2010-03-04

Troika

The Russian word troika literally means "threesome" or "triumvirate".

Troika – rusiškas žodis, gali reikšti trim ristūnais kinkytą važį.


Bet buvo ir kitokios troikos, jas vyresni žmonės žino ir prisimena.

Stalino troikos.

Daugeliui žmonių, o ypač buvusiems antisovietinės rezistencijos dalyviams, ko gero, yra girdėtas terminas „ypatingoji trojka“.

„Troikos“ arba dar kitaip vadinamos OSO (osoboje soveščanije), iš trijų asmenų sudaryti teismai, kurie žmones teisė už akių, šiems nedalyvaujant, iš tikrųjų buvo sovietų išradimas.

NKVD OSO teismai buvo suformuoti 1934 m., o MGB OSO – 1946 m., bet „trojkos“ įvairiomis formomis Sovietų Sąjungoje veikė jau anksčiau.

OSO teismai atitiko čekistinės veiklos pobūdį, kurios tikslas buvo ne tiek išsiaiškinti tiesą, kiek žmogų pasodinti už grotų (prisiminkime legendinę čekistų frazę „geriau tegul nukenčia dešimt nekaltų, negu išsprūsta vienas kaltas“), sukurti teroro atmosferą, kurioje niekas nesijaustų saugus.

Kaip minėta, šalia OSO „trojkų“ Sovietų Sąjungoje veikė dar ir kitokios „trojkos“, iš kurių bene žymiausios buvo 1929 m. pabaigoje įkurtos vadinamiesiems buožėms sunaikinti ir 1937 m. vasarą masinio teroro metu sudarytos „trojkos“ (priminsime, kad 1937–1938 m. NKVD visoje Sovietų Sąjungoje suėmė daugiau nei pusantro milijono žmonių, iš jų beveik 700 000 sušaudė).

Kokia buvo „trojkų“ sudėtis?

Pirmąsias „trojkas“ sudarė partijos pirmasis sekretorius, vykdomojo komiteto pirmininkas ir GPU (Glavnoje političeskoje upravlenije – vyriausioji politinė valdyba) atstovas, vėliau „trojkų“ sudėtis buvo kiek patobulinta, ir jose paprastai dalyvaudavo prokuroras, NKVD ir milicijos viršininkai.

Troikų veiksmai buvo neteisiniai ir neskundžiami.

Manot, tokių nebėra?

Klystat.

Štai ji – šiuolaikinė troika:

Fitch“, „Moody's“ ir „Standard & Poors

Pirmasis trejetas iš Nationally Recognized Statistical Rating Organizations.

Ar girdėjot sekančias po troikos septynias?

Ne.

Netiesa, kad tai tik Nationally Recognized Statistical Rating Organizations.

Tai - Internationally Recognized Statistical Rating Organizations.

Kurių sprendimai neskundžiami (kas gi skundė?).

Kurių sprendimai nėra teisiniai (parodykit reitingų įstatymą).

Kurių sprendimus privalu vykdyti (bankai ir kiti "investuotojai" gavusiems prastesnius reitingus padidina palūkanas, o pastarieji paklusniai “susiveržia diržus”).

Internationally Recognized Statistical Rating Organizations, kurios nustato, kiek kas turi mokėti Bosui, per jo artimuosius.


Kodėl jis yra Bosas?

B.Bernanke said, “the U.S. government has a technology, called a printing press (or, today, its electronic equivalent), that allows it to produce as many U.S. dollars as it wishes at essentially no cost.”

The United States dollar is the most widely held reserve currency in the world today.

Has a technology.

Reikia patikslinti B.Bernanke žodžius.

FED has a technology.

Nuo seno žinoma - kieno pinigai, to ir muzika.

Išsipūtė dolerio burbulas pasaulin, išlindo aikštėn, kad moneymasteriai nebesilaiko savo pačių deklaruoto aukso standarto, ir tuomsyk prireikė Nationally Recognized Statistical Rating Organizations išlįsti iš JAV į visą pasaulį (SROs remained largely US-focused until the 1970s).

Jos, jeigu užsimanys, taip išbars, taip pablogins reitingus, kad tai bus tolygu mirties nuosprendžiui.

Tai patyrusiems šios Pasaulinės Troikos palyginimas su Stalino troikom nebeatrodys šventvagiškas.

Pasaulinė Troika - iš Amerikos.

Stalino troikos Lietuvon atėjo iš Rusijos.

Be minėtų OSO „trojkų“, teisusių tūkstančius mūsų žmonių, Lietuvos apskrityse ir valsčiuose pokario metais dar veikė kitokio tipo „trojkos“, „četviorkos“ ir „petiorkos“.

Jos lygiai taip pat priiminėjo daugeliui Lietuvos žmonių labai skausmingus sprendimus. Iš esmės jos viena nuo kitos skyrėsi tik veikėjų skaičiumi, ką ir rodo tie pavadinimai.

Visos šios sovietinio teroro pagimdytų institucijų formos tiesiog mutavo, priklausomai nuo konkrečios situacijos.

Tačiau tai nebuvo teismai klasikiniu supratimu.

ECB vadovas sulauks klausimų apie situaciją Graikijoje bei gandus, kad bankas ketina sukurti savo reitingų padalinį, siekiant nutraukti tarptautinių reitingų agentūrų „Fitch“, „Moody's“ ir „Standard & Poors“ dominavimą.


Ketina sukurti savo reitingų padalinį?

Maištas rūmuose?

Ir, tuo pačiu, paaiškinimas, kieno yra Pasaulinė Troika?

Komentarų nėra: