2014-02-21

Priežastis

Neigiamų palūkanų normų politikos dar niekas neišrado – šitaip 2009 metų birželio 23 dieną rašė SEB banko prezidento patarėjas dr. Gitanas Nausėda.

Už kelių ar keliolikos dienų jas, lyg tyčia, ne tik išrado, bet ir panaudojo, visai gali būti, to paties SEB banko reikalams patvarkyti:

In July, the Riksbank fixed interest rates at minus 0.25 percent on certain deposits kept by the commercial banks at the central bank.

Koks išradingumas!

Kodėl išradėjai - svetur?

Ką išrado mūsų SEB banko prezidento patarėjas?

?

Ekonomistas Gitanas Nausėda kadaise neišlaikė matematikos egzamino, tačiau tai nesutrukdė jo vėlesnei karjerai. Dabartinis SEB banko prezidento patarėjas, žinomas finansų analitikas prisipažino nusivylęs po 16 metų mokymosi ir apgintos disertacijos* gavęs pirmąją mokslininko algą – tuometinius 35 litus. Šis nusivylimas jį paskatino ieškoti papildomų pajamų ir siekti aukštesnio finansinio atlygio.

Ta matematika...

* daktaras Gitanas Nausėda
Disertacija: Pajamų politikos kryptys infliacijos ir stagfliacijos sąlygomis (Lietuvos pavyzdžiu)
Gynimo data: 1993.01.15


Gitanas Nausėda  – Lietuvos finansininkas, dėstytojas, mokslininkas.
.
1982–1987 m. studijavo VU Pramonės ekonomikos fakultete, 1987–1989 m. VU Ekonomikos fakultete. 1992–1993 m. Ekonomikos ir privatizacijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, 1993–1994 m. Valstybinės kainų ir konkurencijos tarnybos Finansų rinkos skyriaus viršininkas, 1994–1996 m. Lietuvos banko Komercinių bankų priežiūros departamento metodikos ir analizės skyriaus viršininko pavaduotojas, 1996–2000 m. Lietuvos banko Pinigų politikos departamento direktorius, 1998–2000 m. Lietuvos banko valdybos narys. 2000–2008 m. AB Vilniaus banko valdybos pirmininko patarėjas. Nuo 2008 m. SEB banko prezidento patarėjas, finansų analitikas.

35 Lt. algos  Nepriklausomos Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir privatizacijos instituto vyresniajam mokslo darbuotojui - šmaikštu!

Kaipgi neieškosi pilnesnio aruodo, tiesa? 

1992 m. įsteigtas Ekonomikos ir privatizacijos institutas iki 2000 m. buvo Lietuvos ūkio instituto pirmtakas. Analizavo šalies ūkio būklę ir prognozavo jo raidos variantus, tyrė ūkinių šakų struktūrą, rengė ūkio restruktūrizavimo bei prioritetinių krypčių projektus, siūlymus valstybės investicijų ir pinigų politikai, nagrinėjo infliacijos priežastis ir rengė antiinfliacinių priemonių projektus, teikė siūlymus iždo sistemai tobulinti, kūrė kilnojamojo ir nekilnojamojo turto įvertinimo metodiką, privatizavimo būdus ir metodus, rengė medžiagą nuosavybės santykių transformavimui teisiškai pagrįsti, teikė siūlymus ir projektus valstybės ekonominiams ryšiams plėtoti, bankroto mechanizmui įgyvendinti, regioninės ekonomikos problemoms spręsti, rengė įstatymų ir kitų teisės aktų projektus.
.
2001 m. gruodžio mėn. vyriausybės nutarimu likviduotas, nebeveikia nuo 2002 m. gegužės mėn.
.
... "was melt, made liquid or clear, clarified" ...

As well as Lietuvos MA Ekonomikos institutas.

O išradimai...

Gal, vis tik, matėmatėka?

Komentarų nėra: