2010-03-06

Pasaulio gelbėjimas

Centriniai pasaulio bankai gelbėja finansų rinkas.

Didieji bankai meta šimtus milijardų gelbėti pasaulio ekonomiką.


Didžiausi bankai gelbėja pasaulio ekonomiką.

Europos centrinis bankas gelbėja Europos bankinę sistemą (jau pustrečių metų).

Jungtines Valstijas iš ekonomikos krizės vaduoja Federalinio atsargų banko vadovas Benas Bernanke.

Gali net pamėlti bevaduodamas – o jei žali dažai baigsis?

Pasaulio finansai išgelbėti!

Valio!

Publika galės vėl, kaip ir anksčiau, ateiti bankan ir pasiskolinti.

Kaip yra pripratusi.

Nedėkinga ta publika…

Vis atbulai reikalus apsuka.

Šmeižia.

Latvija gelbėja bankų įkaitus.

Vyriausybė prašo numatyti 3 mlrd. Lt bankams gelbėti.

Pasaulio šalys gelbėja bankus, kad sugrąžintų pasitikėjimą finansų rinkomis.

Amerikietiškosios svajonės žlugimas, arba kaip pasaulį gelbėja 700 mlrd. dolerių.

Matot?

O kiek pastangų padėta…

Kol sukurta sustyguota skolų, vadinamų pinigais, piramidė.

Kurgi dėkingumas?

Kur?

Juk negrąžina tie rupūžgalviai skolų, niekada negrąžina.

Pažiūrėkit, lygiai prieš 100 metų, 1910-tais:

A five-room "cottage" at Seventh and L is $1,500.

Tris nulius dabar, 2010-ais, teks prirašyti prie kainos, mažiausiai.

Iš kur gi tiek pinigų atsirado per šimtą metų, kaip manot?

Šie vaikinai priskolino, iš kur gi dar.

Tai kaipgi amžinieji skolininkai gali grąžinti skolas skolintais pinigais, mulkiai?

Niekaip
.

Ir negrąžina.

Nes negali.

Tik vis prašo dar paskolinti.

Tai ir skolini, vis iš geros širdies, ką dabar beveiksi.

Nors kai kurie, už tuos skolintus pinigus "oro" prisipirkę, ir bankrutuoti sugeba.

Jei nustosi skolinti, visi bankrutuos.

Dirbi dirbi, skolini skolini, reitinguoji juos, avigalvius, vargsti.

Dantis sukandęs, galima sakyti.

O vietoj dėkingumo

Špyga.

Teisybė, taukuota.

2010-03-04

Troika

The Russian word troika literally means "threesome" or "triumvirate".

Troika – rusiškas žodis, gali reikšti trim ristūnais kinkytą važį.


Bet buvo ir kitokios troikos, jas vyresni žmonės žino ir prisimena.

Stalino troikos.

Daugeliui žmonių, o ypač buvusiems antisovietinės rezistencijos dalyviams, ko gero, yra girdėtas terminas „ypatingoji trojka“.

„Troikos“ arba dar kitaip vadinamos OSO (osoboje soveščanije), iš trijų asmenų sudaryti teismai, kurie žmones teisė už akių, šiems nedalyvaujant, iš tikrųjų buvo sovietų išradimas.

NKVD OSO teismai buvo suformuoti 1934 m., o MGB OSO – 1946 m., bet „trojkos“ įvairiomis formomis Sovietų Sąjungoje veikė jau anksčiau.

OSO teismai atitiko čekistinės veiklos pobūdį, kurios tikslas buvo ne tiek išsiaiškinti tiesą, kiek žmogų pasodinti už grotų (prisiminkime legendinę čekistų frazę „geriau tegul nukenčia dešimt nekaltų, negu išsprūsta vienas kaltas“), sukurti teroro atmosferą, kurioje niekas nesijaustų saugus.

Kaip minėta, šalia OSO „trojkų“ Sovietų Sąjungoje veikė dar ir kitokios „trojkos“, iš kurių bene žymiausios buvo 1929 m. pabaigoje įkurtos vadinamiesiems buožėms sunaikinti ir 1937 m. vasarą masinio teroro metu sudarytos „trojkos“ (priminsime, kad 1937–1938 m. NKVD visoje Sovietų Sąjungoje suėmė daugiau nei pusantro milijono žmonių, iš jų beveik 700 000 sušaudė).

Kokia buvo „trojkų“ sudėtis?

Pirmąsias „trojkas“ sudarė partijos pirmasis sekretorius, vykdomojo komiteto pirmininkas ir GPU (Glavnoje političeskoje upravlenije – vyriausioji politinė valdyba) atstovas, vėliau „trojkų“ sudėtis buvo kiek patobulinta, ir jose paprastai dalyvaudavo prokuroras, NKVD ir milicijos viršininkai.

Troikų veiksmai buvo neteisiniai ir neskundžiami.

Manot, tokių nebėra?

Klystat.

Štai ji – šiuolaikinė troika:

Fitch“, „Moody's“ ir „Standard & Poors

Pirmasis trejetas iš Nationally Recognized Statistical Rating Organizations.

Ar girdėjot sekančias po troikos septynias?

Ne.

Netiesa, kad tai tik Nationally Recognized Statistical Rating Organizations.

Tai - Internationally Recognized Statistical Rating Organizations.

Kurių sprendimai neskundžiami (kas gi skundė?).

Kurių sprendimai nėra teisiniai (parodykit reitingų įstatymą).

Kurių sprendimus privalu vykdyti (bankai ir kiti "investuotojai" gavusiems prastesnius reitingus padidina palūkanas, o pastarieji paklusniai “susiveržia diržus”).

Internationally Recognized Statistical Rating Organizations, kurios nustato, kiek kas turi mokėti Bosui, per jo artimuosius.


Kodėl jis yra Bosas?

B.Bernanke said, “the U.S. government has a technology, called a printing press (or, today, its electronic equivalent), that allows it to produce as many U.S. dollars as it wishes at essentially no cost.”

The United States dollar is the most widely held reserve currency in the world today.

Has a technology.

Reikia patikslinti B.Bernanke žodžius.

FED has a technology.

Nuo seno žinoma - kieno pinigai, to ir muzika.

Išsipūtė dolerio burbulas pasaulin, išlindo aikštėn, kad moneymasteriai nebesilaiko savo pačių deklaruoto aukso standarto, ir tuomsyk prireikė Nationally Recognized Statistical Rating Organizations išlįsti iš JAV į visą pasaulį (SROs remained largely US-focused until the 1970s).

Jos, jeigu užsimanys, taip išbars, taip pablogins reitingus, kad tai bus tolygu mirties nuosprendžiui.

Tai patyrusiems šios Pasaulinės Troikos palyginimas su Stalino troikom nebeatrodys šventvagiškas.

Pasaulinė Troika - iš Amerikos.

Stalino troikos Lietuvon atėjo iš Rusijos.

Be minėtų OSO „trojkų“, teisusių tūkstančius mūsų žmonių, Lietuvos apskrityse ir valsčiuose pokario metais dar veikė kitokio tipo „trojkos“, „četviorkos“ ir „petiorkos“.

Jos lygiai taip pat priiminėjo daugeliui Lietuvos žmonių labai skausmingus sprendimus. Iš esmės jos viena nuo kitos skyrėsi tik veikėjų skaičiumi, ką ir rodo tie pavadinimai.

Visos šios sovietinio teroro pagimdytų institucijų formos tiesiog mutavo, priklausomai nuo konkrečios situacijos.

Tačiau tai nebuvo teismai klasikiniu supratimu.

ECB vadovas sulauks klausimų apie situaciją Graikijoje bei gandus, kad bankas ketina sukurti savo reitingų padalinį, siekiant nutraukti tarptautinių reitingų agentūrų „Fitch“, „Moody's“ ir „Standard & Poors“ dominavimą.


Ketina sukurti savo reitingų padalinį?

Maištas rūmuose?

Ir, tuo pačiu, paaiškinimas, kieno yra Pasaulinė Troika?

2010-03-02

Melagis, Žmogėdros sūnus

Apie 18 knygų vaikams ir 5 suaugusiems parašęs V. V. Landsbergis prisipažino vaikystėje mėgęs fantazuoti ir meluoti. Kartą kiemo draugams jis pripasakojo, kad jo tėtis (dabar europarlamentaras Vytautas Landsbergis – DELFI) – žmogėdra ir mėgsta valgyti mažus vaikus.

Kad tėtis nesuėstų ir kiemo draugų, jaunasis rašytojas patarė jam nešti saldainių ir obuolių – už vaišes šis žadėjo prieš žmogėdrą užtarti. Netrukus iš darbo grįžtantį V. Landsbergį pasitikdavo lakstančių ir „žmogėdra“ šaukiančių vaikų būrys.

Na gražu - rašytojas vaikučius reketo pamokino.

V. Landsbergiui paskambinę kaimynai paaiškino, kur šuo pakastas.

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos trečiokams labiausiai nepatinka krizė ir šiukšlinimas, o krizę įveikti galima „iš posto išspyrus gerų premjerų vietas užimantį“ ministrą pirmininką Andrių Kubilių.

Tokių trečiokų „perliukų“ antradienį išgirdo aktorius, režisierius ir knygų autorius Vytautas V. Landsbergis, valandai tapęs mokytoju ir lietuvių kalbos pamokoje kalbėjęs apie kūrybą.

Apie tėčio žmogėdros melagį sūnų,
2010 03 02 17:02
V. V. Landsbergiui beliko aiškinti, kad krizė prasideda ne nuo A. Kubiliaus, o nuo kiekvieno žmogaus savybių – pavyzdžiui, godumo - kai skolinamasi, po to neturima iš ko atiduoti ir dėl to pradedamas kaltinti A. Kubilius.

„O gal aš esu dėl to šiek tiek kaltas?“, - paklausti savęs siūlė rašytojas.

Pinigai yra niekada negrąžinama visuomenės skola bankams, kurie juos padarė iš nieko ir paskolino už palūkanas.

Jei visuomenė grąžintų visus pinigus bankams, liktų skolinga palūkanas.

V.V. Landsbergis trečiokams nesakė, kad bankininkai yra godūs.

Jis godžia pavadino priverstą skolintis visuomenę.

Priverstą, nes tokią tvarką įteisino valdžia, įstatymais.

Tame tarpe ir jo tėtis žmogėdra.

Juokais juokais.

Pasakos pasakomis.

Fair tale - teisingas pasakojimas.

Meluoti negalima, tuo labiau - vaikams.

Paskui vaikeliai pareis namo ir, pamatę tėvelius juodais paakiais, pamanys - gal jie, godūs, kadaise mokykloj nesimokė, tinginiavo, kad su pinigais dabar nesusitvarko?

Negodūs.

Ne nesimokė.

Nemokė.

Melavo.

Ir tebemeluoja, nesako teisybės.

Štai kur tikrieji goduoliai.

Gal, manot, "šią savaitę mokytoja taip pat tapsianti SEB banko šeimos finansų ekspertė" pasakys vaikučiams tiesą apie pinigus?

Gal papasakos, kaip josios ir kiti bankai savo pageidavimu užsako ir kaip manipuliuoja trumpalaikiais ir ilgalaikiais VILIBOR?

Nepasakys.

Nepapasakos.

Šeimos finansų ekspertė pamokys vaikučius tvarkingai vergauti, bankams.

Pažiūrėkit
(puslapio viršuje pakeiskit metus), kokie pernai buvo VILIBOR.

Ar ne dėl to?

Ar ne todėl vaikučių tėvelių ir mamyčių paakiai pajuodę, ar ne todėl trečiokai sako, kad krizę įveikti galima „iš posto išspyrus gerų premjerų vietas užimantį“ ministrą pirmininką Andrių Kubilių?

Kaip girdėjo šnekant, taip ir sako vaikučiai.

O iš vergijos niekas vergų neišvaduoja.

Jie patys išsivaduoja.

Pinigų žaidimo organizatoriai prisižaidė.

Vaduotis reikia, visiems.

2010-02-28

Suvirinimo technologijos

Palošėm krepšinį, persirengimo kambaryje išėjo kalba apie Kauno „Žalgirio“ naujienas.

- Tas Romanovas kokius nors mokslus baigė? – paklausė kažkas.

- Manau, kad kokią nors suvirintojų mokyklą tikrai baigė. Suvirinimo mokslai svarbesniems žmonėms Lietuvoje beveik privalomi, - toks nuskambėjo atsakymas, palydėtas visų juoku.

O kam suvirintojui mokslai?

Centro paramos pakanka, visiškai.

Pirmasis suvirintojo vardą Lietuvoje išgarsino Viktoras Uspaskich.

Suvirintojams visokie nemalonumai - kaip žąsiai vanduo nuo plunksnų.

Pasak teisininkų, iš Valstybės kontrolės pareigūnų Revizijos akto matyti, kad plaunant pinigus su „Jangila“ susiję asmenys atliko veiksmus, kurie gali būti vertinami kaip bendrovės lėšų pasisavinimas, mokesčių vengimas, apgaulingas apskaitos tvarkymas, dokumentų klastojimas, kontrabanda.

Tačiau Respublikos prokuratūros vadovybės pakeitimas iš karto paveikė žemesniųjų prokurorų sprendimus.

Baudžiamoji byla buvo nutraukta, kaip buvo pranešta, pripažinus, kad minėtas kompleksas veiksmų, susijusių su pinigų plovimu per „Jangilą“ esąs tik administracinis nusižengimas, o šiam suėjusi senatis.

Suvirintojai gali nerasti ir nerodyti Plechanovo akademijos diplomo, bet būti Kauno technologijos universiteto doktorantais, net 10 metų.

Gali metams-kitiems pabėgti į Rusiją, o grįžę tapti Lietuvos europarlamentarais.

Ir ką tu jiems.

Gali ir gali.

Kodėl gali?

1918 m. vasario 16-osios Lietuva buvo suvargusi, bet sveika.

1990-ųjų kovo 11-osios Lietuva sirgo.

Šią ligą galima palyginti su vėžiu, iki šiol skleidžiančiu metastazes.

Šios ligos vardas, jos priežastis – kolaboravimas.

Kas gi yra okupacija?

Teritorijos, t.y. kūno užėmimas, – tai dar ne okupacija, dar ne pergalė (pavyzdžiu gali būti Irakas).

Tą rodo visa okupacijų istorija, tokia dažna pastaraisiais šimtmečiais.

Represijos palaužia tik kūną, o dvasiai palaužti reikia 30-ies sidabrinių, Judo šešėlio.

Palikim tai.

Pakalbėkim apie suvirinimo technologijas.

Apie tai, ką ir kaip virina suvirinimo įstaigos.

Štai, Jurijus Borisovas, kurį Rolando Pakso istorijos laikais visa Lietuva žinojo.

Борисов.

Борисов борется?

Borussia.

Mūsų Prūsija.

Regio in ora maris Baltici locata, ex nomine localis gentis Borussorum nominatur, quae saeculo XIII ab Ordine Teutonico occupata fuit (vide Civitas Ordinis Teutonici). Serius regio illa nominata est "Borussia orientalis" (nunc pars Russiae, Poloniae et Lituaniae).

Tokia buvo kaizerinė Borusija prieš I Pasaulinį karą.


Borussia.

Uspaskich.

Спасские ворота Московского кремля.


Na, ne Viktoras в Москве-столице prie pagrindinio stalo sėdi, bet Спасские ворота Московского кремля – pagrindiniai Maskvos vartai.

Через Спасские ворота не разрешалось проходить с покрытой головой и проезжать верхом на лошади; даже цари, подъезжая к воротам, спешивались и шли пешком, сняв шапку.

Своей главенствующей роли Спасские ворота не утратили и в наши дни.

Они и сейчас являются парадными воротами Кремля.

До 1658 года Спасская башня называлась Фроловской стрельницей, как предполагают,- по церкви Фрола и Лавра, находившейся на посаде недалеко от башни.

В 1658 году царским указом она была переименована в Спасскую - по образу Спаса Смоленского, написанного над воротами отводной стрельницы со стороны Красной площади, в память освобождения русскими войсками города Смоленска.

Kokie grobikai tada buvo užgrobę Smolenską?

A?

smalénka (l. smolanka) sf. (1) KŽ statinė smalai laikyti.

Romanovas.

Romanovų dinastija.


Согласно родовому преданию, предки Романовых выехали на Русь «из Пруссіи» в начале XIV века.

Matėt, kas darėsi Prūsijoj XIV amžiaus pradžioj?

Первым достоверным предком Романовых и ряда других дворянских родов считается Андрей Иванович Кобыла — боярин московского князя Ивана Калиты. У Андрея Ивановича было пять сыновей: Семён Жеребец, Александр Ёлка, Василий Ивантей, Гавриил Гавша и Фёдор Кошка.

Потомки Фёдора Кошки стали прозываться Кошкиными.

Юридически члены царской, а затем императорской, семьи не носили вообще никаких фамилий («царевич Иван Алексеевич», «великий князь Николай Николаевич» и т. п.). Кроме того, с 1761 года в России царствовали потомки сына Анны Петровны и герцога Гольштейн-Готторпского Карла-Фридриха, которые по мужской линии происходили уже не от Романовых, а от Гольштейн-Готторпов (младшая ветвь Ольденбургской династии, известной с XII века). В генеалогической литературе (особенно, зарубежной) представители династии начиная с Петра III носят название Романовы-Голштейн-Готторп.

Oldenburgų dinastija iš Senojo Miesto, paminavoto XII amžiuje, ir Naujasis Miestas, kuris jau IX amžiuje buvęs sostine.

Einšteinas, matyt, tuos reikalus tvarkė.

O kur Miestas?

Čia?

