2007-03-12

PsichLig

----- Original Message -----

From: Eugenijus Paliokas

To: vilnius.vpk.rvp@vrm.lt

Cc: rimval@lrytas.lt

Sent: Tuesday, February 27, 2007 8:29 AM

Subject: Eugenijus Paliokas

Labas rytas,

gerbiamas p. VPK viršininke. Prieš išeidamas į paskaitas noriu pateikti Jums klausimą, kuris nuo vakar vakaro mane neramina:

Ar, psichiatrijos gydytojams paprašius pagalbos, policijos pareigūnai privalo ją suteikti, ar ne?

Pagarbiai,

Eugenijus Paliokas,

Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentas

----- Original Message -----

From: Eugenijus Paliokas

To: vilnius.vpk.rvp@vrm.lt

Cc: monika.garbaciauskaite@delfi.lt

Sent: Tuesday, February 27, 2007 12:55 AM

Subject: Eugenijus Paliokas

Labas vakaras,

p. VPK viršininke. Sprendžiant iš aukštų pareigūnų skambučių man stengiantis sužinoti mano žmonos Gražinos Paliokienės telefono numerį, Jūs esate informuotas apie mano protestą. Pranešu, kad, nors vasario 26 d. 21:30 apleidau Vilniaus 6 - tojo policijos komisariato patalpas, savo reikalavimų neatsisakau. Nusprendžiau palikti jas dėl to, kad, kai netikėtai atvažiavo psichiatrų brigada, o kaip tik tuo metu mane aplankyti atėjo du draugai, pastebėjau sumišimą atvykusiųjų psichiatrų veiduose. Taip pat dėl to, kad atvykęs gyd. Develtov rankose turėjo dokumentą, kuriame aš, Eugenijus Paliokas, buvau pavadintas "psich.lig.", ratuku buvo pažymėtas užrašas "ūmi liga", taip pat "atsisako maisto ir vandens". Nepaisant "ūmios ligos", gyd. Develtov pasiūlė man parašyti, kad atsisakau konsultacijų, į kurias reikėtų važiuoti su juo. To nepadariau. Kad aš "atsisakau maisto ir vandens" - melas. Į klausimą, kodėl atvyko, gyd. Develtov atsakė, jog juos iškvietė policijos budintis. Padaryti jo turimo dokumento(?) kopiją gyd. Develtov neleido.

Kadangi Vilniaus 6-tojo komisariato budintis neigė kvietęs psichiatrų brigadą, prašau man atsakyti, kas ją kvietė. Taip pat prašau paaiškinti, kas, iki atvykstant psichiatrams, man nustatė "ūmią ligą" ir kas melagingai įrašė, jog "atsisakau maisto ir vandens".

Šiuos teiginius raštiškai patvirtina du liudytojai.

Prie laiško prisegu ankstesniojo pareiškimo kopiją. Pareiškimas įregistruotas Vilniaus 6 - jame policijos komisariate.

Pagarbiai,

Eugenijus Paliokas,

Vilniaus Gedimino Technikos universiteto docentas

Komentarų nėra: