2014-02-22

Jėzus pakilo virš kryžiaus

Vasario 16-tąją šioje buožinyčioje mačiau virš kryžiaus pakilusį Jėzų.

Už jo galvos švietė Saulė.

Negi šitaip?

Net pasirodė, jog žvakės yra dvi.

Bet ne, žvakės, kaip ir kitose matytose katalikų božnicose, buvo šešios - dar keturias laikė berniukų statulėlės.

Užtat už kryžiaus skersinių sankirtos raudonavo antroji Saulė.

Rožių gi buvo po septynias: baltų ir raudonų kiekvienoje vazoje.

Kunigas mišiose daug sėdėjo, nes bent keli vaikai vietoj jo Bibliją skaitė ir giedojo.

Vėl Bachčisarajaus fontanas

Ko tik tame Kryme nebūta...

Правительство Украины и китайская Beijing Interoceanic Canal Investment Management Co. Ltd. подписали меморандум о сотрудничестве в реализации проекта строительства глубоководного порта в Крыму, а также в реконструкции рыбного порта в Севастополе и создании зоны экономического развития высокотехнологичной индустрии. Инвестиции в первую фазу проекта составят $3 млрд. Второй этап предполагает инвестиции в размере $7 млрд, которые потратят на строительство аэропорта, верфи, нефтеперерабатывающего завода, производственной базы СПГ и создание морских рекреационных пляжей.

«Первая фаза начинается предположительно в конце следующего года, в том числе строительство самого порта и индустриальной зоны на 300 тыс. квадратных метров. Срок проекта — не более двух лет, а прибыль будет получена примерно через шесть лет после ввода проекта в эксплуатацию», — заявил владелец Beijing Interoceanic миллиардер Ван Цзин в ходе официальной пресс-конференции по случаю подписания меморандума. Он отметил, что китайское и украинское предприятия «будут превращать Крым в экономический и транспортный узел морского Шелкового пути».

Инвестиционное соглашение было подписано во время официального визита президента Украины Виктора Януковича в Китай. На неофициальном уровне утверждалось, что основной целью поездки Януковича было стремление добиться от Пекина предоставления Киеву кредитов на сумму $12 млрд. Однако соглашение о выделении новой ссуды так и не было достигнуто. «Украинскому президенту не удалось убедить правительство КНР дать новый кредит Украине, — сказал «Газете.Ru» доктор экономических наук, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский. —

Однако эту поездку Януковича в Китай все равно на Украине считают исторической. Президенту хоть и не удалось добиться заявленных целей, но собранных в КНР инвестиций хватит для того, чтобы украинская экономика продержалась какое-то время».

Gal Kremliaus propaganda?

Regis, kad ne.

Vėl Bachčisarajaus fontanas.

Aukščiausias valstybės pareigūnas

Konstitucijoje jo neradau.

Ir Gūglė tokį titulą sunkiai randa.

Bet toks Lietuvoje yra.

Štai - Aukščiausias valstybės pareigūnas.


2014-02-21

Sėkmė

Kaip pagauti sėkmę?

Esu tikras, kad ji turi potencialą sukurti pasaulinę sėkmės istoriją...

Vieni, patyrę didelę sėkmę, maudosi besaikėje prabangoje, o kiti šlepsi...

Kam tie diplomai reikalingi...

Sėkmės pavyzdys.

Sėkmė

Sėkmės dievas.


GAD (PAGAN GOD)
A pagan divinity explicitly mentioned in Is., lxv, 11, where the Hebrew name Image, "Gad", is rightly rendered "Fortune" in the Vulgate. As far as is known in the present day, Gad is a word of Chanaanite origin, which, long before the passage of Isaias just referred to was written, had, from a mere appellative, become the proper name of a deity. Biblical testimony to the ancient worship of Gad in Chanaan is certainly found in the names of such places as Baalgad (Joshua 11:17; 12:7; 13:5) and Maglalgad "tower of Gad" (Joshua 15:37). A trace of Gad's worship in Syria may perhaps be found in Lia's exclamation Image "begad" on the birth of her first son when she also called "Gad" (Genesis 30:11); this was admitted of old by St. Augustine (Quæstiones in Heptateuchum, in P.L., XXXIV, col. 571), and at a much more recent date by Dom Calmet, in his Commentary on Genesis.

Fortūna!

Не понти!Priežastis

Neigiamų palūkanų normų politikos dar niekas neišrado – šitaip 2009 metų birželio 23 dieną rašė SEB banko prezidento patarėjas dr. Gitanas Nausėda.

Už kelių ar keliolikos dienų jas, lyg tyčia, ne tik išrado, bet ir panaudojo, visai gali būti, to paties SEB banko reikalams patvarkyti:

In July, the Riksbank fixed interest rates at minus 0.25 percent on certain deposits kept by the commercial banks at the central bank.

Koks išradingumas!

Kodėl išradėjai - svetur?

Ką išrado mūsų SEB banko prezidento patarėjas?

?

Ekonomistas Gitanas Nausėda kadaise neišlaikė matematikos egzamino, tačiau tai nesutrukdė jo vėlesnei karjerai. Dabartinis SEB banko prezidento patarėjas, žinomas finansų analitikas prisipažino nusivylęs po 16 metų mokymosi ir apgintos disertacijos* gavęs pirmąją mokslininko algą – tuometinius 35 litus. Šis nusivylimas jį paskatino ieškoti papildomų pajamų ir siekti aukštesnio finansinio atlygio.

Ta matematika...

* daktaras Gitanas Nausėda
Disertacija: Pajamų politikos kryptys infliacijos ir stagfliacijos sąlygomis (Lietuvos pavyzdžiu)
Gynimo data: 1993.01.15


Gitanas Nausėda  – Lietuvos finansininkas, dėstytojas, mokslininkas.
.
1982–1987 m. studijavo VU Pramonės ekonomikos fakultete, 1987–1989 m. VU Ekonomikos fakultete. 1992–1993 m. Ekonomikos ir privatizacijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, 1993–1994 m. Valstybinės kainų ir konkurencijos tarnybos Finansų rinkos skyriaus viršininkas, 1994–1996 m. Lietuvos banko Komercinių bankų priežiūros departamento metodikos ir analizės skyriaus viršininko pavaduotojas, 1996–2000 m. Lietuvos banko Pinigų politikos departamento direktorius, 1998–2000 m. Lietuvos banko valdybos narys. 2000–2008 m. AB Vilniaus banko valdybos pirmininko patarėjas. Nuo 2008 m. SEB banko prezidento patarėjas, finansų analitikas.

35 Lt. algos  Nepriklausomos Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir privatizacijos instituto vyresniajam mokslo darbuotojui - šmaikštu!

Kaipgi neieškosi pilnesnio aruodo, tiesa? 

1992 m. įsteigtas Ekonomikos ir privatizacijos institutas iki 2000 m. buvo Lietuvos ūkio instituto pirmtakas. Analizavo šalies ūkio būklę ir prognozavo jo raidos variantus, tyrė ūkinių šakų struktūrą, rengė ūkio restruktūrizavimo bei prioritetinių krypčių projektus, siūlymus valstybės investicijų ir pinigų politikai, nagrinėjo infliacijos priežastis ir rengė antiinfliacinių priemonių projektus, teikė siūlymus iždo sistemai tobulinti, kūrė kilnojamojo ir nekilnojamojo turto įvertinimo metodiką, privatizavimo būdus ir metodus, rengė medžiagą nuosavybės santykių transformavimui teisiškai pagrįsti, teikė siūlymus ir projektus valstybės ekonominiams ryšiams plėtoti, bankroto mechanizmui įgyvendinti, regioninės ekonomikos problemoms spręsti, rengė įstatymų ir kitų teisės aktų projektus.
.
2001 m. gruodžio mėn. vyriausybės nutarimu likviduotas, nebeveikia nuo 2002 m. gegužės mėn.
.
... "was melt, made liquid or clear, clarified" ...

As well as Lietuvos MA Ekonomikos institutas.

O išradimai...

Gal, vis tik, matėmatėka?

2014-02-20

Gedulas

Lietuvos Vyriausybė, reaguodama į įvykius Ukrainoje, šiandien paskelbė gedulą.

Ukrainoje irgi gedulo diena, bet Kijeve ši diena labiau panaši į pilietinio karo dieną.


Arable land


Ownership of land is an emotional subject in a country that has suffered a string of occupations through its history.

Opinion polls showed two-thirds of Lithuanians opposed to selling land to foreigners.

Lithuania's Chief Electoral Commission confirmed on Monday that those behind the iniative had collected the 300,000 signatures needed to call a vote - the first such popular initiative to succeed since the country broke away from the former Soviet Union in the early 1990s.

Parliament must choose a date for the vote between May and July.

A 50% turnout is needed for the referendum to pass a binding decision, and at least a third of the electorate must support the measure.

arable (adj.)
early 15c., "suitable for plowing" (as opposed to pasture- or wood-land), from Old French arable (12c.), from Latin arabilis, from arare "to plow," from PIE *are- "to plow" (cf. Greek aroun, Old Church Slavonic orja, Lithuanian ariu "to plow;" Gothic arjan, Old English erian, Middle Irish airim, Welsh arddu "to plow;" Old Norse arþr "a plow"). Replaced by late 18c. native erable, from Old English erian "to plow," from the same PIE source.

Plūgu, plūgeliu, kuo gi kitu...

plow (n.) 
late Old English plog, ploh "plow; plowland" (a measure of land equal to what a yoke of oxen could plow in a day), possibly from a Scandinavian source (cf. Old Norse plogr "plow," Swedish and Danish plog), from Proto-Germanic *plogo- (cf. Old Saxon plog, Old Frisian ploch "plow," Middle Low German ploch, Middle Dutch ploech, Dutch ploeg, Old High German pfluog, German Pflug), a late word in Germanic, of uncertain origin. Old Church Slavonic plugu, Lithuanian plugas "plow" are Germanic loan-words, as probably is Latin plovus, plovum "plow," a word said by Pliny to be of Rhaetian origin.
 
Plūgą, matai, germanai mums gilioj žiloj senobėj paskolino...

O iš kur gavo - patys nebežino.
 
Negi nušvilpė?
 
Nebūtų tokia suplūkta žemelė - gal nereiktų to plūgo?  
 
Koks sutapimas: plūgą paskolino, nežinia iš kur patys jį gavę (gal tikrai jį nuskraidino?), o dabar pirkt mūsų žemelę irgi va už kokiu būdu gautus piningus ketina...
 
Na, ar ne plūgas?
 
The value for Arable land (hectares) in Lithuania was 2,185,700 as of 2011. As the graph below shows, over the past 19 years this indicator reached a maximum value of 2,953,000 in 1999 and a minimum value of 1,525,000 in 2003.2014-02-19

Natūralus, normalus augimas

LRT Klasikos radijas šįryt šnekėjo apie euro įve­dimą Lietuvon.

Anonsuodamas LB vadovo Vito Vasiliausko kalbą, LRT diktorius pasakė, kad, V.Vasiliausko nuomone, kainos dėl to nepašoksiančios, bet augsiančios  natūraliai.

Prabilus V.Vasiliauskui, suklusau, tikėdamasis sužinoti natūralaus kainų augimo priežastį.

V.Vasiliauskas gi kalbėjo ne apie natūralų, bet apie normalų, 2 metinių procentų kainų augimą.

Kad tai - tikslinė ECB infliacija, nepaaiškino.

Juo labiau, neaiškino, kur tos infliacijos šaknys.

Juo labiau šito neaiškino.


Dešinė

Vengrijos premjero Viktoro Orbano centro dešinės „Fidesz“ partija parlamente turi absoliučią daugumą ir yra pajėgūs keisti konstitucines nuostatas. V. Orbanas taip pat nesutaria su šalies šalies centrinio banko vadovu, kuris neseniai nurodė pakelti bazines palūkanų normas iki rekordinės 7 proc. ribos – didžiausios visoje ES.


Košmaras!

Orbán says Fidesz won’t be servant to EU, banks.

Kvaili britai vokiečiai vengrai.

Protingi lietuviai, dešinieji.

Cezaris, gal komunistas:

5. Julio César 07:40 11-25 IP: 80.240.12.72
Recesija - recession. cession: 1399, from O.Fr. cession, from L. cessionem (nom. cessio), from cess- stem of cessare " to yield". To cession - atiduoti. To yield - surinkti. Visi matot, kad mokesčių rinkimas kilęs nuo mano vardo? Mat, kadaise gerokai pasireiškiau... Kai liaudis pavargdavo, recezariuodavau: kilpą laikinai atleisdavau, kad anie galėtų biški oro įkvėpti. Vakarų europėnai buvo mano pavaldiniai, užtai ir mėgdžioja mane - recesijoj recezariuoja. O Kubilius, matyt, anais laikais kubilus nelegaliai darė, mokesčių nemokėjo. Užtai ir neišmano cezariavimo. Recezija, o jis dar labiau cezariuoja. Gal Spartako pasiilgo?

Ir pataria:

9. Julio César 08:21 11-25 IP: 80.240.12.72
Tiek to, duosiu Kubiliui patarimą. Juk nepatyręs... Visur recesija, ne tik ant Lietuvos. Buvusiose mano valdose, Europoj, EURIBOR eina žemyn, o jūsų VILIBOR kažinkodėl aukštyn. Kur žiūri jūsų krachaborų prižiūrėtojas? Ko nepasikviečiat jo Senatan, tfu, kad jį - jūsų Seiman ant kilimo? Jūsų krachaborai juk visi tebegyvi ir, girdėjau, gana įmitę. Tai Europoj keli iš jų nuomarin puolė. Pasikvieskit tą prižiūrėtoją savo Senatan ir užduokit klausimus, į kuriuos galima atsakyti tik "Taip" ir "Ne" . Juk turit specialistą!

Argi tokio komunistuojančio Cezario Lietuvos dešinė klausys?
2014-02-18

Prievarta ir protestas

Protestas.

Mitinguojančiuosius pareigūnai ragina skirstytis, moteris ir vaikus eiti iš aikštės, o Maidano lyderiai kviečia pareigūnus nenaudoti jėgos. 

Tuo tarpu protestuotojai mėto Molotovo kokteilius į pareigūnus, vietomis dega palapinės.

Pranešama, kad protestuotojai padegė Ukrainos milicijos šarvuotį BTR, kuris pasirodė Maidane.

Be to jie atėmė iš pareigūnų"tituškų" savadarbes granatas, o taikiau nusiteikę protestuotojai užėmė netoliese esančius Karininkų rūmus ir ten įrengė medicininį punktą. O Sadovoja gatvėje netoli parlamento padegė sunkvežimius ir įkaitu paėmė vieną policininką. Jį išsivedė į Nepriklausomybės aikštę. Įkaitais protestuotojai laikė dar kelis pareigūnus. 

Prievarta.

Po šio VRK balsavimo žemės saugotojai savo triumfą išliejo triukšmingai užplėštu himnu ir raginimais komisijos nariams atsistoti ir taip pat giedoti.

„Iš himno tyčiojatės! Naudojate kitų žmonių prievartai! Kas būtų, jei aš versčiau jus klauptis?!“ – jau nebeištvėrė ir santūrusis Z.Vaigauskas.

Vieni referendumo šalininkai įžūliai šūkavo „ar kas nors prieš himną?“, kiti liepė savo bendražygiams apsiraminti.
Namų darbai asilams

Pasodino pupas ir įvardino draudimo laisvai parduoti žemę nuostolius.

Tik ar nepamiršo įvardinti, kas toks Lietuvos Respublikos vardu visa ko Europos Sąjungai prižadėjo, o iš tos Europos Sąjungos pažadų Lietuvos Respublikai suderėti gal ir pamiršo.

Taip sakau kad ir dėl šitokių 2 priežasčių:

1. ES narė Vengrija neuždarė sovietinės AE, dabar perka jai naujus reaktorius iš Rusijos; mes gi ...

... gal geriau nevardinsiu mūsų senosios AE uždarymo ir naujosios AE statybos nuotykių.

Šitą tai priminsiu, nes mūsų nepilietikai tyli apie tai it burnas jiems kas augso siūlais būtų užsiuvęs.

2. Vengrijos parlamentas uždraudė užsieniečiams pirkti žemės ūkio paskirties žemę -  ir ką?

Ir nieko.

O mes ?

O kokios ES išmokos ES šalių-senbuvių žemės artojams ir kokios mūsų Lietuvos žemdirbiams?

O labiausiai liberalų derėtų paklausti iš kur pinigai dygsta ir kodėl kai kam (tik ne mums) juos ne tik duoda, bet ir primoka, kad imtų.

Beje, pirmuosiuose Seimo rinkimuose už liberalus ir balsavau.

Jei ne dabartinė finansinė-monetarinė sistema, ir dabar galvočiau apie liberalumo, laisvės idėjas.

Jei liberalai, šnekėdami apie laisvę, vergo grandines siūlytų nusimesti....

Kaip vengrai.

Vengrai...

2011 metais šalis turėjo rekordinį 7 mlrd. eurų užsienio prekybos perviršį, kuris artimas metiniam Lietuvos valstybės biudžetui.

Mes gi...

Vengrijos ir Lietuvos dešinieji...

Kažin ar beleistų tekėti.

O ir už ko?

Bet grįžkim atgalios, į euroderybininko Petro laikus.

Petro laikais, pamenu, apipavidalintojai aiškindavo, kad mūsų euroderybininkas parvežė mums namų darbų,  pasakydavo, kiek namų darbų ES užskaitė ir kiek jų, derybinių punktų, dar liko nepadarytų.

Nesakau, kad Europoj viskas blogai, tikrai nesakau.

Kitką sakau.

Sakau, kad kadaise, ne taip jau seniai, patys Europą pamokinom.

O euroderybininko Petro laikais šitokia nuostata sklido iš apipavidalintojų: ten mokytojai, o mes gi - mokiniai.

Mokėmės, vėl svetimą, vėl ygreką, tik naujesnį. 

Senąjį dvarai mums bus atnešę, ne kitaip.
Išmokom, gavom kopūstų.

Graužiam dabar.
Nepastebim, kad kopūstai tie - virtualūs.

Bet jų gimdoma mūsų skola - tikrų tikriausia, ne virtuali.

Vadinasi, geri asilai esam, gerai išmokom namų darbus...

Naujas namų darbas*:

Jis bus puikiu nauju tavo, asile, muziejaus eksponatu.

O gal asilai išmoko protėvių žemę iš nieko gaminti, kurią nieko "daromus" pinigus prižadėjo  (negi tikrai?) parduot?

Abejoju, kažkodėl.

Kad išmoko - abejoju.

Kad Europa derėtis moka - abejoju žyyymiai mažiau...

Ar nepristigs asilai provizijos, neturėdami vizijos?

* Kam pakeitėt viršelio nuotrauką?

Toks puikus liberalų istorijos muziejaus eksponatas!


2014-02-17

Antano Terlecko ordinas

- Vadinasi, tie žmonės, kurie sovietų laikais kovojo prieš tuometinę sistemą, ir dabar liko disidentais?

- Taip. Kad ir tas parašų rinkimas referendumui. Aš šiuos žmones pavadinčiau šiuolaikiniais disidentais ir ordinus jiems dalyčiau. Dabar juk valdžia su tautos nuomone nesiskaito visiškai.

Ačiū Jums, Antanai, už ordiną.

Pilietika, ne politika!


Lems pilietika

Apipavidalintojas mus apipavidalina taip, kad manytume, jog lems politika.

Atseit, tris kartus žibučių žiemą suvaikščiojot, parnešėt - na ir kas?

Atseit, esat lietuviški piliečiai - kur jums iki (kas, kad jūsų rinktų, užtat nelietuviškus žaidimus žaidžiančių, užtatai ir) nelietuviškus titulus nešiojančių politikų.

Nepavyks.

Čia Lietuva, dar ne visa Vakuume, ir čia lems piliečiai.

Pilietika lems, o ne politika.

Lietuva Vakuume

Vakar Panevėžy teko girdėt, kad Šnipiškėse, kur raudonas gaidys buvo įjunkęs lankytis, jųjų trobelninkai, kai kurie per klaidą spėję krezais pasijusti, iš tikrųjų tebuvo šašais ant kai kieno jau nupirktos ar kaip kitaip įgytos žemės kūno.

Tie nupirkėjai, esą, neblogi buvę - pasiūlydavę už ne ant žemės stovinčius, o vakuume kabančius trobesius sumą su saikingu nulių skaičiumi ir supratingesniesiems sumokėdavę tuos nulius, o gaidys raudonas lankydavęs nesupratinguosius, nesuprantančius, kad jie tėra šašai ant svetimos žemės kūno.

Ar galėjo taip būt visiškai šalia Vilniaus Izaoko būstinės?

...

Tada, verslo laikais, prieš metų penkiolika, teisinės Lietuvos Respublikos teismas mano įmonei iš kitos, mano įmonei skolingos įmonės, buvo priteisęs dvarą Zarasų krašte, ant ežero kranto.

Net buvau nuvažiavęs pasižiūrėt to ant gražaus ežero kranto stovinčio dviaukščio medinio dvaro, pilno bomžais vadinamų dvariškių (ne tokių, ir netgi ne tokių), ir netgi jie pasikalbėjo su manim, kaip dabar sako - su galimai būsimu savo dvarininku.

Net buvau pagalvojęs - o kas būtų, jei tą vakuume kabantį (žemės sklypelio, ant kurio galėtų stovėti,  teisinės Lietuvos Respublikos teismų sprendimų dėka tasai dvaras neturėjo) apdrausčiau nuo visokių nelaimių ir palaukčiau pažiūrėčiau, kas bus.

Bet nusprendžiau laikytis principo от греха подальше“ ir dvarininku netapau - neėmiau to dvaro vakuume.

Regis, jį man priteisęs teisinės Lietuvos Respublikos teismas ant manęs nė kiek ir nepyko: nenori - nereikia.

O šįryt galvoju, ar tik 2013-jų Vasario 16-ją, anot apipavidalintojo televizijos, supleškėjusioje savo troboje,  sykiu su mano broliu supleškėjęs nedidelio, užtat ant Vilniaus miesto ribos atsidūrusio, ūkelio paveldėtojas lenkas Tadikas nebus savo trobesius palikęs kyboti vakuume?

Jeigu paliko...

Supleškėjo Tadiko dvarelis vakuume, ir liko švarus Vilniaus tvartelio, miesteliu vadinamo, keletos hektarų sklypas; vertas nemažo nulių kiekio, suprantama.

Gal nesupleškėjo pats, gal kas supleškino? 

Šašus ar kokias karpas netgi daktaras, būna, nudegina.

Gal tyrėjai šįsyk šitokią versiją ištirs?

O Tadikas ... - iš kur jam išmanyt šitokius teisinės Lietuvos Respublikos teismų teisinius principus, leidžiančius šitokią klastą įteisinti?

Kaip jam, žemdirbio sūnui, sufantazuoti, kad teisinėje Lietuvos Respublikoje ne tik žemės sklypai kilotis iš vietos į vietą gali, bet ir pastatai, išrodytų, ant žemės stovintys, iš tikrųjų - t.y., teisinės Lietuvos Respublikos teisėtvarkos požiūriu - ramiausiai kyboti vakuume gali.

O gal ne taip jau ir ramiai jie kybo? 

Teisinės Lietuvos Respublikos teisėkūrininkai - o koks teisinės Lietuvos Respublikos pastatų kybojimo vakuume trukmės rekordas?

Ar Gineso knyga tokius rekordus registruoja?

Vargu bau žemdirbio sūnus Tadikas apie teisinės Lietuvos Respublikos žemės sklypų vakuuminius įsisavinimo principus girdėjęs buvo. 

Aš ir tai tada nustebau, išvydęs savo dvarą vakuume.

O tokius dalykus juk kažkas teisinėje Lietuvos Respublikoje suprojektavo, tiesa?

Negi sakysit, kad Viešpaties čia darbas?

Nesakysit...

Teisininkų šis darbas.

Darbelis, sakyčiau.

Nelabai koks, sakyčiau.

Toks, su kvapeliu, sakyčiau.

Netgi visai dvokiantis, sakyčiau.

Teisėkūrininkų.

Žiūrėkit: jei jau teisinėje Lietuvos Respublikoje žemėtvarkininkai geba suformuoti (girdėjau taip juos šnekant) žemės sklypą, nenupaišydami ant jo (iš tiesų) stovinčio pastato, tai to sklypo popieriuose to pastato nuo pat pradžių ir nėra.

O tada net ir pats profesoriausias profesorius negalėtų paneigti tikimybės, kad, supleškėjus tam pastatui, žemės sklypo popieriuose niekas nepleška. 

Ir netgi tokią tikimybę paneigti nepavyktų, kad, sykiu su pastatu supleškėjus trims žmonėms, jų tuose žemės sklypo popieriuose irgi nėra, nes nebuvo, niekada.

Už pražuvusius užperkamos mišios, jų dūšios keliauja pas Abraomą.

Už tokio žemės sklypo suformavimą "nepastebint" jame stovinčio pastato (dvarą vakuume tai buvau gavęs - vadinasi, kažkas teisinėje Lietuvos Respublikoje žemę iš po dvaro pastato teisiniu būdu išlupo ir kažkam atidavė; o kaip kitaip teisinės Lietuvos Respublikos teismas būtų man priteisęs dvarą vakuume, be žemės po juo?)  gal papirka reikalinga?

Visur juda pinigai...

Užtatai galop pirkėjas (užsienietis?) perka žemės sklypą, kurio popieriai visiškai "švarūs" - nei menkiausių pastato, nei juolab jo pleškėjimo požymių, nei trijų dūšių kelionės pas Abraomą juose nėra.

Žiauru?

Žiauru.

O čia - nežiauru?

O čia?

O gal tiesiog - turinčių viziją šis projektas?

Vizijų gi visokių būna.

Vieni viziją turi, kiti gi jos neturi.

...

Vakuumas...

Štai ir Kovo 11-osios (ir vėl sutapimas) vedlys sako, kad Lietuva pati būti negalinti - arba Europos Sąjungoje, arba Eurazijoje.

O juk dar Vytauto laikais Lietuva lyg ir nesijautė esanti vakuume.

O ar kybodavo tada, toje, Tikrojoje Lietuvoje, trobesiai vakuume?

O mūsų vedliui šitoks klausimas: kai kas pinigus "ex nihilo" daryt moka; o ar mokat taip, iš nieko, iš vakuumo, padirbt žemę?


2014-02-16

Su Vasario 16-ta!


Giminė renkasi Panevėžy.

Metinės šiandien.

Brolio.Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai

Ateinantį sekmadienį, Vasario 16-tąją, Panevėžyje minėsime mano brolio Kęstučio Palioko žūties Vilniaus raj. Gelažių kaime, žuvusio sykiu su dar 2 žmonėmis, metines.

Prašau atnaujinti Kęstučio Palioko žūties 2013 m. Vasario 16 dieną Vilniaus raj. Gelažių kaime tyrimą.

Remiuosi šitokiais motyvais:

1.       1. 2012 metais Vilniaus raj. Rastinėnų soduose, kur anksčiau keletą metų gyveno mano brolis Kęstutis Paliokas, buvo pasklidę ar paskleisti gandai apie jo mirtį. Aš pats kelis kartus įvairiems brolio pažįstamiems, jų paklaustas, aiškinau, kad brolis gyvas ir gyvena šalia Zujūnų, Zujūnuose autoservise ir dirba. Sykį mačiau ir girdėjau, kaip mano brolį keli jo pažįstami sveikino Rastinėnuose sugrįžus iš anapus“ -  visi buvo girdėję gandus apie jo mirtį. 

2.       2. Vykstant 2013 02 16 gaisro Vilniaus raj. Gelažių kaime tyrimui, klausiau Vilniaus raj. PK tyrėjos apie gaisro priežastis; ji man atsakė, jog galėsiu jas sužinoti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių. Nepaisant minėto 3 mėnesių laikotarpio, tyrimas buvo nutrauktas po 2 mėnesių,  lyg tyčia, neužilgo po to, kai parašiau ir Vilniaus raj. PK įteikiau, jį įregistruodamas, komisariato viršininkui adresuotą pareiškimą. Jame išdėsčiau motyvus, leidžiančius manyti, kad Kęstutis Paliokas ir kiti du 2013 02 16 Vilniaus raj. Gelažių kaime žuvę žmonės galėjo tapti asmens, nenorinčio grąžinti skolą tame gaisre degusio namo šeimininkui, aukomis. Namo šeimininkas, mano brolio Kęstučio Palioko žodžiais,  paskolino didelę už parduotą žemę gautų pinigų sumą; pareiškime prašiau ištirti šią versiją.

3.       3. Lyg tyčia, laiku negavau Vilniaus raj. PK tyrėjo laiško apie tai, kad Vilniaus raj. PK tyrėjas mano pareiškimą pridėjo prie 3  žmonių žūties 2013 02 16 Vilniaus raj. Gelažių kaime bylos; to laiško kopiją,  laiško pasigedęs, atsiėmiau pats, atvykęs į  Vilniaus raj. PK.

4.       4. Lyg tyčia, Vilniaus apskrities prokuratūroje pasidomėjęs 3 žmonių žūties 2013 02 16 Vilniaus raj. Gelažių kaime tyrimo eiga, sužinojau, kad jis, nepaisant mano pareiškimo, nutrauktas, nesuėjus, kaip jau minėjau, Vilniaus raj. PK tyrėjos žadėtam minimaliam 3 mėnesių laikotarpiui.

5.       5. Tada Vilniaus apskrities prokuratūroje parašiau prašymą leisti susipažinti su mano brolio Kęstučio Palioko žūties 2013 02 16 Vilniaus raj. Gelažių kaime tyrimo byla ir gavau neigiamą atsakymą, nes, esą, mano brolis nesąs toks artimas mano giminė, kad galėčiau sužinoti visas aplinkybes, kaip jis žuvo.

6.       6. Tą atsakymą pasirašęs prokuroras rašė, kad mano brolis Kęstutis Paliokas žuvęs gaisre pirtyje, nors degė ne pirtis, o gyvenamasis namas. 

7.       7. To prokuroro pasirašyto atsakymo irgi laiku negavau paštu; jį atsiėmiau, praėjus nustatytam maksimaliam laikotarpiui, pats atvykęs į prokuratūrą, o po kelių dienų gavau ir paštu.

8.        8. Mano brolio Kęstučio Palioko kūno atpažinimą atlikęs Vilniaus raj. PK tyrėjas iš manęs paėmė DNR mėginį, bet kūno atpažinti manęs kažkodėl nekvietė, nors, kaip vėliau sužinojau iš kito Vilniaus raj. PK tyrėjo, tyrusio mano pareiškime išdėstytą versiją, kiti asmenys buvo kviečiami atpažinti apdegusius 2013 02 16 gaisre Vilniaus raj. Gelažių kaime kūnus.

9.       9. Tai, kad Kęstučio Palioko kūno atpažinimą atlikęs Vilniaus raj. PK tyrėjas kūno atpažinti manęs nekvietė, man atrodo svarbu todėl, kad Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniuje, Didlaukio gatvėje ekspertas, atlikęs žuvusiųjų atpažinimą, atsiimant Kęstučio Palioko mirties dokumentus, sakė, kad (cituoju iš atminties) jo galvoje skylė pradegusi“. Ar toks sužalojimas užfiksuotas Kęstučio Palioko žūties tyrimo byloje, nežinau, nes, kaip minėjau, man neleido su ja susipažinti.

