2009-07-14

Iždas

treasury
c.1290, "room for treasure," from O.Fr. tresorie (11c.), from tresor (see treasure). Meaning "department of state that controls public revenue" is recorded from c.1383.

Treasury - iždas.

Room for treasure - kambarys lobiui, brangenybėms, turtui sudėti.

treasure (n.)
1137, from O.Fr. tresor "treasury, treasure" (11c.), from Gallo-Romance *tresaurus, from L. thesaurus "treasury, treasure" (cf. Sp., It. tesoro), from Gk. thesauros "store, treasure, treasure house" (see thesaurus).

thesaurus

1823, "treasury, storehouse," from L. thesaurus "treasury, treasure," from Gk. thesauros "a treasure, treasury, storehouse, chest," from root of tithenai "to put, to place."

The word "thesaurus" is derived from 16th-century New Latin, in turn from Latin thesaurus, from ancient Greek θησαυρός thesauros, meaning a collection of things which are of big importance or value (and thus the medieval rank of thesaurer was a synonym for treasurer).

Paspaudinėkit kalbų nuorodas šito Wikipedijos puslapio kairėje pusėje - kalbame apie lobį:

Lobis – žemėje užkastos ar kitaip paslėptos materialinės vertybės (kaip pinigai, juvelyriniai dirbiniai, brangakmeniai, brangieji metalai ir kt.), kurių savininkas nežinomas, negali būti rastas arba į vertybes prarado teises.

Ir senaisiais laikais graikiškas θησαυρός (thesauros) reiškė treasure - lobį:O sako, kad viduramžiais "thesaurer was a synonym for treasurer".

Thesaurer, išeitų - lobininkas, tas, kas turi lobį.

Tuo tarpu treasurer - iždininkas, saugotojas.

Senaisiais laikais treasury - iždas - buvo visai ne θησαυρός:Žiūrėkit, kaip įsibėgėjo angliškasis Wiktionary:

16th century, from Latin thēsaurus < Ancient Greek θησαυρός (thēsauros), “‘storehouse, treasure’”); its current English usage/meaning was established soon after the publication of Peter Roget's Thesaurus of English Words and Phrases in 1852

Pronunciation

Rhymes: -ɔːrəs

Noun

Singular
thesaurus


Plural
thesauri or thesauruses

thesaurus (plural thesauri or thesauruses)

1. A publication, usually in the form of a book, that provides synonyms (and sometimes antonyms) for the words of a given language.

"Roget" is the leading brand name for a print English thesaurus.

2. (archaic) A dictionary or encyclopedia.
3. (information science) A hierarchy of subject headings—canonic titles of themes and topics, the titles serving as search keys.

Labai patiko anglakalbiams tas žodis. Tas thesaurus jiems tikru lobiu tapo: ir žodynu virto, ir enciklopedija, ir hierarchizuotu turiniu.

Palyginkit su rusiškuoju Wiktionary, kalbų sąrašas puslapio kairėje.

Kas nutiko viduramžiais, kad iždą ėmė saugoti turintieji (radusieji) lobį?

Kuriems galams tiems laimingiesiems šitoks klapatas - visuomenės turto apsauga?

O jeigu nesužiūrėsi, prateriosi?

Ar tikrai jie tebeturi tą savo lobį?

Ar nepainioja jo su jiems patikėtuoju iždu?

Ar gerai saugo tą treasury - iždą?

Ar tebeturi?

Palikim senovėje graikus, eikime arčiau šių dienų.

Iždas prūsiškai - fiskus.

Pala pala, kas kasmet apie fiskalinį deficitą šneka?

Jei taip šneka, gal tame fiskuje nieko nebėra?

Gal ir pelės iš to fiskaus seniai išsilakstė?

Betgi tikrai - jei iždas, fiskus, būtų netuščias, iš kur rastųsi Valstybės skola?

Karaul!

Kažkokie pacai išgrobstė mūsų Valstybės iždą!

Kokia gėda!

Išėjom ubagais...

Kada taip nutiko?

Kas kaltas?

Kodėl iždo saugotojos/ai tyli?

Kokie mes žiopliai!

Gal patys žiopliausi?

O, šitą patį .... iš kur tokia JAV skola?

O čia dabar kas?

O šičia?Rusija kokia pajuodusi, fui!

Lietuva pilka kaip lauko pelė...

JAV ir Europa - gražiai ružavos tokios.

O Italija, Graikija, Japonija ir Zimbabvė net trykšta raudoniu!

O kodėl britai savo pensininkus miškan vežti susiruošė?

Ir šituos žodžio "thesaurus" mylėtojus anų laikų thesaurerių palikuonys apšvarino?

Visus visus, vadinasi, apkraustė?

Kas?

Kas tokie?

???

Gal tie, kas žodį "konfiskuoti" sugalvojo?

Kon + fiskuoti?

confiscate
c.1533, originally, "to appropriate for the treasury," from L. confiscatus pp. of confiscare, from com- "together" + fiscus "public treasury," lit. "money basket."

Ne tik sugalvojo, bet ir nesidrovi jį aiškinti parašę "com" vietoj "con":

daiktavardis

1. apgavystė
2. kalinys
3. atliekantis bausmę nusikaltėlis
4. komandos davimas [jūr.]

veiksmažodis

1. apgaudinėti
2. kalti
3. išgauti apgaule
4. vairuoti laivą
5. stropiai mokytis
6. iškalti

Kada švarinti ėmė?

Jei jau 1383 metais ėmė aiškinti, kad "treasury" gali reikšti ne tik iždą, bet ir "department of state that controls public revenue", tai švarinti ėmėsi dar anksčiau?

Išvogė jie iš kambario, kur lobiai sudėti buvo, viską ir dabar mulkina mus: iždas, valstybės iždas! Lobynas!

Ką darysime?

Toliau vaikysimės banknotus?

Komentarų nėra: