2009-07-18

Gyvenimas

life
O.E. life (dat. lif), from P.Gmc. *liba- (cf. O.N. lif "life, body," Du. lijf "body," O.H.G. lib "life," Ger. Leib "body"), properly "continuance, perseverance," from PIE *lip- "to remain, persevere, continue, live" (see leave).

leave (v.)
O.E. læfan "to let remain, remain, bequeath," from P.Gmc. *laibijan (cf. O.Fris. leva "to leave," O.S. farlebid "left over"), causative of *liban "remain," (cf. O.E. belifan, Ger. bleiben, Goth. bileiban "to remain"), from root *laf- "remnant, what remains" (see life, live), from PIE *lip-/*leip-. The Gmc. root has only the sense "remain, continue," which also is in Gk. lipares "persevering, importunate." But this usually is regarded as a development from the primary PIE sense of "adhere, be sticky" (cf. Lith. lipti, O.C.S. lipet "to adhere," Gk. lipos "grease," Skt. rip-/lip- "to smear, adhere to."

Egzistavimas

existence
c.1384, from O.Fr. existence, from L.L. existentem "existent," prp. of L. existere "stand forth, appear," and, as a secondary meaning, "exist;" from ex- "forth" + sistere "cause to stand" (see assist).

assist
1426, from M.Fr. assister "to stand by, help, assist," from L. assistere "assist, stand by," from ad- "to" + sistere "take a stand, cause to stand," from PIE *siste-, reduplicated form of base *sta- "to stand" (see stet).

stet
direction to printer to disregard correction made to text, 1755, from L. stet "let it stand," third person singular present subjunctive of stare "to stand, stand upright, be stiff," from PIE base *sta- "to stand, set down, make or be firm" (cf. Skt. tisthati "stands;" Avestan histaiti "to stand;" Pers. -stan "country," lit. "where one stands;" Gk. histemi "put, place, weigh," stasis "a standing still," statos "placed," stater "a weight, coin," stylos "pillar;" L. sistere "stand still, stop, make stand, place, produce in court," status "manner, position, condition, attitude," statio "station, post;" Lith. stojus "place myself," statau "place;" O.C.S. staja "place myself," stanu "position," staru "old," lit. "long-standing;" Goth. standan, O.E. standan "to stand," O.N. steði "anvil," O.E. stede "place;" O.Ir. sessam "the act of standing").

Ar klaupsimės?

Lietuvos laikinoji finansų ministrė Ingrida Šimonytė ketvirtadienį pareiškė, kad bankams ir toliau atsisakant suteikti kreditų ir mažėjant eksporto iš Baltijos šalių paklausai Lietuvos ekonomika gali smukti nuo 15 iki 20 procentų.

7. Mus bando parklupdyti 11:34 07-17 IP: 80.240.12.72
Google: GDP vs National Debt by Country - Visual Economics.

Pažiūrėkit tą žemėlapį ir nurodykit priežastį, kodėl bankai Lietuvai ne tik pakėlė palūkanas iki aukščiausių Europoje, bet ir sugriežtino paskolų sąlygas (jau metus laiko griežtina?).

Ar taip yra ne todėl, kad Finansų ministrė I. Šimonytė į tai reaguoja šitaip: "Ir toliau prognozuojame, kad Lietuvos ekonomika smuks".

O buvęs Finansų ministras Šemeta įsigijo bilietą Briuselin brangia mums kaina (Google: Vyriausybė tyliai paprašė Seimo leisti jai garantuoti iki 3 mlrd. litų paskolą šalies bankams).

O mūsų Seimo pirmininkas, galintis ir turintis kviestis už padėtį Lietuvos finansų rinkose atsakingą Lietuvos banko valdybos pirmininką ir reikalauti taisyti padėtį, šito nedaro, nes pats sėdi bankų kišenėje (Google: labiausiai prasiskolinę Seimo nariai).

O mūsų Prezidentė, būdama ES Finansinio programavimo ir biudžeto komisare, nesakė mums, kad ne ES Finansinio programavimo ir biudžeto komisaras, o Europos centrinis bankas yra Tikrasis Europos Finansinis Programeris (Google: Ruth Sunderland: European Central bank is under no obligation to issue details of its decisions for 30 years).

Kaip sakė profesorius, kas galėtų paneigti tikimybę?

Tikimybę, kad pinigų valdytojai užvaldė mūsų oficialiąją valdžią ir klupdo mus.

Jei klaupiatės, tai klaupkitės!

Ar klaupsimės?

2009-07-17

Rikis

Rikis - šachmatų figūra.

Tai dabar šitaip...

Prūsiškai Rikis - Viešpats, ponas.

Ri:kisnastulps - stuburas.

Rikis nebūna susilenkęs.

Rikis - tiesus kaip stulpas.

Gal ir riksmas iš rikio?

Ko dar iš pono gali susilaukti?

Šitie tai žygiuosna paskui rikį ėjo, jo nugaron žiūrėjo.

O štai iš kur rusai žodį gavo: rīkisnazaks <32> [Rucksack MK] kuprinė.

O šitie - bagočių vardą.

Šitie tai rikius gerbia.

Šitie - irgi.

Ir šitie.

Ir mes paklūstam.

Rikiuok!

Pirmais antrais išsiskaičiuok!

Tikri rikiai neteisūs nebūna, niekada.

Kaltais lieka jų pavaldiniai.
3. Švedijos ambasadoriui ir mums 14:13 07-17 IP: 80.240.12.72
1. Lietuvos banko Lietuva nevaldo ir nekontroliuoja, Lietuvos Seimas netgi įstatymu uždraudė Valstybės kontrolei atlikti Lietuvos banko auditą.

2. ECB veikia savarankiškai, nepriklausomai nuo ES valios, net 30 metų gali neaiškinti ES valdžiai savo veiksmų (Google: Ruth Sunderland: European Central bank is under no obligation to issue details of its decisions for 30 years).

ES Finansinio programavimo ir biudžeto dabar jau ekskomisarė Dalia Grybauskaitė, tokia populiari mūsuose, apie tai kukliai nutyli.

3. Tokią padėtį įteisino Lietuvos ir Europos politikai.

4. Vadinasi, tikrasis Europos Finansinis Programeris buvo ir yra ne ES Finansinio programavimo ir biudžeto ekskomisarė Dalia Grybauskaitė, kurią susiruošė pakeisti Algirdas Gediminas Šemeta, o ECB.

5. ECB veikia vadovaudamasis bankų piramidės interesais (Google: Europos centrinis bankas susirūpino dolerio stiprinimu). O kaipgi kitaip, doleris juk yra pasaulio rezervinė valiuta, reikia pastiprinti, be abejo.

6. Pasaulio Finansinis Centras yra Washington, DC, USA (Tarptautinis valiutos fondas, Pasaulio bankas, The Federal Reserve Board of Governors - visi yra Vašingtone; Federal Reserve įsteigtas 1913 metais kaip privatus bankas).

7. Benjamin Disraeli, sakydamas " The world is governed by very different personages to what is imagined by those who are not behind the scenes", neklydo: pasaulį valdo visai ne tie asmenys, kuriuos mato žiūrintieji scenon.

Vyriausybės paklūsta moneymasterių valiai, pone Švedijos ambasadoriau.

8. Politikus taikliausiai apibūdina itališkas jiems vadinti skirtas žodis "statista".

9. Mayer Amschel Rothschild, sakydamas "Let me issue and control a nation's money and I care not who writes the laws", irgi neklydo.

Galima perfrazuoti taip: tas, kas valdo pinigų=skolų=paskolų srautus ir palūkanas, tas valdo viską, tame tarpe ir įstatymų rašytojus.

Lietuvos mastu šio teiginio įrodymą rasite Google parašę: labiausiai prasiskolinę Seimo nariai.

Esminis skirtumas tarp mūsų ir Švedijos tas, kad jų centrinis bankas yra seniausias pasaulyje centrinis privatus bankas (Google: Sveriges Riksbank is the world' s oldest private central bank).

Tokia ir pasaka: mus rikiuoja jų Riksbanko siųsti rikiai.

O bet tačiau jus, žuvėdai, irgi rikiuoja, dar didesni rikiai, žr. 6 punktą.

2009-07-15

Banco Rotto

In ancient Greece, bankruptcy did not exist. If a man (since only locally born adult males could be citizens, all legal owners of property were men) owed and he could not pay, he and his entire household, whether wife, children or servants were forced into "debt slavery", until the creditor recouped losses via their physical labor. Many city-states in ancient Greece limited debt slavery to a period of five years and debt slaves had protection of life and limb, which regular slaves did not enjoy. However, servants of the debtor could be retained beyond that deadline by the creditor and were often forced to serve their new lord for a lifetime, usually under significantly harsher conditions.

Matot, senovės graikai – ir tie skolų vergiją apribodavo 5 metais.

O mes?

Kiek metų mes sutinkame vergauti bankams?

Mes tai mes. Kas pažįstate vakariečius, tie žinote, jog dauguma jų – amžini bankų vergai.

The word bankruptcy is formed from the ancient Latin bancus (a bench or table), and ruptus (broken). A "bank" originally referred to a bench, which the first bankers had in the public places, in markets, fairs, etc. on which they tolled their money, wrote their bills of exchange, etc. Hence, when a banker failed, he broke his bank, to advertise to the public that the person to whom the bank belonged was no longer in a condition to continue his business. As this practice was very frequent in Italy, it is said the term bankrupt is derived from the Italian banco rotto, broken bank.

Matot, bankroto sąvoka atsirado iš to, kad „susimovusio“ bankininko suolas būdavo sulaužomas.

O mūsų Seimo pirmininkas, matyt, nusižiūrėjo nuo nuo Ispanijos karaliaus Pilypo II:

Philip II of Spain had to declare four state bankruptcies in 1557, 1560, 1575 and 1596. Spain became the first sovereign nation in history to declare bankruptcy.

Štai mums ir pamoka: nereikia Pilypo iš kanapių Seiman rinkti.

Įtariu, kad ir Pilypo II, ir mūsų Pilypo šnekų ir darbų priežastis – ta pati.

Banco Rotto.

Ne Pasaulis.

Tyrannosaurus Rex against The Thesaurus.

Tai, ką siūlau toliau, grindžiu štai kuo:

1. Deklaruojama, kad pinigai yra vertės matas, kad valstybės vardu vadinami pinigai yra valstybės. Visuomenė pripratusi prie šios minties.

2. Iš tiesų pinigai tėra niekada neišmokama visuomenės skola pinigų proceso valdytojams. Nei visuomenė, nei valstybių valdžia šio proceso nevaldo ir nekontroliuoja.

3. Šitokią padėtį pinigų valdytojai pasiekė klasta ir apgaule.

4. Pinigų sistema funkcionuoja piramidės, kurios viršūnėn mokamos vis didėjančios, leidžiantis piramidės apačion, palūkanos. Tų palūkanų dydis grindžiamas pinigų piramidės valdytojų valia, piramidės konstrukcija, jos statybos istorijos ypatumais. Pinigai tėra pinigų valdytojų įrankis paskolų gavėjams engti.

5. Ši pinigų piramidė yra pasaulinės finansų krizės priežastis. Šiandieninės Pasaulio finansinės sistemos absurdiškumą galime pamatyti čia.

Štai iškalbinga šios dienos padėties iliustracija, dar ir demonstruojanti abiejų pusių požiūrius ir reikalo supratimą.

Dabartinė finansinė-monetarinė sistema išpūtė pinigų burbulą, užgožusį Pasaulį, ir pati iš šios, pirmosios Pasaulinės, ir tuo pačiu – paskutinės Pasaulinės, krizės neišbris.

Mums reikia naujos ekonomikos.

Mums reikia naujos tarpusavio atsiskaitymų sistemos.

Suprantama, ūkis negali nustoti funkcionuoti.

Dėl tos paprastos priežasties, kad mūsų Pasaulis yra judesys.

Mes tik galime daryti posūkį, keisti judėjimo kryptį, principus ir prioritetus.

Siūlau tokį permainų planą:

1. Sukuriama tarpusavio atsiskaitymo sistema, palaikanti fiksuotą pinigų kiekį Pasaulyje bet kuriuo laiko momentu.

2. Banknotai ir monetos keičiami į pinigus sąskaitose. Pripažįstami tik tokie pinigai. Pasirinkus Pasaulinį ekvivalentą, naują vienetą, pinigų kiekis fiksuojamas. Bankų veikla stabdoma, jie uždaromi. Ima veikti naujoji tarpusavio atsiskaitymų sistema.

3. Deklaruotieji pinigai, pagrįstai priklausantys asmenims ir firmoms, lieka jų nuosavybėje.

4. Bankų paskolintieji pinigai pereina visuomenės nuosavybėn ir priklauso lygiomis teisėmis visiems be išimties paskolos gavėjo šalies žmonėms. Paskolos laikotarpiui jie lieka paskolos gavėjo valioje ir naudojami pagal paskolos paskirtį. Palūkanos nebemokamos. Paskola grąžinama nurodytu laiku arba anksčiau. Reikia pabrėžti, kad šitaip grąžinama tokia vertė, kokią paskolos sumai jos grąžinimo momentu sukūrė visuomenė. Žmonių ir/ar įmonių tarpusavio paskolų palūkanos nebeskaičiuojamos.

5. Įmonių ir žmonių mokesčiai pradžioje apskaičiuojami įprastu būdu. Vėliau mokesčių sistema paprastinama ir koreguojama pagal visuomenės poreikius ir esamą ekonominę padėtį. Bendrosios visuomenės išlaidos formuojamas iš „apačios į viršų“, o ne „iš viršaus į apačią“, kaip yra dabar. Jas valdo visuomenė Pasaulinio tinklo pagalba, o ne laukia finansavimo iš bankų, kaip yra dabar.

6. Ūkis funkcionuoja kaip įprasta. Esminė naujiena – bendras pinigų kiekis nebekinta.

7. Tas faktas, kad pinigų nebedaugėja, įtakoja kainų kritimą, defliaciją ir pinigų brangimą. Tai tampa įprastais reiškiniais. Ekonomistai ir finansininkai, turintys pastarojo meto duomenis, gali prognozuoti artimiausio laikotarpio defliaciją ir padėti priimti sprendimus ūkio valdytojams.

8. Akcijų savininkai, kaip ir anksčiau, turi teisę į dividendus. Suprantama, visuotinės defliacijos sąlygomis dividendų mokėjimas, taigi, ir pelno gavimas, galima manyti, tampa mažiau tikėtinu reiškiniu. Bet nereikia pamiršti, kad pelno nebemažina palūkanos, kurių nebelieka. Pelno gavimas reiškia, kad įmonė dirbo geriau, negu visa visuomenė vidutiniškai. Akcijų savininkams lieka ir ankstesnieji įsipareigojimai, įskaitant pareigą palaikyti sėkmingą įmonės veiklą.

9. Už prekes ir paslaugas atsiskaitoma iš karto. Prekių ir paslaugų mainai galimi. Nebelieka bankroto. Nes neturintieji pinigų arba neturintieji ką mainyti netenka galimybės įsiskolinti.

10. Valiutų biržos nelieka, nes nebelieka valiutų. Akcijų biržoje galima parduoti, pirkti ir dovanoti akcijas. Žaliavų, grūdų biržose atsiskaitoma iš karto.

11. Valstybių skolos anuliuojamos, užskaitant naujai atsiradusius tarpusavio įsiskolinimus. Tarpusavio įsiskolinimai pakinta valstybinės paskolos pinigams atitekus šaliai - paskolos gavėjai.

12. Tas pats daroma su įmonių tarpusavio įsiskolinimais. Jie netrukus išnyksta, nes įmonės visuotinai yra skolingos bankams, o šių skolų nebelieka, kaip ir jų palūkanų, iš pat pradžių.

2009-07-14

Iždas

treasury
c.1290, "room for treasure," from O.Fr. tresorie (11c.), from tresor (see treasure). Meaning "department of state that controls public revenue" is recorded from c.1383.

Treasury - iždas.

Room for treasure - kambarys lobiui, brangenybėms, turtui sudėti.

treasure (n.)
1137, from O.Fr. tresor "treasury, treasure" (11c.), from Gallo-Romance *tresaurus, from L. thesaurus "treasury, treasure" (cf. Sp., It. tesoro), from Gk. thesauros "store, treasure, treasure house" (see thesaurus).

thesaurus

1823, "treasury, storehouse," from L. thesaurus "treasury, treasure," from Gk. thesauros "a treasure, treasury, storehouse, chest," from root of tithenai "to put, to place."

The word "thesaurus" is derived from 16th-century New Latin, in turn from Latin thesaurus, from ancient Greek θησαυρός thesauros, meaning a collection of things which are of big importance or value (and thus the medieval rank of thesaurer was a synonym for treasurer).

Paspaudinėkit kalbų nuorodas šito Wikipedijos puslapio kairėje pusėje - kalbame apie lobį:

Lobis – žemėje užkastos ar kitaip paslėptos materialinės vertybės (kaip pinigai, juvelyriniai dirbiniai, brangakmeniai, brangieji metalai ir kt.), kurių savininkas nežinomas, negali būti rastas arba į vertybes prarado teises.

Ir senaisiais laikais graikiškas θησαυρός (thesauros) reiškė treasure - lobį:O sako, kad viduramžiais "thesaurer was a synonym for treasurer".

Thesaurer, išeitų - lobininkas, tas, kas turi lobį.

Tuo tarpu treasurer - iždininkas, saugotojas.

Senaisiais laikais treasury - iždas - buvo visai ne θησαυρός:Žiūrėkit, kaip įsibėgėjo angliškasis Wiktionary:

16th century, from Latin thēsaurus < Ancient Greek θησαυρός (thēsauros), “‘storehouse, treasure’”); its current English usage/meaning was established soon after the publication of Peter Roget's Thesaurus of English Words and Phrases in 1852

Pronunciation

Rhymes: -ɔːrəs

Noun

Singular
thesaurus


Plural
thesauri or thesauruses

thesaurus (plural thesauri or thesauruses)

1. A publication, usually in the form of a book, that provides synonyms (and sometimes antonyms) for the words of a given language.

"Roget" is the leading brand name for a print English thesaurus.

2. (archaic) A dictionary or encyclopedia.
3. (information science) A hierarchy of subject headings—canonic titles of themes and topics, the titles serving as search keys.

Labai patiko anglakalbiams tas žodis. Tas thesaurus jiems tikru lobiu tapo: ir žodynu virto, ir enciklopedija, ir hierarchizuotu turiniu.

Palyginkit su rusiškuoju Wiktionary, kalbų sąrašas puslapio kairėje.

Kas nutiko viduramžiais, kad iždą ėmė saugoti turintieji (radusieji) lobį?

Kuriems galams tiems laimingiesiems šitoks klapatas - visuomenės turto apsauga?

O jeigu nesužiūrėsi, prateriosi?

Ar tikrai jie tebeturi tą savo lobį?

Ar nepainioja jo su jiems patikėtuoju iždu?

Ar gerai saugo tą treasury - iždą?

Ar tebeturi?

Palikim senovėje graikus, eikime arčiau šių dienų.

Iždas prūsiškai - fiskus.

Pala pala, kas kasmet apie fiskalinį deficitą šneka?

Jei taip šneka, gal tame fiskuje nieko nebėra?

Gal ir pelės iš to fiskaus seniai išsilakstė?

Betgi tikrai - jei iždas, fiskus, būtų netuščias, iš kur rastųsi Valstybės skola?

Karaul!

Kažkokie pacai išgrobstė mūsų Valstybės iždą!

Kokia gėda!

Išėjom ubagais...

Kada taip nutiko?

Kas kaltas?

Kodėl iždo saugotojos/ai tyli?

Kokie mes žiopliai!

Gal patys žiopliausi?

O, šitą patį .... iš kur tokia JAV skola?

O čia dabar kas?

O šičia?Rusija kokia pajuodusi, fui!

Lietuva pilka kaip lauko pelė...

JAV ir Europa - gražiai ružavos tokios.

O Italija, Graikija, Japonija ir Zimbabvė net trykšta raudoniu!

O kodėl britai savo pensininkus miškan vežti susiruošė?

Ir šituos žodžio "thesaurus" mylėtojus anų laikų thesaurerių palikuonys apšvarino?

Visus visus, vadinasi, apkraustė?

Kas?

Kas tokie?

???

Gal tie, kas žodį "konfiskuoti" sugalvojo?

Kon + fiskuoti?

confiscate
c.1533, originally, "to appropriate for the treasury," from L. confiscatus pp. of confiscare, from com- "together" + fiscus "public treasury," lit. "money basket."

Ne tik sugalvojo, bet ir nesidrovi jį aiškinti parašę "com" vietoj "con":

daiktavardis

1. apgavystė
2. kalinys
3. atliekantis bausmę nusikaltėlis
4. komandos davimas [jūr.]

veiksmažodis

1. apgaudinėti
2. kalti
3. išgauti apgaule
4. vairuoti laivą
5. stropiai mokytis
6. iškalti

Kada švarinti ėmė?

Jei jau 1383 metais ėmė aiškinti, kad "treasury" gali reikšti ne tik iždą, bet ir "department of state that controls public revenue", tai švarinti ėmėsi dar anksčiau?

Išvogė jie iš kambario, kur lobiai sudėti buvo, viską ir dabar mulkina mus: iždas, valstybės iždas! Lobynas!

Ką darysime?

Toliau vaikysimės banknotus?

Mokai

Grįžau iš "Bliuzo naktų" Varniuose. Pirmą "Bliuzų" rytą, atsikėlęs, nuplaukiu ežeran, o ten koks tuzinas mergų plaukioja. Na, ir aš.

- Į ką čia panašu? - klausiu. - Vienos mergos plaukioja.

- Į rojų, - sako viena.

Sekmadienį, jau ruošdamiesi išvažiuoti, kalbamės su kaimynais, ir vienas jaunuolis klausia:

- Iš kur žodis "mokyti"?

- Tai kad aišku čia, - sakau, - mokytojas moko mokinius kad anie mokėtų.

- Yra tokie akmenys - Mokai - ant jų žyniai pasodindavo mokinius ir mokindavo, - sako jaunuolis.

Tikrai, buvau kadaise girdėjęs.

Pamiršau.

Mokas
– akmuo Aukštaitijos nac. parke, stūksantis prie Tauragnų-Kazitiškio kelio, Šeimaties kaime. Apie jį pasakojamos legendos. Beje, mokais, mokienėmis ir mokiukais vadinamų riedulių randama ir kitose Lietuvos vietose (žinomiausias – Mokas Ukmergės rajone).

Legenda

Senų senovėje gyvenęs žmogus, vardu Mokas. Turėjęs jis žmoną ir sūnų. Darbšti buvo Moko šeima, dirbusi už visą giminę. Tačiau nusivylęs žmonių tingumu, Mokas nusiminęs ir pats nustojęs dirbti. Žmonės ėmė ant jo pykti, tad teko Mokui keltis kitur. Kartu su žmona ir sūnumi jis iškeliavo šiaurės link. Tačiau kelią pastojo Tauragnų ežeras, kurį reikėjo perplaukti. Mokas pamokė žmoną ir sūnų plaukiant nesigręžioti ir nežiūrėti atgal. Sūnus paklausęs, o Mokienė nepaklausiusi ir nuskendusi. Verkęs Mokas, išlipęs ant kranto ir stovėjęs tol, kol suakmenėjęs. Ir dabar jis toje vietoje tebestovi. O Tauragno dugne liko Mokienė – didelis akmuo, į kurį žvejai dažnai tinklus suplėšo.

Mokas – akmuo Ukmergės rajono Pabaisko seniūnijoje, netoli Sukinių kaimo, 5 km į rytus nuo Veprių. Objekto kodas Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše - M165K 1, identifikatorius - 3545.

Toteminis ir mitologinis akmuo Mokas yra vienas didžiausių riedulių Lietuvoje. Jis yra valstybės saugomas geologinis gamtos paminklas (2000 m.) ir archeologijos paminklas. Spėjama, kad šioje vietoje yra buvusi senovės lietuvių alkavietė, atnašautos aukos. Mokas apipintas legendomis ir padavimais.

Mokas yra ant stataus šlaito, kairiajame Šventosios upės krante, apaugusiame mišriu mišku. Akmens ilgis – 8,5 m, plotis – 6,26 m, aukštis – 3,45 m, perimetras 23,12 m. Akmenį sudaranti uoliena – biotitinis plagiogranitogneisas, pilkai šviesiai rusvai ir juosvai margas, vidutingrūdis. Akmuo įdomios formos, nuskilinėjęs ir laiptuotas. Akmens paviršius iki 2008 m. buvo iš dalies padengtas samanomis, tačiau išvalius gretimą mišką akmens paviršius yra švarus.

Šalia akmens yra stambi jo nuoskala – „Moko sūnus“ bei keletas smulkesnių nuoskalų. Į rytus nuo Moko yra kitas geologijos paminklas – Šaltupio akmuo. Greta akmens įrengta poilsio aikštelė su mediniais suolais ir stalu, laužavietė ir šiukšliadėžė.

Mokas yra Rytų Lietuvoje gana paplitęs riedulių pavadinimas, kurio etimologija nėra iki galo išaiškinta. To paties pavadinimo akmuo yra Aukštaitijos nacionaliniame parke.Regis, gerai išaiškino etimologiją mano jaunasis kaimynas, senų padavimų ir pasakojimų pasiklausęs.

O štai kaip apie visą Mokų šeimą perpasakojama legenda A. Klimašausko ir J. Gurskytės knygoje “Mūsų žemės dovanos” (1959 m.):

“Mokų šeima yra kairiajame Šventosios krante, 10 kilometrų už Ukmergės, einant pavandeniui. Čia ateivis išvys penkis vienas už kitą mažesnius akmenis. Jų didžiausias Mokas; kiek mažesnė už jį - Mokienė, kiti trys, vienas už kitą mažesni akmenys - Mokiukai. Visi tie akmenys anksčiau buvo dešiniajame Šventosios krante. Dabar tėvas Mokas yra kairiajame. Mokienė stovi vandenyje netoli dešiniojo Šventosios kranto, pusiau išlindusi iš vandens. Atokiau nuo kranto, už Mokienės, stovi išsirikiavę Mokiukai. Vyresniojo galvutė dar kyšo iš vandens, o vidurinysis ir mažasis pasirodo tik tada, kai nusenka Šventoji.

Kada Mokai gyveno dešiniajame krante, netoli jų piemuo ganydavo bandą. Rudenį jam pasidarydavo šalta. Norėdamas užmiršti šaltį, jis atsisėsdavęs čia ant Moko, čia ant Mokienės ir botagu imdavęs čaižyt Mokiukus. Pildavęs jiems iš peties. Vaikai verkdavę ir skųsdavęsi tėvams, o šie ramindavę ir liepdavę jiems kentėti. Vieną labai šaltą dieną piemenukas taip sušalo, kad nusėdėti nebegalėjo. Jis ėmė bėgioti aplink akmenis ir čaižyti botagu visus. Šį kartą kaip tik daugiausia kliuvo Mokui ir Mokienei. Ši net aimanuoti pradėjo. Po pietų iš vakarų pradėjo kilti didelis audros debesis. Piemenukas nudžiugo, kad artėja audra, ir niūniuodamas nusivarė galvijus.

Vos tik jis nuėjo, tuojau sukruto Mokų šeima - pritrūko jiems kantrybės - ir nusprendė visi keltis į kitą Šventosios krantą. Mokas nutarė bristi pirmasis ir išmatuoti upės gilumą - parinkti vietą, kur patogiausia persikelti: Mokienė su vaikais liks šiame krante ir lauks, kol tėvas perbridęs duos ženklą keliauti jiems. Mokas greitai surado vietą ir persikėlęs garsiai suriko, kad bristų šeima. Pirmoji ėjo Mokienė. Paskui ją brido vyresnysis Mokiukas, o po jo - vidurinis ir galų gale - mažiausias. Bet čia lietus ėmė pilti kaip iš kibiro. Vanduo upėje greitai kilo. Šventoji labai patvino, ir Mokienė su vaikais nuskendo. Iš visos šeimos liko tik Mokas, kuris dar ir šiandien tebelaukia, kada persikels jo šeima. Visi paskendę akmenys yra vienoje linijoje.

Pasakojama, kad Mokas ypač garsėjo savo galia visokius nemokšas mokyti. Yra išlikęs net posakis: “Eik pas Moką pasimokyti”. Dažnai pas jį mokytis buvo siunčiami ne tik vaikai, bet ir suaugusieji, jei į kokį klausimą atsakyti nemokėdavę. O bernai, uždavę prasčiokėliui pusberniui klausimą “Ar vaiką padaryti moki?” ir išgirdę atsakymą “Nemoku”, būtinai jį siusdavę pasimokyti pas Moką.

Beje, 1922 m. netoli esančiame Slyžių kaime vienas senolis pasakojęs, kad bevaikės moterys burdavo vaikus, padėdamos ant Moko nakčiai savo marškinius. Dar pasakojama, jog senovėje žmonės ant Moko aukas dievams degindavę, eidavę prie jo burti, kad gerai derėtų javai, sektųsi medžioklė. Spėjama, kad po Moku ir šiandien tebesą paslėpti užkeiktieji dideli turtai - pinigai. Vienam žmogui prisisapnavę, kad jis tuos pinigus galįs iškasti šventadienį sumos metu. Bet kai nuėjęs, tai prie Moko radęs didžiulę kaip veršis rupūžę, kuri žmogaus balsu pratarusi: “Pabučiuok mane, tai paimsi pinigus”. Žmogus atsakęs: “Eik tu skardžiai žemėn ir su pinigais”. Tada pinigai po Moku sužvangėję, ir rupūžė išnykusi. Ir dar daug kartų žmonės yra mėginę šiuos turtus paimti, bet vis nepavykdavę.

Perspėjimu, kad Moko nedera liesti ir jam kenkti, gali būti šitoks pasakojimas. Vienas girnakalys sumanęs padaryti iš Moko girnų ir buvo pradėjęs jį skelti. Tuo metu jį apėmęs miegas, o bemiegant prisisapnavęs Mokas ir pasakęs: “Tu manęs neskaldyk. Jeigu nepaklausysi - apaksi”. Girnakalys to sapno pabūgęs ir metęs savo darbą. Nuo to laiko Moko niekas nebeliečia, bet yra pasilikęs girnakalio padarytas plyšys.

Tai - toteminiai akmenys
. Į dabartinę vietą Mukolas su Mukoliuku buvo perkelti prieš 5 metus ar kiek seniau iš vietos, kuri nusakoma šitaip: Naurašilių kaimas, 450 m į PR nuo kelių Pažvėriniai-Sujetai ir Naurašiliai-Puziniškis sankryžos, apie 20 m į P nuo kelio Pažvėriniai-Sujetai. Senojoje vietoje šalia Mukolo yra buvę dar du žymiai mažesni akmenys.

1958 metais Vilniuje išleistoje P. Tarasenkos knygoje “Pėdos akmenyje (Lietuvos istoriniai akmenys)” rašoma: “Naurašilių I kaimo […] laukuose prie Gilbonių-Klovainių vieškelio seniau buvę trys akmenys: vienas didesnis, kiti du mažesni. Tai vadinamieji Mukolai arba Mokai. Dabar yra likęs tik Mokulas su toliau esančiu sūnumi, trečias akmuo - Mokulienė buvo suskaldyta ir sudėta į pamatus.

Apie šią akmens Mokulų arba Mokų šeimyną pasakojama, kad tai esanti Dievo nubausta valstiečių žemdirbių (nuomavusių Naurašilių dvarą - A. L.) šeima. Velykų (pirmą - A. L.) dieną Mukolas su sūnumi, nepagerbdami šventės, nuėję arti laukų, o Mokulienė, išvirusi pusryčius, nešusi juos artojams. Už tai nubaudęs Dievas Mokulų šeimą ir pavertęs ją akmenimis (drauge su jaučių jungu).

P. Tarasenką, be to, ten pat rašo, kad aplinkinių vietų gyventojai pasakoja, jog šis Mokulas “galįs visokius nemokšas mokyti. Vaikams, kuriems nesisekdavo mokslas, buvo patariama: “Eik pas Mokulą, apeik jį triskart keliaklupsčias ir poteriaudamas, tai visko ir pramoksi”.

Žinomas taip pat pasakojimas, jog gyvenęs kitą kartą didelis girtuoklis, pavarde Mukulas. Gerokai įgėręs, jisai ėjęs pro tą vietą, kur dabar guli akmuo, ir pavirtęs akmeniu.

O kas gydytoją Vaclovą Intą vertė Mosėdyje įkurti akmenų muziejų?Kas vedžiojo dailininko ranką, Mosėdžio herbe mešką, akmenį benešančią, bepaišančią?Manau, kad vis tas pats Senasis Pasaulio Supratimas.

Pasaulis yra judesys.

Judesio stabilumas yra tvirtybė.

Akmuo - to idealas.

Gal toks Mokų mokymo pagrindas?

Kaip manot?

Ar ne tą patį turėjo omeny Jėzus, sakydamas: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės?

mokenti, -ena, -eno žr. mokyti 1: Niekas nemokena lietuviškai Ad. | refl.: Ana mokenasi su drauge Plš.
apsimokenti apsimokyti: Vaikai jau kiek apsimokeno Mlt.
išsimokenti išsimokyti: Per kiek metų ir išsimokena Mlt.

Tai čia mes dar mokam šitaip kalbėti.

Ir Mokus tebeturim.

O kaip mūsų jaunakalbiai kaimynai?

mock (v)
c.1440, from M.Fr. mocquer "deride, jeer," from O.Fr., perhaps from V.L. *muccare "to blow the nose" (as a derisive gesture), from L. mucus; or possibly from M.Du. mocken "to mumble" or M.L.G. mucken "grumble." Replaced O.E. bysmerian. Sense of "imitating," as in mocking-bird (1676) and mock turtle (1763), is from notion of derisive imitation. The adj. is 1548, from the noun. Mockery is attested from 1426. Mock-up "model, simulation" is from 1920.

M.Du. Middle Dutch, the Dutch language as it was spoken and written c.1100-c.1500. Jiems mocken reiškė nebe mokenti, o "mumble"- lementi
1. vapenti
2. vapėti
3. murmėti
4. burbėti
5. burzdėti
6. lementi
7. marmaliuoti
8. veblėti
9. suniurnėti
10. murkti
11. marmėti

M.L.G. Middle Low German, the Low German language as written and spoken c.1100-c.1500. Šitiems mucken jau reiškė "grumble" - niurzgėjimas
1. niurnėjimas
2. bambėjimas
3. urzgimas
4. dundesys
5. gausmas
6. dundėjimas
7. gurgimas
8. murmėjimas
9. niurzgėjimas

Atkreipkit dėmesį, abi kalbos iš šviežiai krikščioniškų laikų, iškart po tamsiųjų viduramžių. Ir olandai, ir germanai, jau nebebuvo pagonys, dievturiai.

Pasaka tokia.

Nebeklausė anie Mokų anei žynių.

- Ką tie niurna, murma? - sakė.

Ir pavirto ilgainiui anie Geraimanai moderniaisiais anglais, mokinamais teacher'ių.

Ką mūsų ausiai primena žodžiai "to teach, teacher"?

Žinia ką: "tyčia, tyčiotis".

Iš čia ir modernioji edukacija - exduke'inimas.

O kaip šiandien žodį "mock" verčia puikusis Google Vertėjas?

Štai kaip:

1. juoktis
2. pasijuokti
3. pasišaipyti
4. pašiepti
5. tyčiotis
6. išjuoktis
7. pamėgdžioti
8. parodijuoti
9. versti niekais
10. pasityčioti
11. šaipytis

Ratas užsidarė.

2009-07-13

Auguras

Inauguracijos koncerte Grybauskaitei linkėta galvoti savo galva.

Augis 2009-07-13 11:11

inauguration
1569, from Fr. inauguration "installation, consecration," from L. inaugurationem (nom. inauguratio) "consecration, installment under good omens," from inaugurare "take omens from the flight of birds, consecrate or install when such omens are favorable," from in- "on, in" + augurare "to act as an augur, predict" (see augur).

augur
c.1374 (implied in augury), from L. augur, a religious official in ancient Rome who foretold events by interpreting omens, perhaps originally meaning "an increase in crops enacted in ritual," in which case it probably is from Old L. *augos (gen. *augeris) "increase," and is related to augere "increase" (see augment).

augment
c.1400, from O.Fr. augmenter, from L.L. augmentare "to increase," from L. augmentum "an increase," from augere "to increase, make big, enlarge, enrich," from PIE base *aug- "to increase" (cf. Skt. ojas- "strength," Lith. augu "to grow," aukstas "high, of superior rank;" Gk. auxo "increase," Goth. aukan "to grow, increase," O.E. eacien "to increase").

Augūrai – Senovės Romos pareigūnai ir žyniai, kurie užsiėmė pranašystėmis ir dievų valios skelbimu pagal tam tikrus ženklus, pvz., paukščių riksmą bei lėkimą, šventų vištų lesimą, gyvulių judesius ir balsus, dangaus ir kitus gamtos reiškinius. Augūrai sudarė tam tikrą dvasininkų kolegiją, iš pradžių iš trijų, vėliau iš šešių, devynių, penkiolikos ir net šešiasdešimties narių. Išaiškinę, kad ženklai nepalankūs augūrai galėjo sustabdyti tam tikrus svarbius valstybinius veiksmus. Augūro tarnybos perdavimas kitam augūrui vadintas inauguratio.

Savo darbą augūrai atlikdavo pagal specialias taisykles, vadinamas augūrų disciplinomis. Vėlesniais laikais augūrų religinė reikšmė mažėjo, tačiau didėjo įtaka politikai. Respublikos pabaigoje augūrų menas dažnai tyčia buvo naudojamas politinėje kovoje. Senoji augūrų disciplina tuo metu jau buvo beveik visai užmiršta, o vietoje jos įsivyravo etruskiški būdai spėti ateitį iš gyvulių vidurių (haruspicijos). Tam tikrą įtaką augūrai išlaikė iki pat Antikos laikų pabaigos.

Šaltinis

* Lietuviškoji Enciklopedija, II t.- Kaunas, 1934.-p.107.

„Auguras“ ar „augūras“?

Nors „Tarptautinių žodžių žodyne“ (Vilnius, 2001) teikiamas žodis augū̃ras [lot. augur]: 1. romėnų žynys, aiškinęs dievų valią iš paukščių skridimo ir klyksmo; 2. žmogus, kuris dedasi žinąs ypatingas paslaptis (p. 78), lietuviškai rašytinas baigmuo -uras su trumpąja balse u. Pirmasis žodžio skiemuo kirčiuotinas tvirtapradiškai – áuguras, kaip mármuras ir áugalas (žr. K. Kuzavinis. Kaip taisyklingai tarti ir kirčiuoti žodį auguras? // Gimtoji kalba, 2005, Nr. 1, p. 14).