         10. Kęstučio Palioko kūną iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniuje, Didlaukio gatvėje, atsiėmė Vilniaus laidojimo rūmų Olandų gatvėje, kuriuose laidojimo paslaugas užsakėme su seserim Neringa Počiuipiene, darbuotojai. Jų siųstas darbuotojas 2013 03 02 į Panevėžio laidojimo rūmus brolio kūną vakuuminiame maiše (laidotuvės vyko praėjus 2 savaitėms po gaisro) atvežė su, mano nuomone, visiškai netinkamais dokumentais.  Apie tai pranešiau atvykusiems Panevėžio VPK tyrėjams, kuriuos iškviečiau telefonu ir kurie vėliau mano pareiškimą persiuntė į Vilnių. Vieną sykį, pareiškime išdėstytus pažeidimus tyrusio tyrėjo kviestas, vykau į policijos komisariatą Naujininkuose, bet kuo baigėsi tyrimas – nežinau.

1    11. Vadinasi, turiu pagrindo abejoti, kad 2013 03 02 Panevėžio Ramygalos g. kapinėse, šeimos kape,  palaidojom tikrai mano brolio Kęstučio Palioko kūną. Juolab, kad skirtingose vietose du skirtingi žmonės, praėjus keliems mėnesiams po laidotuvių man sakė, kad žmonės matę mano brolį gyvą.

          12. 2013 02 16 gaisrą Vilniaus raj. Gelažių kaime 15min.lt interneto portalas savo skaitytojams pavaizdavo ne dokumentinėmis, o „meninėmis“  (nuspalvintomis ir iškreiptomis), esą gaisrininkų darytomis, nuotraukomis (http://www.15min.lt/gallery/show/gaisras-vilniaus-rajone-36887). Šitaip masinio informavimo priemonėse pateikto reportažo iš kito gaisro man matyti neteko.

1   .13. „Lietuvos ryto“ televizija parodė reportažą iš 2013 02 16  gaisro Vilniaus raj. Gelažių kaime, kuriame suklastojo (pakeitė) degusio namo aplinką, o „visiškai sudegusio namo viduje po gaisro, kurį užgesinus rasti trys taip apdegę kūnai, kad net jų lytis neaiški“, „aptiko“ tuščią butelį, aplipusį paukščio plunksnomis, bei praplėštą, bet net neaprūkusį cigarečių pakelį su 20 cigarečių (http://tv.lrytas.lt/?id=13611094711360102174). TV3 televizija ten pat matė kitokius vaizdus (http://paliokas.blogspot.com/2013/03/tv-reportazas.html), o ir mano darytos nuotraukos kitokios (http://paliokas.blogspot.com/2013/03/tiesiogine-transliacija.html), taigi, „Lietuvos ryto“ televizijos reportažas iš 3 žmonių žūties vietos yra suklastotas.

1    14. Besimokydamas aspirantūroje kelis metus dirbau gaisrininku Kaišiadoryse. Apžiūrėjau 2013 02 16  gaisro Vilniaus raj. Gelažių kaime gaisravietę praėjus kiek daugiau negu savaitei po gaisro ir manau, kad namas buvo padegtas ir kad trys žmonės mediniame name, kuriame po gaisro ant medinių stogo grebėstų liko medinės nesudegusios kopėčios, sudegti taip, kad net jų lytis tapo nenusakoma, galėjo nebent jų kūnus apipylus degiu skysčiu. Apie tai rašiau savo pareiškime Vilniaus raj. PK viršininkui, bet ką apie tai mano tyrusieji 3 žmonių žūtį - nežinau, nes, kaip minėjau, man susipažinti su atliktu tyrimu neleido.
 
1    15. Dar prieš 2013 03 02 vykusias brolio laidotuves apsisprendžiau pranešti teisėsaugos organams tai, ką vėliau ir surašiau savo pareiškime Vilniaus raj. PK  viršininkui, ir apie tokį apsisprendimą kalbėjau viešai. 2013 03 04 po VGTU boulingo turnyro pirmojo etapo, vykusio "Akropoly" Vilniuje, mano automobilio dvi padangos buvo pradurtos iš šono, yla.

1    16. 2013-ais metais Vasario 16-ji sutapo su Chabado (http://en.wikipedia.org/wiki/Chabad) kalendoriuje skelbiama Adar mėnesio 6 diena, kai, esą, Mozė baigęs rašyti Pakartoto Įstatymo knygą (http://www.chabad.org/calendar/view/day.asp?tdate=2/16/2013). Šis nepaprastai mažą tikimybę turintis kalendorinis sutapimas man neatrodo nesvarbus, nes jau aštuntus metus pasisakau už palūkanomis grįstos finansinės sistemos, kurios principai įrašyti toje Pakartoto Įstatymo knygoje (http://paliokas.blogspot.com/2012/10/moze-kreipesi-i-izraeli.html), reformą.

Eugenijus Paliokas ........................ 2014 metų vasario 14-ji
Saulėtoji g. 15 b, Mikališkių km., Vilniaus raj.