2012-10-12

Sausra

„Bloomberg“ teigimu, sumažintos išlaidos ir padidinti mokesčiai lėmė didžiausią turtinę nelygybę Europos Sąjungoje - remiantis „Eurostat“ duomenimis, Lietuvoje žmonių, atsidūrusių žemiau skurdo ribos, dalis yra didžiausia iš visų 27 ES šalių.

Tokios tad trejos devynerios - pirma vieta.

Tai ką - didžiausią turtinę nelygybę ar didžiausią skurdą - lėmė krizės įveikimas?

Kas yra bankų liftininkas?

Davose bus įdomu klausyti, kaip bankai įveikė krizę, o skurdžiai (patys, matyt, kalti) nuskurdo.

Gal "Bloomberg" komunistų ruporas?

O gal jie šaipos iš mūsų?

Kubilius trails thanks to austerity drive.

VILNIUS (Reuters) - Austerity-weary Lithuanians are set to eject the country's ruling centre-right coalition in an election this month, a move likely to delay the moment the small European Union member state joins the euro and to ease ties with Russia.

Austerity.

Kodėl mes taip nevadinam?

Juk asketiškumas skiriasi nuo taupumo.

Kaip jie tad sausaĩ (labai taupiai, šykščiai) gyvena!

austerity (n.)
mid-14c., "sternness, harshness," from O.Fr. austerite "harshness, cruelty" (14c.) and directly from L.L. austeritatem (nom. austeritas), from austerus (see austere). Of severe self-discipline, from 1580s; hence "severe simplicity" (1875); applied during World War II to national policies limiting non-essentials as a wartime economy.

A wartime economy...

Tada aišku, kodėl bėgam: „Bloomberg“ pabrėžia, kad Lietuvoje jau liko mažiau nei 3 milijonai gyventojų, palyginti su 3,7 mln. 1990-aisiais.

Karas!

austere (adj.)
early 14c., from O.Fr. austere (Mod.Fr. austère) and directly from L. austerus "dry, harsh, sour, tart," from Gk. austeros "bitter, harsh," especially "making the tongue dry" (originally used of fruits, wines), metaphorically "austere, harsh," from PIE *saus- "dry," related to Gk. auos "dry," auein "to dry."

Finansinė sausra nutiko, kažinkodėl - remiantis „Eurostat“ duomenimis, Lietuvoje žmonių, atsidūrusių žemiau skurdo ribos, dalis yra didžiausia iš visų 27 ES šalių.

Betgi...

Išsrėbė, šėtonas, ir dar šaukštą sausutėliai aplaižė J.Balt.

Kas jis?

Kas čia?

2012-10-11

September 11, 2012


On Sept. 11, Pastor Lindsey Williams, former minister to the global oil companies during the building of the Alaskan pipeline, announced the most significant event to affect the U.S. dollar since its inception as a currency.
Lindsey Williams: "The most significant day in the history of the American dollar, since its inception, happened on Thursday, Sept. 6. On that day, something took place that is going to affect your life, your family, your dinner table more than you can possibly imagine."

"On Thursday, Sept. 6... just a few days ago, China made the official announcement. China said on that day, our banking system is ready, all of our communication systems are ready, all of the transfer systems are ready, and as of that day, Thursday, Sept. 6, any nation in the world that wishes from this point on, to buy, sell, or trade crude oil, can do using the Chinese currency, not the American dollar.

On Friday, Sept. 7, Russia announced, that as of today, we will supply China with all of the crude oil that they need, no matter how much they want... there is no limit. And Russia will not sell or trade this crude oil to China using the American dollar.

A major blow was done on Sept. 6 to the American empire, and to the power of the U.S. dollar as the world's reserve currency. And China, along with Russia, are now aiming to become the controllers of energy, and thus, controllers of a new petro-currency.

Examiner.com

Keista, išties.

Betgi Richard W. Fisher - ne iš Vikipedijos išmestas pastorius.

Federal Reserve bank of Dallas: The seemingly inexorable rise of China and the sheer size of its economy imply that the renminbi may someday play a role similar to that of the dollar.

APEC - 40% of the world's population, approximately 54% of the world's gross domestic product and about 44% of world trade.

APEC 2012, September 2–9, Russia, Vladivostok.

China and Japan Abandon U.S. Dollar as a Means of Trade.

China is cutting back its purchases of US securities as it seeks to diversify away from the dollar.

Prieš du metus.

Taikos sutartis

Taikos sutartis - tarptautinė sutartis tarp kariaujančiųjų pusių (šalių) dėl taikos.

Baikit.

Šiemet liepą šis bankas sudarė taikos sutartį su JAV justicijos departamentu, kuris nustatė, kad „Wells Fargo” savo klientams taikė rasinius apribojimus.

XXI amžius.

Nacizmas, kolonializmas ir rasizmas.

In one of the largest fair-lending payouts in history, Wells Fargo agreed on Thursday to spend at least $175 million to settle federal accusations that it steered black and Latino borrowers into high-cost loans and charged them excessive fees.

kontribùcija [lot. contributio < contribuo – pridedu, priskiriu]: 1. suma, kurią nugalėtoji valstybė pagal taikos sutartį priverčiama sumokėti nugalėjusiai valstybei. Vienok! Bank of America Corp's Countrywide Financial unit agreed in December to pay a record $335 million to settle similar charges.

Sutiko sumokėti.

Tai...

Benas gal brangiai nepaims, o ir sumokėsim juk mes.

We are troubled that several of the world’s largest financial institutions, including several based in the United States, may be involved in an effort to purposely misstate the London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR), a key interest rate used in as much as $800 trillion worth of financial instruments...

Jaudinasi dėl tokių mažmožių Amerikoj.

Mes tai - ne.

2012-10-10

Europos krikštas

Knygoje ypač daug dėmesio skiriama Rytų Europai, beje, ir Lietuvai. "Nėra anglų kalba kitos Europos istorijos, kuri nebūtų (?) tokia nešališka, tyrinėdama Rytus ir Vakarus..." (London Review of Books)

Citata iš galinio knygos viršelio.

Paveikslėlis iš 1230 psl.:

Įdomu matyt, kad Konstantinopolis (buvęs krikščionių ortodoksų bažnyčios centru) ir Roma (katalikų Vatikanas ten) - krikščioniškosios Europos pakrašty, bet, lyg tyčia, pakeliui iš senųjų piramidinių civilizacijų.

Rašo toj lentelėj, kad kai kurie buvo apkrikštyti dusyk.

Mes paskutiniai, anot Premjero, Europos nevykėliai.

Ar paskutiniai laisvais buvę žmonės šiam žemyne?

Paveikslėly matom, kad, Lietuva daugsyk mažesnė už tais laikais gal ir beveik visą krikščionišką imperiją.

Dar matom, kad Lietuva nupaišyta ten, kur Nemunas tekėjo.

laītawiskai: Karaliaučius prūsiskai: Kunnegsgarbs
[Königsberg MK]
m sg pl
Nōm: Kunnegsgarbs Kunnegsgarbai
Gēn: Kunnegsgarbas Kunnegsgarban
Dāt: Kunnegsgarbu Kunnegsgarbamans
Akk: Kunnegsgarban Kunnegsgarbans

Kunnegsgarbs.

Prūsija nuspalvinta neteisingai - turėtų būti kaip Livonija pravardžiuojama Latvija, Estija ir Suomija.

laītawiskai: karalius prūsiskai: kunnegs
[Konagis E 405]
m sg pl
Nōm: kunnegs kunnegai
Gēn: kunnegas kunnegan
Dāt: kunnegu kunnegamans
Akk: kunnegan kunnegans

Lith. kunigas "clergyman" are loans from Germanic.

Reikėtų šitą skolą grąžint, skolintojams.



2012-10-09

Mozė kreipėsi į Izraelį

Tora (hebr. תורה = Torah, Mozės Penkiaknygė) – pagrindinis judėjų religinis/teisinis traktatas, kurio autoriumi krikščionys ir žydai tradiciškai laiko Mozę.

Hebrajiškai Toros knygos vadinamos pirmaisiais jų prasminiais žodžiais:

1. Pradžios (hebr. בראשית berešit - „pradžioje“: pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę),
2. Išėjimo (hebr. שמות šmot - „vardai“: štai vardai Izraelio sūnų ir t. t.),
3. Kunigų (hebr. ויקרא vaikra - „ir jis pašaukė“: VIEŠPATS pasišaukė Mozę ir t. t.),
4. Skaičių (hebr. במדבר bemidbar - „dykumoje“: antrųjų metų po išėjimo iš Egipto žemės antro mėnesio pirmą dieną VIEŠPATS kalbėjo Mozei Susitikimo Palapinėje, Sinajaus dykumoje ir t. t. Ši ilga frazė - tik lietuviško vertimo ypatumas.)
5. Pakartoto Įstatymo (hebr. דברים dvarim - „žodžiai“: štai žodžiai, kuriais Mozė kreipėsi į Izraelį ir t.t).

Štai žodžiai, kuriais Mozė kreipėsi į Izraelį:

Tu skolinsi daugeliui tautų, bet pats nesiskolinsi. VIEŠPATS tave padarys galva, o ne uodega, tu būsi visuomet viršuje ir niekad apačioje, jei tik klausysi ir ištikimai laikysies VIEŠPATIES, savo Dievo, įsakymų, kuriuos tau šiandien duodu. Nenukrypk nei į dešinę, nei į kairę nė nuo vieno įsakymų ...
(28:12-14)

Neimsi palūkanų už paskolas savo tautiečiui, palūkanų už pinigus, palūkanų už maistą ar už bet ką kita, kas yra paskolinta. Gali reikalauti palūkanų už paskolas iš svetimtaučio, bet už paskolas savo tautiečiui neturi reikalauti palūkanų, idant VIEŠPATS, tavo Dievas, laimintų visus tavo siekius krašte, kurio paveldėti įeini.
(23:20)

Kai VIEŠPATS bus tave palaiminęs, kaip jis pažadėjo, tu skolinsi daugeliui tautų, bet nesiskolinsi pats, tu valdysi daug tautų, bet jos tavęs nevaldys.
(15:6)

Tik žiūrėk, kad sau karaliumi pasidarytum vieną iš savo giminaičių; kokio nors svetimtaučio – žmogaus, kuris nėra tavo giminaitis, karaliumi negali pasidaryti.
(17:15)

The Lord will open the heavens, the storehouse of his bounty, to send rain on your land in season and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations but will borrow from none. The Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Do not turn aside from any of the commands I give you today, to the right or to the left, following other gods and serving them. (Deuteronomy 28:12-14)

You may charge a foreigner interest, but not a fellow Israelite, so that the Lord your God may bless you in everything you put your hand to in the land you are entering to possess. (Deuteronomy 23:20)

For the Lord your God will bless you as he has promised, and you will lend to many nations but will borrow from none. You will rule over many nations but none will rule over you. (Deuteronomy 15:6)

When you enter the land the Lord your God is giving you and have taken possession of it and settled in it, and you say, “Let us set a king over us like all the nations around us,” 15 be sure to appoint over you a king the Lord your God chooses. He must be from among your fellow Israelites. Do not place a foreigner over you, one who is not an Israelite. (Deuteronomy 17:14-15).

Senasis Testamentas (hebr. תנ״ך Tanach) – žydų biblinių knygų rinkinys, iš esmės apimantis Tanachą. Su Naujuoju Testamentu sudaro krikščionių Šventąjį Raštą.

Senąjį Testamentą sudaro šios knygos:

Penkiaknygė (hebr. Torah תורה);

Istorinės knygos;

Išminties knygos (hebr.Ktuvim כתובים);

Pranašų knygos (hebr. Neviim נביאים).

Kodėl istorikai tuo nesidomi?

O ar ne todėl mūsų Seimas šitaip (žr. 5 str.) nusprendė?

2012-10-08

Venecijos pirklys


SHYLOCK:
He looks like a flattering tax collector!
I hate him because he is a Christian;
But more, because, in his low simplicity,
He lends out money free, and brings down
The rate of interest with us here in Venice.
If I can catch him once at a disadvantage,
I’ll feed the ancient grudge I bear him until it’s fat.
He hates our sacred nation; and he abuses me,
Even there where merchants congregate most of the time,
Insulting me, my bargains, and my well-won success,
Which he calls interest. Cursed be my tribe of Israel
If I forgive him!


Kaip patinka?

Benai, nebaisu?

No, perhaps.

Washington is not a Venice.

Shylock hates him because he is a Christian.......

Nevykę krikščionys negauna pinigų be palūkanų.

You may charge interest to foreigners, but you may not charge interest to Israelites, so that the Lord your God may bless you in everything you do in the land you are about to enter and occupy.

Biblija pacituota.

The Merchant of Venice
by William Shakespeare

Venecija.

Iš Venecijos savo grašį gavom.

Venecija ir čia pasižymėjo.

Norman Davies. Europa: istorija. Vaga, 2002, 1365 psl., citata iš 423 psl.:

Aš nekenčiu krikščionių, na o šito
Aš dvigubai neapkenčiu dėl to,
Kad jis per savo šunišką kvailumą
Pradėjo skolint pinigus dykai,
Numušdamas Venecijoj palūkanas <...>.
Jis neapkenčia mūs šventos tautos.
Pirklių susirinkimuose apšaukia
Baisiausiu lupikautoju mane,
O dorą mano pelną - plėšimu.
Būk prakeikta manoji giminė,
Jei tat neatsirūgs jam.)

Žydų praktika buvo kitokia: drausdama lupikavimą tarp žydų, ji leido žydams imti palūkanas iš ne žydų: "Gali reikalauti palūkanų už paskolas iš svetimtaučio, bet už paskolas savo tautiečiui neturi reikalauti palūkanų"(Įst 23,21)

Šis skirtingas skolininkų traktavimas tikriausiai (!!!) teikė žydams pranašumą viduramžių pinigų rinkose ir skolinimo versle.

...

Tačiau lupikavimą reguliuojančios normos buvo laužomos. Bankininkai krikščionys galėjo nuslėpti dideles palūkanas, nerodydami sumų, kurias paskolino, o tik tas, kurios buvo sugrąžintos.

!!!

Koks krikščioniškas gudrumas!

Bet pro iškilaus Mozės šalies istoriko akis neprasprūdo.

Pinigų skolintojai žydai tikriausiai susilaukdavo didesnės neapykantos, nes jie dažniausiai skolindavo nedideles sumas plačiajai visuomenei.

O toji nedėkingoji plačioji visuomenė už tuos gerus darbus išvijo savo geradarius, Polskon ir Litvon.

Įdomi knyga.

Su ALF pagalba išleista; dėkui biznio magnatui, investuotojui, filosofui ir filantropui Džordžui Sorosui.

Dar viena citata iš to 423 psl.:

Nepaisant to, svarbus žydų vaidmuo Europos kreditų sistemoje ir bankininkystėje (pasiskaitę Norman Davies Europos istoriją pamanytume, kad iš esmės krikščioniškoje) yra istorinis faktas.

Faktas - < lot. factum – kas padaryta, veikalas.

fact (n.)
1530s, "action," especially "evil deed," from L. factum "event, occurrence," lit. "thing done," neuter pp. of facere "to do" (see factitious).

History or his story?

Kada atsirado interesas?

Jews in Venice.

There was a gradual movement throughout the 16th century of Jews in Italy from south to north, with conditions worsening for Jews in Rome after 1556 and Venice in the 1580s. Many Jews from Venice and the surrounding area migrated to Poland and Lithuania at this time.

Sveiki atvykę.

Ar ne jums už grašį turim būt dėkingi?

Venecijos pirklys ir paskolos, už palūkanas.

Prekyba?

Paaiškinamasis žodis piliečiams

Sovietmečiu šito nesitikėjau.

Nes nesupratau, kaip valdomas "laisvasis pasaulis".

Kiek daug panašumų su anais laikais...

Pagiriamasis žodis piliečiams, po 20 metų?

Ne.

Pagiriamasis žodis politikams, kurie Lietuvoje, o ir daug kur kitur, turi pačią baisiausią reputaciją...

Kodėl tokią?

Ar ne todėl?

68. Pagiriamasis žodis bankininkams 2012-10-08 08:26 IP: 84.15.178.241
Viską nulemia visai ne tokie, kaip Užkalnis, ir ne politikai, kuriuos rinkti rinkimų dieną jis mums pataria , o pinigų žaidimo organizatorių PARINKTI bankininkai, valdantys mus SKOLOMIS, daromomis šitaip: pinigus padaro IŠ NIEKO ir SKOLINA UŽ PALŪKANAS, vieniems didesnes, kitiems mažesnes, o dar kitiems neskolina išvis; labiausiai be jų paskolų NEIŠSIVERČIA rinkėjai, vadinami VERSLININKAIS; kiti gi jiems dirba, užsidirbdami pinigų pragyvenimui; POLITIKAI, gal girdėjot, irgi PRAŠINĖJA PINIGŲ - o gal teko girdėt apie LOBIZMĄ? Pabandykit gyvent be pinigų.

Ne tik KK2, bet ir lrytas.lt apie K Street nepasakoja.

Tai mes ir nežinom.

Galvojam - kodėl mūsų išrinktieji mumis nesirūpina?

Tai reikia mums pasiaiškinti, kodėl.

80. Paaiškinamasis žodis piliečiams 2012-10-08 09:05 IP: 84.15.178.241
1. Seiman be pinigų nepateksi - o kaipgi be jų pasirodysi visuomenei reklaminės kampanijos metu?

2. LR lobistinės veiklos įstatymas priimtas 2000 m.

3. Lobizmas [angl. lobbying], verslininkų grupių interesų gynimas įv. būdais darant įtaką politikams, ypač parlamento nariams.

4. Žr. 68.

5. Kas girdėjot Seimo narius pasakojant, kaip jiems sekasi bendrauti (jau 12 metų) su lobistais?

6. Kas ketvirtas Seimo narysmilijonierius.

7. Lietuvos bankas nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei. Lietuvos bankas yra valstybės centrinis bankas, nepriklausomas nuo Vyriausybės ir kitų Lietuvos valstybinių institucijų. Kaip patinka tai, ką turit, bet valdyti negalit?

8. Europos Centrinis bankas net 30 metų gali nesiaiškinti dėl savo veiksmų.

9. Vadinasi, ŠITOKIA (1-8) DEMOKRATIJA YRA VALDYMO PINIGAIS FORMA.

Ar verta šituo stebėtis, panelės?

На трибуну!

82. Partija skazalo - nado, Užkalnis otvetil - jest! 2012-10-08 09:10 IP: 84.15.178.241
Vienmandatėse rinkimų apygardose rinkimai laikomi įvykusiais, jei rinkimuose dalyvauja daugiau kaip 40 procentų rinkėjų, įrašytų į tos rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus. Daugiamandatėje rinkimų apygardoje rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvavo daugiau kaip vienas ketvirtadalis (25 procentai) visų rinkėjų.

25 ir 40.

Tik 25.

Кто эта партия?

98. Sukasi sukasi sukas ratu... 2012-10-08 10:01 IP: 84.15.189.174
Google: Elito paslaptys slepiasi uždaruose klubuose. Google: Rotary ministrai. Kitaip susėda ir vėl mums (ar mumis?) pagroja.

Daug matytų?

Štai Anglijoje daugelis teisėtvarkos atstovų priklauso masonams, o masonų ložės įstatai keliami aukščiau įstatymo.

Negali būti!

Jie ten dvasiškai tobulėja ir mums labdarą duoda, iš ten.

Mūsų reikalas - už ją padėkoti.

Mūsų reikalas - balsuoti.

Geriau už juos, negu už naujokus?

2008 metais balsuot atėjo net pusė rinkėjų.

Gavom krokodilą, iškart po rinkimų:

Bet likom gyvi, dėkui - kam?

Tiem, kas paskolino.

Tiem, kas moka pinigus daryti.

Balsuosim slaptai.

Kodėl, beje, slaptai, kodėl šiais skaidriaisiais laikais nebalsuojam viešai?

Matyt, todėl, kad tradicijos tokios.

94. Bohema ir Josifas su ūsais 2012-10-08 09:52 IP: 84.15.189.174
The Kingdom of Bohemia (Czech: Česke kralovstvi; German: Konigreich Bohmen; Latin: Regnum Bohemiae - mūsyse tojo krūliaus šalis žinoma kaipo Čekijos karalystė, skant) was a country located in the region of Bohemia in Central Europe, most of whose territory is currently located in the modern-day Czech Republic. The King was Elector of the Holy Roman Empire until its dissolution in 1806. Kas tas Kingas Elektorius? Kas kas? Tas, kuris išrenka: The prince-electors (or simply electors) of the Holy Roman Empire were the members of the electoral college of the Holy Roman Empire, having the function of electing the King of the Romans or, from the middle of the 16th century onwards, directly the Holy Roman Emperor. Mūsų Lietuvos Respublikos gi Vyriausiąjai Rinkimų Komisijai pastaruosius 18 metų kelias kadencijas iš eilės vadovauja Zenonas Vaigauskas, Seimas jį paskyrė vadovauti tai Komisijai dar vienai kadencijai. Google: Vaigauskas. Pavardę turi šie garsesni asmenys: Henrikas Vaigauskas (g. 1928 m.), KGB veikėjas, Lietuvos TSR nusipelnęs teisininkas; Zenonas Vaigauskas, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas (Wikipedia).

Apie pastarąjį - slapto balsavimo VRK pirmininką - kaip ir dera, duomenų nėra.

Buvo toks Josifas Stalinas, su ūsais, irgi išmanęs bohemos reikalus: „Nesvarbu kaip balsuoja, svarbu kaip balsus skaičiuoja“.

Ką čia bepridursi.

Jei jau Lietuva paežerėj šitaip gyvena:

Jei semi vandenį iš drumzlino ežero, kad ir kiek besvaidytum kibirą, vis tiek pasemsi kibirą vandens, kuris turbūt bus maždaug toks pat drumzlinas, kaip ir viso ežero vanduo. Galima, žinoma, ieškoti šaltinio, laukti, kol iš jo pribėgs pilnas kibiras tyro kaip ašara vandenėlio, bet neturime tam laiko, be to, daugumas tingime tai daryti, nuo šaltinio toliau tysti kibirą, nei nuo paežerės, ir šiaip daugumai yra gerai ir taip, todėl ir gyvename su šiek tiek drumzlių. Nusistovi, ir gerai. Pirčiai tiks. Užvirinsim, liks geriamas.

Tingim šaltinio ieškot, tai bent pažiūrėkim, kas ir kaip mus girdo.

Mūsų šalyje bankai neplėšikauja labiau nei kitose šalyse.

The Magical Monetary Financing Line of Draghi.

But the U.S. government has a technology, called a printing press (or today, it’s electronic equivalent), that allows it to produce as many U.S. dollars as it wishes at essentially no cost. We conclude that, under a paper-money system, a determined government can always generate higher spending and hence positive inflation.

Mes tokios technologijos neturim, todėl gyvenam pinigų piramidės papėdėj.

Mūsų išrinktieji, vietoj to, kad stengtųsi išvaduoti visuomenę, mus ir save, iš šitos piramidinės struktūros, bevelijo pasirūpinti savimi.

Rūpestingi.

Piramidė yra piramidė - turi viršūnę.

Finansų piramidė gimdo pramonės piramides.

Vos keli koncernai visame pasaulyje kontroliuoja žaliavų verslą. Maža to, jų gretos kiekvienais metais retėja. I.Glasenbergas vadovauja koncernui „Glencore” – milžinui, kuris greitai gali dar stipriau ūgtelėti. Įsigijusi konkurentą „Xstrata”, Šveicarijos bendrovė „Glencore” netrukus taps įtakingiausia šio verslo žaidėja.

„Glencore” – tai pasaulio ekonomika”, – pripažino didžiausio JAV žaliavų prekiautojo „Bank Citigroup” atstovas Stuartas Stanley.

1. egisb 2012-10-08 08:52IP: 78.60.3.226
"His father, Samuel Glasenberg, was "a luggage manufacturer and importer born in Lithuania" :)

Simply "man from Lithuania."

Kas gi mes?

Žaliavų prekyba – nešvarus verslas.

O Šveicarija - ofšorinė valstybė.

Finansų sistema grįsta apgaule.

Kur politinė valia?

P.S. Toks verslininkas gudriai valdytų šalį!

2012-10-07

L'Empire Lituanien

Šveicarijoje išleisto žemėlapio gabalas:

Kas tokį matėt?

Kas Territoire des Chevaliers Teutoniques čia įtaisė?

Gal dryžiais žymėti plotai paaiškina, kodėl Žalgiry mūsų pusėj kovėsi "a contingent of Tatars of the Golden Horde, under the command of the exiled Khan Jalal ad-Din"?

Kodėl negirdėt apie L'Empire Lituanien?

Paskaitykim, kas rašoma su Atviros Lietuvos Fondo pagalba išleistoje 1365 puslapių knygoje Norman Davies. Europa: istorija. Vaga, 2002, citata iš 437 psl.:

[Pradžioj įžanga: Около 960 года Мешко стал князем небольшого польского княжества Великая Польша с центром в Гнезно. Kunigaikštis Meška (Mieszko) I (valdė iki 992 m.) 966 m. buvo čekų pakrikštytas su dvaru ir laikomas pirmuoju krikščionišku Lenkijos valdovu (pagoniškų Lenkijos valdovų nemini); ir pinigai jo buvo čekiški. ...... Lenkiją vėl suvienijo Kujavijos, Lenčycos ir Sieradzo kunigaikštis Vladislovas I Lokietka. 1320 m. jis ištekino dukterį Elžbietą už Vengrijos karaliaus Karolio Roberto, 1325 su Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino dukterimi Aldona apvesdino sūnų Kazimierą, kuris stiprino valstybę, kuriam laikui nutraukė karus su Čekija ir Vokiečių ordinu.]

Po 182 feodalinio susiskaldymo metų ją (Lenkiją) suvienijo į gyvybingą karalystę Vladislovas Lokietka (valdė 1320-1333 m.). Apsilankęs Romoje jubiliejaus proga, jis gavo iš popiežiaus karūną (simply). Lokietkos sūnus Kazimieras III Didysis (valdė 1333-1370 m.) ... priėmė iš Vokietijos bėgančius žydus ir taip padėjo pagrindus didžiausiai Europoje žydų bendruomenei. Liudviko I Anžujiečio valdymas buvo pažymėtas Košicės statuto (1374), davusio lenkų bajorams tokias pat teises, kokias turėjo vengrų bajorai. ... Tačiau pats svarbiausias įvykis buvo Liudviko dukters Jadvygos, jau turėjusios rex Poloniae titulą, vedybos su Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu Jogaila.

438 psl.:

Jogailaičiai greit įsitvirtino kaip galinga jėga. Ateitį jiems garantavo kryžiuočių ordino sutriuškinimas Žalgirio mūšyje 1410 metais. Vienai šeimos atšakai valdant Vilniuje (gali pamanyt, kad Vytautas Didysis toj storoj istorijos knygoj skelbiamas besantis Jogailaičiu), o kitai Krokuvoje (pamiršo autorius paminėti, kad nuo 1411 metų Krokuva - Malopolskos sostinė), Jogailaičiai buvo didžiausios krikščioniškojo pasaulio valstybės valdovai.

Nesunku tuo patikėti net ir nepridėjus žemėlapyje prie L'Empire Lituanien žemių Royaume de Pologne plotų - palyginkit su Šventosios Romos Imperijos valdom.

Tai kodėl ten - imperija, o čia - ne imperija?

Todėl, kad karūną turėjo Jogaila.

Popiežiaus duotą.

O, pakol neapsikrikštijom, valstybės neturėjom.

Ją mums įkūrė irgi iš ten pat karūną gavęs Mindaugas.

Būtų negavęs, matyt, ir neturėtumėm mes Lietuvos valstybės.

Ir, aplamai, mes, blogiečiai, atsiradom tik tada, kai trinktelėjom gerajam atėjūnui.

Todėl Vytautas su ALF pagalba išvis pradingsta Jogailos šešėly, o ir Matejka, galima pamanyt, bus apsirikęs Vytautą Žalgirio mūšio centre nutapydamas: the Lithuanian units were commanded directly by Grand Duke Vytautas, who was second in command ... pirmą komandyrių gal reikėjo tapyti centre?

Užėmus vokiečiams Liubliną, gestapas intensyviai ieškojo paveikslo...

Nes labai jau tasai paveikslas neteisingas ... o gal dėl šito?

Leonas I buvo pirmasis imperatorius, gavęs karūną ne iš karo vado, kokia buvo Romos tradicija, bet iš Konstantinopolio patriarcho, taip ženklindamas bažnytinę hierarchiją.

O kokia buvo mūsų tradicija?

Kam įdomios mūsų tradicijos...

Taigi, jei L'Empire Lituanien būtų buvus, jos imperatorium tais laikais būtų Vytautas.

Betgi jis apsikrikštijo, taip išeitų, Romos katalikų, o ne Rytų krikščionių, stačiatikių, bažnyčioj; o vienoj religinėj erdvėj imperatorius - vienas.

Užimta, Žygimantas užėmė.

O, jei nepamiršom, pakol buvom nekrikštai, pagonys, valstybės neturėjom.

Mindaugas ją, Lietuvą, įkūrė, Vytautui gi su karūna nepasisekė (nors imperatorius Žygimantas nesyk ją siūlė, pirmąsyk Žalgirio mūšio išvakarėse, kažkodėl), o labiausiai Lietuvą išgarsino Jogaila (vis 438 psl.):

Nors Romos katalikybė - vyraujanti kultūrinė (!) jėga, o lenkų kalba vis labiau tapo valdančiosios bajorijos jėga, Jogailaičiai valdė daugiatautę bendruomenę, kurioje stipriai reiškėsi lenkų, rusinų ir žydų interesai. (Lietuvių kultūra pasitraukė į valstiečių mases valstybės šiaurės rytuose.) Jogailos sūnus Vladislovas III (mirė 1444m.) valdė Vengrijoje ir Lenkijoje; jis žuvo kryžiaus žygyje prie tolimosios Varnos. Jo vaikaitis Kazimieras Jogailaitis (valdė 1445-1492), vedęs Habsburgų dinastijos atstovę, buvo vadinamas "Europos seneliu" (prisiminkim ir antipopiežiaus šventuoju bei "Pater Europea" paskelbtąjį). Ir iš tikrųjų, kai jis 1492 metais mirė, tai atrodė, kad jo palikuonims lemta paveldėti visą žemę.

Kryžiaus žygis, pasirodo, buvo prieš turkus, o ir "Europos senelis" buvo Jogailos sūnus, o ne vaikaitis.

Ir patsai Vladislovas III mūsiškai - Gediminaitis.

Nekrikšto Gedimino ainiai nedaug kam įdomūs.

Dar grįžkim į 438 psl.:

Gan keista - kai 1387 Vilniuje buvo kertami šventieji ąžuolai, tai ne paskutinioji krikšto ceremonija (!!!) Europoje. Tuo metu Lietuvos sritis Žemaitija buvo okupuota kryžiuočių ordino (vėlgi Pirmojo Reicho siųsto), kuris neskubėjo jo krikštyti (!!!).

Sekės gi žemaičiams!

Pakol lietuviai Vilniuj kirto šventuosius ąžuolus, žemaičių ąžuolynus kryžiuočiai pasaugojo.

Taip ši sritis liko pagoniška, kol 1417 metais jos vėl neatgavo lietuviai.

Čia tai jau nepasisekė...

Praslinkus vienuolikai amžių nuo Konstantino, atėjo galas tokiai ilgai pagoniškosios Europos istorijai.

Ačiū 1365 psl. storumo knygai už išaiškinimus ir Sorošui, kad pinigų tai knygai nepagailėjo.

Toj nebe pagoniškoj Europoj L'Empire Lituanien neliko vietos.

O senaisiais laikais Europoj nebuvo imperijų išvis.

Pažiūrėkit į žemėlapius.

Ir vadinosi senovėj Europa kitaip.