2011-06-25

Pontijus Bepilotis

JAV parlamento Atstovų rūmai nesuteikė prezidentui Barackui Obamai teisės ir toliau dalyvauti NATO vadovaujamoje misijoje Libijoje, tačiau atmetė siūlymą nutraukti finansinę paramą, praneša BBC.

B. Obama tvirtina, kad Kongreso pritarimas nėra reikalingas, nes JAV pajėgos tik remia NATO.

6. Pontijus Pilotas 12:46 06-25 IP: 84.15.187.72
Dabar viešumoj rodytis nebereikia: " Demokratai ir respublikonai penktadienį balsavo prieš siūlymą leisti JAV pajėgoms ir toliau dalyvauti NATO misijoje, bet palaikė bepiločių lėktuvų antskrydžių Libijoje finansavimą".


Bepilotis pajėgoms nepriklauso.

Bepilotis viską daro pats.

Jam tereikia finansavimo.

Finansuotojas juk neatsako už tai, ką bepilotis pridirbo, tiesa?

2011-06-24

Taurė

Tauro ragai.

Taurą bočiai medžiojo, iš jo rago alų midų gėrė.


Kai taurų nebliko, bėda nutiko - iš ko gert?

Negi iš bačkos tiesiai?

Netauru.

Pasidirbo taures.

Ir dabar čempionai, taurę laimėję, jon tauraus gėrimo pripila ir išgeria.

Senas paprotys.

O angliškai taurė - cup.

Aristokratai
...

Bos taurus.

.

Europa.

Gralio taurė
.

Kristaus
kraujas.

jubilee
late 14c., from O.Fr. jubilé, from L.L. jubilaeus "the jubilee year," originally an adj., "of the jubilee," altered (by association with L. jubilare "to shout with joy") from Gk. iabelaios, from iobelos, from Heb. yobhel "jubilee," formerly "a trumpet, ram's horn," lit. "ram." The original notion was of a year of emancipation of slaves and restoration of lands, to be celebrated every 50th year (Levit. xxv.9); it was proclaimed by the sounding of a ram's horn on the Day of Atonement. The Catholic Church sense of "a period for remission of sin penalties in exchange for pilgrimages, alms, etc." was begun in 1300 by Boniface VIII. The general sense of "season of rejoicing" is first recorded 1590s, though through early 20c. the word kept its specific association with 50th anniversaries. As a type of African-American folk song, it is attested from 1872.

Tik trimitavo?

Nors tauriaisiais vadinamus gėrimus geria.

Negi iš yobhel'io jubiliejaus proga negėrė, kas, kad gal ne taip tauriai, kaip iš tauro rago?

O gal klajokliams avinas buvo nemažiau taurus kaip tauras?

Gal.

Gal dar ką su avino ragu darė.

Su ragu paragint galima.

O ką su yobhel'iu galima būtų daryti, nežinau.

Dabar tai tik dūduoja.

Mat, kaip.

2011-06-23

Dabar

Midsummer Day.

Ивана Купала
.

Kupala.

Joninės.

Rasos.

Šiąnakt.

Gentokratija

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) turės naująjį vadovą anksčiau nei tikėtasi.

Daugiau nei dešimtmetį kritikavau
fondo valdymą, atspindintį tai, kaip renkamas jo vadovas.


Džentelmenų susitarimu didžiosios valstybės (G-8) TVF vadovu siūlo Europos atstovą, o JAV atstovui atitenka pavaduotojo pareigos ir teisė skirti Pasaulio banko vadovą.

Europiečiai paprastai išsirenka vadovą už uždarų durų.

Tą patį daro ir amerikiečiai po paviršutiniškų konsultacijų su besivystančiomis šalimis.

Cool.

Demokratiška.

Ir?

Vis dėlto rezultatas dažniausiai nėra geras nei TVF, nei Pasaulio bankui, nei pasauliui.

Geriausiai tai iliustruoja vieno iš Irako karo iniciatorių Paulo Wolfowitzo skyrimas Pasaulio banko vadovu. Jo sprendimai buvo ne ką geresni nei tie, kurie JAV įtraukė į pražūtingą avantiūrą. Pagrindiniu Pasaulio banko veiklos prioritetu jis išskyrė kovą su korupcija, tačiau apkaltintas favoritizmu buvo priverstas palikti postą pirma laiko.

Koks netikėtumas!

Tai kodėl nerenka atvirai, visuotiniu balsavimu?

Galiausiai kai po didžiosios recesijos iškilo nauja pasaulio tvarka, G-20 valstybės susitarė (arba bent jau taip buvo manoma), kad kitas TVF vadovas bus renkamas atvirai ir skaidriai. Buvo manoma, kad tai padės išrinkti vadovą iš kylančių rinkų valstybių. Juk TVF pagrindinė užduotis yra kovoti su krizėmis, kurios dažniausiai kyla būtent jose.

Va, kas kaltas dėl krizių!

Tie, kur iš vystyklų neišsivystė, kalti.

Šitie, taip išeina - nekalti, anot dešimties metų kritikavimo patirtį turinčio kritiko, kuris netgi žuvėdų banko prizą yra gavęs.

Tai, ką matome dabar – atviros kampanijos, o ne rinkimai už uždarų durų, – gali būti judėjimas tinkama kryptimi.

Kas jas mato, tas atviras kampanijas?

Nebent tie, kas šičia, pastaraisiais metais, padalyvauja?

Tai šit tokia yra atviroji finansų rinka!

Išvada?

Išvada yra.

Tokia štai, autoritetinga:

Politika ne visuomet yra maloni geriems kandidatams. Pasaulis turi būti dėkingas už tai, kad yra bent vienas. Ten, kur ji yra gimusi, neturėtų jai sutrukdyti jos kandidatūrai.

Pasaulis turi būti dėkingas!

!!!

Paryžius - nekokia vieta?

?

Nuo kada gi?

Labiausiai, vis tik, įdomu kitkas - ponios kandidatūra vėlgi atsirado ir yra keliama "džentelmenų susitarimu".

gentleman
"well-born man," early 13c., from gentle + man.

The Gentleman is always truthful and sincere; will not agree for the sake of complaisance or out of weakness ; will not pass over that of which he disapproves. He has a clear soul, and a fearless, straightforward tongue. On the other hand he is not blunt and rude. His truth is courteous; his courtesy, truthful; never a humbug, yet, where he truthfully can, he prefers to say pleasant things. [J.R. Vernon, "Contemporary Review," 1869]

Jei tokie širdingi teisuoliai, kodėl dažniausiai taip nevykusiai išrenka?

Kas tas jų gentle?

gentle
early 13c., "well-born," from O.Fr. gentil "high-born, noble, of good family" (11c., in Modern French "nice, graceful, pleasing; fine pretty"), from L. gentilis "of the same family or clan," from gens (gen. gentis) "race, clan," from root of gignere "beget," from PIE base *gen- "produce" (see genus).

Tai kokia toji gentis?

Du gaideliai

Reikia prisidėti prie Lietuvos pažangos strategijos kūrimo, galima nesutikti su ja.


Manau, kad kol yra šitaip, šitaip, šitaip ir šitaip, šitoji mūsų strategija geresnė:

Du gaideliai du gaideliai

Baltus žirnius kūlė

Dvi vištelės dvi vištelės

Į malūną vežė

Ožys malė ožys? malė

Ožka pikliavojo

O ši trečia ožkytėlė

Miltus nusijojo

Musė maišė musė maišė

Uodas vandens nešė

Saulė virė saulė virė

Mėnesėlis kepė

Bent jau be saviapgaulės.

2011-06-22

Princas ir elgeta

Turtingiausia ES šalis - Liuksemburgas, tarp neturtingiausių - Lietuva, Latvija ir Lenkija.

Didžioji Liuksemburgo kunigaikštystė yra turtingiausia Europos Sąjungos šalis pagal BVP vidutiniškai vienam gyventojui. Tokius duomenis savo ataskaitoje pateikia Europos statistikos agentūra „Eurostat“.

Tyrėjų nuomone, Liuksemburgo turtingumą galima paaiškinti dideliu darbo migrantų iš kaimyninių Prancūzijos, Vokietijos ir Belgijos skaičiumi. Jie negyvena kunigaikštystėje, bet joje dirba ir papildo jos iždą mokesčiais.

Geras.

Mielieji darbo migrantai iš Prancūzijos, Vokietijos ir Belgijos!

Atvažiuokit pas mus padirbėti ir papildyti Lietuvos iždą mokesčiais!

Dar ko!

Mažos pilies vardu pavadintoje Didžiojoje kunigaikštystėje apsukruoliai gyvena.

Gal net nė kiek ne mažiau apsukrūs, negu JAV, Šveicarijoj, Lichtenšteine ar Maltoj?

Toj pačioj, iš kur dosnusis Ordinas.

Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos čia nėra.

Mes kitkuo užsiėmę...


Princas ir elgeta.

Apsikeičia vietom.

2011-06-21

Kriu

1999 metais įkurta UAB „Saerimner“, vos per kelerius metus tapusi didžiausia kiaulių augintoja Baltijos šalyse ir dideliu galvos skausmu gyventojams dėl tokios kaimynystės, sulaukė Pasaulio banko investicijų. Bendrovė pabrėžia, kad investuodamas Pasaulio bankas demonstruoja pasitikėjimą bendrove.

Pasaulio bankui priklausanti Tarptautinė finansų korporacija (TFK) įsigijo 20 proc. bendrovės „Saerimner“ valdančios Danijos holdingo „Idavang“ akcijų. Gautas lėšas „Idavang“ panaudos verslo plėtrai Rusijoje.

1. Pasaulio bankas kiaules augins 13:36 06-21 IP: 94.124.84.13
Pasaulio Bankas – Vašingtone (JAV) įsikūrusi tarptautinių bankų grupė (World Bank Group), kurios tikslai BUVO finansuoti po Antrojo pasaulinio karo sugriautas ir nukentėjusias valstybes.

Pasaulio Bankas dažnai susilaukia kritikos iš nevyriausybinių organizacijų, akademikų, o taip pat pačios organizacijos narių. Ypatingai pažymėtina buvusio vyriausiojo ekonomisto Joseph Stiglitz kritika ne tik prieš Pasaulio Banką, bet ir prieš Tarptautinį Valiutos Fondą, JAV iždą, bei JAV ir kitų išsivysčiusių valstybių prekybos derybininkus.

Kritikai tikina, jog Pasaulio Banko taikoma taip vadinama laisvosios rinkos reformų politika, praktikoje gali kenkti ekonomikos vystymuisi, jeigu įdiegiama per greitai, netinkama seka arba bandoma pritaikyti labai silpnos ekonomikos šalyse. Manoma jog, skurdo išaugimo nuo 2 mln iki 60 mln Jelcino Rusijoje priežastis buvo būtent taikoma ekonominio šoko politika. Nežiūrint to jog Pasaulio Bankas laikomas neturtingų valstybių ekonominio vystymosi rėmėju, neo - kolonijinės globalizacijos oponentai kritikuoja jį už besivystančiose šalyse diegiamas ekonominio restruktūrizavimo programas vedančias ne tik link rinkos liberalizavimo bet ir valstybės suverenumo mažėjimo.

Banko veiklos ir reformų strategija paremta neoliberalizmo principais, dažnai yra netinkama tautoms neturinčioms ilgalaikės demokratijos tradicijų arba įsitraukusioms į įvairaus pobūdžio konfliktus.

Bendra Pasaulio Bankui taikoma kritika yra ta, jog pastarasis yra pavaldus tam tikrų šalių (ypatingai JAV) politikai ir padeda siekti šių šalių ekonominių interesų.

Paramą gaunančiose valstybėse sudaromos palankios sąlygos išsivysčiusių valstybių kompanijų veiklai, tuo tarpu vietinio verslo skatinimas nevykdomas. (Wikipedia)

Gera investicija, seniai aišku kad.

Vietiniai patys kalti, kad nemoka kiauliško biznio daryti.


Nesiseka vietinių kriuksiams...

2. Vilko pilko nebijau, nebijau.. 13:51 06-21 IP: 94.124.84.13
Google: Prokurorai pradėjo tirti kiaulių maro protrūkį

2011-06-20

Kita banda

Kontrabanda Lietuvoje turi gera vardą: jos kokybe visiškai pasitikima, o nelegali prekyba - pateisinama.

Kontra + banda.

Priešinga banda.

Kita banda.

Banalu, bet taip ir yra.

band (2)
"an organized group," late 15c., from M.Fr. bande, which is traceable to the Proto-Germanic root of band (1), probably via a band of cloth worn as a mark of identification by a group of soldiers or others (cf. Gothic bandwa "a sign"). The extension to "group of musicians" is c.1660, originally musicians attached to a regiment of the army. To beat the band (1897) is to make enough noise to drown it out, hence to exceed everything.

contraband
1520s, "smuggling;" 1590s, "smuggled goods;" from M.Fr. contrebande "a smuggling," from older It. contrabando (modern contrabbando) "unlawful dealing," from L. contra "against" (see contra) + M.L. bannum, from Frank. *ban "a command" (see ban).

Jei ban, tai ban...

ban (v.)

O.E. bannan "to summon, command, proclaim," from P.Gmc. *bannan "proclaim, command, forbid" (cf. O.H.G. bannan "to command or forbid under threat of punishment," Ger. bannen "banish, expel, curse"), originally "to speak publicly," from PIE base *bha- "to speak" (cf. O.Ir. bann "law," Armenian ban "word;" see fame). Main modern sense of "to prohibit" is from O.N. cognate banna "curse, prohibit," and probably in part from O.Fr. ban, which meant "outlawry, banishment," among other things (see banal) and was a borrowing from Germanic. The sense evolution in Germanic was from "speak" to "proclaim a threat" to (in O.N., Ger., etc.) "curse." The Germanic root, borrowed in Latin and French, has been productive: cf. banish, bandit, contraband, etc. Banned in Boston dates from 1920s, in allusion to the excessive zeal and power of that city's Watch and Ward Society.

Šitie - banditai, anie - kontra...

...bandistai.


Civilizuotai, aiškiai, kaip viskas Vakaruose.

Tas dvi bandas yra kam ganyti.

Meee! Beeee!

2011-06-19

Pulkim ant kelių

Graikijos premjeras George Papandreou sekmadienį kreipėsi į parlamentą prašydamas paremti naująjį ministrų kabinetą, kuris buvo paskirtas tam, kad įvykdytų skausmingas ekonomines reformas. Be to, premjeras sakė, kad priešingu atveju įsipareigojimų dėl skolų nevykdymas būtų katastrofiškas.

Premjeras, kurio politinis išlikimas dėl tokio plano yra atsidūręs ties riba, sakė, jog šalis šiuo metu yra lemiamoje kryžkelėje ir jos problemų negalima išspręsti atsisakant tarptautinės pagalbos.

21. Pulkim ant kelių ir giedokim!
18:16 06-19 IP: 84.15.185.227
Tai yra tikra katastrofa!

Koks užsienis? Ką jis padės?

Katastrofiškai nevykdome įsipareigojimų grąžindami bankams iš nieko padarytus ir už palūkanas paskolintus pinigus - jei grąžintume visus visus pinigus, vis vien liktume skolingi, palūkanas.

Ką daryti, ką daryti?

Einam visi ant kelių klauptis, giesmes giedoti ir prašyti, kad anie dar padirbtų pinigo ir mum paskolintų, geradariai mūsų!

O tai prapulsim!!!


Apjakėli. Apjakėli. Dievas vis tas pats

Vis tik kokiais vardais Jį bešauksi.

Vydūnas