Šitoj vietoj pravartu pastebėti, kad pirmasis Abiejų Tautų Respublikos padalijimas įvyko 1772 metais, sugretinkit su Holšteinų-Gottorpų atsiradimu Rusijos soste.

Mūsų valstybę pasidalino Rusijos imperija, Prūsijos karalystė, Austrijos imperija.

Trise.

Vieną.

Susidėjo Rusia в лице Романовых su Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, su kryžiuočių palikuonimis.

Ir susitarė trys germancai, ir prarijo savo seną priešą, trise vieną.

Šito kažkodėl garsiai nesako.

Kad garsus rusų karvedys Suvorovas buvo germaniškosios Šventosios Romos Imperijos grafas, daug nuveikęs tų germanų naudai, irgi nutyli.

Šventosios Romos Imperijos teisių perėmėja ir paveldėtoja, kaip besuksi, yra Vakarų Europa - Didžioji Žaidimų iš Pinigų Arena.

Ji seniai tokia, nuo Senovės Graikijos ir Romos laikų.

Rusia, tada, taip ir turėjo elgtis?

Sako, kiek vilką bepenėk - vistiek į mišką žiūri.

Štai ir tą patį Suvorovą jo garsiojo žygio per Alpes metu germaniškieji Rusijos draugai "išdūrė".

Vėliau kariauti su tais savo sėbrais teko, iš visų jėgų.

O čia kas?

Эх, раз, ещё раз!

Sugrįžkim į tuos laikus, kai Romanovai sostan vietoj Riurikų sėdo, в Смутное время.

Dabar ir Смута kitaip išrodo, kurios metu prieš mus kariavę Šuiskiai su germanais švedais susidėjo, ir Romanovus sostan pasodinęs День народного единства, tuometinių ir tolimesnių įvykių šviesa nušviesta, kitaip spindi.

Kodėl?

Štai kodėl.

Riuriką pasikvietė, iš baltiškosios Prūsijos, kurią ir jie, pasikvietusieji, ir mes laikėme sava.

Riurikai valdė iki pat "Smūtos", kada juos pakeitė save iš XIV amžiaus išeivių iš kryžiuočių užgrobtos Prūsijos kildinantys Romanovai, kurie, galop, visiškai atvirai susimetė su tais mūsų Prūsijos užgrobėjais.

Первым из рода фамилию «Романов» стал носить Фёдор Никитич (он же патриарх Филарет) в честь своего деда Романа.

Kas, kad Romanovų šeima iš bajoro Kobylos kildinama.

Kas, kad pavardę pasidarė iš senelio Romano Koškino vardo.

Кошкин дом sykiais ne iš ten?

Jei jau Romanovas eina pašokti, tai su ne bet kokia dama.

Su Kniazevičiūte.

Князь.

Štai kniaziaus herbas:


Великий князь (княгиня) — в России дворянский титул членов царской семьи.

Княгиня — жена князя.

Yra ir kniaginia.

Taip ir suvirinama tai, kas virinama.

Jei, žinoma, konkursai laimimi.

Jei iš tikrųjų laimimi.

Vieni sako, kad Riurikas – danų (vėl germanų) kuningas.

Kiti – kad Rusų Rikis, prūsas.

Imkime senovės rusų Nestoro metraštį.

Jis teigia, kad naugardiečiai pakvietė valdyti savo šalį variagą Riuriką.

Tai visiems gerai žinoma.

Tik mažai kam žinoma, kad Rusijos metraščiai teigia, jog Rusijos valstybės įkūrėjas Riurikas buvo “kviestas” iš Prūsijos, o pirmųjų rusų didikų genealogijos vedamos iš prūsų giminių.

Net tarp Romanovų protėvių minimas toks Glandas, Riuriko palikuonis.

Ne be reikalo Naugarde nuo pačių seniausių laikų (vėliausia – nuo XI a.) žinoma ir Prūsų gatvė (Prusskaja ulica).

Juk V.Kulakovas atkasė tuos pačius radinius Kijevo Padnieprėje, kaip ir Semboje!

И пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске.

И от тех варягов прозвалась Русская земля.

Новгородцы же — те люди от варяжского рода, а прежде были словене.

Через два же года умерли Синеус и брат его Трувор.

И принял всю власть один Рюрик, и стал раздавать мужам своим города — тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро.

Варяги в этих городах — находники, а коренное население в Новгороде — словене, в Полоцке — кривичи, в Ростове — меря, в Белоозере — весь, в Муроме — мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик.

Romanovai kadaise ir pakeitė Riurikus.

Rusią valdė tik dvi dinastijos.

Pirmoji buvo Riurikų, antroji – Romanovų.