2020-08-14

Milžiniška


Galva Tvoroj


Kieno?

Štai:

Šaunuolis,
tiesa?
Gal tikrai


įkišo galvą tvoron?

AR LIETUVA GALI VADINTIS TEISINE VALSTYBE?


LIETUVOS POLITINĖS SITUACIJOS APŽVALGA: AR LIETUVA GALI VADINTIS TEISINE VALSTYBE?

Adv. Dr. Antanas Bartusevičius
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimą, Tautos susitelkimo sąrašas nuo Lietuvos liaudies partijos
Visų pirma, – mes nesame laisvi. Nei politine, nei ekonomine, finansine ar militarine prasme. Mes neturime savo bankų. Neturime savo kapitalo. Lietuvoje gautą bankinį kapitalą svetimų valstybių bankai išsiveža į savo valstybes ir tam nereikia jokių licenzijų kaip, tarkime, Kinijoje. Viskas užsienio kapitalo rankose. Mums vienareikšmiškai nurodoma, kiek kvadratinių metrų reikia skirti vienai kiaulei ar vištai, kad jų egzistencija būtų kiauliškai ir vištiškai ori. Kokio ilgio ir dydžio turi būti morkos ar kiaušiniai. Kiek ir ko reikia Lietuvos Žmogui – nesvarbu. Valstybę valdantieji paskendę globalaus Pasaulio vizijose, kaip bus gera gyventi tautoms asimiliavusis su blacks live matters (BLM), nes jie turi didelius „dikus“. Mūsų valdininkija (nors, kokia ji „mūsų“?) puikiai įgudo pagelbėti „saviesiems“ įsisavinti ES lėšas ir visokiausias paramas, sklypus už 1 Eurą Vilniuje, o taipgi uoliai pritariamai linksėti galvomis. Pamiršo seną diplomatijos principą, kad galima pritarti ir linksėti galva, bet daryti priešingai – tai, kas Lietuvos valstybei naudinga ir reikalinga. Deja, tai visiškai nerūpi veiksniams, virtusiems „vaikų“ ir „anūkų“ partijomis. Nepotizmas klesti ir bujoja kaip Sosnovskio barščiai gražiausiuose Lietuvos kampeliuose. Paskutinioji vyriausybė gana sėkmingai laviruoja besimptominės koronės bangose, nors, jeigu sveiku protu, tai jokia liga negali būti be simptomų. Nors, kokie „konservantai“ jau būtų paskelbę karinę padėtį. Jeigu yra liga, tai yra ir diagnozė. Kažkas veblena, kad popieriniai pinigai perneša virusą Covid-19. Todėl jie labiau pavojingi ir grynųjų pinigų neturi būti apskritai. Atsiskaitymai turi vykti tik per bankus. Tada pasveiksime, nes koronė kaip velnias kryžiaus bijo elektroninių atsiskaitymų. Sisteminiai portalai nuolat antrina, kad turime pamiršti savo tautos tradicijas, jų nesilaikyti, tapti 72 socialinių lyčių paklusniais gerbėjais. Ką darysime? Esant tokiai padėčiai, kai turime ydingai funkcionuojančią valstybės institucijų ir jos valdininkų bei odiozinę teisėtvarkos ir teisėsaugos sistemą? Anuo metu (2011 metais) Europarlamentaras p. Vytautas Landsbergis prasitarė, kad per 20 Nepriklausomybės metų neįvykdyta 17 000 teismo sprendimų. Šiandien senolis apgailestauja, kad Baltarusijoje per Prezidento rinkimus pralieta per mažai kraujo. Šioje situacijoje, perfrazuojant vieną Lietuvai draugišką valstybės Prezidentą, seniai išrinktieji praleido gerą progą patylėti ir cyptelėjo: „Teismo sprendimas nevykdomas dėl nepagrįstų priežasčių“. Matyt, Seimo narys, tuo metu Komiteto pirmininkas p. Stasys Šedbaras, p. G. Landsbergis, p. I. Šîmonytė pamiršo, skirtingai nei paprasti žmonės, kad valstybėje pernelyg dažnai ignoruojamas sveiko proto ir teisingumo principas. Todėl turime selektyvinį, užsakomąjį teisingumą. Savo laiku Teisingumo ministras p. Remigijus Šimašius viešai televizijos laidoje „LNK savaitė“ pareiškė: „Teismų sistema serga (…). Per mažai laiko spręsti sudėtingas bylas (…)“. „Po 2 metų teismai pradės atgauti pasitikėjimą“. Ar atgavo? Ne. Tik meras R. Šimašius už mūsų pinigus pasidarė smėlio dėžę reprezentacinėje Vilniaus aikštėje ir užveisė joje įvairiausių fekalijų. De facto – taip. De jure jis žvengia ir ignoruoja LR Seimo priimtus įstatymus.

Visų antra, – privalome atstatyti arba atkurti ir įtvirtinti, išsaugoti šios valstybės žmonių arba dar tiksliau – tautos teisę dirbti, uždirbti ir gyventi Lietuvoje. Nesiekdami šių pagrindinių tikslų, liksime, kaip jau senokai pasakė Šv. Augustinas štai kame: „Valstybė be teisingumo yra plėšikų gauja“. Liūdna įžanga į temą, kai dar nori kažką keisti ir protingai veikti. Prisimindamas Sąjūdžio laikus, iš karto norėčiau atkreipti dėmesį į vieną skirtumą: tada valdžia reagavo ir traukėsi, dabar nereaguoja, bet visomis galiomis stengiasi išlikti, kad status quo nepasikeistų. Lietuva įvairiais parametrais 100 000 gyventojų pirmauja Europoje: daugiausiai prokurorų, policininkų, kalinių, daugiausiai emigruoja, žudosi, prasigeria, o tautinės televizijos kiekvieną savaitę mus džiugina laidomis sklidinomis tuštybės arba „Kriminaline Lietuva“, arba influeceriai sako: „Nešok nuo tilto, šok į lėktuvą“.

Kodėl Lietuvoje negailestingai kertami miškai? Maitojami keliai?

Ar baigėsi politinių užsakymų ir iš nieko kurpiamų bylų laikai? Ne.

Ar Lietuvoje randasi viešąjį interesą ginančios prokuratūros ir teismai? Ne.

Ar Lietuvos VSD rūpi ginti mūsų žmonių teises, nors tada, kai jiems grasinama, kad bus fiziškai susidorota ar jie bus nužudyti? Ne.

Prokuratūros ir VSD vadovai net nereaguoja ir neatsako į žmonių skundus.

Arvydas Šliogeris: „Tiek drebančių žmogelių kiek yra dabar, dar niekada nebuvo“.

Petras Navikas: „Lietuvos valdančios partijos vykdo laukinio kapitalizmo ekonominę politiką, gina stambaus kapitalo interesus. Sudarytos palankios sąlygos privataus kapitalo ūkio subjektams pasiglemžti ES paramos lėšas, neduodant naudos valstybei. Didelė dalis visuomenės liko pralaimėtojų padėtyje. Eliminuotas iš gyvensenos socialinio solidarumo principas. Reguliariai pažeidinėjamas LR Konstitucijos 46 straipsnis, reikalaujantis, kad valstybė reguliuotų ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei. Faktiškai šalyje susiformavo oligarchinė valdžia, kuri nejaučia atsakomybės už Lietuvoje gyvenančius žmones. Ar atsiras politinė jėga, kuri nušluotų oligarchų valdžią?“ Taip, bet Jūs turite pasirinkti mus, Sąjūdžio reliktus. Valdantieji mus įvardino kaip „rizikos grupę“. Skamba kraupokai, bet tai neatitinka tikrovės. „Jeigu mes į Vakarus siunčiame žinią, kad iš Lietuvos bėga visi ir čia nelabai perspektyvu ko nors ieškoti, kas tada užims aukštųjų mokyklų auditorijas? Atsakau – tie patys trečiojo pasaulio šalių piliečiai: „blacks live matter“ (BLM).

Raimondas Kuodis: „Lietuvos tragedija Nr 1, – kad žmonės iš jos bėga. Mokesčių mokėtojų mažėja, todėl mokesčiai tik didės, o tai dar labiau skatins emigraciją“.

Stasys Jakeliūnas: „Mes turime stagnuojančią švietimo sistemą“.

Šiame trumpame pasisakyme, tarsi Facebook‘e, galiu tik bakstelėti vieną kitą sopulį, kurį vengia išspręsti tie, kurie jau VAKAR privalėjo tai padaryti. Įsibrauti į nesprendžiamų klausimų esmę nėra lengva ir paprasta, nes Lietuva pastaruoju metu mokoma tylėti. Kalba Seimo, Vyriausybės, Savivaldybių senasėdžiai – jie – visažiniai. Mes nuolat matome ir girdime tuos pačius pranašus, teigiančius, kad išmokyta tylėti ir kentėti Lietuva bus laiminga. Nors totali krizė vyrauja įvairiose srityse, tame tarpe politinėje, social-ekonominėje ir teisinėje – Lietuvą valdantieji teigia, kad jau pasiektas „dugnas“, krizė baigia baigtis, o mes jau kopiame aukštyn antrąja koronaviruso banga. Tik, mielieji žmonės, reikia nežinia kiek palaukti, kol atslinks ir praslinks visos vis neketinačios pasibaigti COVID – 19 bangos. Politinės, biologinės ar besimptominės? Gal Jūs man pasakysite? Kas tie mes? 700 000 skambiai vadinamų “senjorų” – pensininkų, kurie jau neturi galimybių kur nors nušokuoti, nebent nuo tiltų, nes jiems jau virš 60 metų amžiaus – tokių Lietuvoje 22 %, daugiau nei vaikų iki 14 metų amžiaus, jų tik 15 % – jaunimo iki 20 metų amžiaus – apie 1 mln.; apie 250000 bedarbių; 270 000 neįgaliųjų gaunančių pašalpas. Virš 1 000 000 (jų tarpe 200 tūkstančių jaunų žmonių) darbingo amžiaus emigrantų Airijoje, D.Britanijoje, JAV, Kanadoje, Vokietijoje ir bet kuriame kitame pasaulio kampelyje; prognozuojama, kad po 5 metų Lietuva sumažės dar 1 milijonu gyventoju. Kiek realiai dirbančių ir mokančių mokesčius – ar tikrai Lietuvoje 2, 162 mln. darbingo amžiaus žmonių? Dirbančių verslo sektoriuje oficialiai apie 600 000 žmonių. 1 kuriantis pridėtinę vertę turi išlaikyti 4 asmenis (vaikus, biudžetininkus, bedarbius, pensininkus). Tačiau, pamenate, dar 2012 metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento vadovas Viktoras Majauskas interviu „Žinių radijui“ pasiūlė visiems rėkti „SOS“: Lietuvos nevalstybiniame sektoriuje, i.e. Realioje ekonomikoje dirba tik 200 – 250 000 žmonių. Tokiu atveju 1 kuriantis pridėtinę vertę turi išlaikyti 10 asmenų (kai kurių ekonomistų nuomone, tai turėjo įvykti tik 2020 metais!). Šiuo metu 60 % dirbančiųjų alga neviršija 1000 Eur. Ties išgyvenimo riba balansuoja apie 1, 3 mln. žmonių. Verslumo įgūdžiai, formavęsi Lietuvoje 1991-1992 metais – tiesiog naikinami ir prarandami. Kuo mažiau lėšų skiriama švietimui ir kultūrai, tuo daugiau jų tenka jėgos struktūroms ir augančiam kalėjimų kontingentui išlaikyti. Tokia valstybė jau nepajėgi išlaikyti savo pensininkų, mokėdama minimalią 300 Eurų pensiją per mėnesį. Net Europos „bankrotas“ – graikas gauna minimalią 700-900 Eurų pensiją per mėnesį. Mes tylime ir mūsų tylėjimas tarsi patvirtina valdžioje esančių demagogiją, kartu patenkindamas tariamų „didžiavyrių“ lūkesčius bei džiugindamas jų nekintančių ir sustabarėjusių vadų širdis. Jų dėka, šiuolaikinėje vizijoje Lietuva daroma ir turi tapti nebylia ES provincija, nedrįstanti net prasitarti apie savo nacionalinius interesus, tais atvejais, kai šie interesai kertasi su didžiųjų valstybių planais.

Būtent tokią Lietuvą nori matyti tie patys nomenklatūriniai naikinamos valstybės architektai ir griovėjai, kaip paklusnią mankurtų provinciją, neturinčią nei ūkio, nei kultūros ir net savo nuomonės. Jie nemato būtinybės atsižvelgti į Lietuvos valstybės interesus ir net vargiai suvokia, kad tokie apskritai galėtų būti. Jie ketina gausinti savo gretas ne tik šokančiais pajacais, dainininkais, bet ir sekso bei burleskos ekspertais. Ištaigingais naujais 100-milijoninias banko rūmais, kurių klerkai nieko nesprendžia Lietuvos labui. Todėl įstatymų leidyboje ir valstybės valdyme jų žinios tiesiog neįkainuojamos. Beje, net tarybiniais metais taip besąlygiškai pritarti viskam nebuvo norma – jau mokėjome tam tikros diplomatijos dėka pasipriešinti ir pasiekti savo tikslo. Reikalavome platesnių teisių valstybės valdyme ir socialiniame-kultūriniame gyvenime. Dabar, daugumai vietinių ES klapčiukų, Lietuvos valstybė tėra kažkokia amorfiška chimera ir svetimkūnis ES teletabiniame, permanentinės krizės sindromo ir Covid-19 krečiamame belyčiame organizme; taigi nestebina įvykių raida ir siekimas užgniaužti prieštaraujančius absurdui politiniame, ekonominiame ir teisiniame gyvenime bei užtvindyti tribūnas tik savo satelitais ir anūkais. Jie negeba įsisavinti ES skiriamų lėšų, jeigu tai nenaudinga jų klanui ar giminei arba to negali apžioti oligarchas. Jie iki šiol bijo suteikti dvigubą pilietybę per prievartą tapusių emigrantais tautiečių ainiams, bet jie tikrai suteiks pilietybę artimiausiais metais į Lietuvą atvyksiantiems ir greitai sugebėsiantiems multiplikuotis egzotiškiems ateiviams – pakaks tik nebylaus mostelėjimo iš ES pusės. Iš esmės tai reikštų tautinės valstybės laidotuves ir tapsmą kitas religijas išpažįstančia valstybe (musulmoniška? Ar „BLM“?).

Noriu Jūsų paklausti – ko verta tokia valstybė? Ko verta valstybė, jeigu ji nesuteikia galimybių ir teisių žmogui išgyventi? Netgi nesakau – gerai gyventi, nes šiuo klausimu labai aiškiai savo laiku pasisakė premjeras p. A. Kubilius: „Minimali alga gali būti didinama 50 litų“. Nors, dėl atlygio su Premjeru gali ginčytis Seimo narys p. Audrius Šedžius: „įsitikinęs, kad pusė Lietuvos gyventojų per mėnesį uždirba 35 000 Lt”.

Nusileiskime ant Žemės. Kodėl turime tokią padėtį ?

Kokius aiškinimus šiuo klausimu randame ES dokumentuose? Byla C-70/03 Europos Bendrijų komisija prieš Ispanijos Karalystę „Valstybės įsipareigojimų nevykdymas – Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais nevisiškas perkėlimas“. Pirmajame Komisijos kaltinime yra įtvirtinta tokia aiškinimo taisyklė ES valstybėms: „(…) Atsiradus abejonių dėl sąlygos reikšmės, interpretuojama vartotojo naudai“. Lietuvoje viską stengiamasi aiškinti vartotojo nenaudai. Geras pavyzdys – garsieji LR Šilumos ūkio įstatymo 10, 15, 29 straipsniai (Žin., 2003, Nr. 51-2254, aktuali redakcija nuo 2010.06.05) – leidžia monopolininkams pelnytis gyventojų sąskaita, atveria kelius tarpininkams, komplikuoja šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių nutraukimą vartotojų iniciatyva. Energetikai yra valstybė valstybėje. Monopolininkams baisu – kai iš jų tuntais bėga vartotojai, kaip reikės riebiai gyventi? Kaip atsisakyti nesenkančiais šaltiniais trykštančių viršpelnių? Šiais metais socialinei paramai ketinama skirti dar daugiau lėšų, nei biudžete buvo skirta pernai, nes skurdo rizikos grupė auga kaip ant mielių. Todėl atėjo laikas savo realiais, teisėtais (Lietuvoje skamba paradoksaliai) veiksmais keisti padėtį Lietuvoje. Kiek dar gali tyčiotis ir žeminti žmones, juos skurdinti ir versti bėgti iš Lietuvos partijų tandemai? Dabartinėje Lietuvoje rinkimai nepakeičia gyvenimo kokybės… Padaryti galą Lietuvos fenomenui – partijų savivalei gali tik žmonės, ne dejuojantys, o veikiantys. Ką mes šiandien turime Lietuvoje? Nemažėjančią apie 250 000 bedarbių armiją, sistemingai valstybės institucijų naikinamas darbo vietas (kyla net turgaus problema ir turgaus prekeivių karas), klaikiai plėšikišką sistemą. Mūsų aprašytą subyrėjusį valstybės reliktą – monopolininkų diktatūrą, kuri džiaugsmingai praryja visas kompensavimo už šildymą lėšas. Kiek šimtų milijonų iš viso per metus? Koks skirtumas monopolininkui, kas ir iš kokių šaltinių moka? Svarbiausiai, kad moka ir leidžia sėkmingai augti jų viršpelniams: taip dosniai valstybės žarstomiems milijonams mokesčių mokėtojų eurų išskirtiniam ir subsidijuojamam verslui Lietuvoje – energetikų ir šilumininkų tandemui sočiai klestėti. Deja, nepakeičiamieji pažadų virtuozai seimūnai linkę pamiršti savo dosniai dalijamus pažadus.

Įdomu, koks yra Lietuvos Seimo narių kenksmingumo laipsnis Lietuvai per pastaruosius tris dešimtmečius?

Išvada: arba mes turime balsuoti „prieš visus“ daugelį metų kenksmingus ir neįgalius Seimo institucijos narius, išrinkdami protingai veikiančius; palaikyti Vyšegrado valstybių pozicijas, kritiškai vertinti ES mums nenaudingus globalistinius sprendimus ir pasirengti išstojimui iš ES, arba nuolat vaduodami nuo diktatorių kaimynines valstybes, rėksmingai skelbdami jiems individualias ar kitokias sankcijas, nepirkdami pigiau, o mus versdami viską pirkti tik brangiau, turime pasakyti savo suverenitetui ir tautinei valstybei: „viso labo!”

Politinė reklama parengta ir platinama kandidato savarankiškai.

Vilnius, 2020 m. rugpjūčio 12 d.

Lietuviai Liejo


Mineikiškių piliakalnyje prie Zarasų archeologai atrado 3 tūkst. metų senumo gyvenvietę


Lietuviai liejo skandinaviškais vadinamus kirvius.

O Nerijoj statė Vikingų/Vykingų laivus irgi jokių būdu vėlgi ne sau, bet tik skandinavams?

Ir taip tuos verslus išvystė, kad net finougrais/ugrofinais virtę suomiai su estais tebesako “kirves” ir “laiva”:))

Jaunimas - Angliškai!


Nepatingėkite pasiklausyti - sužinosite, kiek moksleivių viena mokytoja Dovilės mokykloje moko matematikos, ir kiek - anglų kalbos:


Jaunimas - Angliškai

2020-08-13

BeloRussia & BelgiumŠis Belgų Pilypas jiems BE JOKIŲ RINKIMŲ (DEMOKRATINIŲ AR NELABAI) Belgams* vadovauja nuo 2013-jų ir yra 7-sis Belgijos Monarchas nuo Belgijos Nepriklausomybės ir Monarchijos paskelbimo 1830-siais.

Taigi, vienam Belgų Monarchui tenka

(2013-1830)/6=183/6=30.5

vadovavimo Belgijai metų.

IR JOKIO TRIUKŠMO DĖL DEMOKRATIJOS STOKOS!
Lukašenka, surinkęs 80.23% balsų rinkimuose, užsitikrino 6-tąją kadenciją, o vienos kadencijos trukmė - 5 metai.

Taigi:

5*6 = 30.

Ir...

SKANDALAS: DIKTATORIUS!

* Belgų Pilypas ir mums, LIETUVIAMS/PILYPUKAMS, pavadovauja:Mums juk BELGAI - VALDŽIA, NEPAISANT NIEKO:KoronaStebuklas Klaipėdoje


2020-08-11

COVID-19 Italijoje Ir Lietuvoje


Italijos parlamente premjerui Konte gresia nepasitikėjimas dėl jo veiksmų per koronaviruso karantiną
Italijos premjeras Džiuzepe Konte koronaviruso pandemijos pradinėje stadijoje ignoravo „Mokslinio komiteto“ (Cts) medicinos ekspertų rekomendacijas. Kai kurias jų nuslėpė. Dėl premjero veiksmų opozicijai reikalaujant prokurorai jau keli mėnesiai vykdo tyrimą. Ekspertai siūlė izoliuoti ne atskirus šalies regionus, o tik COVID-19 susirgimų židinius šalies šiaurėje. Taip veikiant nebūtų išjungta šalies ekonomika ir ji nepatirtų tokių drastiškų nuostolių. Šalies BVP krito 17 % (Vokietijos 12%). Opozicijos nuomone, premjeras per vėlai ėmėsi karantino iš pat pradžių, o vėliau jį per ilgai uždelsė.

Italus šokiravo tai, kad premjeras šalyje kovą su pandemiją vykdė visiškai ignoruodamas žymiausių Italijos specialistų rekomendacijas, o klausė nurodymų iš šalies (Deep state, PSO ir pan.). Rekomendacijos buvo datuotos dar kovo 3 dienai. Tai, Il Giornale nuomone, atspindi vyriausybės veiklos pavojingumą. Kovo 8 dieną Konte užsiėmė saviveikla ir uždarė visą Lombardiją ir dar 14 Italijos provincijų. Kovo 9 dieną lock-down buvo paskelbtas visoje Italijoje.

Italijos valdžia COVID-19 akivaizdoje pademonstravo savo nekompetenciją, savo veiksmus grindė ne Italijos mokslininkų epidemiologų rekomendacijomis, o įtakojami kažkokių pašalinių jėgų. Lygiai tuo pačiu metu, lock-down buvo paskelbtas ir Lietuvoje. Tik sunku tikėtis, kad Lietuvos prokurorai pasidomės, kuo rėmėsi premjeras Saulius Skvernelis, pradėdamas karantiną ir jį baigdamas. 

Labai keista, kad karantino pradžioje COVID-19 buvo fiksuojama dvigubai mažiau atvejų, negu karantiną pabaigus!

Šaltiniai:

https://www.ilgiornale.it/news/politica/centrodestra-inchioda-conte-pronta-mozione-sfiducia-1882646.html

https://www.ilgiornale.it/news/politica/carte-cts-fanno-tremare-conte-si-teme-ritorno-dei-magistrati-1882475.html

Vyriausybė klastoja covid-19 statistiką, kad įvestų karantiną ir uždarytų šalį ir jos žmones

Rugpjūčio 7 d. Seime vykusioje spaudos konferencijoje „KORONAVIRUSAS – Lietuvos politikos lakmusas“, Lietuvos Visuomenės Tarybos Sveikatos ir socialinės apsaugos darbo grupės vadovė ir Visuomenės ekstremalių situacijų komisijos pirmininkė dr. Nendrė Černiauskienė pateikė dar šūsnį informacijos apie tai, kaip šalies gyventojams meluoja vasalinės Lietuvos valdžios atstovai.

„Karantinas yra daug žalingesnis už patį korona virusą“, – teigia profesorius Eduardas Vaitkus

Jis mano, kad kaukės nešiojimas yra politinis sprendimas žmonių nerimui sukelti

Profesorius habil. dr. doc. hematologas Eduardas Vaitkus spaudos konferencijoje Seime išsakė savo komentarus, susijusius su tuo, kas vyksta su šia vadinama pandemija.
Manau, kad pirmiausia reikia išaiškinti sąvokas. Ką reiškia, kad žmogus serga –matyt, tai, kad jis kosti ir turi temperatūros, yra tam tikri klinikiniai simptomai ir arba yra tam tikri laboratoriniai pokyčiai. Pvz., žmogui nustatomas meningokokas. Tada daktarai sako, kad šie ligos požymiai yra charakteringi meningokoko injekcijai.

Kita sąvoka – viruso nešiojimas. Lietuvoje apie 50-60 proc. žmonių turi meningokoko bakteriją savo kūne, tačiau šia liga niekada neserga. Tačiau kūne turi tą bakteriją ir su ja sugyvena. Jie yra viruso nešiotojai, tačiau ja neserga. Lietuvoje mums sako, kad mes bijome korona viruso ir jis kažkoks labai specifinis. Pasižiūrėjau šios dienos duomenimis, Lietuvoje yra 2067 žmonės, kurie yra infekuoti koronos viruso. Tačiau šis skaičius visiškai nieko nesako. Jis nesako, kiek žmonių sirgo tuo virusu arba kiek serga. Jis nesako, kiek žmonių serga lengva viruso forma, kiek – sunkia. Šis skaičius nesako, kiek žmonių serga, o kiek yra viruso nešiotojai, ir jie net nežino, kad yra nešiotojai. Todėl tas skaičius – oi, Lietuvoje susirgo 2000 žmonių, o mūsų masių dezinformavimo priemonės apie tai ir nuolat rašo. Neva susirgo toks didelis skaičius ir todėl mums reikia ką daryti?

Mūsų valdžia priima ne stebuklingus sprendimus, o daro taip, kaip visame pasaulyje, pagal bendrą komandą – jie įveda karantiną ir drastiškai sumažina sveikatos paslaugų skaičių visiems gyventojams. Klausimas kiekvienam blaiviam mąstančiam žmogui turėtų būti toks – ar šitoks vadinamas korona viruso gydymas yra žalingesnis už patį virusą, ar jis yra labai naudingas? Aš beveik neabejoju, kad politine prasme, nesvarbu, kokie bus rezultatai, tai bus pateikta kaip pergalė, ir kad „mes nugalėjome virusą“. Nes neva, jeigu ne mes, tai žmonių būtų susirgę ir numirę dešimt kartų daugiau. Tačiau šioje vietoje elementariai protaujančiam žmogui turi kilti klausimas – Lietuvoje buvo įvestas karantinas, sustabdyta dalis ekonomikos, apribotos žmonių teisės tada, kai buvo tam tikras susirgusių žmonių skaičius. O karantinas buvo sušvelnintas tada, kai susirgusių skaičius buvo du kartus didesnis, nei tada, kai jis buvo įvestas. Kaip tai gali būti? Karantinas sušvelninamas tada, kai du kartus padidėjo sergančių korona skaičius. Aš žinau, kaip man demagogiškai mediciniškai galima atsakyti į šį klausimą, tačiau aš kalbu apie blaivų protą. Jeigu įvedėme karantiną tada, kai sergančių skaičius buvo mažesnis, nei tada, kai mes jį atleidome, tai čia kažkas nelogiška.

Dar vienas dalykas, dėl kurio žmonės turėtų susimąstyti – žmogus miršta dėl traumos. Arba kitas pavyzdys, kuris buvo aprašytas – nužudytas žmogus buvo ištirtas, ar pas jį nebuvo viruso. Kodėl nekyla klausimas – koks tikslas nustatinėti žmogui, kuris nužudytas, ar jis nesirgo korona virusu? JAV šeši žmonės buvo nušauti, tačiau vėliau patikrinti dėl koronos, ir aukos buvo priskirtos korona virusui. Kam to reikia? Kitas klausimas – virusas nustatomas atliekant genetinį testą. Tai labai jautrus testas ir labai tikslus – 99,9 proc. tikslus. Tačiau mūsų valdžia niekur neparašė, ar visose laboratorijose yra naudojami vienodi regentai, ar vienoda paklaida. Apie tai nieko neskelbiama ir todėl nežinoma, kokiam skaičiui klaidinai nustatytas korona virusas. O ką reiškia tas skaičius 2000 susirgusių? Tai reiškia, kad mums visiems turi būti baisu.

Mums privalo būti baisu, todėl kaukes reikia nešioti, nes jos sukels įtampą ir nerimą. Jos reikalingos tik todėl. Juk jeigu žmogus serga, tai geriau sirgti namuose ir jis tą kaukę užsidės tada, jeigu būtinai reikia kažkur eiti. Kaukės nešiojimas yra politinis klausimas nerimui sukelti. Tada, žinoma, šios kaukės reikalingos. Dabar dėl mirčių. Jau medicinos studentai trečiame kurse žino, kad ligoniui yra nustatoma pagrindinė liga, ir gretutinės ligos. Pvz., – žmogus mirė nuo infarkto, tai pagrindinė liga, o gretutinė – tulžies pūslės akmenligė. Aš vis kartoju – Didžiosios Britanijos vyriausybė nemeluoja – jie parašė : „žmonės, kurie mirė, ir pas kuriuos rastas korona virusas“. Tačiau jie niekada nesako, kad žmogus mirė nuo korona viruso. Tai gali būti ir pagrindinė mirties priežastis, tačiau gali būti ir gretutinė patologija. Arba tiesiog viruso nešiojimas, neturintis nieko bendro su mirties priežastimi.

Lietuvoje šios infekcijos akivaizdoje elgiasi pagal nurodymus iš kažkur kitur ir mūsų valdžia gieda bendrame chore dėl kažkokio pasaulinio intereso. Tam tikrų asmenų ar grupuočių. Dar vienas pastebėjimas – dėl Švedijos. Neva pateikiama, kiek ten daug mirčių milijonui gyventojų. Siaubas, kokia padėtis Švedijoje. Tačiau tie Pasaulio sveikatos organizacijos duomenis man sako, kad Švedijoje nuo viruso arba su virusu mirusių žmonių yra du kartus mažiau, nei Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje ar Italijoje. Italus visus namie uždarė karantinas. Švedai jokio karantino neįsivedė ir niekaip neapribojo žmonių judėjimo. Nepaisant to – Švedijoje du kartus mažiau mirčių. Todėl kyla klausimas – kodėl mūsų valdžia pateikia Švediją kaip blogą pavyzdį, nors ten mirčių – du kartus mažiau? Tada įjungiama tokia metodika – jeigu, pvz., milijonui gyventojų susirgo 1000 žmonių ir visi jie numirė. O kitoje šalyje susirgo 100 tūkst. ir numirė tūkstantis. Mirtingumas nuo koronos bus tas pats. Medicinoje dar yra toks terminas surogatiniai markeriai – jie naudojami, kai reikia ką nors paslėpti. Nes nesvarbu, ar tai, ką mes skelbiame, yra tiesa. Svarbu, kad tai turėtų psichologinį poveikį.

Dar viena pastaba – aš kažkada buvau Europos antikorupcinio centro sveikatos srityje vienas iš kūrėjų. Iš to, ką aš galiu paliudyti apie dabartinį periodą – jis yra puikus korupcinio uždarbio prasme. Na o mūsų gražusis Veryga, žinoma, nieko nežino apie tai, kad 92 proc. sveikatos sistemos pirkimų vykdomi be konkurso. Ir 40 proc. užsakymų gauna specialiai tam ką tik sukurtos kompanijos. Tai kad naudokitės proga – pinigai plaukia, tereikia juos pasiimti ir pasidalinti. Europoje yra tokie skaičiukai – skaičiuojama, kad sveikatos apsaugos sistemoje per dieną pavagiama apie 1 mlrd. Eurų, arba apie 350 mlrd. Eurų per metus. Na, o Verygos ir viceministrės pavyzdys rodo tik tai – nu ką darysi, proga pasitaikė, reikia ja pasinaudoti. Žodžiu, ta koronos viruso sukelta situacija gali atrodyti visiškai skirtingai įvairiais aspektais. O mūsų valdžia elgiasi pagal komandą iš užsienio ir nerodo jokios politinės valios : „juk ir mums gyventi reikia“. Ir kai jaunas vyrukas uždirba 300 tūkst. eurų, tai tik ačiū virusui, ačiū, kad jis yra.Belgai EuroKonge

EuroKongo
Vadovų Tarybos Pirmininkas - Belgas,
buvęs Belgijos Ministras Pirmininkas.

Į šias (Belgijos Ministro Pirmininko) pareigas jį skyrė šitokį herbą
(liūtas jame ne Pasakų VienaRagio ir Grifo laikomas, kaip Lietuvos Prezidento vėliavoj Vytis) turintis Belgijos Karalius.
Pirmuoju EuroKongo Vadovų Tarybos pirmininku dvi kadencijas buvo 
Herman Van Rompuy, prieš tai irgi buvęs Belgijos Ministru Pirmininku.

Po jo dvi kadencijas Europos Vadovų Tarybai atpirmininkavo apdairiai Katynėn iš anksto nuskridęs ir sykiu su visa Lenkijos vadovybe nežuvęs 
Lenkijos Ministras Pirmininkas Donald Tusk.

O po jo - jau dabartinis.
O štai kas tokie dirba EuroKongo Vadovų Tarybos Generalinis Sekretoriatas:
Leopoldas II Belgas
neturėtų priekaištauti savo ainiams dėl padėties EuroKonge, tiesa?

Europos Vadovų Taryba (kartais pavadinama Viršūnių taryba) – renginys, kuriame Europos Sąjungos valstybių ir vyriausybių vadovai susitinka su Europos Komisijos prezidentu aptarti ir priimti sprendimus dėl svarbiausių Europos Sąjungos klausimų.

Šiuo metu tarybos vyksta vidutiniškai keturis kartus per metus. Pirmasis susitikimas įvyko 1974 metais.

Vadovų taryba teisine prasme nėra ES institucija. Joje priimtus strateginius sprendimus ir gaires įgyvendina Europos Sąjungos institucijos, pirmiausia – Europos Sąjungos Taryba, kurioje posėdžiauja (ir priima teisės aktus) ES valstybių narių atitinkamos skirties ministrai.

TAI - RENGINYS!

Šiame Renginyje Lietuvos Prezidentas Gitanas Nausėda neseniai bandė išprašyti vienodas su EuroKongo senbuviais išmokas žemdirbiams (nepavyko) ir sužinojo numatomą ateinančiam EuroKongo septynmečiui (septynmečiais planuota ir Sovietine dabar vadinamoj Sąjungoje) biudżetą.

Pargrįźusį iš Renginio Jo Ekscelenciją kai kas sutiko su Ąžuolų Vainiku.

Betgi šitaip kadaise vainikuodavom Karalius... 

APLODISMENTAI,UŽDANGA.


Pablūdimai
Sel’as Laukia


Belza Belzgina Belgijoj


bel̃gas-ė smob. (2); rš Belgijos gyventojas.

Belgija – palyginti nauja valstybė, gavusi nepriklausomybę tik 1830 m. Iki tol ją valdė Nyderlandai. Dabartinės jos sienos nustatytos tik 1919 m.

Valstybinė kalba olandų, prancūzų, vokiečių

Ne belg7.

Belgai savo kalbos neturi.

KAS JIE?

Brabant.

1789-1890 toj kunigaikštystėj/karalystėj nutiko tai, kas dabar vadinama Brabanto Buržuazine Revoliucija, ir ji, Brabanto provincija... pasiskelbė....

Tik 1830 atsirado Belgijos Karalystė.

Štai jis - pirmasis (ne Brabanto) Belgijos Karalius: Leopoldas I Belgas.

KODĖL BELGAS?

Kitom Viki kalbom - (Belgijos, Belgas) - skliausteliuose.

Saksų–Koburgų–Zafeldų kunigaikščio Pranciškaus Frydricho ketvirtasis sūnus. Sesuo Rusijos didžioji kunigaikštienė Ana Fiodorovna,
o jis pats - Rusijos generolas.

Belgae

From Latin Belgae, an Iron-Age European group of tribes located between the rivers Seine and Rhine, from Proto-Celtic *belg-*bolg- (to swell (with anger)), from Proto-Indo-European *bʰelgʰ- (to bulge, swell), thus meaning "People who swell (with fury/anger)''. Also see Old English belgan and Dutch gebelgd.

Žmonės, kurie išsipučia (su įniršiu / pykčiu)

belzà scom. (4)
1. Arm kas neaiškiai kalba, šveplys: Bel̃za, kalbėk aiškiau, nieko tavo kalbos nesuprantu! Vrn.
2. melagis: Šitas mūs belzà niekados tiesos nepasakys Vlk.

belgzti, belzga, belzgė intr. skelti (skalas): Aš belzgu, t. y. skaldau trankiai iš širdies J.

bélzginti-ina, -ino intr. niekus taukšti: Ką tu čia bélzgini? Vlk. Ar jis bélzgina, ar šuva loja Vlk.

Dabartinis Belgijos Karalius, jau septintas nuo 1830-jų, kiek kitaip atrodo:
Uniforma lyg ne Rusijos:)

Šis Karalius nelabai legaliai Europos Vadovų Tarybai vadovaujantį vyruką 
prieš tai Belgijos Ministru Pirmininku PASKYRĖ.

HuruHuru


2020-08-10

KoronaDirektorius


B. Gatesas pasakė, kada pasaulis nugalės koronavirusą!!!
2020-08-10 19:58
Koronaviruso pandemiją pavyks sustabdyti tik po dvejų su puse metų, mano „Microsoft” įkūrėjas Billas Gatesas.

„Jaučiu, kad mes, turtingas pasaulis, iš esmės su tuo susitvarkysime iki 2021 m. pabaigos, o visas pasaulis tai išspręs iki 2022 m. pabaigos“, - interviu „Wired“ sakė jis.

Tuo pat metu, milijardieriaus teigimu, pandemija labai sulėtino pažangą ieškant vaistų kovai su maliarija, poliomielitu ir ŽIV.

„Prireiks metų, kol grįšime į tą situaciją, kurioje buvome 2020 m. pradžioje. Tai nėra nei Pirmasis, nei Antrasis pasaulinis karas, tačiau jam prilygsta negatyvių sukrėtimų visai sistemai mastas", - teigė B. Gatesas.

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, žmonių, užkrėstų COVID-19, skaičius pasaulyje viršijo 19,6 mln. Daugiau nei 727 tūkst. žmonių tapo pandemijos aukomis.

ProTrūkis


Žr.:
prótrūkis sm. (1) staigus jausmo, nuotaikos ar šiaip ko pasireiškimas, prasiveržimas: Vėlesniuose savo eilėraščiuose poetas ėmė labiau pasikliauti gaivališkais jausmo protrūkiais rš. Atskiri karščiavimo protrūkiai arba atsitiktinė apžiūra išaiškina, kad susirgta rš. Būna trumpų džiaugsmo protrūkių rš. Įvyko liaudies nepasitenkinimo protrūkis, ir prasidėjo galingas darbo žmonių streikas (sov.) sp.

ProTrūkis...