav” in many earlier attestations. Still earlier, the first attestations of the word in the sense of “Slavic” can also be found in Greek, in the 6th century of our era. According to Vasmer himself, for example, the attestation of sclavos in Agathias (6th century) already has the meaning of “slave” (Aebischer 1936, 485).

How do scholars explain the semantic development from “Slavic” to “slave”? All historical sources irrefutably show that the Slavic area was the main reservoir of slaves in the whole period of Early Middle Ages, beginning probably in the 6th century, and with a peak around the 10th. This preference for slaves of Slavic origin – so strong as to make Slavs the slaves by anthonomasia – has been easily explained: in that period Slavic people were the only ones who were still pagan, and this detail is most important as it explains why, by choosing them, early medieval slave traders – mostly Venetian, Genoese and Jewish – did not violate the new principles of the “Societas christiana”, introduced by Pope Gregory the Great at the end of the 6th century, according to which baptized people must be excluded from slavery. So we obtain a safe dating for the word sclavus, in the sense of “slave”, which will be approximately the period between the sixth and tenth centuries.


"Rabban," "Rabbi," and "Rab."

—The Title:

Hebrew term used as a title for those who are distinguished for learning, who are the authoritative teachers of the Law, and who are the appointed spiritual heads of the community. It is derived from the noun , which in Biblical Hebrew means "great" or "distinguished," and in post-Biblical Hebrew, "master" in opposition to "slave" (Suk. ii. 9; Gi. iv. 4) or "pupil" (Ab. i. 3).

RABBI - rab'-i, rab'-i (rabbi; rhabbi, or rhabbei): A term used by the Jews of their religious teachers as a title of respect, from rabh, "great," so "my great one" (compare Latin magister), once of masters of slaves, but later of teachers (Mt 23:7); therefore translated by didaskalos, "teacher" (Mt 23:8; Jn 1:38; compare 1:49). In the King James Version frequently rendered "Master" (Mt 26:25,49; Mk 9:5; 11:21; 14:45; Jn 4:31; 9:2; 11:8). John the Baptist (Jn 3:26), as well as Christ, is addressed with the title (Jn 1:49; 6:25), both by disciples and others. Jesus forbade its use among His followers (Mt 23:8).

See TALMUD for Rabbinical literature.

The word rabbi derives from the Hebrew root word רַב, rav, which in biblical Hebrew means ‘great’, used in many senses, including the sense of a ‘master’ and apprentice, whence someone who is a distinguished ‘teacher’. Sephardic and Yemenite Jews pronounce this word רִבִּי ribbī; the modern Israeli pronunciation רַבִּי rabbī is derived from a recent (18th century) innovation in Ashkenazic prayer books, although this vocalization is also found in some ancient sources. Other varieties of pronunciation are rəvī, rubbī,[citation needed] and, in Yiddish, rebbə.

The rabbi is not an occupation found in the Torah (i.e. the Pentateuch) as such; the first time this word is mentioned is in the Mishnah (most commonly thought to be codified around 200 C.E, that codification often attributed to Rabbi Judah Hanasi). The basic form of the rabbi developed in the Pharisaic and Talmudic era.

The more ancient generations had no such titles as Rabban, Ribbi, or Rab, for either the Babylonian sages or the sages in Israel.

Now the order of these titles is as follows: Ribbi is greater than Rab; Rabban again, is greater than Ribbi; while the simple name is greater than Rabban.


Paminklas vergų išlaisvinimui Britanijos imperijoje 1834 m.

2008-07-31

Pradžiapati


PRADŽIAPATI

Iš kur prasidėjo baltoji Šviesa?

Iš kur prasidėjo gražioji Saulė?

Iš kur prasidėjo šviesusis Mainulis?

Iš kur prasidėjo skaičiusios Aušrinės?

Iš kur prasidėjo tankiosios Žvaigždės?

Iš kur prasidėjo stipriosios Liūtys?

Iš kur prasidėjo didieji Viesulai?MŪSUOSE PRASIDEDA BALTOJI ŠVIESA!


Prasidėjo Baltoji Šviesa iš Šventosios Dvasios,


Paties Mitros, Dangaus Imperatoriaus;

Gražioji Saulė iš Dievo veido,

Jaunasis-skaistus Mainulis iš Dievo krūtinės,

Skaidriausios Aušrinės iš Dievo rūbų,

Tankiosios Žvaigždės iš Dievo akių,

Stipriosios Liūtys iš Dievo minčių,

Didieji Viesulai iš Šventosios Dvasios,

Paties Mitros, Dangaus Imperatoriaus.

"Golubinaja Kniga", — Bessonov, Maskva, 1861.

2008-07-25

Šalom

Kūčios (brus. кyцця, rus. кyтья) sf. pl. (2) J Kalėdų išvakarių diena: Paralkęs kai Kūčių dieną Vdk. Sulaukėm sveiki Kūčių M.Valanč. Atėjo naktį pagal kūčių dieną į Toreidą S.Dauk. Kūčių vakarą mergaitės, išbėgusios laukan, klausos, kurio[je] pusė[je] lo[ja] šunys Plt. Jei kam nesiseka per Kūčias, tai neseis per visus metus Sn. Jei Kūčiõs mala, tai tuos namuos griausmas trenkia Ds. Jei Kūčių dienoj sninga, tai bitys daug spiečių leis Nj. Jei Kūčių vakare šunes neloja, tai tame sodžiuje nebus veselijų Nj. Kūčių naktį gyvuliai tarp savęs kalba, ir kas nori sužinoti ką, gali pasiklausyti Jnšk.

kūčkos (brus. кyчки, l. kuczki) sf. pl. (2) OZ28
1. lapinė, šėtra iš šakų: Per septynias dienas gyvensit kūčkose Ch3Moz23,42.
2. žydų religinė šventė: Apie šventę kūčkų Ch3Moz23(turinys).

Kūčkos arba Palapinių šventė švenčiama rugsėjo pabaigoje–spalio pradžioje. Jų metu kiemuose būdavo statoma eglių šakomis dengtos palapinės, kuriose buvo meldžiamasi. Kūčkos skirtos atminti 40-ies metų žydų klajonėms po dykumą.

Суккот (Праздник Кущей )

Этот праздник установлен в память 40-летнего странствия еврейского народа по Аравийской пустыне на пути из Египта в Землю Обетованную, когда люди жили в палатках и шалашах.

Кроме того, он связан с предписанием Священного Писания (Торы) особо отмечать дни окончания сбора урожая и полевых работ, во время которых крестьяне селились в окрестностях полей в похожих шалашах: " Праздник Кущей совершай у себя семь дней, когда уберешь с гумна твоего и из точила твоего; и веселись в
праздник твой ты и сын твой и дочь твоя, и раб твой и раба твоя, и левит и пришелец, и сирота и вдова, которые в жилищах твоих; семь дней празднуй Господу Богу твоему, на месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы призываемо было там Имя Его; ибо благословит тебя Господь, Бог твой, во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться" (Второзаконие 16, 13-15).

For example, the United States government fiscal year for 2008 ("FY08", sometimes written "FY07–08") is as follows:

The U.S. government's fiscal year begins on October 1 of the previous calendar year and ends on September 30 of the year with which it is numbered.

Calendar for year 2008 (Israel)

Sep 30 Tishri 1Rosh Hashana (New Year) Oct 1Tishri 2Rosh Hashana II (New Year day 2)

http://www.timeanddate.com/calendar/?country=34