Bažnyčiai priklausę vergai galutinai išlaisvinti buvo 1833 metais – praėjus 26 metams po vergovės atšaukimo Britų imperijoje.

Labai krikščioniškas ir civilizuotas poelgis, tiesa?

Tik gal kiek pavėluotas tokiai didžiai aristokratiškai džentelmenų ir ledi šaliai?

Komentuoti krikščioniška besivadinančios bažnyčios vergvaldystės nenoriu.

Mes, beje, 1791 metų gegužės 3 dieną turėjome pirmąją Europoje Konstituciją.

Civilizuotoji UK apsieina be jos ir šiandien.