2014-02-18

Namų darbai asilams

Pasodino pupas ir įvardino draudimo laisvai parduoti žemę nuostolius.

Tik ar nepamiršo įvardinti, kas toks Lietuvos Respublikos vardu visa ko Europos Sąjungai prižadėjo, o iš tos Europos Sąjungos pažadų Lietuvos Respublikai suderėti gal ir pamiršo.

Taip sakau kad ir dėl šitokių 2 priežasčių:

1. ES narė Vengrija neuždarė sovietinės AE, dabar perka jai naujus reaktorius iš Rusijos; mes gi ...

... gal geriau nevardinsiu mūsų senosios AE uždarymo ir naujosios AE statybos nuotykių.

Šitą tai priminsiu, nes mūsų nepilietikai tyli apie tai it burnas jiems kas augso siūlais būtų užsiuvęs.

2. Vengrijos parlamentas uždraudė užsieniečiams pirkti žemės ūkio paskirties žemę -  ir ką?

Ir nieko.

O mes ?

O kokios ES išmokos ES šalių-senbuvių žemės artojams ir kokios mūsų Lietuvos žemdirbiams?

O labiausiai liberalų derėtų paklausti iš kur pinigai dygsta ir kodėl kai kam (tik ne mums) juos ne tik duoda, bet ir primoka, kad imtų.

Beje, pirmuosiuose Seimo rinkimuose už liberalus ir balsavau.

Jei ne dabartinė finansinė-monetarinė sistema, ir dabar galvočiau apie liberalumo, laisvės idėjas.

Jei liberalai, šnekėdami apie laisvę, vergo grandines siūlytų nusimesti....

Kaip vengrai.

Vengrai...

2011 metais šalis turėjo rekordinį 7 mlrd. eurų užsienio prekybos perviršį, kuris artimas metiniam Lietuvos valstybės biudžetui.

Mes gi...

Vengrijos ir Lietuvos dešinieji...

Kažin ar beleistų tekėti.

O ir už ko?

Bet grįžkim atgalios, į euroderybininko Petro laikus.

Petro laikais, pamenu, apipavidalintojai aiškindavo, kad mūsų euroderybininkas parvežė mums namų darbų,  pasakydavo, kiek namų darbų ES užskaitė ir kiek jų, derybinių punktų, dar liko nepadarytų.

Nesakau, kad Europoj viskas blogai, tikrai nesakau.

Kitką sakau.

Sakau, kad kadaise, ne taip jau seniai, patys Europą pamokinom.

O euroderybininko Petro laikais šitokia nuostata sklido iš apipavidalintojų: ten mokytojai, o mes gi - mokiniai.

Mokėmės, vėl svetimą, vėl ygreką, tik naujesnį. 

Senąjį dvarai mums bus atnešę, ne kitaip.
Išmokom, gavom kopūstų.

Graužiam dabar.
Nepastebim, kad kopūstai tie - virtualūs.

Bet jų gimdoma mūsų skola - tikrų tikriausia, ne virtuali.

Vadinasi, geri asilai esam, gerai išmokom namų darbus...

Naujas namų darbas*:

Jis bus puikiu nauju tavo, asile, muziejaus eksponatu.

O gal asilai išmoko protėvių žemę iš nieko gaminti, kurią nieko "daromus" pinigus prižadėjo  (negi tikrai?) parduot?

Abejoju, kažkodėl.

Kad išmoko - abejoju.

Kad Europa derėtis moka - abejoju žyyymiai mažiau...

Ar nepristigs asilai provizijos, neturėdami vizijos?

* Kam pakeitėt viršelio nuotrauką?

Toks puikus liberalų istorijos muziejaus eksponatas!


Komentarų nėra: