2014-06-28

Majoras linksmas

LRT  "Klasikos" radijas šįryt mergaitės klausė, kuo skiriasi mažoras nuo minoro.

- Mažoras linksmas, o minoras liūdnas, - paaiškino mergaitė.

Mažoras.

Major'as.

Lordas Majoras.

Highest Zero.


Mini...

Minoras:(

 Kas čia tokie nupaišyti?

Koks sutapimas - irgi atostogų metas:)

Mažorų per atostogas tai nerenkam...

Bеликий князь литовский Ольгерд

27 июня 2014

В Витебске сегодня открыли памятник великому князю литовскому Ольгерду.

Церемония открытия памятника, который Витебск ожидал четыре года, заняла менее получаса. 

Театрализованное представление началось с хореографического номера.
Читать полностью:  http://news.tut.by/society/404952.html
 


Затем по улице Суворова в центр Ратушной площади верхом на коне прибыл сам герой дня - князь Ольгерд. Его сопровождали супруга-княгиня и пешие воины и горожане, жители средневекового Витебска. Роли всех этих персонажей исполняли члены клубов исторической реконструкции.
Читать полностью:  http://news.tut.by/society/404952.html
 
На открытии памятника князю Ольгерду в Витебске власти не сказали ни слова. полностью:  http://news.tut.by/society/404952.html
2014-06-27

Debatai

LRT televizijoje šįvakar vyko Referendumo iniciatorių ir šalininkų debatai su oponentais, buvau ten.

Visi trys oponentai buvo iš parlamentinių partijų.

Labiausiai įstrigo Vytauto Landsbergio, regis, nuoširdi nuostaba dėl Referendumo šalininkų pasakytos frazės, kad ši teledebatų laida atkovota teisme, jo paaiškinimas, kad raginti piliečius boikotuoti Privalomąjį referendumą yra pilietiška, Remigijaus Šimašiaus klausinėjimas, kas Referendumo iniciatorius konsultavo teisiniais klausimais ir paaiškinimas, kad filme Niekas nenorėjo mirti" nuskambėjęs grąsinimas „Jei arsi sovietams žemę - nušausiu" yra sovietinė propaganda bei teledebatų vedėjo Edmundo Jakilaičio buvimas Referendumo priešininkų stovykloje.

Kauniečiai atvažiavo:

  
su Pobieda".
Mano argumentai čia:


4. Koks sutapimas - sinchroniškai su žemės pardavimo moratoriumo pabaiga ES nustojo mokėt išmokas už žemės nearimą.

5. Valstybės jau beveik trečdalį Lietuvos biudžeto pajamų sudaro ES Centro pinigai, didžiąja dalim tokie, kaip aukščiau paminėti.
6. Konstituciniu 2004 metų aktu Seimas įgalino Vyriausybę būti de facto Aukščiausiu valdžios atstovu Lietuvoje, ir leido jai priimti sprendimus nepaisant 95-to Konstitucijos straipsnio (taip jau yra, kad Vyriausybė tą vos ne trečdalį biudžeto ir gauna iš Centro, ir skirsto:))

7.  Dėka šito Konstitucinio akto Vyriausybė leido sau nesiderėti su ES dėl žemės pardavimo moratoriumo pratęsimo, nevykdydama Seimo nutarimo.

8. Trečiosiose pasaulio šalyse visuotinai stebimas Žemės Grobimo reiškinys (Land Grabbing), kai didžiulius žemės plotus užvaldo pigiais kreditais "penimos" tarptautinės korporacijos.

9. Tokios šalys, kaip VokietijaPrancūzija, Olandija ir kitos geba skolintis pinigus neigiamomis palūkanomis.


 

Kingdom Of Lithuania 1918

Kingdom Of Lithuania 1918

The Kingdom of Lithuania (1918) was a short-lived constitutional monarchy created towards the end of World War I when Lithuania was under occupation by the German Empire. The Council of Lithuania declared Lithuania's independence on February 16, 1918, but the Council was unable to form a government, police, or other state institutions due to the continued presence of German troops. The Germans presented various proposals to incorporate Lithuania into the German Empire, particularly Prussia. The Lithuanians resisted this idea and hoped to preserve their independence by creating a separate constitutional monarchy. On June 4, 1918, they voted to offer the Lithuanian throne to the German noble Wilhelm, 2nd Duke of Urach. Duke Wilhelm accepted the offer in July 1918 and took the name Mindaugas II. However, he never visited Lithuania. His election stirred up controversy, divided the Council, and did not achieve the desired results. As Germany was losing the war and was engulfed in the German Revolution, Lithuania suspended its decision to invite Duke William on November 2, 1918, thereby ending his short reign.

Lietuvos Karalystė - rusiškai yr, lietuviškai - nierr...

ES pasirašė sutartį

Europos Sąjunga (ES) pasirašo didžiulės apimties ekonominį ir prekybinį susitarimą su Ukraina, Gruzija ir Moldova. Ekonominis ir prekybinis susitarimas su Ukraina, Gruzija ir Moldova - tai 1200 puslapių dokumentas su daugybe taisyklių, reglamentuojančių pačius įvairiausius klausimus, pradedant kalakutais bei tulpėmis ir baigiant sūriu bei mašinomis. 1200 puslapių! Tai bent prikūrė ukrainiečiai, gruzinai ir moldavai!

Kiek puslapių!

Bet net 5 kartus trumpesnė ta sutartis, negu 6000 puslapių Lietuvos stojimo į ES sutartis, kurios kiekvienas taškas bei kablelis, pasak p. Auštrevičiaus, yra labai svarbus, versta 4-5 mėnesius, o sutarties vertimas praturtino teisės terminiją, nes teko sugalvoti naujų sąvokų 

Gal  ukrainiečiai, gruzinai ir moldavai praturtino Europos Sąjunga (ES) teisės terminiją?

O nesutarimus spręs Kijevo, Tbilisio ar Kišiniovo arbitražuose?

Graži nuotrauka: komunistas, oligarchas ir jėzuitas.

Ukraina, Gruzija ir Moldova penktadienį pasirašė didžiulės apimties ekonominį ir prekybinį susitarimą su Europos Sąjunga (ES) - tai 1200 puslapių dokumentas su daugybe taisyklių, reglamentuojančių pačius įvairiausius klausimus, pradedant kalakutais bei tulpėmis ir baigiant sūriu bei mašinomis.

Nekomutatyvu.

Politinę sutartį Ukrainos laikinasis Ukrainos ministras pirmininkas Arsenijus Jaceniukas pasirašė kovą.

Pa­si­ra­šy­mo ce­re­mo­ni­ja, ku­rio­je iš ES pu­sės da­ly­va­vo vi­si blo­ko vals­ty­bių ir vy­riau­sy­bių va­do­vai, taip pat –Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos va­do­vai, o iš Ukrai­nos pu­sės – A.Ja­ce­niu­kas, penk­ta­die­nį Briu­se­ly­je įvy­ko per ES vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą.

Do­ku­men­tų eg­zemp­lio­rius pa­si­ra­šė A.Ja­ce­niu­kas, H. Van Rom­puy, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Jo­se Ma­nue­lis Bar­ro­so ir 28 ES na­rių va­do­vai.

A.Ja­ce­niu­ko ir ES ly­de­rių penk­ta­die­nį pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis api­ma tik sep­ty­nis sky­rius 1 200 pus­la­pių pa­kto, ku­rį bu­vęs Ukrai­nos pre­zi­den­tas Vik­to­ras Ja­nu­ko­vy­čius at­si­sa­kė pa­si­ra­šy­ti per­nai lap­kri­tį, mai­nais už­si­ti­krin­da­mas 15 mlrd. JAV do­le­rių pa­gal­bos pa­ke­tą iš Ru­si­jos.Tai, spėčiau, Europos Sąjunga bus praturtinusi Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos teisės terminiją.

The Great Recession in Europe part of the Great Recession, which began in the United States.

Mūs kolūkio pirmininkas ukrainiečiams, gruzinams ir moldavams - sveiki atvykę!

2014-06-26

Lietuva auga

Ryto paštas:

Pranas Valickas

12:12 (prieš 46 minutes)


skirta
Vakar vykusiame VRK posėdyje buvo perskaityta trumpa ataskaita, kurioje teigiama, kad VRK patikslino "rinkėjų  sąrašą". Lyginant naująjį rinkėjų sąrašą su tuo, kuris buvo naudojamas per prezidento rinkimus, naujajame rinkėjų sąraše yra 100 000 rinkėjų daugiau negu senajame.

Turint omeny kad rinkimuose dalyvauja apie 1,2 milijono žmonių, tai toks sąrašo papildymas sudaro arti 10-ies procentų. Čia jau ir aklas gali matyti, kad VRK pasiruošė, kad referendumas neįvyktų, t.y. kad referendume balsavusių būtų mažiau kaip 50 procentų nuo sąrašinių rinkėjų.

Aš paklausiau iš kur VRK tą šimtą tūkstančių ištraukė. Vaigauskas atsakė, kad įrašė visus sulaukusius 18 metų. Vadinasi  per mėnesį praėjusį nuo prezidento rinkimų Lietuvoje šimtui tūkstančių jaunuolių sukako 18 metų. Štai taip! kalbos kad lietuvių tauta išmiršta yra netiesa - VRK nustatė, kad per mėnesį pilnametystės sulaukia 100000 lietuvių. Padaugink iš 12-os mėnesių - gausi 1,2 milijono žmonių pilnametystės sulaukusių per vienerius metus. Va taip - lietuvių tauta labai sparčiai auga ir jaunimo yra labai daug. Nė vienoje Europos valstybėje gyventojų taip sparčiai  negausėja kaip Lietuvoje.


Na...

Smarkiai sumažėjo rinkėjų skaičius 

 

2012-10-08 / 14:25 — Kristina Jackūnaitė, LRT Televizijos naujienų tarnyba
BFL nuotr.
Sekmadienį vyksiančiuose Seimo rinkimuose ir referendume dėl naujos atominės statybų galės dalyvauti du su puse milijonų rinkėjų. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas ragina visus norinčius balsuoti jau šiandien pasirūpinti būtinais dokumentais.
Naują valdžią rinkti ir pasisakyti, ar nori, kad Lietuvoje būtų statoma nauja atominė elektrinė, sekmadienį galės du su puse milijono rinkėjų – 100 tūkstančių mažiau nei prieš ketverius metus vykusiuose Seimo rinkimuose.

Ar tik ne perversmą litūviams werganizuoja?


Covent Garden

Teko tokią

Nicos sutartimi buvo numatyta išspręsti Amsterdamo sutartimi nebaigtus spręsti klausimus. Tačiau ši Sutartis tik iš dalies padėjo Europos Sąjungai pasirengti svarbiems 2004 m. gegužės 1 d. ir 2007 m. sausio 1 d. plėtros į rytus ir pietus etapams. Taigi, atsižvelgdamas į 2001 m. gruodžio 15 d. Lakeno deklaracijoje iškeltus klausimus, Konventas dėl Europos ateities siekė sukurti naują Sąjungos teisinį pagrindą parengdamas Sutartį dėl Konstitucijos Europai. Kadangi dviejų valstybių narių referendumuose buvo nubalsuota prieš šią Sutartį, ji nebuvo ratifikuota.

Konventas!

Tokia pastabą teko išgirst:

- Nekonvencinės šnekos!

Kokios gi konvencinės?

konveñtas [lot. conventus — susirinkimas, sueiga]:
1. įstatymų leidybos organas, kuris buvo šaukiamas įv. šalyse konstitucijai priimti arba pakeisti;
2. katalikų bažnyčioje — rel. ordino vienuolių, įgaliotų spręsti svarbiausius ordino reikalus, susirinkimas; tų vienuolių visuma.

convent (n.)
c.1200, covent, cuvent, from Anglo-French covent, from Old French convent, from Latin conventus "assembly," used in Medieval Latin for "religious house," originally past participle of convenire "come together" (see convene).
Not exclusively feminine until 18c. The form with restored Latin -n- emerged early 15c. The Middle English form remains in London's Covent Garden district (notorious late 18c. for brothels), so called because it had been the garden of a defunct monastery.

COVENT GARDEN ABBESS. A bawd.
COVENT GARDEN AGUE. The venereal diſeaſe. ["Classical Dictionary of the Vulgar Tongue," 1796]
 
Covent Garden, with the postcode WC2, falls within the London boroughs of Westminster and Camden, and the parliamentary constituencies of Cities of London and Westminster and Holborn and St Pancras.

covent (n.)
early form of convent (n.) in use to 17c.
 
-n- pridėjo, o ne pametė?
Maria Callas in Covent Garden

2014-06-25

Kryžiuočiai

Prikarksėjau.


Kar kar.

Kar....

Lietuvos tradicinė TS-LKD partija išplatino kvietimą referendumą boikotuoti ir paskatinti tai daryti kitus.

Raginti boikotuoti Privalomąjį referendumą - labai valstybiška, tiesa?

Valstybininkai... 

Kunigai vienareikšmiškai (!!!) pasisakė už būsimo referendumo boikotavimą, nes jis Lietuvai žalingas?


Kryžiuočiai...

Šventosios Romos pasiuntiniai.

Atsakymas lietuvio.

Tiesiogine demokratija vadinama demokratinė valdymo forma, kai piliečiai tiesiogiai dalyvauja sprendimų priėmimo procese (mechanizme). Tai reiškia, kad suverenitetas valstybėje priklauso tiesiogiai liaudžiai. Liaudis suverenitetą įgyvendina tiesiogiai, pvz., referendumu leisdama įstatymus.

Tad ar gindami Konstituciją ir ragindami piliečius nedalyvauti privalomajame referendume, kai kurie politikai patys neragina žmonių pasielgti antikonstituciškai?


Jei nesame avių banda, sekmadienį eikime balsuoti!


Mažiau Yra Daugiau

How Much Is Enough?

Siurprizas?

Qatar is the second richest country in the world in terms of GDP per capita income.

Vėl siurprizas?

Daugiau!!!

Prašau, jei taip norit.

:)

:(

Ketvirtasis reichas ateina!

Apokalypse Jetzt!

Vieniems metams Greta Taubert buvo išsižadėjusi mūsų vartotojiškos visuomenės. Ši 30 metų vokietė, kuri tuos metus valgė, gėrė ir rengėsi neišleisdama nė cento, norėjo pažiūrėti, koks būtų gyvenimas, jeigu žlugtų ekonominė sistema.

Visus metus ši laisvai samdoma (:))) žurnalistė mainė sijonus ir kelnes dėvėtų drabužių mainų parduotuvėse ir dirbo žemę kolektyviniame sode, kad užsiaugintų kopūstų ir bulvių.

Per atostogas ji autostopu nukeliavo maždaug 1,7 tūkst. km ir pabuvo Barselonoje, nors ir neteisėtai užimtame name.

Patyrusi tokių ekstremalių dalykų, ji parašė ir vasario mėnesį išleido knygą „Šių dienų apokalipsė“ (Apokalypse Jetzt!), kurią pavadino pagal garsųjį Francis Fordo Coppolos 1979 metų filmą apie Vietnamo karą (Apocalypse Now).

„Mūsų ekonominė sistema yra pagrįsta begalinio augimo perspektyva, bet mūsų ekologinis pasaulis yra ribotas, – rašė ji. – Mantra „daugiau, daugiau, daugiau“ mūsų labai toli nenuves“.

G.Taubert sako, kad Europos krizės metai atkreipė dėmesį į dabartinio ekonominio modelio ribas.

 „Žmonės suprato, kad nieko neišsprendė finansinės pagalbos paketais ir Europos stabilumo mechanizmu, – sako ji. – Mes tik tęsiame taip, kaip praeityje, bet ši sistema neturi tvirto pamato“.

Jos argumentai primena tuos, kurie yra išdėstyti britų rašytojų Roberto ir Edwardo Skidelsky 2012 metų knygoje „Kiek daug gana?“ (How Much Is Enough?). Joje teigiama, kad šiuolaikinį pasaulį valdo nepasotinamas troškimas sukaupti vis daugiau pinigų ir daiktų.

Tendencija „mažiau yra daugiau“ sulaukia vis daugiau sekėjų ir skatina tokius dalykus, kaip dalijimosi maistu svetainės internete ir „knygų medžiai“ Berlyne, kur žmonės palieka ir pasiima savo mėgstamus skaitinius.

Pietų Europoje, kuri skaudžiai nukentėjo nuo krizės, darbo neturintys graikų jaunuoliai mainais į anglų kalbos kursus moko, pavyzdžiui, sodininkauti.
 
„Šiandien bandau inkorporuoti į savo kasdienį gyvenimą tai, ko išmokau per tuos metus, – sakė ji. – Bet džiaugiuosi, kad nebegyvenu taip radikaliai“.

Radikalas – kraštutinių pažiūrų žmogus, ryžtingų veiksmų šalininkas. 
radical (adj.)
late 14c., in a medieval philosophical sense, from Late Latin radicalis "of or having roots," from Latin radix (genitive radicis) "root" (see radish). Meaning "going to the origin, essential" is from 1650s. Radical sign in mathematics is from 1680s. Political sense of "reformist" (via notion of "change from the roots") is first recorded 1802 (n.), 1817 (adj.), of the extreme section of the British Liberal party (radical reform had been a current phrase since 1786); meaning "unconventional" is from 1921. U.S. youth slang use is from 1983, from 1970s surfer slang meaning "at the limits of control."

Koks!Synoikos!

Viešasis interesas „Akropolyje“

Ryto paštas:

Referendumas-trečiadienis

Gautieji
x

Algirdas Mačiulaitis

06:23 (prieš 4 valandas)

Gavau žinią iš Elonos, kad kažką apsauga išvijo iš Akropolio (bedalinant Referendūmo, kurį sisteminė žiniasklaida ir valdantieji ignoruoja, laikraščius - mano pastaba).
 
Labai blogai, kad Jūs neįsiklausot, kas Jums yra sakoma. Mano tel. 8-673-04771. Telefonas įjungtas visą parą. Atsakau į visus be išimties skambučius. Jei kažkas Jus nori iš kažkur išvyti, reikia tuoj pat paskambinti man, ir klausimas bus išspręstas. Atsiminkit, parduotuvės, poliklinikos,autobusų stotys ir visos įstaigos, kur galima laisvai patekti, vadinasi viešomis vietomis. Nežiūrint į tai, kad tos parduotuvės priklauso kažkokiam savininkui, jos visos paklūsta viešosios vietos įstatatymui. O viešose vietose galima dalinti laikraščius ir kitokią reklaminę medžiagą. Kaip žinot man dešimtis kartų dėl to paties buvo kviečiama policija ir kiekvieną kartą būdavo pasakyta apsaugai, kad jie neteisūs. Tad būkit drąsesni o jei kas neaišku skambinkit man. 8-673-04771


2014-06-24

Paparčio žiedas Kernavėj

Šiandien.

Rasų


grįžtant.

Pamačiau jį ant Kernavės naujosios, ne Vytauto statytos, buožinyčios sienos. 


Tam ir papartis - pasiporuoti; po pora, ne po vieną.
Vatikano žvalgas Vytautas

Vytautą be karūnos Kernavėj šiandien mačiau už klebonijos tvoros.


Šįsyk perskaičiau ant postamento, ką jis ten, klebonijoj, veikia.


Vatikano žvalgu, pasirodo, dirba Vytautas.

Matot -


čia toji pirmoji Kernavės


buožinyčia stovėjo.

Tos 1420-jų bažnyčios pamatai - muliažas.

Kernavės lankytojams padarytas.

Vaizdinė mokymo eks+djukavimo priemonė.

Kas gi tam Vatikano žvalgui Vytautui buvo užėję?2014-06-23

Paparčio žiedas

Lietuvių liaudis yra sukūrusi nemažai sakmių apie stebuklingąjį paparčio žiedą. Jis pražystąs tik vienoje pasaulio vietoje vidurnaktį per Jonines ir tik trumpam, akimirksniui. Ieškoti reikia eiti pavieniui, o ne būriu.

Tai prirašė...

Vaikus juk atneša gandrai!


Referendūmo naujienos

Šio ryto paštas:

Nakties įvykiai

Gautieji
x

Algirdas Mačiulaitis

06:29 (prieš 8 valandas)
skirta ...

06:29 (prieš 8 valandas)
Apvogtas reklaminis automobilis. Pavogta kolonėlė. Bet tai dar ne viskas. Peršauti abu šoniniai durelių stiklai. Dabar laukiu kriminalistų. Kulka per vieną  vieną durelių stiklą įėjo, per kitą išėjo.

Neseniai ir nuotraukos atkeliavo.
Algirdas Mačiulaitis

 

Referendūmas pavojingas... 

 

Kas šaudė?