2007-03-17

Pasiuntinių paštas

Šį laišką Vilniaus VPK (Vyriausiojo Policijos komisariato) viršininkui rašiau dusyk. Gali būti, kad jis ir gavo du jo variantus. Mat, išsiuntęs pirmąjį laišką, po kurio laiko neradau jo savo Outlook Express - o Sent Items skyrelyje. Be to, Mailer - is pranešė apie daugybę nepristatytų laiško kopijų žiniasklaidos atstovams. Tada parašiau ir išsiunčiau naują laiško redakciją.

Po to Vilniaus VPK viršininkui registruotu paštu išsiunčiau ir antrosios laiško redakcijos „popierinį“ variantą su visomis laiške minimomis dokumentų kopijomis. Gali būti, kad tas kopijas blogai įskaitysite – nemoku jų padidinti šioje svetainėje, bet, patikėkit, aš turiu originalus.

O Vilniaus VPK viršininko atsakymai į klausimus man labai rūpi! Tuos pačius klausimus esu uždavęs Lietuvos Vidaus reikalų viceministrui Čiupailai kovo 5 - tosios laiške, žr. tekstą Laiškas viceministrui.


Pone Vilniaus VPK viršininke,

primenu, kad iki šiol negavau atsakymo į 2007 m. vasario 27 d. Jums nusiųstą mano laišką.

2007.03.14 dienos vakare savo pašto dėžutėje radau 2007.02.28 dienos Vilniaus VPK 6-tojo PK VP Justiniškių policijos nuovados l.e. viršininko pareigas Zigmanto Mikalajūno pasirašytą raštą Nr. 17.2.1.384, kuris buvo įdėtas į Pasiuntinių pašto voką, žymėtą 2007.03.08 dienos žyma. Pašto dėžutę tikrinu du kartus per dieną, 2007.03.14 dienos rytą laiško joje nebuvo. Spėju, kad tame rašte imituojamas atsakymas į vieną iš mano 2007 m. vasario 27 d. Jums nusiųstame laiške keliamų klausimų.

Pone Vilniaus VPK viršininke, 2007.03.14 dieną Lietuvos Respublikos piliečiui atsiųsti 2007.02.28 dienos Vilniaus VPK 6-tojo PK VP Justiniškių policijos nuovados l.e. viršininko pareigas pasirašytą raštą Pasiuntinių pašto voke, žymėtame 2007.03.08 dienos žyma yra to Lietuvos piliečio įžeidimas. Tai - dvigubas įžeidimas, nes Justiniškių policijos nuovadą matau pro savo buto langą už poros šimtų metrų. Tai - trigubas įžeidimas, nes l.e. Justiniškių policijos nuovados viršininko pareigas jame rašo apie veiksmus pareigūnų, kurie nėra jo pavaldiniai ir už kurių veikas jis neatsako. Tai - keturgubas įžeidimas, nes jis 2007.02.28 dienos rašte Nr. 17.2.1.384 nurodo mano bylos tyrėjos Žanos Romančiuckienės telefono numerį, nors, kaip tiesioginis jos viršininkas, negali nežinoti, jog ji nuo 2007.03.01 dienos atostogauja. Tai - penkiagubas įžeidimas, nes teismo šaukimą dėl tos bylos gavau anksčiau, negu l.e. Justiniškių policijos nuovados viršininko pareigas raštą Nr. 17.2.1.384 su jame nurodytu mano bylos tyrėjos telefonu - tos pačios kovo 14 dienos rytą.

Vadinasi, Jūs neatsižvelgėte į mano Jums 2007.02.28 dieną nusiųstą laišką dėl bylos tyrimo.

Pone Vilniaus VPK viršininke, atsakykite į mano, kaip Lietuvos Respublikos piliečio, klausimus, keliamus 2007 m. vasario 27 d. Jums nusiųstame mano laiške. Jį dar sykį rasite šio laiško apačioje. Klausimus paryškinu raudona spalva.

Pridedu:

1. 2007.02.25 mano pareiškimo, užregistruoto 6 - tame Vilnaius PK, kopiją.

2. 2007.02.28 dienos Vilniaus VPK 6-tojo PK VP Justiniškių policijos nuovados l.e. viršininko pareigas pasirašyto rašto Nr. 17.2.1.384 kopiją.
3. Pasiuntinių pašto voko su 2007.03.08 žyma, kuriame radau raštą Nr. 17.2.1.384, kopiją.
4. 2007.03.14 dienos teismo šaukimo kopiją.
5. Mano Jums 2007.02.28 dieną nusiųsto laiško kopiją.


Šio laiško kopiją siunčiu žiniasklaidai.

Eugenijus Paliokas,

Vilniaus Gedimino universiteto docentas


----- Original Message -----

From: Eugenijus Paliokas

To: vilnius.vpk.rvp@vrm.lt

Cc: monika.garbaciauskaite@delfi.lt ; delfi@delfi

Sent: Tuesday, February 27, 2007 8:28 AM

Subject: Fw: Eugenijus Paliokas


Labas rytas,

gerbiamas p. VPK viršininke. Prieš išeidamas į paskaitas noriu pateikti Jums klausimą, kuris nuo vakar vakaro mane neramina:

Ar, psichiatrijos gydytojams paprašius pagalbos, policijos pareigūnai privalo ją suteikti, ar ne?

Pagarbiai,

Eugenijus Paliokas,

Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentas


----- Original Message -----

From: Eugenijus Paliokas

To: vilnius.vpk.rvp@vrm.lt

Cc: monika.garbaciauskaite@delfi.lt

Sent: Tuesday, February 27, 2007 12:55 AM

Subject: Eugenijus Paliokas

Labas vakaras,

p. VPK viršininke. Sprendžiant iš aukštų pareigūnų skambučių man stengiantis sužinoti mano žmonos Gražinos Paliokienės telefono numerį, Jūs esate informuotas apie mano protestą. Pranešu, kad, nors vasario 26 d. 21:30 apleidau Vilniaus 6 - tojo policijos komisariato patalpas, savo reikalavimų neatsisakau. Nusprendžiau palikti jas dėl to, kad, kai netikėtai atvažiavo psichiatrų brigada, o kaip tik tuo metu mane aplankyti atėjo du draugai, pastebėjau sumišimą atvykusiųjų psichiatrų veiduose. Taip pat dėl to, kad atvykęs gyd. Develtov rankose turėjo dokumentą, kuriame aš, Eugenijus Paliokas, buvau pavadintas "psich.lig.", ratuku buvo pažymėtas užrašas "ūmi liga", taip pat "atsisako maisto ir vandens". Nepaisant "ūmios ligos", gyd. Develtov pasiūlė man parašyti, kad atsisakau konsultacijų, į kurias reikėtų važiuoti su juo. To nepadariau. Kad aš "atsisakau maisto ir vandens" - melas. Į klausimą, kodėl atvyko, gyd. Develtov atsakė, jog juos iškvietė policijos budintis. Padaryti jo turimo dokumento(?) kopiją gyd. Develtov neleido.

Kadangi Vilniaus 6-tojo komisariato budintis neigė kvietęs psichiatrų brigadą, prašau man atsakyti, kas ją kvietė. Taip pat prašau paaiškinti, kas, iki atvykstant psichiatrams, man nustatė "ūmią ligą" ir kas melagingai įrašė, jog "atsisakau maisto ir vandens".

Šiuos teiginius raštiškai patvirtina du liudytojai.

Prie laiško prisegu ankstesniojo pareiškimo kopiją. Pareiškimas įregistruotas Vilniaus 6 - jame policijos komisariate.

Pagarbiai,

Eugenijus Paliokas,

Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentasSent: Wednesday, February 28, 2007 7:03 AM
Subject: Tyrimas

Labas rytas,
gerbiamas VPK viršininke. Incidentą "Katpėdėlės" kavinėje vasario 24 d. apie 22 - 23 val. (žr. priedą) tiria tyrėja Žana Romančiukienė, tel. 2474779. Ji kovo 1 dieną perduoda bylą teismui. Vilniaus 6 - jame policijos komisariate susipažinęs su jos surinkta medžiaga pamačiau, kad ji apklausė tik pareiškėjo nurodytus asmenis. Aš vis tiek pasieksiu, kad paaiškėtų tiesa apie šį incidentą. Manau, kad būtų geriau, kad tai padarytų policija. Ypač kad mano sulaikymo iniciatorė buvo "Falck security" saugos tarnyba, o ne policija.
Persiunčiu laiškus, siųstus žiniasklaidai.
Pagarbiai,
Eugenijus Paliokas,
Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentas

Kovo 11

Nepriklausomybės atkūrimo diena, Karalius Mindaugas ir Didysis Kunigaikštis Gediminas (abu patamsy, antrasis - netikras), Valstybės Saugumo departamento patarimas dėl Lietuvos Respublikos piliečių orumo bei Kuningas


Nutiko kovo 11 – toji, Nepriklausomybės atkūrimo diena. Ta proga prisiminiau pora dalykų, atsitikusių anksčiau, ir išsiunčiau du sveikinimus: Valstybės Saugumo departamentui bei Vilniaus Pilių direkcijai. Jų kopijas (Cc:) nusiunčiau spaudos atstovams.


Laiškas Valstybės Saugumo departamentui


From: Eugenijus Paliokas

To: vsd1@vsd.lt ; spauda@vsd.lt ; priimamasis@vsd.lt

Cc: SPAUDA

Sent: Sunday, March 11, 2007 9:44 AM

Subject: SU KOVO 11! (Fw: Pasityčiojimas iš Lietuvos)

Sveikinu su Nepriklausomybės atkūrimo diena!

Ta proga primenu, kad į š.m. vasario 20 - sios dienos laišką, siųstą Valstybės saugumo departamentui negavau jokio atsakymo.

Taip pat primenu, kad iš mūsų protėvių, iš Lietuvos praeities besityčiojantys rašiniai tebesaugomi Lietuvos Nacionalinės A.Mažvydo bibliotekos Lietuvos elektroninių išteklių archyve,

žr. http://www.russianresources.lt/projects.html

Vasario 20 - tosios dienos laišką rasite žemiau.

Eugenijus Paliokas,

Lietuvos Respublikos pilietis

----- Original Message -----

From: Eugenijus Paliokas

To: vsd1@vsd.lt ; spauda@vsd.lt ; priimamasis@vsd.lt

Cc: ................................................................

Sent: Tuesday, February 20, 2007 11:01 PM

Subject: Pasityčiojimas iš Lietuvos

Labas vakaras,

prisegtoje byloje rasite mažą dalį medžiagos, patalpintos adresu

http://www.russianresources.lt/dictant/Mananas/Manintro.html

kurioje tyčiojamasi iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Lietuvos praeities.

Maža to, kaip įsitikinsite paspaudę šį adresą

http://www.russianresources.lt/projects.html

ši rašliava saugoma Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Prašau šią betvarkę sutvarkyti.


Pagarbiai,

Eugenijus Paliokas,

Taikos g. 20 bt. 87, Vilnius

Apie ką rašoma nurodytuose tinklalapiuose, paskaitykite patys, jei mokate rusiškai. Už poros dienų gavau Valstybės Saugumo Departamento atsakymą į šį laišką (skirtingai nuo vasario 20 – tosios neatsakyto laiško):

From: spauda

To: Eugenijus Paliokas

Sent: Tuesday, March 13, 2007 10:23 AM

Subject: Re: SU KOVO 11! (Fw: Pasityčiojimas iš Lietuvos)

Gerbiamas Eugenijau,

Valstybės saugumo departamentas neturi įgaliojimų cenzūruoti internetinių svetainių tekstų ar juose talpinamos informacijos. Dažniausiai patys operatoriai privalo kontroliuoti, ar jų svetainėse pateikiama informacija nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų.

Šiuo konkrečiu atveju, jeigu interneto svetainėje publikuojami juodojo humoro tekstai, jūsų manymu, žeidžia piliečių orumą, jūs galėtumėt kreiptis tiesiai į M.Mažvydo bibliotekos elektroninių išteklių archyvo darbuotojus prašydamas panaikinti nuorodas į tuos tinklalapius.

Su pagarba,

Vytautas Makauskas

VSD atstovas spaudai

Neturėjau laiko susirašinėjimui, neklausiau, ką reiškia žodis „dažniausiai“ VSD atstovo spaudai laiške (gal viską, išskyrus atvejį su Kavkazcentr tinklalapio aptarnavimo lietuviškame serveryje nutraukimu Lietuvos VSD pastangomis) todėl palieku Jums patiems spręsti:

1. Ar minėti tekstai žeidžia Lietuvos Respublikos piliečių orumą?

2. Ar jie turėtų būti saugomi Lietuvos Nacionalinės A.Mažvydo bibliotekos Lietuvos elektroninių išteklių archyve?

3. Lietuvos Respublikos Valstybės Saugumo Departamentas turėtų saugoti Lietuvos Respublikos piliečių orumą ar ta sauga yra jų pačių, tų Lietuvos Respublikos piliečių, reikalas?Laiškas Vilniaus Pilių direkcijaiPernai rudenį krito į akis patamsy sėdintis Lietuvos Karalius Mindaugas prožektorių šviesomis nutvieksto Lietuvos Nacionalinio muziejaus fasado fone. Gal mėnesį ruošiausi, kol parašiau Lietuvos Nacionalinio muziejaus tvarkytojams, iš kurių gavau man pritariantį laišką, kuriame jie paaiškino, kad paminklą prižiūri Vilniaus Pilių direkcija. Parašiau jiems:


From: Eugenijus Paliokas

To: vpd@takas.lt

Sent: Tuesday, December 12, 2006 11:20 PM

Subject: Karalius Mindaugas

Labas vakaras!

Jau senokai pastebiu vakarais patamsyje sėdintį Lietuvos karalių Mindaugą šviesų nutvieksto Lietuvos nacionalinio muziejaus fasado fone.

Mano manymu, taip neturėtų būti.

Pagarbiai,

Eugenijus Paliokas

Kitą dieną sulaukiau atsakymo:


From: vpd

To: Eugenijus Paliokas

Sent: Wednesday, December 13, 2006 8:16 AM

Subject: Re: Karalius Mindaugas

Laba diena,

Dėkojame Jums už laišką ir norime pranešti, kad dėl sulaužytų žemųjų šviestuvų neveikia prožektoriai, apšviečiantys karaliaus Mindaugo paminklą. VĮ "Vilniaus pilių direkcija" kelis kartus kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę. 2006-11-27 d. įvyko susitikimas prie Karaliaus Mindaugo paminklo dėl teritorijos apšvietimo. Susitikime dalyvavo šios teritorijos projektuotojai, rangovas, užsakovas ir teritoriją prižiūrinčios organizacijos direktorius. Pavesta projekto vadovui A.Nasvyčiui kartu su šviestuvų tiekėju T.Petraičiu išnagrinėti esamų šviestuvų tvirtinimo trūkumus ir pateikti naują šviestuvų tvirtinimo sprendimą. Gavus projektinį pasiūlymą, sprendimai bus apsvarstyti papildomai. Darbai planuojami atlikti 2007 metais.

Pagarbiai,

inžinierė Ramunė Gudėnė

VĮ "Vilniaus pilių direkcija"

Tiesą sakant, tada ir pagalvojau – kurioms gi šventėms šitoks žmonių būrys suspės pritaisyti lempas ir Karalius Mindaugas nebesėdės naktimis patamsy lyg nuo policininkų besislepiantis pavargėlis. Matyt, elektrošokas, vis dėlto, bus pamažinęs mano kantrybę, nes kovo 11 – tąją parašiau ir Vilniaus Pilių direkcijai:

Sveikinu su Nepriklausomybės atkūrimo diena!

Ta proga primenu, kad tiek Lietuvos Karaliaus Mindaugo, tiek Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino paminklai, saulei nusileidus, tebeskendi tamsoje.

Manau, kad tai - nepagarba Lietuvos valstybei, Lietuvos žmonėms, mūsų protėviams, gynusiems šalį.

Nejaugi negalima vietoje to, kad "išnagrinėti ... trūkumus", paprasčiausiai apšviesti šiuos Lietuvos valstybingumo simbolius? Nejaugi Vilniaus pilių direkcija neturi tam darbui atlikti pakankamai pajėgų ar lėšų?

Žemiau rasite mano 2006 m. gruodžio 12 - tosios dienos laišką Vilniaus pilių direkcijai ir 2006 m. gruodžio 13 - tosios dienos Vilniaus pilių direkcijos atsakymą į šį laišką.

Eugenijus Paliokas,

Lietuvos Respublikos pilietis

Didįjį Kunigaikštį Gediminą, naktimis irgi patamsy stovintį šalia savojo žirgo, pimąjame laiške buvau pamiršęs. Dabar prisiminiau.

Deja, atsakymo į šį laišką ligi šiandien iš Vilniaus Pilių direkcijos negavau. Gal galvoja, kad priekabiauju - juk aiškiai parašė, kad "darbus planuoja atlikti 2007 metais".

O abudu mūsų protėvių valdovai, saulei nusileidus, tebesikuklina patamsiuose. Ir man dėl to tebepikta!Netikras Gediminas


2001- jų metų rudenį atskrido Vilniun mano buvęs bendramokslis, amerikonas, su kuriuo 1971 – 1973 metais studijavom matematiką Vilniaus Universitete. 1973 – jų rudenį aš su dar penkiais likimo broliais išvažiavau miestan, kuris vadinosi Leningradu, o tasai būsimasis amerikonas – į savo istorinę tėvynę, Izraeliu vadinamą. Anot jo paties, ten papuolė karan, kur po pirmojo mūšio iš penkiasdešimties kuopos karių liko dešimt. Vėlgi anot jo paties, po to mūšio jis pervertino vertybes ir, progai pasitaikius, atsidūrė Amerikoj, kur ilgainiui gerai įsitaisė, o dirbo, lyg tyčia, viename iš bokštų - Dvynių. O atskrido Vilniun po to, kai tie Dvyniai 2001 metų rugsėjo 11 - tąją nugriuvo. Na, bet tai – atskira istorija.

Susiskambinom, susitarėm susitikti prie paminklo Didžiajam Kunigaikščiui Gediminui. Jis atėjo anksčiau už mane. Skambina telefonu ir sako:

- Augi, jūsų Gediminas - netikras.

- Kodėl gi? - klausiu.

- Jis kardu ne kirsti nori, o kardą - duoda, - sako.

- Čia ne Gediminas, - sakau jam, - čia transformeris.

Pašnekovas ėmė kvatotis:

- Gerai pasakei!

- Ne aš taip pasakiau, - sakau, – mažas vaikelis pasakė.

Eina mama su vaikeliu pro Gedimino paminklą, o tasai pirštu rodo ir šaukia:

- Mama, mama, žiūrėk - transformeris!


Kuningas


Šiemet vienon maniškių VGTU studentų grupėn atvažiavo Erasmus studijų mainų programos studentas suomis. Vidury paskaitos atsitiko atoslūgis, tai ir klausiu to suomio:

- Sakykit, kaip suomiškai karalius?

Kaip suomiai šneka, turbūt, visi girdėjot – panašiai, kaip estai. O suomis ir sako:

- Kuningas!

Lygiai šitaip. O po paskaitos priėjo ir sako: suomiškai ir kirvis – kirvis.

Tik mes kirviu kirsti tebemokam, o jie – nebe.

P.S. Šiemet, 2008 m. kovo 8, sutikau suomį ir papasakojau jam apie kuningą ir kirvį. O jis rodo balkį palubėj ir klausia:

- Kaip jį vadinat?

- Balkiu, - sakau.

- O mes jį vadinam kirsi, - sako suomis.

- Kadaise buvom viena Tauta, - sakau jam.

- Labai seniai, - patikslina suomis.

Tai va, šitokia versija:

Kuningas 2007-03-09 08:09:05

Kuningas -> Konung (šved.), Koenig (vok.)-> Konge (norveg.), King (angl.). Štai seka, rikiuojanti senuosius ir naujuosius bei rodanti, kas po ko. Kai kryžiokai nukirto mūsų Kuningą, atvedė giesmes giedantį vyrą su suknia ir pasakė - jis nuo šiol bus jums už vadovą. Tam tikra prasme taip ir nutiko. O mums, Kuningo netekusiems, beliko kuningaikščiai. Kai kuriuos buvom Didžiaisiais Kuningaikščiais paskelbę. O kryžiokai Kuningo miesto nepervardino - gal nepajėgė, o gal ir nenorėjo. Mat, jiems labai norėjosi Kuningo galios, šlovės ir valdžios. Štai kaip iki mūsų atėjo mietas Koenigsberg. Paskui tie Kuningo galios "perėmėjai" patį senąjį Kuningą daugelį amžių slėpė, trynė iš raštų ir knygų. Bet kur paslėpsi - atvažiuoja suomis ir sako - Kuningas. Jie, suomiai (kaip ir dabartiniai estai), buvo to senojo, tikrojo Kuningo pavaldiniai. Taip ir liko tasai vardas jų kalbose. O mes Koenigsbergą vadiname Karaliaučiumi. Nepatinka man tas vardas, nes Karalius - karan šaukia. O Kuningas - mūsų lūkesčius įkūnija.

http://www.balsas.lt/naujienos/kaleidoskopas/straipsnis55106


1189 metais Brėmeno ir Liubeko (Vokietija) pirklių Akone (Izraelyje) įkurta Vokiečių ligoninės brolija. 1198 m. perorganizuota į Kryžiuočių ordiną. Vadovaujama pirmojo magistro Hermano fon Zalcos (1170 g. – 1239 m.) su popiežiaus Honorijaus III palaiminimu ir Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Frydricho II (1194 g. – 1250 m.) Riminio 1226 m. Aukso bulės sankcija pradeda savo nusikalstamą veiklą prieš prūsų, lenkų, lietuvių, jotvingių ir kt. tautas. 1228 m. atvykę į Konrado I Mazoviečio jiems paskirtą prūsų Kulmo žemę pirmieji riteriai Konradas fon Landsbergas ir Otonas fon Zaleidenas.

http://www.lietuvos.net/istorija/byla/

2007-03-12

Medžių viršūnės
2007-03-04 08:50 Google
Parašykit "Zuokas armijoje" ir spauskit "ieškoti".
2007-03-04 08:52 Miškininkas
Koks nežmogus priešais Zuoko namą Užupyje medžių viršūnes nupjovė?

Tai mano komentarai iš alfa.lt

Miškininko klausimą buvau kadaise garsiai uždavęs vienoje Užupio kavinėje. Nuo Užupio tilto reikia eiti aukštyn, gatvių išsišakojime sukti kairėn, neužilgo vėl kairėje ant Vilnelės skardžio yra kavinė, iš kurios atsiveria puikus vaizdas į Katedros aikštę, Pilį, Trijų Kryžių kalną. Zuoko namas - ant to paties skardžio, po kaire ranka. Buvo ruduo. Medžių viršūnės priešais tą Zuoko trobesį buvo neseniai nušniotos. Buvau atvažiavęs dviračiu. Priėjau prie turėklų, saugančių kavinės lankytojus, kad jie nenupultų nuo skardžio, ir garsiai uždaviau Miškininko klausimą. Tuoj pat, lyg iš po žemių, atsirado du žaliai apsirėdę pareigūnai ir išsivedė mane iš kavinės. Ir paleido.
- Tai grįžtu atgalios, - sakiau.
- Ne, - paprieštaravo pareigūnai.
Paklausiau jų, netgi pagyriau. Bet toli tuo dviračiu nenuvažiavau. Ties Užupio tiltu sustojau. Išgirdau sakant:
- Nusibodai, bl..., - ir pasipylė smūgiai.

O bet tačiau ir aną sykį neparkritau. Tik dviratis, kuriuo prieš kelis mėnesius, vasaros atostogų metu, mano bedarbis brolis kartu su manimi (aš, žinoma, savo dviračiu važiavau) buvo nuvažiavęs darban Londonan (dar nebuvom EU, tai nedviratininkų britai nenorėdavo įsileisti savo karalystėn), gerokai nusidažė mano krauju. Dabar tuo dviračiu važinėja mano draugas, VU docentas Aleksas Domarkas, irgi matematikas. Taigi, dviračio nepamečiau. Greitąją pagalbą iškvietė ir dviratį išsaugojo du vaikinukai, "skuteriu" važiavę Maironio gatve pro cerkvę, esančią ties tuo Užupio tiltu. Nors buvo dar nevisai sutemę, tautiečiai su automobiliais nenorėjo stoti prie dviratininko krauju užlietu veidu. O vaikinukai sustojo.

Nepykit, vyresnieji, bet jaunimu aš labiau pasitikiu.

Greitoji puskilometrį pavežė ir paleido. Nepykstu, matyt, taip reikėjo. Tikrai taip manau. Parėjau pats. Rytą šaunus gydytojas stebėjosi: kadaise sulaužytą nosį dabar kažkuris iš smūgių atstatė vieton. Nosį gal prieš dešimt metų šonan buvo nusukęs vieno KGB - isto brolis. Kaip sakoma, ačiū, dabar tiesi.

Gal pusantros savaitės, kol nepagražėjau, nėjau į paskaitas.

Teisybė, Vilniaus Universitetinėje ligoninėje gydytojams pasakiau, kad gavau lupti, nors atsirado patarėjų, sakančių, jog šiais laikais Lietuvoj geriau sakyti - pargriuvau, užsigavau. Bet kitą dieną, kai man paskambino policininkas ir į klausimą, ar rašysiu pareiškimą atsakiau - nerašysiu, tamsoka buvo, vis tiek nerasit - telefono ragelyje išgirdau palengvėjimo atodūsį.

Po gerų trijų savaičių iš tos pačios kompanijos vyrukų vėl išgirdau gąsdinimus, bet buvo akcentuojama JE (???) Pakso pavardė. Mat, tuomsyk jis sėdėjo LR Prezidentūroj. Taigi, buvo svarbesnis už Zuoką. O aš buvau panašiu viešuoju būdu pasakęs, ką apie jį galvoju. Matyt, savo šnekom apie medžių viršūnes išvedžiau juos iš kantrybės. Gal ir pasirodys keista, bet ir tada tų vyrukų neišsigandau.

Nebijau ir dabar. Kad dabar veikėjai tie patys, nesakau.

O Paksas po to nebeilgai bebuvo JE.

Beje, visai nediskutuojama ši iškalbinga Pakso pajamų deklaracija, jo paties pateikta politinės karjeros pradžioje:

http://www3.lrs.lt/n/rinkimai/19970323/kpdl.htm-19598.htm

(slapukauja VRK:))

P.S. Šiemet, 2008 metų sausį, užklydau čia ir, savo paties patarimu Google parašęs "Zuokas armijoje", nustebau, kad Google pirmuoju nurodė mano tinklapį, o to, kurį pirmuoju rodė pernai, išvis neradau tose šiemetėse nuorodose. Kad negalvotumėt, kad užsiimu savireklama, paieškojęs radau tai, ką turėjau omeny duodamas pernykštį patarimą.
Beje, teko pasinaudoti kita paieškos sistema, ne Google.

Vadinasi, konkurencija - ir reikalinga, ir naudinga.

O archyve radau tą straipsnį, kurį pernai Google rodė pirmuoju.


Mikelandželo Mozė

2007 metų kovo 2 d. vakare, rašydamas tekstą, čia vadinamą "Dėstytojas nuovadoje", išgirdau per įjungtą televizorių, tuo metu rodantį "Panoramą", šnekant apie kuriozišką vertimo klaidą: kažkas Mikelandželui vietoj "Švytintis Mozė" išvertė "Raguotasis Mozė". Atsisukau į televizorių, o jame - Mikelandželo iškaltas Raguotasis Mozė. Reportaže ėjo kalba apie blogiausių metų vertėjų apdovanojimus, o Raguotasis Mozė iliustravo laidą.

Du klausimai:

1. Kas tai per kalba, kurioje įmanoma "švytintįjį" supainioti su "raguotuoju"?

2. Kas vertė Mikelandželui?


Penkios minutės Google, ir štai jis – Mikelandželo Mozė.Jei jau išėjo kalba apie vertimus ir kalbas, tai šis sąrašas, spėju, daugeliui pasirodys įdomus:

List of Jewish languages

Afro-Asiatic languages

Indo-European languages

Uralo-Altaic

Kartvelic

Dravidian

http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_languages

Osama Hosana

Šį susirašinėjimą su draugu norėjau persiųsti vienam žmogui. Kažkodėl, išėjęs iš nuovados, jį radau kompiuterio šiukšliadėžėj ir dar išgadintą. Dabar siunčiu jį visiems. Skaitykit "nuo galo", paskaitykit ir pradžioj nurodomą straipsnį:

Klimato Biblijoje – 2100-ųjų Apokalipsė

Eugenijus Paliokas

----- Original Message -----

From: Eugenijus Paliokas

To: Jonas

Sent: Friday, February 09, 2007 11:56 AM

Subject: Re: Re: Re: Klimato Biblijoje 2100-ųjų Apokalipsė

Jau nekalbu apie pasaulinio intelekto vartojima, be kurio tavo mintys gali atrodyti , viso labo, provincialiomis.

Dalis minčių ne tik mano. Pvz. VERSLO TIKSLAS - PROCESŲ OPTIMIZAVIMAS. Taip sakė per oficialią jubiliejinę kalbą ISM motininės firmos - Norvegijos BI universiteto Rektorius. Tu (kaip visi mano po to klausinėti pažįstami ir studentai), spėju, atsakytum - pelno maksimizavimas yra verslo tikslas. Tai gal tu pats provincialas?

...apie pasaulinio intelekto vartojima...

Čia jau visai nesuprantu, kas tau užėjo. Kai bus taip, kaip sakau, Pasaulio intelektinių vertybių kūrėjai neturės jokio motyvo jas slėpti. Atvirkščiai: savo kūrybą viešai skelbs, taigi, galėsi vartoti iki visiško persivartojimo.

Bet be vartojimo net minties pazanga ribota.

Neįsikirtai. Aš nesiūlau tau nei mažiau valgyti, nei filmų žiūrėti, nei mažiau mašinų turėti. Aš tik kertu šaknį tų, KURIE VERČIA TAVE TAI DARYTI.

Tiesą sakant, neiškenčiu neužsiminęs apie optimalų svorį, vartojimo maksimizavimo šaukly.

----- Original Message -----

From: Jonas

To: Eugenijus Paliokas

Sent: Friday, February 09, 2007 11:28 AM

Subject: Re: Re: Re: Klimato Biblijoje 2100-ųjų Apokalipsė

Sutinku, kad neracionalus vartojimas yra problema. Bet be vartojimo net minties pazanga ribota. Vartojimas tiesiogiai veikia zmoniu mastyma. Jau nekalbu apie pasaulinio intelekto vartojima, be kurio tavo mintys gali atrodyti , viso labo, provincialiomis.

Nezinau, kaip man reiketu balsuoti, kad galeciau naudotis kitu mintimis ir darbais.

-------Original Message-------

From: Eugenijus Paliokas

Date: 2007.02.09 11:18:48

To: Jonas

Subject: Re: Re: Klimato Biblijoje ? 2100-¸j¸ Apokalips?

Tai TU siulai atsisakyti irankio vien del to, kad kazkas at iranki panaudoja NE tokiems tikslams, kokiems manytume reiketu?

Siūlau štai ką. Dabar tu kiši kortelę į bankomatą, ir tau KOMPIUTERIS nuskaičiuoja sumą, dalį pasiima tiesioginis aptarnautojas, dalį "otkato" pavidalu varo aukštyn, tas, savo ruožtu, dar aukštyn, IR TAIP iki Centrinio banko.

Mano siūlymo esmė:

ATĖJO LAIKAS PERPROGRAMUOTI KOMPIUTERĮ.

NEBEREIKIA PAPILDOMŲ˛ EMISIJŲ˛.

DALINKIMĖS TĄ FIKSUOTĄ SUMĄ (PASAULINIU MASTU) PINIGŲ, KURI YRA.

PAVADINKIM JUOS PINAIS (PIN - PERSONOS IDENTIFIKAVIMO KODAS)

TAIP PAŠALINSIM VISAS YDAS, KURIOS YRA ŠIANDIENĖJE "FINANSINĖJE SISTEMOJE".

NES TADA:

NEBUS INFLIACIJOS - BUS DEFLIACIJA. TAIGI, VISI REALIAI MATYSIM SAVO PASTANGŲ VAISIUS.

JOKS CENTRINIS BANKAS NEGALĖS "IŠMESTI" MILŽINIŠKOS EMISIJOS FINANSUOTI KARUI.

NEBUS JOKIŲ "DEFOLTŲ", KAI VALDŽIA SYKIU SU BANKIERIAIS PAVAGIA ŽMONIŲ ILGAMETĮ TRIŪSĄ.

NEBUS JOKIOS PRASMĖS KAUPTI PINUS - KAUPIMAS NENEŠ JOKIŲ "PALŪKANŲ".

BET KADA GALĖSI PINUS PAVERSTI REALIOMIS GĖRYBĖMIS.

PINUS GAUSI VIEŠUOJU BŪDU: AŠ , JIE, JOS „PABALSUOSIME“ UŽ TAVE. PAGAL SURINKTĄ BALSŲ KIEKĮ GAUSI SAVO FIKSUOTO PASAULINIO PINŲ KIEKIO DALĮ. TADA BŪSI MOTYVUOTAS ELGTIS GRAŽIAI, DORAI IR RŪPESTINGAI, BŪSI PASLAUGUS KITIEMS, DARBŠTUS, MALONUS.

DABAR PATS LAIKAS TAI DARYTI:

TEREIKIA PERPROGRAMUOTI KOMPIUTERĮ. PASAULINIS TINKLAS JUK YRA.

Anksčiau būtų reikėję jūros kraujo.

Reformatorius Eugenijus che Paliokas al Osama ibn Hosana

----- Original Message -----

From: Jonas

To: Eugenijus Paliokas

Sent: Friday, February 09, 2007 10:33 AM

Subject: Re: Re: Klimato Biblijoje 2100-ųjų Apokalipsė

Be abejo pinigai yra valdymo irankis. Bet NE vien. Jie atlieka resursu kaupimo vaidmeni.

CIA be ju neapseisi. Idomu, kokios tiesos gali ieskoti, neturedamas resursu?

Isivaizduok, esi profesionalus matematikas. Pradedantis. Dar nieko neturi. Busto irengimas pareikalaus is taves beveik visu gyvenimo pastangu. Po to logiskai galesi mastyti. Jei Dar turesi noro.

Pinigu neracionalus panaudojimas Dar nepaneigia ju reiksmes. Nesiginciju, kad pinigai galingi. Bet jie negali buti vienintelis tikslas. Jie turi buti priemone.

Nesiginciju del gyvenimo tikslu. Kiekvienam savi tikslai. Taip, kaip jis supranta. Globalus tikslai. Ju idealizavimas ir manipuliavimas jais priveda prie kitu krastituitnumu. Prie NE visada teigiamu reiskiniu. CIA pinigai velgi tera tik priemone. Tai TU siulai atsisakyti irankio vien del to, kad kazkas at iranki panaudoja NE tokiems tikslams, kokiems manytume reiketu?

Na paneigti, kad kataklizmai yra zmogaus veiklos pasekme, as nesirengiau. Tik noriu pasakyti, kad isstudijuoti problema, patvirtinti ka nors AR ka nors paneigti, reikalingi resursai, reikia juos sukaupti. Taigi , neapsieisi be tos blogybes - pinigu.

-------Original Message-------

From: Eugenijus Paliokas

Date: 2007.02.09 10:04:22

To: Jonas

Subject: Re: Klimato Biblijoje 2100-ųjų Apokalipsė

manau yra klaidinga manyti, kad atsilimas yra vien tik zmogaus veiklos pasekme. kataklizmai pripazistami esant buve ir anksciau.

Jei pripažįsti logiką, tai sutiksi, kad šituo teiginiu nepaneigei to, kad ankstesnieji kataklizmai irgi buvo žmogaus veiklos padariniai. Atlantida taip pat.

ir Grenlandija ne visada buvo po ledu

Grenlandija - nepanirusi žemyno dalis. Nepanirę Atlantidos dalys: Grenlandija, Anglija, Airija, dabartinė Skandinavija. Dabar neturiu laiko ieškoti lietuvių kilmės amerikiečio puslapio, kur jis daug apie tai pririnkęs argumentų.

norint spresti klimato atsilimo klausima, reikia apjungti esamas pajegas, bet ne eliminuoti mechanizmus, be kuriu ir klausimo nagrinejimas nera imanomas.

Neeliminuoju tokio mechanizmo ir nesiūlau to daryti.

Bet kaltinti viska, ka geriausio zmonija yra sukurusi - NE iseitis. Tame tarpe ir finansu sistema.

Kad finansų sistema tarpe to, ką geriausio žmonija yra sukūrusi - kategoriškai nesutinku! Žemiau įrodysiu, kad yra priešingai.

Zmoniu pastangos daugiau vartoti yra pazangos variklis. O pazanga igalina daugiau vartoti.

Išgirdęs tokius žodžius Konfucijus, matyt, tylėdamas nuo tavęs nusisuktų ir nueitų. Ne vartojimo maksimizavimas, o visų procesų optimizavimas yra mūsų tikslas. Paneik!

Pinigu sistema tera tik vienas is irankiu paskirstyti gerybes, jas perpaskirstyti, koncentruoti zmoniu pastangas tam tikra kryptimi.

Tuoj pamatysi, kokį briedą parašei. Šitas įrankis:

1. Grįstas melu.

a) Sako, kad Valstybės bankas priklauso valstybei, tuo tarpu taip nėra.

b) Sudaro įvaizdį, kad KONVERTUOJAMA VALIUTA dengta auksu ir kitokiomis vertybėmis, tuo tarpu Aukso standartas oficialiai panaikintas 1973 m. Vadinasi, "laisvai konvertuojamos valiutos "grįstos tik jų valdytojų godumu IR TIESOS SLĖPIMU nuo dar senesnių laikų.

c) Sako, kad infliaciją darome mes, žmonės (priimdami klaidingus sprendimus), tuo tarpu INFLIACIJĄ DARO CENTRINIAI BANKAI.

2. Grįstas apgaule.

a) Pinigai, kuriuos Centriniai Vakarų šalių bankai leidžia apyvarton, yra Centrinio banko nuosavybė, tuo tarpu galutiniam jų vartotojui - darbininkui, banditui, pedagogui - sako: imk, tavo - uždirbai.

b) Sako; taupyk. Tuo tarpu už visas tavo santaupas visuomenė BE PERSTOJO MOKA PALŪKANAS Centriniam bankui.

3. GRĮSTAS KRAUJU, įskaitant JAV Prezidento John Kennedy.

4. Šis įrankis yra PRIVAČIOSE RANKOSE.

Pradžia - Anglijos PRIVATUS VALSTYBĖS BANKAS NUO 1694M. JAV FEDERALINIS REZERVAS - NUO 1913M.

PABAIGA - NEUŽILGO

Įtariu, kad iki galo nesuvokei tokių pinigų prigimties. Tiek to, kad nesusimastei, kodėl Biblijoje parašyta:

BET KOKIO BLOGIO ŠAKNIS - PINIGAI.

Tuoj suprasi.

Supaprastintas modelis. Pradžia.

Aš - Centrinis bankas. Tu - šalis. Aš padirbau 100 pinigų ir paskolinau tau per bankus. Pigiai, po 2% metinių palūkanų (jos vadinamos bazinėmis palūkanomis). Per kiek metų tu, šalie, gražinsi man mano šimtinę palūkanomis? Teisingai, per 50 metų. Ir liksi man skolinga tą patį 100 pinigėlių.

IŠ KUR IMSI?

Pinigėliai juk pas mane? A?

DABAR TU - MANO VERGĖ!

IR NEPAMIRŠK: TU ESI RIMTAI SUPANČIOTA, NES TEISĖSAUGA, VISUOMENĖ IR BANDITAI MANO TVARKĄ PRIPAŽĮSTA.

IR NEPAMIRŠK: ŠITAS BANKELIS YRA MANO: PRIVATUS. KAIP PASAKYSIU, TAIP IR BUS. JEI GALVOJI, KAD PREZIDENTAS MANĘS NEKLAUSYS - KLYSTI. JIS ATSIMENA APIE TOKĮ JONĄ KENEDĮ. LIEPSIU PAMOKYTI KOKĮ ŽĄSINĄ KUR NORS PAS SIAURAAKIUS AR BET KUR KITUR - SURINKS KAREIVAS IR PAMOKYS.

O TAU, ŠALIE, PAAIŠKINSIU, KAD TAVO LAIMĖ - KUO DAUGIAU VARTOTI. KAD BĖGTUM PASKUI MANO PINIGĖLĮ AMŽINAI. NEGALVODAMA.

VADINAMI MOKSLININKAI - EKONOMISTAI IR KITOKIE - ŠITĄ TAVO GLOBALŲJĮ TIKSLĄ AIŠKIAI TAU IŠAIŠKINS.

Va taip va.

SURASK NORS VIENĄ KLAIDĄ

Va tau ir pažangos variklis. Beje, dėl mokslininkų: katedroj buvo trumpa diskusija, pasibaigusi išvada:

MOKSLININKAI DABAR IEŠKO NE TIESOS, O FINANSAVIMO

PANEIK!

----- Original Message -----

From: Jonas

To: Eugenijus Paliokas

Sent: Friday, February 09, 2007 8:24 AM

Subject: Re: Klimato Biblijoje 2100-ųjų Apokalipsė

Na taip, problema yra. Bet kaltinti viska, ka geriausio zmonija yra sukurusi - NE iseitis. Tame tarpe ir finansu sistema. Zmoniu pastangos daugiau vartoti yra pazangos variklis. O pazanga igalina daugiau vartoti. Pinigu sistema tera tik vienas is irankiu paskirstyti gerybes, jas perpaskirstyti, koncentruoti zmoniu pastangas tam tikra kryptimi.

norint spresti klimato atsilimo klausima, reikia apjungti esamas pajegas, bet ne eliminuoti mechanizmus, be kuriu ir klausimo nagrinejimas nera imanomas. norint rasti iseiti reikia dideliu pastangu.

manau yra klaidinga manyti, kad atsilimas yra vien tik zmogaus veiklos pasekme. kataklizmai pripazistami esant buve ir anksciau. ir Grenlandija ne visada buvo po ledu.

-------Original Message-------

From: Eugenijus Paliokas

Date: 2007.02.09 07:38:34

To: Jonas

Subject: Klimato Biblijoje 2100-ųjų Apokalipsė

Paskaityk straipsnį:

http://www.balsas.lt/naujienos/technologijosirmokslas/straipsnis28862

Pakritikuok mano komentarą, kurį įdėjau prie straipsnio.

Multipass 2007-02-08 00:51:43

Tą sąlygoja beprotiškas Vakarų vartojimo bumas, skatinamas galiojančios finansinės sistemos. Ar žinot, kad taip vadinama "konvertuojamoji valiuta", kurią ir mes kaip kvailiai gainiojamės, jokiomis vertybėmis nėra dengta (Google paskaitykit "define: fiat money"). Be to, ji centrinių tų šalių bankų yra SKOLINAMA komerciniams bankams už palūkanas (taigi, niekada nebūna galutinių vartotojų, taigi, ir mūsų nuosavybė). Maža to, tie centriniai bankai yra PRIVATŪS. Pirmasis toks buvo Anglijos bankas:


With the formation of the privately-owned Bank of England in 1694, the yoke of economic slavery to a privately-owned "central" bank was first forced upon the backs of an entire nation, not removed but only made heavier with the passing of the three centuries to our day. Nation after nation, including America, has fallen prey to this cabal of international central bankers.

Žr. http://tvnewslies.org/html/money_masters_-_world_of_lies.html

The Federal Reserve is PRIVATELY OWNED

Žr. http://www.worldnewsstand.net/today/articles/fedprivatelyowned.htm

Paskaitykit, ir žinosit kam reikia dėkoti už šituos mums gresiančius kataklizmus.


P.S. Praėjo metai ir dvi denos.

Ir - ką jūs sau manot?

Investuotojas J.Rogersas:

- B.Bernanke turi būti atleistas, o JAV rezervų bankas uždarytas.

JAV federalinio rezervų banko vadovas Benas Bernanke turi būti atleistas, o pats bankas uždarytas. Kitaip nebus įmanoma atkurti dolerio vertės ir paspartinti JAV ekonomikos augimo. Tokią nuomonę išsakė vienas iš garsiausių pasaulio investuotojų Jimas Rogersas.

„Jeigu taip atsitiktų, nebebūtų kam spausdinti naujų pinigų, nebebūtų infliacijos ir mes neturėtume beverčio dolerio“, - teigė jis.

J. Rogersas griežtai sukritikavo rezervų banko sprendimą padidinti likvidumą finansų rinkose priimant obligacijas, susieitas su būsto paskolomis kaip garantiją už paskolas.

Nors investuotojai optimistiškai priėmė šį sprendimą, garsusis investuotojas pasiūlė prisiminti 1970 metus, kuomet rezervų bankas taip pat prispausdino krūvas pinigų, pašokdino infliaciją bei palūkanų normą padidino iki 20 procentų.

„Nė vienai šaliai iki šiol nepavyko atgaivinti ekonomikos nuvertinant nacionalinę valiutą. Tačiau būtent tai B.Bernanke šiuo metu ir daro siekdamas atstatyti JAV ekonomikos augimą. To dar niekam nepavyko padaryti“, - teigė J. Rogersas.

„Recesija yra geras būdas išvalyti ekonomiką. Tuo tarpu pastangos jos išvengti gali dar labiau viską pabloginti. Investiciniams bankams taip pat turi būti leista bankrutuoti“, - naujienų agentūrai sakė J. Rogersas.

Jis aiškino, kad bankai bankrutavo nuo pat kapitalizmo pradžios: „Jei dabar kiekvieną klaidą padariusį banką reikės gelbėti iš padėties, tai nebebus kapitalizmas. Tai - socializmas turtingiesiems“.

Atsirado ir kažkoks įžūlus tipas:

8. Investuotojui Džimui Rodžersui 18:32 03-12 IP: 81.29.27.39
Paskaitykit, Džimi, 3-7 komentarus ir pakalbėkit rimčiau.