2008-07-25

Šalom

Kūčios (brus. кyцця, rus. кyтья) sf. pl. (2) J Kalėdų išvakarių diena: Paralkęs kai Kūčių dieną Vdk. Sulaukėm sveiki Kūčių M.Valanč. Atėjo naktį pagal kūčių dieną į Toreidą S.Dauk. Kūčių vakarą mergaitės, išbėgusios laukan, klausos, kurio[je] pusė[je] lo[ja] šunys Plt. Jei kam nesiseka per Kūčias, tai neseis per visus metus Sn. Jei Kūčiõs mala, tai tuos namuos griausmas trenkia Ds. Jei Kūčių dienoj sninga, tai bitys daug spiečių leis Nj. Jei Kūčių vakare šunes neloja, tai tame sodžiuje nebus veselijų Nj. Kūčių naktį gyvuliai tarp savęs kalba, ir kas nori sužinoti ką, gali pasiklausyti Jnšk.

kūčkos (brus. кyчки, l. kuczki) sf. pl. (2) OZ28
1. lapinė, šėtra iš šakų: Per septynias dienas gyvensit kūčkose Ch3Moz23,42.
2. žydų religinė šventė: Apie šventę kūčkų Ch3Moz23(turinys).

Kūčkos arba Palapinių šventė švenčiama rugsėjo pabaigoje–spalio pradžioje. Jų metu kiemuose būdavo statoma eglių šakomis dengtos palapinės, kuriose buvo meldžiamasi. Kūčkos skirtos atminti 40-ies metų žydų klajonėms po dykumą.

Суккот (Праздник Кущей )

Этот праздник установлен в память 40-летнего странствия еврейского народа по Аравийской пустыне на пути из Египта в Землю Обетованную, когда люди жили в палатках и шалашах.

Кроме того, он связан с предписанием Священного Писания (Торы) особо отмечать дни окончания сбора урожая и полевых работ, во время которых крестьяне селились в окрестностях полей в похожих шалашах: " Праздник Кущей совершай у себя семь дней, когда уберешь с гумна твоего и из точила твоего; и веселись в
праздник твой ты и сын твой и дочь твоя, и раб твой и раба твоя, и левит и пришелец, и сирота и вдова, которые в жилищах твоих; семь дней празднуй Господу Богу твоему, на месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы призываемо было там Имя Его; ибо благословит тебя Господь, Бог твой, во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться" (Второзаконие 16, 13-15).

For example, the United States government fiscal year for 2008 ("FY08", sometimes written "FY07–08") is as follows:

The U.S. government's fiscal year begins on October 1 of the previous calendar year and ends on September 30 of the year with which it is numbered.

Calendar for year 2008 (Israel)

Sep 30 Tishri 1Rosh Hashana (New Year) Oct 1Tishri 2Rosh Hashana II (New Year day 2)

http://www.timeanddate.com/calendar/?country=34


Komentarų nėra: