2012-10-08

Venecijos pirklys


SHYLOCK:
He looks like a flattering tax collector!
I hate him because he is a Christian;
But more, because, in his low simplicity,
He lends out money free, and brings down
The rate of interest with us here in Venice.
If I can catch him once at a disadvantage,
I’ll feed the ancient grudge I bear him until it’s fat.
He hates our sacred nation; and he abuses me,
Even there where merchants congregate most of the time,
Insulting me, my bargains, and my well-won success,
Which he calls interest. Cursed be my tribe of Israel
If I forgive him!


Kaip patinka?

Benai, nebaisu?

No, perhaps.

Washington is not a Venice.

Shylock hates him because he is a Christian.......

Nevykę krikščionys negauna pinigų be palūkanų.

You may charge interest to foreigners, but you may not charge interest to Israelites, so that the Lord your God may bless you in everything you do in the land you are about to enter and occupy.

Biblija pacituota.

The Merchant of Venice
by William Shakespeare

Venecija.

Iš Venecijos savo grašį gavom.

Venecija ir čia pasižymėjo.

Norman Davies. Europa: istorija. Vaga, 2002, 1365 psl., citata iš 423 psl.:

Aš nekenčiu krikščionių, na o šito
Aš dvigubai neapkenčiu dėl to,
Kad jis per savo šunišką kvailumą
Pradėjo skolint pinigus dykai,
Numušdamas Venecijoj palūkanas <...>.
Jis neapkenčia mūs šventos tautos.
Pirklių susirinkimuose apšaukia
Baisiausiu lupikautoju mane,
O dorą mano pelną - plėšimu.
Būk prakeikta manoji giminė,
Jei tat neatsirūgs jam.)

Žydų praktika buvo kitokia: drausdama lupikavimą tarp žydų, ji leido žydams imti palūkanas iš ne žydų: "Gali reikalauti palūkanų už paskolas iš svetimtaučio, bet už paskolas savo tautiečiui neturi reikalauti palūkanų"(Įst 23,21)

Šis skirtingas skolininkų traktavimas tikriausiai (!!!) teikė žydams pranašumą viduramžių pinigų rinkose ir skolinimo versle.

...

Tačiau lupikavimą reguliuojančios normos buvo laužomos. Bankininkai krikščionys galėjo nuslėpti dideles palūkanas, nerodydami sumų, kurias paskolino, o tik tas, kurios buvo sugrąžintos.

!!!

Koks krikščioniškas gudrumas!

Bet pro iškilaus Mozės šalies istoriko akis neprasprūdo.

Pinigų skolintojai žydai tikriausiai susilaukdavo didesnės neapykantos, nes jie dažniausiai skolindavo nedideles sumas plačiajai visuomenei.

O toji nedėkingoji plačioji visuomenė už tuos gerus darbus išvijo savo geradarius, Polskon ir Litvon.

Įdomi knyga.

Su ALF pagalba išleista; dėkui biznio magnatui, investuotojui, filosofui ir filantropui Džordžui Sorosui.

Dar viena citata iš to 423 psl.:

Nepaisant to, svarbus žydų vaidmuo Europos kreditų sistemoje ir bankininkystėje (pasiskaitę Norman Davies Europos istoriją pamanytume, kad iš esmės krikščioniškoje) yra istorinis faktas.

Faktas - < lot. factum – kas padaryta, veikalas.

fact (n.)
1530s, "action," especially "evil deed," from L. factum "event, occurrence," lit. "thing done," neuter pp. of facere "to do" (see factitious).

History or his story?

Kada atsirado interesas?

Jews in Venice.

There was a gradual movement throughout the 16th century of Jews in Italy from south to north, with conditions worsening for Jews in Rome after 1556 and Venice in the 1580s. Many Jews from Venice and the surrounding area migrated to Poland and Lithuania at this time.

Sveiki atvykę.

Ar ne jums už grašį turim būt dėkingi?

Venecijos pirklys ir paskolos, už palūkanas.

Prekyba?

Komentarų nėra: