2020-08-22

Kinijos Komunistė Cai XiaDELFI FilaDelfiJus verta patikrinti, tiesa?
 Paskaitykit, ką matot po nuotrauka:


Finansų Chemija


Štai - chemikas,
o kaip pritiko finansų pasaulėlyje!
O gal pamiršot Lietuvos EuroKongi-

zaciją Euru?

Primenu:
Radot mūsų Chemiką nuotraukos dešinėje, po užrašu “Šuler”*

* A ką čia chimičinat?Veryga Prieš Lietuvą

 PriSiFarmaCinomKiaulių Rytas


Jį skelbia lrytas.lt:


2020-08-21

2020: Vokietija Ir Lietuva


Visuotinės bazinės pajamos: Vokietijoje pradedamas projektas. Lietuvoje žmonių skurdinimo projektas tęsiamas. Adv.dr.Antanas Bartusevičius ir dr.Algimantas Lebionka
Teko išgirsti iš moraliai ir protiškai degradavusio Laisvosios rinkos instituto vadovės lūpų, kad covidiniai 200 eurų vienkartiniai priedai pensininkams ir vaikams yra „pinigų švaistymas“. Lietuva – pačių mažiausių pensijų, socialinės paramos ir atlyginimų šalis Euro zonoje. Tai niekaip nesusiję su šalies BVP, o yra vien tik išraiška socialinės nelygybės ir to, kad valdžia aptarnauja vien oligarchijos interesus. Biudžeto pajamų pripildymo ir socialinės atskirties mažinimo receptas yra visiems žinomas – progresiniai mokesčiai, tačiau Seime stambaus kapitalo interesus atstovaujantys valstiečiai, liberalai-konservatoriai ir buržuaziniai socialdemokratai jų kategoriškai vengia.

Net tos ES šalys, kur socialinė atskirtis nepalyginamai mažesnė, sprendžia socialinės nelygybės mažinimo klausimą. Business Insaider praneša, kad Vokietijoje ruošiamasi atlikti Visuotinių bazinių pajamų (UBI, universal basic income) eksperimentą. Tyrime, kuris vyks tris metus, užsiregistravo dalyvauti 1500 žmonių.

Šimtas dvidešimt iš užsiregistravusių asmenų tris metus per mėnesį gaus 1430 USD (1695 EUR) ekvivalentą – kas yra kiek daugiau už skurdo ribą Vokietijoje. Jų gyvenimas bus lyginamas su 1 380 žmonių grupe, kurie negaus išmokų. Dalyvių bus paprašyta užpildyti klausimynus apie jų gyvenimą - įskaitant jų emocinę būseną ir darbinės veiklos statusą - norint išsiaiškinti, ar VBP turėjo reikšmingą poveikį.

Vokietijoje vykdomas tyrimas leis išsiaiškinti, kaip VBP veiks į žmonių motyvaciją dirbti, ar jie „taps kūrybiškesni ir labdaringesni“, linkę „gelbėti demokratiją“, sako projekto vadovas Jürgenas Schuppas.

Vokietijos eksperimentas finansuojamas iš 140 000 privačių aukotojų, jį vykdo Vokietijos ekonominių tyrimų institutas.

Visuotinės bazinės pajamos yra idėja, kad vyriausybė turėtų mokėti vienkartinę pinigų sumą kiekvienam savo piliečiui, paprastai kartą per mėnesį, neatsižvelgiant į jų pajamas ir užimtumo lygį.

Idėjos šalininkai teigia, kad VBP sumažintų nelygybę ir pagerintų visuomenės gerovę, nes žmonėms būtų suteikta didesnė finansinė apsauga. Jos priešininkai sako, kad tai būtų per brangu ir atgrasytų žmones eiti į darbą. Pastaraisiais metais idėja tapo patraukli dėl pastarųjų metų finansų krizės ir didėjančios nelygybės kai kuriose Vakarų šalyse, rašoma Business Insider.

Schuppas „Der Spiegel“ sakė, kad eksperimentas pateiks mokslinių įrodymų, kurie suteiks duomenų diskusijai dėl VBP.

VBP šalininkai teigia, kad turėdami papildomas pajamas žmonės toliau atliks savo darbą, bus kūrybingesni ir labdaringesni, puoselės demokratiją. Priešininkai teigia, kad gaudami VBP žmonės taps veltėdžiais, gulinčiais ant sofos prie televizoriaus ir valgantys į namus pristatomą greitą maistą.

Lobistų grupė Mein Grundeinkommen, pasisakanti už bazines pajamas, nuo 2014 metų, savo rėmėjų aukomis remia finansavimą po 1000 eurų 668 asmenų grupę.

Suomija nuo 2017 m. sausio iki 2018 m. gruodžio mėn. vykdė VBP eksperimentą. Eksperimento metu 2 000 bedarbių suomių per mėnesį gaudavo 560 EUR išmokas. Suomiai padarė išvadą, kad nors tai paskatino žmones nedirbti ir pasijusti laimingesniais, tačiau tai nepadidino užimtumo.

Mūsų manymų, nei žmonių skurdinimo projektas, kurį įdiegė per 30 metų Lietuvos valdžios, nei VBP, nėra išeitis. Kiekviena ES valstybė, tarp jų ir Lietuva, pajėgi užtikrinti visiems piliečiams orų gyvenimą, tam tik reikia įvesti progresinius mokesčius, apmokestinti skandinaviškus bankus ir užkardyti biudžeto vagystes, kas Lietuvoje nedaroma. Šiuo metu šalyje mokami atlyginimai ir pensijos yra pasityčiojimas iš sveiko proto, skandalas Europos centre. Labai skaudina, kai valdžia, laikanti milijoną gyventojų skurde, šelpia Ukrainą, Armėniją, Baltarusiją, lietuvius veja iš Tėvynės. Negalima taip tyčiotis iš visuomenės, nes bausmė už tai bus neišvengiama: jei ne žmonių, tai Dievo!

Nuorodos:

https://www.businessinsider.com/germany-begins-universal-basic-income-trial-three-years-2020-8

https://www.zerohedge.com/economics/germany-launches-universal-basic-income-experiment

PsichiAtro PsichoPatiJa


“Nauja Mirtis” ir “Įvežtinis Atvejis”:

Įvežė Atvejį...

Sena Mirtis:
Nauja Mirtis:

SAM Operacijos


Senovėj SAM gal ir operavo, dabar gi:
KaukėTvarka

TeisėTvarka?Kokso NeTikėtUmai


Gūdu Be GudųO mūsų pajamos iš gudų produkcijos bei importo tranzito?
Lietuvos Prezidentūra šventins Baltarusiją!


2020-08-20

Gana Vaikiškų Žaidimų!


Sedig AfghanСИДИК АФГАН. О судьбах стран мира, тайнах математики, и др. секретах…
3 дня назад

Несмотря на то, что господин Сидик Афган уже ответил на множество вопросов в предыдущих интервью, поступили новые. А также просьбы уточнить некоторые из них. В этом интервью господин Сидик расскажет о некоторых своих методах расчета судьбы городов. А также кратко о том, что будет с США, Европой и др. странами мира на ближайший период и далее…

ПОСТУПИВШИЕ на сегодня ВОПРОСЫ:

О том, что значит математика для науки, и Сидика Афгана – в частности?
Кому Сидик Афган доверит свои знания и написание книги его судьбы?
Как Сидик Афган вычислял судьбу Чернигова и др. городов?
Коротко о судьбе Украины, России, Европы, США… и всего мира.
Почему визит задерживается, и о сроках приезда в Украину.
Что будет с Форумом и презентацией Программы Нового Мира?
===

ОТВЕТЫ на ВОПРОСЫ

(Примечание: Г.Е.Н. – Гигаури Евгений Николаевич.; М.С.А. – Мухаммед Сидик Афган)

Г.Е.Н.: – Господин Сидик, среди ваших друзей, много тех, кто интересуется не только вашими прогнозами, но и Вашей личной судьбой, вашими взглядами на жизнь. От них поступили вопросы: Что лично для Вас значит математика, и чем на самом деле, по Вашему мнению, являются цифры и числа?

М.С.А.: – Большое спасибо за такой вопрос! Отвечу с удовольствием! Математика, на мой взгляд – царица всех наук! Биология, физика, химия, астрономия… – что ни возьми, везде присутствуют цифры, числа, требуются математические расчеты.

Простой пример. Благодаря цифрам, мы можем быстро связываться по телефону, найти нужный адрес, определить точное время встречи. Именно числа дают представление о величине, массе, возрасте и др. параметрах всех живых и неживых материальных объектов. Страны и города, благодаря им, обрели для нас конкретные географические и социальные параметры. И так во всем и везде. Т.е. цифры и числа отражают количественные, временные и пространственные координаты любого субъекта мироздания. Мало того, каждая цифра отражает некое качество – применимо к различным сферам: менталитету, психологии, духовности. Получается, во Вселенной всё взаимосвязано! И ко всему этому привязан, и тесно взаимодействует, сам человек…

Осмысливая всё это, я вдруг обнаружил безусловную и прямую числовую взаимосвязь всего со всем в нашем мире и всей Вселенной. Оказалось, что любое живое существо, любые социальные и материальные субъекты сопровождают совсем не случайные числа и их комбинации. Простой пример. Циферблат часов и его деления напрямую связаны с глобусом. А календарь привязан к движению планеты вокруг Солнца. Это знают все. Но это далеко не всё! Оказалось, существует прямая взаимосвязь между пространственно-временными параметрами и историческими событиями! Связь, открывающая судьбу и предназначение отдельных городов и стран – в обще-мировом процессе эволюции – задуманных самим Аллахом-Творцом!.

Осознав всё это, я понял, что существует некая универсальная Формула-константа. Которая и определяет конфигурацию всех сторон жизнедеятельности любого частного субъекта в общем поле энерго-информационного взаимодействия. Я упорно искал эту Формулу, сопоставляя друг с другом множество параметров. Пока, однажды, Аллах не наградил меня прозрением. В один миг я увидел всё, как оно есть. Оставалось логически отобразить это понимание в математической составляющей. Так и родилась эта «Формула Судьбы».

Однако, следует заметить, что кроме самой Формулы, необходима еще и Методика расчетов. И чтобы понять принцип и механизм ее применения, следует объяснить и некоторые основы взаимосвязи простых чисел – в пространственно-временном континууме. И здесь нужны не только и не столько математические знания, сколько логические способности. Изучив Ваши работы, включая схемы и таблицы мироустройства, уверен – Вы, Евгений, вполне бы с этим справились. Кроме того, вы обладаете нужными для ученого и общественного лидера, качествами: логическим умом, безкорыстием и честью, совестью и верностью. В деле построения Нового Мира, мы с вами не только верные соратники – но и духовные братья. Поэтому, готов посвятить вас в секреты своих знаний. Как Вы на это смотрите – стать наследником знания «Формулы Судьбы»? А далее вы сможете изложить эти знания в своих статьях. Или написать специальную научно-популярную работу, может быть даже книгу…

Г.Е.Н.: – Я искренне признателен Вам, господин Сидик, за такое доверие. Но, для обучения данной науке нужно время, предрасположенность к предмету обучения, и само желание. К сожалению, я реально занят множеством других дел. Да, и нет у меня особой расположенности заниматься всем этим. Поэтому, предлагаю Вам другой вариант: я напишу статью о Ваших знаниях совместно с настоящим ученым-математиком – Владимиром Прусаковым, которого Вы и посвятите во все свои секреты. Кандидатуру для этого я Вам представлю. Кроме того, на основе уже опубликованной информации в интервью с Вами, я совместно с известным Вам ученым и общественным деятелем – Дмитрием Выдриным – напишем о Вас большую книгу о всей Вашей жизни, деятельности и достижениях. В неё также войдут те материалы, которые Вы храните в своем архиве. Уверен, она будет интересна многим людям, и разойдется тиражами в миллионы экземпляров. Как Вы смотрите на такое предложение?

М.С.А.: – Я полностью доверяю вам и принимаю ваши предложения. Для меня главное – чтобы люди получили знания, которые открывают им глаза на всю красоту мироустройства. Я это уже делаю для своих соотечественников – проводя лекции для школьников, студентов и старших возрастов – на всех 30 каналах ТВ Афганистана. Иногда удается делать это, выступая на Конференциях и программах ТВ других мусульманских стран. В Кабуле и Анкаре открыты специальные Школы Философской Математики. Надеюсь, что вскоре смогу организовать обучение всех желающих и в других городах и странах мира. В первую очередь, мечтаю сделать это в Чернигове. Это священный город, наделенный самим Аллахом правом дать миру Новый Путь развития – по принципам Природы и конам Всевышнего. И я сделаю всё возможное, чтобы это предназначение сбылось. Раньше или позже – это всё равно получится. Иншааллах! – На всё воля Вседержителя! А пока задавайте Ваши другие вопросы…Г.Е.Н.: В одном из предыдущих интервью Вы сказали буквально следующее: «Если Киев принято называть «матерью городов русских», то Чернигов является «дедушкой всех русских, и вообще всех славянских, городов». Люди настойчиво интересуются, на основании чего было сделано данное утверждение?

М.С.А.: – Я не так давно, в первом ВИДЕО-ИНТЕРВЬЮ для наших друзей немного осветил данный вопрос. Могу, конечно, сделать это и поподробней. Открою небольшой секрет составляющих параметры для формулы определения судьбы (исторической, предназначения города и его потенциальной роли в Будущем). Это следующие параметры:

Географическое положение города – его точные числовые координаты на карте глобуса.
Важнейшие исторические даты в его жизни – их интервал, ритмичность.
Фото/рисунок/абрис/план города сверху – что его очертания напоминают. Желательно не только в настоящем, но и в прошлые времена.
Название города в разные исторические эпохи (если таковые факты были)
Числовые данные основателей города (дата рождения и т.п.), исторических лиц, повлиявших на его судьбу + его современных руководителей.


Именно на основании этих, и некоторых других параметров (если таковые есть в истории самих городов) я и определяю их судьбу. Замечу, что делать это намного сложнее и продолжительнее, чем вычислять прогноз для отдельного человека.

И еще добавлю. По каким-то причинам, названия очень многих древних городов в мире, менялись много раз. И в современном виде не отражают первоначального замысла их рождения и роли. Думаю, это связано с желанием более поздних правителей, установивших свою власть на данных территориях, скрыть не только их истинную историю, но и роль, какую им предстояло играть – в то историческое время.

Так вот, город Чернигов в действительности настолько древний, что потерялся смысл и правильное звучание его истинного названия. Считается, что свое современное название город получил не так уж и давно по историческим меркам. И связывают его с корнем «ЧЕРН-ый». На самом деле, первоначальный корень был «ЧАРН» – от ЧАР, ЧАРИВНЫЙ. А «ГОВ» означало «жрец», маг, владеющий магией звука/слова. Т.е. владеющий ЧАРН/ЧАРИВН-ым ГОВ-ором.

................................

Г.Е.Н.: – Меня всё время теребят вопросами, почему Вы не даете в своих интервью прогнозов относительно судьбы отдельных стран мира. Всех интересует: Какова судьба США? Европы? России? Украины? Китая? Что вообще ждет наш мир?

М.С.А.: – Лично Вам я уже объяснял причину моего нежелания давать прогнозы ближайшего будущего различных стран. Сейчас наступило время грандиозных событий, катаклизмов – как в социальном, так и природном плане. Далеко не все понимают, что это есть сценарий Творца, который я научился определять при помощи математических формул. Поэтому мои прогнозы чаще воспринимают не как высшую данность, а как моё личное желание, позицию. Что в сознании националистов и политиков, играющих на их чувствах, является причиной неприязни ко мне. А ведь мне предстоит совершить визиты в эти страны. Зачем же вызывать огонь на себя – раньше времени? Я лучше сделаю эти прогнозы во время моих выступлений и лекций – доказывая наяву верность моих расчетов. Пусть люди увидят воочию силу чисел и верность формул. И тогда у них не останется причин упрекать меня в каких-либо пристрастиях или фобиях. Математика – Высший Судья всех споров и судеб людей, стран и народов.

Но исходя из настойчивых просьб наших друзей, я всё же сформулирую краткие, общие прогнозы для стран, на ближайшие годы, смысл которых укладывается в известные афоризмы:
УКРАИНА: «Через тернии – к звёздам!». По вине западных, и, купленных ими, местных политиков – людям предстоит испытать много горечи, а стране – частичный развал (Подробнее – см. ЗДЕСЬ…). Но через короткое время, всё кардинальным образом изменится. Украина, став родиной Программы Нового Мира, как магнит, станет притягивать к себе другие народы и страны. И со временем станет мировым центром – моделью новой жизни, культуры и развития. А Чернигов будет признан обще-мировой духовной столицей.
РОССИЯ: «Кому Бог много назначил – с того много и спросит». Страна подвергнется самой мощной атаке Сил Зла (западных идеологических центров) – за всю историю т.н. «цветных революций». Используя обоснованное недовольство народа и предательство местных элит, Силы Зла попытаются расчленить страну и присвоить все ее богатства. Однако люди быстро прозреют, отвернутся от внутренних «волков в овечьих шкурах», и объединятся в Единую Светлую Силу – взяв власть в свои руки. А благодаря своей мощной армии и новейшим вооружениям – страна даст достойный отпор всем внешним врагам. Именно Россия и станет экономической платформой и становым хребтом становления Нового Мира. Вначале – обновленного Союза братских стран – СССР-2.0. Затем разрастется до Единого Планетарного Государства – став Экологическим Духовно-Единым Миром.
ЕВРОПА: «Загнанных лошадей пристреливают». Европейский Союз, загнанный внешними проблемами и внутренними противоречиями, де юре оставаясь ЕС – де-факто растает как лед на солнце. Постепенно войдя в ново-формируемый Союз Нового Мира.
США: «Не рой другому яму – сам в неё попадешь». Будучи «военной рукой Англии» – выполняли роль мирового жандарма. Используя силу своего оружия и власть доллара – подчиняли правительства почти всех стран мира и угнетали их народы. Там где таковые не слушались – устраивали цветные революции. Но время идет, всё меняется. Наступило время их кармы – расплаты за всё содеянное. Доллар рухнет. Гражданская война всполыхнет по всем фронтам. В ближайшие несколько лет США разрушатся до основания. Но, в отличие от бывшего СССР, развал произойдет не разово – а динамично-постепенно. Штат за штатом, кусок за куском. Затем все они войдут в обще-мировое Народное Государство.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: «Титаник отчалил от Европы. Капитан должен уйти под воду Истории – вместе с кораблем». Тайный зачинщик всех революций и войн на Земле. Концептуально-идеологический Центр Сил Зла. Потеряв военно-силовую и финансовую опору доллара – почиет в бозе вместе с США. Используя свои тайные связи и агентов влияния, включая Ватикан, напоследок постарается разжечь обще-мировой конфликт. Но получит отпор – со стороны объединенных сил, включая спецслужбы, перешедшие на сторону народов своих стран. Да, и следует отметить, что импульсом развала “Внутренней Британии” станут ее “добровольные республики” – графства Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия. Всё как везде – местная элита тоже хочет заседать в ООН, принимать и ездить в гости к зарубежным президентам…
КИТАЙ: «Экономический колосс – на глиняных электронных ногах». Протянет немного дольше, чем США. Политическая элита, рассчитывая на повсеместный электронный контроль и армию – вдруг получит от народа удар в пах. Имея образцом воссозданный СССР нового образца, с природо-социальной системой и реальным народовластием, народ Китая возьмет власть в свои руки. Возможно и посредством небольшого кровопролития. И в скором времени страна вольется в динамично формируемый – Экологический Духовно-Единый Мир

...........................................

Вот, если коротко, такие события я прогнозирую на ближайшие 4-5 лет, и среднюю перспективу – 10-15 лет.

Г.Е.Н.: – К сожалению, по многим объективным причинам, Ваш визит в Украину, и Чернигов в частности, задерживается. Люди волнуются и задают вопрос: Когда же, наконец, Вы сможете приехать? И что будет с Форумом и презентацией Программы Нового Мира?

М.С.А.: – Мы с вами уже обсуждали этот вопрос. Здесь сложились две причины. Вначале – деструкция местных и центральных властей страны, заподозривших во мне угрозу своей власти, и втихую стопоривших процесс оформления моего официального визита. Затем – обще-мировой карантин, в связи с выдуманной пандемией Коронавируса (Подробнее об этом – см. ЗДЕСЬ). Ну, а теперь (согласно информации от моих друзей) к этому добавилась угроза провокаций во время моего визита – со стороны радикальных националистов. Они, видимо, решили, что именно мои прогнозы стали виной бед Украины – а не обман и грабеж собственных политиков и финансовой элиты. Поэтому вопрос с датой моего приезда остается до сих пор открытым. Но он обязательно состоится! Официальный визит с проведением широких массовых встреч и конференций я прогнозирую его на 2021 год. Но надеюсь совершить частный визит в Украину еще в этом году – чтобы повидаться с друзьями и обговорить общий план действий.

Теперь, что касается проведения в Чернигове и Киеве большого все-мирного Форума с презентацией Программы Нового Мира. Из-за задержки акции в Украине, поступило предложение провести предварительный Форум в Турции – в самом Стамбуле, или в Анталии – еще этой осенью. Идея, в общем-то, здравая: пока не готова Украина, дать информационный импульс для размышления – из другой страны. Для этого предлагается собрать компактный актив общественных лидеров из разных стран – 100, максимум 200 человек. К его проведению предполагается подключить ресурсы сочувствующих идеям финансистов, и несколько центральных турецких и европейских ТВ-каналов, представителей др. СМИ. Проблем с гостиницами, помещением для встреч и др. организационными вопросами возникнуть не должно. Но…

Есть иные причины, по которым я настаиваю на том, чтобы стартовый Форум все же прошел в Чернигове. Это не просто эзотерический, или символический фактор. Это фактор учета черниговского историко-географического узла – дающего импульс энерго-информационного резонанса – на весь мир.

Впрочем, можно принять компромиссные варианты. Например, провести в Турции «Круглый Стол» – между всеми заинтересованными лицами. И на нем обсудить все имеющиеся проблемы, пути их решения, и вопросы координации – по дальнейшим действиям. В т.ч. и вопросы подготовки и проведения Форума в Чернигове. Таковы мои предложения – для обсуждения соратниками. И в дальнейшем предлагаю все вопросы решать сообща. Раз мы предлагаем миру модель решения всех вопросов через общественные советы – то и сами должны использовать данный принцип во всех своих действиях…

Г.Е.Н.: – Да, господин Сидик. Вполне здравое предложение, которое наверняка поддержат все наши соратники. Позвольте поблагодарить Вас за Вашу активную позицию борца за Новый Мир! В любом случае, пусть и с задержкой, Ваш визит к нам состоится. И мы вместе примем План общих действий – по формированию основ Нового Мира – в Украине, и по всему миру! До новых встреч!

М.С.А.: – Во имя Аллаха/Творца Вседержителя, да исполнятся все наши замыслы и планы!

Sediq Afghan (Dari-Persianصدیق افغان ) is an Afghan philosopher and mathematician.[1] He is the founder and head of the World Philosophical Math Research Center in KabulAfghanistan. He is also a political activist. He had a prominent role in protests in Kabul about Afghanistan- and Islam-related issues, including an anti-American protest in 2003,[2] a hunger strike to protest beatings of journalists by Afghan security officers in 2006, and another one to protest the 2008 Danish Muhammad cartoons.[3]

Education period

 • From 1960 to 1965 student in Sultan Ghayasuddin School, Mazar-e-Sharif.
 • From 1965 to 1970 student in Mir Bacha Khan High School, Kabul.
 • From 1970 to 1973 student in Qala-e-Moraad Beek High School, Kabul.
 • From 1973 to 1976 student in Ansari- High School in Kabul
 • From 1976 to 1978 special student in the field of Mathematics for the first time in the history of the country in Polytechnic Institute, Kabul, Afghanistan
 • From 1982 up to 1988 student of Pedagogy, Faculty of Mathematics, Lypisk, Russia and receiving a master's degree diploma of Mathematics.
 • From 1988 to 1991 student in Pedagogy- Institute- academy in Leningrad for a doctorate degree in the field of Mathematics.
 • In 1990 recognized as founder of Philosophical Mathematics in the World and registered in the Academic Offices of Russia by the name of Sediq Afghan, citizen of Afghanistan.

Occupation

 • From 1978 up to 1979 teacher of Mathematics in Bakhtar High School, teacher training institute and Sultan Razia High School, in Mazar-e-Sharif.
 • From year 1979 up to 1982 Teacher of Mathematics in Harbi Shoanzai Air and Air Defense University.
 • From 1989 up to 1991 research on Philosophical Mathematics.
a- Advisor and member of Scientists and Specialists in Russian and American Association.
b- Advisor in International Support for Peace, and member of Cosmic Science Academy of Russia.
c- Teacher in Higher Teacher Training Institute of Russia in Lypisk.
d-General knowledge lecturer in Kef University, in different organizations of Ukraine and Russia universities, e-teaching of Philosophical Mathematics for more than 80 foreign scientists who had Academician, Professor and Doctorate degrees.
 • From 1991 up to 1992 shifting the World Philosophical Mathematics Research Center to Kabul and worked as president of this Center, and member of Scientific Delegation Academy.
 • From 1992 up to 1993 establishment of World Philosophical Mathematics Research Center Agency in Tashkent and at the same time worked as director of Philosophical Mathematics Council in Uzbekistan. Lecturer in Higher Education Organizations in Republic State of Uzbekistan and Police Academy of that country. Political and Science Advisor of President Karimov.
 • From 1993 up to 2001 President of World Philosophical Mathematics Research Center. Participation in International Conference of Brain and Spirit Amazement located in Tehran, Iran, and achievement of first rank in the conference.
 • Establishment of Philosophical Mathematics Agency in Shiraz and participation in Shiraz University Conferences.
 • President of Mathematics, Physics and Technical Centers of Science Academy of Afghanistan and at the same time first deputy of Science Academy.
 • From 2001 up to 2004 President of World Philosophical Mathematics Research Center and special advisor in cultural issues.