2018-10-27

Maitvanagiai Lietuvoje


Europos vartotojų organizacijos reiškia baimę dėl Europos Komisijos inicijuojamos naujos direktyvos. Jos tikslas – leisti bankams „išsivalyti“ balansus nuo neveiksnių paskolų.

Tai reiškia, kad bankams būtų lengviau parduoti nemokias paskolas trečiosioms šalims. O skolų supirkėjai, naudodami „Europos pasą“, įgytų laisvę veikti visos Europos mastu, taip išvengdami šalyse galiojančių reglamentų.

Tokia tvarka gali lemti tai, kad nemokūs paskolų mokėtojai gali susidurti su dideliu tokių fondų spaudimu, arba be didesnių diskusijų iš žmonių gali būti atimtas net ir užstatytas turtas.

„Norima visos Europos mastu sukurti antrinę neveiksnių paskolų rinką. Ketinama leisti į Europą ateiti dideliems žaidėjams, pirmiausia iš JAV, kurie įsigytų bankų turimus neveiksnių paskolų portfelius. Neramina tai, kad veikdami „Europos paso“ pagrindu šie fondai išvengs tos šalies, kur jie faktiškai veiks, priežiūros institucijų dėmesio

Jie bus reguliuojami tik toje šalyje, kur bus formaliai įsisteigę. Turime daugybę pasaulinės praktikos pavyzdžių, kaip veikia skolų „išmušėjai“. Ne veltui jie dar vadinami „maitvanagių fondais“, – sakė specialistas.
Perskaitęs tai, visiškai netikėtai, sau pačiam netikėtai, supratau, ką reiškia Lietuvos Generalinės prokuratūros atsisakymas man rodyti mano brolio (ir dar 2 Lietuvos Respublikos piliečių) žūties 2013-jų metų Vasario 16-tą
tyrimą: man paaiškino, kad brolis nėra man giminė, nes aš nesu jo turto paveldėtojas, o jo sūnui paaiškino, kad jis, žuvus tėvui, nepatyrė žalos
- mat, Lietuvos Generalinės prokuratūros nuomone, mano brolis neturi turto (kas nėra, beje, tiesa).

Išeitų, kad Lietuvos Generalinės prokuratūra jau kuris laikas dirba maitvanagiams.
O ką dar kitką galiu manyti?

2018-10-26

Metiniai BTC Kainos Pokyčiai


Šiandien
čia buvo proga pavakarėliauti su „Rise Vilnius" kompanija,
susivaldyti neišgeriant gero alaus ir po to „pripūsti nulius" papuolus Vilniaus Kelių policijos savaitgalio akcijon.

Šia proga:

In 2009, first bitcoin transactions happened. On October 5, New Liberty Standard published bitcoin exchange rate as $1 = 1,309.03 BTC.

In February, 2010, Bitcoin Market was established. In May 2010, first pizza (worth $25) has been paid with 10000 BTC (so 1 BTC was worth less than a cent). In July Mt. Gox was established.

In 2011 Bitcoin reached parity with the US dollar, touching $1 per BTC at MtGox.
Pernai rugsėjį
bitkoino kaina buvo maždaug dvigubai mažesnė 
negu dabar:
Viltis & Purvas


Vilties prezidentas Arvydas Juozaitis: purvinesnį tipą už Aurimą Drižių sunku rasti - galima šią mano žinutę tiražuoti

Arvydas Juozaitis:
purvinesnį tipą už Aurimą Drižių sunku rasti

Aurimas Drižius
Kodėl aš "purviniausias pasaulio tipas" - taip mane apibūdino vilties kandidatas į prezidentus Arvydas Juozaitis?

Tik todėl, kad paklausiau, kodėl už jo prabangų prisistatymą Raudondvario pilyje sumokėjo korupcija įtariamas Kauno rajonos meras Valerijus Makūnas.
Tas pats, kuris pedofilijos bylos laikais Kauno rajono savivaldybės 100 tūkst. litų parėmė ir Laimos Stankūnaitės advokatą Černiauską, kuris už tą sumą teikė "konsultacijas".


Matematiko Klausimas

Ankstus rytas:

Audrius Nakas

08:54 (prieš 2 valandas)
skirta 

Ir ką?
Jau nebebėr:)

O klausimas buvo labai paprastas:

Kaipgi 1992 metų spalio 25 dieną vienu Referendumu sugebėjom priimti visą Konstituciją, kurioje 154 straipsniai, jei dabar vieno 9-tojo tos Konstitucijos straipsnio dalies pakeitimui reikia 2-jų Referendumo parašams skirtų lapų komplektų?Šį savo rašinį vakar vakare išsiuntinėjau VISAI ŽINIASKLAIDAI -lrytui, delfi, tv3 ir t.t.:)

10:40 - ką tik paskambino Audrius Nakas - įdeda straipsnį atgalios.

Valio!


Grynas Pelnas Iš Negrynųjų


1. Bankai agituoja už „negrynuosius", ir, netgi dar daugiau, savo įkainiais „fizinius asmenis", t.y., žmones, verčia atsiskaityti negrynaisiais.

2. DELFI kalbinti mažas parduotuves regionuose valdantys verslininkai patikino, kad bankų taikomi mokesčiai yra didžiulė našta. O be kortelių skaitytuvo – sunku, nes dabar į elektronines sąskaitas pervedami ir atlyginimai, ir pašalpos, ir kitos pajamos.
3. Todėl ir kariauja bankai šį karą.
Whose Bitcoin?

2018-10-25

Mes Ne Mecenatai

Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson
sudarė Mecenavimo tarybą.

Pagal įstatymą, kad nacionalinio mecenato vardas gali būti suteikiamas asmeniui, skyrusiam ne mažiau kaip 1 mln. eurų paramą kultūros, švietimo projektui ar projektams.

Savivaldybės, kurioje nuolatinių gyventojų yra 25 tūkst. ar mažiau, mecenato vardas gali būti suteikiamas asmeniui, skyrusiam ne mažiau kaip 150 tūkst. eurų dydžio paramą mecenuojamam projektui. Didesnėse ir kurortinėse savivaldybėse mecenatais gali būti pripažintas asmuo, skyręs ne mažiau kaip 250 tūkst. eurų dydžio paramą.

:))

Ar ne šie skurdžiai ant savo Skurdo
iškelia mecenatus?

From Mécène (“Maecenas”*),
a Roman** advisor (70 BCE – 8 BCE) and important patron for the Augustan poets.

Gaius Cilnius Maecenas (/mˈsnəs/; 15 April 68 BC – 8 BC) was an ally, friend and political advisor to Octavian(who was to become the first Emperor of Rome as Caesar Augustus) as well as an important patron for the new generation of Augustan poets, including both Horace and Virgil. During the reign of Augustus, Maecenas served as a quasi-culture minister to the Emperor but in spite of his wealth and power he chose not to enter the Senate, remaining of equestrian rank.
His name has become a byword for a wealthy, generous and enlightened patron of the arts.
** Romėnai...

Banko Anketa


Neblogi klausimėliai?
Šiandien pildžiau, banko verčiamas.


Konstitucijos Diena VRK


Šiandien.

VRK
registruojame Konstitucijos 9 straipsnio 3 dalies pakeitimo Referendumu (dėl 300 tūkstančių parašų, reikalingų Referendumui paskelbti, kiekio sumažinimo iki 50 tūkstančių bei dėl Referendumu priimtų nutarimų keitimo tik Referendumu) iniciatyvą.

Posėdžio pradžioj liberalų deleguotas VRK narys Maksimas Reznikovas
paklausė mūsų, ar nesugriausim Konstitucijos vientisumo savo siūlymais, bet, ko gero, „nepataikė" su klausimu, nes neužilgo visa garbioji VRK paskelbė išeinanti 10-čiai minučių pasitarti ir ... grįžusi po gero pusvalandžio ... mūsų Vyriausioji Rinkimų Komisija vienbalsiai (vienai jos narei susilaikius) nutarė išduoti ne vieną, bet du parašų rinkimo lapų komplektus, nes, VRK nuomone, mūsų Iniciatyvinės grupės keliami du ķlausìmai nėra susiję.

Kaipgi 1992 metų spalio 25 dieną vienu Referendumu sugebėjom priimti visą Konstituciją, kurioje 154 straipsniai, jei dabar vieno 9-tojo tos Konstitucijos straipsnio dalies pakeitimui reikia 2-jų Referendumo parašams skirtų lapų komplektų?

O kiekviename komplekte teks surinkt po 300 tūkstančių turinčių rinkimų teisę Lietuvos Respublikos piliečių parašų, nurodant pasirašančiojo asmens dokumento numerį.
Praeitą ketvirtadienį pats nunešiau į VRK kito referendumo - dėl savivaldos atkūrimo Lietuvoje - iniciatorių pasirašytą prašymą (žinoma, kad prašymą:)) įregistruoti mūsų iniciatyvą (taigi, VRK tai žinojo šiandien), o tame kitame referendume - du klausimai.

Dar du parašų rinkimo lapų komplektus išduos VRK?

Tada klaidžiosim po Lietuvą su keturiais parašų rinkimo lapais kaip kadaise komunizmo šmėkla klaidžiojo po Europą?

Beje, Pavojingajame Referendūme buvo trys išties nesusiję klausimai, bet parašų rinkimo lapų komplektas tebuvo vienas...

2 straipsnis
Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

3 straipsnis

Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.
Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

4 straipsnis

Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.

Štai kaip nuo 1992 metų spalio 25 dienos iki 2018 metų spalio 25 dienos Lietuva „nusivažiavo".

2018-10-24

A River Of People


24 October 2018
Thousands of migrants from Central America are crossing Mexico from south to north in the hope of reaching the United States.

Many of them are parents with young children seeking a better life away from the violence and lack of opportunities in their home countries.

The size of the group has steadily grown from about 1,000 to more than 7,000, according to a United Nations estimate.

Observers have described it as "a river of people". Photojournalist Encarni Pindado documented their progress north across the Guatemala-Mexico border.


Teisia Nugalėtojai


Deja,
Teisė -
„Skylėta".
Netgi ši Paprasta Tiesa - Teisia Nugalėtojai -
Slepiama:)

EŽTT - prieš Lietuvą (ne prieš US CIA), (netyčia?) už Rolandą Paksą, bet prieš jo advokatą:)

2018-10-23

Senovė Prabyla Lietuviškai


E-laišką gavau, iš Zenono:

Prieš savaitę-kitą buvau susitikime su įdomiu žmogumi Maskvos generalinio štabo buvusiu dešifruotoju (analitiku) 
Jurijum Lipovka*.

Jis buvo puikus dešifruotojas ir atsistatydinęs pritaikė savo nepaprastai veikiantį protą bandydamas dešifruoti " neįveikiamą" etruskų kalbą, bei kitas senovines Viduržemio jūros kalbas. Išėjau iš paskaitos šiek-tiek sukrėstas. Maža ką "prikuria" patriotiški lietuviai, jis iš Ukrainos rusas.

Lipovka rašo: 

"Линейное письмо “В” ахейцев Крита в 1952 г. прочитал Майкл Вентрис. Понять более ранние минойские надписи удалось в 2000 г. Предварительный анализ местных имён и топонимов позволил предположить, что их язык напоминал литовский. "

  Čia apie tai: https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_B
  
Analogiškai, Lipovkai pavyko iššifruot medinę lentelę, rastą 1993m, datuojamą (pagal C14?) apie  5260 metus iki mūsų eros. Ją pavyko perskaityt pasitelkus irgi lietuvių kalbą.  

Straipsnis: http://lipovka.com/news/news-ru/

Ją rasite paskutinėj pusėj straipsnio. (nuo  žodžių  ПИСЬМЕННОСТЬ КЭТОВ, ПЕЛАСГОВ  и ФРАКИЙЦЕВ)   

Truputį nuo to netikėtumo sušlubavo (reiks peržiūrėt) mano Hyperborėjos hipotezė**- lietuviškai kalbantys gyveno daug seniau ir žymiai piečiau, nei skiriamoji Hyperborėjos kalnų grandinė. 

Dar vienas nustebinimas - kuo seniau rasti daiktai**, tuo įrašų kalba panašesnė į dabartinę lietuvių kalbą. Ir kalba buvo pakankamai susiformavusi iki dabartinės. Skrupulingiausi kalbos konservatoriai. O "etruskinio laikotarpio", ir galų galybės - jau vargiai bepanaši į dabartinę - Lipovkos straipsnio pradžioje. Taigi, vyko tautos  išnaikinimas ir asimiliacija ateivių antplūdžiais**

Galima straipsnį skaityt ir nuo pat pradžių - ten irgi daugelyje vietų pasitelkiama lietuvių kalba, vos tik įrašai senesni, nei lotynų ar net graikų rašmenys. Ir puikiai tinka lietuviškų žodžių "magija".

Zagrebe esanti prieš daugiau nei 2 tūkstančius metų prirašyta didžiulė drobė gali tapti pirmuoju mums žinomu lietuvišku rašytiniu šaltiniu.
** Man gi savo hipotezės 
peržiūrėt nereikia***.
*** Mokslininkai atkūrė visų Europos kalbų motiną - nustebsite, kaip lietuviškai ji skamba****

Štai:

Vienas

Kiti: 

Du

Penki

Septyni

Sniegas

**** Lietuva slepia didžiausią pasaulio paslaptį.

Dievulis Pigiau


Negu Popiežius.
Apsaugos Nereikia.
Ir DievulioMobilio.

Ir Parsivežt/Išvežt.

Čia Jis.

Visuomet.

Praktinė Magija


„Manheteno rytas"  irgi rodo:

(reklama - suprask, už pinigus:))

Spūstelėjau:


Punios Šilas


Į Punios šilą nepateksite nei greitai, nei patogiai, tačiau kartą jame atsidūrę tikrai nesigailėsite – čia nesunku nusikelti 1000 metų į praeitį ir pamatyti, kaip atrodė pirmykščiai Lietuvos miškai, LRT.lt sako mokslininkas Žydrūnas Preikša. Anot gamtininko, šile bene kiekvienas ąžuolas prilygsta gamtos paminklui, o vieno iš jų atžala net buvo
pasodinta Vatikano soduose.

Mišios Po Ąžuolu.

Europos miškai.

Kainų Kosmosas


Ką dabar?

Vanagas Su Vanagėliais


Dzūkijos nacionalinio parko Gamtos skyriaus specialistai, atidžiai ištyrę šias nuotraukas, nustatė, kad tai paukštvanagių (lot. Accipiter nisus) jaunikliai. Dzūkijoje jie vadinami tiesiog vanagėliais.
A. Ramanausko-Vanago atminimą pagerbė 30 šalių diplomatai