2009-11-27

Sunkmetis

Nebuvo tvano.

Nebuvo sausros.

Nebuvo uragano.

Cunami irgi nebuvo.

Žemė neprasivėrė.

Ir kometa nenukrito.

Karo nebuvo.

Nebuvo maro.

Buvo sunkmetis.

Matot, supranta valdžia, kad žmonėms - sunkmetis.

suñkmetis
sm. (1) Š, DŽ, NdŽ, Kp, PI, Vlkj, Mrj, Ig; Ser laiko tarpas, kai sunku pragyventi, išsilaikyti, išmisti: Par suñkmetį išmirė josios vaikai J.

Visomis savo jėgomis per tą sunkmetį mokytojas priešinosi [okupantams] rš.

Po tų lytingų metų užstojo suñkmetis Gs.

Rugiai neužaugo, vasarojas išlytas – baisus suñkmetis Dkš.

Suñkmetis visus prispaudė Sml.

Sunkmetyje žmonės maišo į duoną bulves, vikius, pelus V.Kudir.

Jūs ir per sunkmetį tokios duonos neragavot J.Jabl.

Paskui atėjo keli sunkmečiai, kurie suvargino nemažai svieto Apž1896,1–2(V.Piet).

Matot, tai okupacija, tai liūtys...

O dabar - kas?

Kodėl visi kartojam it užsukti - sunkmetis sunkmetis sunkmetis?

Kas atsitiko?

Įdomiausia, kad lyg ir žinome, kas atsitiko: reikalų tvarkytojai-valdytojai nesuvaldė-nebesutvarko reikalų.

Na ir kas, kad žinom.

Britų "The Guardian" pirštu rodo į kaltininkus, o jie ir toliau diriguoja finansiniam orkestrui, apie žmogaus prigimtį kalba.

Apie tai, kad pinigų piramidė iš esmės yra ydinga, apie tai, kad tas ydingumas ir yra mus užgriuvusio "sunkmečio" priežastis - nekalba.

O mes žinome, kad jie, tie vairininkai, švelniausiai vertinant, nusivairavo, bet ir toliau leidžiame jiems vairuoti, netgi lįsdami į skolas patys, kad tik jiems jų žaidimas geriau sektųsi.

Tai jie ir nesidrovi, rekordus stato.

O ko drovėtis?

Nuolankieji geras palūkanas už iš nieko padirbtus jų pinigus moka, ir vaikučius prie to pratina.

Sumokam ir netgi pasidžiaugiam.

2. Ačiū švedų bankams, ačiū!
18:06 11-26 IP: 80.240.12.72
Šitokie nuostoliai, o jie nemeta visko ir nebėga Švedijon, vargsta su mumis, netikėliais.

Panašiai ir jų protėviai baronai nemetė mūsų nevykusių cholopų baudžiauninkų - vienas kitams pasiskųsdavo, būdavo, bet kentėjo, vargo toliau.

Dabar tai jiems lengviau - Švedijos centrinis bankas, Sveriges Riksbank, yra seniausias pasaulyje centrinis bankas, jo valdytojai žino, kur yra Pinigų Laukas, kuriame Pinigų Medis auga, tai pasirūpins kad švedų bankams nepritrūktų pinigų mūsų pridirbtiems nuostoliams padengti - atsiras tie pinigai naujoms paskoloms mūsų ekonomikai kelti, kai tik švedbankiai perims mūsų nuosavybę, kurios esame neverti, nevykėliai.

Pažiūrėkit, pažiūrėkit - tas Rikių bankas už neigiamas palūkanas skolino, žinoma, savo baronus gelbėjo - negi mūsų cholopus...

Sveriges Riksbank žino kur pinigai - tai ne mūsų Lietuvos bankas, kuris nerikiuoja nieko, kurio valdytojas sako - paskolos brangios, nes trūksta litų, o kodėl litų trūksta, nežinau, sako, ir baigtas kriukis!

Ar matėt kur nors Europoje labiau dirvonais užleistus laukus negu Lietuvoje?

Nieko net panašaus aš nemačiau.

Kodėl kitur valstybė dotuoja žemdirbį kad jis dirbtų, o mūsiškiams apsimoka verčiau nedirbti, už ES išmokas?

Kodėl mūsų ūkininkams, norintiems gauti ES paramą, "NMA specialistai pataria, kad finansiškai geriau pasirinkti programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklos sritis"?

Pažiūrėkit.

Bendras šiais metais deklaruotų žemės ūkio naudmenų plotas yra 1 mln. 22,5 tūkst. ha (pernai buvo 1 mln. 31 tūkst.ha), iš jų beveik milijonas – ariamos žemės plotai, tai sudaro apie trečdalį statistinės ariamos žemės Lietuvoje.

Ar tik ne todėl tie NMA specialistai šitaip pataria, kad mūsų euroderybininkai, besiderėdami dėl stojimo į Europos Sąjungą sąlygų, ne tik Ignalinos AE uždaryti, bet ir "perestroikų" metais sumažėjusius susitraukusius Lietuvos ariamos žemės plotus nebedidinti prisižadėjo, tik mums pasidrovėjo apie tai papasakoti?

Kodėl mūsų valdžiai apsiverčia liežuvis dar išlikusiems gyviems, dirbantiems ūkininkams siūlyti grūdais krosnis kūrenti?

Kodėl grūdų supirkimo kainos mūsų neartos žemės Lietuvoje žemiausios Europoje?

Ar ne todėl, kad palūkanos - aukščiausios?

O valdžia, "kai reikia", - akliausia?

O, kai prireikia, išmoningiausia?

O mes - nuolankiausi?

2009-11-26

Vilko guolis

Vilko guoliu Hitleris vadino savo bunkerį.


Neišgelbėjo Hitlerio Vilko guolis.

Hitlerio bunkeris buvo dabartinėj Lenkijoj, o gausios JAV karinės bazės kažkodėl sukoncentuotos dabartinėj Vokietijoj.

Keista.

Vairą reikia saugoti, be abejo.


Betgi mūsų šaunieji lyderiai taigi Belgijoj.

Ką saugo mūsų NATO patikimasis galiūnas Vokietijoj?

Gal Pasaulio Demokratiją?

Pažiūrėkim:


Kur ta Pasaulio Demokratija slepiasi?

Vidury, tur būt.

Pažiūrėkit žemėlapin, WIE maždaug vidury, bet ir FRF netoli.

Kas tas FRF?

A...

Taigi iš ten, iš FRF, The Walt Disney Company valdomos ABC News teigimu, CŽV kalėjimą Lietuvoj, dėl kurio Lietuvos Prezidentai Valdas Adamkus ir Dalia Grybauskaitė atsiprašinėti viso Pasaulio yra pasiryžę, vienas jau belangėn pasodintas sukčius tariamai statė.

O gal ne dėl to Frankfurtas prie Maino atsidūrė JAV karinių bazių tinklo Vokietijoje centre?

Gal dėl to, kad ten yra Pasaulio Finansinio Centro patikimoji atrama Europoje?