2011-04-14

Rūmų Juokdarys

D.Britanijos prekybos centrai netikėtai sumažino maisto produktų kainas, o kartu ir infliaciją šalyje.

“The Washington Post” pastebėjo.

netikėtùmas sm. (2) BŽ482 netikėtas dalykas, įvykis: Labonis mėgo nuotykius ir netikėtumus J.Dov. Abu prikrito prie žemės, priblokšti netikėtumo sp. Jis sušuko iš netikėtumo rš.

netikė́tas, -a adj. (1); SD194,96, R385 nelaukiant, staiga pasirodantis: Netikė́tas svečias NdŽ. Atsitiko netikė́ta nelaimė DŽ.
netikė́tai adv.: Jis atvažiavo netikėtai J.Jabl. Netikė́tai pakilo didelis vėjas ir pradėjo man į visas šalis mėtyt BM146. Netikėtai pajuto norą kam nors savo širdį atidaryti, savo mintis papasakoti J.Bil. Bet netikėtai ir gražus sodnas, ir Petras su jaučiais iš jos akių nyksta J.Bil. Ir vėl netikėtai išgirdo žemės drebėjimą BsPIII20. ║ nuostabus: Pro atviras lūpas žibėjo balti dantys ir netikėto didumo iltys V.Kudir.

35. Vieni NETIKĖTUMAI
09:16 04-14 IP: 80.240.9.72
Naftos atsargos Jungtinėse Valstijose per savaitę, pasibaigusią balandžio 1 d., NETIKĖTAI sumažėjo, todėl naftos kainos buvo netoli aukščiausio lygio per 2, 5 metų. Tai kas? D.Britanijos prekybos centrai NETIKĖTAI sumažino maisto produktų kainas, maisto produktus išparduodami itin žemomis kainomis ir sumažindami infliaciją šalyje. Kad TIKĖTUME NETIKĖTUMAIS, finansų fokusus mums aiškina NETIKĖTUMŲ specialistai - ant TIKIMybių teorijos aukštyn pasilipę NETIKĖTŲ nutikimų specialistai statistikai, nepasakojantys mums, kad iš nieko kuriamų pinigų srautus kažkas valdo, taigi, jų judėjimas tų srautų valdytojams nėra NETIKĖTUMAS. Gal tie NETIKĖTUMŲ specialistai sykiu su tuos NETIKĖTUMUS mums aprašančiais diurnalistais (lotyniškas žodis: journal - mid-14c., " book of church services, " from Anglo-Fr. jurnal " a day, " from O.Fr. journal, originally " daily" (adj.), from L.L. diurnalis " daily" ) tėra pinigų valdytojų STATISTAI?

36. Rūmų Juokdarys 09:20 04-14 IP: 80.240.9.72
Kai princas ženijasi, liaudis neturi būti alkana ir pikta.

37. jolita
10:57 04-14 IP: 46.64.79.157
na, kad maisto ispardavimai ir akcijos UK pastoviai buna, tai tikra tiesa! O del atpigusiu maisto prekiu, tai nepastebejau ir as!

38. britkus britų statista jolitai
13:58 04-14 IP: 80.240.9.72
Google: Cheaper food and drink costs helped inflation fall to 4% last month. Labiau stebėkit, atidžiau, sakant. Mūsų statistika pati matotjums rodo.

2011-04-12

Χρήσεις Γης

Γης.

Γη.

Paklausykit, kaip skamba.

Irgi paklausykit.

Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir jame.


1961 metų balandžio 12 dieną sukvietė mus, moksleivius, mūsų kaimo aštuonmetės mokyklos aktų salėn. Ant stalo padėjo vieno mokinio surinktą radijo imtuvą - rėmą su lempom. Įjungė, pasukiojo, surado Vilnių, ir visa salė išgirdom - pirmasis žmogus kosmose!

Первыми людьми
, которые встретили космонавта после полёта, оказались жена лесника Анна Акимовна Тахтарова и её шестилетняя внучка Рита.

На месте посадки Гагарину была вручена его первая награда за полёт в космос — медаль «За освоение целинных земель».

2011-04-10

Zombie Economy Worldwide

Japonijos branduolinių reaktorių gamintojas „Toshiba“ pareiškė, kad nuo žemės drebėjimo nukentėjusią Fukušimos branduolinę jėgainę galima būtų sustabdyti per apytiksliai 10 metų, pranešė BBC.

Radioaktyvios medžiagos liejasi iš Fukušimos branduolinės jėgainės po kovo 11 dieną Japoniją sudrebinusio žemės drebėjimo ir po jo kilusio cunamio.

Kalba trečiosios pasaulyje ekonomikos atstovas.

Jau antrą dešimtmetį neatsikratančios zombie ekonomikos vardo.

Specialus JAV jūrų pėstininkų dalinys, apmokytas gelbėti žmones per chemines, biologines arba branduolines krizes, sako esantis pasiruošęs suteikti pagalbą Japonijoje avarijos ištiktoje Fukušimos atominėje jėgainėje, jei prireiktų ...

... tačiau neplanuoja vykti į šiaurę arčiau atominės elektrinės, kuri kovo 11 dieną buvo apgadinta galingo žemės drebėjimo ir cunamio.

Padės Fukušimos reaktorių projektuotojų ir gamintojų šalis, kurios ekonomika pasaulyje didžiausia.


Tokia pusiau kapitalistinė valstybė: yra apskaičiuota, kad 2009 metais Jungtinių Valstijų privatus sektorius sudarys 55,3% visos ekonomikos.

Jei stebitės, gal pražiopsojot Obamos perestrojką, nepainiokit su Gorbačiovo.

2007 metais didžiausias pasaulyje Jungtinių Valstijų BVP buvo vos 4% mažesnis už Europos Sąjungos BVP perkamosios galios pariteto atžvilgiu.

Jei nesuprantat - eikit mokyklon.

Šalis pasaulyje užima septynioliktą vietą pagal nominalų BVP vienam žmogui ir šeštą vietą pagal bendrąjį vidaus produktą vienam žmogui perkamosios galios atžvilgiu. Jungtinės Valstijos importuoja daugiausiai prekių pasaulyje, be to šalis yra trečia didžiausia pasaulyje prekių eksportuotoja, nors eksporto mastas vienam žmogui yra gan žemas.

Учись, студент!

In 2009, the private sector was estimated to constitute 55.3% of the economy, with federal government activity accounting for 24.1% and state and local government activity (including federal transfers) the remaining 20.6%

Valdžios veikla sudaro tik 44,7% ekonomikos.

Jei būtų bent jau daugiau negu 50%, gal ir pasiųstų kareivius reaktorių betonuoti, kaip kad sovietai Černobylin siuntė.

Reaktoriai tai amerikoniški.

Ir interesų yra.

Būdavo gi sovietmečiu: "Za Rodinu!"

O dabar ko ten lįst - pinigų ten tai nėr.

Šlamštas vien.

Ir aplamai, pinigo nebėr, nepaisant technologinio pranašumo.

Laikinasis vienos savaitės biudžeto projektas, vidury finansinių metų.

JAV Kongresas šeštadienio rytą priėmė laikinąjį vienos savaitės biudžeto projektą, nors laikotarpis, per kurį buvo galima tartis dėl federalinio finansavimo formaliai baigėsi praėjusį vidurnaktį (iš penktadienio į šeštadienį).

Tai...

Baisiai čia, tie formalumai.

Girdėt, pasaulyje prasidėjęs procesas: pagal domino principą griūvančios vyriausybės.

Dabar jau galim ramiai sėdėt, žaist ir laukt.

Juozas Erlickas


Nejuokinga...

1. laikas formaliai baigėsi
19:13 04-09 IP: 84.15.182.42
Google: atsakymas neišeina

Neišeina
atsakymas.

Tai ... tas atsakymas!

Pinigus atiduokit!

Tie islandai, referendumus išsigalvoja!

Mes apsieinam be .

Mūsų Seimas apsiėjo ne tik be referendumo, bet ir be jokios įstatymo reklamos spaudoje - gal pabijojo, kad galim sumanyti už prisidirbusius bankininkus nemokėti?

Kokie slapukai tie mūsų (bankų?) tarnai seimūnai!

Spėčiau, kad, kampan prispirti, jie šitaip sakytų:

- Tai kad visi taip daro!

Europos Sąjunga leidžia Europos centriniam bankui 30 metų nesiaiškinti, ką tas išdarinėja: European Central Bank...is under no obligation to issue details of its decisions for 30 years...

Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė, norėdama patikrinti mums nuosavybės teise priklausantį Lietuvos banką, privalo nelįsti kur nereikia, privalo gerbti “ECBS konfidencialumo režimą”.

Štai ES troško suteikti pagalbą (paskolą, už palūkanas, žinoma), o Portugalija "laužėsi" kaip nekalta mergelė.

Kokia neklaužada!

Airija irgi laužėsi.

„Kai paaiškėjo, kad bankai pridarę didžiulių nuostolių, opozicija ėmė valdančiuosius spausti valstybės sąskaita tų nuostolių nedengti, –kalbėjo jis. –Kitaip sakant, buvo siekiama, kad klaidų pridarę bankai tiesiog bankrutuotų. Bet tada sukilo Europos Sąjunga, ypač Vokietija ir Prancūzija. Mat šitų šalių bankai Airijos bankams suteikę daugiausia paskolų. Todėl šios šalys ir pradėjo kelti skandalą, kad Airija imtų paskolą ir padengtų milžiniškus bankų nuostolius. Spaudžiama imti paskolą Airija galų gale tą ir padarė, o žmones tai labai papiktino."

Ir Portugalija laužytis nustojo.

1. EU turi € kasyklas 17:54 04-08 IP: 80.240.9.72
O Portugalijos BVP €160.3 mil., o pasiskolins €80 mil.

Portugalijos biudžeto deficitas 2010 metais sudarė 8,6 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), JAV biudžeto deficitas šiemet sieks 9,8 proc. JAV BVP.

Vieni zombiai aplinkui.

Bankams
stresas?

Toks ir stresas: Aukso gabalėlis -> auksinė moneta -> mažesnė auksinė moneta, bet užtai su Valdovo portretu -> paauksuota moneta -> nebepaauksuota, metalinė moneta -> nebemetalinis, popierinis pinigas -> e-pinigas (įrašas kompiuterio diske) -> ???

O Fukušima ...

Per dešimt metų išsivadės ... ką aš čia dabar - uždarys ją per dešimt metų.

Na, ne taip greit, kaip mes Ignalinos AE uždarėm.

Betgi pas mus - dar ne zombių ekonomika, regis, tuomet buvo!

O gal, kai atsikratysim zombių, ir su Fukušima susitvarkysim?

Negi dešimt metų nuodysimės?